Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

EndolucinBeta (lutetium (177 Lu) chloride) – Tikkettar - V10X

Updated on site: 06-Oct-2017

Isem tal-MediċinaEndolucinBeta
Kodiċi ATCV10X
Sustanzalutetium (177 Lu) chloride
ManifatturITG Isotope Technologies Garching GmbH

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

LANDA METALLIKA u KARTUNA TA' BARRA

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

EndolucinBeta 40 GBq/mL prekursur radjufarmaċewtiku, soluzzjoni

Lutetium (177Lu) chloride

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

1 mL ta' soluzzjoni fih 40 GBq ta' Lutetium (177Lu) chloride mill-ħin ta' referenza tal-attività (ART).

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjent: Aċidu idrokloriku soluzzjoni

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Prekursur radjufarmaċewtiku, soluzzjoni.

VOLUM:

…mL

 

ATTIVITÀ:

…GBq/kunjett f'ART

ART: {JJ/XX/SSSS 12:00 CET }

Attività speċifika

…GBq/mg f'ART

 

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għal għoti wara radjutikkettar in vitro.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI

L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS: {JJ/XX/SSSS, hh:00 CET}

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tevita esponiment mir-radjazzjoni mhux meħtieġ.

Il-ħażna għandha tkun f'konformità mar-regolamenti lokali dwar is-sustanzi radjuattivi.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott irid jintrema skont ir-rekwiżiti lokali.

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

ITG Isotope Technologies Garching GmbH D-85748 Garching/Il-Ġermanja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

kunjett 2 mL: EU/1/16/1105/001 kunjett 10 mL: EU/1/16/1105/002

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott:

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

REĊIPJENT TAĊ-ĊOMB

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

EndolucinBeta 40 GBq/mL prekursur radjufarmaċewtiku, soluzzjoni

Lutetium (177Lu) chloride

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

1 mL ta' soluzzjoni fih 40 GBq ta' Lutetium (177Lu) chloride mill-ħin ta' referenza tal-attività (ART).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjent: Aċidu idrokloriku soluzzjoni

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Prekursur radjufarmaċewtiku, soluzzjoni.

VOLUM:

…mL

 

ATTIVITÀ:

…GBq/kunjett f'ART

ART: {JJ/XX/SSSS 12:00 CET }

Attività speċifika

…GBq/mg f'ART

 

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għal għoti wara radjutikkettar in vitro.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS: {JJ/XX/SSSS, hh:00 CET}

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tevita esponiment mir-radjazzjoni mhux meħtieġ.

Il-ħażna għandha tkun f'konformità mar-regolamenti lokali dwar is-sustanzi radjuattivi.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott irid jintrema skont ir-rekwiżiti lokali.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

ITG Isotope Technologies Garching GmbH

D-85748 Garching/Il-Ġermanja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

kunjett 2 mL: EU/1/16/1105/001 kunjett 10 mL: EU/1/16/1105/002

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

KUNJETT(2 mL, 10 mL)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

EndolucinBeta 40 GBq/mL

Lutetium (177Lu) chloride

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS:{JJ/XX/SSSS, hh:00 CET}

4.NUMRU TAL-LOTT

Lott:

5.5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

VOLUM:

…mL

 

ATTIVITÀ:

…GBq/kunjett

ART: {JJ/XX/SSSS 12:00 CET }

6.OĦRAJN

ITG Isotope Technologies Garching GmbH

D-85748 Garching

Il-Ġermanja

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati