Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cholestagel (colesevelam) – Tikkettar - C10AC04

Updated on site: 05-Oct-2017

Isem tal-MediċinaCholestagel
Kodiċi ATCC10AC04
Sustanzacolesevelam
ManifatturGenzyme Europe B.V.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA U IL-PAKKETT LI

JMISS MAL-PRODOTT

KARTUNA TA’ BARRA U T-TIKKETTA TAL-FLIXKUN (24, 100 U 180 PILLOLA) BIL- KARTUNA

IT-TIKKETTA TAL-FLIXKUN (180 PILLOLA) MINGĦAJR IL-KARTUNA

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Cholestagel 625 mg pilloli miksijin b’rita

Colesevelam

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola fiha 625 mg colesevelam (bħala hydrochloride).

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

24 pillola miksijin b’rita

100 pillola miksijin b’rita

180 pillola miksijin b’rita

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali

Il-pilloli għandhom jittieħdu ma’ xi likwidu u mal-ikel.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U

MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Żomm il-flixkun magħluq sewwa sabiex tilqa’ mill-umdità.

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

L-Olanda

12.NUMRU(I) TAL-AUTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

EU/1/03/268/001

 

 

 

 

 

 

24 pillola

 

EU/1/03/268/002

100 pillola

 

 

 

 

 

EU/1/03/268/003

180 pillola

bil-kartuna

 

 

 

EU/1/03/268/004

180 pillola mingħajr il

-kartuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

 

 

 

Lott

 

 

 

 

 

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Cholestagel 625 mg

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati