Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cometriq (cabozantinib) – Tikkettar - L01XE

Updated on site: 06-Oct-2017

Isem tal-MediċinaCometriq
Kodiċi ATCL01XE
Sustanzacabozantinib
ManifatturIpsen Pharma

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA B’FOLJA, doża ta’ 60 mg

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

COMETRIQ 20 mg kapsuli ibsin

Cabozantinib

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kull kapsula iebsa fiha cabozantinab (S)-malate ekwivalenti għal 20 mg cabozantinib.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Kapsuli ibsin 20 mg

Doża ta’ 60 mg

Pakkett għad-doża ta’ 60 mg ta’ kuljum

21 x 20 mg kapsuli (doża ta’ 60 mg/jum għal 7 ijiem)

Kull doża ta’ 60 mg kuljum fiha tliet kapsuli griżi ta’ 20 mg.

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Il-fuljett ta’ tagħrif jinsab ġewwa l-but.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJ(A/IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Istruzzjonijiet dwar l-għoti

Ħu l-kapsuli kollha li jinsabu f’ringiela kuljum mingħajr ikel (il-pazjenti għandhom isumu għal tal- anqas sagħtejn qabel għal siegħa wara li jieħdu l-kapsuli). Irreġistra d-data tal-ewwel doża.

1. Imbotta ’l ġewwa fuq in-nuffata

2.Qaxxar il-karta ta’ fuq wara

3.Imbotta l-kapsula minn ġol-fojl

8.DATA TA’ SKADENZA

EXP

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tipproteġi mill-umdità.

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25ºC.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Ipsen Pharma

65 quai Georges Gorse

92100 Boulogne-Billancourt Franza

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/890/001

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

COMETRIQ 20 mg

Doża ta’ 60 mg/kuljum

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA TA’ 28 JUM, Doża ta’ 60 mg (LI TINKLUDI L-KAXXA BLU)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

COMETRIQ 20 mg kapsuli ibsin

Cabozantinib

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kull kapsula iebsa fiha cabozantinab (S)-malate ekwivalenti għal 20 mg ta’ cabozantinib.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Doża ta’ 60 mg

Pakkett ta' 28 jum: 84 kapsula (kartun ta’ 4 folji ta’: 21 x 20 mg kapsula) għal doża ta’ kuljum ta’ 60 mg għal 28 jum.

Kull doża ta’ 60 mg kuljum fiha kombinazzjoni ta’ tliet kapsuli griżi ta’ 20 mg.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJ(A/IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Irreferi għal kartun tal-folji dwar l-istruzzjonijiet tal-għoti.

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tipproteġi mill-umdità.

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25ºC.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Ipsen Pharma

65 quai Georges Gorse

92100 Boulogne-Billancourt Franza

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/890/004

84 kapsula (4 kartun tal-folji ta’ 21 x 20 mg) (doża ta’ 60 mg/jum għal 28 jum)

13. NUMRU TAL-LOTT <, DONAZZJONI U KOWD TAL-PRODOTT>

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

COMETRIQ 20 mg

Doża ta’ 60 mg/jum

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

KARTUNA B’FOLJA TAL-PAKKETT TA' 28 JUM, doża ta’ 60 mg (MINGĦAJR KAXXA

BLU)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

COMETRIQ 20 mg kapsuli ibsin

Cabozantinib

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kull kapsula iebsa fiha cabozantinab (S)-malate ekwivalenti għal 20 mg ta’ cabozantinib.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Kapsuli ibsin 20 mg

Doża ta’ 60 mg

21 x 20 mg kapsula (doża ta’ 60 mg/jum għal 7 ijiem). Komponent ta' pakkett ta' 28 jum, ma jistax ji mibjugħ sfuż.

Pakkett għad-doża ta’ 60 mg darba kuljum

Kull doża ta’ 60 mg darba kuljum, tikkonsisti fi tliet kapsuli griżi ta’ 20 mg.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Il-fuljett ta’ tagħrif jinsab ġewwa l-but.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJ(A/IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Istruzzjonijiet dwar l-għoti

Ħu l-kapsuli kollha li jinsabu f’ringiela kuljum mingħajr ikel (il-pazjenti għandhom isumu għal tal- anqas sagħtejn qabel għal siegħa wara li jieħdu l-kapsuli). Irreġistra d-data tal-ewwel doża.

1. Imbotta ’l ġewwa fuq in-nuffata

2.Qaxxar il-karta ta’ fuq wara

3.Imbotta l-kapsula minn ġol-fojl

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tipproteġi mill-umdità.

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25ºC.

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Ipsen Pharma

65 quai Georges Gorse

92100 Boulogne-Billancourt Franza

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/890/004 84 kapsula (4 kartun b’folja ta’ 21 x 20 mg) (doża ta’ 60 mg/jum għal 28 jum)

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA B’FOLJA, doża ta’ 100 mg

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

COMETRIQ 20 mg kapsuli ibsin

COMETRIQ 80 mg kapsuli ibsin

Cabozantinib

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kull kapsula iebsa fiha cabozantinab (S)-malate ekwivalenti għal 20 mg jew 80 mg ta’ cabozantinib.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Kapsuli ibsin 20 mg u 80 mg

Doża ta’ 100 mg

Pakkett għad-doża ta’ 100 mg ta’ kuljum

7 x 20 mg kapsuli u 7 x 80 mg kapsuli (doża ta’ 100 mg/jum għal 7 ijiem)

Kull doża ta’ 100 mg kuljum, tikkonsisti f’kombinazzjoni ta’ kapsula waħda griża ta’ 20 mg u kapsula oranġjo ta’ 80 mg.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Il-fuljett ta’ tagħrif jinsab ġewwa l-but.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJ(A/IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Istruzzjonijiet dwar l-għoti

Ħu l-kapsuli kollha li jinsabu f’ringiela kuljum mingħajr ikel (il-pazjenti għandhom isumu għal tal- anqas sagħtejn qabel għal siegħa wara li jieħdu l-kapsuli). Irreġistra d-data tal-ewwel doża.

1.Imbotta ’l ġewwa fuq in-nuffata

2.Qaxxar il-karta ta’ fuq wara

3.Imbotta l-kapsula minn ġol-fojl

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tipproteġi mill-umdità.

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25ºC.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Ipsen Pharma

65 quai Georges Gorse

92100 Boulogne-Billancourt Franza

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/890/002

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

COMETRIQ 20 mg

COMETRIQ 80 mg

Doża ta’ 100 mg/jum

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA TA’ 28 JUM, Doża ta’ 100 mg (LI TINKLUDI L-KAXXA BLU)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

COMETRIQ 20 mg kapsuli ibsin

COMETRIQ 80 mg kapsuli ibsin

Cabozantinib

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kull kapsula iebsa fiha cabozantinab (S)-malate ekwivalenti għal 20 mg jew 80 mg ta’ cabozantinib.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Doża ta’ 100 mg

Pakkett ta' 28 jum: 56 kapsula (kartun ta’ 4 folji ta’: 7 x 20 mg kapsuli u 7 x 80 mg kapsuli) għal doża ta’ kuljum ta’ 100 mg għal 28 jum.

Kull doża ta’ 100 mg ta’ kuljum fiha kombinazzjoni ta’ kapsula waħda griża ta’ 20 mg u waħda oranġjo ta’ 80 mg.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJ(A/IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Irreferi għal kartun tal-folji dwar l-istruzzjonijiet tal-għoti.

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tipproteġi mill-umdità.

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25ºC.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Ipsen Pharma

65 quai Georges Gorse

92100 Boulogne-Billancourt Franza

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/890/005

56 kapsula (4 kartun tal-folji ta’ 7 x 20 mg u 7 x 80 mg) (doża ta’ 100 mg/jum

 

għal 28 jum)

 

13. NUMRU TAL-LOTT <, DONAZZJONI U KOWD TAL-PRODOTT>

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

COMETRIQ 20 mg

COMETRIQ 80 mg

Doża ta’ 100 mg/jum

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

KARTUNA B’FOLJA TAL-PAKKETT TA' 28 JUM, doża ta’ 100 mg (MINGĦAJR KAXXA

BLU)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

COMETRIQ 20 mg kapsuli ibsin

COMETRIQ 80 mg kapsuli ibsin

Cabozantinib

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kull kapsula iebsa fiha cabozantinab (S)-malate ekwivalenti għal 20 mg jew 80 mg ta’ cabozantinib.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Kapsuli ibsin 20 mg u 80 mg

Doża ta’ 100 mg

7 x 20 mg kapsuli u 7 x 80 mg kapsuli (doża ta’ 100 mg/jum għal 7 ijiem). Komponent ta' pakkett ta'

28 jum, ma jistax ji mibjugħ sfuż.

Pakkett għad-doża ta’ 100 mg darba kuljum

Kull doża ta’ 100 mg darba kuljum fiha kombinazzjoni ta’ kapsula griża ta’ 20 mg u waħda oranġjo ta’

80 mg.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Il-fuljett ta’ tagħrif jinsab ġewwa l-but.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJ(A/IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Istruzzjonijiet dwar l-għoti

Ħu l-kapsuli kollha li jinsabu f’ringiela kuljum mingħajr ikel (il-pazjenti għandhom isumu għal tal-anqas sagħtejn qabel għal siegħa wara li jieħdu l-kapsuli). Irreġistra d-data tal-ewwel doża.

1. Imbotta ’l ġewwa fuq in-nuffata

2.Qaxxar il-karta ta’ fuq wara

3.Imbotta l-kapsula minn ġol-fojl

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tipproteġi mill-umdità.

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25ºC.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Ipsen Pharma

65 quai Georges Gorse

92100 Boulogne-Billancourt Franza

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/890/005 56 kapsula (4 kartun b’folja ta’ 7 x 20 mg u 7 x 80 mg) (doża ta’ 100 mg/jum għal 28 jum)

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA B’FOLJA, doża ta’ 140 mg

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

COMETRIQ 20 mg kapsuli ibsin

COMETRIQ 80 mg kapsuli ibsin

Cabozantinib

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kull kapsula iebsa fiha cabozantinab (S)-malate ekwivalenti għal 20 mg jew 80 mg ta’ cabozantinib.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Kapsuli ibsin 20 mg u 80 mg

Doża ta’ 140 mg

Pakkett għad-doża ta’ 140 mg ta’ kuljum

21 x 20 mg kapsuli u 7 x 80 mg kapsuli (doża ta’ 140 mg/jum għal 7 ijiem)

Kull doża ta’ 140 mg kuljum tikkonsisti f’kombinazzjoni ta’ tliet kapsuli griżi ta’ 20 mg u kapsula oranġjo ta’ 80 mg.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Il-fuljett ta’ tagħrif jinsab ġewwa l-but.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJ(A/IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Istruzzjonijiet dwar l-għoti

Ħu l-kapsuli kollha li jinsabu f’ringiela kuljum mingħajr ikel (il-pazjenti għandhom isumu għal tal- anqas sagħtejn qabel għal siegħa wara li jieħdu l-kapsuli). Irreġistra d-data tal-ewwel doża.

1.Imbotta ’l ġewwa fuq in-nuffata

2.Qaxxar il-karta ta’ fuq wara

3.Imbotta l-kapsula minn ġol-fojl

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tipproteġi mill-umdità.

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25ºC.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Ipsen Pharma

65 quai Georges Gorse

92100 Boulogne-Billancourt Franza

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/890/003

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

COMETRIQ 20 mg

COMETRIQ 80 mg

Doża ta’ 140 mg/jum

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA TA’ 28 JUM, Doża ta’ 140 mg (LI TINKLUDI L-KAXXA BLU)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

COMETRIQ 20 mg kapsuli ibsin

COMETRIQ 80 mg kapsuli ibsin

Cabozantinib

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kull kapsula iebsa fiha cabozantinab (S)-malate ekwivalenti għal 20 mg jew 80 mg ta’ cabozantinib.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Doża ta’ 140 mg

Pakkett ta' 28 jum: 112-il kapsula (kartun ta’ 4 folji ta’: 21 x 20 mg kapsuli u 7 x 80 mg kapsuli) għal doża ta’ kuljum ta’ 140 mg għal 28 jum.

Kull doża ta’ 140 mg kuljum fiha kombinazzjoni ta’ tliet kapsuli griżi ta’ 20 mg u waħda oranġjo ta’

80 mg.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJ(A/IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Irreferi għal kartun tal-folji dwar l-istruzzjonijiet tal-għoti.

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tipproteġi mill-umdità.

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25ºC.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Ipsen Pharma

65 quai Georges Gorse

92100 Boulogne-Billancourt Franza

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/890/006

112-il kapsula (4 kartun tal-folji ta’ 21 x 20 mg u 7 x 80 mg) (doża ta’

 

140 mg/jum għal 28 jum)

 

13. NUMRU TAL-LOTT <, DONAZZJONI U KOWD TAL-PRODOTT>

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

COMETRIQ 20 mg

COMETRIQ 80 mg

Doża ta’ 140 mg/jum

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

KARTUNA B’FOLJA TAL-PAKKETT TA' 28 JUM, doża ta’ 140 mg (MINGĦAJR KAXXA

BLU)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

COMETRIQ 20 mg kapsuli ibsin

COMETRIQ 80 mg kapsuli ibsin

Cabozantinib

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kull kapsula iebsa fiha cabozantinab (S)-malate ekwivalenti għal 20 mg jew 80 mg ta’ cabozantinib.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Kapsuli ibsin 20 mg u 80 mg

Doża ta’ 140 mg

21 x 20 mg kapsuli u 7 x 80 mg kapsuli (doża ta’ 140 mg/jum għal 7 ijiem). Komponent ta' pakkett ta'

28 jum, ma jistax ji mibjugħ sfuż.

Pakkett għad-doża ta’ 140 mg darba kuljum

Kull doża ta’ 140 mg darba kuljum fiha kombinazzjoni ta’ tliet kapsuli griżi ta’ 20 mg u waħda oranġjo ta’ 80 mg.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Il-fuljett ta’ tagħrif jinsab ġewwa l-but.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJ(A/IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Istruzzjonijiet dwar l-għoti

Ħu l-kapsuli kollha li jinsabu f’ringiela kuljum mingħajr ikel (il-pazjenti għandhom isumu għal tal-anqas sagħtejn qabel għal siegħa wara li jieħdu l-kapsuli). Irreġistra d-data tal-ewwel doża.

1. Imbotta ’l ġewwa fuq in-nuffata

2.Qaxxar il-karta ta’ fuq wara

3.Imbotta l-kapsula minn ġol-fojl

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tipproteġi mill-umdità.

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25ºC.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Ipsen Pharma

65 quai Georges Gorse

92100 Boulogne-Billancourt Franza

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/890/006 112-il kapsula (4 kartun b’folja ta’ 21 x 20 mg u 7 x 80 mg) (doża ta’ 140 mg/jum għal 28 jum)

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati