Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cialis (tadalafil) – Tikkettar - G04BE08

Updated on site: 05-Oct-2017

Isem tal-MediċinaCialis
Kodiċi ATCG04BE08
Sustanzatadalafil
ManifatturEli Lilly Nederland B.V.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

IL-KARTUNA TA’ BARRA

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

CIALIS 2.5 mg pilloli miksijin b’rita tadalafil

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola fiha 2.5 mg tadalafil

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

lactose

Ara l-fuljett għal aktar tagħrif

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

28 pillola miksijin b’rita

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Kif għandek tieħu CIALIS darba kuljum

1.Ibda bil-pillola mill-pakkett tal-folji li tikkorrispondi mal-ġurnata li se tibda tieħu CIALIS.

2.Ħu CIALIS kuljum ma’ l-ilma bejn wieħed u ieħor dejjem fl-istess ħin, ma’ l-ikel jew fuq stonku vojt.

3.Meta jittiehed darba kuljum CIALIS iħallik tikseb erezzjoni, meta stimulat sesswalment, f’kull ħin fl-24 siegħa tal-ġurnata. Ikun hemm bżonn li inti u l-partner tiegħek tistimulaw sesswalment lilkom infuskom qabel ma jkollkom x’taqsmu, l-istess kif kont tagħmel jekk ma kontx qiegħed tieħu xi mediċina għad-disfunzjoni erettili.

Dejjem għandek tieħu CIALIS skond il-parir tat-tabib. Aċċerta ruħek mat-tabib jew ma’ l- ispiżjar jekk ikollok xi dubju.

L-alkoħol jista’ jaffettwa l-kapaċità tiegħek li jkollok erezzjoni għalhekk għandek tevita x-xorb żejjed meta tieħu CIALIS.

M’għandekx tieħu CIALIS iżjed minn darba kuljum. Jekk tieħu iżjed milli suppost, għid lit- tabib tiegħek.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għall-użu orali darba kuljum.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità. Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C.

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR- RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI

MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

L-Olanda

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/237/006

13.NUMRU TAL- LOTT

Lott.

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

cialis 2.5 mg

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.>

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

IL-KARTUNA TA’ BARRA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

CIALIS 5 mg pilloli miksijin b’rita tadalafil

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola fiha 5 mg tadalafil

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

lactose

Ara l-fuljett għal aktar tagħrif

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

14-il pillola miksijin b’rita

28 pillola miksijin b’rita

84 pillola miksijin b’rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Kif għandek tieħu CIALIS darba kuljum

1.Ibda bil-pillola mill-pakkett tal-folji li tikkorrispondi mal-ġurnata li se tibda tieħu CIALIS.

2.Ħu CIALIS kuljum ma’ l-ilma bejn wieħed u ieħor dejjem fl-istess ħin, ma’ l-ikel jew fuq stonku vojt.

3.Meta jittiehed darba kuljum għad-disfunzjoni erettili, CIALIS iħallik tikseb erezzjoni, meta stimulat sesswalment, f’kull ħin fl-24 siegħa tal-ġurnata. Ikun hemm bżonn li inti u s-sieħba tiegħek tistimulaw

sesswalment lilkom infuskom qabel ma jkollkom x’taqsmu, l-istess kif kont tagħmel jekk ma kontx qiegħed tieħu xi mediċina għad-disfunzjoni erettili.

Dejjem għandek tieħu CIALIS skond il-parir tat-tabib. Aċċerta ruħek mat-tabib jew ma’ l- ispiżjar jekk ikollok xi dubju.

L-alkoħol jista’ jaffettwa l-kapaċità tiegħek li jkollok erezzjoni għalhekk għandek tevita x-xorb żejjed meta tieħu CIALIS.

M’għandekx tieħu CIALIS iżjed minn darba kuljum. Jekk tieħu iżjed milli suppost, għid lit- tabib tiegħek.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għall-użu orali darba kuljum.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità. Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25°C.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR- RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI

MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

L-Olanda

12.NUMRU(I) TAL- AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/237/007-008, 010

13. NUMRU TAL- LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

cialis 5 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.>

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

IL-KARTUNA TA’ BARRA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

CIALIS 10 mg pilloli miksijin b’rita tadalafil

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola fiha 10 mg tadalafil

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

lactose

Ara l-fuljett għal aktar tagħrif

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

4 pilloli miksijin b’rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għal użu orali.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità. Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR- RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI

MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

L-Olanda

12. NUMRU(I) TAL- AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/237/001

13. NUMRU TAL- LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

cialis 10 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.>

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

IL-KARTUNA TA’ BARRA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

CIALIS 20 mg pilloli miksijin b’rita tadalafil

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola fiha 20 mg tadalafil

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

lactose

Ara l-fuljett għal aktar tagħrif

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

2 pilloli miksijin b’rita

4 pilloli miksijin b’rita

8 pilloli miksijin b’rita

10 pilloli miksijin b’rita

12-il pillola miksijin b’rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għal użu orali.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX IT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità. Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR- RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI

MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

L-Olanda

12. NUMRU(I) TAL- AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/237/002-005, 009

13. NUMRU TAL- LOTT

Lott.

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

cialis 20 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.>

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJA

1.ISEM TAL- PRODOTT MEDIĊINALI

CIALIS 2.5 mg pilloli tadalafil

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Lilly

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS

4.NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.OĦRAJN

TNE, TLI, ERB, ĦAM, ĠIM, SIB, ĦAD

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJI

1. ISEM TAL- PRODOTT MEDIĊINALI

CIALIS 5 mg pilloli tadalafil

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Lilly

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. OĦRAJN

TNE, TLI, ERB, ĦAM, ĠIM, SIB, ĦAD

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

1. ISEM TAL- PRODOTT MEDIĊINALI

CIALIS 10 mg pilloli tadalafil

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Lilly

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. OĦRAJN

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

1. ISEM TAL- PRODOTT MEDIĊINALI

CIALIS 20 mg pilloli tadalafil

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Lilly

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. OĦRAJN

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati