Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Agħżel il-lingwa tas-sit

Clopidogrel Teva Pharma B.V. (clopidogrel hydrobromide) – Fuljett ta’ tagħrif - B01AC04

Updated on site: 06-Oct-2017

Isem tal-MediċinaClopidogrel Teva Pharma B.V.
Kodiċi ATCB01AC04
Sustanzaclopidogrel hydrobromide
ManifatturTeva Pharma B.V.  

Fuljett ta’ tagħrif: Informazzjoni għall-utent

Clopidogrel Teva Pharma B.V. 75 mg pilloli miksija b’rita clopidogrel

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tieħu din il-mediċina peress li fih informazzjoni importanti għalik.

-Żomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bżonn terġa’ taqrah.

-Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

-Din il-mediċina ġiet mogħtija lilek biss. M’għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista’ tagħmlilhom il-ħsara, anki jekk ikollhom l-istess sinjali a’ mard bħal tiegħek.

-Jekk ikollok xi effett sekondarju li jinkludi xi effett sekondarju possibbli li m’huwiex elenkat f’dan il-fuljett kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Ara sezzjoni 4.

F’dan il-fuljett:

awtorizzat

 

1.

X’inhu Clopidogrel Teva Pharma B.V.u għal xiex jintuża

 

2.

X’għandek tkun taf qabel ma tieħu Clopidogrel Teva Pharma B.V.

3.

Kif għandek tieħu Clopidogrel Teva Pharma B.V.

 

4.

Effetti sekondarji possibbli

 

5.

Kif taħżen Clopidogrel Teva Pharma B.V.

 

6.

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

 

1.

X’inhu Clopidogrel Teva Pharma B.V. u gћalxiex jintuż

 

Clopidogrel Teva Pharma B.V. fih clopidogrel u jappartjeni aduxgħal grupp ta’ mediċini li jissejħu

 

ħ

 

“impedituri tal-aggregazzjoni tal-plejtlets.” Huwa jaħdem billi jwaqqaf ċertu partiċelli fid-demm

tiegħek (“plejtlets”) milli jeħlu ma’ xulxin biex jiffor aw emboli li jistgħu jimblokkaw partijiet

importanti ta’ ġismek li jinkludu qalbek u moħħok.

 

 

m’g

 

 

li

 

Jekk tbati minn ebusija fl-arteriji (“aterosk erosi”) hemm riskju ogħla li jiffurmaw emboli tad-demm fil-vażi tad-demm tiegħek. Fl-adulti Clopidogrel Teva Pharma B.V. innaqqas r-riskju li jiffurmaw

emboli tad-demm li min-naħa l-oħra tnaqqas ir-riskju ta’ kundizzjonijiet serji milli jseħħu bħal attakk

 

 

 

inali

tal-qalb u puplesija.

ċ

 

 

Inti ngħatatlek riċetta għal Clopidogrel Teva Pharma B.V. minħabba:

 

medi

 

Għandek ebusija al-arterji u riċentement kellek attakk f’qalbek, puplesija jew għandek

 

kundizzjoni magħrufa bħala “mard arterjali periferiku” (mard tal-vażi tad-demm ħlief dawk tal-

 

moħħ u tal-qalb).

 

 

• KellekProdottuġigħ sever f’sidrek magħruf bħala ‘anġina mhux stabbli’ jew ‘infart mijokardjali’ (attakk tal-qalb). Għall-kura ta’ din il-kundizzjoni t-tabib tiegħek ikun qiegħed stent fl-arterja imblukkata

jew li djieqet sabiex jerġa’ jistablixxi mill-ġdid influss effettiv tad-demm. Għandek tingħata wkoll acetylsalicylic acid (sustanza użata biex iserraħ mill-uġigħ u tnaqqas id-deni kif ukoll tevita li d-demm jgħaqqad) mingħand it-tabib tiegħek.

• Għandek il-qalb li qiegħda tħabbat b’mod irregolari, kundizzjoni li tissejjaħ ‘fibrillazzjoni atrijali’ u ma tistax tieħu mediċini magħrufa bħala ‘antikoagulanti orali’ (mediċini li jaħdmu kontra l- vitamina K), li ma jħallux li jifformaw ċapep ġodda tad-demm u ma jħallux capep tad-demm li diġà fformaw milli jikbru. Għandhom ikunu qalulek li għal din il-kundizzjoni ‘l-antikoagulanti orali’ huma aktar effettivi milli acetylsalicylic acid jew mit-teħid flimkien ta’ Clopidogrel Teva Pharma B.V. u acetylsalicylic acid. It-tabib tiegħek għandu jkun għamillek riċetta għal Clopidogrel Teva Pharma B.V. u acetylsalicylic acid jekk ma tkunx tista’ tieħu ‘l-antikoagulanti orali’. u m’għandekx riskju ta’ fsada maġġura.

2. X'għandek tkun taf qabel ma tieħu Clopidogrel Teva Pharma B.V.

Tiħux Clopidogrel Teva Pharma B.V.

Jekk inti allerġiku/a (tbati minn sensittività eċċessiva) għal clopidogrel jew għal xi sustanza oħra ta’ din il-mediċina (elenkati fis-sezzjoni 6),

Jekk tbati minn mard sever tal-fwied

Jekk tbati minn kundizzjoni medika li fil-preżent qiegħda tikkawża fsada, bħal ulċera fl-istonku jew fsada ġewwa l-moħħ.

Jekk taħseb li xi wieħed minn dawn japplika għalik, jew jekk m’intix żgur, kellem lit-tabib tiegħek qabel ma tieħu Clopidrogel Teva Pharma B.V.

Twissijiet u prekawzjonijiet

Għarraf lit-tabib tiegħek qabel ma tibda tieħu din il-mediċina jekk:

Tinsab f’riskju ogħla ta’ emorraġija. Pereżempju:

Jekk tbati minn mard tal-fwied jew tal-kliewi.

 

 

awtorizzat

 

o

Jekk riċentement kellek xi ferrita serja

 

 

 

 

o Jekk riċentement kellek intervent kirurġiku jew ser ikollok xi intervent kirurġiku (li jinkludi

 

o

wkoll kiruġija dentali)

 

 

 

 

 

Jekk tbati minn xi disturb tad-demm li jista’ jikkaġuna emorraġija (emo ġija ġ ġismek)

 

o Jekk tbati minn xi mard ieħor li jista’ jgħolli l-probabilità ta’ emorraġija (eż. ulċeri fl-istonku

 

jew feriti ġo għajnejk)

 

 

 

 

Kellek xi embolu f’arterja ta’ moħħok (puplesija iskemika) li seħħet fl- ħħar sebat ijiem

 

 

 

adux

 

Jekk kellek xi allerġija jew reazzjoni għal kwalunkwe mediċina

żata fil-kura tal-marda tiegħek.

Waqt li qed tieħu Clopidrogel Teva Pharma B.V.:

ħ

 

 

 

 

 

Għandek tgħarraf lit-tabib tiegħek jekk hemm intevent kirurġiku (anke jekk ikun dentali)

ippjanat

 

 

 

 

Għandek tgħarraf lit-tabib tiegħek minnufih jekk tiżviluppa kundizzjoni medika (magħrufa bħala

 

 

 

li

 

 

 

Purpura Tromboċitopenika Trombotika) t nkludim’gtibdil fl-imġieba tiegħek, uġigħ ta’ ras, koma,

Jekk taqta’ jew tweġġa’ lilek nnifsek,inalijista’ jkun li l-fsada ddum aktar mis-soltu biex tieqaf. Dan

 

disturbi fil-vista, attakki pupletiċ

(attakki tal-qamar), indeboliment tal-kliewi, deni, għeja kbira

 

ħafna, debulezza jew fsada fl-istonku, l-imsaren jew il-ġilda ( li jinkludu dbabar żgħar ħomorjew

 

żoni bi tbenġil kbir) (ara s-sezzjo

4 ‘Effetti sekondarji possibbli’)

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

hu marbut mal-mod kif taħ em il-mediċina tiegħek peress li tevita li jiffurmaw emboli tad-

 

demm. Għal qtugħ minuri u ferrimenti eż. meta taqta’ lilek nnifsek waqt li qed tqaxxar, dan

 

ġeneralment mhux ta’ tħassib. Madankollu, jekk inti mħasseb dwar il-fsada tiegħek, għandek

 

 

Prodott

 

 

 

 

tikku8ntattja lit- abib tiegħek minnufih (ara s-sezzjoni 4 ‘Effetti sekondarji possibbli’)

It-tabib tiegħek għandu mnejn jordna testijiet tad-demm

 

 

Tfal u adolexxenti

Tagħtix din il-mediċina lit-tfal għax ma taħdimx.

Mediċini oħra u Clopidogrel Teva Pharma B.V.

Għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk qiegħed tieħu, ħadt dan l-aħħar jew tista’ tieħu xi mediċini oħra, inkluż mediċini miksuba mingħajr riċetta tat-tabib

Għarraf lit-tabib tiegħek jekk qed tuża jew riċentement użajt minn dawn il-mediċini li ġejjin:

Antikoagulanti orali (mediċini li jaġixxu kontra l-koagulazzjoni tad-demm li jittieħdu mill-ħalq) bħal warfarina. L-użu tagħhom ma’ Clopidrogel Teva Pharma B.V. mhux rakkomandat.

Impedituri ta’ glycoprotein IIb/IIIa (mediċini li jintużaw biex iwaqqfu d-demm milli jgħaqqad). eż. abciximab, eptifibatide jew tirofiban.

Eparina (mediċina li tintuża biex twaqqaf id-demm milli jgħaqqad).

Mediċini użati biex iħollu l-emboli tad-demm (eż. alteplase u streptokinase).

Mediċini mhux sterojdi ta’ kontra l-infjammazzjoni (mediċini użati biex jittrattaw kundizzjonijiet ta’ infjammazzjoni bl-uġigħ fil-ġogi jew il-muskoli). eż. ibuprofen, diclofenac u meloxicam.

Omeprazole, esomeprazole jew cimetidine, mediċini għal stonku mqalla’.

Fluconazole, voriconazole, ciprofloxacin jew chloramphenicol, mediċini użati għal kura ta’ infezzjonijiet batteriċi jew minħabba moffa.

Carbamazepine, jew oxcarbazepine, mediċini użati għall-kura ta’ xi forom ta’ epilessija

Ticlopidine, sustanza oħra li taġixxi kontra l-plejtlets

inibitur selettiv tal-ġbir mill-ġdid ta’ serotonin (li jinkludi iżda mhux limitat għal fluoxetine jew fluvoxamine), mediċini li ssoltu jintużaw fil-kura tad-dipressjoni,

moclobemide, mediċini li jittrattaw d-dipressjoni

Meta tieħu dawn il-mediċini flimkien ma’ Clopidogrel Teva jista’ jkun hemm riskju ogħla ta’ emorraġija.

awtorizzat

Jekk ħassejt uġigħ qawwi f’sidrek (anġina mhux stabbli jew attakk tal-qalb), jista’ jingħ

alek

clopidogrel flimkien ma’ acetylsalicylic acid, sustanza inkorporata f’ħafna mediċini uż

i biex itaffu l-

uġigħ u jnaqqsu d-deni. L-użu ta’ kultant ta’ acetylsalicylic acid (ta’ mhux aktar minn 1000 mg f’perijodu ta’ 24 siegħa) ġeneralment m’għandux joħloq problema , iżda l-użu fit-tul f’cirkostanzi oħrajn għandu jiġi diskuss mat-tabib tiegħek.

Clopidogrel Teva Pharma B.V. ma’ ikel u xorb

Tista’ tieħu Clopidogrel Teva Pharma B.V mal-ikel jew fuq stonku vojt.

Fertilità, tqala u treddigħ

 

adux

Ikun aħjar li ma tużax din il-mediċina waqt it-tqala.

 

 

 

Jekk inti tqila jew qed tisusspetta li inti tqila, inti għandek tg id lit-tabib tiegħek minnufih qabel ma

 

 

ħ

 

 

m’g

 

tieħu Clopidogrel Teva . Jekk tinqabad tqila waqt li qed tieħu Clopidogrel Teva, ikkonsulta minnufih

mat-tabib tiegħek peress li hu rakkomandat li ma tieħux clopidogrel meta tkun tqila.

mediċina.

 

li

 

 

inali

 

M’għandekx tredda’ waqt li tkun qed tieħu d l-mediċina.

 

Jekk qed tredda’ jew qed tippjana li ser tredd ’, għarraf lit-tabib tiegħek qabel ma tieħu din il-

 

ċ

 

 

medi

 

 

Itlob il-parir tat-tabib jew ta’ l-ispiżjar tiegħek qabel tieħu xi mediċina.

Sewqan u tħaddim ta’

agni

 

 

Prodott

 

 

 

Clopidogrel Teva Pharma B.V. x’aktarx ma jaffettwax il-ħila tiegħek biex issuq jew tħaddem magni.

Clopidogrel Teva Pharma B.V. fih il-lactose

Jekk it-tabib tiegħek qallek li għandek intolleranza għal ċertu tipi ta’ zokkor, ikkuntattja lit-tabib tiegħek qabel ma tieħu din il-mediċina.

Clopidogrel Teva Pharma B.V. fih il-castor oil idroġenat. Dan jista’ jikkawża taqlib tal-istonku u dijarea.

3.Kif għandek tieħu Clopidogrel Teva Pharma B.V.

Dejjem għandek tieħu din il-mediċina skont il-parir eżatt tat-tabib jew tal-ispiżjar tiegħek. Dejjem għandek taċċerta ruħek mat-tabib jew mal-ispiżjar tiegħek jekk ikollok xi dubju.

Id-doża rrakkomandata hi ta’ pillola ta’ 75 mg kuljum li għandha tinbelgħa mal-ilma jew xi likwidu adattat ieħor. Għandek tieħu din il-mediċina b’mod regolari fl-istess ħin kuljum. Tista’ teħodha mal- ikel,jew mingħajr ikel.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta’ din

Jekk kellek uġigħ sever f’sidrek (anġina mhux stabbli’ jew attakk tal-qalb) it-tabib tiegħek jista’ jagħtik 300 mg ta’ Clopidogrel Teva Pharma B.V. darba fil-bidu tat-trattament. Imbagħad id-doża li ġeneralment tingħata hi ta’ pillola waħda ta’ 75 mg ta’ Clopidogrel Teva Pharma B.V kuljum.

Għandek tibqa’ tieħu Clopidogrel Teva Pharma B.V. sakemm it-tabib jibqa’ jgħidlek tieħdu.

Jekk tieħu Clopidogrel Teva Pharma B.V. aktar milli suppost

Jekk int (jew xi ħadd ieħor) jibla’ għadd ta pilloli flimkien, jew jekk taħseb tifel jew tifla ikun bela’ xi wħud mill-pilloli, ikkuntattja d-dipartiment tal-emerġenza tal-eqreb sptar minnufih. Doża eċċessiva x’aktarx tikkawża riskju ogħla ta’ emorraġija. Jekk jogħġbok ħu dan il-fuljett, u l-pilloli li jkun għad baqa’ u r-reċipjent lill-isptar jew għand it-tabib sabiex ikunu jafu liema pilloli nbelgħu.

Jekk tinsa tieħu Clopidogrel Teva Pharma B.V.

Jekk tinsa tieħu doża ta’ Clopidogrel Teva Pharma B.V., imma tiftakar fi żmien 12-il siegħa mid-doża

dwar dan, ħu l-pillola minnufih imbagħad ħu l-pillola li jmiss fil-ħin li teħodha s-soltu.

Jekk tinsa tieħu d-doża ta’ Clopidogrel Teva Pharma B.V., imma ma tiftakarxawtorizzatfi żmien 12-il siegħa

dwar dan, tieħux id-doża li jkun missek ħadt imbagħad ħu l-pillola li jmiss fil-ħin li teħodha s-soltu. M’għandekx tieħu doża doppja biex tpatti għal kull pillola li tkun insejt tieħu.

Jekk tieqaf tieħu Clopidogrel Teva Pharma B.V.

M’għandekx tieqaf tieħu Clopidogrel Teva Pharma B.V.mingħajr ma tiddiskuti dan mat-tabib l-ewwel.

il-mediċina,aduxstaqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. ħ

4. Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull mediċina oħra, din il-mediċina tista’ tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux fuq

 

 

 

 

li

kulħadd.

 

 

m’g

 

 

 

 

inali

Xi wħud mill-effetti jistgħu jkunu serji. Jekk tbati mis-sintomi li ġejjin għandek tikkuntattja lit-tabib

tiegħek minnufih:

 

ċ

 

 

 

 

 

medi

 

Deni, sinjali ta’ infezzjoni (e.g. ġriżmejn jweġgħuk), ġilda pallida jew għeja estrema. Dan jista’

 

jkun dovut għal xi tnaqqis fil-livelli ta’ ċelluli tad-demm tiegħek.

• Mġieba mibdula, uġigħ ta’ ras, koma, disturbi viżivi, attakki ta’ puplesija (attakki tal-qamar),

 

insuffiċjenza tal-kliewi, deni, għeja sfinita, debolezza jew emorraġija fl-istonku, fl-imsaren jew

 

Prodott

 

 

 

il-ġilda (li tinkludi dbabar żfħar ħomor jew żoni kbar ta’ tbenġil). Dan jista’ jindika li int soffrejt

 

minn kun izzj

ni serja li tissejjaħ purpura tromboċitika trombotika (disturb rari fis-sistema fejn

jgħaqqad id-demm li jifforma emboli tad-demm madwar il-ġisem)

Sinjali ta’ problemi fil-fwied bħal sfurija tal-ġilda u l-abjad tal-għajnejn (seffejra), li jista’ jkun

 

jew ma jkunx assoċjat ma’ emorraġija li tidher taħt il-ġilda bħala marki rqaq ħomor u/jew

konfużjoni (ara sezzjoni 2 ‘Twissijiet u Prekawzjonijiet’ ).

Nefħa fil-ħalq jew disturbi fil-ġilda bħal raxx, ħakk u nfafet fil-ġilda. Dawn jistgħu jkunu sinjali

 

ta’ reazzjoni allerġika.

 

Emorraġija

L-aktar effett kollaterali komuni rapportat (li jaffettwa utent 1 sa 10 f’kull 100) f’mediċini li fihom clopidogrel hu l-emorraġija. Sintomi ta’ emorraġija jistgħu jseħħu bħala emorraġija fl-istonku jew l-imsaren, tbenġil, ematoma (ġeneralment fsada jew tbenġil taħt il-ġilda), l-imnieħer jinfaraġ jew demm fl-awrina. t-tbenġil, ematoma (ġeneralment emorraġija jew tbenġil taħt il-ġilda), l-imnieħer jinfaraġ, emorraġija fl-istonku jew fl-imsaren jew demm fl-urina. F’għadd żgħir ta’ każijiet, emorraġija fl-għajn, ġewwa r-ras, il-pulmun jew il-ġogi ġew rapportati wkoll.

Jekk taqta’ jew tferri lilek nnifesk, jista’ jkun li d-demm jieħu ftit aktar ħin mis-soltu biex jieqaf joħroġ. Dan hu marbut mal-mod kif il-mediċina tiegħek taħdem. Għal qtugħ żgħir u ferrimenti (eż. qtugħ ta’ meta tqaxxar) m’għandekx tinkwieta. Madankollu, jekk għandek xi dubju, l-emorraġija ssir serja jew jekk ikollok emorraġija f’partijiet mhux mistennija ta’ ġismek, għandek tikkuntattja lit-tabib tiegħek minnufih (ara sezzjoni 2 ‘Twissijiet u Prekawzjonijiet’ ).

Effetti sekondarji komuni (jistgħu jaffettwaw sa 1 minn kull 10 persuni) :

Tbenġil. ematoma (emorraġija mhux tas-soltu taħt il-ġilda), l-imnieħer jinfaraġ, emorraġija fl- istonku jew l-imsaren, emorraġija ogħla fis-sit tal-ġerħa tat-titqib

Dijarea, uġigħ addominali, indiġestjoni jew uġigħ fl-istonku

Effetti sekondarji mhux komuni (jistgħu jaffettwaw sa 1 minn kull 100 persuna):

Uġigħ ta’ ras u sturdament

Emorraġija prolongata, emorraġija ġor-ras, emorraġija fl-għajnejn, demm fl-awrina u/jew purpura (dbabar irqaq ħomor fuq il-ġilda minħabba emorraġija taħt il-ġilda)

Raxx, ħakk u sensazzjoni ta’ tnemnin u tingiżawtorizzat

Ulċeri fl-istonku u fil-musrana ż-żgħira, tqalligħ, remettar, stitikezza u gass u infj mm zzjoni tal- istonku li jwassal għal mard, nuqqas t’aptit u stonku mdardar

Tnaqqis fil-plejtlets tad-demm li jagħmel l-emorraġija jew it-tben il aktar p babbliġ•

Disturbi fid-demm li jinkludu tnaqqis fl-għadd ta’ ċelluli bojod tad-demm li jżid il-probabilità ta’ infezzjonijiet.

Effetti sekondarji rari (jistgħu jaffettwaw sa 1 minn kull 1,000 persuna) :

Livelli mnaqqsa ta’ ċertu ċelluli bojod li jżidu r-riskju ta’ infezzjoni (newtropenja)

Vertiġini (sturdament akkumpanjat minn sensazzjoni t ’ ti wir)

Emorraġija ġol-addomeħadux

Effetti sekondarji rari ħafna (jistgħu jaffettwaw sa 1 minn kull 10,000 persuna):

pli

Kundizzjoni serja li tissejjaħ purpura trombol tika trombotika (distub rari tas-sistema li biha

 

jgħaqqad id-demm li tikkaġuna emboli mu t

m’gtad-demm jifformaw madwar il-ġisem). Sintomi

• Tnaqqis qawwi fl-għadd ta’ ċertu inalielluli tad-demm li jwassal għal żieda fir-riskju ta’ emorraġija

 

jistgħu jinkludu mġieba mibdula, uġigħ ta’ ras, koma, disturbi fil-vista, attakki ta’ puplesija,

 

insuffiċjenza renali, deni, għeja sfinit , debolezza, jew emorraġija fl-istonku, l-imsaren jew il-ġilda

 

(li jinkludu dbabar ħomor żgħar jew ċapep imbenġla kbar)

 

ċ

 

 

jew tbenġil, żieda fir-riskju ta’ infezzjonijiet, ġilda pallida u għeja estrema

Reazzjoni allerġika ġen rali (per eżempju, sensazzjoni ta’ sħana ma’ ġismek kollu b’skonfort

tal-ħalq, allerġija al-ġmediilda, infafet fil-ġilda

ġenerali f’daqqa sake

tħossok ħażin); diffikultajiet biex tieħu n-nifs, nefħa jew infjammazzjoni

Konfużjoni jew alluċinazzjonijiet

Bidla fil-mod kif jintgħemu l-affarijiet

Uġigħ fil-ħalq (stomatite);

Infjammazzjoni fil-vażi tad-demm, tnaqqis fil-pressjoni baxxa

Sfurija tal-ġilda u l-abjad tal-għjnejn (suffejra)

Emorraġija fil-pulmun, il-griżmejn, l-istonku jew l-imsaren, l-addome jew il-ġogi

Emorraġija ta’ ġrieħi wara intervent kirurġiku jew emorraġija serja oħra

Uġigħ addominali sever bi jew mngħajr uġigħ fid-dahar, uġigħ fil-ġogi u uġigħ muskolari

Dijarea

Deni

Bidliet fil-livelli ta’ ċertu sustanzi fid-demm tiegħek. Dan jista’ jintgħaraf minn testijiet tad-demmProdott

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Tista’ wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V. Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista’ tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta’ din il-mediċina.

5. Kif taħżen Clopidrogel Teva Pharma B.V.

Żomm din il-mediċina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax din il-mediċina wara d-data ta’ meta tiskadi li tidher fuq il-kartuna ta’ barra, il-flixkun jew fuq il-folja wara EXP. Id-data ta’ meta tiskadi tirreferi għall-aħħar ġurnata ta’ dak ix-xahar.

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25°C. Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

Fliexken HDPE ta’ 30 pillola:

Armi 30 jum wara li jkun infetaħ il-flixkun l-ewwel darba

Fliexken HDPE ta’ 100 pillola

Armi 30 jum wara li jkun infetaħ il-flixkun l-ewwel darba

Tarmix mediċini mal-ilma tad-dranaġġ jew mal-iskart domestiku. Staqsiawtorizzatlill-ispiżjar tiegħek dwar kif għandek tarmi mediċini li m’għandekx bżonn. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni l- mbjent.

6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X’fih Clopidogrel Teva Pharma B.V.

Is-sustanza attiva hi clopidogrel. Kull pillola miksija b’ritaaduxfiha 75mg ta’ clopidogrel (bħala hydrogen sulfate).

Is-sustanzi l-oħra fil-qalba tal-pillola huma (ara sezzjoni 2 ‘Clopidogrel Teva Pharma B.V. fih il- lactose’ u Clopidogrel Teva Pharma B.V. fih il-castorħoil idroġenat’) lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, hydroxypropylcellulose (E463), crospovidone (tip A), żejt ir-riġnu idroġenat u sodiumlauril sulfate u s-sustanzi l-m’goħra fil-kisi huma lactose monohydrate, hypromellose (E464), titanium dioxide (E171), acrogol 4000, iron oxide red (E172), iron oxide yellow (E172), indigo carmine aluminiumliake (E132).

Kif jidher Clopidogrel Teva Pharma B.V.u -kontenut tal-pakkett

Il-pilloli miksija b’rita huma ta’ lewn roża għal roża ċar, miksija b’rita, f’għamla ta’ kapsula. Naħa waħda mill-pillola tkunċntaljata b’“C75”. In-naħa l-oħra tal-pillola ma hemm xejn.

Clopidogrel Teva Pharma B.V. jiġi f’folji li jitqaxxru /aluminju/aluminju li fihom 14x1, 28x1, 30x1, 50x1, 84x1, 90x1 j w 100x1 pillola; folji ipperforati ta’ aluminju/alumiju li fihom 14x1, 28x1, 30x1, 50x1, 84x1, 90x1 or 100x1 pillola jew fi fliexken tal-HDPE li fihom għotjien

tal-polypropylene jew għotjien tal-polypropylene reżistenti għat-tfal b’dessikant tas-silika ġel li fihom 30 jew 100 pillola. inali

Jista’ jkun li mhux id-daqsijiet kollha jkunu għal skop kummerċjali.

Jekk j għġbok innota li l-istruzzjonijiet dwar kif tneħħi l-pillola mill-folja qed jingħataw fuq il- kartuna ta’ barra tal-folji li jitqaxxru.Prodott

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq u l-Manifattur

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq:

Teva Pharma B.V.,

Computerweg 10,

3542 DR Utrecht,

L-Olanda

Manifattur:

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13, 4042 Debrecen, L-Ungerija

TEVA UK Ltd

Brampton Road,

Hampden Park,

Eastbourne,

East Sussex,

BN22 9AG

Ir-Renju Unit

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5,

2031 GA Haarlem,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Għal kull

tagħrif dwar din il-mediċina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreawtorizzatżentant lokali tad-Detentur

L-Olanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEVA Santé SA,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rue Bellocier,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89107 Sens,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Franza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq.

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

België/Belgique/Belgien

 

 

 

Lietuva

ħ

 

 

 

 

 

 

 

 

Teva Pharma Belgium N.V./S.A.

 

 

UAB “Sicor Biotech”

 

 

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

 

 

 

Tel: +370 5 266 02 03

 

 

България

 

 

 

 

li

 

 

 

 

 

 

inali

 

Luxembourg/Luxemburgm’g

 

 

Тева Фармасютикълс България ЕООД

 

ratiopharm GmbH

 

 

Teл: +359 2 489 95 82

 

 

 

 

Allemagne/Deutschland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

Tél/Tel: +49 731 402 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika

medi

 

 

Magyarország

 

 

 

 

 

 

 

 

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

 

 

 

Teva Gyógyszergyár Zrt.

 

 

Tel: +420 251 007 111

 

 

 

 

Tel.: +36 1 288 64 00

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

Malta

 

 

 

 

Danmark

 

 

 

 

 

 

 

 

Teva Denmark A/S

 

 

 

 

L-Irlanda

 

 

 

 

Tlf: +45 44 98 55 11

 

 

 

 

Teva Pharmaceuticals Ireland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +353 51 321740

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutschland

 

 

 

 

Nederland

 

 

 

ratiopharm GmbH

 

 

 

 

Teva Nederland B.V.

 

 

Tel: +49 731 402 02

 

 

 

 

Tel: +31 (0) 800 0228400

 

 

Eesti

 

 

 

 

Norge

 

 

 

 

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech

 

Teva Norway AS

 

 

Eesti filiaal

 

 

 

 

Tlf: +47 66 77 55 90

 

 

Tel: +372 661 0801

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ελλάδα

 

 

 

 

Österreich

 

 

 

Teva Ελλάς Α.Ε.

 

 

 

 

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

 

 

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

España

 

 

 

Polska

 

 

 

 

Teva Pharma, S.L.U

 

 

 

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

 

Tél: +(34) 91 387 32 80

 

 

Tel.: +(48) 22 345 93 00

 

France

 

 

 

Portugal

 

 

 

 

Teva Santé

 

 

 

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

 

Tél: +(33) 1 55 91 7800

 

 

Tel: (351) 21 476 75 50

 

 

Hrvatska

 

 

 

România

 

 

 

 

Pliva Hrvatska d.o.o.

 

 

 

Teva Pharmaceuticals S.R.L

 

Tel:+ 385 1 37 20 000

 

 

 

Tel: +4021 230 65 24

 

 

Ireland

 

 

 

Slovenija

 

 

 

 

Teva Pharmaceuticals Ireland

 

 

Pliva Ljubljana d.o.o.

awtorizzat

 

Tel: +353 (0)51 321 740

 

 

Tel: +386 1 58 90 390

 

 

 

 

 

Ísland

 

 

 

Slovenská republika

 

 

Finnland

 

 

 

Teva Pharmaceuticals Slovakia s. . .

 

ratiopharm Oy

 

 

 

Tel: +(421) 2 5726 7911

 

Sími: +358 20 180 5900

 

 

 

 

 

 

 

Italia

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

Suomi/Finland

 

 

Teva Italia S.r.l.

 

 

 

ratiopharm Oy

 

 

Tel: +(39) 028917981

 

 

 

Puh/Tel: +358 20 180 5900

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

Κύπρος

 

 

 

Sverige

ħ

 

 

Teva Ελλάς Α.Ε.

 

 

 

Teva Sweden AB

 

 

Ελλάδα

 

 

 

Tel: +(46) 42 12 11 00

 

 

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

 

li

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +371 67 323 666

 

 

inali

Tel: +44 (0) 1977 628500

 

Latvija

 

ċ

United Kingdom

 

 

UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā

 

Teva UK Limited

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f’: <Xahar SSSS>

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini :http://www.ema.europa.eu.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati