Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Enviage (aliskiren) - C09XA02

Updated on site: 06-Oct-2017

Isem tal-MediċinaEnviage
Kodiċi ATCC09XA02
Sustanzaaliskiren
ManifatturNovartis Europharm Ltd.

ENVIAGE

Sommarju tal-EPAR għall-pubbliku

Enviage jintuża fit-trattament tal-ipertensjoni essenzjali. ‘Essenzjali' tfisser li l-ipertensjoni ma

għandhiex kawża evidenti.

Kif jintuża Enviage?

Il-mediċina tista' tinkiseb biss b'riinaliċetta tat-tab b.

Id-doża rrakkomandatata ta' Envċage hi 150 mg darba kuljum, jew waħedha jew flimkien ma' mediċini oħra għall-ipertensjoni.mediEnv age għandu jittieħed ma' ikla ħafifa, preferibbilment fl-istess ħin kuljum iżda m’għandux jittieħed mal-meraq tax-xadokk tal-ikel (grapefruit juice). Id-doża ta’ Enviage tista' tiżdied għal 300 mg darba kuljum fil-pazjenti li l-pressjoni tagħhom ma tkunx tista' tiġi kkontrollata adegwatament. Enviage mhux rakkomandat għall-użu f’pazjenti taħt it-18-il sena, dovut għal nuqqas ta' tagħrif dwar is-sigurtà u l-effikaċja f'dan il-grupp ta’ età.

ProdottKif jaħdem Enviage?

Is-sustanza attiva f'Enviage, aliskiren, hi inibitur tar-renina. Timblokka l-attività ta' enzima umana magħrufa bħala renina, li għandu x'jaqsam mal-produzzjoni ta' sustanza msejħa anġjotensina I fil- ġisem. L-anġjotensina I tinbidel fl-ormon anġjotensina II, li hi vasokonstrittur qawwi (sustanza li ddejjaq l-arterji u l-vini). Bl-imblukkar tal-produzzjoni tal-anġjotensina I, il-livelli kemm ta' anġjotensina I kif ukoll ta' anġjotensina II jonqsu. Dan iwassal għal twessigħ tal-arterji u l-vini biex b'hekk titnaqqas il-pressjoni. Dan jista’ jnaqqas ir-riskji assoċjati ma’ pressjoni għolja tad-demm, bħal puplesija.

Kif ġie studjat Enviage?

L-effetti ta' Enviage għall-ewwel ġew ittestjati f'mudeli sperimentali qabel ma ġew studjati fil- bnedmin.

Enviage ġie studjat f'14-il studju ewlieni li fihom ħadu sehem iktar minn 10,000 pazjent b’ipertensjoni essenzjali. Fi tlettax minn dawn l-istudji ħadu sehem pazjenti b’ipertensjoni bejn ħafifa u moderata, u fl-istudju l-ieħor ħadu sehem pazjenti b’ipertensjoni gravi. F'ħamsa mill-istudji, l-effetti ta' Enviage meħud waħdu tqabblu ma' dawk ta' plaċebo (trattament finta). Enviage, meħud waħdu jew flimkien ma' mediċini oħra, tqabbel ma' mediċini oħra għall-ipertensjoni . L-istudji tat-tqabbil eżaminaw l-effett ta' Enviage użat flimkien ma' inibitur tal-enzima li jikkonverti l-anġjotensina (ramipril), ma' sustanza li timblokka r-riċettur tal-anġjotensina (valsartan), ma' beta-blocker (atenolol), u ma' sustanza li timblokka l-kanali tal-kalċju (amlodipina) u sustanza djuretika (idroklorotijażide). L-istudji damu bejn sitta u 52 ġimgħa u l-kejl ewlieni tal-effikaċja kien it-tibdil fil-pressjoni matul il-fażi ta' mistrieħ tat-

Enviage waħdu kien iktar effikaċi mill-plaċebo u kien effikaċi daqs it-trattamenti komparattivi fit- tnaqqis tal-pressjoni. Meta r-riżultati tal-ħames studji li qabblu Enviage meħud waħdu ma' plaċebo ġew studjati flimkien, il-pazjenti li kellhom inqas minn 65 sena kellhom tnaqqis medju fil-p essjoni dijastolika ta' 9.0 mmHg wara tmien ġimgħat jieħdu 150 mg Enviage, minn medja a' 99.4 mmHg fil- bidu tat-trattament. Min-naħa l-oħra kien hemm tnaqqis ta' 5.8 mmHg minn 99.3 mmHg fil-pazjenti li kienu qed jieħdu l-plaċebo.

Fil-pazjenti li kellhom 65 sena jew iktar u f'dawk li kienu qed jieħdu dożi ogħla t ' Enviage kien hemm tnaqqis ikbar fil-pressjoni. Enviage ġab ukoll tnaqqis fil-pressjoni fil-pazjenti bid-dijabete u pazjenti b'piż eċċessiv. L-effetti tal-mediċina baqgħu jidhru sa massimu ta' sena fi tnejn mill-istudji. L-istudji wrew ukoll li Enviage, meta meħud flimkien ma' mediċini oħra (speċjalment

Enviage m'għandux jintuża minn persuni li j stgħu jkunu ipersensittivi (allerġiċi) għal aliskiren jew

għal xi sustanza oħra tiegħu. M’għandux j ntuliża f’pazjenti li kellhom anġjodema (nefħa taħt il-ġilda) b’aliskiren jew f’nisa jkunu qabżu t-tliet xhur ta’ tqala. Mhux rakkomandat li jintuża matul l-ewwel

tliet xhur ta’ tqala u f’nisa li jkunu qed jippj naw li joħorġu tqal. Enviage m’għandux jittieħed ma’

Tagħrif ieħor dwar Enviage:

Il-Kummissj ni Ewropea tat l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq għal Enviage lil Novartis Europharm Limited fit-22 ta' Awwissu 2007.

L-EPAR sħiħ għal Enviage jista’ jiġi kkonsultat hawn.

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar fi: 04-2009.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati