Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cayston (aztreonam lysine) – Tikkettar - J01DF01

Updated on site: 05-Oct-2017

Isem tal-MediċinaCayston
Kodiċi ATCJ01DF01
Sustanzaaztreonam lysine
ManifatturGilead Sciences International Limited

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA TA’ CAYSTON

(Flimkien ma’ Blue Box - Mhux biex jiġi ppakkjat ma’ l-Altera Nebuliser Handset)

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Cayston 75 mg trab u solvent għal soluzzjoni għan-nebulizzatur aztreonam

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kunjett bit-trab fih 75 mg ta’ aztreonam.

Wara r-rikostituzzjoni, kull ml tas-soluzzjoni għan-nebulizzatur ikun fiha 75 mg ta’ aztreonam (bħala lysine).

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Il-kunjett bit-trab fih ukoll L-Lysine

L-ampulla bis-solvent fiha sodium chloride, ilma għall-injezzjonijiet

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab u solvent għal soluzzjoni għan-nebulizzatur

84 kunjett li jintużaw darba biss

88 ampulla ta’ 1 ml bis-solvent li jintużaw darba biss

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għal biex jinġibed man-nifs biss. Irrikostitwixxi qabel l-użu.

It-trab għandu jitħallat biss bis-solvent ipprovdut.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

EXP

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ. Jistgħu jinħażnu wkoll barra mill-friġġ iżda taħt temperatura ta’ 25°C sa 28 jum.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Gilead Sciences International Ltd

Granta Park

Abington

Cambridge

CB21 6GT

Ir-Renju Unit

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/543/001: pakkett ta’ 28 jum ta’ Cayston

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Cayston 75 mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA

(Kartuna ta’ barra li fiha pakkett wieħed ta’ 28 jum ta’ Cayston u Altera Nebuliser Handset wieħed b’ Blue Box)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Cayston 75 mg trab u solvent għal soluzzjoni għan-nebulizzatur aztreonam

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kunjett bit-trab fih 75 mg ta’ aztreonam.

Wara r-rikostituzzjoni, kull ml tas-soluzzjoni għan-nebulizzatur ikun fiha 75 mg ta’ aztreonam (bħala lysine).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Il-kunjett bit-trab fih ukoll L-Lysine

L-ampulla bis-solvent fiha sodium chloride, ilma għall-injezzjonijiet

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab u solvent għal soluzzjoni għan-nebulizzatur

84 kunjett li jintużaw darba biss

88 ampulla ta’ 1 ml bis-solvent li jintużaw darba biss

Dan il-pakkett fih Altera Nebuliser Handset wieħed.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għal biex jinġibed man-nifs biss. Irrikostitwixxi qabel l-użu.

It-trab għandu jitħallat biss bis-solvent ipprovdut.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ. Jistgħu jinħażnu wkoll barra mill-friġġ iżda taħt temperatura ta’ 25°C sa 28 jum.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Gilead Sciences International Ltd

Granta Park

Abington

Cambridge

CB21 6GT

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/543/002: pakkett ta’ 28 jum ta’ Cayston flimkien ma’ Altera Nebuliser Handset wieħed

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Cayston 75 mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA TA’ CAYSTON

(L-ebda Blue Box - għandu jintuża biss biex jiġi ppakkjat ma’ l-Altera Nebuliser Handset)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Cayston 75 mg trab u solvent għal soluzzjoni għan-nebulizzatur aztreonam

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kunjett bit-trab fih 75 mg ta’ aztreonam.

Wara r-rikostituzzjoni, kull ml tas-soluzzjoni għan-nebulizzatur ikun fiha 75 mg ta’ aztreonam (bħala lysine).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Il-kunjett bit-trab fih ukoll L-Lysine

L-ampulla bis-solvent fiha sodium chloride, ilma għall-injezzjonijiet

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab u solvent għal soluzzjoni għan-nebulizzatur

84 kunjett li jintużaw darba biss

88 ampulla ta’ 1 ml bis-solvent li jintużaw darba biss

Dan il-pakkett m’għandux jinbiegħ separatament.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għal biex jinġibed man-nifs biss. Irrikostitwixxi qabel l-użu.

It-trab għandu jitħallat biss bis-solvent ipprovdut.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ. Jistgħu jinħażnu wkoll barra mill-friġġ iżda taħt temperatura ta’ 25°C sa 28 jum.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Gilead Sciences International Ltd

Granta Park

Abington

Cambridge

CB21 6GT

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/543/002: pakkett ta’ 28 jum ta’ Cayston flimkien ma’ Altera Nebuliser Handset wieħed

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Cayston 75 mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ ĠEWWA TA’ CAYSTON

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Cayston 75 mg trab u solvent għal soluzzjoni għan-nebulizzatur aztreonam

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kunjett bit-trab fih 75 mg ta’ aztreonam.

Wara r-rikostituzzjoni, kull ml tas-soluzzjoni għan-nebulizzatur ikun fiha 75 mg ta’ aztreonam (bħala lysine).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Il-kunjett bit-trab fih ukoll L-Lysine

L-ampulla bis-solvent fiha sodium chloride, ilma għall-injezzjonijiet

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab u solvent għal soluzzjoni għan-nebulizzatur

42 kunjett li jintużaw darba biss

44 ampulla ta’ 1 ml bis-solvent li jintużaw darba biss

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għal biex jinġibed man-nifs biss. Irrikostitwixxi qabel l-użu.

It-trab għandu jitħallat biss bis-solvent ipprovdut.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ. Jistgħu jinħażnu wkoll barra mill-friġġ iżda taħt temperatura ta’ 25°C sa 28 jum.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Gilead Sciences International Ltd

Granta Park

Abington

Cambridge

CB21 6GT

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/543/001: pakkett ta’ 28 jum ta’ Cayston

EU/1/09/543/002: pakkett ta’ 28 jum ta’ Cayston flimkien ma’ Altera Nebuliser Handset wieħed

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Cayston 75 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-KUNJETT TA’ Cayston

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Cayston 75 mg trab għal soluzzjoni għan-nebulizzatur aztreonam

Għal biex jinġibed man-nifs biss.

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3.DATA TA’ SKADENZA

EXP

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

75 mg

6.OĦRAJN

GILEAD

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-AMPULLA BIS-SOLVENT

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Solvent for Cayston

Sodium Chloride 0.17%

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Inhalation use only

3. DATA TA’ SKADENZA

4. NUMRU TAL-LOTT

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

1 ml

6. OĦRAJN

GILEAD SCIENCES

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati