Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ebilfumin (oseltamivir) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - J05AH02

Updated on site: 06-Oct-2017

Isem tal-MediċinaEbilfumin
Kodiċi ATCJ05AH02
Sustanzaoseltamivir
ManifatturActavis Group PTC ehf

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Ebilfumin 30 mg kapsuli ibsin

Ebilfumin 45mg kapsuli ibsin

Ebilfumin 75mg kapsuli ibsin

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Ebilfumin 30 mg kapsuli ibsin

Kull kapsula iebsa fiha oseltamivir phosphate ekwivalenti għal 30 mg ta’ oseltamivir. Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

Ebilfumin 45 mg kapsuli ibsin

Kull kapsula iebsa fiha oseltamivir phosphate ekwivalenti għal 30 mg ta’ oseltamivir. Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

Ebilfumin 75 mg kapsuli ibsin

Kull kapsula iebsa fiha oseltamivir phosphate ekwivalenti għal 75 mg ta’ oseltamivir. Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Ebilfumin 30 mg kapsuli ibsin

Il-kapsula iebsa fiha qiegħ u kappa, ta' lewn isfar skur bil-marka sewda “OS 30”. Daqs tal-kapsuli: 4.

Il-kapsula fiha trab abjad iggranulat.

Ebilfumin 45 mg kapsuli ibsin

Il-kapsula iebsa fiha qiegħ ta’ lewn abjad u kappa ta' lewn isfar skur bil-marka sewda “OS 45”. Daqs tal-kapsuli: 4.

Il-kapsula fiha trab abjad iggranulat.

Ebilfumin 75 mg kapsuli ibsin

Il-kapsula iebsa fiha qiegħ ta’ lewn abjad u kappa ta' lewn isfar skur bil-marka sewda “OS 75”. Daqs tal-kapsuli: 2.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Il-kura tal-influwenza

Ebilfumin huwa indikat f’adulti u tfal, fosthom trabi li twieldu qabel iż-żmien, li jkollhom is-sintomi tipiċi tal-influwenza, meta jkun hemm il-passa tal-virus tal-influwenza fil-komunità. L-effikaċja ntweriet meta l-kura nbdiet fi żmien jumejn mill-bidu tas-sintomi.

Il-prevenzjoni tal-influwenza

-Il-prevenzjoni wara l-espożizzjoni f’individwi minn sena 'l fuq wara li jkollhom kuntatt ma' każ ta' influwenza ddijanjostikat klinikament meta jkun hemm l-passa tal-virus tal-influwenza fil- komunità.

-L-użu xieraq ta’ Ebilfumin għall-prevenzjoni tal-influwenza għandu jiġi kkunsidrat każ b'każ skont iċ-ċirkustanzi u l-popolazzjoni li teħtieġ il-protezzjoni. F'sitwazzjonijiet mhux tas-soltu (eż.

f'każi fejn l-istrains tal-vaċċin ma jaqblux ma dawk tal-virus li jkun qed jikkawza l-influwenza, u f'sitwazzjoni pandemika), il-prevenzjoni għall-istaġun tista' tiġi kkunsidrata f’individwi minn sena 'l fuq.

-Ebilfumin huwa ndikat għall-prevenzjoni tal-influwenza wara espożizzjoni fi trabi b’età inqas minn sena waqt tifqigħa ta’ influwenza pandemika (ara sezzjoni 5.2).

Ebilfumin mhux sostitut għat-tilqima kontra l-influwenza.

L-użu ta' antivirali għall-kura u l-prevenzjoni tal-influwenza għandu jiġi ddeterminat a bażi ta' rakkomandazzjonijiet uffiċjali. Deċiżjonijiet dwar l-użu ta’ oseltamivir għall-kura u l-profilassi għandhom jieħdu f’kunsiderazzjoni dak li huwa magħruf dwar il-karatteristiċi tal-virusis tal- influwenza li qed jiċċirkolaw, l-informazzjoni disponibbli dwar tendenzi għal suxxettibilità għall- mediċini tal-influwenza għal kull staġun u l-impatt tal-marda f'żoni ġeografiċi u popolazzjonijiet ta' pazjenti differenti (ara sezzjoni 5.1).

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Il-kapsuli ibsin ta’ Ebilfumin huma sustanzi bioekwivalenti. Dożi ta' 75 mg jistgħu jingħataw jew bħala

-kapsula waħda ta' 75 mg jew

-kapsula waħda ta' 30 mg flimkien ma' kapsula waħda ta’ 45 mg

Trab ta’ oseltamivir manifatturat kummerċjalment għal suspensjoni orali (6mg/ml) huwa l-prodott preferut għal pazjenti pedjatriċi u adulti li għandhom diffikultajiet biex jibilgħu kapsuli jew fejn huma meħtieġa dożi aktar baxxi..

Adulti u adoloxxenti minn 13-il sena ’l fuq

Kura: Għall-adoloxxenti (b’età minn 13 sa 17-il sena) u l-adulti d-doża orali rrakkomandata hija ta’ 75 mg oseltamivir darbtejn kuljum għal ħamest ijiem.

Piż tal-Ġisem

Doża rrakkomandata għal ħamest ijiem

> 40 kg

75 mg darbtejn kuljum

Il-kura għandha tinbeda mill-aktar fis possibli fi żmien jumejn mill-bidu tas-sintomi tal-influwenza.

Prevenzjoni wara espożizzjoni: Għall-adoloxxenti (b’età minn 13 sa 17-il sena) u l-adulti d-doża rrakkomandata għall-prevenzjoni tal-influwenza wara li jkun sar kuntatt mill-qrib ma’ individwu infettat hija ta’ 75 mg oseltamivir darba kuljum għal għaxart ijiem.

Piż tal-Ġisem

Doża rrakkomandata għal għaxart ijiem

> 40 kg

75 mg darba kuljum

It-terapija għandha tibda mill-aktar fis possibbli fi żmien jumejn minn meta l-pazjent ikun ġie espost għall-individwu infettat.

Prevenzjoni waqt epidemija tal-influwenza fil-komunità:

Id-doża rrakkomandata għall-prevenzjoni tal-influwenza waqt tifqigħa tal-influwenza fil-komunità hija ta’ 75 mg oseltamivir darba kuljum għal perijodu sa 6 ġimgħat.

Popolazzjoni Pedjatrika

Tfal mill-eta’ ta’ sena sa tnax-il sena

Għal trabi u tfal b’età ta’ sena jew aktar hemm disponibbli kapsuli Ebilfumin ta’ 30 mg, 45 mg u ta’ 75 mg.

Kura: Il-korsijiet ta’ dożaġġ aġġustati għall-piż li ġejjin huma rrakkomandati għall-kura ta’ trabi u tfal b’età ta’ sena jew aktar:

Piż tal-Ġisem

Doża rrakkomandata għal ħamest ijiem

10 kg sa 15-il kg

30 mg darbtejn kuljum

> 15-il kg sa 23 kg

45 mg darbtejn kuljum

> 23 kg sa 40 kg

60 mg darbtejn kuljum

> 40 kg

75 mg darbtejn kuljum

Il-kura għandha tinbeda mill-aktar fis possibli fi żmien jumejn mill-bidu tas-sintomi tal-influwenza.

Prevenzjoni wara espożizzjoni: Id-doża ta’ Ebilfumin rrakkomandata għall-prevenzjoni tal-influwenza wara espożizzjoni hija:

Piż tal-Ġisem

Doża rrakkomandata għal għaxart ijiem

10 kg sa 15-il kg

30 mg darba kuljum

> 15-il kg sa 23 kg

45 mg darba kuljum

> 23 kg sa 40 kg

60 mg darba kuljum

> 40 kg

75 mg darba kuljum

Prevenzjoni waqt epidemija ta’ influwenza fil-komunità: Prevenzjoni waqt epidemija ta’ influwenza ma ġietx studjata fi tfal b’età inqas minn 12-il sena.

Trabi mill-eta’ ta’ 0 sa 12-il xahar

Kura: Id-doża ta’ kura rrakkomandata għal trabi ta’ 0 – 12-il xahar t’età hija 3 mg / kg darbtejn kuljum

. Dan huwa bbażat fuq tagħrif farmakokinetiku u sigurtà li jindika li din id-doża fi trabi ta’ 0 - 12 - il xahar tipprovdi konċentrazzjonijiet fil-plażma tal-pro-droga u l-metabolit attiv li huma antiċipati li huma klinikament effikaċi bi profil ta' sigurtà komparabbli ma' dik osservata fi tfal akbar u adulti (ara sezzjoni 5.2). Ir-reġimen tad-dożaġġ li ġejja hija rrakkomandata għall-kura tat-tfal t’eta’ 0 - 12 - il xahar:

Età

Doża rrakkomandata għal ħamest ijiem

3kg

9mg darbtejn kuljum

4kg

12mg darbtejn kuljum

5kg

15mg darbtejn kuljum

6kg

18mg darbtejn kuljum

7kg

21mg darbtejn kuljum

8kg

24mg darbtejn kuljum

9kg

27mg darbtejn kuljum

10kg

30mg darbtejn kuljum

*Din it-tabella mhix maħsuba biex ikun fiha l-piżijiet kollha possibbli għal din il-popolazzjoni. Għal pazjenti kollha taħt l-età ta’ sena, id-doża ta’ 3 mg / kg għandha tintuża biex tiddetermina id-doża irrispettivament mill- piż tal-pazjent.

Il-kura għandha tinbeda mill-aktar fis possibli fi żmien jumejn mill-bidu tas-sintomi tal-influwenza.

Din ir-rakkomandazzjoni ta' dożaġġ mhix maħsuba għat-trabi prematuri, jiġifieri dawk b'età ta’ inqas minn 36 ġimgħa wara li ġew ikkonċeputi. M’hemmx dejta suffiċjenti disponibbli għal dawn il-pazjenti, li għalihom jista’ jkun meħtieġ dożaġġ differenti minħabba l-immaturità ta’ funzjonijiet fiżjoloġiċi.

Prevenzjoni wara espożizzjoni:

Waqt tifqigħa ta’ influwenza pandemika, d-doża ta’ profilassi rrakkomandata għal trabi b’età inqas minn sena hija nofs id-doża ta’ kuljum għall-kura. Dan huwa bbażat fuq dejta klinika fi trabi u tfal

b’età ta’ sena jew aktar u adulti li turi li doża ta’ profilassi ekwivalenti għal nofs id-doża ta’ kuljum għall-kura hija klinikament effikaċi għall-prevenzjoni tal-influwenza. Il-kors ta’ dożaġġ għall- profilassi aġġustati huwa rrakkomandat għal trabi b’età ta’ 0 sa 12-il xahar: (ara Sezzjoni 5.2 għas- simluzzajoni tal- espożizzjoni)

Età

Doża rrakkomandata għal għaxart ijiem

0 – 12-il xahar

3mg/kg darba kuljum

Din ir-rakkomandazzjoniji ta’doża mhix maħsuba għal trabi prematuri, jiġifieri, dawk b’età ta’ inqas minn 36 ġimgħa minn wara l-konċepiment. M’hemmx dejta suffiċjenti disponibbli għal dawn il- pazjenti, li għalihom jista’ jkun meħtieġ dożaġġ differenti minħabba l-immaturità ta’ funzjonijiet fiżjoloġiċi.

Prevenzjoni waqt influwenza pandemika fil-komunita’: Prevenzjoni waqt influwenza pandemika għadu ma ġiex studjat fuq tfal ta’ età 0 – 12-il xahar.

Għal struzzjonijiet dwar il-preparazzjoni tal-formulazzjon improvizzata, ara sezzjoni 6.6.

Popolazzjonijiet speċjali

Indeboliment epatiku

M'hemm bżonn ta’ ebda tibdil fid-doża la għall-kura u lanqas għall-prevenzjoni, f'pazjenti li għandhom disfunzjoni epatika. Ma sarux studji f’pazjenti pedjatriċi b’disturbi epatiċi.

Indeboliment renali

Il-kura tal-influwenza: Huwa rrakkomandat tibdil fid-doża għall-adulti u adoloxxenti (b’età minn 13 sa 17-il sena) li jbatu minn indeboliment renali moderat jew sever. Id-dettalji tad-dożi rrakkomandati jidhru fit-tabella taħt.

Tneħħija tal-krejatinina

Doża rrakkomandata għall-kura

> 60 (ml/min)

75 mg darbtejn kuljum

> 30 sa 60 (ml/min)

30 mg darbtejn kuljum

> 10 sa 30 (ml/min)

30 mg darba kuljum

10 (ml/min)

Mhux irrakkomandat (m’hemmx dejta disponibbli)

Pazjenti li jagħmlu dijalisi tad-demm

30 mg wara kull sessjoni ta’ dijalisi tad-demm

Pazjenti li jagħmlu dijalisi tal-

30 mg bħala doża waħda

peritonew*

 

*Dejta miksuba minn studji fuq pazjenti li jagħmlu dijalisi ambulatorja kontinwa tal-peritonew (CAPD); it- tneħħija ta’ oseltamivir carboxylate hija mistennija li tkun ogħla meta jintuża metodu ta’ dijalisi awtomatizzata tal-peritonew (APD). Il-metodu tal-kura jista’ jinbidel minn APD għal CAPD jekk ikun ikkunsidrat neċessarju minn nefroloġista.

Il-prevenzjoni tal-influwenza: Huwa rrakkomandat tibdil fid-doża għall-adulti u adoloxxenti (b’età minn 13 sa 17-il sena) li jbatu minn indeboliment renali moderat jew sever kif indikat fit-tabella taħt.

Tneħħija tal-krejatinina

Doża rrakkomandata għall-prevenzjoni

> 60 (ml/min)

75 mg darba kuljum

> 30 sa 0 (ml/min)

30 mg darba kuljum

> 10 sa 30 (ml/min)

30 mg ġurnata iva u oħra le

10 (ml/min)

Mhux irrakkomandat (m’hemmx dejta disponibbli)

Pazjenti li jagħmlu dijalisi tad-demm

30 mg wara kull żewġ sessjonijiet ta’ dijalisi tad-demm

Pazjenti li jagħmlu dijalisi tal-

30 mg darba fil-ġimgħa

peritonew*

 

*Dejta miksuba minn studji fuq pazjenti li jagħmlu dijalisi ambulatorja kontinwa tal-peritonew (CAPD); it- tneħħija ta’ oseltamivir carboxylate hija mistennija li tkun ogħla meta jintuża metodu ta’ dijalisi awtomatizzata tal-peritonew (APD). Il-metodu tal-kura jista’ jinbidel minn APD għal CAPD jekk ikun ikkunsidrat neċessarju minn nefroloġista.

M’hemmx dejta klinika suffiċjenti disponibbli dwar trabi u tfal (b’età ta’ 12-il sena u anqas) b’indeboliment renali biex tkun tista’ ssir xi rakkomandazzjoni ta’ dożaġġ.

Anzjani

M’hemm bżonn l-ebda tibdil fid-doża, sakemm ma jkunx hemmx evidenza ta’ indeboliment renali moderat jew sever.

Pazjenti immunokompromessi

Tul ta’ żmien itwal ta’ profilassi staġjonali sa 12-il ġimgħa kien evalwat f’pazjenti immunokompromessi (ara sezzjonijiet 4.4, 4.8 u 5.1).

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Użu orali.

Pazjenti li ma jistgħux jibilgħu kapsuli jistgħu jirċievu dożi xierqa preparazzjoni estemporanja, ara sezzjoni 6.6 għall-metodu ta’ preparazzjoni.

4.3Kontra-indikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis- sezzjoni 6.1.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Oseltamivir huwa effettiv biss kontra mard ikkawżat mill-virusis tal-influwenza. M’hemm l-ebda evidenza ta’ effikaċja ta’ oseltamivir f’mard ieħor ikkawżat minn aġenti oħra barra l-virusis tal- influwenza (ara sezzjoni 5.1).

Oseltamivir mhux sostitut għat-tilqima kontra l-influwenza.

L-użu ta’ oseltamivir m’għandux jeffetwa l-evalwazzjoni ta’ individwi rigward it-tilqim annwali kontra l-influwenza. Il-protezzjoni kontra l-influwenza iddum biss sakemm ikun qed jingħata oseltamivir. Oseltamivir għandu jiġi użat biss għall-kura u l-prevenzjoni tal-influwenza meta dejta epidemjoloġika affidabbli tindika li l-virus tal-influwenza qiegħed jinfirex fil-komunità. Is- suxxettibilità ta’ razez tal-virus tal-influwenza li qed jiċċirkolaw għal oseltamivir intweriet li hija varjabbli ħafna (ara sezzjoni 5.1). Għalhekk, it-tobba għandhom jikkunsidraw l-aktar informazzjoni reċenti disponibbli dwar tendenzi għal suxxettibilità għal oseltamivir tal-virusis li qed jiċċirkolaw meta jiddeċiedu jekk jużawx oseltamivir.

Kondizzjonijiet severi fl-istess waqt

M'hemm l-ebda informazzjoni rigward is-sigurtà u l-effikaċja ta' oseltamivir f'pazjenti b'xi kondizzjoni medika li hija serja jew instabbli biżżejjed li jiġu kkunsidrati li qegħdin f'riskju imminenti li jintbagħtu l-isptar.

Pazjenti immunokompromessi

L-effikaċja ta' oseltamivir kemm fil-kura kif ukoll fil-profilassi tal-influwenza f'pazjenti immunokompromessi għadha ma ġietx stabbilita sew (ara sezzjoni 5.1).

Mard tal-qalb/ respiratorju

L-effikaċja ta' oseltamivir fil-kura ta' pazjenti b'mard kroniku tal-qalb u/jew mard respiratorju ma ġietx stabbilita. F’din il-popolazzjoni ma ġiet osservata l-ebda differenza fl-inċidenza ta' kumplikazzjonijiet bejn gruppi li ngħataw il-kura u oħrajn li ngħataw plaċebo (ara sezzjoni 5.1).

Popolazzjoni pedjatrika

Bħalissa m’hemmx dejta disponibbli li tippermetti rakkomandazzjoni ta’ doża għal tfal prematuri (età ta’ < 36 ġimgħa wara li ġew konċeputi*).

Indeboliment renali sever

Tibdil fid-doża huwa rrakkomandat kemm għall-kura kif ukoll għall-prevenzjoni f’adoloxxenti (b’età minn 13 sa 17-il sena) u adulti b’indeboliment renali sever. M’hemmx dejta klinika suffiċjenti dwar trabi u tfal (b’età ta’ sena jew aktar) b’indeboliment renali biex tista’ ssir xi rakkomandazzjoni ta’ dożaġġ (ara sezzjonijiet 4.2 u 5.2).

Avvenimenti newropsikjatriċi

Avvenimenti newropsikjatriċi kienu rrappurtati waqt l-għoti ta’ oseltamivir f’pazjenti bl-influwenza, speċjalment fit-tfal u l-adoloxxenti. Dawn l-avvenimenti jinħassu wkoll minn pazjenti bl-influwenza mingħajr l-għoti ta’ oseltamivir. Il-pazjenti għandhom jiġu mmonitorjati mill-qrib għal bidla fl-imġiba, u l-benefiċċji u r-riskji tal-kontinwazzjoni tal-kura għandhom jiġu evalwati bir-reqqa għal kull pazjent (ara sezzjoni 4.8).

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Proprjetajiet farmakokinetiċi ta’ oseltamivir, bħal-livell baxx ta’ irbit mal-proteini u metaboliżmu indipendenti minn CYP450 u mis-sistemi ta’ glucuronidase (ara sezzjoni 5.2), jissuġerixxu li interazzjonijiet klinikament sinifikanti bejn il-mediċini permezz ta' dawn il-mekkaniżmi huma improbabbli.

Probenecid

M'hemm bżonn ta' ebda tibdil fid-doża meta jingħata flimkien ma’ probenecid lil pazjenti b'funzjoni renali normali. Meta jingħata flimkien ma’ probenecid, li huwa inibitur qawwi tal-passaġġ anijoniku ta’ sekrezzjoni tubulari renali, jirriżulta f’espożizzjoni bejn wieħed u ieħor darbtejn akbar għall-metabolu attiv ta' oseltamivir.

Amoxicillin

M'hemm l-ebda interazzjoni kinetika ta' oseltamivir ma' amoxicillin, li jiġi eliminat permezz tal-istess passaġġ. Dan jissuġerixxi li l-interazzjoni ta' oseltamivir ma' dan il-passaġġ hi dgħajfa.

Eliminazzjoni renali

Interazzjonijiet klinikament importanti ma' mediċini li jinvolvu kompetizzjoni għas-sekrezzjoni tubulari renali huma improbabbli, minħabba l-marġni ta' sigurtà magħrufa għall-biċċa l-kbira ta' dawn is-sustanzi, il-karatteristiċi ta' kif jiġi eliminat il-metabolu attiv (filtrazzjoni glomerulari u sekrezzjoni anijonika tubulari) u l-kapaċità ta' l-eliminazzjoni ta' dawn il-passaġġi. Madankollu, għandha tingħata attenzjoni meta jiġi ordnat oseltamivir għal individwi li jkunu qegħdin jieħdu prodotti li jiġu eliminati flimkien b'marġni terapewtiku dejjaq (eż. chlorpropamide, methotrexate, phenylbutazone).

Aktar tagħrif

Ma ġew osservati l-ebda interazzjonijiet farmakokinetiċi bejn oseltamivir u l-metabolu prinċipali tiegħu meta oseltamivir ingħata flimkien ma’ paracetamol, acetyl-salicylic acid, cimetidine, antaċidi (magnesium u aluminium hydroxides u calcium carbonates), rimantadine jew warfarin (f’individwi stabbli fuq warfarin u mingħajr influwenza).

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

Filwaqt li ma sarux studji kliniċi kkontrollati dwar l-użu ta’ oseltamivir f’nisa tqal, inġabret dejta dwar l-użu waqt it-tqala minn studji ta’ wara t-tqegħid fis-suq u ta’ osservazzjoni (jekk jogħġbok irreferi għal sezzjoni 5.1 “Kura tal-influwenza f’nisa tqal”; għal dejta dwar l-espożizzjoni f’nisa tqal jekk jogħġbok irreferi għal sezzjoni 5.2). Dan it-tagħrif flimkien ma’ studji fuq l-annimali ma jindikax effetti ħżiena diretti jew indiretti fuq it-tqala, żvilupp ta’ l-embirju/fetu jew żvilupp wara t-twelid (ara sezzjoni 5.3). Nisa tqal jistgħu jirċievu oseltamivir, wara li jiġu kkunsidrati t-tagħrif disponibbli dwar is-sigurtà, il-patoġeniċità tar-razza tal-virus ta’ l-infuwenza li qed jiċċirkula u l-kundizzjoni eżistenti tal-mara tqila.

Treddigħ

F’firien li qed ireddgħu, oseltamivir u l-metabolit attiv jitneħħew fil-ħalib. Hemm disponibbli tagħrif limitata ħafna dwar tfal li ngħataw ħalib tas-sider minn ommijiet li kienu qed jieħdu oseltamivir u dwar it-tneħħija ta’ oseltamivir fil-ħalib tas-sider. Tagħrif limitat wera li oseltamivir u l-metabolit attiv instabu fil-ħalib tas-sider, madankollu l-livelli kienu baxxi, u dan jirriżulta f’doża sottoterapewtika għat-tarbija. Jekk tiġi kkunsidrata din l-informazzjoni, il-patoġeniċità tar-razza tal-virus ta’ l- infuwenza li qed jiċċirkula u l-kundizzjoni eżistenti tal-mara li qed tredda’, fejn hemm benefiċċji potenzjali ċari għall-ommijiet li qed ireddgħu, jista’ jiġi kkunsidrat l-għoti ta’ oseltamivir.

Fertilità

Ibbażat fuq dejta ta’ qabel l-użu kliniku, m’hemm l-ebda evidenza li oseltamivir għandu l-effett fuq il- fertilità maskili jew femminili (ara sezzjoni 5.3).

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Oseltamivir m'għandu l-ebda effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Il-profil ta’ sigurtà globali ta’ oseltamivir huwa bbażat fuq dejta minn 6049 pazjent adult/adoloxxenti u 1473 pazjent pedjatriku kkurati b’oseltamivir jew plaċebo għall-influwenza, u fuq dejta minn 3990 pazjent adult/adoloxxenti u 253 pazjent pedjatriku li rċevew oseltamivir jew plaċebo/l-ebda kura għall- profilassi tal-influwenza fi studji kliniċi. Barra dan, 475 pazjent immunokompromessi (inkluż 18-il tifel u tifla, minn dawn 10 oseltamivir u 8 plaċebo) irċevew oseltamivir jew plaċebo għall-profilassi tal-influwenza.

Fl-adulti/adoloxxenti, l-aktar reazzjonijiet avversi rrappurtati b’mod komuni (ARs), fl-istudji ta’ kura, kienu tqalligħ u rimettar, u fl-istudji ta’ prevenzjoni kien tqalligħ. Il-maġġoranza ta’ dawn l-ARs kienu rrappurtati f’okkażjoni waħda fl-ewwel jew fit-tieni ġurnata ta’ kura u għaddew spontanjament fi żmien ġurnata sa tnejn. L-aktar reazzjoni avversa rrappurtata b’mod komuni fit-tfal kienet rimettar. Fil-maġġoranza tal-pazjenti, dawn l-ARs ma wasslux għat-twaqqif ta’ oseltamivir.

Ir-reazzjonijiet avversi serji li ġejjin kienu irrappurtati b’mod rari mindu oseltamivir tqiegħed fis-suq: Reazzjonijiet anafilattiċi u anafilaktojdi, disturbi tal-fwied (epatite fulminanti, disturb fil-funzjoni tal- fwied u suffejra), edima anġjonewrotika, sindrome Stevens-Johnson u nekrolisi tossika tal-epidermide, fsada gastro-intestinali u disturbi newropsikjatriċi.

(Rigward disturbi newropsikjatriċi, ara sezzjoni 4.4.)

Lista f’tabella ta’ reazzjonijiet avversi

L-ARs imniżżla fit-tabelli isfel jaqgħu taħt il-kategoriji li ġejjin: Komuni ħafna ( 1/10), komuni

( 1/100 sa < 1/10 ), mhux komuni ( 1/1,000 sa < 1/100), rari ( 1/10,000 sa < 1/1,000), u rari ħafna (< 1/10,000). ARs huma miżjuda mal-kategorija rilevanti fit-tabelli skont l-analiżi miġbura minn studji kliniċi.

Il-kura u l-prevenzjoni tal-influwenza fl-adulti u l-adoloxxenti:

Fi studji dwar kura u prevenzjoni fl-adulti/adoloxxenti, l-ARs li seħħew bl-aktar mod frekwenti bid- doża rrakkomandata (75 mg bid għal 5 ijiem għall-kura u 75 mg od għal perijodu sa 6 ġimgħat għall- profilassi), huma murija f’Tabella 1.

Il-profil ta’ sigurtà rrappurtat f’pazjenti li rċevew id-doża rrakkomandata ta’ oseltamivir għall- profilassi (75 mg darba kuljum għal perijodu sa 6 ġimgħat) kien simili b’mod kwalitattiv għal dak osservat fl-istudji ta’ kura, minkejja tul ta’ żmien itwal ta’ dożaġġ fl-istudji ta’ profilassi.

Tabella 1 Reazzjonijiet avversi fi studji li nvestigaw oseltamivir għall-kura u l-prevenzjoni tal- influwenza fl-adulti u fl-adoloxxenti jew minn sorveljanza ta’ wara t-tqegħid fis-suq

Sistema tal-

 

Reazzjonijiet avversi skont il-frekwenza

Klassifika tal-

Komuni ħafna

Komuni

Mhux komuni

Rari

Organi (SOC)

 

 

 

 

Infezzjonijiet u

 

Bronkite,

 

 

infestazzjonijiet

 

Herpes simplex,

 

 

 

 

Nażofarinġite,

 

 

 

 

Infezzjonijiet fl-

 

 

 

 

apparat

 

 

 

 

respiratorju ta’

 

 

 

 

fuq,

 

 

 

 

Sinożite

 

 

Disturbi tad-

 

 

 

Tromboċitopenija

demm u tas-

 

 

 

 

sistema

 

 

 

 

limfatika

 

 

 

 

Disturbi fis-

 

 

Reazzjoni ta’

Reazzjonijiet

sistema immuni

 

 

sensittività

anafilattiċi,

 

 

 

eċċessiva

Reazzjonijiet

 

 

 

 

anafilattojdi

Disturbi

 

 

 

Aġitazzjoni, Mġiba

psikjatriċi

 

 

 

mhux normali,

 

 

 

 

Ansjetà, Konfużjoni,

 

 

 

 

Delużjonijiet, Delirju,

 

 

 

 

Alluċinazzjoni,

 

 

 

 

Inkubi, Ħsara lil

 

 

 

 

persuna nnifisha

Disturbi fis-

Uġigħ ta’ ras

Insomnja

Livell ta’

 

sistema nervuża

 

 

koxjenza mibdul,

 

 

 

 

Konvulżjoni

 

Disturbi fl-

 

 

 

Disturb fil-vista

għajnejn

 

 

 

 

Disturbi fil-qalb

 

 

Arritmija

 

 

 

 

kardijaka

 

Disturbi

 

Sogħla, Uġigħ fil-

 

 

respiratorji,

 

griżmejn,

 

 

toraċiċi u

 

Rinoreja

 

 

medjastinali

 

 

 

 

Disturbi gastro-

Tqalligħ

Rimettar,

 

Fsada gastro-

intestinali

 

Uġigħ addominali

 

intestinali, Kolite

 

 

(inkluż uġigħ fl-

 

emorraġika

 

 

addome ta’ fuq),

 

 

 

 

Dispepsja

 

 

Disturbi fil-

 

 

Enżimi tal-fwied

Epatite fulminati,

fwied u fil-

 

 

elevati

Insuffiċjenza tal-

marrara

 

 

 

fwied, Epatite

 

 

 

 

 

Disturbi fil-ġilda

 

 

Ekżema,

Edima

u fit-tessuti ta’

 

 

Dermatite, Raxx,

anġjonewrotika,

taħt il-ġilda

 

 

Urtikarja

Eritema multiforme,

 

 

 

 

Sindrome Stevens-

 

 

 

 

Johnson, Nekroliżi

 

 

 

 

epidermika tossika

Sistema tal-

 

Reazzjonijiet avversi skont il-frekwenza

Klassifika tal-

 

 

 

 

Komuni ħafna

Komuni

Mhux komuni

Rari

Organi (SOC)

 

 

 

 

Disturbi

 

Uġigħ,

 

 

ġenerali u

 

Sturdament

 

 

kondizzjonijiet

 

(inkluż vertigo),

 

 

ta’ mnejn

 

Għeja,

 

 

jingħata

 

Deni,

 

 

 

 

Uġigħ fir-riġlejn

 

 

Kura u prevenzjoni tal-influwenza fit-tfal:

Total ta’ 1473 tifel u tifla (inkluż tfal li minbarra l-influwenza huma f’saħħithom b’età minn sena sa 12-il sena u tfal ażżmatiċi b’età minn 6 sa 12-il sena) ipparteċipaw fi studji kliniċi dwar oseltamivir mogħti għall-kura tal-influwenza. Minn dawn, 851 tifel u tifla rċevew kura b’suspensjoni ta’ oseltamivir. Total ta’ 158 tifel u tifla rċevew id-doża rrakkomandata ta’ oseltamivir darba kuljum fi studju dwar il-profilassi wara espożizzjoni fi djar (n = 99), fi studju pedjatriku dwar profilassi tal- istaġun li dam 6 ġimgħat (n = 49) u fi studju pedjatriku dwar profilassi tal-istaġun li dam 12-il ġimgħa f’individwi immunokompromessi (n = 10).

Tabella 2 turi l-ARs irrappurtata bl-aktar mod frekwenti minn studji kliniċi fit-tfal.

Tabella 2 Reazzjonijiet avversi fi studji li nvestigaw oseltamivir għall-kura u l-prevenzjoni tal- influwenza fit-tfal (dożaġġ ibbażat fuq l-età/piż [30 mg sa 75 mg o.d.])

Sistema tal-

Reazzjonijiet avversi skont il-frekwenza

 

Klassifika tal-

 

 

 

 

 

Komuni ħafna

 

Komuni

Mhux komuni

Rari

Organi (SOC)

 

 

 

 

 

Infezzjonijiet u

 

 

Otite medja

 

 

infestazzjonijiet

 

 

 

 

 

Disturbi fis-sistema

 

 

Uġigħ ta’ tas

 

 

nervuża

 

 

 

 

 

Disturbi fl-għajnejn

 

 

Konġuntivite

 

 

 

 

 

(inkluż għajnejn

 

 

 

 

 

ħomor, tnixxija

 

 

 

 

 

mill-għajn u uġigħ

 

 

 

 

 

fl-għajn)

 

 

Disturbi fil-widnejn

 

 

Uġigħ fil-widnejn

Disturb fil-

 

u fis-sistema

 

 

 

membrana tat-

 

labirintika

 

 

 

tanbur tal-widna

 

Disturbi

Sogħla,

 

Rinoreja

 

 

respiratorji, toraċiċi

Konġestjoni fl-

 

 

 

 

u medjastinali

imnieħer

 

 

 

 

Disturbi gastro-

Rimettar

 

Uġigħ addominali

 

 

intestinali

 

 

(inkluż uġigħ fl-

 

 

 

 

 

addome ta’ fuq),

 

 

 

 

 

Dispepsja, Tqalligħ

 

 

Disturbi fil-ġilda u

 

 

 

Dermatite

 

fit-tessuti ta’ taħt il-

 

 

 

(inkluż

 

ġilda

 

 

 

dermatite

 

 

 

 

 

allerġika u

 

 

 

 

 

atopika)

 

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

 

 

 

Disturbi psikjatriċi u disturbi fis-sistema nervuża

L-influwenza tista’ tkun assoċjata ma’ varjetà ta’ sintomi newroloġiċi u ta’ mġiba li jistgħu jinkludu avvenimenti bħal alluċinazzjonijiet, thewdin, u mġiba mhux normali, li f’xi każijiet iwasslu għal

riżultati fatali. Dawn l-avvenimenti jistgħu jseħħu f’sitwazzjoni ta’ enċefalite jew enċefalopatija iżda jistgħu jseħħu mingħajr marda serja ovvja.

F’pazjenti bl-influwenza li kienu qed jirċievu oseltamivir, kien hemm rapporti wara t-tqegħid fis-suq ta’ konvulżjonijiet u thewdin (inkluż sintomi bħal bidla fil-livell ta’ koxjenza, konfużjoni, mġiba mhux normali, delużjonijiet, alluċinazzjonijiet, aġitazzjoni, ansjetà, inkubi), li f’xi każijiet rari ħafna wasslu għall-ħsara lill-persuna nnifisha jew riżultati fatali. Dawn l-avvenimenti kienu rrappurtati primarjament fost pazjenti pedjatriċi u adoloxxenti u ħafna drabi kellhom bidu f’daqqa u għaddew malajr. Il-kontribuzzjoni ta’ oseltamivir għal dawn l-avvenimenti mhux magħrufa. Avvenimenti newropsikjatriċi bħal dawn kienu rrappurtati wkoll f’pazjenti bl-influwenza li ma kienux qed jieħdu oseltamivir.

Disturbi fil-fwied u fil-marrara

Disturbi fis-sistema tal-fwied u tal-marrara, inkluż epatite u żjieda fl-enżimi tal-fwied f’pazjenti b’marda li tixbaħ lill-influwenza. Dawn il-każijiet jinkludu epatite li tiżviluppa f’daqqa/insuffiċjenza

Popolazzjonijiet speċjali oħra

Popolazzjoni pedjatrika (trabi b’età inqas minn sena)

F'żewġ studji biex jikkaratterizzaw il-farmakokinetiċi, il-farmakodinamika u l-profil tas-sigurta’ ta' terapija oseltamivir, f’135 tifel u tifla infettati bl-influwenza u li għandhom inqas minn sena, il- profil tas-sigurtà kien simili fost gruppi ta' etajiet ghal rimettar , diarrohea u raxx tal-ħrieqi. Avvenimenti avversi kienu rrappurtati b'mod frekwenti (ara sezzjoni 5.2) . M'hemmx biżżejjed dejta disponibbli għal trabi li għandhom età ta’ inqas minn 36 ġimgħa mill-konċepiment.

Informazzjoni dwar is-sigurtà disponibbli dwar oseltamivir mogħti għall-kura tal-influwenza fi trabi b’età inqas minn sena minn studji ta’ osservazzjoni prospettivi u retrospettivi (li flimkien kienu jinkludu aktar minn 2,400 tarbija ta’ din il-klassi ta’ età), riċerka fid-databażi epidemjoloġiċi u rapporti ta’ wara t-tqegħid fis-suq, tissuġġerixxi li l-profil ta’ sigurtà fi trabi b’età inqas minn sena huwa simili għall-profil ta’ sigurtà stabbilit fi tfal b’età minn sena ’l fuq.

Pazjenti anzjani u pazjenti b’mard kardijaku u/jew respiratorju kroniku

Il-popolazzjoni inkluża fl-istudji dwar kura tal-influwenza kienet tikkonsisti minn adulti/adoloxxenti li minbarra l-influwenza kienu f’saħħithom u pazjenti “f’riskju” (pazjenti li għandhom riskju akbar li jiżviluppaw kumplikazzjonijiet assoċjati mal-influwenza, eż. pazjenti anzjani u pazjenti b’mard tal- qalb jew mard respiratorju kroniku). B’mod ġenerali, il-profil ta’ sigurtà fil-pazjenti “f’riskju” kien simili b’mod kwalitattiv għal dak f’adulti/adoloxxenti li minbarra l-influwenza kienu f’saħħithom.

Pazjenti immunokompromessi

Fi studju dwar il-profilassi ta’ 12-il ġimgħa f’475 pazjent immunokompromess, inkluż 18-il tifel u tifla b’età minn sena sa 12-il sena u akbar il-profil ta’ sigurtà fil-238 pazjent li rċevew oseltamivir kien konsistenti ma’ dak osservat qabel waqt studji kliniċi dwar profilassi b’oseltamivir.

Tfal b’ażżma tal-bronki eżistenti minn qabel

B’mod ġenerali, il-profil ta’ reazzjonijiet avversi fi tfal b’ażżma tal-bronki eżistenti minn qabel kien simili b’mod kwalitattiv għal dak ta’ tfal li minbarra l-influwenza kienu f’saħħithom.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Rappurtar ta 'reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali hija importanti. Dan jippermetti l-monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ ta 'benefiċċju / riskju tal-prodott mediċinali. Professjonisti tas-saħħa huma mitluba li jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni ħażina suspettata permezz tas-sistema ta 'rappurtar nazzjonali elenkata fl-Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Rapporti ta’ dożi eċċessivi ta’ oseltamivir kienu riċevuti minn provi kliniċi u waqt esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq. Fil-maġġoranza tal-każijiet li rrappurtaw doża eċċessiva, ma kinux irrappurtati avvenimenti avversi.

Avvenimenti avversi rrappurtati wara doża eċċessiva kienu simili fin-natura u d-distribuzzjoni għal dawk osservati b’dożi terapewtiċi ta’ oseltamivir, deskritti fis-sezzjoni 4.8 Effetti mhux mixtieqa.

Mhux magħruf antidotu speċifiku.Popolazzjoni pedjatrika

Doża eċċessiva kienet irrappurtata li seħħet b’mod aktar frekwenti meta oseltamivir ingħata lil tfal milli meta ngħata lill-adulti u adolexxenti. Għandu jkun hemm attenzjoni waqt il-preparazzjoni ta’ oseltamivir suspensjoni orali u meta jingħataw prodotti b’oseltamivir lit-tfal.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Antivirali għall-użu sistemiku, inibituri ta’ neuraminidase Kodiċi ATC: J05AH02

Oseltamivir phospate huwa pro-droga tal-metabolu attiv (oseltamivir carboxylate). Il-metabolu attiv huwa inibitur selettiv tal-enżimi neuraminidase tal-virus tal-influwenza, li huma glikoproteini li jinstabu fuq is-superfiċje tal-virjon. L-attività tal-enżimi neuraminidase virali hija mportanti kemm għad-dħul tal-virus f’ċelluli mhux infettati kif ukoll għat-tluq tal-partiċelli tal-virus ffurmati riċentament miċ-ċelluli infettati u għat-tkomplija tal-firxa tal-virus infettiv fil-ġisem.

Oseltamivir carboxylate jinibixxi neuraminidases tal-influwenza A u B in vitro. Oseltamivir phosphate jinibixxi l-infezzjoni b’virus tal-influwenza u r-replikazzjoni in vitro. Oseltamivir mogħti mill-ħalq jinibixxi r-replikazzjoni u l-patoġeniċità tal-virus tal-influwenza A u B in vivo f'mudelli ta' annimali b’infezzjoni tal-influwenza b'espożizzjonijiet antivirali simili għal dik miksuba fil-bniedem b'75 mg darbtejn kuljum.

L-attività antivirali ta' oseltamivir għall-influwenza A u B ġiet sostnuta minn studji sperimentali li fihom ħadu sehem voluntiera f'saħħithom .

Il-valuri tal-enżima neuraminidase IC50 meta ngħata oseltamivir, għall-influwenza A iżolata, klinikament varjaw minn 0.1 nM sa 1.3 nM; u għall-influwenza B kienu 2.6 nM. Valuri ogħla ta’ IC50 għall-influwenza B, sa medjan ta' 8.5 nM, kienu osservati fi studji li ġew ippubblikati.

Studji kliniċi

Il-kura tal-infezzjoni tal-influwenza

L-indikazzjoni hija bbażata fuq studji kliniċi tal-influwenza li jseħħu b'mod naturali u li fihom l- infezzjoni predominanti kien influwenza A.

Oseltamivir huwa effettiv biss kontra l-mard ikkawżat mill-virus tal-influwenza. Għalhekk, l-analiżi statistiċi huma ppreżentati biss għal individwi infettati bl-influwenza. Fil-kampjun ta' popolazzjoni mħallta għall-istudju fuq il-kura, li kien jinkludi kemm pazjenti pożittivi kif ukoll oħrajn negattivi għall-influwenza (ITT), l-effikaċja primarja tnaqqset proporzjonalment skont n-numru ta' individwi negattivi għall-influwenza. Fil-popolazzjoni kollha li ngħatat l-kura, l-infezzjoni tal-influwenza ġiet ikkonfermata f'67 % (firxa minn 46 % sa 74 %) tal-pazjenti. Fost l-anzjani, 64 % kienu pożittivi għall- influwenza u fost dawk li għandhom mard tal-qalb kroniku u/jew mard resipiratorju 62 % kienu

pożittivi għall-influwenza. Fl-istudji kollha fuq il-kura tal-fażi III, il-pazjenti ġew reklutati biss waqt perijodu meta kien hemm il-passa tal-influenza fil-komunità lokali tagħhom.

L-adulti u l-adoloxxenti b’età minn 13-il sena 'l fuq: Il-pazjenti kienu eliġibbli għall-istudju jekk

irrappurtaw is-sintomi fi żmien 36 siegħa, jekk kellhom deni ta' 37.8 C, flimkien ma' tal-inqas sintomu respiratorju wieħed (sogħla, sintomi fl-imnieħer jew griżmejn jaħarqu) u almenu sintomu sistemiku wieħed (uġigħ fil-muskoli, tkexkix ta’ bard/għaraq, telqa, għeja jew uġigħ ta' ras). F'analiżi imħallta tal-adulti u l-adoloxxenti kollha li kienu pożittivi għall-influwenza (N = 2,413) li ħadu sehem fl-istudji dwar il-kura, l-għoti ta’ 75 mg oseltamivir darbtejn kuljum għal ħamest ijiem naqqas il- perijodu medjan tal-influwenza b'madwar ġurnata minn 5.2 jiem (95 % CI 4.9 – 5.5 jiem) fil-grupp li

ngħataw il-plaċebo għal 4.2 jiem (95 % CI 4.0 – 4.4 jiem; p 0.0001).

Il-proporzjon ta' individwi li kellhom kumplikazzjonijiet speċifikati fil-parti t’isfel tal-passaġġ respiratorju (prinċiparjament bronkite) li ġew ikkurati bl-antibijotiċi naqas minn 12.7 % (135/1,063) fil-grupp li ngħata l-plaċebo għal 8.6 % (116/1,350) fil-popolazzjoni li ġew ikkurati b’oseltamivir (p = 0.0012).

Il-kura tal-influwenza f’popolazzjonijiet b'riskju ogħli: Il-perijodu medjan ta’ kemm damet il-marda

tal-influwenza fl-anzjani ( 65 sena) u f'pazjenti b'mard kroniku tal-qalb u/jew mard respiratorju li ngħataw oseltamivir 75 mg darbtejn kuljum għal ħamest ijiem ma tnaqqasx b’mod sinifikanti. Il- perijodu totali li damu bid-deni tnaqqas b'ġurnata waħda fil-gruppi fejn kien qed jingħata oseltamivir. Fl-anzjani li kellhom l-influwenza, oseltamivir naqqas b’mod sinifikanti l-inċidenza ta' kumplikazzjonijiet speċifikati fil-parti t’isfel tal-passaġġ respiratorju (prinċiparjament bronkite) li ġew ikkurati bl-antibijotiċi minn 19 % (52/268) fil-grupp li ngħata l-plaċebo għal 12 % (29/250) fil- popolazzjoni kkurata b’oseltamivir (p = 0.0156).

Fost il-pazjenti pożittivi għall-influwenza li kellhom mard kroniku tal-qalb u/jew mard respiratorju, l- inċidenza kombinata ta' komplikazzjonijiet fil-parti t’isfel tal-passaġġ tan-nifs (prinċiparjament bronkite) li ġew ikkurati bl-antibijotiċi kienet ta' 17 % (22/133) fil-grupp li ngħata il-plaċebo u

14 % (16/118) fil-popolazzjoni kkurata b’oseltamivir (p = 0.5976).

Kura tal-influwenza f’nisa tqal: Ma sarux studji kliniċi kkontrollati dwar l-użu ta’ oseltamivir f’nisa tqal, madankollu hemm evidenza minn studji ta’ wara t-tqegħid fis-suq u minn studji ta’ osservazzjoni retrospettiva, li juru benefiċċju tal-kors ta’ dożaġġ attwali f’din il-popolazzjoni ta’ pazjenti f’termini ta’ morbożità/mortalità aktar baxxi. Riżultati minn analiżi farmakokinetika jindikaw espożizzjoni aktar baxxa għall-metabolit attiv, madankollu aġġustamenti fid-doża mhumiex rakkomandati għal nisa tqal fil-kura jew profilassi tal-influwenza (ara sezzjoni 5.2, Tagħrif farmakokinetiku, Popolazzjonijiet Speċjali).

Il-kura tal-influwenza fit-tfal: Fi studju li sar fuq tfal li kienu altrimenti f'saħħithom (65 % pożittivi għall-influwenza), ta' etajiet minn sena sa 12-il sena (età medja ta' 5.3 snin), li kellhom id-deni

( 37.8 C) flimkien ma' sogħla jew koriża, 67 % tal-pazjenti posittivi għall-influwenza kienu infettati bl-influwenza A u 33 % bl-influwenza B. Il-kura b’oseltamivir, li nbdiet fi żmien 48 siegħa minn mindu dehru s-sintomi, naqqset b’mod sinifikanti ż-żmien sal-ħelsien mill-marda (li hu definit bħala r-ritorn tal-pazjent f'sikktu u lura lejn l-attivitajiet normali tiegħu, u t-taffija tad-deni, tas-sogħla u tal-koriża) b'1.5 ġranet (95 % CI 0.6 – 2.2 jiem; p < 0.0001) imqabbel mal-plaċebo. Oseltamivir naqqas l-inċidenza ta' otite medja akuta minn 26.5 % (53/200) fil-grupp tal-plaċebo għal

16 % (29/183) fit-tfal ikkurati b’oseltamivir (p = 0.013).

It-tieni studju sar fuq 334 tifel u tifla ażżmatiċi ta' etajiet minn 6 snin sa 12-il sena li minnhom

53.6 % kienu posittivi għall-influenza. Fil-grupp ikkurat b’oseltamivir, il-perijodu medjan tal-marda ma tnaqasx b'mod sinifikanti. Sas-6 jum (l-aħħar jum tal-kura), l-FEV1 kien żdied b'10.8 % fil-grupp ikkurat b’oseltamivir mqabbel ma' 4.7 % fil-grupp tal-plaċebo (p = 0.0148) f'din il-popolazzjoni.

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini ddifferit l-obbligu li jiġu ppreżentati r-riżultati tal-istudji b’Ebilfumin f’wieħed jew iktar settijiet tal-popolazzjoni pedjatrika dwar l-influwenza. Ara sezzjoni 4.2 għal informazzjoni dwar l-użu pedjatriku.

L-indikazzjoni fit-trabi li għandhom inqas minn sena hija bbażata fuq estrapolazzjoni ta’ dejta effikaċja minn tfal akbar u l -pożoloġija rrakkomandata hija bbażata fuq dejta ta’ immudellar farmakokinetiku (ara t-Taqsima 5.2).

Kura tal-infezzjoni tal-influwenza B: B'kollox, 15 % tal-pazjenti posittivi għall-influwenza kienu infettata bl-influwenza B, bil-proporzjonijiet li kienu jvarjaw minn 1 sa 33 % fl-istudji individwali. Il- perijodu medjan ta’ kemm damet il-marda fl-individwi infettati bl-influwenza B ma kienx differenti b'mod sinifikanti bejn il-gruppi kkurati fl-istudji individwali. Dejta nġabret minn 504 individwi infettati bl-influwenza B minn fost l-istudji kollha sabiex tiġi analizzata. Oseltamivir naqqas iż-żmien li damu biex ittaffew is-sintomi kollha b'0.7 ta' jum (95 % CI 0.1 – 1.6 jiem; p = 0.022) u l-perijodu

bid-deni ( 37.8 C), bis-sogħla u bil-koriża b'jum (95 % CI 0.4 – 1.7 jiem; p < 0.001), imqabbel mal-plaċebo.

Il-prevenzjoni tal-influwenza

L-effikaċja ta' oseltamivir fil-prevenzjoni tal-marda tal-influwenza li tittieħed b'mod naturali ntweriet fi studju ta' prevenzjoni ta’ wara l-espożizzjoni li sar fid-djar u f'żewġ studji ta' prevenzjoni fl-istaġun. Il-parametru prinċipali tal-effikaċja għal dawn l-istudji kollha kien l-inċidenza ta' influwenza kkonfermata fil-laboratorju. Il-ħruxija tal-epidemiji tal-influwenza ma tistax titbassar u tvarja fl-istess reġjun u minn staġun għal ieħor, għalhekk in-numru meħtieġ biex tikkura (NNT) sabiex tipprevjeni każ wieħed tal-marda tal-influwenza jvarja.

Prevenzjoni wara l-espożizzjoni: Fi studju f’persuni (12.6 % imlaqmin kontra l-influwenza) li kellhom kuntatt ma' każ indiċi ta' influwenza, il-kura b’75 mg oseltamivir mogħtija darba kuljum, inbdiet fi żmien jumejn minn meta dehru s-sintomi fil-każ indiċi u tkompliet għal sebat ijiem. L-influwenza ġiet ikkonfermata f'163 mit-377 każ indiċi. Oseltamivir naqqas b’mod sinifikanti l-inċidenza tal-marda tal- influwenza klinika f'dawk li kellhom kuntatt ma' każi kkonfermati tal-influwenza minn 24/200 (12 %) fil-grupp tal-plaċebo għal 2/205 (1 %) fil-grupp ta' oseltamivir (tnaqqis ta' 92 %[95 % CI 6 – 16; p

0.0001]). In-numru meħtieġ biex tikkura (NNT) f’kuntatti ta' każijiet veri ta' influwenza kien ta' 10 (95 % CI 9 – 12) u ta' 16 (95 % CI 15 – 19) fil-popolazzjoni kollha (ITT) kien x’kien l-istat tal- infezzjoni tal-każ indiċi.

L-effikaċja ta’ Oseltamivir li jipprevjeni l-marda tal-influwenza li sseħħ b’mod naturali ġiet demonstrata fi studju ta’ prevenzjoni wara espożizzjoni fi djar li nkluda adulti, adoloxxenti u tfal b’età ta’ sena sa 12-il sena, kemm bħala każijiet indiċi kif ukoll bħala kuntatti tal-familja. Il-parametru primarju tal-effikaċja f’dan l-istudju kien l-inċidenza fid-djar ta’ influwenza klinika kkonfermata fil- laboratorju. Profilassi b’Oseltamivir damet għal għaxart ijiem. Fil-popolazzjoni totali kien hemm tnaqqis fl-inċidenza fid-djar ta’ influwenza klinika kkonfermata fil-laboratorju minn 20 % (27/136) fil- grupp li ma kienux qed jirċievu prevenzjoni għal 7 % (10/135) fil-grupp li kienu qed jirċievu prevenzjoni (tnaqqis ta’ 62.7 %, [95 % CI 26.0 - 81.2; p = 0.0042]). Fi djar b’każijiet indiċi nfettati bl- influwenza, kien hemm tnaqqis fl-inċidenza tal-influwenza minn 26 % (23/89) fil-grupp li ma kienux qed jirċievu prevenzjoni għal 11 % (9/84) fil-grupp li kienu qed jirċievu prevenzjoni (tnaqqis ta’

58.5 % [95 % CI 15.6 - 79.6; p = 0.0114]).

Skont analiżi ta’ sottogruppi fi tfal b’età minn 1 sa 12-il sena, l-inċidenza ta’ influwenza klinika kkonfermata fil-laboratorju kienet immnaqsa b’mod sinifikanti minn 19 % (21/111) fil-grupp li ma kienux qed jirċievu prevenzjoni għal 7 % (7/104) fil-grupp li kienu qed jirċievu prevenzjoni (tnaqqis ta’ 64.4 %[95 % CI 15.8 - 85.0; p = 0.0188]). Fost tfal li ma kienux qed ixerrdu l-virus minn qabel fil- linja bażi, l-inċidenza ta’ influwenza klinika kkonfermata fil-laboratorju kienet immnaqqsa minn 21 % (15/70) fil-grupp li ma kienux qed jirċievu prevenzjoni għal 4 % (2/47) fil-grupp li kienu qed jirċievu prevenzjoni (tnaqqis ta’ 80.1 %, [95 % CI 22.0 - 94.9; p = 0.0206]). L-NNT għall-popolazzjoni pedjatrika totali kien ta’ 9 (95 % CI 7 - 24) u 8 (95 % CI 6, limitu ta’ fuq mhux stmat) fil-popolazzjoni kollha (ITT) u f’kuntatti pedjatriċi ta’ każijiet indiċi infettati (ITTII), rispettivament.

Prevenzjoni tal-influwenza wara espożizzjoni fi trabi ta’ età inqas minn sena waqt pandemija:

Prevenzjoni waqt pandemija tal-influwenza ma ġietx studjata fi studji kliniċi kkontrollati fi tfal b’età ta’ 0-12-il xahar. Ara Sezzjoni 5.2 għal dettalji ta’ simulazzjoni tal-espożizzjoni.

Prevenzjoni waqt epidemija ta’ influwenza fil-komunità: F'analiżi kkombinat ta' żewġ studji oħra li saru fuq adulti li ma kinux imlaqma iżda altrimenti b'saħħithom, 75 mg ta’ oseltamivir mogħti darba kuljum għal 6 ġimgħat naqqas b'mod sinifikanti l-inċidenza tal-marda tal-influwenza klinika minn 25/519 (4.8 %) fil-grupp tal-plaċebo għal 6/520 (1.2 %) fil-grupp ta' oseltamivir (tnaqqis ta' 76 %

[95 % CI 1.6 – 5.7; p = 0.0006]) wara tifqigħa tal-influwenza fil-komunità. L-NNT f'dan l-istudju kien ta' 28 (95 % CI 24 – 50). Studju li sar fuq ir-residenti tad-djar tal-anzjani, fejn 80 % tal-parteċipanti ħadu t-tilqima fl-istaġun li fih sar l-istudju, 75 mg oseltamivir mogħti darba kuljum għal 6 ġimgħat naqqas b’mod sinifikanti l-inċidenza tal-marda tal-influwenza klinika minn 12/272 (4.4 %) fil-grupp tal-plaċebo għal 1/276 (0.4 %) fil-grupp ta' oseltamivir (tnaqqis ta' 92 % [95 % CI 1.5 – 6.6; p = 0.0015]). L-NNT f'dan l-istudju kien 25 (95 % CI 23 – 62).

Profilassi tal-influwenza f’pazjenti immunokompromessi : Twettaq studju double-blind, ikkontrollat bil-plaċebo u randomised dwar il-profilassi staġunali tal-influwenza f’475 pazjent immunokompromess (388 pazjent bi trapjant ta’ organu solidu [195 plaċebo; 193 oseltamivir], 87 pazjent bi trapjant emopoetiku ta’ ċelluli staminali [43 plaċebo; 44 oseltamivir], l-ebda pazjent b’kundizzjonijiet immunosoppressanti oħrajn), inkluż 18-il tifel u tifla b’età minn sena sa 12-il sena. Il-mira primarja ta’ dan l-istudju kienet l-inċidenza ta’ influwenza klinika kkonfermata fil-laboratorju kif determinat minn koltura virali u/jew żjieda għal erba’ darbiet fl-antikorpi HAI. L-inċidenza ta’ influwenza klinika kkonfermata fil-laboratorju kienet 2.9 % (7/238) fil-grupp tal-plaċebo u 2.1 % (5/237) fil-grupp ta’ oseltamivir (95 % CI -2.3 % – 4.1 %; p = 0.772).

Ma sarux studji speċifiċi biex jiġi stmat it-tnaqqis fir-riskju ta' komplikazzjonijiet.

Reżistenza għal oseltamivir

Studji kliniċi: Ir-riskju ta’ żvilupp ta’ virusis tal-influwenza b’suxxettibilità mnaqqsa jew b’reżistenza ċara għal oseltamivir kien eżaminat waqt studji kliniċi sponsorjati minn Roche. Żvilupp ta’ virus b’reżistenza għal oseltamivit waqt it-trattement kien iktar frekwenti fi tfal milli adulti, b’medda ta’ inqas minn 1% fl-adulti għal 18% fi tfal ta’ inqas minn sena eta. Tfal li nstab li kellhom virus reżistenti għal oseltamivir, xerrdu il-virus għal perijodu itwal meta mqabbla ma suġġetti b’virus suxxettibli. Minkejja dan, reżistenza għal oseltamivir li tirriżulta mit-trattament ma’ affetwatx ir-rispons għat- trattament u ma kkawżatx titwil ta’ żmien b’sintomi ta’ l-influwenza.

Popolazzjoni ta’

Pazjenti b’Mutazzjonijiet Reżistenti (%)

Determinazzjoni tal-

Determinazzjoni tal-

Pazjenti

Fenotip*

Ġenotip u l-Fenotip*

Adulti u adoloxxenti

0.62% (14/2253)

0.67% (15/2253)

Tfal (1-12-il sena)

3.89% (66/1698)

4.24% (72/1698)

Trabi (<1 sena)

18.31% (13/71)

18.31% (13/71)

* Ma kienx determinat il-ġenotip sħiħ fl-istudji kollha

Fi studji kliniċi magħmula sal-lum dwar il-prevenzjoni tal-influwenza f’pazjenti immunokompetenti wara espożizzjoni (sebat ijiem), wara espożizzjoni fi gruppi ta’ nies fl-istess dar (għaxart ijiem) u influwenza tal-istaġun (42 jum) ma kien hemm l-ebda evidenza ta’ żvilupp ta’ reżistenza għall- mediċina assoċjat mal-użu ta’ oseltamivir. Waqt studju ta’ 12-il ġimgħa dwar il-profilassi f’pazjenti mmunokompromessi, ma kienet osservata l-ebda reżistenza.

Dejta klinika u ta’ sorveljanza: Mutazzjonijiet naturali assoċjati ma’ suxxettibilità mnaqqsa għal oseltamivir in vitro instabu f’virusis tal-influwenza A u B iżolati minn pazjenti li ma kellhomx esponiment għal oseltamivir. Razez reżistenti magħżula waqt il-kura b’oseltamivir kienu iżolati kemm minn pazjenti immunokompetenti kif ukoll minn dawk immunokompromessi. Pazjenti immunokompromessi u tfal żgħar huma f’riskju akbar li jiżviluppaw virus reżistenti għal oseltamivir waqt il-kura.

Virusis reżistenti għal oseltamivir iżolati minn pazjenti kkurati b’oseltamivir u razez tal-laboratorju ta’ virusis tal-influwenza reżistenti għal oseltamivir instabu li għandhom mutazzjonijiet f’neuraminidases N1 u N2. Mutazzjonijiet ta’ reżistenza għandhom tendenza li jkunu speċifiċi għal sotto-tip ta’ virus.

Minn 2007 ġiet misjuba kultant mutazzjoni ta’ H275Y assoċjata ma’ reżistenza ta’ okkorenza naturali f’razez staġjonali ta’ H1N1. Is-suxxettibilità għal oseltamivir u l-prevalenza ta’ virusis bħal dawn

tidher li tvarja skont l-istaġun u b’mod ġeografiku. Fl-2008, H275Y instab f’> 99 % tal-iżolati tal- influwenza H1N1 fiċ-ċirkolazzjoni fl-Ewropa. L-influwenza H1N1 tal-2009 (“influwenza tal- ħnieżer”) kienet kważi suxxettibbli b’mod uniformi għal oseltamivir, b’rapporti sporadiċi biss ta’ reżistenza konnessi ma’ korsijiet terapewtiċi u profilattiċi.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Informazzjoni Ġenerali

Assorbiment

Oseltamivir jiġi assorbit sew mill-passaġġ gastrointestinali wara li oseltamivir phosphate (il- pro-droga) jittieħed mill-ħalq u jinbidel estensivament fil-metabolu attiv (oseltamivir carboxylate) priċipalment permezz ta' esterases epatiċi. Mhux anqas minn 75 % tad-doża orali tasal fiċ- ċirkolazzjoni sistemika bħala metabolu attiv. L-espożizzjoni għall-pro-droga hija ta' anqas minn 5 % meta mqabbla mal-metabolu attiv. Il-konċentrazzjonijiet fil-plażma kemm tal-pro-droga kif ukoll tal- metabolu attiv huma proporzjonali għad-doża u ma jagħmilx effett jekk jittieħed mal-ikel.

Distribuzzjoni

Il-volum medju tad-distribuzzjoni ta’ oseltamivir carboxylate fi stat fiss huwa ta' madwar 23 litru fil- bnedmin, liema volum huwa ekwivalenti għall-fluwidu ekstraċellulari tal-ġisem. Billi l-attività ta’ neuraminidase hija ekstraċellulari, oseltamivir carboxylate jitqassam fil-postijiet kollha fejn jinfirex il- virus tal-influwenza.

L-irbit ta’ oseltamivir carboxylate mal-proteina tal-plażma umana huwa negliġibbli (madwar 3 %).

Bijotrasformazzjoni

Oseltamivir jinbidel b’mod estensiv għal oseltamivir carboxylate permezz ta' esterases li fil-biċċa l-kbira tagħhom jinstabu fil-fwied. Studji in vitro wrew li la oseltamivir u lanqas il-metabolu attiv m'huma la inibituri u lanqas substrati għall-iżoformi prinċipali taċ-ċitokromju P450. L-ebda konjugat ta' fażi II ta' xi wieħed mis-sustanzi ma ġie identifikat in vivo.

Eliminazzjoni

Oseltamivir li jiġi assorbit jiġi primarjament (> 90 %) eliminat billi jibidel f’oseltamivir carboxylate. Dan ma jkomplix jiġi metabolizzat u jiġi eliminat fl-awrina. Il-konċentrazzjonijiet massimi ta' oseltamivir carboxylate fil-plażma jitbaxxew b’half-life ta' 6 sa 10 sigħat fil-biċċa l-kbira tal-individwi. Il-metabolu attiv jiġi eliminat kompletament billi jitneħħa mill-kliewi. It-tneħħija mill-kliewi (18.8 l/h) teċċedi r-rata ta' filtrazzjoni glomerulari (7.5 l/h) li jindika li sekrezzjoni tubulari sseħħ flimkien ma’ filtrazzjoni glomerulari. Inqas minn 20 % ta' doża orali, li kienet mmarkata b’sustanza radjuattiva, tneħħiet mal-ippurgar.

Popolazzjonijiet oħra speċjali

Popolazzjoni pedjatrika: Il-farmakokinetika, farmakodinamiċi u s-sigurtà tal-oseltamivir ġiet evalwata f'żewġ studji open-label li ma kienux ikkontrollati u li kienu jinkludu tfal b’età taħt is-sena (n-135), infettati bl-influwenza. Ir-rata ta' tneħħija tal-metabolit attiv, korretta għall- piż tal-ġisem, tonqos fl- etajiet taħt is-sena. Espożizzjonijiet metaboliċi huma wkoll aktar varjabbli fi trabi iżgħar . Id-dejta disponibbli tindika li l-espożizzjoni ta' wara doża ta' 3 mg / kg fi trabi minn 0 - 12 xahar ta’ età, turi li espożizzjoni għall-pro-droga u metaboliti hija mistennija li tkun effikaċi bi profil ta' sigurtà komparabbli ma' dik osservata fi tfal akbar u adulti li jużaw id-doża approvata (ara sezzjonijiet 4.1 u 4.2). L-avvenimenti avversi rrappurtati kienu konsistenti mal- profil tas-sigurtà stabbilit fi tfal akbar .

Ma hemmx tagħrif disponibbli għal trabi taħt is-sena għall-prevenzjoni wara li t-tarbija tkun esposta għall-influwenza . Prevenzjoni waqt epidemija ta' influwenza fil-komunità ma ġiex studjat fi tfal taħt it-12-il sena .

Prevenzjoni tal-influwenza wara espożizzjoni fi trabi ta’ età inqas minn sena waqt pandemija:

Simulazzjoni ta’ dożaġġ ta’ darba kuljum ta’ 3 mg/kg fi trabi ta’ < sena turi espożizzjoni fl-istess firxa jew ogħla minn dożaġġ darba kuljum ta’ 75 mg fl-adulti. L-espożizzjoni ma jaqbiżx dik ta’ trattament ta’ trabi ta’ < sena (3 mg/kg darbtejn kuljum) u hija mistennija li twassal għall-profil tas-sigurtà komparabbli (ara Sezzjoni 4.8). Ma sarux studji kliniċi ta’ profilassi fi trabi ta’ età < sena.

Trabi u tfal b’età ta’ sena jew aktar: Il-farmakokinetika ta' oseltamivir ġiet evalwata fi studji farmakokinetiċi b'dożi singoli fi trabi, tfal u adoloxxenti ta’ età minn sena sa 16-il sena. Il- farmakokinetika b'dożi multipli ġiet studjata f'numru żgħir ta' tfal li ħadu sehem fi studju dwar l- effikaċja klinika. It-tfal iż-żgħar neħħew kemm il-pro-droga kif ukoll il-metabolu attiv b'aktar ħeffa mill-adulti, li rriżulta f'espożizzjoni aktar baxxa għad-doża ta’ mg/kg li ngħatat. Dożi ta' 2 mg/kg jagħtu espożizzjoni ta' oseltamivir carboxylate komparabbli għal dik miksuba fl-adulti, li jieħdu doża waħda ta' 75 mg (madwar 1 mg/kg). Il-farmakokinetika ta' oseltamivir fi tfal u adoloxxenti b’età ta’ 12-il sena u aktar hija simili għal dik fl-adulti.

Anzjani

L-espożizzjoni għall-metabolu attiv fi stat fiss kienet minn 25 % sa 35 % ogħla fl-anzjani (età minn 65 sa 78 sena) meta mqabbla ma’ adulti b’età inqas minn 65 sena li ngħataw dożi komparabbli ta’ oseltamivir. Il-half-lives osservati fl-anzjani kienu simili għal dawk li dehru f’adulti żgħażagħ. Fuq bażi ta’ espożizzjoni u tolleranza għall-mediċina, m’hemmx bżonn ta’ aġġustament fid-doża għall- pazjenti anzjani sakemm ma jkunx hemm evidenza ta’ indeboliment renali moderat jew sever (tneħħija tal-krejatinina inqas minn 60 ml/min) (ara sezzjoni 4.2).

Indeboliment renali

Għoti ta’ 100 mg oseltamivir phosphate darbtejn kuljum għal ħamest ijiem lil pazjenti b’diversi gradi ta’ indebolimenti renali wera li l-espożizzjoni għal oseltamivir carboxylate hija proporzjonali b’mod invers għal tnaqqis fil-funzjoni tal-kliewi. Għad-dożaġġ, ara sezzjoni 4.2.

Indeboliment epatiku

Studji in vitro kkonkludew li espożizzjoni għal oseltamivir mhux mistennija li tiżdied b’mod sinifikanti u espożizzjoni għall-metabolu attiv mhux mistennija li tonqos b’mod sinifikanti f’pazjenti b’indeboliment epatiku (ara sezzjoni 4.2).

Nisa Tqal

Analiżi globali tal-farmakokinetika tal-popolazzjoni tindika li l-kors ta’ dożaġġ ta’ Ebilfumin deskritt fis-Sezzjoni 4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata jwassal għal esponiment aktar baxx (medja ta’ 30% tul it-trimestri kollha) għall-metabolit attiv f’nisa tqal meta mqabbel ma’ nisa mhux tqal. Madankollu, l-esponiment aktar baxx imbassar jibqa’ ’l fuq mill-konċentrazzjonijiet inibitorji (valuri IC95) u f’livell terapewtiku għal firxa ta’ razez ta’ virusis tal-influwenza. Barra dan, hemm evidenza minn studji ta’ osservazzjoni li juru benefiċċju tal-kors ta’ dożaġġ attwali f’din il- popolazzjoni ta’ pazjenti. Għalhekk, aġġustamenti fid-doża mhumiex rakkomandati għal nisa tqal fil- kura jew profilassi tal-influwenza (ara sezzjoni 4.6 Fertilità, tqala u treddigħ).

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku bbażat fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn dożi ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni, ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin. Ir-riżultati tal-istudji konvenzjonali dwar il-karċinoġeniċità magħmula fuq ir-rodenti, urew tendenza lejn żjieda dipendenti mid-doża, fl-inċidenza ta' xi tumuri li huma tipiċi għar-razez ta’ rodenti li ntużaw. Meta jiġu kkunsidrati l-marġni ta' espożizzjoni mqabbla mal-espożizzjoni mistennija fl-użu mill-bnedmin, dawn is-sejbiet ma jbiddlux il-benefiċċji u r-riskji ta’ Ebilfumin fl-indikazzjonijiet terapawtiċi aċċettati tiegħu.

Twettqu studji dwar l-effett teratoġeniku fuq il-firien u l-fniek li ngħataw dożi sa 1,500 mg/kg/jum u 500 mg/kg/jum, rispettivament. Ma kienux osservati effetti fuq l-iżvilupp tal-feti. Fi studju dwar il- fertilità tal-firien li ngħataw doża sa 1,500 mg/kg/jum ma kienux osservati reazzjonijiet avversi fuq l- ebda wieħed mis-sessi. Fi studju li sar kemm qabel kif ukoll wara t-twelid fuq il-firien, ġie nnotat li l- proċess tat-twelid ittawwal meta ngħataw 1,500 mg/kg/jum; il-marġni ta' sigurtà bejn l-espożizzjoni

umana u l-ogħla doża li ma ħalliet l-ebda effett (500 mg/kg/jum) fil-ġrieden hija ta' 480 darba għal oseltamivir u ta' 44 darba għall-metabolu attiv, rispettivament. L-espożizzjoni tal-feti tal-firien u tal- fniek kienet ta' madwar 15 sa 20 % ta' dik tal-omm.

F’firien li jkunu qed ireddgħu, oseltamivir u l-metabolu attiv jiġu eliminati fil-ħalib. Dejta limitata tindika li oseltamivir u l-metabolit attiv tiegħu jiġu eliminati fil-ħalib uman. Estrapolazzjoni ta’ dejta dwar l-annimali twassal għal stimi ta' 0.01 mg/jum u 0.3 mg/jum rispettivament għaż-żewġ sustanzi rispettivi.

F'test ta' “massimizzazzjoni” fuq il-fniek tal-Indi ġiet osservata l-possibbilta’ ta' sensitizzazzjoni fil- ġilda b’oseltamivir. Wara li l-annimali li ngħataw il-mediċina reġgħu ngħataw is-sustanza attiva mhux formulata, dehret eritema f'madwar 50 % tal-annimali. Ġiet osservata wkoll xi irritazzjoni riversibbli f'għajnejn il-fniek.

Filwaqt li l-għoti tal-melħ ta’ oseltamivir phosphate bħala doża orali waħda għolja ħafna, sal-ogħla doża ttestjata (1,310 mg/kg), ma kellu l-ebda reazzjoni avvera fuq firien adulti, dożi bħal dawn wasslu għal tossiċità fi frieħ tal-firien żgħar, ta’ 7 ijiem, inkluż mewt. Dawn ir-reazzjonijiet kienu osservati b’dożi ta’ 657 mg/kg jew aktar. Ma kienux osservati reazzjonijiet avversi b’500 mg/kg, inkluż waqt kura kronika (500 mg/kg/kuljum mogħtija minn 7 sa 21 ġurnata wara t-twelid).

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Ebilfumin 30 mg kapsuli ibsin

Qalba tal-kapsula

Pregelatinised starch (derivat minn maize starch)

Talc

Povidone (K-29/32)

Croscarmellose sodium

Sodium stearyl fumarate

Qoxra tal-kapsula-

Gelatin

Iron oxide isfar (E172)

Titanium dioxide (E171)

Titanium dioxide (E171)

Linka għall-istampar

Shellac Glaze -45% (20% esterifikat)

Iron Oxide iswed (E172)

Propylene glycol (E1520)

Ammonium hydroxide 28% (E527)

Ebilfumin 45 mg kapsuli ibsin

Qalba tal-kapsula

Pregelatinised starch (derivat minn maize starch)

Talc

Povidone (K-29/32)

Croscarmellose sodium

Sodium stearyl fumarate

Qoxra tal-kapsula-

Gelatin

Titanium dioxide (E171)

Linka għall-istampar

Shellac Glaze -45% (20% esterifikat)

Iron Oxide iswed (E172)

Propylene glycol (E1520)

Ammonium hydroxide 28% (E527)

Ebilfumin 75 mg kapsuli ibsin

Qalba tal-kapsula

Pregelatinised starch (derivat minn maize starch)

Talc

Povidone (K-29/32)

Croscarmellose sodium

Sodium stearyl fumarate

Qoxra tal-kapsula-

Kappa:

Gelatin

Iron oxide isfar (E172)

Titanium dioxide (E171)

Qiegħ

Gelatin

Titanium dioxide (E171)

Linka għall-istampar

Shellac Glaze -45% (20% esterifikat)

Iron Oxide iswed (E172)

Propylene glycol (E1520)

Ammonium hydroxide 28% (E527)

6.2Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

5 snin

Ħażna tas-suspensjoni mħallta fl-ispiżerija

Iddum tajba għal 3 ġimgħat meta maħżuna f’temperatura ta’ inqas minn 25 °C. Iddum tajba għal 6 ġimgħat meta maħżuna f’temperatura ta’ bejn 2°C- 8°C.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen f’temeratura inqas minn 250C.

Għall-kundizzjonijiet ta’ ħażna tas-suspensjoni mħallta fl-ispiżerija, ara sezzjoni 6.3.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

(PVC/PE/PVDC, issiġillat b’fojl tal-aluminju jew kontenituri HDPE b’għatu LDPE (u dessikant). Daqs tal-pakkett ta’ 10 kapsuli.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

Formulazzjoni improvizzata

Meta oseltamivirtrab għal suspensjoni orali ma jkunx disponibbli

Trab oseltamivir manifatturat kummerċjalment għal suspensjoni orali (6 m /ml) huwa l-prodott preferuta għal pazjenti pedjatriċi u adulti li għandhom diffikultajiet biex jibilgħu kapsuli jew fejn huma meħtieġa dożi aktar baxxi . F’każ li t-trab oseltamivir għal suspensjoni orali manifatturat b’mod kummerċjali ma jkunx disponibbli, l-ispiżjar jista’ jagħmel suspensjoni (6 mg/ml ) minn kapsuli Ebilfumin jew nkella il-pazjenti jistgħu jippreparaw is-sospensjoni mill-kapsuliid-dar.

Il-preparazzjoni magħmula fl-ispiżerija għandha tkun ippreferuta minn preparazzjoni magħmula d-dar. Informazzjoni dettaljata dwar preparazzjoni magħmula d-dar tista’ tinstab fil-fuljett ta’ tagħrif tal- kapsuli ta’ Ebilfumin taħt “Preparazzjoni tal-likwiduEbilfumin id-dar”.

Siringi ta’ volum u gradazzjoni xierqa għandhom jiġu pprovduti għall-għoti tas-suspensjoni magħmula fl-ispiżerija kif ukoll għall-proċeduri nvoluti fil-preparazzjoni magħmula d-dar. Fiż-żewġ każijiet, il- volumi korretti preferibbilment għandhom jiġu mmarkati fuq is-siringi.

Preparazzjoni fl-ispiżerija

Suspensjoni ta’ 6 mg/ml imħallta fl-ispiżerija ppreparata minn kapsuli

Adulti, adoloxxenti u trabi u tfal b’età ta’ sena jew aktar li ma jistgħux jibilgħu kapsuli intatti

Din il-proċedura tiddeskrivi l-preparazzjoni ta’ suspensjoni ta’ 6 mg/ml li ser tipprovdi pazjent wieħed b’mediċina biżżejjed għall-kors ta’ kura ta’ 5 ijiem jew kors ta’ profilassi ta’ 10 ijiem.

L-ispiżjar jista’ jħallat suspensjoni ta’ 6 mg/ml minn kapsuli Ebilfumin ta’ 30 mg, 45 mg jew 75 mg bl-użu ta’ ilma li għandu miżjud 0.05% w/v sodium benzoate bħala preservattiv.

L-ewwel, ikkalkula il-volum totali meħtieġ li għandu jiġi mħallat u mgħoti biex jipprovdi kors ta’ kura ta’ 5 ijiem jew kors ta’ profilassi ta’ 10 ijiem għall-pazjent. Il-volum totali meħtieġ huwa determinat mill-piż tal-pazjent skont ir-rakkomandazzjoni fit-tabella isfel. Biex tippermetti li jinġibed volum preċiż sa 10 dożi (2 ġibdiet għal kull doża ta’ kura ta’ kuljum għal 5 ijiem), għandha tiġi kkunsidrata l- kolonna li tindika t-telf tal-kejl biex tiġi mħallta.

Volum ta’ suspensjoni ta’ 6 mg/ml imħallta fl-ispiżerija ppreparata skont il-piż tal-pazjent

 

Volum totali li għandu jiġi mħallat

Volum totali li għandu jiġi

 

skont il-piż tal-pazjent

mħallat skont il-piż tal-pazjent

Piż tal-ġisem

(ml)

(ml)

(kg)

Telf tal-kejl mhux ikkunsidrat

Telf tal-kejl ikkunsidrat

10 kg sa 15-il kg

50 ml

60 ml jew 75 ml*

> 15 kg sa 23 kg

75 ml

90 ml jew 100 ml*

> 23 kg sa 40 kg

100 ml

125 ml

> 40 kg

125 ml

137.5 ml (jew 150 ml)*

* Skont il-qawwa tal-kapsula użata.

Fit-tieni pass, iddetermina in-numru ta’ kapsuli u l-ammont ta’ likwidu (ilma li għandu miżjud 0.05% w/v sodium benzoate bħala preservattiv) meħtieġa għall-preparazzjoni tal-volum totali (ikkalkulat mit-tabella fuq) tas-suspensjoni ta’ 6 mg/ml imħallta fl-ispiżerija kif muri fit-tabella taħt:

Numru ta’ kapsuli u l-ammont ta’ likwidu meħtieġa għall-preparazzjoni tal-volum totali ta’ suspensjoni ta’ 6 mg/ml imħallta fl-ispiżerija

Volum totali ta’

Numru meħtieġ ta’ kapsuli Ebilfumin

 

suspensjoni

 

(mg ta’ oseltamivir)

 

 

mħallta li

 

 

 

 

għandu jiġi

 

 

 

Volum meħtieġ ta’

ppreparat

75 mg

45 mg

30 mg

likwidu

 

 

 

 

 

60 ml

Jekk

8 kapsuli

12-il kapsula

59.5 ml

 

jogħġbok uża

(360 mg)

(360 mg)

 

 

kapsuli ta’

 

 

 

 

qawwa oħra*

 

 

 

75 ml

6 kapsuli

10 kapsuli (450

15-il kapsula

74 ml

 

(450 mg)

mg)

(450 mg)

 

90 ml

Jekk

12-il kapsula

18-il kapsula

89 ml

 

jogħġbok uża

(540 mg)

(540 mg)

 

 

kapsuli ta’

 

 

 

 

qawwa oħra*

 

 

 

100 ml

8 kapsuli

Jekk jogħġbok

20 kapsula

98.5 ml

 

(600 mg)

uża kapsuli ta’

(600 mg)

 

 

 

qawwa oħra*

 

 

125 ml

10 kapsuli

Jekk jogħġbok

25 kapsula

123.5 ml

 

(750 mg)

uża kapsuli ta’

(750 mg)

 

 

 

qawwa oħra*

 

 

137.5 ml

11-il kapsula

Jekk jogħġbok

Jekk jogħġbok

136 ml

 

(825 mg)

uża kapsuli ta’

uża kapsuli ta’

 

 

 

qawwa oħra*

qawwa oħra*

 

*M’hemmx taħlita ta’ din il-qawwa ta’ kapsuli li tista’ tintuża biex tintlaħaq il-konċentrazzjoni immirata; għalhekk, jekk jogħġbok uża kapsuli ta’ qawwa oħra.

Fit-tielet pass, segwi l-proċedura taħt biex tiġi mħallta s-suspensjoni ta’ 6 mg/ml mill-kapsuli Ebilfumin:

1.F’buqar tal-ħġieġ ta’ daqs adattat poġġi l-ammont iddikjarat ta’ ilma li għandu miżjud 0.05 % w/v sodium benzoate bħala preservattiv.

2.Iftaħ l-ammont iddikjarat ta’ kapsuli Ebilfumin u ttrasferixxi l-kontenut ta’ kull kapsula direttament ġol-ilma ippreservat fil-buqar tal-ħġieġ.

3.B’mezz adattat biex tħawwad, ħawwad għal żewġ minuti.

(Nota: Is-sustanza mediċinali, oseltamivir phosphate, tinħall malajr fl-ilma. Is-suspensjoni hija kkawżata minn xi eċċipjenti tal-kapsuli Ebilfumin li ma jinħallux.)

4.Ittrasferixxi s-suspensjoni ġo flixkun tal-ħġieġ ta’ lewn kannella jew flixkun ta’ polyethyleneterephthalate (PET) ta’ lewn kannella. Jista’ jintuża lenbut biex jiġi eliminat kull tixrid.

5.Għalaq il-flixkun permezz ta’ għatu reżistenti għat-tfal.

6.Poġġi tikketta oħra fuq il-flixkun li tindika Ħawwad bil-Mod Qabel l-Użu.

(Nota: Din is-suspensjoni mħallta għandha titħawwad bil-mod qabel l-għoti biex titnaqqas t- tendenza li tinqabad l-arja ġewwa.)

7.Għarraf lill-ġenituri jew lill-persuna li qed tieħu ħsieb lill-pazjent li kull materjal li jibqa’ wara li tintemm it-terapija għandu jintrema. Huwa rrakkomandat li din l-informazzjoni tiġi pprovduta permezz ta’ tikketta oħra imwaħħla mal-flixkun jew billi żżid stqarrija fuq it-tikketta bl- istruzzjonijiet tal-ispiżerija.

8.Skont il-kundizzjonijiet ta’ ħażna (ara sezzjoni 6.3), waħħal tikketta xierqa bid-data ta’ skadenza.

Waħħal tikketta tal-ispiżerija fuq il-flixkun li tinkludi l-isem tal-pazjent, istruzzjonijiet għad-dożaġġ, data sa meta għandu jintuża, isem il-prodott mediċinali u kull informazzjoni meħtieġa oħra biex tkun

taqbel mar-regolamenti farmaċewtiċi lokali. Irreferi għat-tabella isfel għall-istruzzjonijiet xierqa ta’ dożaġġ.

Tabella ta’ dożaġġ għas-suspensjoni ta’ 6 mg/ml imħallta fl-ispiżerija ppreparata minn kapsuli Ebilfumin għal trabi u tfal b’età ta’ sena jew aktar

 

 

Volum f’kull

 

 

Piż tal-ġisem

Doża

doża

Doża ta’ kura

Doża ta’ profilassi

(kg)

(mg)

6 mg/ml

(għal 5 ijiem)

(għal 10 ijiem)

10 kg sa 15-il

30 mg

5 ml

5 ml darbtejn kuljum

5 ml darba kuljum

kg

 

 

 

 

> 15 kg sa

45 mg

7.5 ml

7.5 ml darbtejn kuljum

7.5 ml darba kuljum

23 kg

 

 

 

 

> 23 kg sa

60 mg

10 ml

10 ml darbtejn kuljum

10 ml darba kuljum

40 kg

 

 

 

 

> 40 kg

75 mg

12.5 ml

12.5 ml darbtejn

12.5 ml darba kuljum

 

 

 

kuljum

 

Għati s-suspensjoni mħallta fl-ispiżerija b’siringa orali mmarkata bi gradi biex jiġu mkejjla ammonti żgħar ta’ suspensjoni. Jekk possibbli, immarka il-grada li tikkorrispondi għad-doża xierqa (skont it- tabella ta’ dożaġġ fuq) fuq is-siringa orali għal kull pazjent.

Id-doża xierqa għandha titħallat mill-persuna li qed tieħu ħsieb lill-pazjent ma’ kwantità ugwali ta’ ikel likwidu b’togħma ħelwa, bħall-ilma biz-zokkor, ġulepp taċ-ċikkulata, ġulepp taċ-ċirasa u toppings għad-deżerta (bħall-ġulepp tal-karamella jew fudge), biex tinħeba t-togħma morra.

Trabi b’età inqas minn sena

Din il-proċedura tiddeskrivi l-preparazzjoni ta’ suspensjoni ta’ 6 mg/ml li ser tipprovdi pazjent wieħed b’medikazzjoni biżżejjed għall-kors ta’ kura ta’ 5 ijiem jew kors ta’ profilassi ta’ 10 ijiem.

L-ispiżjar jista’ jħallat suspensjoni ta’ 6 mg/ml minn kapsuli Ebilfumin ta’ 30 mg, 45 mg jew 75 mg bl-użu ta’ ilma li għandu miżjud 0.05% w/v sodium benzoate bħala preservattiv.

L-ewwel, ikkalkula il-volum totali meħtieġ li għandu jiġi mħallat u mgħoti lil kull pazjent. Il-volum totali meħtieġ huwa determinat mill-piż tal-pazjent kif irrakkomandat fit-tabella taħt. Biex tippermetti li jinġibed volum preċiż sa 10 dożi (2 ġibdiet għal kull doża ta’ kura ta’ kuljum għal 5 ijiem), għandha tiġi kkunsidrata l-kolonna li tindika t-telf tal-kejl biex tiġi mħallta.

Volum ta’ suspensjoni ta’ 6 mg/ml imħallta fl-ispiżerija ppreparata skont il-piż tal-pazjent

Piż tal-ġisem

Volum totali li għandu jiġi mħallat

Volum totali li għandu jiġi mħallat

(kg)

skont il-piż tal-pazjent (ml)

skont il-piż tal-pazjent

 

Telf tal-kejl mhux ikkunsidrat

(ml)

 

 

Telf tal-kejl ikkunsidrat

≤ 7 kg

sa 40 ml

50 ml

> 7 kg sa 10 kg

50 ml

60 ml jew 75 ml*

* Skont il-qawwa tal-kapsula użata.

Fit-tieni pass, iddetermina n-numru ta’ kapsuli u l-ammont ta’ likwidu (ilma li fih 0.05% w/v sodium benzoate bħala preservattiv) meħtieġa biex ikun ippreparat il-volum totali (ikkalkutat mit-tabella fuq) tas-suspensjoni ta’ 6 mg/ml imħallta fl-ispiżerija kif muri fit-tabella taħt:

Numru ta’ kapsuli u l-ammont ta’ likwidu meħtieġa għall-preparazzjoni tal-volum totali ta’ suspensjoni ta’ 6 mg/ml imħallta fl-ispiżerija

Volum totali ta’

Numru meħtieġ ta’ kapsuli Ebilfumin

 

suspensjoni

 

(mg ta’ oseltamivir)

 

 

mħallta li

 

 

 

 

għandu jiġi

 

 

 

Volum meħtieġ ta’

ppreparat

75 mg

45 mg

30 mg

likwidu

Volum totali ta’

Numru meħtieġ ta’ kapsuli Ebilfumin

 

suspensjoni

 

(mg ta’ oseltamivir)

 

 

mħallta li

 

 

 

 

għandu jiġi

 

 

 

Volum meħtieġ ta’

ppreparat

75 mg

45 mg

30 mg

likwidu

 

 

 

 

 

50 ml

4 kapsuli

Jekk jogħġbok uża

10 kapsuli

49.5 ml

 

(300 mg)

kapsuli ta’ qawwa

(300 mg)

 

 

 

oħra*

 

 

60 ml

Jekk jogħġbok

8 kapsuli

12-il kapsula

59.5 ml

 

uża kapsuli ta’

(360 mg)

(360 mg)

 

 

qawwa oħra*

 

 

 

75 ml

6 kapsuli (450

10 kapsuli

15-il kapsula

74 ml

 

mg)

(450 mg)

(450 mg)

 

*M’hemmx taħlita ta’ din il-qawwa ta’ kapsuli li tista’ tintuża biex tintlaħaq il-konċentrazzjoni immirata; għalhekk, jekk jogħġbok uża kapsuli ta’ qawwa oħra.

Fit-tielet pass, segwi l-proċedura isfel biex tiġi mħallta s-suspensjoni ta’ 6 mg/ml mill-kapsuli Ebilfumin:

1.F’buqar tal-ħġieġ ta’ daqs adattat poġġi l-ammont iddikjarat ta’ ilma li għandu miżjud 0.05 % w/v sodium benzoate bħala preservattiv.

2.Iftaħ l-ammont iddikjarat ta’ kapsuli Ebilfumin u ttrasferixxi l-kontenut ta’ kull kapsula direttament ġol-ilma ippreservat fil-buqar tal-ħġieġ.

3.B’mezz adattat biex tħawwad, ħawwad għal żewġ minuti.

(Nota: Is-sustanza mediċinali, oseltamivir phosphate, tinħall malajr fl-ilma. Is-suspensjoni hija kkawżata minn xi eċċipjenti tal-kapsuli Ebilfumin li ma jinħallux.)

4.Ittrasferixxi s-suspensjoni ġo flixkun tal-ħġieġ ta’ lewn kannella jew flixkun ta’ polyethyleneterephthalate (PET) ta’ lewn kannella. Jista’ jintuża lenbut biex jiġi eliminat kull tixrid.

5.Għalaq il-flixkun permezz ta’ għatu reżistenti għat-tfal.

6.Poġġi tikketta oħra fuq il-flixkun li tindika “Ħawwad bil-Mod Qabel l-Użu”.

(Nota: Din is-suspensjoni mħallta għandha titħawwad bil-mod qabel l-għoti biex titnaqqas t- tendenza li tinqabad l-arja ġewwa.)

7.Għarraf lill-ġenituri jew lill-persuna li qed tieħu ħsieb lill-pazjent li kull materjal li jibqa’ wara li tintemm it-terapija għandu jintrema. Huwa rrakkomandat li din l-informazzjoni tiġi pprovduta permezz ta’ tikketta oħra imwaħħla mal-flixkun jew billi żżid stqarrija fuq it-tikketta bl- istruzzjonijiet tal-ispiżerija.

8.Skont il-kundizzjonijiet ta’ ħażna (ara sezzjoni 6.3), waħħal tikketta xierqa bid-data ta’ skadenza.

Waħħal tikketta tal-ispiżerija fuq il-flixkun li tinkludi l-isem tal-pazjent, istruzzjonijiet għad-dożaġġ, data sa meta għandu jintuża, isem tal-prodott mediċinali u kull informazzjoni meħtieġa oħra biex tkun taqbel mar-regolamenti farmaċewtiċi lokali. Irreferi għat-tabella taħt għall-istruzzjonijiet xierqa ta’ dożaġġ.

Tabella ta’ dożaġġ għas-suspensjoni ta’ 6 mg/ml imħallta fl-ispiżerija ppreparata minn kapsuli Ebilfumin għal trabi b’età minn (età inqas minn sena)

Piż tal-Ġisem

 

 

 

 

Daqs tad-

(irranġat sal-

 

 

 

Doża ta’

dispenser li

eqreb 0.5 kg)

 

Volum

Doża ta’

Profilassi

għandek tuża

 

 

f’kull doża

Kura

(għal 10

(gradazzjoni

 

Doża (mg)

(6 mg/ml)

(għal 5 ijiem)

ijiem)

ta’ 0.1 ml)

3 kg

9 mg

 

1.5ml darbtejn

1.5ml darba

2.0ml (or

 

 

1.5 ml

kuljum

kuljum

3.0ml)

3.5 kg

10.5 mg

 

1.8ml darbtejn

1.8ml darba

2.0ml (or

 

 

1.8 ml

kuljum

kuljum

3.0ml)

4 kg

12 mg

 

2.0ml darbtejn

2.0ml darba

3.0ml

 

 

2.0 ml

kuljum

kuljum

 

4.5 kg

13.5 mg

2.3 ml

2.3ml darbtejn

2.3ml darba

3.0ml

 

 

 

kuljum

kuljum

 

5 kg

15 mg

2.5 ml

2.5ml darbtejn

2.5ml darba

3.0ml

 

 

 

kuljum

kuljum

 

5.5 kg

16.5 mg

2.8 ml

2.8ml darbtejn

2.8ml darba

3.0ml

 

 

 

kuljum

kuljum

 

6 kg

18 mg

3.0 ml

3.0ml darbtejn

3.0ml darba

3.0ml (or

 

 

 

kuljum

kuljum

5.0ml)

6.5 kg

19.5 mg

3.3 ml

3.3ml darbtejn

3.3ml darba

5.0ml

 

 

 

kuljum

kuljum

 

7 kg

21 mg

3.5 ml

3.5ml darbtejn

3.5ml darba

5.0ml

 

 

 

kuljum

kuljum

 

7.5 kg

22.5 mg

3.8 ml

3.8ml darbtejn

3.8ml darba

5.0ml

 

 

 

kuljum

kuljum

 

8 kg

24 mg

4.0 ml

4.0ml darbtejn

4.0ml darba

5.0ml

 

 

 

kuljum

kuljum

 

8.5 kg

25.5 mg

4.3 ml

4.3ml darbtejn

4.3ml darba

5.0ml

 

 

 

kuljum

kuljum

 

9 kg

27 mg

4.5 ml

4.5ml darbtejn

4.5ml darba

5.0ml

 

 

 

kuljum

kuljum

 

9.5 kg

28.5 mg

4.8 ml

4.8ml darbtejn

4.8ml darba

5.0ml

 

 

 

kuljum

kuljum

 

10 kg

30 mg

5.0 ml

5.0ml darbtejn

5.0ml darba

5.0ml

 

 

 

kuljum

kuljum

 

Għati s-suspensjoni mħallta fl-ispiżerija b’siringa orali mmarkata bi gradi biex jiġu mkejjla ammonti żgħar ta’ suspensjoni. Jekk possibbli, immarka il-grada li tikkorrispondi għad-doża xierqa (skont it- tabelli ta’ dożaġġ fuq) fuq is-siringa orali għal kull pazjent.

Id-doża xierqa għandha titħallat mill-persuna li qed tieħu ħsieb lill-pazjent ma’ kwantità ugwali ta’ ikel likwidu b’togħma ħelwa, bħall-ilma biz-zokkor, ġulepp taċ-ċikkulata, ġulepp taċ-ċirasa u toppings għad-deżerta (bħall-ġulepp tal-karamella jew fudge), biex tinħeba t-togħma morra.

Preparazzjoni d-dar

Meta it-trab oseltamivir għal suspensjoni orali manifatturat b’mod kummerċjali ma jkunx disponibbli, għandha tintuża suspensjoni mħallta fl-ispiżerija ppreparata minn kapsuli ta’ Ebilfumin (ara l- istruzzjonijiet dettaljati fuq). Jekk kemm it-trab oselvatimir għal suspensjoni orali manifatturat b’mod kummerċjali, kif ukoll is-suspensjoni mħallta fl-spiżerija ma jkunu disponibbli, suspensjoni ta’ Ebilfumin tista’ tiġi ppreparata id-dar.

Meta jkunu disponibbli qawwiet ta’ kapsula adattati għad-doża meħtieġa, id-doża tingħata billi tinfetaħ il-kapsula u l-kontent tagħha jiġi mħallat ma’ mhux aktar minn kuċċarina waħda ta’ ikel b’togħma ħelwa. It-togħma morra tista’ tinħeba bi prodotti bħall-ilma biz-zokkor, ġulepp taċ-ċikkulata, ġulepp taċ-ċirasa u toppings għad-deżerta (bħall-ġulepp tal-karamella jew fudge). It-taħlita għandha titħawwad u l-kontenut kollu għandu jingħata lill-pazjent. Wara li tiġi ppreparata, t-taħlita għandha tittieħed minnufih.

Meta jkun hemm disponibbli kapsuli ta’ 75 mg biss u jkunu meħtieġa dożi ta’ 30 mg jew 45 mg, il- preparazzjoni tas-suspensjoni Ebilfumin tinvolvi passi addizzjonali. Istruzzjonijiet dettaljati jistgħu jinstabu fil-fuljett ta’ tagħrif tal-kapsuli ta’ Ebilfumin taħt “Preparazzjoni likwida ta’ Ebilfumin id-dar”.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Actavis Group PTC ehf. Reykjavíkurvegur 76-78 220 Hafnarfjörður Islanda

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Ebilfumin 30 mg kapsuli ibsin

EU/1/14/915/001 (10 folji capsuli iebsin)

EU/1/14/915/002 (10 kontenitur capsuli iebsin)

Ebilfumin 45 mg kapsuli ibsin

EU/1/14/915/003 (10 kontenitur ta l-kapsuli ibsin)

EU/1/14/915/004 (10 folja tal-kapsuli ibsin)

Ebilfumin 75 mg kapsuli ibsin

EU/1/14/915/005 (10 kontenitur ta l-kapsuli ibsin)

EU/1/14/915/006 (10 folja tal-kapsuli ibsin)

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data ta’ l-ewwel awtorizzazzjoni: 22 Mejju 2014

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati