Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bridion (sugammadex) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - V03AB35

Updated on site: 05-Oct-2017

Isem tal-MediċinaBridion
Kodiċi ATCV03AB35
Sustanzasugammadex
ManifatturMerck Sharp

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Bridion 100 mg/mL soluzzjoni għall-injezzjoni.

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

1 mL fih sugammadex sodium ekwivalenti għal 100 mg ta’ sugammadex.

Kull kunjett ta’ 2 mL fih sugammadex sodium ekwivalenti għal 200 mg ta’ sugammadex. Kull kunjett ta’ 5 mL fih sugammadex sodium ekwivalenti għal 500 mg ta’ sugammadex.

Eċċipjent(i) b’effett magħruf

Kull mL fih sa 9.7 mg ta’ sodium (ara sezzjoni 4.4).

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għall-injezzjoni (injezzjoni).

Soluzzjoni bejn ċara u bla kulur sa kemm kemm tagħti fl-isfar.

Il-pH hu bejn 7 u 8 u l-osmolalità hi bejn 300 u 500 mOsm/kg.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

It-treġġigħ lura ta’ imblokk newromuskolari kkaġunat minn rocuronium jew vecuronium fl-adulti.

Għall-popolazzjoni pedjatrika: sugammadex hu indikat biss għat-treġġigħ lura ta’ rutina ta’ imblokk ikkaġunat minn rocuronium fit-tfal u fl-adolexxenti mill-età ta’ sentejn sa 17-il sena.

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Sugammadex għandu jingħata biss minn, jew taħt is-superviżjoni ta’ anestetista. L-użu ta’ teknika adattata ta’ monitoraġġ newromuskolari hi rrakkomandata biex isir monitoraġġ ta’ l-irkuprar ta’ l-imblokk newromuskolari (ara sezzjoni 4.4).

Id-doża rrakkomandata ta’ sugammadex tiddependi fuq il-livell ta’ l-imblokk newromuskolari li jrid ikun jitreġġa’ lura.

Id-doża rrakkomandata ma tiddependix fuq il-kors anestetiku.

Sugammadex jista’ jintuża biex ireġġa’ lura livelli differenti ta’ imblokk newromuskolari kkaġunat minn rocuronium jew vecuronium:

Adulti

Treġġigħ lura ta’ rutina:

Doża ta’ 4 mg/kg ta’ sugammadex hi rrakkomandata jekk l-irkuprar ikun laħaq mill-inqas 1-2 għadd post- tetaniċi (PTC) wara imblokk ikkaġunat minn rocuronium jew vecuronium. Il-ħin medjan sa l-irkuprar tal-proporzjon T4/T1 għal 0.9 hu ta’ madwar 3 minuti (ara sezzjoni 5.1).

Doża ta’ 2 mg/kg ta’ sugammadex hi rrakkomandata jekk irkuprar spontanju jkun seħħ sa mill-inqas sad-dehra mill-ġdid ta’ T2 wara imblokk ikkaġunat minn rocuronium jew vecuronium. Il-ħin medjan sa l-irkuprar tal-proporzjon T4/T1 għal 0.9 hu ta’ madwar 2 minuti (ara sezzjoni 5.1).

Li tuża d-dożi rrakkomandati għal treġġigħ lura ta’ rutina ser jirriżulta f’ħin medjan ftit iktar mgħaġġel sa l-irkuprar tal-proporzjon T4/T1 għal 0.9 ta’ rocuronium meta mqabbel ma’ imblokk newromuskolari kkaġunat minn vecuronium (ara sezzjoni 5.1).

Treġġigħ lura immedjat ta’ imblokk ikkaġunat minn rocuronium:

Jekk ikun hemm ħtieġa klinika għal treġġigħ lura immedjat wara l-għoti ta’ rocuronium, doża

ta’ 16 mg/kg ta’ sugammadex hi rrakkomandata. Meta jingħataw 16 mg/kg ta’ sugammadex 3 minuti wara doża bolus ta’ 1.2 mg/kg ta’ rocuronium bromide, ħin medjan sa l-irkuprar tal-proporzjon T4/T1 għal 0.9 ta’ madwar 1.5 minuti jista’ jkun mistenni (ara sezzjoni 5.1).

M’hemm l-ebda dejta biex tirrakkomanda l-użu ta’ sugammadex għat-treġġigħ lura immedjat wara imblokk ikkaġunat minn vecuronium.

L-għoti mill-ġdid ta’ sugammadex:

Fis-sitwazzjoni eċċezzjonali ta’ l-okkorrenza mill-ġdid ta’ imblokk newromuskolari wara l-operazzjoni (ara sezzjoni 4.4) wara doża inizjali ta’ 2 mg/kg jew 4 mg/kg ta’ sugammadex, doża ripetuta ta’ 4 mg/kg ta’ sugammadex hi rrakkomandata. Wara t-tieni doża ta’ sugammadex, il-pazjent għandu jkun immonitorat mill-qrib biex ikun żgurat ir-ritorn sostnut tal-funzjoni newromuskolari.

L-għoti mill-ġdid ta’ rocuronium jew vecuronium wara sugammadex:

Għall-ħinijiet ta’ stennija għall-għoti mill-ġdid ta’ rocuronium jew vecuronium wara t-treġġigħ lura b’sugammadex, ara sezzjoni 4.4.

Informazzjoni addizzjonali dwar popolazzjonijiet speċjali

Indeboliment renali:

L-użu ta’ sugammadex f’pazjenti b’indeboliment renali sever (li jinkludu pazjenti li jeħtieġu d-dijalisi (CrCl < 30 mL/min)) mhuwiex rakkomandat (ara sezzjoni 4.4).

Studji f’pazjenti b’indeboliment renali sever ma jipprovdux biżżejjed informazzjoni fuq sigurtà biex tappoġġja l-użu ta’ sugammadex f’dawn il-pazjenti (ara wkoll sezzjoni 5.1).

Għal indeboliment renali ħafif u moderat (tneħħija tal-krejatinina ta’ ≥ 30 u < 80 mL/min): ir-rakkomandazzjonijiet tad-doża huma l-istess bħal dawk ta’ l-adulti mingħajr indeboliment renali.

Pazjenti anzjani:

Wara l-għoti ta’ sugammadex meta T2 deher mill-ġdid wara imblokk ikkaġunat minn rocuronium, il-ħin medjan sa l-irkuprar tal-proporzjon T4/T1 għal 0.9 fl-adulti (minn 18 sa 64 sena) kien 2.2 minuti, f’adulti anzjani (minn 65 sa 74 sena) kien ta’ 2.6 minuti u f’adulti anzjani ħafna (75 sena jew iktar) kien ta’ 3.6 minuti. Għalkemm il-ħinijiet ta’ l-irkuprar fl-anzjani għandhom tendenza li jkunu

aktar bil-mod, l-istess rakkomandazzjoni tad-doża bħal dik ta’ l-adulti għandha tkun segwita (ara sezzjoni 4.4).

Pazjenti ħoxnin ħafna:

F’pazjenti ħoxnin ħafna, id-doża ta’ sugammadex għandha tkun ibbażata fuq il-piż attwali tal-ġisem. L-istess rakkomandazzjonijiet dwar id-doża bħal dawk ta’ l-adulti għandhom ikunu segwiti.

Indeboliment epatiku:

Ma sarux studji f’pazjenti b’indeboliment epatiku. Għandha tingħata attenzjoni meta jiġi kkunsidrat l- użu ta’ sugammadex f’pazjenti b’indeboliment epatiku sever jew meta l-indeboliment epatiku jkun akkumpanjat minn koagulopatija (ara sezzjoni 4.4).

Għal indeboliment epatiku minn ħafif sa moderat: minħabba li sugammadex jitneħħa primarjament mill-kliewi, l-ebda aġġustamenti fid-doża mhuma meħtieġa.

Popolazzjoni pedjatrika

Id-dejta għall-popolazzjoni pedjatrika hi limitata (hemm studju wieħed biss dwar imblokk ikkaġunat mit-treġġigħ lura ta’ rocuronium fid-dehra mill-ġdid ta’ T2).

Tfal u adolexxenti:

Għat-treġġigħ lura ta’ rutina ta’ imblokk ikkaġunat minn rocuronium meta T2 jidher mill-ġdid fit-tfal u fl-adolexxenti (minn 2 sa 17-il sena) doża ta’ 2 mg/kg ta’ sugammadex hi rakkomandata.

Bridion 100 mg/mL jista’ jkun dilwit għal 10 mg/mL biex tiżdied il-preċiżjoni tad-dożaġġ fil- popolazzjoni pedjatrika (ara sezzjoni 6.6)

Sitwazzjonijiet oħrajn ta’ treġġigħ lura ta’ rutina ma kinux investigati u għalhekk mhumiex irrakkomandati sakemm dejta addizzjonali ssir disponibbli.

It-treġġigħ lura immedjat fit-tfal u fl-adolexxenti ma kienx investigat u għalhekk mhuwiex irrakkomandat sakemm dejta addizzjonali ssir disponibbli.

Trabi tat-twelid u tfal żgħar:

Hemm esperjenza limitata biss bl-użu ta’ sugammadex fi tfal żgħar (minn 30 jum sa sentejn), u trabi tat-twelid (ta’ inqas minn 30 jum) ma kinitx studjata. L-użu ta’ sugammadex fi trabi tat-twelid u tfal żgħar għalhekk mhuwiex irrakkomandat sakemm dejta addizzjonali ssir disponibbli.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Sugammadex għandu jingħata ġol-vina bħala injezzjoni waħda bolus. L-injezzjoni bolus għandha tingħata malajr, fi żmien 10 sekondi, ġo linja eżistenti ġol-vini (ara sezzjoni 6.6). Sugammadex għandu jingħata biss bħala injezzjoni waħda bolus fi provi kliniċi.

4.3Kontra-indikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis- sezzjoni 6.1.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Bħal ma hi prattika normali postanestetika wara imblokk newromuskolari, hu rrakkomandat li jsir monitoraġġ tal-pazjent fil-perjodu immedjatament wara l-operazzjoni għal avvenimenti mhux mistennija li jinkludu l-okkorrenza mill-ġdid tal-imblokk newromuskolari.

Il-monitoraġġ tal-funzjoni respiratorja matul l-irkuprar:

Sapport ventilatorju hu obbligatorju għal pazjenti sakemm respirazzjoni spontanja adegwata terġa’ sseħħ wara t-treġġigħ lura ta’ imblokk newromuskolari. Anki jekk l-irkuprar mill-imblokk newromuskolari jkun sħiħ, prodotti mediċinali oħrajn użati fil-perijodu ta’ waqt u ta’ wara l-operazzjoni jistgħu jnaqqsu l-funzjoni respiratorja u għalhekk is-sapport ventilatorju jista’ jkun meħtieġ xorta waħda.

Jekk l-imblokk newromuskolari jseħħ mill-ġdid wara l-estubazzjoni, ventilazzjoni adegwata għandha tkun ipprovduta.

L-okkorrenza mill-ġdid ta’ imblokk newromuskolari:

Fi studji kliniċi b’individwi kkurati b’rocuronium jew b’vecuronium, fejn sugammadex ingħata permezz ta’ doża ttikkettjata għall-profondità ta’ imblokk newromuskolari, ġiet osservata inċidenza ta’ 0.20% għar-rikorrenza ta’ imblokk newromuskolari kif ibbażat fuq monitoraġġ newromuskolari jew evidenza klinika. L-użu ta’ dożi inqas minn dawk rakkomandati jista’ jwassal għal riskju miżjud ta’ rikorrenza ta’ imblokk newromuskolari wara qlib inizjali u mhuwiex rakkomandat (ara sezzjoni 4.2 u sezzjoni 4.8).

L-effett fuq l-emostasi:

Fi studju li sar fuq voluntiera, dożi ta’ 4 mg/kg u 16 mg/kg ta’ sugammadex irriżulta f’medja massima fit-titwil tal-ħin attivat parzjali ta’ tromboplastin (aPTT) ta’ 17 u 22% rispettivament u l-proporzjon normalizzat internazzjonali tal-ħin ta’ protrombin [PT(INR)] ta’ 11 u 22% rispettivament. Dawn il- medji limitati fit-titwil ta’ aPTT u PT(INR) kienu ta’ ħin qasir (≤ 30 minuta). Ibbażat fuq id-data-base klinika (N=3,519) u fuq studju speċifiku fuq 1184 pazjent waqt kirurġija għal ksur fil- ġenbejn/sostituzzjoni ta’ ġog prinċipali ma kien hemm l-ebda effett klinikament rilevanti ta’ sugammadex 4 mg/kg waħdu jew flimkien ma’ mediċini kontra l-koagulazzjoni tad-demm fuq l- inċidenza ta’ kumplikazzjonijiet ta’ ħruġ ta’ demm qabel jew wara l-operazzjoni.

F’esperimenti in vitro, kienet osservata interazzjoni farmakodinamika (titwil ta’ PTT u PT) ma’ antagonisti ta’ vitamina K, eparina mhux frazzjonata, eparinojdi b’piż molekulari baxx, rivaroxaban u dabigatran. F’pazjenti li jkunu qed jirċievu anti-koagulazzjoni profilattika ta’ rutina wara operazzjoni, din l-interazzjoni farmakodinamika mhijiex klinikament rilevanti. Għandu jkun hemm kawtela meta jiġi kkunsidrat l-użu ta’ sugammadex f’pazjenti li jkunu qed jirċievu anti-kogualzzjoni terapewtika għal kundizzjoni li tkun teżisti minn qabel jew li hi ko-morbida.

Żieda fir-riskju ta’ ħruġ ta’ demm ma tistax tiġi eskluża f’pazjenti:

b’defiċjenzi ereditarji tal-fattur tat-tagħqid tad-demm li jiddependu fuq vitamina K;

b’koagulopatiji li kien jeżistu minn qabel;

fuq derivati ta’ coumarin u b’INR ogħla minn 3.5;

li jużaw mediċini kontra l-koagulazzjoni tad-demm li jirċievu doża ta’ 16 mg/kg ta’

sugammadex.

Jekk ikun hemm ħtieġa medika li sugammadex jingħata lil dawn il-pazjenti, l-anesteżjoloġista jeħtieġ li jiddeċiedi jekk il-benefiċċji jiżbqux ir-riskju possibbli ta’ kumplikazzjonijiet ta’ ħruġ ta’ demm, meta wieħed jikkunsidra l-istorja medika ta’ episodji ta’ ħruġ ta’ demm ta’ dawn il-pazjenti u t-tip ta’ operazzjoni skedata. Jekk sugammadex jingħata lil dawn il-pazjenti, hu rakkomandat li jsir monitoraġġ tal-parametri tal-emostasi u tal-koagulazzjoni.

Ħinijiet ta’ stennija għall-għoti mill-ġdid b’aġenti ta’ l-imblokk newromuskolari wara t-treġġigħ lura b’sugammadex:

L-għoti mill-ġdid ta’ rocuronium jew vecuronium wara t-treġġigħ lura ta’ rutina (sa 4 mg/kg ta’ sugammadex):

Ħin minimu ta’ stennija

NMBA u doża li trid tingħata

5 minuti

1.2 mg/kg ta’ rocuronium

4 sigħat

0.6 mg/kg ta’ rocuronium jew

 

0.1 mg/kg ta’ vecuronium

Il-bidu tal-imblokk newromuskolari jista’ jkun imtawwal sa madwar 4 minuti, u ż-żmien li jdum għaddej l-imblokk newromuskolari jista’ jitqassar għal madwar 15-il minuta wara l-għoti mill-ġdid ta’ rocuronium 1.2 mg/kg fi ħdan 30 minuta wara l-għoti ta’ sugammadex.

Ibbażat fuq immudellar PK, il-ħin ta’ stennija rrakkomandat f’pazjenti b’indeboliment renali ħafif jew moderat għall-użu mill-ġdid ta’ 0.6 mg/kg ta’ rocuronium jew 0.1 mg/kg ta’ vecuronium wara t- treġġigħ lura ta’ rutina b’sugammadex għandu jkun ta’ 24 siegħa, kif. Jekk ikun meħtieġ ħin ta’ stennija iqsar, id-doża ta’ rocuronium għal imblokk newromuskolari ġdid għandu jkun ta’ 1.2 mg/kg.

L-għoti mill-ġdid ta’ rocuronium jew vecuronium wara treġġigħ lura immedjat (16 mg/kg ta’ sugammadex): Għall-każijiet rari ħafna fejn dan jista’ jkun meħtieġ, huwa ssuġġerit ħin ta’ stennija ta’ 24 siegħa.

Jekk l-imblokk newromuskolari jkun meħtieġ qabel ma’ jkun għadda l-ħin ta’ stennija rrakkomandat, għandha jintuża aġent ta’ l-imblokk newromuskolari mhux sterojdi. L-aġent tal-imblokk newromuskolari depolarizzanti jista’ jibda jaħdem aktar bil-mod milli mistenni, għaliex frazzjoni sostanzjali ta’ riċetturi nikotiniċi postjunctional jistgħu jkunu għadhom okkupati mill-aġent tal- imblokk newromuskolari.

Indeboliment renali:

Sugammadex mhux irrakkomandat għall-użu f’pazjenti b’indeboliment sever renali, inkluż dawk li jeħtieġu d-dijalisi (ara sezzjoni 5.1).

Loppju ħafif:

Meta l-imblokk newromuskolari kien imreġġa’ lura intenzjonalment f’nofs l-għoti tal-loppju fil-provi kliniċi, sinjali ta’ loppju ħafif kienu osservati kultant (ċaqliq, sogħla, tkerrih tal-wiċċ u sefsif tat-tubu trakeali).

Jekk l-imblokk newromuskolari jkun imreġġa’ lura waqt li l-loppju jkompli jingħata, dożi addizzjonali ta’ anestetiku u/jew opjojdi għandhom jingħataw kif indikat klinikament.

Bradikardija evidenti:

F’każijiet rari, ġiet osservata bradikardija evidenti ftit minuti wara l-għoti ta’ sugammadex għat- treġġigħ lura ta’ imblokk newromuskolari. Xi kultant, bradikardija tista’ twassal għal arrest kardijaku. (Ara sezzjoni 4.8) Il-pazjenti għandhom jiġu mmonitorjati mill-qrib għal tibdil emodinamiku matul u wara t-treġġigħ lura ta’ mblokk newromuskolari. Għandha tingħata kura b’sustanzi anti-kolinerġiċi jekk tiġi osservata bradikardija li tkun klinikament sinifikanti.

Indeboliment epatiku:

Sugammadex mhuwiex metabolizzat u l-anqas imneħħi mill-fwied; għalhekk, ma sarux studji ddedikati għal dan l-aspett f’pazjenti b’indeboliment epatiku. Pazjenti b’indeboliment epatiku sever għandhom jiġu ttrattati b’attenzjoni kbira. Fil-każ li l-indeboliment epatiku jkun akkumpanjat minn koagulopatija, ara l-informazzjoni dwar l-effett fuq l-emostasi.

L-użu fit-Taqsima tal-Kura Intensiva (ICU):

Sugammadex ma kienx investigat f’pazjenti li kienu qed jirċievu rocuronium jew vecuronium fi sfond ta’ l-ICU.

L-użu ta’ mediċini għat-treġġigħ lura ta’ l-imblokk newromuskolari, minbarra rocuronium jew vecuronium:

Sugammadex m’għandux jintuża biex ireġġa’ lura l-imblokk ikkaġunat minn mediċini ta’ l-imblokk newromuskolari mhux sterojdi bħal sustanzi komposti ta’ succinylcholine jew benzylisoquinolinium. Sugammadex m’għandux jintuża għat-treġġigħ lura ta’ imblokk newromuskolari kkaġunat minn mediċini ta’ l-imblokk newromuskolari sterojdi minbarra rocuronium jew vecuronium, għax m’hemm l-ebda dejta dwar l-effikaċja u s-sigurtà għal dawn is-sitwazzjonijiet. Dejta limitata hi disponibbli għat-treġġigħ lura ta’ imblokk ikkaġunat minn pancuronium, iżda hu rrakkomandat li ma tużax sugammadex f’din is-sitwazzjoni.

Dewmien fl-irkuprar:

Kundizzjonijiet assoċjati ma’ titwil fil-ħin taċ-ċirkolazzjoni, bħal mard kardjovaskulari, età avvanzata (ara sezzjoni 4.2 għal ħin ta’ l-irkupru fl-anzjani), jew stat edematuż (eż. indeboliment epatiku sever) jistgħu jkunu assoċjati ma’ ħinijiet itwal ta’ l-irkupru.

Reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva għall-mediċina:

It-tobba kliniċi għandhom ikunu ppreparati għall-possibbiltà ta’ reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva għall-mediċina (li jinkludu reazzjonijiet anafilattiċi) u għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet meħtieġa (ara sezzjoni 4.8).

Pazjenti li qegħdin fuq dieta kkontrollata tas-sodium:

Kull mL ta’ soluzzjoni fih sa 9.7 mg ta’ sodium. Doża ta’ 23 mg ta’ sodium hi kkunsidrata li hi essenzjalment ‘ħielsa mis-sodium’. Jekk soluzzjoni ta’ iktar minn 2.4 mL tkun trid tingħata, dan għandu jitqies f’pazjenti li jikkontrollaw l-ammont ta’ sodium li jieħdu fid-dieta.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

L-informazzjoni f’din is-sezzjoni hi bbażata fuq l-affinità tat-twaħħil bejn sugammadex u prodotti mediċinali oħrajn, esperimenti, studji kliniċi u simulazzjonijiet mhux kliniċi billi ntuża mudell li jikkunsidra l-effett farmakodinamiku ta’ sustanzi ta’ l-imblokk newromuskolari u l-interazzjoni farmakokinetika bejn sustanzi ta’ l-imblokk newromuskolari u sugammadex. Ibbażat fuq din id-dejta, l-ebda interazzjonijiet farmakodinamika klinikament sinifikanti ma’ prodotti mediċinali oħra mhi mistennija, bl-eċċezzjoni ta’ dawn li ġejjin:

Għal toremifene u fusidic acid, l-interazzjonijiet ta’ spostament ma setgħux ikunu esklużi (l-ebda interazzjonijiet klinikament sinifikanti li jaqbdu mhuma mistennija).

Għal kontraċettivi ormonali, interazzjoni ta’ qbid li hi klinikament rilevanti ma tistax tkun eskluża (l-ebda interazzjonijiet ta’ spostament mhuma mistennija).

Interazzjonijiet li potenzjalment jistgħu jaffettwaw l-effikaċja ta’ sugammadex (interazzjonijiet ta’ spostament):

Minħabba l-għoti ta’ ċerti prodotti mediċinali wara sugammadex, teoretikament rocuronium

jew vecuronium jistgħu jkunu spostati minn sugammadex. Bħala riżultat, l-okkorrenza mill-ġdid tal- imblokk newromuskolari tista’ tkun osservata. F’din is-sitwazzjoni, il-pazjent għandu jkun ivventilat. L-għoti tal-prodott mediċinali li kkawża l-ispostament għandu jitwaqqaf f’każ ta’ infużjoni.

F’sitwazzjonijiet fejn interazzjonijiet potenzjali ta’ spostament jistgħu jiġu antiċipati, il-pazjenti għandhom ikunu mmonitorjati bir-reqqa għal sinjali tal-okkorrenza mill-ġdid ta’ imblokk newromuskolari (għal madwar 15-il minuta) wara l-għoti parenterali ta’ prodott mediċinali ieħor li sseħħ f’perijodu ta’ 7.5 sigħat wara l-għoti ta’ sugammadex.

Toremifene:

Għal toremifene, li għandu affinità li jeħel relattivament għolja għal sugammadex u li għalih jistgħu jkunu preżenti konċentrazzjonijiet fil-plażma relattivament għolja, jista’ jseħħ xi spostament ta’ vecuronium jew rocuronium mill-kumpless ma’ sugammadex. It-tobba kliniċi għandhom ikunu konxji li l-irkuprar tal-proporzjon T4/T1 għal 0.9 jista’ għalhekk jittardja f’pazjenti li jkunu rċivew toremifene fl-istess jum ta’ l-operazzjoni.

L-għoti ġol-vini ta’ fusidic acid:

L-użu ta’ fusidic acid fil-fażi ta’ qabel l-operazzjoni jista’ joħloq xi dewmien fl-irkuprar tal-proporzjon T4/T1 sa 0.9. L-ebda rikorrenza ta’ imblokk newromuskolari mhu mistenni fil-fażi ta’ wara l-operazzjoni, billi r-rata tal-infużjoni ta’ fusidic acid hi fuq perjodu ta’ diversi sigħat u l-livelli fid-demm huma kumulattivi fuq 2-3 ijiem. Għall-għoti mill-ġdid ta’ sugammadex ara sezzjoni 4.2.

Interazzjonijiet li potenzjalment jistgħu jaffettwaw l-effikaċja ta’ prodotti mediċinali oħrajn (interazzjonijiet li jaqbdu):

Minħabba l-għoti ta’ sugammadex, ċerti prodotti mediċinali jistgħu jsiru inqas effettivi minħabba t- tnaqqis tal-konċentrazzjonijiet fil-plażma (ħielsa). Jekk tkun osservata sitwazzjoni bħal din, hu rrakkomandat li t-tabib kliniku jikkunsidra l-għoti mill-ġdid tal-prodott mediċinali, l-għoti ta’ prodott mediċinali li jkun terapewtikament ekwivalenti (preferibbilment minn klassi differenti ta’ kimiċi) u/jew interventi mhux farmakoloġiċi, kif ikun xieraq.

Kontraċettivi ormonali:

L-interazzjoni bejn 4 mg/kg ta’ sugammadex u progestogen kienet imbassra li ser twassal għal tnaqqis fl-espożizzjoni għal progestogen (34% ta’ l-AUC), li hu simili għat-tnaqqis osservat meta doża ta’ kuljum ta’ kontraċettiv orali tittieħed 12-il siegħa tard, li jista’ jwassal għal tnaqqis fl-effettività tagħha. Għall-estroġeni, l-effett hu mistenni li jkun inqas. Għalhekk, l-għoti ta’ doża bolus ta’ sugammadex hu kkunsidrat li hu ekwivalenti għal doża waħda ta’ kuljum li ma titteħidx ta’ kontraċettiv sterodji orali (jew ikkombinata jew progestogen biss). Jekk sugammadex jingħata fl-istess jum meta jittieħed kontraċettiv orali, għandha ssir referenza għal parir dwar doża li ma titteħidx, fil-fuljett ta’ tagħrif tal-kontraċettiv orali. Fil-każ ta’ kontraċettivi ormonali mhux orali, il-pazjenta għandha tuża metodu kontraċettiv addizzjonali mhux ormonali fis-7 ijiem ta’ wara u tirreferi għal parir fil-fuljett ta’ tagħrif tal-prodott.

Interazzjonijiet minħabba l-effett li jdum ta’ rocuronium jew vecuronium:

Meta prodotti mediċinali li jsaħħu l-imblokk newromuskolari jintużaw fil-perjodu ta’ wara l-operazzjoni, għandha tingħata attenzjoni speċjali għall-possibbiltà tal-okkorrenza mill-ġdid tal-imblokk newromuskolari. Jekk jogħġbok irreferi għall-fuljett fil-pakkett ta’ rocuronium jew vecuronium għal lista ta’ prodotti mediċinali speċifiċi li jsaħħu l-imblokk newromuskolari. F’każ li tkun osservata l-okkorrenza mill-ġdid tal-imblokk newromuskolari, il-pazjent jista’ jkollu bżonn ta’ ventilazzjoni mekkanika u l-għoti mill-ġdid ta’ sugammadex (ara sezzjoni 4.2).

Tfixkil ta’ testijiet tal-laboratorju:

B’mod ġenerali, sugammadex ma jinterferixxix mat-testijiet tal-laboratorju, bl-eċċezzjoni possibbli ta’ l-analiżi tas-serum progesterone. Kienet osservata interferenza ma’ dan it-test f’konċentrazzjonijiet fil-plażma ta’ sugammadex ta’ 100 mikrogramma/mL (livell massimu fil-plażma wara injezzjoni bolus ta’ 8 mg/kg).

Fi studju li sar fuq voluntiera, dożi ta’ 4 mg/kg u 16 mg/kg ta’ sugammadex irriżulta f’medja massima fit-titwil ta’ aPTT ta’ 17 u 22% rispettivament u ta’ PT (INR) b’11 u 22% rispettivament. Dawn il-medji limitati fit-titwil ta’ aPTT u PT(INR) kienu ta’ ħin qasir (≤ 30 minuta).

F’esperimenti in vitro, kienet osservata interazzjoni farmakodinamika (titwil ta’ PTT u PT) ma’ antagonisti ta’ vitamina K, eparina mhux frazzjonata, eparinojdi b’piż molekulari baxx, rivaroxaban u dabigatran (ara sezzjoni 4.4).

Popolazzjoni pedjatrika

Ma saru l-ebda studji formali dwar l-interazzjonijiet. L-interazzjonijiet imsemmija hawn fuq għall-adulti u t-twissijiet f’sezzjoni 4.4 għandhom jiġu kkunsidrati wkoll għall- popolazzjoni pedjatrika.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

Għal sugammadex, m’hemmx dejta klinika dwar l-użu f’nisa tqal.

Studji f’annimali ma jurux effetti ħżiena diretti jew indiretti fuq it-tqala, fuq l-iżvilupp ta’ l-embriju/fetu, ħlas jew żvilupp wara t-twelid.

Wieħed għandu joqgħod attent meta jagħti sugammadex lil nisa tqal.

Treddigħ

Mhux magħruf jekk sugammadex jiġix eliminat mill-ħalib tas-sider tal-bniedem. Studji f’annimali wrew l-eliminazzjoni ta’ sugammadex fil-ħalib tas-sider tal-bniedem. B’mod ġenerali, l-assorbiment orali ta’ cyclodextrins hu baxx u l-ebda effett fuq it-tarbija li tkun terda’ mhu antiċipat wara l-għoti ta’ doża waħda lil mara li tkun tredda’.

Sugammadex jista’ jintuża waqt it-treddigħ.

Fertilità

L-effetti ta’ sugammadex fuq il-fertilità tal-bniedem ma kienux investigati. Studji f’annimali biex tevalwa l-fertilità ma jurux effetti ħżiena.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Bridion m’għandu l-ebda effett jew ftit li xejn għandu effett fuq il-ħila biex issuq jew tħaddem magni.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Bridion jingħata flimkien mal-aġenti tal-imblokk newromuskolari u anestetiċi (loppju) f’pazjenti li kellhom bżonn operazzjoni. Il-kawżalità ta’ avvenimenti avversi hija għalhekk diffiċli biex tiġi vvalutata. L-iktar reazzjonijiet avversi rrappurtati rrappurtati b'mod komuni f’pazjenti li kellhom bżonn operazzjoni kienu sogħla, kumplikazzjoni fil-passaġġ respiratorju mil-loppju,

kumplikazzjonijiet anestetiċi, pressjoni baxxa waqt xi proċedura u komplikazzjoni ta’ xi proċedura (Komuni (≥ 1/100 sa < 1/10)).

Lista tabulata ta’ reazzjonijiet avversi

Is-sigurtà ta’ sugammadex ġiet evalwata fi 3,519-il pazjent uniku f’database tas-sigurtà miġbura ta’ fażi I-III. Ir-reazzjonijiet avversi li ġejjin kienu rrapportati fi provi kliniċi bi plaċebo fejn l-individwi rċevew loppju u jew aġenti tal-imblokk newromuskolari (1,078 espożizzjoni ta’ individwu għal sugammadex meta mqabbel ma’ 544 għal plaċebo):

[Komuni ħafna (≥ 1/10), komuni (≥ 1/100 sa < 1/10), mhux komuni (≥ 1/1,000 sa < 1/100), rari (≥ 1/10,000 sa < 1/1,000), rari ħafna (< 1/10,000)]

Sistema tal-klassifika tal-

Frekewenza

Reazzjonijiet avversi

organi

 

(Termini ppreferuti)

Disturbi fis-sistema immuni

Mhux komuni

Reazzjonijiet ta’ sensittività

 

 

eċċessiva għall-mediċina

 

 

(ara sezzjoni 4.4)

Disturbi respiratorji,

Komuni

Sogħla

toraċiċi u

 

 

medjastinali

 

 

Korriment, avvelenament u

Komuni

Kumplikazzjoni fil-passaġġ

komplikazzjonijiet

 

respiratorju waqt il-loppju

ta’ xi proċedura

 

Kumplikazzjoni waqt il-

 

 

 

 

loppju (ara sezzjoni 4.4)

 

 

Pressjoni baxxa waqt xi

 

 

proċedura

 

 

Komplikazzjoni ta’ xi

 

 

proċedura

Deskrizzjoni tar-reazzjonijiet avversi magħżula Reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva għall-mediċina:

Kien hemm reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva, li jinkludu anafilassi, f’xi pazjenti u voluntieri (għal informazzjoni dwar voluntiera b’saħħithom, ara Informazzjoni dwar voluntiera b’saħħithom hawn taħt). Fil-provi kliniċi ta’ pazjenti li kellhom bżonn operazzjoni dawn ir-reazzjonijiet kienu rapportati b’mod mhux komuni u għal rapporti ta’ wara t-tqegħid fis-suq il-frekwenza mhix magħrufa.

Dawn ir-reazzjonijiet kienu jvarjaw minn reazzjonijiet iżolati fuq il-ġilda għal reazzjonijiet sistemiċi serji (i.e. anafilassi, xokk anafilattiku) u seħħew f’pazjenti li ma kellhomx espożizzjoni minn qabel għal sugammadex.

Is-sintomi assoċjati ma’ dawn ir-reazzjonijiet jistgħu jinkludu: fwawar, urtikarja, raxx eritematosi (sever), pressjoni baxxa, takikardja, nefħa fl-ilsien, nefħa fil-griżmejn, bronkospażmu u avvenimenti ta’ imblokk tal-pulmun. Reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva severi jistgħu jkunu fatali.

Kumplikazzjoni fil-Passaġġ Respiratorju waqt il-Loppju:

Kumplikazzjonijiet fil-passaġġ respiratorju waqt il-loppju inkluż bucking (reżistenza) kontra t-tubu endotrakeali, sogħla, bucking ħafif, reazzjoni ta’ tqanqil waqt l-operazzjoni, sogħla waqt il-proċedura anestetika jew waqt l-operazzjoni, jew nifs spontanju ta’ pazjent relatat mal-proċedura anestetika.

Kumplikazzjoni waqt il-loppju:

Kumplikazzjonijiet waqt il-loppju, li huma indikattivi tar-restituzzjoni tal-funzjoni newromuskolari, jinkludu moviment ta’ riġel/driegħ jew tal-ġisem, jew sogħla waqt il-proċedura anestetika jew waqt l-operazzjoni, tkerrih tal-wiċċ u sefsif tat-tubu endotrakeali. Ara sezzjoni 4.4 Loppju ħafif.

Komplikazzjoni ta’ xi Proċedura:

Il-komplikazzjonijiet ta’ xi proċedura inkludew sogħla, takikardija, bradikardija, moviment, u żieda fir-rata tat-taħbit tal-qalb.

Bradikardija evidenti:

Wara t-tqegħid fis-suq, ġew osservati każijiet iżolati ta’ bradikardija evidenti u ta’ bradikardija b’arrest kardijku ftit minuti wara l-għoti ta’ sugammadex (ara sezzjoni 4.4).

L-okkorrenza mill-ġdid ta’ imblokk newromuskolari:

Fi studji kliniċi b’individwi kkurati b’rocuronium jew b’vecuronium, fejn sugammadex ingħata permezz ta’ doża tikkettata għall-profondità tal-imblokk newromuskolari (N=2,022), kienet osservata inċidenza ta’ 0.20% għall-okkorrenza mill-ġdid ta’ imblokk newromuskolari kif ibbażat fuq sorveljanza newromuskolari jew l-evidenza klinika (ara sezzjoni 4.4).

Informazzjoni fuq voluntiera b’saħħithom:

Studju randomizzat, double blind eżamina l-inċidenza ta’ reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva għall- mediċina f’voluntiera b’saħħithom li ngħataw sa 3 dożi ta’ plaċebo (N=76), sugammadex 4 mg/kg (N=151) jew sugammadex 16 mg/kg (N=148). Rapporti ta’ sensittività eċċessiva suspettati ġew aġġudikati minn kumitat blinded. L-inċidenza ta’ sensittività eċċessiva aġġudikata kienet 1.3%, 6.6% u 9.5% fil-gruppi ta’ plaċebo, sugammadex 4 mg/kg u sugammadex 16 mg/kg, rispettivament. Ma kien hemm ebda rapport ta’ anafilassi wara plaċebo jew sugammadex 4 mg/kg. Kien hemm każ wieħed ta’ anafilassi aġġudikata wara l-ewwel doża ta’ sugammadex 16 mg/kg (inċidenza ta’ 0.7%). Ma kien hemm l-ebda evidenza ta’ żieda fil-frekwenza jew is-severità ta’ sensittività eċċessiva b’dożi ripetuti ta’ sugammadex.

Fi studju preċedenti ta’ disinn simili, kien hemm tliet każijiet aġġudikati ta’ anafilassi, kollha wara sugammadex 16 mg/kg (inċidenza ta’ 2.0%).

Fid-database Miġbur ta’ Fażi 1, AEs ikkunsidrati komuni (≥ 1/100 sa <1/10) jew komuni ħafna (≥ 1/10) u aktar frekwenti fost individwi kkurati b’sugammadex milli fil-grupp ta’ plaċebo, jinkludu disgewsja (10.1%) , uġigħ ta’ ras (6.7%), dardir (5.6%), urtikarja (1.7%), prurite (1.7%), sturdament (1.6%), rimettar (1.2%) u uġigħ addominali (1.0%).

Informazzjoni addizzjonali dwar popolazzjonijiet speċjali

Pazjenti pulmonari:

Fid-dejta ta’ wara t-tqegħid fis-suq u fi prova klinika waħda ddedikata f’pazjenti b’passat mediku ta’ kumplikazzjonijiet pulmonari, il-bronkospażmu kien irrappurtat bħala li hu possibbilment avveniment avvers relattat . Bħal fil-każ tal-pazjenti kollha b’passat mediku ta’ kumplikazzjonijiet pulmonari, it- tabib għandu jkun konxju mill-possibbiltà ta’ l-okkorrenza ta’ bronkospażmu.

Popolazzjoni pedjatrika

Database limitata tissuġġerixxi li l-profil tas-sigurtà ta’ sugammadex (sa 4 mg/kg) f’pazjenti pedjatriċi kien simili għal dak fl-adulti.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Fi studju kliniċi, każ wieħed ta’ doża eċċessiva aċċidentali b’40 mg/kg kien irrappurtat mingħajr l-ebda reazzjonijiet avversi sinifikanti. Fi sudju dwar it-tolleranza fil-bniedem, sugammadex ingħata f’dożi sa 96 mg/kg. Ma kienu rrappurtati l-ebda avvenimenti avversi marbuta mad-doża u lanqas avvenimenti avversi serji.

Sugammadex jista’ jitneħħa bl-użu ta’ emodijalisi b’filtru tat-tip high flux, imma mhux b’filtru tat-tip low flux. Ibbażat fuq studji kliniċi, il-konċentrazzjonijiet ta’ sugammadex fil-plażma jitnaqqsu b’sa 70% wara sessjoni ta’ dijalisi tad-demm ta’ minn 3 sa 6 sigħat.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: il-prodotti terapewtiċi l-oħrajn kollha, antidoti, Kodiċi ATC: V03AB35.

Mekkaniżmu ta’ azzjoni:

Sugammadex hu gamma cyclodextrin modifikata li hi Aġent Selettiv Rilassanti li Jorbot. Jifforma kumpless ma’ l-aġenti ta’ l-imblokk newromuskolari rocuronium jew vecuronium fil-plażma u b’hekk inaqqas l-ammont ta’ aġent ta’ l-imblokk newromuskolari disponibbli biex teħel mar-riċetturi nikotiniċi fil-junction newromuskolari. Dan jirriżultata fit-treġġigħ lura ta’ l-imblokk newromuskolari kkaġunat minn rocuronium jew vecuronium.

Effetti farmakodinamiċi:

Sugammadex ingħata f’dożi li jvarjaw minn 0.5 mg/kg sa 16 mg/kg fi studji dwar ir-rispons għad-doża ta’ imblokk ikkaġunat minn rocuronium (0.6, 0.9, 1.0 u 1.2 mg/kg ta’ rocuronium bromide bi u mingħajr dożi tal-manteniment) u imblokk ikkaġunat minn vecuronium (0.1 mg/kg ta’ vecuronium bromide bi jew mingħajr dożi tal-manteniment) f’ħinijiet /profonditajiet different ta’ l-imblokk. F’dawn l-istudji kienet osservata relazzjoni ċara bejn id-doża u r-rispons.

Effikaċja klinika u sigurtà:

Sugammadex jista’ jingħata f’diversi punti ta’ ħinijiet wara l-għoti ta’ rocuronium jew vecuronium bromide:

Treġġigħ lura ta’ rutina – imblokk newromuskolari fond:

Fi studji importanti ħafna, il-pazjenti kienu assenjati b’mod fortuwitu għall-grupp ta’ rocuronium jew vecuronium. Wara l-aħħar doża ta’ rocuronium jew vecuronium, f’1-2 PTCs, 4 mg/kg ta’ sugammadex jew 70 mcg/kg ta’ neostigmine ngħata f’ordni fortuwitu Il-ħin mill-bidu ta’ l-għoti ta’ sugammadex jew neostigmine sa l-irkuprar tal-proporzjon T4/T1 sa 0.9 kien:

Il-ħin (minuti) mill-għoti ta’ sugammadex jew neostigmine f’imblokk newromuskolari fond (1-2 PTCs) wara rocuronium jew vecuronium sa l-irkuprar tal-proporzjon T4/T1 sa 0.9

Aġent ta’ l-imblokk

Kors tat-trattamemt

 

newromuskolari

 

 

Sugammadex (4 mg/kg)

Neostigmine (70 mcg/kg)

Rocuronium

 

 

N

Medjan (minuti)

2.7

49.0

Medda

1.2-16.1

13.3-145.7

 

 

 

Vecuronium

 

 

N

Medjan (minuti)

3.3

49.9

Medda

1.4-68.4

46.0-312.7

Treġġigħ lura ta’ rutina – imblokk newromuskolari moderat:

Fi studji ieħor importanti ħafna, il-pazjenti kienu assenjati b’mod fortuwitu għall-grupp ta’ rocuronium jew vecuronium. Wara l-aħħar doża ta’ rocuronium jew vecuronium, meta T2 deher mill-ġdid, ingħataw 2 mg/kg ta’ sugammadex jew 50 mcg/kg ta’ neostigmine f’ordni fortuwitu Il-ħin mill-bidu ta’ l-għoti ta’ sugammadex jew neostigmine sa l-irkuprar tal-proporzjon T4/T1 sa 0.9 kien:

Il-ħin (minuti) mill-għoti ta’ sugammadex jew neostigmine meta T2 deher mill-ġdid wara rocuronium jew vecuronium sa l-irkuprar tal-proporzjon T4/T1 sa 0.9

Aġent ta’ l-imblokk

Kors tat--trattament

 

newromuskolari

 

 

Sugammadex (2 mg/kg)

Neostigmine (50 mcg/kg)

Rocuronium

 

 

N

Medjan (minuti)

1.4

17.6

Medda

0.9-5.4

3.7-106.9

Vecuronium

 

 

N

Medjan (minuti)

2.1

18.9

Medda

1.2-64.2

2.9-76.2

 

 

 

It-treġġigħ lura permezz ta’ sugammadex ta’ l-imblokk newromuskolari kkaġunat minn rocuronium kien imqabbel mat-treġġigħ lura permezz ta’ neostigmine ta’ l-imblokk newromuskolari kkaġunat minn cis-atracurium. Meta T2, deher mill-ġdid, ingħatat doża ta’ 2 mg/kg ta’ sugammadex

jew 50 mcg/kg ta’ neostigmine. Sugammadex ipprovda treġġigħ lura iktar mgħaġġel ta’ l-imblokk newromuskolari kkaġunat minn rocuronium meta mqabbel mat-treġġigħ lura ta’ imblokk newromuskolari ta’ neostigmine ikkaġunat minn cis-atracurium:

Il-ħin (minuti) mill-għoti ta’ sugammadex jew neostigmine meta T2 deher mill-ġdid wara rocuronium jew cis-atracurium sa l-irkuprar tal-proporzjon T4/T1 sa 0.9

Aġent ta’ l-imblokk

Kors tat-trattament

 

newromuskolari

 

 

Rocuronium u sugammadex

Cis-atracurium u neostigmine

 

(2 mg/kg)

(50 mcg/kg)

N

Medjan (minuti)

1.9

7.2

Medda

0.7-6.4

4.2-28.2

 

 

 

Għal treġġigħ lura immedjat:

Il-ħin sa l-irkuprar minn imblokk newromuskolari kkaġunat minn succinylcholine (1 mg/kg) kien imqabbel ma’ sugammadex (16 mg/kg, 3 minuti wara) – irkuprar ikkaġunat minn imblokk newromuskolari kkaġunat minn rocuronium (1.2 mg/kg).

Il-ħin (minuti) mill-għoti ta’ rocuronium u sugammadex jew succinylcholine sa l-irkuprar tat-T1 10%

Sustanza ta’ l-imblukkatur

Kors tat-trattament

 

newromuskolari

Rocuronium u sugammadex

Succinylcholine

 

(16 mg/kg)

(1 mg/kg)

N

Medjan (minuti)

4.2

7.1

Medda

3.5-7.7

3.7-10.5

F’analiżi miġbura, il-ħinijiet li ġejjin ta’ l-irkuprar għal 16 mg/kg ta’ sugammadex wara 1.2 mg/kg ta’ rocuronium bromide kienu rrappurtati:

Il-ħin (minuti) mill-għoti ta’ sugammadex wara 3 minuti wara l-għoti ta’ rocuronium sa l-irkuprar tal-proporzjon T4/T1 sa 0.9, 0.8 jew 0.7

 

T4/T1 sa 0.9

T4/T1 sa 0.8

T4/T1 sa 0.7

N

Medjan (minuti)

1.5

1.3

1.1

Medda

0.5-14.3

5-6.2

0.5-3.3

Indeboliment renali:

Żewġ studji open label qabblu l-effikaċja u s-sigurtà ta’ sugammadex f’pazjenti li kellhom bżonn operazzjoni bi u mingħajr indeboliment sever renali. Fi studju wieħed, sugammadex ingħata wara imblokk ikkaġunat minn rocuronium f’1-2 PTCs (4 mg/kg; N=68); fl-istudju l-ieħor, sugammadex ingħata meta reġa’ deher T2 (2 mg/kg; N=30). Pazjenti li kellhom indeboliment sever renali damu xi ftit aktar biex irkupraw mill-imblokk meta mqabbla ma’ pazjenti mingħajr indeboliment renali. Ma kienx hemm rapporti ta’ imblokk newromuskolari residwu jew okkorrenza mill-ġdid tal-imblokk newromuskolari f’pazjenti b’indeboliment sever renali f’dawn l-istudji.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Il-parametri farmakokinetiċi ta’ sugammadex kienu kkalkulati mis-somma totali ta’ konċentrazzjonijiet mhux marbutin-kumplessivamenti ta’ sugammadex u ta’ konċentrazzjonijiet marbutin-kumplessivament ta’ sugammadex. Il-parametri farmakokinetiċi għax it-tneħħija u l-volum tad-distribuzzjoni huma ssoponuti li huma l-istess għal sugammadex mhux marbut-kumplessiv u għal dak marbut-kumplessiv f’pazjenti anestetizzati.

Distribuzzjoni:

Il-volum tad-distribuzzjoni fl-istat fiss osservat b’sugammadex hu ta’ madwar 11 sa 14-il litru f’pazjenti adulti b’funzjoni renali normali (ibbażat fuq analiżi konvenzjonali farmakokinetika mhux kompartimentali). La sugammadex u lanqas il-kumpless ta’ sugammadex u rocuronium ma jeħlu mal- proteini tal-plażma jew ma’ l-eritroċiti, kif intwera in vitro bl-użu ta’ plażma umana ta’ l-irġiel u demm sħiħ. Sugammadex juri kinetika lineari fil-medda tad-dożaġġ ta’ 1 sa 16 mg/kg meta jingħata bħala doża bolus IV.

Metaboliżmu:

Fi studji ta’ qabel l-użu kliniku u dawk kliniċi, l-ebda metaboliti ta’ sugammadex ma kienu osservati, u t-tneħħija renali biss tal-prodott mhux mibdul kienet osservata bħala r-rotta ta’ l-eliminazzjoni.

Eliminazzjoni:

F’pazjenti adulti anestetizzati b’funzjoni renali normali, l-eliminazzjoni ta’ half-life (t1/2) f’sigħat ta’ sugammadex hi ta’ madwar sagħtejn, u t-tneħħija stmata minn ġol plażma hi ta' madwar 88 mL/min. Studju dwar il-bilanċ tal-massa wera li > 90% tad-doża tneħħiet fi żmien 24 siegħa. 96% tad-doża tneħħiet fl-awrina, li minnha, mill-inqas 95% tista’ tkun attribwita għal sugammadex mhux mibdul. It-tneħħija permezz ta’ l-ippurgar jew l-arja li toħroġ man-nifs kienet inqas minn 0.02% tad-doża. L-għoti ta’ sugammadex lil voluntiera b’saħħithom irriżulta f’żieda fit-tneħħija renali ta’ rocuronium fil-kumpless.

Popolazzjonijiet speċjali:

L-indeboliment renali u l-età:

Fi studju farmakokinetiku li qabbel pazjenti b’indeboliment sever renali ma’ pazjenti b’funzjoni renali normali, il-livelli ta’ sugammadex fil-plażma kienu simili matul l-ewwel siegħa wara d-doża, u wara dan il-ħin il-livelli naqsu aktar malajr fil-grupp tal-kontroll. L-espożizzjoni totali għal sugammadex twalet, u dan wassal għal bejn wieħed u ieħor espożizzjoni ta’ 17-il darba ogħla f’pazjenti b’indeboliment sever renali. Konċentrazzjonijiet baxxi ta’ sugammadex jistgħu jiġu rilevati għal mill- inqas 48 siegħa wara d-doża f’pazjenti b’insuffiċjenza renali severa.

Fi studju ieħor li qabbel individwi b’indeboliment renali moderat jew sever ma’ individwi b’funzjoni renali normali, l-eliminazzjoni ta’ sugammadex tnaqqset progressivament u t-t1/2 ġie progressivament imtawwal bi tnaqqis fil-funzjoni renali. L-espożizzjoni kienet darbtejn u 5 darbiet ogħla f'individwi b’indeboliment renali moderat u sever, rispettivament. Il-konċentrazzjonijiet ta’ sugammadex ma baqgħux traċċabbli 7 ijiem wara d-doża f’individwi b’insuffiċjenza renali severa.

Sommarju tal-parametri farmakokinetiċi ta’ sugammadex stratifikati skont l-età u l-funzjoni renali qiegħed jiġi ppreżentat hawn taħt:

Karatteristiċi magħżula tal-pazjent

Parametri Medji Mbassra tal-PK (CV%)

 

 

 

 

 

 

 

Demografija

Funzjoni renali

 

Eliminazzjoni

Volum ta’

Half-life (hr) ta’

 

Eliminazzjoni tal-kreatinina

(mL/min)

distribuzzjoni fi

eliminazzjoni

 

(mL/min)

 

 

stat fiss (L)

 

Adulti

Normali

 

88 (22)

2 (21)

40 sena

Indebolita

Ħafifa

51 (22)

4 (22)

75 kg

 

Moderata

31 (23)

6 (23)

 

 

Severa

9 (22)

19 (24)

Anzjani

Normali

 

75 (23)

2 (21)

75 sena

Indebolita

Ħafifa

51 (24)

3 (22)

75 kg

 

Moderata

31 (23)

6 (23)

 

 

Severa

9 (22)

19 (23)

Adolexxenti

Normali

 

77 (23)

2 (22)

15 sena

Indebolita

Ħafifa

44 (23)

3 (22)

56 kg

 

Moderata

27 (22)

5 (23)

 

 

Severa

8 (21)

17 (23)

Tfal

Normali

 

37 (22)

2 (20)

7 snin

Indebolita

Ħafifa

19 (22)

3 (22)

23 kg

 

Moderata

11 (22)

5 (22)

 

 

Severa

3 (22)

20 (25)

CV= koeffiċjent tal-varjazzjoni

Sess:

L-ebda differenzi bejn is-sessi ma kienu osservati.

Razza:

Fi studju fuq persuni Ġappuniżi u Kawkasi b’saħħithom, ma kienu osservati l-ebda differenzi klinikament rilevanti fil-parametri farmakokinetiċi. Dejta limitata ma tindika l-ebda differenzi fil-parametri farmakokinetiċi f’Amerikani jew Afrikani Suwed.

Piż tal-ġisem:

L-analiżi farmakokinetika tal-popolazzjoni adulta u pazjenti anzjani ma wriet l-ebda relazzjoni klinikament rilevanti ta’ tneħħija u volum ta’ distribuzzjoni mal-piż tal-ġisem.

5.3Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku, ibbażat fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn dożi ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni, effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva, tolleranza lokali jew kompatibilità mad-demm, ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin.

Sugammadex jitneħħa malajr fl-ispeċijiet ta’ qabel l-użu kliniku, għalkemm kien osservat fdal ta’ sugammadex fl-għadam u fis-snien tal-firien żgħar. L-istudji ta’ qabel l-użu kliniku fil-firien adulti żgħar u dawk maturi juru li sugammadex ma jaffettwax ħażin il-kulur tas-snien u l-kwalità tal- għadam, l-istruttura tal-għadam, jew il-metaboliżmu tal-għadam. Sugammadex ma għandu ebda effett fuq it-tiswija tal-ksur u l-immudellar mill-ġdid tal-għadam.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Hydrochloric acid 3.7% (għal aġġustament tal-pH) u/jew sodium hydroxide (għal aġġustament tal-pH) Ilma għall-injezzjonijiet

6.2Inkompatibbilitajiet

Dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn ħlief dawk imsemmija f’sezzjoni 6.6.

L-inkompatibilità fiżika kienet irrappurtata b’verapamil, ondansetron u ranitidine.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

3 snin

Wara li tinfetaħ għall-ewwel darba u d-dilwizzjoni, intweriet l-istabbiltà fiżika u kimika waqt l-użu għal 48 siegħa f’temperatura ta’ 2°C sa 25°C. Minn aspett mikrobijoloġiku, il-prodott dilwit għandu jintuża immedjatament. Jekk ma jintużax immedjatament, iż-żmien tal-ħażna waqt l-użu

u l-kundizzjonijiet ta’ qabel l-użu huma r-responsabbiltà ta’ dak li jużah, u normalment ma jkunux itwal minn 24 siegħa f’temperatura ta’ 2°C sa 8°C, għajr meta d-dilwizzjoni tkun saret f’kundizzjonijiet asettiċi kkontrollati u vverifikati.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen f’temperatura taħt 30°C. Tagħmlux fil-friża.

Żomm il-kunjett fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

Għall-kondizzjonijiet tal-ħażna wara d-dilwizzjoni tal-prodott mediċinali, ara sezzjoni 6.3.

6.5In-natura u tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

2 mL jew 5 mL ta’ soluzzjoni f’kunjett tal-ħġieġ ta’ tip I b’tappijiet tal-lastku ta’ chlorobutyl, b’siġill ta’ l-aluminju tat-tip crimp-cap u flip-off.

Daqsijiet tal-pakketti: 10 kunjetti ta’ 2 mL jew 10 kunjetti ta’ 5 mL. Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

Bridion jista’ jkun injettat ġol-linja ta’ l-infużjoni kontinwa ġol-vini bis-soluzzjonijiet ta’ ġol-vini li ġejjin: sodium chloride 9 mg/mL (0.9%), glucose 50 mg/mL (5%) sodium chloride 4.5 mg/mL (0.45%) u glucose 25 mg/mL (2.5%), soluzzjoni ta’ Ringers lactate, soluzzjoni ta’ Ringers, glucose 50 mg/mL (5%) f’sodium chloride 9 mg/mL (0.9%).

Il-linja tal-infużjoni għandha titlaħlaħ b’mod adegwat (eż. b’0.9% sodium chloride) bejn l-għoti ta’ Bridion u mediċini oħrajn.

Użu fil-popolazzjoni pedjatrika

Għal pazjenti pedjatriċi, Bridion jista’ jkun dilwit billi tuża sodium chloride 9 mg/mL (0.9%) għal konċentrazzjoni ta’ 10 mg/mL (ara sezzjoni 6.3).

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Ir-Renju Unit

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/466/001

EU/1/08/466/002

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 25 ta’ Lulju 2008

Data tal-aħħar tiġdid: 21 ta’ Ġunju 2013

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati