Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cervarix (human papillomavirus1 type 16 L1 protein...) – Tikkettar - J07BM02

Updated on site: 05-Oct-2017

Isem tal-MediċinaCervarix
Kodiċi ATCJ07BM02
Sustanzahuman papillomavirus1 type 16 L1 protein / human papillomavirus type 18 L1 protein
ManifatturGlaxoSmithKline Biologicals S.A.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KUNJETT B’DOŻA WAĦDA, PAKKETT TA’ 1, 10, 100

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Cervarix, suspensjoni għall-injezzjoni

Vaċċin tal-Papillomavirus Uman [Tipi 16 u 18] (Rikombinanti, imsaħħaħ, adsorbit)

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

 

Doża waħda (0.5 ml) ikun fiha:

 

 

 

Proteina HPV tat-tip 16 LI1,2

20 mikrogrammi

 

Proteina HPV tat-tip 18 LI1,2

20 mikrogrammi

 

1imsaħħaħ b’AS04 li fih:

 

 

 

3-O-desacyl-4’- monophosphoryl lipid A (MPL)2

50 mikrogrammi

 

2adsorbit fuq aluminium hydroxide, idratat, (Al(OH)3)

total ta’ 0.5 milligrammi Al3+

 

 

 

 

 

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

 

 

 

Sodium chloride

 

 

 

Sodium dihydrogen phosphate dihydrate

 

 

 

Ilma għall-injezzjonijiet

 

 

 

 

 

 

 

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

 

 

Suspensjoni għall-injezzjoni

 

 

 

Kunjett wieħed

 

 

 

Doża waħda (0.5 ml)

 

 

 

 

 

 

 

10 kunjetti

 

 

 

10 dożi x 1 (0.5 ml)

 

 

 

 

 

 

 

100 kunjett

 

 

 

100 doża x 1 (0.5 ml)

 

 

 

 

 

 

 

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

 

 

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu. Għal użu fil-muskoli

Ħawwad sew qabel tużah

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI

L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġTagħmlux fil-friżaAħżen fil-pakkett oriġinali biex tilqa’ mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Armi l-mediċina skond ir-regoli tal-lokal

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart, Il-Belġju

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/07/419/001 - pakkett ta’ wieħed

EU/1/07/419/002 - pakkett ta’ 10

EU/1/07/419/003 - pakkett ta’ 100

13.NUMRU TAL-LOTT

LOTT:

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KUNJETT B’ĦAFNA DOŻI, PAKKETT TA’ 1, 10, 100

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Cervarix, suspensjoni għall-injezzjoni, b’ħafna dożi

Vaċċin tal-Papillomavirus Uman [Tipi 16 u 18] (Rikombinanti, imsaħħaħ, adsorbit)

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

 

Doża waħda (0.5 ml) ikun fiha:

 

 

 

Proteina HPV tat-tip 16 LI1,2

20 mikrogrammi

 

Proteina HPV tat-tip 18 LI1,2

20 mikrogrammi

 

1imsaħħaħ b’AS04 li fih:

 

 

 

3-O-desacyl-4’- monophosphoryl lipid A (MPL)2

50 mikrogrammi

 

2adsorbit fuq aluminium hydroxide, idratat, (Al(OH)3)

total ta’ 0.5 milligrammi Al3+

 

 

 

 

 

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

 

 

 

Sodium chloride

 

 

 

Sodium dihydrogen phosphate dihydrate

 

 

 

Ilma għall-injezzjonijiet

 

 

 

 

 

 

 

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

 

 

Suspensjoni għall-injezzjoni

 

 

 

Kunjett wieħed

 

 

 

2 dożi (1 ml)

 

 

 

 

 

 

 

10 kunjetti

 

 

 

10 x 2 dożi (1 ml)

 

 

 

 

 

 

 

100 kunjett

 

 

 

100 x 2 dożi (1 ml)

 

 

 

 

 

 

 

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

 

 

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu. Għal użu fil-muskoli

Ħawwad sew qabel tużah

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Użah immedjatament kif tiftħu, jew fi żmien 6 sigħat jekk jinħażen fi friġġ.

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ

Tagħmlux fil-friżaAħżen fil-pakkett oriġinali biex tilqa’ mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Armi l-mediċina skond ir-regoli tal-lokal

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart, Il-Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/07/419/010- pakkett ta’ wieħed

EU/1/07/419/011 - pakkett ta’ 10

EU/1/07/419/012 - pakkett ta’ 100

13. NUMRU TAL-LOTT

LOTT:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

SIRINGA MIMLIJA GĦAL-LEST, BI JEW MINGĦAJR LABRA, PAKKETT TA’ 1, 10

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Cervarix, suspensjoni għall-injezzjoni f'siringa mimlija għal-lest

Vaċċin Papillomavirus Uman [Tipi 16 u 18] (Rikombinanti, imsaħħaħ, adsorbit)

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

 

Doża waħda (0.5 ml) ikun fiha:

 

 

 

Proteina HPV tat-tip 16 LI1,2

20 mikrogrammi

 

Proteina HPV tat-tip 18 LI1,2

20 mikrogrammi

 

1imsaħħaħ b’AS04 li fih:

 

 

 

3-O-desacyl-4’- monophosphoryl lipid A (MPL)2

50 mikrogrammi

 

2adsorbit fuq aluminium hydroxide, idratat, (Al(OH)3)

total ta’ 0.5 milligrammi Al3+

 

 

 

 

 

3.

LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

 

 

 

Sodium chloride

 

 

 

Sodium dihydrogen phosphate dihydrate

 

 

 

Ilma għall-injezzjonijiet

 

 

 

 

 

 

 

4.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

 

 

Suspensjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

 

 

 

Siringa waħda mimlija għal-lest

 

 

 

Doża waħda (0.5 ml)

 

 

 

 

 

 

 

10 siringi mimlija għal-lest

 

 

 

10 dożi x 1 (0.5 ml)

 

 

 

 

 

 

 

1 siringa mimlija għal-lest + labra waħda

 

 

 

Doża waħda (0.5 ml)

 

 

 

 

 

 

 

10 siringi mimlija għal-lest + 10 labriet

 

 

 

10 dożi x 1 (0.5ml)

 

 

 

 

 

 

 

1 siringa mimlija għal-lest + 2 labriet

 

 

 

Doża waħda (0.5ml)

 

 

 

 

 

 

 

10 siringi mimlija għal-lest + 20 labra

 

 

 

10 dożi x 1 (0.5ml)

 

 

 

 

 

 

5.

MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

 

 

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għal użu fil-muskoli Ħawwad sew qabel tużah

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ

Tagħmlux fil-friża

Aħżen fil-pakkett oriġinali biex tilqa’ mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Armi l-mediċina skond ir-regoli tal-lokal

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart, Il-Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/07/419/008 - pakkett ta’ wieħed mingħajr labra

EU/1/07/419/009 - pakkett ta’ 10 mingħajr labra

EU/1/07/419/004 - pakkett ta’ 1 b'labra waħda

EU/1/07/419/006 - pakkett ta’ 10 b’10 labriet

EU/1/07/419/005 - pakkett ta’ 1 b’2 labriet

EU/1/07/419/007 - pakkett ta’ 10 b’20 labra

13. NUMRU TAL-LOTT

LOTT:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN TIKKETTA TAL-KUNJETT B’DOŻA WAĦDA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Cervarix

Suspensjoni għall-injezzjoni

I.M.

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3.DATA TA’ SKADENZA

EXP

4.NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

Doża waħda (0.5 ml)

6.OĦRAJN

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN TIKKETTA TAL-KUNJETT B’ĦAFNA DOŻI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Cervarix

Suspensjoni għall-injezzjoni

I.M.

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

2 dożi (1 ml)

6. OĦRAJN

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN TIKKETTA TAS-SIRINGA MIMLIJA GĦAL-LEST

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Cervarix

Suspensjoni għall-injezzjoni f'siringa mimlija għal-lest

I.M.

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

Doża waħda (0.5 ml)

6. OĦRAJN

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati