Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cholib (fenofibrate / simvastatin) – Fuljett ta’ tagħrif - C10BA04

Updated on site: 05-Oct-2017

Isem tal-MediċinaCholib
Kodiċi ATCC10BA04
Sustanzafenofibrate / simvastatin
ManifatturMylan Products Limited

Fuljett ta’ tagħrif: Informazzjoni għall-utent

Cholib 145 mg/20 mg pilloli miksijin b’rita

fenofibrate/simvastatin

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tieħu din il-mediċina peress li fih informazzjoni importanti għalik.

Żomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bżonn terġa’ taqrah.

Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

Din il-mediċina ġiet mogħtija lilek biss. M’għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista’ tagħmlilhom il-ħsara, anki jekk ikollhom l-istess sinjali ta’ mard bħal tiegħek.

Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F’dan il-fuljett:

1.X’inhu Cholib u għalxiex jintuża

2.X’għandek tkun taf qabel ma tieħu Cholib

3.Kif għandek tieħu Cholib

4.Effetti sekondarji possibbli

5.Kif taħżen Cholib

6.Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1.X’inhu Cholib u għalxiex jintuża

Cholib fih żewġ sustanzi attivi differenti: fenofibrate (li jappartjeni għall-grupp imsejjaħ ‘fibrati’) u simvastatin (li jappartjeni għall-grupp imsejjaħ ‘statins’). It-tnejn jintużaw sabiex ibaxxu l-livelli tal-kolesterol totali, il-kolesterol il-“ħażin” (kolesterol LDL), u sustanzi mxaħħmin imsejħin trigliċeridi fid-demm. Barra minn hekk, it-tnejn iżidu l-livelli ta’ kolesterol it-“tajjeb”

(kolesterol HDL).

X’għandi nkun naf dwar il-kolesterol u t-trigliċeridi?

Il-kolesterol huwa wieħed mill-bosta xaħmijiet li hemm fid-demm tiegħek. Il-kolesterol totali tiegħek huwa magħmul prinċipalment minn kolesterol LDL u kolesterol HDL.

Il-kolesterol LDL ta’ spiss jissejjaħ kolesterol ‘ħażin’ minħabba li jista’ jakkumula fil-ħitan tal-arterji tiegħek u jifforma kisja. Maż-żmien, din il-kisja akkumulata tista’ twassal għall-imblukkar tal-arterji tiegħek.

Il-kolesterol HDL spiss jissejjaħ kolesterol ‘tajjeb’ minħabba li jgħin fil-prevenzjoni tal-akkumulazzjoni tal-kolesterol il-‘ħażin’ fl-arterji u minħabba li jgħin fil-protezzjoni kontra l-mard tal-qalb.

It-trigliċeridi huma xaħam ieħor fid-demm tiegħek. Jistgħu jżidu r-riskju tiegħek li jkollok problemi tal-qalb.

F’ħafna min-nies, għall-ewwel ma jkun hemm ebda sinjal ta’ problemi bil-kolesterol jew bit-trigliċeridi. It-tabib tiegħek jista’ jkejjel il-lipidi tiegħek b’test tad-demm sempliċi. Żur it-tabib tiegħek regolarment sabiex iżżomm rendikont tal-livell tal-lipidi tiegħek.

Cholib jintuża fl-adulti b’riskju għoli ta’ problemi bħal attakk tal-qalb u puplesija li għandhom livelli għoljin fid-demm ta’ 2 tipi ta’ xaħam (trigliċeridi u kolesterol LDL). Jingħata sabiex ibaxxi

t-trigliċeridi u jżid il-kolesterol it-tajjeb (kolesterol HDL) f’pazjenti li l-kolesterol il-ħażin

(kolesterol LDL) tagħhom ikun diġà kkontrollat b’simvastatin waħdu f’doża ta’ 20 mg.

Matul il-kura b’Cholib, għandek tkompli dieta b’ammont baxx ta’ xaħam jew miżuri oħrajn (eż. eżerċizzju, tnaqqis fil-piż).

2. X’għandek tkun taf qabel ma tieħu Cholib

Tiħux Cholib jekk:

Inti allerġiku għal fenofibrate jew simvastatin jew għal xi sustanza oħra ta’ Cholib (elenkati fis-sezzjoni 6)

Inti allerġiku għal karawett, żejt tal-arakis, leċitina tas-soja jew sustanza relatata

Waqt li tkun qed tieħu mediċini oħrajn, kellek reazzjoni allerġika jew ħsara fil-ġilda minn dawl tax-xemx jew dawl UV (dawn il-mediċini jinkludu fibrati u mediċina anti-infjammatorja msejħa

“ketoprofen”)

Għandek problema bil-fwied jew bil-marrara

Għandek pankreatite (frixa infjammata li tikkawża uġigħ addominali), li mhijiex ikkawżata minn livelli għoljin ta’ xaħam fid-demm

Għandek problemi moderati jew severi bil-kliewi

Għandek passat mediku ta’ problemi muskolari matul il-kura biex tbaxxi l-livell ta’ xaħmijiet fid-demm jew bis-sustanzi attivi f’din il-mediċina, jew bi statins oħrajn (bħal atorvastatin, pravastatin jew rosuvastatin) jew fibrati (bħal bezafibrate jew gemfibrozil)

Inti diġà qed tieħu dawn il-mediċini li ġejjin:

οdanazol (ormon magħmul mill-bniedem użat għall-kura ta’ endometrijożi)

οciclosporin (mediċina li spiss tintuża f’pazjenti ta’ trapjant tal-organi)

οitraconazole, ketoconazole, fluconazole jew posaconazole (mediċini għal infezzjonijiet fungali)

οInibituri tal-protease tal-HIV bħal indinavir, nelfinavir, ritonavir u saquinavir (mediċini użati għal infezzjoni bl-HIV u AIDS)

οerythromycin, clarithromycin, jew telithromycin (mediċini għal infezzjonijiet batterjali)

οnefazodone (mediċina għad-depressjoni)

Inti diġà qed tiġi kkurat/a u ser tkompli tiġi kkurat/a bi:

οfibrat (eż. gemfibrozil)

οstatin (mediċini li jbaxxu l-livelli ta’ xaħmijiet fid-demm, eż. simvastatin, atorvastatin)

Għandek inqas minn 18-il sena

Inti tqila jew qed tredda’

Tiħux Cholib jekk kwalunkwe kundizzjoni minn dawn ta’ hawn fuq tapplika għalik. Iċċekkja mat-tabib jew mal-ispiżjar tiegħek jekk m’intix ċert/a.

Twissijiet u prekawzjonijiet:

Kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek qabel tieħu Cholib jekk:

għandek glandola tat-tirojde li taħdem bil-mod (ipotirojdiżmu)

se ssirlek xi operazzjoni. Jaf tkun teħtieġ li tieqaf tieħu Cholib għal żmien qasir.

tixrob ammonti kbar ta’ alkoħol (aktar minn 21 unità (210 mL) fil-ġimgħa ta’ alkoħol pur)

ikollok uġigħ fis-sider u tħossok bla nifs. Dawn jistgħu jkunu sinjali ta’ embolu fil-pulmun (emboliżmu pulmonari)

għandek mard sever tal-pulmun

għandek mard tal-kliewi

inti jew membru tal-familja mill-qrib tiegħek għandkom problema fil-muskoli li tintiret fil-familja

inti qed tieħu, jew matul dawn l-aħħar 7 ijiem ħadt jew ingħatajt mediċina msejħa fusidic acid (mediċina għal infezzjoni batterjali)

Jekk xi punt minn ta’ hawn fuq japplika għalik, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek qabel tieħu Cholib. Iċċekkja mat-tabib jew l-ispiżjar tiegħek jekk m’intix ċert/a.

Kellem ukoll lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk ikollok dgħjufija tal-muskoli li tkun konstanti.

Jistgħu jkunu meħtieġa testijiet u mediċini addizzjonali għad-dijanjostikar u t-trattament tagħha.

It-tabib tiegħek għandu jagħmillek test tad-demm qabel ma tibda tieħu Cholib. Dan jagħmlu biex jiċċekkja kemm il-fwied tiegħek qiegħed jaħdem sew.

It-tabib tiegħek jaf ikun irid ukoll jagħmillek testijiet tad-demm biex jiċċekkja kemm il-fwied tiegħek qiegħed jaħdem sew wara li tibda tieħu Cholib.

Meta tkun qed tieħu din il-mediċina, it-tabib tiegħek se jimmonitorjak mill-qrib jekk tbati bid-dijabete jew tinsab f’riskju li tiżviluppa d-dijabete. X’aktarx li tkun f’riskju li tiżviluppa d-dijabete jekk ikollok livelli għoljin ta’ zokkor u xaħmijiet fid-demm tiegħek, ikollok piż żejjed u jkollok pressjoni tad-demm għolja.

It-tabib tiegħek jista’ jagħmel test tad-demm biex jiċċekkja l-muskoli tiegħek qabel u wara tibda l-kura.

Tfal u adolexxenti

Cholib ma għandux jingħata lil tfal u adolexxenti (li jkollhom inqas minn 18-il sena).

Mediċini oħra u Cholib:

Huwa partikolarment importanti li tgħid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk qiegħed tieħu, ħadt dan l-aħħar jew tista’ tieħu xi mediċina oħra. Dan jikkonċerna wkoll mediċini miksubin mingħajr riċetta ta’ tabib inkluż mediċini erbali.

Għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk qiegħed tieħu, ħadt dan l-aħħar jew tista’ tieħu xi waħda minn dawn il-mediċini:

οdanazol (ormon magħmul mill-bniedem użat għall-kura ta’ endometrijożi)

οciclosporin (mediċina li spiss tintuża f’pazjenti ta’ trapjant tal-organi)

οitraconazole, ketoconazole, fluconazole jew posaconazole (mediċini għal infezzjonijiet fungali)

οInibituri tal-protease tal-HIV bħal indinavir, nelfinavir, ritonavir u saquinavir (mediċini użati għal infezzjoni tal-HIV u AIDS)

οerythromycin, clarithromycin, jew telithromycin (mediċini għal infezzjonijiet batterjali)

οnefazodone (mediċina għad-depressjoni)

οfibrat (eż. fenofibrate, gemfibrozil)

οstatin (eż. simvastatin, atorvastatin)

Tiħux Cholib jekk xi punt minn ta’ hawn fuq japplika għalik. Iċċekkja mat-tabib jew l-ispiżjar tiegħek jekk m’intix ċert/a.

B’mod partikolari għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk qed tieħu xi waħda mill-mediċini li ġejjin (jekk tieħu Cholib ma’ kwalunkwe waħda minn dawn il-mediċini, tista’ żżid ir-riskju ta’ problemi fil-muskoli):

dożi għoljin ta’ mill-inqas gramma kuljum ta’ Niacin (nicotinic acid) jew kura li jkun fiha

Niacin (mediċina biex jitbaxxew il-livelli ta’ xaħam fid-demm)

colchicine (mediċina użata biex tikkura l-gotta)

Tiħux fusidic acid (mediċina għal infezzjonijiet batterjali) waqt li tkun qed tieħu din il-mediċina.

Minbarra l-mediċini elenkati preċedentement, għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk tkun qed tieħu, ħadt dan l-aħħar jew tista’ tieħu xi waħda mill-mediċini li ġejjin:

antikoagulanti bħal warfarina, fluindione, phenprocoumone jew acenocoumarol (mediċini li jipprevjenu l-emboli tad-demm)

pioglitazone (klassi partikolari ta’ mediċini għall-kura tad-dijabete)

rifampicin (mediċina użata biex tikkura t-tuberkulożi)

Jekk xi punt minn ta’ hawn fuq japplika għalik, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek qabel tieħu Cholib. Iċċekkja mat-tabib jew l-ispiżjar tiegħek jekk m’intix ċert/a.

Cholib ma’ ikel u xorb

Il-meraq tal-grejpfrut fih komponent wieħed jew aktar li jbiddlu l-mod li bih il-ġisem juża Cholib. Tikkunsmax meraq tal-grejpfrut ma’ Cholib, għaliex dan jista’ jżid ir-riskju tiegħek ta’ problemi fil-muskoli.

Tqala u treddigħ

Tiħux Cholib jekk inti tqila, qiegħda tipprova toħroġ tqila jew taħseb li inti tqila. Jekk toħroġ tqila waqt li tkun qiegħda tieħu Cholib, waqqfu minnufih u ikkuntattja lit-tabib tiegħek.

Tiħux Cholib jekk qiegħda tredda’ jew qiegħda tippjana li tredda lit-tarbija tiegħek, għaliex mhux magħruf jekk il-mediċina tgħaddix fil-ħalib tas-sider.

Jekk inti tqila jew qed tredda’, taħseb li tista tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija, itlob il-parir tat-tabib jew tal-ispiżjar tiegħek qabel tieħu din il-mediċina.

Sewqan u tħaddim ta’ magni:

Cholib mhux mistenni li jaffettwa l-ħila tiegħek li ssuq jew li tuża għodda jew magni. Madankollu, wieħed irid iqis li hemm xi nies li jistordu wara li jieħdu Cholib.

Tagħrif importanti dwar xi wħud mis-sustanzi ta’ Cholib

Cholib fih: tipi ta’ zokkrijiet imsejħa lactose u sucrose. Jekk it-tabib tiegħek qallek li inti għandek intolleranza għal xi zokkrijiet, kellem lit-tabib tiegħek qabel tieħu din il-mediċina.

Cholib fih leċitina tas-soja. Jekk inti allerġiku/a għall-karawett, żejt tas-soja jew żejt tal-arakis, tużax

Cholib.

Cholib fih sunset yellow FCF (E110) li jista’ jikkawża reazzjonijiet allerġiċi.

3.Kif gћandek tieћu Cholib

Dejjem għandek tieħu din il-mediċina skont il-parir eżatt tat-tabib jew l-ispiżjar tiegħek. Dejjem għandek taċċerta ruħek mat-tabib jew mal-ispiżjar tiegħek jekk ikollok xi dubju.

It-tabib tiegħek se jiddetermina l-qawwa xierqa għalik, skont il-kundizzjoni tiegħek, il-kura attwali tiegħek u l-istatus ta’ riskju personali tiegħek.

Id-doża li ssoltu tingħata hija pillola waħda kuljum. Tista’ tieħu Cholib mal-ikel jew waħdu.

Ibla’ l-pillola ma’ tazza ilma.

Ma għandekx tfarrak jew tomgħod il-pillola.

Għandek tkompli b’dieta baxxa fix-xaħam jew b’miżuri oħra (eż eżerċizzju, tnaqqis fil-piż) waqt li tieħu Cholib.

Jekk tieħu Cholib aktar milli suppost

Jekk ħadt aktar Cholib milli suppost jew jekk xi ħaddieħor ħa l-mediċina tiegħek, għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jew ikkuntattja l-eqreb sptar tiegħek.

Jekk tinsa tieħu Cholib

M’għandekx tieħu doża doppja biex tpatti għal kull pillola li tkun insejt tieħu. L-għada ħu l-pillola li jmiss fil-ħin regolari tiegħek. Jekk int inkwetat/a dwar dan, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta’ din il-mediċina, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

4.Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull mediċina oħra, Cholib jista’ tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f’kulħadd.

Uġigħ, sensittività, jew dgħjufija fil-muskoli mhux mistennija jistgħu jkunu sinjal ta’ deterjorament tal-muskoli. Għalhekk jekk jogħġbok ikkuntattja lit-tabib tiegħek immedjatament jekk ikollok dawn is-sintomi. Dan minħabba li f’okkażjonijiet rari, kien hemm każijiet ta’ problemi serji fil-muskoli inkluż deterjorament tal-muskoli li jirriżulta fi ħsara fil-kliewi,

u kien hemm każijiet rari ta’ mwiet. Meta mqabbel ma’ fibrati jew statini waħedhom, ir-riskju ta’ uġigħ fil-muskoli jiżdied meta tieħu dawn il-mediċini flimkien, bħal f’Cholib. Huwa ogħla f’pazjenti nisa jew f’dawk li għandhom aktar minn 65 sena.

Xi pazjenti kellhom l-effetti sekondarji serji li ġejjin meta kienu qegħdin jieħdu fenofibrate jew simvastatin (żewġ sustanzi attivi f’Cholib):

reazzjoni allerġika – is-sinjali jistgħu jinkludu nefħa fil-wiċċ, fix-xufftejn, fl-ilsien jew fil-gerżuma, li jistgħu jikkawżaw diffikultà biex wieħed jieħu nifs.

reazzjoni ipersensittiva għal Cholib b’sintomi bħal: uġigħ jew infjammazzjoni fil-ġogi, infjammazzjoni tal-vini, tbenġil mhux normali, bżieżaq fuq il-ġilda u nefħa, ħorriqija, sensittività tal-ġilda għax-xemx, deni, fwawar, qtugħ ta’ nifs u li tħossok ma tiflaħx, stampa ta’ marda simili għal-lupus (inkluż raxx, disturbi fil-ġogi, u effetti fuq iċ-ċelloli tad-demm bojod)

bugħawwieġ jew uġigħ fil-muskoli, muskoli sensittivi jew dgħajfa - dawn jistgħu jkunu sinjali ta’ infjammazzjoni jew deterjorament tal-muskoli, li jistgħu jikkawżaw dannu fil-kliewi jew saħansitra mewt

uġigħ fl-istonku - dan jista’ jkun sinjal li l-frixa tiegħek hija infjammata (pankreatite)

uġigħ fis-sider u tħossok bla nifs - dawn jistgħu jkunu sinjali ta’ embolu tad-demm fil-pulmun (emboliżmu pulmonari)

uġigħ, ħmura jew nefħa fis-saqajn - dawn jistgħu jkunu sinjali ta’ embolu tad-demm fir-riġel

(trombożi tal-vini fil-fond)

sfurija tal-ġilda u tal-abjad tal-għajnejn (suffejra), jew żieda fl-enzimi tal-fwied - dawn jistgħu jkunu sinjali ta’ fwied infjammat (epatite u insuffiċjenza epatika)

żieda fis-sensittività tal-ġilda tiegħek għad-dawl tax-xemx, il-lampi għax-xemx u s-sunbeds

Jekk ikollok xi wieħed mill-effetti sekondarji serji elenkati hawn fuq, tibqax tieħu Cholib u għid lit-tabib tiegħek immedjatament jew mur l-emerġenza tal-eqreb sptar tiegħek – jaf ikollok bżonn kura medika urġenti.

Xi pazjenti kellhom l-effetti sekondarji li ġejjin waqt li kienu qegħdin jieħdu Cholib, fenofibrate jew simvastatin:

Effetti sekondarji komuni ħafna (jistgħu jaffettwaw aktar minn persuna waħda minn kull 10):

Żieda fil-livell ta’ “kreatinina” fid-demm (sustanza li titneħħa mill-kliewi)

Żieda fil-livelli ta’ “homocysteine” fid-demm (wisq minn dan l-aċidu amminiku fid-demm huwa relatat ma’ riskju ogħla ta’ mard tal-qalb koronarju, puplesija u mard vaskulari periferiku, għalkemm ma ġietx stabbilita rabta kawżali)

Effetti sekondarji komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda minn kull 10):

żieda fl-għadd ta’ plejtlits fid-demm

żidiet fit-testijiet tad-demm tal-funzjoni tal-fwied (transaminases)

disturbi diġestivi (uġigħ fl-istonku, dardir, rimettar, dijarea u gass)

infezzjoni tal-passaġġ respiratorju ta’ fuq

Effetti sekondarji mhux komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda minn kull 100):

problemi fil-muskoli

ġebla fil-marrara

raxx, ħakk, irqajja’ ħomor fuq il-ġilda

uġigħ ta’ ras

diffikultajiet sesswali

Effetti sekondarji rari (jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda minn kull 1,000):

għadd baxx ta’ ċelluli ħomor fid-demm (anemija)

tnemnim jew dgħjufija fid-dirgħajn u s-saqajn

konfużjoni

tħossok stordut/a

tħossok eżawrit/a (astenia)

żieda fl-“urea” - prodott mill-kliewi - murija fit-testijiet

żieda fil-“gamma glutamyltransferase” - prodott mill-fwied - murija fit-testijiet

żieda fl-“alkaline phosphatase” - prodotta mis-sistema biljari - murija fit-testijiet

żieda fil-“creatine phosphokinase” - prodott mill-muskolu - murija fit-testijiet

tnaqqis fl-emoglobina (li ġġorr l-ossiġenu fid-demm) u fiċ-ċelluli l-bojod tad-demm - murija fit-testijiet

diffikultà biex torqod

memorja ħażina jew telf ta’ memorja

telf ta’ xagħar

stitikezza

dispepsja

Kienu rrappurtati wkoll l-effetti sekondarji li ġejjin, iżda l-frekwenza ma tistax tiġi stmata mit-tagħrif disponibbli (frekwenza mhux magħrufa):

raxx allerġiku sever tal-ġilda bi bżieżaq

kumplikazzjonijiet marbuta mal-ġebla fil-marrara bħal kolika minħabba ġebla fil-kanal biljari, infezzjoni tal-kanali biljari jew tal-bużżieqa tal-marrara

Dijabete mellitus

disfunzjoni erettili

tħossok imdejjaq

disturbi fl-irqad fosthom inkubi

mard speċifiku tal-pulmun b’diffikultajiet fin-nifs (imsejħa mard interstizjali tal-pulmun)

Dgħjufija tal-muskoli li hija kostanti

żieda fil-“glycosylated haemoglobin” u l-livelli ta’ glukożju fid-demm - markaturi ta’ kontroll tal-glukożju fid-demm fid-dijabete mellitus - murija fit-testijiet

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Tista’ wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V. Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista’ tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta’ din il-mediċina.

5.Kif taħżen Cholib

Żomm din il-mediċina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax din il-mediċina wara d-data ta’ meta tiskadi li tidher fuq il-kartuna jew il-folja wara JIS. Id-data ta’ meta tiskadi tirreferi għall-aħħar ġurnata ta’ dak ix-xahar.

Aħżen f’temperatura taħt 30°C.

Tarmix mediċini mal-ilma tad-dranaġġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispiżjar tiegħek dwar kif għandek tarmi mediċini li m’għadekx tuża. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

6.Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X’fih Cholib

Is-sustanzi attivi huma fenofibrate u simvastatin. Kull pillola fiha 145 mg ta’ fenofibrate u 20 mg ta’ simvastatin.

Is-sustanzi l-oħra huma:

Qalba tal-pillola:

Butylhydroxyanisole (E320), lactose monohydrate, sodium laurilsulfate, starch, pregelatinised (maize), docusate sodium, sucrose, citric acid monohydrate (E330), hypromellose (E464), crospovidone (E1202), magnesium stearate (E572), silicified microcrystalline cellulose (magħmul minn cellulose, microcrystalline u silica, colloidal anhydrous), ascorbic acid (E300).

Kisja b’rita:

Poly (vinyl alcohol), partially hydrolysed (E1203), titanium dioxide (E171), talc (E553b), lecithin (derived from soya bean (E322)), xanthan gum (E415), iron oxide red (E172), iron oxide yellow (E172), sunset yellow FCF (E110).

Kif jidher Cholib u l-kontenut tal-pakkett

Il-pillola miksija b’rita (pillola) hija pillola ovali, bikonvessa, ta’ lewn kanella, pillola

ta’ 19,3 x 9,3 mm bix-xifer ġej għat-tond u mnaqqxa b’145/20 fuq naħa waħda u l-logo ta’ Abbott fuq in-naħa l-oħra. Il-pilloli jiġu f’kaxex tal-kartun b’folji li fihom 10,30 jew 90 pillola.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq u l-Manifattur

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq:

Mylan Products Ltd, 20 station Close, Potters Bar, EN6 ITL Ir-Renju Unit.

Manifattur:

Mylan Laboratories SAS, Route de Belleville - Lieu-dit Maillard, 01400 Châtillon-sur- Chalaronne - Franza.

Għal kull tagħrif dwar din il-mediċina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-detentur ta’ l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq:

België/Belgique/Belgien

Ireland

Norge

Mylan EPD sprl-bvba

Mylan Products Ltd

BGP Products AS

Tel/Tél: + 32-10-476210

Tel: +44 (0) 1707 853000

Tlf: + 47 67 51 81 90

България

Ísland

Österreich

Mylan EOOD

Vistor hf.

BGP Products Ges.m.b.H.

Teл.: + 359 2 4455 400

Sími: +354 535 7000

Tel: + 43 1 891 24 -0

Česká republika

Italia

Polska

BGP Products Czech Republic

BGP Products S.r.l.

BGP Products Poland Sp. z o.o.

s.r.o

Tel: + 39 (0) 6 522841

Tel: +48 22 546 64 00

Tel: +420 222 004 400

 

 

Danmark

Κύπρος

Portugal

BGP Products ApS

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ

BGP Products, Unipessoal, Lda.

Tlf: + 45 28 11 69 32

(Varnavas Hadjipanayis Ltd)

Tel: +351 214 127 256

 

Τηλ: +357 22207700

 

Deutschland

Latvija

România

Mylan Healthcare GmbH

BGP Products SIA

BGP Products S.R.L.

Tel: +49 (0)511 6750 2400

Tel: + 371 67 605 580

Tel: + 40 372 579 000

Eesti

Lietuva

Slovenija

BGP Products Switzerland

BGP Products SIA

GSP Proizvodi d.o.o.

GmbH Eesti filiaal

Tel: + 371 67 605 580

Tel: + 386 123 63 180

Tel: + 372 6363052

 

 

Ελλάδα

Luxembourg/Luxemburg

Slovenská republika

BGP ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μ.Ε.Π.Ε.

Mylan EPD sprl-bvba

BGP Products s.r.o.

Τηλ.: +30 210 9891 777

Tel/Tél: + 32-10-476210

Tel: + 421 2 40 20 38 00

España

Magyarország

Suomi/Finland

Mylan pharmaceuticals S.L.

Mylan EPD Kft

BGP Products Oy

Tel: +34 93.378.64.00

Tel: +36 1 465 2100

Puh/Tel: + 35 897 518 4121

France

Malta

Sverige

Mylan Medical SAS

Galepharma Ltd.

BGP Products AB

Tél: + 33 (0)1 46 25 85 00

Tel: +356-21-22 14 22

Tel: +46 8 546 567 91

Hrvatska

Nederland

United Kingdom

Mylan EPD d.o.o.

BGP Products B.V.

Mylan Products Ltd

Tel: + 385 (0)1 2350 599

Tel: + 31 (0)33 299 7080

Tel: +44 (0) 800 170 1717

Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f’{XX/SSSS}.

Sorsi oħra ta’ informazzjoni

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/.

Fuljett ta’ tagħrif: Informazzjoni għall-utent

Cholib 145 mg/40 mg pilloli miksijin b’rita

fenofibrate/simvastatin

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tieħu din il-mediċina peress li fih informazzjoni importanti għalik.

Żomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bżonn terġa’ taqrah.

Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

Din il-mediċina ġiet mogħtija lilek biss. M’għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista’ tagħmlilhom il-ħsara, anki jekk ikollhom l-istess sinjali ta’ mard bħal tiegħek.

Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F’dan il-fuljett:

1.X’inhu Cholib u għalxiex jintuża

2.X’għandek tkun taf qabel ma tieħu Cholib

3.Kif għandek tieħu Cholib

4.Effetti sekondarji possibbli

5.Kif taħżen Cholib

6.Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1. X’inhu Cholib u għalxiex jintuża

Cholib fih żewġ sustanzi attivi differenti: fenofibrate (li jappartjeni għall-grupp imsejjaħ ‘fibrati’) u simvastatin (li jappartjeni għall-grupp imsejjaħ ‘statins’). It-tnejn jintużaw sabiex ibaxxu l-livelli tal-kolesterol totali, il-kolesterol il-“ħażin” (kolesterol LDL), u sustanzi mxaħħmin imsejħin trigliċeridi fid-demm. Barra minn hekk, it-tnejn iżidu l-livelli ta’ kolesterol it-“tajjeb”

(kolesterol HDL).

X’għandi nkun naf dwar il-kolesterol u t-trigliċeridi?

Il-kolesterol huwa wieħed mill-bosta xaħmijiet li hemm fid-demm tiegħek. Il-kolesterol totali tiegħek huwa magħmul prinċipalment minn kolesterol LDL u kolesterol HDL.

Il-kolesterol LDL ta’ spiss jissejjaħ kolesterol ‘ħażin’ minħabba li jista’ jakkumula fil-ħitan tal-arterji tiegħek u jifforma kisja. Maż-żmien, din il-kisja akkumulata tista’ twassal għall-imblukkar tal-arterji tiegħek.

Il-kolesterol HDL spiss jissejjaħ kolesterol ‘tajjeb’ minħabba li jgħin fil-prevenzjoni tal-akkumulazzjoni tal-kolesterol il-‘ħażin’ fl-arterji u minħabba li jgħin fil-protezzjoni kontra l-mard tal-qalb.

It-trigliċeridi huma xaħam ieħor fid-demm tiegħek. Jistgħu jżidu r-riskju tiegħek li jkollok problemi tal-qalb.

F’ħafna min-nies, għall-ewwel ma jkun hemm ebda sinjal ta’ problemi bil-kolesterol jew bit-trigliċeridi. It-tabib tiegħek jista’ jkejjel il-lipidi tiegħek b’test tad-demm sempliċi. Żur it-tabib tiegħek regolarment sabiex iżżomm rendikont tal-livell tal-lipidi tiegħek.

Cholib jintuża fl-adulti b’riskju għoli ta’ problemi bħal attakk tal-qalb u puplesija li għandhom livelli għoljin fid-demm ta’ 2 tipi ta’ xaħam (trigliċeridi u kolesterol LDL). Jingħata sabiex ibaxxi

t-trigliċeridi u jżid il-kolesterol it-tajjeb (kolesterol HDL) f’pazjenti li l-kolesterol il-ħażin (kolesterol LDL) tagħhom ikun diġà kkontrollat b’simvastatin waħdu f’doża ta’ 40 mg.

Matul kura b’Cholib, għandek tkompli dieta b’ammont baxx ta’ xaħam jew miżuri oħrajn (eż. eżerċizzju, tnaqqis fil-piż).

2. X’għandek tkun taf qabel ma tieħu Cholib

Tiħux Cholib jekk:

Inti allerġiku għal fenofibrate jew simvastatin jew għal xi sustanza oħra ta’ Cholib (elenkati fis-sezzjoni 6)

Inti allerġiku għal karawett, żejt tal-arakis, leċitina tas-soja jew sustanza relatata. Waqt li tkun qed tieħu mediċini oħrajn, kellek reazzjoni allerġika jew ħsara fil-ġilda minn dawl tax-xemx jew dawl UV (dawn il-mediċini jinkludu fibrati u mediċina anti-infjammatorja msejħa “ketoprofen”)

Għandek problema bil-fwied jew bil-marrara

Għandek pankreatite (frixa infjammata li tikkawża uġigħ addominali), li mhijiex ikkawżata minn livelli għoljin ta’ xaħam fid-demm

Għandek problemi moderati jew severi bil-kliewi

Għandek passat mediku ta’ problemi muskolari matul kura biex tbaxxi l-livell ta’ xaħmijiet fid-demm jew bis-sustanzi attivi f’din il-mediċina, jew bi statins oħrajn (bħal atorvastatin, pravastatin jew rosuvastatin) jew fibrati (bħal bezafibrate jew gemfibrozil)

Inti diġà qed tieħu dawn il-mediċini li ġejjin:

οdanazol (ormon magħmul mill-bniedem użat għall-kura ta’ endometrijożi)

οciclosporin (mediċina li spiss tintuża f’pazjenti ta’ trapjant tal-organi)

οitraconazole, ketoconazole, fluconazole jew posaconazole (mediċini għal infezzjonijiet fungali)

οInibituri tal-protease tal-HIV bħal indinavir, nelfinavir, ritonavir u saquinavir (mediċini użati għal infezzjoni bl-HIV u AIDS)

οerythromycin, clarithromycin, jew telithromycin (mediċini għal infezzjonijiet batterjali)

οnefazodone (mediċina għad-depressjoni)

οamiodarone (mediċina għal taħbit tal-qalb irregolari) jew verapamil (mediċina għal pressjoni tad-demm għolja, uġigħ fis-sider assoċjat ma’ mard tal-qalb, jew kundizzjonijiet tal-qalb oħrajn)

Inti diġà qed tiġi kkurat/a u ser tkompli tiġi kkurat/a bi:

οfibrat (eż. gemfibrozil)

οstatin (mediċini li jbaxxu l-livelli ta’ xaħmijiet fid-demm, eż. simvastatin, atorvastatin)

Għandek inqas minn 18-il sena

Inti tqila jew qed tredda’

Tiħux Cholib jekk kwalunkwe kundizzjoni minn dawn ta’ hawn fuq tapplika għalik. Iċċekkja mat-tabib jew mal-ispiżjar tiegħek jekk m’intix ċert/a.

Twissijiet u prekawzjonijiet:

Kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek qabel tieħu Cholib jekk:

għandek glandola tat-tirojde li taħdem bil-mod (ipotirojdiżmu)

se ssirlek xi operazzjoni. Jaf tkun teħtieġ li tieqaf tieħu Cholib għal żmien qasir.

tixrob ammonti kbar ta’ alkoħol (aktar minn 21 unità (210 mL) fil-ġimgħa ta’ alkoħol pur)

ikollok uġigħ fis-sider u tħossok bla nifs. Dawn jistgħu jkunu sinjali ta’ embolu fil-pulmun (emboliżmu pulmonari)

għandek mard sever tal-pulmun

għandek mard tal-kliewi

inti jew membru tal-familja mill-qrib tiegħek għandkom problema fil-muskoli li tintiret fil-familja

inti qed tieħu, jew matul dawn l-aħħar 7 ijiem ħadt jew ingħatajt mediċina msejħa fusidic acid (mediċina għal infezzjoni batterjali)

Jekk xi punt minn ta’ hawn fuq japplika għalik, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek qabel tieħu Cholib. Iċċekkja mat-tabib jew l-ispiżjar tiegħek jekk m’intix ċert/a.

Kellem ukoll lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk ikollok dgħjufija tal-muskoli li tkun konstanti.

Jistgħu jkunu meħtieġa testijiet u mediċini addizzjonali għad-dijanjostikar u t-trattament tagħha.

It-tabib tiegħek għandu jagħmillek test tad-demm qabel ma tibda tieħu Cholib. Dan jagħmlu biex jiċċekkja kemm il-fwied tiegħek qiegħed jaħdem sew.

It-tabib tiegħek jaf ikun irid ukoll jagħmillek testijiet tad-demm biex jiċċekkja kemm il-fwied tiegħek qiegħed jaħdem sew wara li tibda tieħu Cholib.

Meta tkun qed tieħu din il-mediċina, it-tabib tiegħek se jimmonitorjak mill-qrib jekk tbati bid-dijabete jew tinsab f’riskju li tiżviluppa d-dijabete. X’aktarx li tkun f’riskju li tiżviluppa d-dijabete jekk ikollok livelli għoljin ta’ zokkor u xaħmijiet fid-demm tiegħek, ikollok piż żejjed u jkollok pressjoni tad-demm għolja.

It-tabib tiegħek jista’ jagħmel test tad-demm biex jiċċekkja l-muskoli tiegħek qabel u wara tibda l-kura.

Tfal u adolexxenti

Cholib ma għandux jingħata lil tfal u adolexxenti (li jkollhom inqas minn 18-il sena).

Mediċini oħra u Cholib:

Huwa partikolarment importanti li tgħid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk qiegħed tieħu, ħadt dan l-aħħar jew tista’ tieħu xi mediċina oħra. Dan jikkonċerna wkoll mediċini miksubin mingħajr riċetta ta’ tabib inkluż mediċini erbali.

Għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk qiegħed tieħu, ħadt dan l-aħħar jew tista’ tieħu xi waħda minn dawn il-mediċini:

οdanazol (ormon magħmul mill-bniedem użat għall-kura ta’ endometrijożi)

οciclosporin (mediċina li spiss tintuża f’pazjenti ta’ trapjant tal-organi)

οitraconazole, ketoconazole, fluconazole jew posaconazole (mediċini għal infezzjonijiet fungali)

οInibituri tal-protease tal-HIV bħal indinavir, nelfinavir, ritonavir u saquinavir (mediċini użati għal infezzjoni tal-HIV u AIDS)

οerythromycin, clarithromycin, jew telithromycin (mediċini għal infezzjonijiet batterjali)

οnefazodone (mediċina għad-depressjoni)

οamiodarone (mediċina għal taħbit tal-qalb irregolari) jew verapamil (mediċina għal pressjoni tad-demm għolja, uġigħ fis-sider assoċjat ma’ mard tal-qalb, jew kundizzjonijiet tal-qalb oħrajn)

οfibrat (eż. fenofibrate, gemfibrozil)

οstatin (eż. simvastatin, atorvastatin)

Tiħux Cholib jekk xi punt minn ta’ hawn fuq japplika għalik. Iċċekkja mat-tabib jew l-ispiżjar tiegħek jekk m’intix ċert/a.

B’mod partikolari għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk qed tieħu xi waħda mill-mediċini li ġejjin (jekk tieħu Cholib ma’ kwalunkwe waħda minn dawn il-mediċini, tista’ żżid ir-riskju ta’ problemi fil-muskoli):

dożi għoljin ta’ mill-inqas gramma kuljum ta’ Niacin (nicotinic acid) jew kura li jkun fiha

Niacin (mediċina biex jitbaxxew il-livelli ta’ xaħam fid-demm)

colchicine (mediċina użata biex tikkura l-gotta)

Tiħux fusidic acid (mediċina għal infezzjonijiet batterjali) waqt li tkun qed tieħu din il-mediċina.

Minbarra l-mediċini elenkati preċedentement, għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk tkun qed tieħu, ħadt dan l-aħħar jew tista’ tieħu xi waħda mill-mediċini li ġejjin:

antikoagulanti bħal warfarina, fluindione, phenprocoumone jew acenocoumarol (mediċini li jipprevjenu l-emboli tad-demm)

pioglitazone (klassi partikolari ta’ mediċini għall-kura tad-dijabete)

rifampicin (mediċina użata biex tikkura t-tuberkulożi)

Jekk xi punt minn ta’ hawn fuq japplika għalik, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek qabel tieħu Cholib. Iċċekkja mat-tabib jew l-ispiżjar tiegħek jekk m’intix ċert/a.

Cholib ma’ ikel u xorb

Il-meraq tal-grejpfrut fih komponent wieħed jew aktar li jbiddlu l-mod li bih il-ġisem juża Cholib. Tikkunsmax meraq tal-grejpfrut ma’ Cholib, għaliex dan jista’ jżid ir-riskju tiegħek ta’ problemi fil-muskoli.

Tqala u treddigħ

Tiħux Cholib jekk inti tqila, qiegħda tipprova toħroġ tqila jew taħseb li inti tqila. Jekk toħroġ tqila waqt li tkun qiegħda tieħu Cholib, waqqfu minnufih u ikkuntattja lit-tabib tiegħek.

Tiħux Cholib jekk qiegħda tredda’ jew qiegħda tippjana li tredda lit-tarbija tiegħek, għaliex mhux magħruf jekk il-mediċina tgħaddix fil-ħalib tas-sider.

Jekk inti tqila jew qed tredda’, taħseb li tista tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija, itlob il-parir tat-tabib jew tal-ispiżjar tiegħek qabel tieħu din il-mediċina.

Sewqan u tħaddim ta’ magni:

Cholib mhux mistenni li jaffettwa l-ħila tiegħek li ssuq jew li tuża għodda jew magni. Madankollu, wieħed irid iqis li hemm xi nies li jistordu wara li jieħdu Cholib.

Tagħrif importanti dwar xi wħud mis-sustanzi ta’ Cholib

Cholib fih: tipi ta’ zokkrijiet imsejħa lactose u sucrose. Jekk it-tabib tiegħek qallek li inti għandek intolleranza għal xi zokkrijiet, kellem lit-tabib tiegħek qabel tieħu din il-mediċina.

Cholib fih leċitina tas-soja. Jekk inti allerġiku/a għall-karawett, żejt tas-soja jew żejt tal-arakis, tużax

Cholib.

3. Kif gћandek tieћu Cholib

Dejjem għandek tieħu din il-mediċina skont il-parir eżatt tat-tabib jew l-ispiżjar tiegħek. Dejjem għandek taċċerta ruħek mat-tabib jew mal-ispiżjar tiegħek jekk ikollok xi dubju.

It-tabib tiegħek se jiddetermina l-qawwa xierqa għalik, skont il-kundizzjoni tiegħek, il-kura attwali tiegħek u l-istatus ta’ riskju personali tiegħek.

Id-doża li ssoltu tingħata hija pillola waħda kuljum. Tista’ tieħu Cholib mal-ikel jew waħdu.

Ibla’ l-pillola ma’ tazza ilma.

Ma għandekx tfarrak jew tomgħod il-pillola.

Għandek tkompli b’dieta baxxa fix-xaħam jew b’miżuri oħra (eż eżerċizzju, tnaqqis fil-piż) waqt li tieħu Cholib.

Jekk tieħu Cholib aktar milli suppost

Jekk ħadt aktar Cholib milli suppost jew jekk xi ħaddieħor ħa l-mediċina tiegħek, għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jew ikkuntattja l-eqreb sptar tiegħek.

Jekk tinsa tieħu Cholib

M’għandekx tieħu doża doppja biex tpatti għal kull pillola li tkun insejt tieħu. L-għada ħu l-pillola li jmiss fil-ħin regolari tiegħek. Jekk int inkwetat/a dwar dan, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta’ din il-mediċina, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

4. Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull mediċina oħra, Cholib jista’ tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f’kulħadd.

Uġigħ, sensittività, jew dgħjufija fil-muskoli mhux mistennija jistgħu jkunu sinjal ta’ deterjorament tal-muskoli. Għalhekk jekk jogħġbok ikkuntattja lit-tabib tiegħek immedjatament jekk ikollok dawn is-sintomi. Dan minħabba li f’okkażjonijiet rari, kien hemm każijiet ta’ problemi serji fil-muskoli inkluż deterjorament tal-muskoli li jirriżulta fi ħsara fil-kliewi, u kien hemm każijiet rari ta’ mwiet. Meta mqabbel ma’ fibrati jew statini waħedhom, ir-riskju ta’ uġigħ fil-muskoli jiżdied meta tieħu dawn il-mediċini flimkien, bħal f’Cholib. Huwa ogħla f’pazjenti nisa jew f’dawk li għandhom aktar minn 65 sena.

Xi pazjenti kellhom l-effetti sekondarji serji li ġejjin meta kienu qegħdin jieħdu fenofibrate jew simvastatin (żewġ sustanzi attivi f’Cholib):

reazzjoni allerġika – is-sinjali jistgħu jinkludu nefħa fil-wiċċ, fix-xufftejn, fl-ilsien jew fil-gerżuma, li jistgħu jikkawżaw diffikultà biex wieħed jieħu nifs.

reazzjoni ipersensittiva għal Cholib b’sintomi bħal: uġigħ jew infjammazzjoni fil-ġogi, infjammazzjoni tal-vini, tbenġil mhux normali, bżieżaq fuq il-ġilda u nefħa, ħorriqija, sensittività tal-ġilda għax-xemx, deni, fwawar, qtugħ ta’ nifs u li tħossok ma tiflaħx, stampa ta’ marda simili għal-lupus (inkluż raxx, disturbi fil-ġogi, u effetti fuq iċ-ċelloli tad-demm bojod)

bugħawwieġ jew uġigħ fil-muskoli, muskoli sensittivi jew dgħajfa - dawn jistgħu jkunu sinjali ta’ infjammazzjoni jew deterjorament tal-muskoli, li jistgħu jikkawżaw dannu fil-kliewi jew saħansitra mewt

uġigħ fl-istonku - dan jista’ jkun sinjal li l-frixa tiegħek hija infjammata (pankreatite)

uġigħ fis-sider u tħossok bla nifs - dawn jistgħu jkunu sinjali ta’ embolu tad-demm fil-pulmun (emboliżmu pulmonari)

uġigħ, ħmura jew nefħa fis-saqajn - dawn jistgħu jkunu sinjali ta’ embolu tad-demm fir-riġel (trombożi tal-vini fil-fond)

sfurija tal-ġilda u tal-abjad tal-għajnejn (suffejra), jew żieda fl-enzimi tal-fwied - dawn jistgħu jkunu sinjali ta’ fwied infjammati (epatite u insuffiċjenza epatika)

żieda fis-sensittività tal-ġilda tiegħek għad-dawl tax-xemx, il-lampi għax-xemx u s-sunbeds

Jekk ikollok xi wieħed mill-effetti sekondarji serji elenkati hawn fuq, tibqax tieħu Cholib u għid lit-tabib tiegħek immedjatament jew mur l-emerġenza tal-eqreb sptar tiegħek – jaf ikollok bżonn kura medika urġenti.

Xi pazjenti kellhom l-effetti sekondarji li ġejjin waqt li kienu qegħdin jieħdu Cholib, fenofibrate jew simvastatin:

Effetti sekondarji komuni ħafna (jistgħu jaffettwaw aktar minn persuna waħda minn kull 10):

Żieda fil-livell ta’ “kreatinina” fid-demm (sustanza li titneħħa mill-kliewi)

Żieda fil-livelli ta’ “homocysteine” fid-demm (wisq minn dan l-aċidu amminiku fid-demm huwa relatat ma’ riskju ogħla ta’ mard tal-qalb koronarju, puplesija u mard vaskulari periferiku, għalkemm ma ġietx stabbilita rabta kawżali)

Effetti sekondarji komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda minn kull 10):

żieda fl-għadd ta’ plejtlits fid-demm

żidiet fit-testijiet tad-demm tal-funzjoni tal-fwied (transaminases)

disturbi diġestivi (uġigħ fl-istonku, dardir, rimettar, dijarea u gass)

infezzjoni tal-passaġġ respiratorju ta’ fuq

Effetti sekondarji mhux komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda minn kull 100):

problemi fil-muskoli

ġebla fil-marrara

raxx, ħakk, irqajja’ ħomor fuq il-ġilda

uġigħ ta’ ras

diffikultajiet sesswali

Effetti sekondarji rari (jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda minn kull 1,000):

għadd baxx ta’ ċelluli ħomor fid-demm (anemija)

tnemnim jew dgħjufija fid-dirgħajn u s-saqajn

konfużjoni

tħossok stordut/a

tħossok eżawrit/a (astenia)

żieda fl-“urea” - prodott mill-kliewi - murija fit-testijiet

żieda fil-“gamma glutamyltransferase” - prodott mill-fwied - murija fit-testijiet

żieda fl-“alkaline phosphatase” - prodotta mis-sistema biljari - murija fit-testijiet

żieda fil-“creatine phosphokinase” - prodott mill-muskolu - murija fit-testijiet

tnaqqis fl-emoglobina (li ġġorr l-ossiġenu fid-demm) u fiċ-ċelluli l-bojod tad-demm - murija fit-testijiet

diffikultà biex torqod

memorja ħażina jew telf ta’ memorja

telf ta’ xagħar

stitikezza

dispepsja

Kienu rrappurtati wkoll l-effetti sekondarji li ġejjin, iżda l-frekwenza ma tistax tiġi stmata mit-tagħrif disponibbli (frekwenza mhux magħrufa):

raxx allerġiku sever tal-ġilda bi bżieżaq

kumplikazzjonijiet marbuta mal-ġebla fil-marrara bħal kolika minħabba ġebla fil-kanal biljari, infezzjoni tal-kanali biljari jew tal-bużżieqa tal-marrara

Dijabete mellitus

disfunzjoni erettili

tħossok imdejjaq

disturbi fl-irqad fosthom inkubi

mard speċifiku tal-pulmun b’diffikultajiet fin-nifs (imsejħa mard interstizjali tal-pulmun)

Dgħjufija tal-muskoli li hija kostanti

żieda fil-“glycosylated haemoglobin ” u l-livelli ta’ glukożju fid-demm - markaturi ta’ kontroll tal-glukożju fid-demm fid-dijabete mellitus - murija fit-testijiet

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Tista’ wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V. Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista’ tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta’ din il-mediċina.

5. Kif taħżen Cholib

Żomm din il-mediċina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax din il-mediċina wara d-data ta’ meta tiskadi li tidher fuq il-kartuna jew il-folja wara JIS. Id-data ta’ meta tiskadi tirreferi għall-aħħar ġurnata ta’ dak ix-xahar.

Aħżen f’temperatura taħt 30°C.

Tarmix mediċini mal-ilma tad-dranaġġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispiżjar tiegħek dwar kif għandek tarmi mediċini li m’għadekx tuża. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X’fih Cholib

Is-sustanzi attivi huma fenofibrate u simvastatin. Kull pillola fiha 145 mg ta’ fenofibrate u 40 mg ta’ simvastatin.

Is-sustanzi l-oħra huma:

Qalba tal-pillola:

Butylhydroxyanisole (E320), lactose monohydrate, sodium laurilsulfate, starch, pregelatinised (maize), docusate sodium, sucrose, citric acid monohydrate (E330), hypromellose (E464), crospovidone (E1202), magnesium stearate (E572), silicified microcrystalline cellulose (magħmul minn cellulose, microcrystalline u silica, colloidal anhydrous), ascorbic acid (E300).

Kisja b’rita:

Poly (vinyl alcohol), partially hydrolysed, titanium dioxide (E171), talc (E553b), lecithin (miksuba minn fażola tas-soja (E322)), xanthan gum (E415), iron oxide red (E172).

Kif jidher Cholib u l-kontenut tal-pakkett

Il-pillola miksija b’rita (pillola) hija pillola ovali, bikonvessa, ta’ lewn aħmar

bħall-brikks, 19,3 x 9,3 mm bix-xifer ġej għat-tond u mnaqqxa b’145/40 fuq naħa waħda u l-logo ta’ Abbott fuq in-naħa l-oħra. Il-pilloli jiġu f’kaxex tal-kartun b’folji li fihom 10, 30 jew 90 pillola.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq u l-Manifattur

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq:

Mylan Products Ltd, 20 station Close, Potters Bar, EN6 ITL - Ir-Renju Unit.

Manifattur:

Mylan Laboratories SAS, Route de Belleville - Lieu-dit Maillard, 01400 Châtillon-sur- Chalaronne - Franza.

Għal kull tagħrif dwar din il-mediċina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-detentur ta’ l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq:

België/Belgique/Belgien

Ireland

Norge

Mylan EPD sprl-bvba

Mylan Products Ltd

BGP Products AS

Tel/Tél: + 32-10-476210

Tel: +44 (0) 1707 853000

Tlf: + 47 67 51 81 90

България

Ísland

Österreich

Mylan EOOD

Vistor hf.

BGP Products Ges.m.b.H.

Teл.: + 359 2 4455 400

Sími: +354 535 7000

Tel: + 43 1 891 24 -0

Česká republika

Italia

Polska

BGP Products Czech Republic

BGP Products S.r.l.

BGP Products Poland Sp. z o.o.

s.r.o

Tel: + 39 (0) 6 522841

Tel: +48 22 546 64 00

Tel: +420 222 004 400

 

 

Danmark

Κύπρος

Portugal

BGP Products ApS

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ

BGP Products, Unipessoal, Lda.

Tlf: + 45 28 11 69 32

(Varnavas Hadjipanayis Ltd)

Tel: +351 214 127 256

 

Τηλ: +357 22207700

 

Deutschland

Latvija

România

Mylan Healthcare GmbH

BGP Products SIA

BGP Products S.R.L.

Tel: +49 (0)511 6750 2400

Tel: + 371 67 605 580

Tel: + 40 372 579 000

Eesti

Lietuva

Slovenija

BGP Products Switzerland

BGP Products SIA

GSP Proizvodi d.o.o.

GmbH Eesti filiaal

Tel: + 371 67 605 580

Tel: + 386 123 63 180

Tel: + 372 6363052

 

 

Ελλάδα

Luxembourg/Luxemburg

Slovenská republika

BGP ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μ.Ε.Π.Ε.

Mylan EPD sprl-bvba

BGP Products s.r.o.

Τηλ.: +30 210 9891 777

Tel/Tél: + 32-10-476210

Tel: + 421 2 40 20 38 00

España

Magyarország

Suomi/Finland

Mylan pharmaceuticals S.L.

Mylan EPD Kft

BGP Products Oy

Tel: +34 93.378.64.00

Tel: +36 1 465 2100

Puh/Tel: + 35 897 518 4121

France

Malta

Sverige

Mylan Medical SAS

Galepharma Ltd.

BGP Products AB

Tél: + 33 (0)1 46 25 85 00

Tel: +356-21-22 14 22

Tel: +46 8 546 567 91

Hrvatska

Nederland

United Kingdom

Mylan EPD d.o.o.

BGP Products B.V.

Mylan Products Ltd

Tel: + 385 (0)1 2350 599

Tel: + 31 (0)33 299 7080

Tel: +44 (0) 800 170 1717

Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f’{XX/SSSS}.

Sorsi oħra ta’ informazzjoni

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati