Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Enzepi (pancreas powder) – Tikkettar - A09AA02

Updated on site: 06-Oct-2017

Isem tal-MediċinaEnzepi
Kodiċi ATCA09AA02
Sustanzapancreas powder
ManifatturAllergan Pharmaceuticals International Ltd

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA' BARRA - 5,000 unità tal-qawwa

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Enzepi ta' 5,000 unità kapsuli ibsin gastro-reżistenti

Trab pankreatiku

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kapsula waħda fiha 39.8 mg ta’ trab pankreatiku li ġej mill-ħnieżer inkluż l-attivitajiet enzimatiċi li ġejjin:

attività lipolitika:

 

awtorizzat

 

5,000 unità Ph. Eur.

attività amilolitika:

mhux inqas minn

1,600 unità Ph. Eur.

attività proteolitika:

mhux anqas minn

130 unità Ph. Eur.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

20 kapsula iebsa gastro-reżistenti

 

 

 

adux

 

50 kapsula iebsa gastro-reżistenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

100 kapsula iebsa gastro-reżistenti

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

200 kapsula iebsa gastro-reżistenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

li

 

 

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

 

 

 

Togħmodx il-kapsuli.

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

ċ

 

 

 

Użu orali.

medi

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Tiblax id-dessikant.

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

Wara li jinfetaħ għall-ewwel darba, il-prodott jista' jinħażen għal massimu ta' 6 xhur taħt 25°C fil-kontenitur magħluq sew tiegħu.

Data tal-ftuħ:

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Żomm il-flixkun magħluq sewwa sabiex tilqa' mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ

 

Allergan Pharmaceuticals International Limited

 

 

 

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

 

 

Clonshaugh Industrial Estate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coolock

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dublin 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-Irlanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

EU/1/16/1113/001

 

 

 

 

 

 

 

20 kapsula iebsa gastro-reżistenti

 

 

 

 

EU/1/16/1113/002

50 kapsula iebsa gastro-reżistenti

 

 

ħ

 

 

EU/1/16/1113/003 100 kapsula iebsa gastro-reżistenti

 

m’g

adux

 

 

EU/1/16/1113/004 200 kapsula iebsa gastro-reżistenti

 

 

 

 

 

NUMRU TAL-LOTT

 

 

li

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

LOTT

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

 

 

 

 

 

 

Enzepi 5,000

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA' BARRA - 10,000 unità tal-qawwa

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Enzepi ta' 10,000 unità kapsuli ibsin gastro-reżistenti

Trab pankreatiku

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kapsula waħda fiha 83.7 mg trab pankreatiku li ġej mill-ħnieżer inkluż l-attivitajiet enzimatiċi li ġejjin:

attività lipolitika:

 

awtorizzat

 

10,000 unità Ph. Eur.

attività amilolitika:

mhux inqas minn

3,200 unità Ph. Eur.

attività proteolitika:

mhux inqas minn

270 unità Ph. Eur.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

20 kapsula iebsa gastro-reżistenti

 

 

 

adux

 

50 kapsula iebsa gastro-reżistenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

100 kapsula iebsa gastro-reżistenti

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

200 kapsula iebsa gastro-reżistenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

li

 

 

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

 

 

 

Togħmodx il-kapsuli.

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

ċ

 

 

 

Użu orali.

medi

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Tiblax id-dessikant.

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

Wara li jinfetaħ għall-ewwel darba, il-prodott jista' jinħażen għal massimu ta’ 6 xhur taħt 25°C fil-kontenitur magħluq sew tiegħu.

Data tal-ftuħ:

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Żomm il-flixkun magħluq sewwa sabiex tilqa' mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ

 

Allergan Pharmaceuticals International Limited

 

 

 

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

 

 

Clonshaugh Industrial Estate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coolock

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dublin 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-Irlanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

EU/1/16/1113/005

 

 

 

 

 

 

 

20 kapsula iebsa gastro-reżistenti

 

 

 

 

EU/1/16/1113/006

50 kapsula iebsa gastro-reżistenti

 

 

ħ

 

 

EU/1/16/1113/007 100 kapsula iebsa gastro-reżistenti

 

m’g

adux

 

 

EU/1/16/1113/008 200 kapsula iebsa gastro-reżistenti

 

 

 

 

 

NUMRU TAL-LOTT

 

 

li

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

LOTT

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

 

 

 

 

 

 

Enzepi 10,000

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ ĠEWWA

KARTUNA TA' BARRA - 25,000 unità tal-qawwa

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Enzepi ta' 25,000 unità kapsuli ibsin gastro-reżistenti

Trab pankreatiku

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

 

Kapsula waħda fiha 209.3 mg trab pankreatiku li ġej mill-ħnieżer inkluż l-attivitajiet enzimatiċi li ġejjin:

 

 

attività lipolitika:

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

 

25,000 unità Ph. Eur.

 

 

attività amilolitika

mhux inqas minn

4,800 unità Ph. Eur.

 

 

attività proteolitika:

mhux anqas minn

410 unità Ph. Eur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

 

20 kapsula iebsa gastro-reżistenti

 

 

 

ħ

 

50 kapsula iebsa gastro-reżistenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

100 kapsula iebsa gastro-reżistenti

 

 

 

li

 

200 kapsula iebsa gastro-reżistenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

Togħmodx il-kapsuli.

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

 

 

 

 

 

Użu orali.

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.TWISSIJAProdottSPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Tiblax id-dessikant.

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

Wara li jinfetaħ għall-ewwel darba, il-prodott jista' jinħażen għal massimu ta’ 6 xhur taħt 25°C fil-kontenitur magħluq sew tiegħu.

Data tal-ftuħ:

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Żomm il-flixkun magħluq sewwa sabiex tilqa' mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allergan Pharmaceuticals International Limited

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

 

Clonshaugh Industrial Estate

 

 

 

 

 

 

 

 

Coolock

 

 

 

 

 

 

 

 

Dublin 17

 

 

 

 

 

 

 

 

L-Irlanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

EU/1/16/1113/009

 

 

 

 

 

 

20 kapsula iebsa gastro-reżistenti

ħ

 

 

EU/1/16/1113/010

50 kapsula iebsa gastro-reżistenti

 

m’g

adux

 

 

EU/1/16/1113/011 100 kapsula iebsa gastro-reżistenti

 

 

 

 

 

EU/1/16/1113/012 200 kapsula iebsa gastro-reżistenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

li

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

13.

NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

 

 

 

 

LOTT

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

 

14.

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

 

 

 

Enzepi 25,000

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA' BARRA - 40,000 unità tal-qawwa

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Enzepi 40,000 unità kapsuli ibsin gastro-reżistenti

Trab pankreatiku

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kapsula waħda fiha 334.9 mg ta’ trab pankreatiku li ġej mill-ħnieżer inkluż l-attivitajiet enzimatiċi li ġejjin:

attività lipolitika:

 

awtorizzat

 

40,000 unità Ph. Eur.

attività amilolitika:

mhux inqas minn

7,800 unità Ph. Eur.

attività proteolitika:

mhux inqas minn

650 unità Ph. Eur.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

20 kapsula iebsa gastro-reżistenti

 

 

 

adux

 

50 kapsula iebsa gastro-reżistenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

100 kapsula iebsa gastro-reżistenti

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

200 kapsula iebsa gastro-reżistenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

li

 

 

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

 

 

 

Togħmodx il-kapsuli.

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

ċ

 

 

 

Użu orali.

medi

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Tiblax id-dessikant.

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

Wara li jinfetaħ għall-ewwel darba, il-prodott jista' jinħażen għal massimu ta’ 6 xhur taħt 25°C fil-kontenitur magħluq sew tiegħu.

Data tal-ftuħ:

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Żomm il-flixkun magħluq sewwa sabiex tilqa' mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ

 

Allergan Pharmaceuticals International Limited

 

 

 

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

 

 

Clonshaugh Industrial Estate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coolock

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dublin 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-Irlanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

EU/1/16/1113/013

 

 

 

 

 

 

 

20 kapsula iebsa gastro-reżistenti

 

 

 

 

EU/1/16/1113/014

50 kapsula iebsa gastro-reżistenti

 

 

ħ

 

 

EU/1/16/1113/015 100 kapsula iebsa gastro-reżistenti

 

m’g

adux

 

 

EU/1/16/1113/016 200 kapsula iebsa gastro-reżistenti

 

 

 

 

 

NUMRU TAL-LOTT

 

 

li

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

LOTT

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

 

 

 

 

 

 

Enzepi 40,000

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT TIKKETTA TAL-FLIXKUN - 5,000 unità tal-qawwa

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Enzepi ta' 5,000 unità kapsuli ibsin gastro-reżistenti

Trab pankreatiku

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kapsula fiha:

 

 

awtorizzat

lipase:

 

5,000 unità Ph. Eur.

 

 

amylase:

mhux inqas minn

1,600 unità Ph. Eur.

 

protease:

mhux inqas minn

130 unità Ph. Eur.

 

 

3.

LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

4.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

 

20 kapsula iebsa gastro-reżistenti

 

 

 

ħ

 

50 kapsula iebsa gastro-reżistenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

100 kapsula iebsa gastro-reżistenti

 

 

 

 

 

200 kapsula iebsa gastro-reżistenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

li

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

Togħmodx il-kapsuli.

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

 

 

 

 

 

Użu orali.

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.TWISSIJAProdottSPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Tiblax id-dessikant.

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

Wara li jinfetaħ għall-ewwel darba, il-prodott jista' jinħażen għal massimu ta’ 6 xhur taħt 25°C fil-kontenitur magħluq sew tiegħu.

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Żomm il-flixkun magħluq sewwa sabiex tilqa' mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ

Allergan Pharmaceuticals International Limited

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FISawtorizzat-SUQCoolockDublin 17L-IrlandaClonshaugh Industrial Estate

EU/1/16/1113/001 20 kapsula iebsa gastro-reżistenti

 

 

EU/1/16/1113/002 50 kapsula iebsa gastro-reżistenti

 

 

 

 

EU/1/16/1113/003 100 kapsula iebsa gastro-reżistenti

 

 

ħ

EU/1/16/1113/004 200 kapsula iebsa gastro-reżistenti

m’g

adux

 

 

 

13. NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

li

LOTT

 

 

inali

 

 

 

 

 

ċ

14.

 

medi

 

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.

Prodott

 

 

STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT TIKKETTA TAL-FLIXKUN - 10,000 unità tal-qawwa

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Enzepi ta' 10,000 unità kapsuli ibsin gastro-reżistenti

Trab pankreatiku

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kapsula fiha:

 

 

awtorizzat

 

lipase:

 

10,000 unità Ph. Eur.

 

 

 

 

amylase:

mhux inqas minn

3,200 unità Ph. Eur.

 

 

protease:

mhux inqas minn

270 unità Ph. Eur.

 

 

 

 

 

3.

LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

 

 

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

20 kapsula iebsa gastro-reżistenti

 

 

 

adux

 

50 kapsula iebsa gastro-reżistenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

100 kapsula iebsa gastro-reżistenti

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

200 kapsula iebsa gastro-reżistenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

li

 

 

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

 

 

 

Togħmodx il-kapsuli.

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

ċ

 

 

 

Użu orali.

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

 

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

 

 

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Tiblax id-dessikant.

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Wara li jinfetaħ għall-ewwel darba, il-prodott jista' jinħażen għal massimu ta’ 6 xhur taħt 25°C fil-kontenitur magħluq sew tiegħu

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Żomm il-flixkun magħluq sewwa sabiex tilqa' mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ

 

Allergan Pharmaceuticals International Limited

 

 

 

Clonshaugh Industrial Estate

 

awtorizzat

 

EU/1/16/1113/005 20 kapsula iebsa gastro-reżistenti

 

 

Coolock

 

 

 

Dublin 17

 

 

 

L-Irlanda

 

 

 

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

50 kapsula iebsa gastro-reżistenti

 

 

 

 

EU/1/16/1113/006

 

 

 

 

 

EU/1/16/1113/007 100 kapsula iebsa gastro-reżistenti

 

 

 

 

 

EU/1/16/1113/008 200 kapsula iebsa gastro-reżistenti

 

ħ

 

 

 

 

 

 

 

13.NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

m’g

LOTT

 

 

li

 

 

inali

 

 

 

14.

 

ċ

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.

 

medi

 

STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.

Prodott

 

 

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT TIKKETTA TAL-FLIXKUN - 25,000 unità tal-qawwa

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Enzepi 25,000 unità kapsuli ibsin gastro-reżistenti.

Trab pankreatiku

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kapsula fiha:

 

 

awtorizzat

 

lipase:

 

25,000 unità Ph. Eur.

 

 

 

 

amylase:

mhux anqas minn

4,800 unità Ph. Eur.

 

 

protease:

mhux anqas minn

410 unità Ph. Eur.

 

 

 

 

 

3.

LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

 

 

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

20 kapsula iebsa gastro-reżistenti

 

 

 

adux

 

50 kapsula iebsa gastro-reżistenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

100 kapsula iebsa gastro-reżistenti

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

200 kapsula iebsa gastro-reżistenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

li

 

 

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

 

 

 

Togħmodx il-kapsuli.

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

ċ

 

 

 

Użu orali.

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

 

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

 

 

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Tiblax id-dessikant.

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Wara li jinfetaħ għall-ewwel darba, il-prodott jista' jinħażen għal massimu ta’ 6 xhur taħt 25°C fil-kontenitur magħluq sew tiegħu.

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Żomm il-flixkun magħluq sewwa sabiex tilqa' mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ

 

Allergan Pharmaceuticals International Limited

 

 

 

Clonshaugh Industrial Estate

 

awtorizzat

 

EU/1/16/1113/009 20 kapsula iebsa gastro-reżistenti

 

 

Coolock

 

 

 

Dublin 17

 

 

 

L-Irlanda

 

 

 

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

50 kapsula iebsa gastro-reżistenti

 

 

 

 

EU/1/16/1113/010

 

 

 

 

 

EU/1/16/1113/011 100 kapsula iebsa gastro-reżistenti

 

 

 

 

 

EU/1/16/1113/012 200 kapsula iebsa gastro-reżistenti

 

ħ

 

 

 

 

 

 

 

13.NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

m’g

LOTT

 

 

li

 

 

inali

 

 

 

14.

 

ċ

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.

 

medi

 

STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.

Prodott

 

 

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT TIKKETTA TAL-FLIXKUN - 40,000 unità tal-qawwa

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Enzepi 40,000 unità kapsuli ibsin gastro-reżistenti.

Trab pankreatiku

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kapsula fiha:

 

 

awtorizzat

 

lipase:

 

40,000 unità Ph. Eur.

 

 

 

 

amylase:

mhux inqas minn

7,800 unità Ph. Eur.

 

 

protease:

mhux inqas minn

650 unità Ph. Eur.

 

 

 

 

 

3.

LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

 

 

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

20 kapsula iebsa gastro-reżistenti

 

 

 

adux

 

50 kapsula iebsa gastro-reżistenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

100 kapsula iebsa gastro-reżistenti

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

200 kapsula iebsa gastro-reżistenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

li

 

 

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

 

 

 

Togħmodx il-kapsuli.

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

ċ

 

 

 

Użu orali.

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

 

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

 

 

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Tiblax id-dessikant.

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Wara li jinfetaħ għall-ewwel darba, il-prodott jista' jinħażen għal massimu ta’ 6 xhur taħt 25°C fil-kontenitur magħluq sew tiegħu.

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Żomm il-flixkun magħluq sewwa sabiex tilqa' mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ

 

Allergan Pharmaceuticals International Limited

 

 

 

Clonshaugh Industrial Estate

 

awtorizzat

 

EU/1/16/1113/013 20 kapsula iebsa gastro-reżistenti

 

 

Coolock

 

 

 

Dublin 17

 

 

 

L-Irlanda

 

 

 

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

50 kapsula iebsa gastro-reżistenti

 

 

 

 

EU/1/16/1113/014

 

 

 

 

 

EU/1/16/1113/015 100 kapsula iebsa gastro-reżistenti

 

 

 

 

 

EU/1/16/1113/016 200 kapsula iebsa gastro-reżistenti

 

ħ

 

 

 

 

 

 

 

13.NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

m’g

LOTT

 

 

li

 

 

inali

 

 

 

14.

 

ċ

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.

 

medi

 

STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.

Prodott

 

 

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati