Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Busilvex (busulfan) – Tikkettar - L01AB01

Updated on site: 05-Oct-2017

Isem tal-MediċinaBusilvex
Kodiċi ATCL01AB01
Sustanzabusulfan
ManifatturPierre Fabre Médicament

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA BIL-KAXXA BLU {Kaxxa li fiha 8 kunjetti ta’ 10ml}

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Busilvex 6 mg/ml konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni busulfan

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Ml wieħed ta’ konċentrat fih 6 mg ta' busulfan u jipprovdi 0.5 mg/ml ta’ busulfan wara lis-sustanza tkun miżjuda bl-ilma

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Kull kunjett fih Dimetilaċetamid u Makrogol 400

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

Pakkett multiplu: 8 (2 pakketti ta’ 4) kunjett ta' 10 ml 60 mg kull kunjett

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal ġol-vini (IV)

Irid ikun imħallat bl-ilma qabel ma tużah

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI

L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Ċitotossiku: uża b'kawtela.

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS:

Aqra l-fuljett għal kemm idum tajjeb mediċina dilwita

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ (2 C – 8 C)

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Pierre Fabre Médicament 45, place Abel Gance,

F-92654 Boulogne Billancourt cedex, Franza

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/03/254/002

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta ristretta tat-tabib

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT INTERMIDJARJU MINGĦAJR IL- KAXXA BLU

{kaxxa li fiha 4 kunjetti ta’ 10ml}

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Busilvex 6 mg/ml busulfan

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

60 mg

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Konċentrat 10 ml

4 kunjetti ta’ 10ml. Komponent f’pakketti multipli, ma jistax jinbiegħ separatament.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal ġol-vini (IV)

Irid ikun imħallat bl-ilma qabel ma tużah

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif tal-pakkett qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JINTLAĦAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ (2 C – 8 C)

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/03/254/002

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI ŻGĦAR EWLENIN

{Kunjett ta’ 10 ml tip I tal-ħġieġ}

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Busilvex 6 mg/ml konċentrat sterili

IV

2.METODU TA' KIF GĦANDU JINGĦATA

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS

4.NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

60 mg/10 ml

6.OĦRAJN

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati