Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Biopoin (epoetin theta) – Tikkettar - B03XA01

Updated on site: 05-Oct-2017

Isem tal-MediċinaBiopoin
Kodiċi ATCB03XA01
Sustanzaepoetin theta
ManifatturTeva GmbH

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Biopoin 1,000 IU/0.5 ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

Epoetin theta

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Siringa waħda mimlija għal-lest fiha 1,000 unità internazzjonali (IU) (8.3 mikrogrammi) epoetin theta f’ 0.5 ml soluzzjoni għall-injezzjoni li jikkorrespondu għal 2,000 IU (16.7 mikrogrammi) epoetin theta f’kull ml.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: Sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium chloride, polysorbate 20, trometamol, hydrochloric acid (6 M) (għal aġġustament tal-pH), u ilma għall-injezzjonijiet.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni

6siringi mimlija għal-lest ta’ 0.5 ml.

6siringi mimlija għal-lest ta’ 0.5 ml b’labra tas-sigurtà.

6siringi mimlija għal-lest ta’ 0.5 ml bi protezzjoni għas-sigurtà tal-labra.

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Jintuża darba biss.

Jekk jogħġbok, segwi l-istruzzjonijiet li ġejjin:

Kaxxa għal pożoloġija preskritta

Użu għal taħt il-ġilda jew għal ġol-vini.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI

L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

Jista’ jinżamm f’temperatura ambjentali (mhux aktar minn 25°C) għal perjodu wieħed ta’ massimu ta’ sebat ijiem, qabel id-data ta’ skadenza.

Tmiem il-perjodu ta’ sebat ijiem f’temperatura ambjentali: __/__/____

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

Tagħmlux fil-friża.

Żomm is-siringa mimlija għal-lest fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Il-Ġermanja

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/565/001 6 siringi mimlija għal-lest

EU/1/09/565/002 6 siringi mimlija għal-lest bi protezzjoni għas-sigurtà tal-labra EU/1/09/565/029 6 siringi mimlija għal-lest b’labra tas-sigurtà

13.NUMRU TAL-LOTT

LOTT

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Biopoin 1,000 IU/0.5 ml

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Biopoin 2,000 IU/0.5 ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

Epoetin theta

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Siringa waħda mimlija għal-lest fiha 2,000 unità internazzjonali (IU) (16.7 mikrogrammi) epoetin theta f’ 0.5 ml soluzzjoni għall-injezzjoni li jikkorrespondu għal 4,000 IU (33.3 mikrogrammi) epoetin theta f’kull ml.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: Sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium chloride, polysorbate 20, trometamol, hydrochloric acid (6 M) (għal aġġustament tal-pH), u ilma għall-injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni

6siringi mimlija għal-lest ta’ 0.5 ml.

6siringi mimlija għal-lest ta’ 0.5 ml b’labra tas-sigurtà.

6siringi mimlija għal-lest ta’ 0.5 ml bi protezzjoni għas-sigurtà tal-labra.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Jintuża darba biss.

Jekk jogħġbok, segwi l-istruzzjonijiet li ġejjin:

Kaxxa għal pożoloġija preskritta

Użu għal taħt il-ġilda jew għal ġol-vini.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Jista’ jinżamm f’temperatura ambjentali (mhux aktar minn 25°C) għal perjodu wieħed ta’ massimu ta’ sebat ijiem, qabel id-data ta’ skadenza.

Tmiem il-perjodu ta’ sebat ijiem f’temperatura ambjentali: __/__/____

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

Tagħmlux fil-friża.

Żomm is-siringa mimlija għal-lest fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Il-Ġermanja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/565/003 6 siringi mimlija għal-lest

EU/1/09/565/004 6 siringi mimlija għal-lest bi protezzjoni għas-sigurtà tal-labra EU/1/09/565/030 6 siringi mimlija għal-lest b’labra tas-sigurtà

13. NUMRU TAL-LOTT

LOTT

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Biopoin 2,000 IU/0.5 ml

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Biopoin 3,000 IU/0.5 ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

Epoetin theta

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Siringa waħda mimlija għal-lest fiha 3,000 unità internazzjonali (IU) (25 mikrogrammi) epoetin theta f’ 0.5 ml soluzzjoni għall-injezzjoni li jikkorrespondu għal 6,000 IU (50 mikrogrammi) epoetin theta f’kull ml.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: Sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium chloride, polysorbate 20, trometamol, hydrochloric acid (6 M) (għal aġġustament tal-pH), u ilma għall-injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni

6siringi mimlija għal-lest ta’ 0.5 ml.

6siringi mimlija għal-lest ta’ 0.5 ml b’labra tas-sigurtà.

6siringi mimlija għal-lest ta’ 0.5 ml bi protezzjoni għas-sigurtà tal-labra.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Jintuża darba biss.

Jekk jogħġbok, segwi l-istruzzjonijiet li ġejjin:

Kaxxa għal pożoloġija preskritta

Użu għal taħt il-ġilda jew għal ġol-vini.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Jista’ jinżamm f’temperatura ambjentali (mhux aktar minn 25°C) għal perjodu wieħed ta’ massimu ta’ sebat ijiem, qabel id-data ta’ skadenza.

Tmiem il-perjodu ta’ sebat ijiem f’temperatura ambjentali: __/__/____

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

Tagħmlux fil-friża.

Żomm is-siringa mimlija għal-lest fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Il-Ġermanja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/565/005 6 siringi mimlija għal-lest

EU/1/09/565/006 6 siringi mimlija għal-lest bi protezzjoni għas-sigurtà tal-labra EU/1/09/565/031 6 siringi mimlija għal-lest b’labra tas-sigurtà

13. NUMRU TAL-LOTT

LOTT

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Biopoin 3,000 IU/0.5 ml

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Biopoin 4,000 IU/0.5 ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

Epoetin theta

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Siringa waħda mimlija għal-lest fiha 4,000 unità internazzjonali (IU) (33.3mikrogrammi) epoetin theta f’ 0.5 ml soluzzjoni għall-injezzjoni li jikkorrespondu għal 8,000 IU (66.7 mikrogrammi) epoetin theta f’kull ml.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: Sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium chloride, polysorbate 20, trometamol, hydrochloric acid (6 M) (għal aġġustament tal-pH), u ilma għall-injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni

6siringi mimlija għal-lest ta’ 0.5 ml.

6siringi mimlija għal-lest ta’ 0.5 ml b’labra tas-sigurtà.

6siringi mimlija għal-lest ta’ 0.5 ml bi protezzjoni għas-sigurtà tal-labra.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Jintuża darba biss.

Jekk jogħġbok, segwi l-istruzzjonijiet li ġejjin:

Kaxxa għal pożoloġija preskritta

Użu għal taħt il-ġilda jew għal ġol-vini.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Jista’ jinżamm f’temperatura ambjentali (mhux aktar minn 25°C) għal perjodu wieħed ta’ massimu ta’ sebat ijiem, qabel id-data ta’ skadenza.

Tmiem il-perjodu ta’ sebat ijiem f’temperatura ambjentali: __/__/____

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

Tagħmlux fil-friża.

Żomm is-siringa mimlija għal-lest fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Il-Ġermanja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/565/007 6 siringi mimlija għal-lest

EU/1/09/565/008 6 siringi mimlija għal-lest bi protezzjoni għas-sigurtà tal-labra EU/1/09/565/032 6 siringi mimlija għal-lest b’labra tas-sigurtà

13. NUMRU TAL-LOTT

LOTT

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Biopoin 4,000 IU/0.5 ml

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Biopoin 5,000 IU/0.5 ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

Epoetin theta

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Siringa waħda mimlija għal-lest fiha 5,000 unità internazzjonali (IU) (41.7 mikrogrammi) epoetin theta f’ 0.5 ml soluzzjoni għall-injezzjoni li jikkorrespondu għal 10,000 IU (83.3 mikrogrammi) epoetin theta f’kull ml.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: Sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium chloride, polysorbate 20, trometamol, hydrochloric acid (6 M) (għal aġġustament tal-pH), u ilma għall-injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni

6siringi mimlija għal-lest ta’ 0.5 ml.

6siringi mimlija għal-lest ta’ 0.5 ml b’labra tas-sigurtà.

6siringi mimlija għal-lest ta’ 0.5 ml bi protezzjoni għas-sigurtà tal-labra.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Jintuża darba biss.

Jekk jogħġbok, segwi l-istruzzjonijiet li ġejjin:

Kaxxa għal pożoloġija preskritta

Użu għal taħt il-ġilda jew għal ġol-vini.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Jista’ jinżamm f’temperatura ambjentali (mhux aktar minn 25°C) għal perjodu wieħed ta’ massimu ta’ sebat ijiem, qabel id-data ta’ ta’ skadenza.

Tmiem il-perjodu ta’ sebat ijiem f’temperatura ambjentali: __/__/____

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

Tagħmlux fil-friża.

Żomm is-siringa mimlija għal-lest fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Il-Ġermanja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/565/009 6 siringi mimlija għal-lest

EU/1/09/565/010 6 siringi mimlija għal-lest bi protezzjoni għas-sigurtà tal-labra EU/1/09/565/033 6 siringi mimlija għal-lest b’labra tas-sigurtà

13. NUMRU TAL-LOTT

LOTT

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Biopoin 5,000 IU/0.5 ml

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Biopoin 10,000 IU/1 ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

Epoetin theta

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Siringa waħda mimlija għal-lest fiha 10,000 unità internazzjonali (IU) (83.3 mikrogrammi) epoetin theta f’ 1 ml soluzzjoni għall-injezzjoni li jikkorrespondu għal 10,000 IU (83.3 mikrogrammi) epoetin theta f’kull ml.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: Sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium chloride, polysorbate 20, trometamol, hydrochloric acid (6 M) (għal aġġustament tal-pH), u ilma għall-injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni

1siringa mimlija għal-lest ta’ 1 ml.

1siringa mimlija għal-lest ta’ 1 ml b’labra tas-sigurtà.

1siringa mimlija għal-lest ta’ 1 ml bi protezzjoni għas-sigurtà tal-labra. 4 siringi mimlija għal-lest ta’ 1 ml.

4 siringi mimlija għal-lest ta’ 1 ml b’labra tas-sigurtà.

4 siringi mimlija għal-lest ta’ 1 ml bi protezzjoni għas-sigurtà tal-labra. 6 siringi mimlija għal-lest ta’ 1 ml.

6 siringi mimlija għal-lest ta’ 1 ml b’labra tas-sigurtà.

6 siringi mimlija għal-lest ta’ 1 ml bi protezzjoni għas-sigurtà tal-labra.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Jintuża darba biss.

Jekk jogħġbok, segwi l-istruzzjonijiet li ġejjin:

Kaxxa għal pożoloġija preskritta

Użu għal taħt il-ġilda jew għal ġol-vini.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Jista’ jinżamm f’temperatura ambjentali (mhux aktar minn 25°C) għal perjodu wieħed ta’ massimu ta’ sebat ijiem, qabel id-data ta’ ta’ skadenza.

Tmiem il-perjodu ta’ sebat ijiem f’temperatura ambjentali: __/__/____

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

Tagħmlux fil-friża.

Żomm is-siringa mimlija għal-lest fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Il-Ġermanja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/565/011 1 siringa mimlija għal-lest

EU/1/09/565/012 1 siringa mimlija għal-lest bi protezzjoni għas-sigurtà tal-labra EU/1/09/565/013 4 siringi mimlija għal-lest

EU/1/09/565/014 4 siringi mimlija għal-lest bi protezzjoni għas-sigurtà tal-labra EU/1/09/565/015 6 siringi mimlija għal-lest

EU/1/09/565/016 6 siringi mimlija għal-lest bi protezzjoni għas-sigurtà tal-labra EU/1/09/565/034 1 siringa mimlija għal-lest b’labra tas-sigurtà EU/1/09/565/035 4 siringi mimlija għal-lest b’labra tas-sigurtà EU/1/09/565/036 6 siringi mimlija għal-lest b’labra tas-sigurtà

13. NUMRU TAL-LOTT

LOTT

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Biopoin 10,000 IU/1 ml

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Biopoin 20,000 IU/1 ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

Epoetin theta

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Siringa waħda mimlija għal-lest fiha 20,000 unità internazzjonali (IU) (166.7 mikrogrammi) epoetin theta f’ 1 ml soluzzjoni għall-injezzjoni li jikkorrespondu għal 20,000 IU (166.7 mikrogrammi) epoetin theta f’kull ml.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: Sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium chloride, polysorbate 20, trometamol, hydrochloric acid (6 M) (għal aġġustament tal-pH), u ilma għall-injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni

1siringa mimlija għal-lest ta’ 1 ml.

1siringa mimlija għal-lest ta’ 1 ml b’labra tas-sigurtà.

1siringa mimlija għal-lest ta’ 1 ml bi protezzjoni għas-sigurtà tal-labra. 4 siringi mimlija għal-lest ta’ 1 ml.

4 siringi mimlija għal-lest ta’ 1 ml b’labra tas-sigurtà.

4 siringi mimlija għal-lest ta’ 1 ml bi protezzjoni għas-sigurtà tal-labra. 6 siringi mimlija għal-lest ta’ 1 ml.

6 siringi mimlija għal-lest ta’ 1 ml b’labra tas-sigurtà.

6 siringi mimlija għal-lest ta’ 1 ml bi protezzjoni għas-sigurtà tal-labra.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Jintuża darba biss.

Jekk jogħġbok, segwi l-istruzzjonijiet li ġejjin:

Kaxxa għal pożoloġija preskritta

Użu għal taħt il-ġilda jew għal ġol-vini.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Jista’ jinżamm f’temperatura ambjentali (mhux aktar minn 25°C) għal perjodu wieħed ta’ massimu ta’ sebat ijiem, qabel id-data ta’ ta’ skadenza.

Tmiem il-perjodu ta’ sebat ijiem f’temperatura ambjentali: __/__/____

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

Tagħmlux fil-friża.

Żomm is-siringa mimlija għal-lest fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Il-Ġermanja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/565/017 1 siringa mimlija għal-lest

EU/1/09/565/018 1 siringa mimlija għal-lest bi protezzjoni għas-sigurtà tal-labra EU/1/09/565/019 4 siringi mimlija għal-lest

EU/1/09/565/020 4 siringi mimlija għal-lest bi protezzjoni għas-sigurtà tal-labra EU/1/09/565/021 6 siringi mimlija għal-lest

EU/1/09/565/022 6 siringi mimlija għal-lest bi protezzjoni għas-sigurtà tal-labra EU/1/09/565/037 1 siringa mimlija għal-lest b’labra tas-sigurtà EU/1/09/565/038 4 siringi mimlija għal-lest b’labra tas-sigurtà EU/1/09/565/039 6 siringi mimlija għal-lest b’labra tas-sigurtà

13. NUMRU TAL-LOTT

LOTT

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Biopoin 20,000 IU/1 ml

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Biopoin 30,000 IU/1 ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

Epoetin theta

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Siringa waħda mimlija għal-lest fiha 30,000 unità internazzjonali (IU) (250 mikrogrammi) epoetin theta f’ 1 ml soluzzjoni għall-injezzjoni li jikkorrespondu għal 30,000 IU (250 mikrogrammi) epoetin theta f’kull ml.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: Sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium chloride, polysorbate 20, trometamol, hydrochloric acid (6 M) (għal aġġustament tal-pH), u ilma għall-injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni

1siringa mimlija għal-lest ta’ 1 ml.

1siringa mimlija għal-lest ta’ 1 ml b’labra tas-sigurtà.

1siringa mimlija għal-lest ta’ 1 ml bi protezzjoni għas-sigurtà tal-labra. 4 siringi mimlija għal-lest ta’ 1 ml.

4 siringi mimlija għal-lest ta’ 1 ml b’labra tas-sigurtà.

4 siringi mimlija għal-lest ta’ 1 ml bi protezzjoni għas-sigurtà tal-labra. 6 siringi mimlija għal-lest ta’ 1 ml.

6 siringi mimlija għal-lest ta’ 1 ml b’labra tas-sigurtà.

6 siringi mimlija għal-lest ta’ 1 ml bi protezzjoni għas-sigurtà tal-labra.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Jintuża darba biss.

Jekk jogħġbok, segwi l-istruzzjonijiet li ġejjin:

Kaxxa għal pożoloġija preskritta

Użu għal taħt il-ġilda jew għal ġol-vini.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Jista’ jinżamm f’temperatura ambjentali (mhux aktar minn 25°C) għal perjodu wieħed ta’ massimu ta’ sebat ijiem, qabel id-data ta’ ta’ skadenza.

Tmiem il-perjodu ta’ sebat ijiem f’temperatura ambjentali: __/__/____

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

Tagħmlux fil-friża.

Żomm is-siringa mimlija għal-lest fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

TEVA GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Il-Ġermanja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/565/023 1 siringa mimlija għal-lest

EU/1/09/565/024 1 siringa mimlija għal-lest bi protezzjoni għas-sigurtà tal-labra EU/1/09/565/025 4 siringi mimlija għal-lest

EU/1/09/565/026 4 siringi mimlija għal-lest bi protezzjoni għas-sigurtà tal-labra EU/1/09/565/027 6 siringi mimlija għal-lest

EU/1/09/565/028 6 siringi mimlija għal-lest bi protezzjoni għas-sigurtà tal-labra EU/1/09/565/040 1 siringa mimlija b’labra tas-sigurtà

EU/1/09/565/041 4 siringi mimlija b’labra tas-sigurtà EU/1/09/565/042 6 siringi mimlija b’labra tas-sigurtà

13. NUMRU TAL-LOTT

LOTT

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Biopoin 30,000 IU/1 ml

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

SIRINGA MIMLIJA GĦAL-LEST

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Biopoin 1,000 IU/0.5 ml injezzjoni

Epoetin theta

SC IV

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS

4.NUMRU TAL-LOTT

LOTT

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

0.5 ml

6.OĦRAJN

IU

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

SIRINGA MIMLIJA GĦAL-LEST

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Biopoin 2,000 IU/0.5 ml injezzjoni

Epoetin theta

SC IV

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

LOTT

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

0.5 ml

6. OĦRAJN

IU

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

SIRINGA MIMLIJA GĦAL-LEST

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Biopoin 3,000 IU/0.5 ml injezzjoni

Epoetin theta

SC IV

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

LOTT

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

0.5 ml

6. OĦRAJN

IU

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

SIRINGA MIMLIJA GĦAL-LEST

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Biopoin 4,000 IU/0.5 ml injezzjoni

Epoetin theta

SC IV

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

LOTT

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

0.5 ml

6. OĦRAJN

IU

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

SIRINGA MIMLIJA GĦAL-LEST

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Biopoin 5,000 IU/0.5 ml injezzjoni

Epoetin theta

SC IV

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

LOTT

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

0.5 ml

6. OĦRAJN

IU

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

SIRINGA MIMLIJA GĦAL-LEST

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Biopoin 10,000 IU/1 ml injezzjoni

Epoetin theta

SC IV

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

LOTT

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

1 ml

6. OĦRAJN

IU

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

SIRINGA MIMLIJA GĦAL-LEST

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Biopoin 20,000 IU/1 ml injezzjoni

Epoetin theta

SC IV

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

LOTT

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

1 ml

6. OĦRAJN

IU

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

SIRINGA MIMLIJA GĦAL-LEST

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Biopoin 30,000 IU/1 ml injezzjoni

Epoetin theta

SC IV

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

LOTT

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

1 ml

6. OĦRAJN

IU

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati