Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Agħżel il-lingwa tas-sit

Clopidogrel DURA (clopidogrel hydrochloride) – Fuljett ta’ tagħrif - B01AC04

Updated on site: 06-Oct-2017

Isem tal-MediċinaClopidogrel DURA
Kodiċi ATCB01AC04
Sustanzaclopidogrel hydrochloride
ManifatturMylan dura GmbH

1. X’inhu Clopidogrel Dura u gћalxiex jintuża

F’dan il-fuljett
1. X’inhu Clopidogrel dura u għalxiex jintuża
2. X’għandek tkun taf qabel ma tieħu Clopidogrel dura 3. Kif għandek tieħu Clopidogrel dura
4. Effetti sekondarji possibbli
5. Kif taħżen Clopidogrel dura
6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

Fuljett ta’ tagħrif: Informazzjoni għall-utent

Clopidogrel dura 75 mg pilloli miksija b’rita

Clopidogrel

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tieħu din il-mediċina peress li fih informazzjoni importanti għalik.

-

Żomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bżonn terġa’ taqrah.

-

Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

-

Din il-mediċina ġiet mogħtija lilek biss. M’għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista’

 

tagħmlilhom il-ħsara, anki jekk ikollhom l-istess sinjali ta’ mard bħal tiegħek.

-

awtorizzat

Jekk ikollok xi effett sekondarju li jinkludi xi effett sekondarju possibbli li m’huwiex elenk

 

f’dan il-fuljett kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Ara sezzjoni 4.

ħadux Clopidogrel dura fih clopidogrel u jifforma parti minnm’grupp ta’ mediċini msejħa prodotti mediċinali ta’ kontra l-plejtlets. Plejtlets huma partijiet żgħar ħafna fid-demm, li jinġemġħu flimkien waqt li jkun qed jagħqad id-demm. Il-prodotti mediċinali ta’ kontra l-plejtlets jilqgħu għal dan u jnaqqsu l- possibbiltajiet li jiffurmaw ċapep tad-demm li(proċess imsejjaħ trombożi).

Clopidogrel dura jittieħed mill-adultiinalis biex jevita li jiġu ffurmati emboli tad-demm (trombi) b’vażi

tad-demm li qed jibbiesu (arterji), proċess magħruf bħala aterosklerosi, li jista’ jwassal għal każijiet arterotrombotiċi (bħal puplesija,ċattakk tal-qalb, jew mewt).

Inti ngħatatlek riċettamedigħal Clop dogrel dura sabiex jiġi evitat li jiffurmaw emboli tad-demm u jitnaqqas ir-riskju ta’ dawn il-każijiet minħabba:

-Għandek kundizzjoni fejn qed jibbiesu l-arterji (magħrufa wkoll bħala atherosklerosi), u

-Intikellek a akk f’qalbek, puplesija jew għandek kundizzjoni magħrufa bħala mard arterjali periferiku.

2.X'għandek tkun taf qabel ma tieħu Clopidogrel DuraProdott

Tieħux Clopidogrel dura:

jekk inti allerġiku għal clopidogrel jew għal xi sustanza oħra ta’ din il-mediċina (elenkati fis- sezzjoni 6);

jekk għandek kundizzjoni oħra li attwalment qed tikkaġina emorraġija bħal ulċera fl-istonku jew fsada fil-moħħ;

jekk tbati minn mard sever tal-fwied

Jekk taħseb li xi wieħed minn dawn japplika għalik, jew jekk m’intix żgur, kellem lit-tabib tiegħek qabel ma tieħu Clopidogrel dura.

Twissijiet u prekawzjonijiet

Jekk xi waħda minn dawn is-sitwazzjonijiet msemmija hawn isfel tapplika għalik, inti għandek tgħarraf lit-tabib tiegħek qabel ma tibda tieħu Clopidogrel dura:

tinsab f’riskju ogħla ta’ emorraġija bħal

-kundizzjoni medika li tpoġġik f’riskju ta’ emorraġija interna (bħalma hi ulċera fl-istonku)

-disturb fid-demm li jpoġġik f’riskju ta’ emorraġija interna (emorraġija ġo kull tessut, organi jew ġogi ta’ ġismek).

-riċentement kellek ferriment serju

-riċentement kellek intervent kirurġiku

-ser ikollok xi intervent kirurġiku (li jinkludi wkoll kiruġija dentali) fis-sebat ijiem li jmiss

jekk kellek xi embolu f’arterja ta’ moħħok (puplesija iskemika) li seħħet fl-aħħar 7 ijiem

jekk tbati minn mard tal-fwied jew tal-kliewi.

jekk kellek xi allerġija jew reazzjoni għal kwalunkwe mediċina użata fil-kura tal-marda tiegħek.

Waqt li qed tieħu Clopidogrel dura:

Għandek tgħarraf lit-tabib tiegħek jekk hemm intevent kirurġiku (anke jekk ikun dental ) ippjanat

Għandek tgħarraf lit-tabib tiegħek minnufih jekk tiżviluppa kundizzjoni medika (magħrufa wkoll bħala Purpura Trombotika Tromboċitopenika jew TTP) li tinkludi deni u tbenġil taħt il- ġilda li jidher bħala dbabar żgħar ħomor, b’għeja sfinita spjegabbli jew mhix spjegabbli, konfużjoni, sfurija tal-ġilda jew l-għajnejn (suffejra) (ara sezzjoni 4 ‘Effetti sekondarji possibbli’)

Jekk taqta’ jew tweġġa’ lilek innifsek, jista’ jkun li l-fsada dd m aktar mis-soltu biex tieqaf.awtorizzat

Għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk qiegħed tieħu, ħadt dan l-aħħar jew tista’ tieħu xi mediċina oħra, anki dawk mingħajr riċetta.ċ

 

Dan hu marbut mal-mod kif taħdem il-mediċina tiegħek peress li tevita li jiffurmaw emboli tad-

 

demm. Għal qtugħ minuri u ferrimenti eż. meta taqta’ lilek nnifsek waqt li qed tqaxxar, dan

 

ġeneralment mhux ta’ tħassib. Madankollu, jekk inti m sseb dwar il-fsada tiegħek, għandek

 

 

 

adux

 

tikkuntattja lit-tabib tiegħek minnufih (ara sezzjoni 4 Effetti sekondarji possibbli’)

 

 

ħ

It-tabib tiegħek għandu mnejn jordna testijiet tad-demm

Tfal u adolexxenti

 

 

Tagħtix din il-mediċina lit-tfal għax ma taħd mx. m’g

 

 

 

li

 

Mediċini oħra u Clopidogrel Dura

 

 

 

inali

 

Xi mediċini jistgħumedijinfluenzaw kif jaħdem Clopidogrel dura jew viċi versa.

Għandek speċifikam nt tgħid lit-tabib tiegħek jekk qiegħed tieħu

-sustanzi kontra l-koagulazzjoni tad-demm li jittieħdu mill-ħalq, mediċini li jraqqu d-demm,

-mediċina li hija anti-infjammatorju li mhux sterojde, normalment użat biex jiġi ittrattat l-uġigħ u/jew kundizzjonijiet infjammatorji tal- muskoli jew tal-ġogi,

-heparin jew xi mediċina oħra li tinjetta biex traqqaq id-demm,

-omeprazole, esomeprazole jew cimetidine, mediċini għat-taqlib tal-istonku

-fluc nazole, voriconazole, ciprofloxacin, jew chloramphenicol, mediċini li jittrattaw infezzjonijiet tal-batterja u tal-fungu,

-fluoxetine, fluvoxamine, jew moclobemide, mediċinii li jittrattaw d-dipressjoni,

-carbamazepine, jew oxcarbazepine, mediċini li jittrattaw xi tip ta’ epilessija,

-ticlopidine, sustanzi oħra kontra l-plejtlets.Prodott

Użu kull tant żmien ta’ acetylsalicylic acid (mhux aktar minn 1000 mg f’perijodu ta’ 24 siegħa), sustanza preżenti f’ħafna mediċini użata biex isserraħ l-uġigħ u tnaqqas id-deni, ġeneralment m’għandhiex toħloq problema, imma f’użu prolongat f’ċirkostanzi oħra għandha tiġi diskussa mat- tabib tiegħek.

Tqala u treddigħ

Ikun aħjar li ma tiħux din il-mediċina waqt it-tqala.

Qabel ma tibda tieħu Clopidogrel, għandek tinforma lit-tabib jew lill-ispiżjar/a tiegħek jekk inti tqila jew taħseb li inti tqila. Jekk toħroġ tqila waqt li qiegħda tieħu Clopidogrel, għarraf minnufih lit-tabib tiegħek billi huwa rrakkomandat li ma tieħux clopidrogrel waqt it-tqala.

M’għandekx tredda’ waqt li qiegħda tuża din il-mediċina.

Jekk qiegħda tredda’ jew qiegħda taħseb biex tredda’, tkellem mat-tabib tiegħek qabel ma tieħu din il- mediċina.

Itlob il-parir tat-tabib jew ta’ l-ispiżjar tiegħek qabel tieħu xi mediċina.

Sewqan u tħaddim ta’ magni

Clopidogrel dura x’aktarx ma jaffettwax il-ħila tiegħek biex issuq jew tħaddem magni.

Clopidogrel dura fih castor oil idroġenat

Dan jista’ tikkawża tqalligħ fl-istonku u dijarea.

awtorizzat

3.Kif gћandek tieћu Clopidogrel Dura

Dejjem għandek tieħu din il-mediċina skont il-parir eżatt tat-tabibaduxjew l-ispiżjar tiegħek. Dejjem għandek taċċerta ruħek mat-tabib jew mal-ispiżjar tiegħek jekk ikollok xi dubju.

Id-doża li ġeneralment tingħata hi ta’ pillola ta’ 75 mg kuljum li għ ndha tittieħed mill-ħalq bi jew

mingħajr ikel fl-istess ħin kuljum.

 

 

ħ

 

 

 

Għandek tibqa’ tieħu Clopidogrel dura sakemm it-tabib jibqa’ jgħidlek tieħdu.

 

 

 

li

 

Jekk tieħu Clopidogrel dura aktar milli suppost

 

Għarraf lit-tabib jew mur fid-dipartiment ta’ -emerm’gġenza ta’ l-eqreb sptar minħabba r-riskju ogħla ta’

fsada.

 

inali

 

 

 

 

 

Jekk tinsa tieħu Clopidogrel dura

 

 

 

ċ

 

 

Jekk tinsa tieħu doża ta’ Clopidogrel dura, imma tiftakar fi żmien 12-il siegħa mid-doża dwar dan, ħu

l-pillola minnufih imbagħad ħu l-pillola li jmiss fil-ħin li teħodha s-soltu.

 

medi

 

 

 

Jekk tinsa tieħu d-doża ta’ Clopidogrel dura, imma ma tiftakarx fi żmien 12-il siegħa dwar dan, tieħux id-doża li jkun missek ħadt imbagħad ħu l-pillola li jmiss fil-ħin li teħodha s-soltu. M’għandekx tieħu doża doppja biex tpatti għal kull pillola li tkun insejt tieħu.

ProdottMeta tieqaf ieħu Clopidogrel dura

Twaqqafx il-kura mingħajr ma jgħidlek it-tabib tiegħek. Informa lit-tabib jew l-ispizjar tiegħek qabel twaqqaf il-kura.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta’ din il-mediċina, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

4. Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull mediċina oħra, din il-mediċina tista’ tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f’kulħadd.

Ikkuntattja lit-tabib tiegħek minnufih, jekk ikollok:

-Deni, sinjali ta’ infezzjoni jew għeja estrema. Dawn jistgħu jkunu dovuti għal xi tnaqqis fil- livelli ta’ ċelluli tad-demm tiegħek.

-Sinjali ta’ problemi fil-fwied bħal sfurija tal-ġilda u l-abjad tal-għajnejn (suffejra), li jista’ jkun jew ma jkunx assoċjat ma’ emorraġija li tidher taħt il-ġilda bħala marki rqaq ħomor u/jew konfużjoni (ara sezzjoni 2 ‘Twissijiet u Prekawzjonijiet’).

-Nefħa fil-ħalq jew disturbi fil-ġilda bħal raxx, ħakk u nfafet fil-ġilda. Dawn jistgħu jkunu sinjali ta’ reazzjoni allerġika.

L-aktar effett sekondarju komuni hu l-emorraġija.

Emorraġija tista’ sseħħ bħala emorraġija fl-istonku jew l-imsaren, tbenġil, ematoma (ġeneralment fsada jew tbenġil taħt il-ġilda), l-imnieħer jinfaraġ jew demm fl-awrina. F’għadd żgħir ta’ każijiet, emorraġija fl-għajn, ġewwa r-ras, il-pulmun jew il-ġogi ġew rapportati wkoll.

Dijarea, uġigħ addominali, indiġestjoni jew uġigħ fl-istonku

awtorizzat

Jekk tesperjenza emorraġija fuq tul ta’ żmien meta tieħu Clopidogrel dura

Jekk taqta’ jew tferri lilek nnifesk, jista’ jkun li d-demm jieħu ftit aktar ħin mis-soltu biex jieqaf joħroġ. Dan hu marbut mal-mod kif il-mediċina tiegħek taħdem. Għal qtugħ żgħir u ferr menti (eż. qtugħ ta’ meta tqaxxar) m’għandekx tinkwieta. Madankollu, jekk għandek xi dubju, l-emo aġ ja ssir serja jew jekk ikollok emorraġija f’partijiet mhux mistennija ta’ ġismek, għandek tikkuntattja lit-tabib tiegħek minnufih (ara sezzjoni 2 ‘Twissijiet u Prekawzjonijiet’).

Effetti sekondarji oħra jinkludu

Effetti sekondarji komuni (jistgħu jaffettwaw sa 1 minn kull 10 persuni):

Effetti sekondarji mhux komuni (jistgħu jaffettwaw sa 1 minn kulladux100 persuna):

Uġigħ ta’ ras, ulċeri fl-istonku, remettar, tqalligħ, stitikezza, ħ fna gass fl-istonku jew l-imsaren, raxxijiet, ħakk, sturdament, sensazzjoni ta’ tnemnim u tirżħi . m’g

Effetti sekondarji rari (jistgħu jaffettwaw sa 1 minn kull 1000 persuna):

Vertiġini.

(Effetti sekondarji rari ħafna (jistgħu jaffettwawlisa 1 minn kull 10,000 persuna):

Suffejra, uġigħ addominali severiinalibi jew m ngħajr uġigħ fid-dahar; deni, diffikultajiet biex tieħu n-nifs assoċjati ma’ tħarħir; reazzjonijiet allerġ ċ ġeneralizzati (pereżempju, sensazzjoni ta’ sħana ma’

ġismek kollu b’skonfort ġenerali f’d qqa s kemm tħossok ħażin), nefħa fil-ħalq, nfafet fuq il-ġilda; allerġiji fuq il-ġilda; uġigħ fil-ħalq (stomatite) tnaqqis fil-pressjoni tad-demm; konfużjoni; alluċinazzjonijiet; uġigħ tal-għċadam; uġigħ muskolari, tibdiliet fil-mod fit-togħma tal-ikel.

Barra minn hekk, itmedi-tabib tiegħek ser jidentifika bidliet fid-demm jew ir-riżultati tal-awrina tiegħek.

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett Prodottsekondarju li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Tista’ wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament

permezz tas-sis ema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista’ tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta’ din il-mediċina.

5. Kif taħżen Clopidogrel Dura

Żommu fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

Tużax din il-mediċina wara d-data ta’ meta tiskadi li tidher fuq il-kartuna ta’ barra, il-flixkun jew fuq il-folja wara JIS. Id-data ta’ meta tiskadi tirreferi għall-aħħar jum ta’ dak ix-xahar.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

Norge
Mylan AB
Tlf: + 46 8-555 227 50 (Sverige)
Österreich
27

Tarmix mediċini mal-ilma tad-dranaġġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispiżjar tiegħek dwar kif għandek tarmi mediċini li m’għadekx tuża. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

6.Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X’fih Clopidogrel dura:

-Is-sustanza attiva hi clopidogrel. Kull pillola miksija b’rita fiha 75 mg ta’ clopidogrel (bħala hydrochloride).

-L-ingredjenti l-oħra huma:

- Qalba tal-pillola microcrystalline cellulose, colloidal anhydrous silica, crospovidone (tip A), macrogol 6000, żejt ir-riġnu idroġenat (ara sezzjoni 2 ‘Clopidogrel Dura fih castorawtorizzatoil idroġenat’)

- Rita tal-pillola: polyvinyl alcohol, titanium dioxide (E171), red iron oxide (E172), yellow iron oxide (E172), talc and macrogol 3000.

Id-Dehra ta’ Clopidogrel dura u l-kontenuti tal-pakkett:

Il-pilloli miksija b’rita huma ta’ lewn roża f’għamla tonda u daqsxejn imbuzzata. Kaxxi disponibbli f’7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90 u 100 pillola miksija b’rita ġo folji.

Jista’ jkun li mhux id-daqsijiet kollha jkunu għal skop kummerċjali.

Id-Detentur ta’ l-Awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-Suq

Mylan dura GmbH, Wittichstraße 6, D-64295 Darmstadt, il-Ġermanja

Il-Manifattur

ħ

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto,aduxIs-Slovenja

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, il-Ġermanja

Għal kull tagħrif dwar din il-mediċina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur

ta’ l-Awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-Suq.

m’g

België/Belgique/Belgien

inali

li

Lietuva

Mylan bvba/sprl

Mylan SAS

Tél/Tel: + 0032 2 658 61 00

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

България

Luxembourg/Luxemburg

ċ

Mylan SAS

 

Mylan bvba/sprl

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

Tél/Tel: + 0032 2 658 61 00 (Belgium)

Ceská republika

 

Magyarország

MylanPharmaceu icalsmedis.r.o.

Mylan Kft

Tel: +420 274 770 201

 

Tel: 36 1 8026993

Danmark

 

Malta

Mylan AB

 

George Borg Barthet Ltd

Tel: + 46 8-555 227 50

 

Tel: +356 21244205

Prodott

 

Nederland

Deutschland

 

Mylan dura GmbH

 

Mylan B.V

Tel: + 49-(0) 6151 9512 0

 

Tel: + 31 (0)33 2997080

Eesti

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

Ελλάδα

Generics Pharma Hellas ΕΠΕ

 

 

Arcana Arzneimittel GmbH

 

Τηλ: +30 210 9936410

 

 

Tel: +43 1 416 24 18

 

España

 

 

Polska

 

 

Mylan Pharmaceuticals, S.L

 

 

Mylan Sp.z.o.o

 

tel: + 34 93 3786400

 

 

Tel: +48 22 5466400

 

France

 

 

Portugal

 

 

Mylan SAS

 

 

Mylan, Lda.

 

 

Tel: +33 4 37 25 75 00

 

 

Phone: + 00351 21 412 7200

Ísland

 

 

Slovenská republika

awtorizzat

Hrvatska

 

 

România

 

 

Generics [UK] Ltd

 

 

Mylan SAS

 

 

Tel: +44 1707 853000

 

 

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

Ireland

 

 

Slovenija

 

 

Mc Dermott Laboratories Ltd

 

 

Mylan SAS

 

 

Tel: + 1800 272 272

 

 

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

Allphar +353 1 4041600

 

 

 

 

 

Icepharma hf

 

 

Mylan sr.o

 

 

Sími: + 354 540 8000

 

 

Tel: +421 2 32 604 901

 

Italia

 

 

ħ

 

 

 

Suomi/Finl

nd

 

Mylan S.p.A

 

 

Mylan OY

adux

 

Tel: + +39/02-61246921

 

 

m’g

 

 

 

 

Puh/Tel: + 358 9-46 60 03

 

Κύπρος

 

 

Sverige

 

 

Pharmaceutical Trading Co Ltd

 

Mylan AB

 

 

Τηλ: +35 7 24656165

 

inali

liTel: + 46 8-555 227 50

 

Latvija

 

United Kingdom

 

 

 

 

Mylan SAS

ċ

Generics [UK] Ltd

 

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

 

Tel: +44 1707 853000

 

Mediċini h p://wwwmedi.ema.europa.eu.

 

 

 

Dan il-fuljett kien riv dut l-aħħar f’ XX/SSSS

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

Informazzjoni de aljata dwar din il-mediċina tinsab fuq il-website ta’ l-Aġenzija Ewropea dwar il-

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati