Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cetrotide (cetrorelix) – Tikkettar - H01CC02

Updated on site: 05-Oct-2017

Isem tal-MediċinaCetrotide
Kodiċi ATCH01CC02
Sustanzacetrorelix
ManifatturMerck Serono Europe Ltd.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA TA’ KUNJETT WIEĦED U SIRINGA WAĦDA MIMLIJA GĦAL-LEST KAXXA TA’ 7 KUNJETTI U 7 SIRINGI MIMLIJIN GĦAL-LEST

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Cetrotide 0.25 mg trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Cetrorelix

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kunjett bit-trab jinkludi: 0.25 mg cetrorelix (bħala acetate).

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjent: Mannitol.

Kull siringa mimlija għal-lest bis-solvent tinkludi: 1 mL ilma għall-injezzjonijiet.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Kunjett wieħed bit-trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Siringa waħda mimlija għal-lest bis-solvent għall-użu parenterali.

Barra minn dan, għal kull kunjett, il-pakketti fihom: Labra waħda tal-injezzjoni (20 gauge)

Labra waħda tal-injezzjoni ipodermika (27 gauge)

Żewġ tajjar bl-alkoħol

7 kunjetti ta' trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni

7 siringi mimlijin għal-lest bis-solvent għall-użu parenterali.

Barra minn dan, il-pakkett fih: 7 labar tal-injezzjoni (20 gauge)

7 labar tal-injezzjoni ipodermiċi (27 gauge)

14 tajjara bl-alkoħol

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal taħt il-ġilda.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25°C. Żomm il-kunjett fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid- dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Merck Serono Europe Limited

56 Marsh Wall

London E14 9TP

Ir-Renju Unit

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/99/100/001

EU/1/99/100/002

13.NUMRU TAL-LOTT

LOTT

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

cetrotide 0.25 mg

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: { numru}

SN: { numru}

NN: { numru}

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-KUNJETT CETROTIDE 0.25 MG

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Cetrotide 0.25 mg trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Cetrorelix

Użu għal taħt il-ġilda

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS

4.NUMRU TAL-LOTT

LOTT

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

0.25 mg

6. OĦRAJN

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAS-SIRINGA MIMLIJA GĦAL-LEST BIS-SOLVENT

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Solvent għal Cetrotide 0.25 mg

Ilma għall-injezzjonijiet

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

LOTT

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

1 mL

6.OĦRAJN

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati