Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ebixa (memantine hydrochloride) – Tikkettar - N06DX01

Updated on site: 06-Oct-2017

Isem tal-MediċinaEbixa
Kodiċi ATCN06DX01
Sustanzamemantine hydrochloride
ManifatturH. Lundbeck A/S

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA GĦAL PAKKETT TA’ FOLJI

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Ebixa 10 mg pilloli miksijin b’rita

Memantine hydrochloride

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kull pillola miksija b’rita fiha 10 mg memantine hydrochloride ekwivalenti għal 8.31 mg memantine.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pilloli miksijin b’rita. 14-il pillola miksija b’rita. 28 pillola miksija b’rita. 30 pillola miksija b’rita 42 pillola miksija b’rita 49 x 1 pillola miksija b’rita 50 pillola miksija b’rita. 56 pillola miksija b’rita.

56 x 1 pillola miksija b’rita.

70 pillola miksija b’rita.

84 pillola miksija b’rita.

98 pillola miksija b’rita.

98 x 1 pillola miksija b’rita.

100 pillola miksija b’rita.

100 x 1 pillola miksija b’rita.

112-il pillola miksija b’rita.

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX.SSSS}

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Id-Danimarka

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/219/016 14-il pillola miksija b’rita.

EU/1/02/219/007 28 pillola miksija b’rita.

EU/1/02/219/001 30 pillola miksija b’rita.

EU/1/02/219/017 42 pillola miksija b’rita.

EU/1/02/219/010 49 x 1 pillola miksija b’rita.

EU/1/02/219/002 50 pillola miksija b’rita.

EU/1/02/219/008 56 pillola miksija b’rita.

EU/1/02/219/014 56 x 1 pillola miksija b’rita.

EU/1/02/219/018 70 pillola miksija b’rita.

EU/1/02/219/019 84 pillola miksija b’rita.

EU/1/02/219/020 98 pillola miksija b’rita.

EU/1/02/219/015 98 x 1 pillola miksija b’rita.

EU/1/02/219/003 100 pillola miksija b’rita.

EU/1/02/219/011 100 x 1 pillola miksija b’rita.

EU/1/02/219/009 112-il pillola miksija b’rita.

13.NUMRU TAL-LOTT

LOTT {numru}

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Ebixa pilloli ta’ 10 mg

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA BHALA PAKKETT INTERMEDJU / KOMPONENT TA’ MULTIPAKK

(MINGĦAJR IL-KAXXA BLU)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Ebixa 10 mg pilloli miksijin b’rita

Memantine hydrochloride

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kull pillola miksija b’rita fiha 10 mg memantine hydrochloride ekwivalenti għal 8.31 mg memantine.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pilloli miksijin b’rita. 50 pillola miksijin b’rita 98 pillola miksijin b’rita

Komponent ta’ pakkett multiplu, ma jistax jinbigħ b’mod separat.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX.SSSS}

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Id-Danimarka

12.NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/219/021 980 (10 pakketti ta’98) pillola miksija b’rita

EU/1/02/219/012 1000 (20 pakkett ta’50) pillola miksija b’rita

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Ebixa pilloli ta’ 10 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

IT-TIKKETTA TAT-TGEŻWIR TA’ BARRA FUQ IL-MULTIPAKKS IMGEŻWRA FIL- FOJL (LI JINKLUDI L-KAXXA BLU)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Ebixa 10 mg pilloli miksijin b’rita

Memantine hydrochloride

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kull pillola miksija b’rita fiha 10 mg memantine hydrochloride ekwivalenti għal 8.31 mg memantine.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pilloli miksija b’rita

Pakkett multiplu: 980 (10 pakketti ta’ 98) pillola miksija b’rita

Pakkett multiplu: 1000 (20 pakkett ta’ 50) pillola miksija b’rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX.SSSS}

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Id-Danimarka

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/219/021 980 (10 pakketti ta’ 98) pillola miksijin b’rita.

EU/1/02/219/012 1000 (20 pakkett ta’ 50) pillola miksijin b’rita.

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Ebixa pilloli ta’ 10 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJA GĦALL-PILLOLI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Ebixa 10 mg pilloli miksijin b’rita memantine hydrochloride

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

H. Lundbeck A/S

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX.SSSS}

Ara t-timbru intaljat.

4.NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

Ara t-timbru intaljat

5.OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA U L-PAKKETT LI JMISS

MAL-PRODOTT

KARTUNA U TIKKETTA GĦAL FLIXKUN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Ebixa 5 mg/attwazzjoni bil-pompa, soluzzjoni orali memantine hydrochloride

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kull attwazzjoni bil-pompa tagħti 0.5 ml ta’ soluzzjoni li fiha 5 mg ta’ memantine hydrochloride li hija ekwivalenti għal 4.16 mg memantine.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Is-soluzzjoni fiha wkoll potassium sorbate u sorbitol E420.

Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni orali 50 ml

100 ml.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Darba kuljum

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX.SSSS}

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30ºC.

Meta jinfetaħ, uża fi żmien 3 xhur.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Id-Danimarka

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/219/005 50 ml

EU/1/02/219/006 100 ml

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Ebixa 5 mg/attwazzjoni bil-pompa, soluzzjoni orali

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA U L-PAKKETT LI JMISS

MAL-PRODOTT

KARTUNA U TIKKETTA GĦAL FLIXKUN BĦALA PAKKETT INTERMEDJU / KOMPONENT TA’ MULTIPAKK (MINGĦAJR IL-KAXXA BLU)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Ebixa 5 mg/attwazzjoni bil-pompa, soluzzjoni orali memantine hydrochloride

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull attwazzjoni bil-pompa tagħti 0.5 ml ta’ soluzzjoni li fiha 5 mg ta’ memantine hydrochloride li hija ekwivalenti għal 4.16 mg memantine.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Is-soluzzjoni fiha wkoll potassium sorbate u sorbitol E420.

Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni orali 50 ml

Komponent ta’ pakkett multiplu, ma jistax jinbigħ b’mod separat.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Darba kuljum

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX.SSSS}

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30ºC.

Meta jinfetaħ, uża fi żmien 3 xhur.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Id-Danimarka

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/219/013 500 ml (10 fliexken ta’ 50 ml)

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Ebixa 5 mg/attwazzjoni bil-pompa, soluzzjoni orali

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

TIKKETTA TAT-TGEŻWIR TA’ BARRA FUQ IL-MULTIPAKKS MGEŻWRA FIL-FOJL (LI JINKLUDI L-KAXXA BLU)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Ebixa 5 mg/attwazzjoni bil-pompa, soluzzjoni orali memantine hydrochloride

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull attwazzjoni bil-pompa tagħti 0.5 ml ta’ soluzzjoni li fiha 5 mg ta’ memantine hydrochloride li hija ekwivalenti għal 4.16 mg memantine.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Is-soluzzjoni fiha wkoll potassium sorbate u sorbitol E420.

Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni orali

Pakkett multiplu: 500 ml (10 fliexken ta’ 50 ml) soluzzjoni orali.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Darba kuljum

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX.SSSS}

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30ºC.

Meta jinfetaħ, uża fi żmien 3 xhur.

.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Id-Danimarka.

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/219/013 500 ml (10 fliexken ta’ 50 ml)

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Ebixa 5 mg/attwazzjoni bil-pompa, soluzzjoni orali

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA GĦAL 28 PILLOLA - PAKKETT TA’ KURA TAL-BIDU - TRATTAMENT

SKEDAT FUQ 4 ĠIMGĦAT

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Ebixa 5 mg pilloli miksijin b’rita.

Ebixa 10 mg pilloli miksijin b’rita

Ebixa 15 mg pilloli miksijin b’rita

Ebixa 20 mg pilloli miksijin b’rita

Memantine hydrochloride

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kull pillola miksija b’rita fiha 5 mg memantine hydrochloride ekwivalenti għal 4.15 mg memantine. Kull pillola miksija b’rita fiha 10 mg memantine hydrochloride ekwivalenti għal 8.31 mg memantine. Kull pillola miksija b’rita fiha 15 mg memantine hydrochloride ekwivalenti għal 12.46 mg memantine. Kull pillola miksija b’rita fiha 20 mg memantine hydrochloride ekwivalenti għal 16.62 mg memantine.

3.LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pakkett ta’ kura tal-bidu

Kull pakkett ta’ 28 pillola miksija b’rita għal trattament skedat ta’ 4 ġimgħat fih:

7 pilloli miksijin b’rita ta’ Ebixa 5 mg

7 pilloli miksijin b’rita ta’ Ebixa 10 mg

7 pilloli miksijin b’rita ta’ Ebixa 15 mg

7 pilloli miksijin b’rita ta’ Ebixa 20 mg

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Darba kuljum

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

Ħu pillola waħda biss kuljum

Ebixa 5 mg

Memantine hydrochloride Ġimgħa 1, Jum 1 2 3 4 5 6 7

7 Pilloli miksijin b’rita Ebixa 5 mg

Ebixa 10 mg

Memantine hydrochloride Ġimgħa 2, Jum 8 9 10 11 12 13 14

7 Pilloli miksijin b’rita Ebixa 10 mg

Ebixa 15 mg

Memantine hydrochloride

Ġimgħa 3, Jum 15 16 17 18 19 20 21 7 Pilloli miksijin b’rita Ebixa 15 mg

Ebixa 20 mg

Memantine hydrochloride

Ġimgħa 4, Jum 22 23 24 25 26 27 28 7 Pilloli miksijin b’rita Ebixa 20 mg

Għal kontinwazzjoni tat-trattament tiegħek jekk jogħġbok ikkonsulta t-tabib tiegħek.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX.SSSS}

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Id-Danimarka

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/219/022 7 x 5 mg + 7 x 10 mg + 7 x 15 mg 7 x 20 mg pilloli miksijin b’rita. EU/1/02/219/036 7 x 5 mg + 7 x 10 mg + 7 x 15 mg 7 x 20 mg pilloli miksijin b’rita.

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Ebixa pilloli ta’ 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA GĦAL PAKKETT TA’ FOLJI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Ebixa 20 mg pilloli miksijin b’rita

Memantine hydrochloride

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kull pillola miksija b’rita fiha 20 mg memantine hydrochloride ekwivalenti għal 16.62 mg memantine.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pilloli miksijin b’rita. 14-il pillola miksija b’rita 28 pillola miksija b’rita 42 pillola miksija b’rita 49 x 1 pillola miksija b’rita 56 pillola miksija b’rita 56 x 1 pillola miksija b’rita 70 pillola miksija b’rita 84 pillola miksija b’rita 98 pillola miksija b’rita 98 x 1 pillola miksija b’rita

100 x 1 pillola miksija b’rita

112 pillola miksija b’rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Darba kuljum

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX.SSSS}

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Id-Danimarka

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/219/023 14 pilloli miksijin b’rita.

EU/1/02/219/024 28 pilloli miksijin b’rita.

EU/1/02/219/025 42 pilloli miksijin b’rita.

EU/1/02/219/026 49 x 1 pilloli miksijin b’rita.

EU/1/02/219/027 56 pilloli miksijin b’rita.

EU/1/02/219/028 56 x 1 pilloli miksijin b’rita.

EU/1/02/219/029 70 pilloli miksijin b’rita.

EU/1/02/219/030 84 pilloli miksijin b’rita.

EU/1/02/219/031 98 pilloli miksijin b’rita.

EU/1/02/219/032 98 x 1 pilloli miksijin b’rita.

EU/1/02/219/033 100 x 1 pilloli miksijin b’rita.

EU/1/02/219/034 112 pilloli miksijin b’rita.

EU/1/02/219/037 14 pilloli miksijin b’rita.

EU/1/02/219/038 28 pilloli miksijin b’rita.

EU/1/02/219/039 42 pilloli miksijin b’rita.

EU/1/02/219/040 49 x 1 pilloli miksijin b’rita.

EU/1/02/219/041 56 pilloli miksijin b’rita.

EU/1/02/219/042 56 x 1 pilloli miksijin b’rita.

EU/1/02/219/043 70 pilloli miksijin b’rita.

EU/1/02/219/044 84 pilloli miksijin b’rita.

EU/1/02/219/045 98 pilloli miksijin b’rita.

EU/1/02/219/046 98 x 1 pilloli miksijin b’rita.

EU/1/02/219/047 100 x 1 pilloli miksijin b’rita.

EU/1/02/219/048 112 pilloli miksijin b’rita.

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Ebixa pilloli ta’ 20 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA GĦAL PAKKETT INTERMEDJU / KOMPONENT TA’ MULTIPAKK (MINGĦAJR IL-KAXXA BLU)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Ebixa 20 mg pilloli miksijin b’rita

Memantine hydrochloride

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kull pillola miksija b’rita fiha 20 mg memantine hydrochloride ekwivalenti għal 16.62 mg memantine.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pilloli miksijin b’rita 42 pillola miksija b’rita

Komponent ta’ pakkett multiplu, m’għandux jinbiegħ separatament.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Darba kuljum

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX.SSSS}

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Id-Danimarka

12. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/219/035 840 (20 pakkett ta’ 42) pillola miksijin b’rita

EU/1/02/219/049 840 (20 pakkett ta’ 42) pillola miksijin b’rita

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Ebixa pilloli ta’ 20 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

TIKKETTA TAT-TGEŻWIR TA’ BARRA GĦAL MULTIPAKKS IMĠEŻWRA FIL-FOJL (LI JINKLUDI KAXXA BLU)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Ebixa 20 mg pilloli miksijin b’rita

Memantine hydrochloride

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kull pillola miksija b’rita fiha 20 mg memantine hydrochloride ekwivalenti għal 16.62 mg memantine.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pilloli miksijin b’rita

Pakkett multiplu: 840 (20 pakkett ta’ 42) pillola miksija b’rita.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Darba kuljum

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX.SSSS}

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Id-Danimarka

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/219/035 840 (20 pakkett ta’ 42) pillola miksijin b’rita.

EU/1/02/219/049 840 (20 pakkett ta’ 42) pillola miksijin b’rita.

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Ebixa pilloli ta’ 20 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJA GĦALL-PILLOLI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Ebixa 20 mg pilloli miksijin b’rita

Memantine hydrochloride

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

H. Lundbeck A/S

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX.SSSS}

Ara t-timbru intaljat.

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

Ara t-timbru intaljat.

5. OĦRAJN

It-TnejnIt-TlietaL-ErbgħaIl-ĦamisIl-ĠimgħaIs-SibtIl-Ħadd

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati