Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Erbitux (cetuximab) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - L01XC06

Updated on site: 06-Oct-2017

Isem tal-MediċinaErbitux
Kodiċi ATCL01XC06
Sustanzacetuximab
ManifatturMerck KGaA

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Erbitux 5 mg/mL soluzzjoni għall-infużjoni

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull 1 mL ta’ soluzzjoni għall-infużjoni fih 5 mg ta’ cetuximab.

Kull kunjett ta’ 20 mL fih 100 mg ta’ cetuximab.

Kull kunjett ta’ 100 mL fih 500 mg ta’ cetuximab.

Cetuximab hu antikorp kimeriku monoklonali IgG1 prodott f’razza ta’ ċelluli mammiferi (Sp2/0) minn teknoloġija DNA rikombinanti.

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għall-infużjoni.

Soluzzjoni bla kulur.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Erbitux hu indikat għall-kura ta’ pazjenti b’kanċer metastatiku tal-kolon u tar-rektum b’espressjoni tar- riċettur tal-fattur tat-tkabbir epidermali (EGFR), ġene RAS wild-type

flimkien ma’ kimoterapija bbażata fuq irinotecan,

flimkien ma’ kura primarja b’FOLFOX,

bħala mediċina waħidha f’pazjenti li ma rnexxewx b’terapija bbażata fuq oxaliplatin u irinotecan, u li huma intolleranti għal irinotecan.

Għal dettalji ara sezzjoni 5.1

Erbitux hu indikat għall-kura tal-pazjenti b'kanċer taċ-ċelluli skwamużi fir-ras u fl-għonq

flimkien ma’ terapija bir-raġġi għal mard li jkun infirex lokalment,

flimkien ma' kimoterapija bbażata fuq il-platinum għal mard rikorrenti u/jew metastatiku.

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Erbitux għandu jingħata biss taħt is-superviżjoni ta’ tabib b’esperjenza fl-użu ta’ prodotti mediċinali antineoplastiċi. Monitoraġġ mill-qrib hu meħtieġ matul l-infużjoni u għal mill-inqas siegħa wara li tispiċċa l-infużjoni. Wieħed irid ikun ċert li jkun hemm mezzi tar-risuxitazzjoni.

Pożoloġija

Qabel l-ewwel infużjoni, il-pazjenti jridu jirċievu premedikazzjoni b’antistamina u kortikosterojdi mill-anqas siegħa qabel ma jingħata cetuximab. Din il-premedikazzjoni hi rrakkomandata qabel l- infużjonijiet kollha li jingħataw wara.

Fl-indikazzjonijiet kollha, Erbitux jingħata darba f’ġimgħa. L-ewwel doża hi ta’ 400 mg ta’ cetuximab għal kull m² ta’ erja tas-superfiċje tal-ġisem. Id-dożi kollha li jingħataw wara ta’ kull ġimgħa huma ta’ 250 mg ta’ cetuximab għal kull m² kull waħda.

Kanċer tal-kolon u tar-rektum

F’pazjenti b’kanċer metastatiku tal-kolon u tar-rektum, cetuximab jintuża flimkien mal-kimoterapija jew bħala mediċina waħidha (ara sezzjoni 5.1). L-evidenza tal-istat RAS wild-type (KRAS u NRAS) hija meħtieġa qabel ma tinbeda l-kura b’Erbitux. L-istat tal-mutazzjoni għandu jiġi determinat minn laboratorju b’esperjenza permezz ta’ metodi vverifikati ta’ test għall-identifikazzjoni tal-mutazzjonijiet (exons 2, 3, u 4) ta’ KRAS u NRAS (ara sezzjoni 4.4 u 5.1).

Għal tibdil fid-dożaġġ jew fid-doża rakkomandata ta’ mediċini kemoterapewtiċi li jintużaw fl-istess ħin, irreferi għall-informazzjoni tal-prodott għal dawn il-prodotti mediċinali. Dawn m’għandhomx jingħataw qabel siegħa wara t-tmiem tal-infużjoni b’cetuximab.

Hu rrakkomandat li l-kura b’cetuximab titkompla sakemm jitrażżan il-progress tal-marda prinċipali.

Kanċer taċ-ċelluli skwamużi fir-ras u fl-għonq

F’pazjenti b’kanċer lokalment avvanzat taċ-ċelluli skwamużi fir-ras u fl-għonq, cetuximab jintuża flimkien mat-terapija bir-raġġi. Hu rrakkomandat li tibda t-terapija b’cetuximab ġimgħa qabel it- terapija bir-raġġi u li tkompli t-terapija b’cetuximab sat-tmiem tal-perijodu tat-terapija bir-raġġi.

F’pazjenti b'kanċer taċ-ċelluli skwamużi fir-ras u fl-għonq, rikorrenti u/jew metastatiku, cetuximab jintuża flimkien ma’ kimoterapija bbażata fuq il-platinum segwit minn cetuximab bħala kura tal- manteniment sal-progressjoni tal-marda (ara sezzjoni 5.1). Il-kimoterapija m’għandhiex tingħata qabel siegħa wara t-tmiem tal-infużjoni b’cetuximab.

Gruppi speċjali

Pazjenti li kellhom funzjoni adegwata tal-kliewi u tal-fwied biss kienu investigati s’issa (ara sezzjoni 4.4).

Cetuximab ma kienx studjat f’pazjenti li kellhom disturbi ematoloġiċi li kienu jeżistu minn qabel (ara sezzjoni 4.4).

L-ebda aġġustament fid-doża mhu meħtieġ f’persuni aktar anzjani, iżda l-esperjenza hi limitata f’pazjenti ta’ iktar minn 75 sena.

Popolazzjoni pedjatrika

Cetuximab fil-popolazzjoni pedjatrika m’għandux użu rilevanti fl-indikazzjonijiet mogħtija.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Erbitux 5 mg/mL jingħata minn ġol-vina b’pompa tal-infużjoni, gravity drip jew pompa tas-siringa (għal istruzzjonijiet fuq l-amministrazzjoni ara sezzjoni 6.6).

Id-doża tal-bidu għandha tingħata bil-mod u r-rata tal-infużjoni ma għandhiex taqbeż 5 mg/min (ara sezzjoni 4.4). Il-perijodu rrakkomandat tal-infużjoni hu ta’ 120 minuta. Għad-dożi sussegwenti ta’ kull ġimgħa, il-perijodu rrakkomandat tal-infużjoni hu ta’ 60 minuta. Ir-rata tal-infużjoni ma tridx taqbeż

10 mg/min.

4.3Kontra-indikazzjonijiet

Erbitux hu kontra-indikat f’pazjenti li għandhom reazzjonijiet severi ta’ sensittività eċċessiva (grad 3 jew 4) għal cetuximab li jafu bihom.

Il-kombinazzjoni ta’ Erbitux ma’ kimoterapija li fiha oxaliplatin hija kontraindikata għal pazjenti b’kanċer metastatiku tal-kolon u tar-rektum (mCRC – metastatic colorectal cancer) mutanti RAS jew għal dawk li l-istat ta’ RAS mCRC mhux magħruf (ara wkoll sezzjoni 4.4).

Qabel il-bidu tal-kura kkombinata, wieħed għandu jagħti kas tal-kontra-indikazzjonijiet għal mediċini kemoterapewtiċi li jintużaw fl-istess ħin jew għat-terapija bir-raġġi.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Reazzjonijiet marbuta mal-infużjoni, inkluż dawk anafilattiċi

Reazzjonijiet severi marbuta mal-infużjonijiet, fosthom dawk anafilattiċi, jistgħu jseħħu b’mod komuni, u f’xi każijiet dawn jistgħu jkunu fatali. L-okkorrenza ta’ reazzjoni severa marbuta mal- infużjoni tirrikjedi waqfien immedjat u permanenti tat-terapija b’cetuximab u forsi ikun jeħtieġ trattament ta’ emerġenza. Xi wħud minn dawn ir-reazzjonijiet jistgħu jkunu anafilattiċi jew anafilattojdi fin-natura tagħhom jew jirrappreżentaw sindrome ta’ ħruġ ta’ cytokine (CRS – Cytokine Release Syndrome). Is-sintomi jistgħu jiżviluppaw matul l-ewwel infużjoni u sa wara diversi sigħat jew inkella ma’ infużjonijiet sussegwenti. Hu rrakkomandat li l-pazjenti jiġu mwissija dwar il- possibbiltà ta’ reazzjonijiet bħal dawn li jseħħu wara ċertu żmien, u jingħataw parir biex jikkuntattjaw lit-tabib tagħhom jekk iseħħu sintomi jew sinjali marbuta mal-infużjoni. Is-sintomi jistgħu jinkludu bronkospażmu, urtikarja, żieda jew tnaqqis fil-pressjoni tad-demm, li tintilef minn sensik jew xokk. F’każijiet rari, anġina pectoris, infart mijokardijaku jew waqfien kardijaku kienu osservati.

Reazzjonijiet anafilattiċi jistgħu jiżviluppaw sa mill-ewwel ftit minuti mill-ewwel infużjoni, eż. minħabba l-antikorpi diġa eżistenti IgE li jirreaġixxu ma’ cetuximab. Dawn ir-reazzjonijiet huma komunement assoċjati mal-bronkospażmu u mal-urtikarja. Jistgħu jseħħu minkejja l-użu ta’ premedikazzjoni.

Ir-riskju ta’ reazzjonijiet anafilattiċi jiżdied ferm aktar f’pazjenti li fil-passat kellhom allerġija għal- laħam aħmar jew għall-gdim tal-qurdien jew riżultati pożittivi tat-testijiet għall-antikorpi IgE kontra cetuximab (α-1-3-galactose). F’dawn il-pazjenti, cetuximab għandu jingħata biss wara valutazzjoni bir-reqqa tal-benefiċċju/riskju, fosthom trattamenti alternattivi, u għandu jingħata biss taħt is- superviżjoni mill-qrib ta’ personal imħarreġ sewwa u b’tagħmir ta’ risuxxitazzjoni lest għall-użu.

L-ewwel doża għandha tingħata bil-mod u r-rata ma għandhiex taqbeż 5 mg/min filwaqt li s-sinjali vitali kollha għandhom jiġu mmonitorjati mill-qrib għal mill-inqas sagħtejn. Jekk matul l-ewwel infużjoni sseħħ reazzjoni relatata mal-infużjoni sal-ewwel 15-il minuta, l-infużjoni għandha titwaqqaf. Qabel ma tingħata infużjoni sussegwenti għandha ssir valutazzjoni bir-reqqa tal-benefiċċju/riskju li għandha tinkudi konsiderazzjoni ta’ jekk il-pazjent jistax għandu antikorpi IgE preformati.

Jekk reazzjoni relatata mal-infużjoni tiżviluppa aktar tard matul l-infużjoni jew waqt infużjoni sussegwenti, il-ġestjoni ulterjuri se tkun tiddependi fuq is-severità tagħha:

a)Grad 1: kompli l-infużjoni bil-mod taħt superviżjoni mill-qrib

b)Grad 2: kompli l-infużjoni bil-mod u agħti kura għas-sintomi mill-ewwel

c)Grad 3 u 4: waqqaf l-infużjoni minnufih, ikkura s-sintomi b’mod vigoruż u kkontraindika l-

użu addizzjonali ta’ cetuximab

Is-sindrome ta’ ħruġ ta’ cytokine (CRS) ġeneralment isseħħ fi żmien siegħa mill-ewwel infużjoni u hija komunament anqas assoċjata mal-bronkospażmu u mal-urtikarja. CRS hija normalment aktar severa fir-rigward tal-ewwel infużjoni.

Reazzjonijiet ħfief jew moderati marbuta mal-infużjonijiet huma komuni ħafna, li jinkludu sintomi bħal deni, tertir ta’ bard, sturdament, jew qtugħ ta’ nifs li jseħħu speċjalment ftit ħin wara l-ewwel infużjoni b’cetuximab. Jekk il-pazjent ikollu reazzjoni ħafifa jew moderata marbuta mal-infużjoni, ir-

rata tal-infużjoni tista’ titnaqqas. Hu rrakkomandat li tinżamm din ir-rata tal-infużjoni aktar baxxa fl- infużjonijiet sussegwenti kollha.

Huwa meħtieġ monitoraġġ mill-qrib tal-pazjenti, b’mod speċjali waqt l-ewwel amministrazzjoni. Attenzjoni speċjali hi rrakkomandata għal pazjenti fi stat ta’ prestazzjoni mnaqqsa u b’mard kardjo- pulmonari li kien jeżisti minn qabel.

Disturbi tan-nifs

Kienu rrapurtati każijiet ta’ mard interstizjali tal-pulmun, bil-maġġoranza tal-pazjenti ġejjin mill- popolazzjoni Ġappuniża. Jekk jinstab mard interstizjali tal-pulmun, cetuximab għandu jitwaqqaf u l- pazjent jiġi kkurat kif ikun xieraq.

Reazzjonijiet tal-ġilda

Ir-reazzjonijiet avversi ewlenin ta’ cetuximab huma reazzjonijiet tal-ġilda li jistgħu jsiru severi, speċjalment flimkien ma’ kimoterapija. Ir-riskju għal infezzjonijiet sekondarji (primarjament batterjali) jiżdied u każijiet tas-sindrome ta’ ġilda mismuta bi staphylococcus, faxxite b’nekrosi u sepsi, f’xi każijiet b'riżultat fatali, ġew irrappurtati (ara sezzjoni 4.8).

Reazzjonijiet tal-ġilda huma komuni ħafna u l-interruzzjoni jew il-waqfien tal-kura jistgħu jkunu meħtieġa. Skont il-linji gwida tal-prattika klinika, l-użu profilattiku ta’ tetracyclines orali

(6-8 ġimgħat) u l-applikazzjoni topika ta’ krema hydrocortisone 1% ma’ moisturizer għandha tiġi kkunsidrata. Kortikosterojdi topiċi b’potenza minn medja sa qawwija jew tetracyclines orali ntużaw għall-kura ta’ reazzjonijiet tal-ġilda.

Jekk pazjent ikollu reazzjoni intollerabbli jew severa tal-ġilda (≥ grad 3; Kriterji Komuni tat-

Terminoloġija għal Avvenimenti Avversi, CTCAE), it-terapija b’cetuximab għandha tieqaf. Il-kura tista’ titkompla biss jekk ir-reazzjoni tkun tjiebet għal grad 2.

Jekk ir-reazzjoni severa tal-ġilda tkun seħħet għall-ewwel darba, il-kura tista’ titkompla mingħajr l- ebda tibdil fil-livell tad-doża.

Mat-tieni u t-tielet reazzjonijiet severi tal-ġilda, it-terapija b’cetuximab għandha terġa’ tieqaf mill- ġdid. Il-kura tkun tista’ titkompla biss b’doża iktar baxxa (200 mg/m² wara t-tieni okkorrenza, u b’150 mg/m² wara t-tielet okkorrenza), jekk ir-reazzjoni tkun tjiebet għal grad 2.

Jekk reazzjonijiet severi tal-ġilda jseħħu għar-raba’ darba jew ma jfiequx għal grad 2 matul l- interruzzjoni tal-kura, allura hemm bżonn li l-kura b’cetuximab tieqaf għal kollox.

Disturbi fl-elektroliti

Livelli ta’ magnesium li jonqsu b’mod progressiv jistgħu jseħħu b’mod frekwenti u jistgħu jwasslu għal ipomanjesemija severa. L-ipomanjesemija hi riversibbli wara t-twaqqif ta’ cetuximab. Flimkien ma’ dan, l-ipokalemija tista’ tiżviluppa bħala konsegwenza tad-dijarea. L-ipokalċimja tista’ sseħħ ukoll; b’mod partikulari flimkien ma’ kimoterapija bbażata fuq il-platinum il-frekwenza ta’ ipokalċimja severa tista’ tiżdied.

Id-determinazzjoni tal-livelli tal-elektroliti fis-serum hi rrakkomandata qabel, u perjodikament, matul il-kura b’cetuximab. Hu rrakkomandat li jingħataw elektroliti, skond kif ikun meħtieġ.

In-newtropenja u kumplikazzjonijiet infettivi marbuta magħha.

Pazjenti li jirċievu cetuximab flimkien ma’ kimoterapija bbażata fuq il-platinum huma f’riskju miżjud għall-okkorrenza ta’ newtropenja severa, li tista’ twassal għal kumplikazzjonijiet infettivi sussegwenti bħal newtropenja bid-deni, pnewmonja jew b’xi mikrobu ieħor. Monitoraġġ bl-attenzjoni hu

rakkomandat f’dawn il-pazjenti, b’mod partikulari f’dawk li jkollhom leżjonijiet fil-ġilda, mukożite jew dijarea li jistgħu jiffaċilitaw l-okkorrenza ta’ infezzjonijiet (ara sezzjoni 4.8).

Disturbi kardjovaskulari

Żieda fil-frekwenza ta’ avvenimenti kardjovaskulari severi u xi kultant fatali, u mwiet li jiżviluppaw mill-kura kienu osservati fil-kura ta’ kanċer tal-pulmun ta’ ċelluli mhux żgħar, karċinoma taċ-ċelluli skwamużi tar-ras u tal-għonq u karċinoma tal-kolon u tar-rektum. F’xi studji kienet osservata rabta ma’ età ta’ ≥ 65 sena jew ma’ stat ta’ prestazzjoni. Meta tingħata riċetta għal cetuximab, wieħed għandu jikkunsidra l-istat kardjovaskulari u dak ta’ prestazzjoni tal-pazjenti u l-għoti fl-istess ħin ta’ komposti kardjotossiċi bħal fluoropyrimidines.

Disturbi fl-għajnejn

Pazjenti li jkollhom sinjali u sintomi li jissuġġerixxu keratite bħal: infjammazzjoni fl-għajnejn, dmugħ, sensittività għad-dawl, vista mċajpra, uġigħ fl-għajnejn u/jew għajnejn ħomor akuti jew li qed jaggravaw għandhom jintbagħtu għand speċjalista tal-oftalmoloġija minnufih.

Jekk tkun ikkonfermata dijanjosi ta’ keratite ulċerattiva, kura b’cetuximab għandha tiġi interrotta jew imwaqqfa. Jekk keratite tkun iddijanjostikata, il-benefiċċji u r-riskji li titkompla l-kura għandhom jiġu kkunsidrati b’attenzjoni.

Cetuximab għandu jintuża b’attenzjoni f’pazjenti b’passat ta’ keratite, keratite ulċerattiva, jew għajnejn xotti ħafna. Użu ta’ lentijiet tal-kuntatt ukoll huwa fattur ta’ riskju għal keratite u ulċerazzjoni.

Pazjenti b’kanċer tal-kolon u tar-rektum b’tumuri RAS mutated

Cetuximab m’għandux jintuża fil-kura ta’ pazjenti b’kanċer tal-kolon u tar-rektum li t-tumuri tagħhom ikollhom mutazzjonijiet RAS jew li għalihom l-istat ta’ tumur RAS ma jkunx magħruf. Riżultati minn studji kliniċi juru bilanċ negattiv bejn il-benefiċċju u r-riskju f’tumuri b’mutazzjonijiet RAS. B’mod partikulari, f’dawn il-pazjenti, ġew osservati effetti negattivi fuq iż-żmien ta’ sopravivenza mingħajr progressjoni (PFS) u żmien globali ta’ sopravivenza (OS) meta cetuximab jingħata bħala żieda ma’

FOLFOX4 (ara sezzjoni 5.1).

Riżultati simili ġew irrappurtati wkoll meta cetuximab ingħata bħala mediċina addizzjonali ma’

XELOX flimkien ma’ bevacizumab (CAIRO2). Madankollu, lanqas f’dan l-istudju ma ntwerew l-ebda effetti pożittivi fuq PFS jew OS f’pazjenti b’tumuri KRAS wild-type.

Gruppi speċjali

Pazjenti li kellhom funzjoni adegwata tal-kliewi u tal-fwied biss kienu investigati s’issa (krejatinina tas-serum ≤ 1.5 darba iktar, transaminases ≤ 5 darbiet iktar u bilirubina ≤ 1.5 darba iktar mil-Limitu ta’ Fuq tan-Normal (Upper Limit of Normal - ULN)).

Cetuximab ma kienx studjat f’pazjenti li kellhom wieħed jew iktar mill-parametri tal-laboratorju li ġejjin:

emoglobina < 9 g/dL

għadd tal-lewkoċiti < 3,000/mm³

għadd assolut tan-newtrofili < 1,500/mm³

għadd tal-plejtlits < 100,000/mm³

Hemm esperjenza limitata dwar l-użu ta’ cetuximab flimkien ma’ terapija bir-raġġi fil-każ ta’ kanċer tal-kolon u tar-rektum.

Popolazzjoni pedjatrika

L-effikaċja ta’ cetuximab f’pazjenti pedjatriċi taħt l-età ta’ 18-il sena ma ġietx determinata s’issa. Ma ġew identifikati l-ebda sinjali dwar is-sigurtà f’pazjenti pedjatriċi kif irrappurtat minn studju ta’ fażi I.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Flimkien ma’ kimoterapija bbażata fuq il-platinum, il-frekwenza ta’ lewkopenja severa jew ta’ newtropenja severa tista’ tiżdied, u għaldaqstant tista’ twassal għal rata ogħla ta’ kumplikazzjonijiet infettivi sussegwenti bħal newtropenja bid-deni, pnewmonja jew b’xi mikrobu ieħor meta mqabbel ma’ kimoterapija bbażata fuq il-platinum waħidha (ara sezzjoni 4.4).

Flimkien ma’ fluoropyrimidines, il-frekwenza ta’ iskemija kardijaka li tinkludi infart mijokardijaku u kollass konġestiv kardijaku, kif ukoll il-frekwenza tas-sindrome tal-idejn u r-riġlejn (palmar-plantar erythrodysaesthesia) żdiedet meta mqabbla ma’ dik bi fluoropyrimidines.

Bit-teħid flimkien ma’ capecitabine u oxaliplatin (XELOX) il-frekwenza ta’ dijarea severa tista’ tiżdied.

Studju formali dwar l-interazzjoni wera li l-karatteristiċi farmakokinetiċi ta’ cetuximab jibqgħu l-istess wara l-għoti flimkien ta’ doża waħda ta’ irinotecan (350 mg/m² ta’ erja tas-superfiċje tal-ġisem). Bl- istess mod, il-farmakokinetika ta’ irinotecan ma nbidletx meta cetuximab jingħata fl-istess ħin.

Ma twettaq l-ebda studju formali ieħor ta’ interazzjoni fuq il-bnedmin.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

EGFR hu involut fl-iżvilupp tal-fetu. Osservazzjonijiet limitati fl-annimali jindikaw trasferiment mill- plaċenta ta’ cetuximab, u antikorpi IgG1 oħrajn instabu li jgħaddu għall-plaċenta. Informazzjoni dwar l-annimali ma żvelat l-ebda evidenza ta’ teratoġeniċità. Madankollu, skond id-doża, kienet osservata żieda fl-inċidenza ta’ abort (ara sezzjoni 5.3). M’hemm l-ebda informazzjoni fuq nisa tqal jew li qed ireddgħu.

Hu rrakkomandat bil-qawwa li Erbitux jingħata biss matul it-tqala jew lil kwalunkwe mara li ma tkunx qed tuża kontraċezzjoni adegwata jekk il-benefiċċju potenzjali għall-omm jiġġustifika r-riskju potenzjali lill-fetu.

Treddigħ

Hu rrakkomandat li n-nisa ma jreddgħux matul il-kura b’Erbitux u għal xahrejn wara l-aħħar doża, għax mhux magħruf jekk cetuximab jgħaddix fil-ħalib tas-sider.

Fertilità

M’hemmx dejta dwar l-effett ta’ cetuximab fuq il-fertilità tal-bniedem. L-effetti fuq il-fertilità tal- irġiel u tan-nisa ma ġewx evalwati meta saru studji formali fuq l-annimali (ara sezzjoni 5.3).

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Ma sarux studji dwar l-effetti fuq il-ħila biex issuq jew tħaddem magni. Jekk il-pazjenti jkollhom sintomi marbuta mal-kura li jaffettwaw il-ħila tagħhom li jikkonċentraw u jirreaġixxu, hu rrakkomandat li ma jsuqux jew jużaw il-magni sakemm l-effett ibatti.

4.8Effetti mhux mixtieqa

L-effetti primarji mhux mixtieqa ta’ cetuximab huma reazzjonijiet tal-ġilda, li jseħħu f’iktar minn 80% tal-pazjenti, ipomanjesemija li sseħħ f’iktar minn 10% tal-pazjenti u reazzjonijiet marbuta ma’ l- infużjoni, li jseħħu b’sintomi minn ħfief sa moderati f’iktar minn 10% tal-pazjenti u b’sintomi severi f’iktar minn 1% tal-pazjenti.

Id-definizzjonijiet li ġejjin japplikaw għat-terminoloġija tal-frekwenza li tintuża minn hawn ‘il quddiem:

Komuni ħafna (≥ 1/10)

Komuni (≥ 1/100 sa < 1/10)

Mhux komuni (≥ 1/1,000 sa < 1/100)

Rari (≥ 1/10,000 sa < 1/1,000)

Rari ħafna (< 1/10,000)

Frekwenza mhux magħrufa (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli)

Asterisk (*) tindika li informazzjoni addizzjonali dwar l-effett mhux mixtieq rispettiv hi pprovduta fit- tabella t’hawn taħt.

Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni

Komuni ħafna:

Ipomanjesemija (ara sezzjni 4.4).

Komuni:

Deidrazzjoni, b’mod partikulari li tkun sekondarja għad-dijarea jew

 

mukożite; ipokalċimja (ara sezzjoni 4.4); anoreksja li tista’ twassal

 

għal tnaqqis fil-piż.

Disturbi fis-sistema nervuża

 

Komuni:

Uġigħ ta’ ras.

Frekwenza mhux magħrufa:

Meninġite asettika.

Disturbi fl-għajnejn

 

Komuni:

Konġuntivite.

Mhux komuni:

Blefarite, keratite.

Disturbi vaskulari

 

Mhux komuni:

Trombożi profonda tal-vini.

Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjastinali

Mhux komuni:

Emboliżmu pulmonari, mard interstizzjali tal-pulmun.

Disturbi gastro-intestinali

 

Komuni:

Dijarea, nawseja, rimettar.

Disturbi fil-fwied u fil-marrara

 

Komuni ħafna:

Żieda fil-livelli tal-enzimi tal-fwied (ASAT, ALAT, AP).

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda

Komuni ħafna:

Reazzjonijiet tal-ġilda*.

Rari ħafna:

Sindrome Stevens-Johnson/Nekroli żi epidermali tossika

Frekwenza mhux magħrufa:

Superinfezzjoni ta’ leżjonijiet tal-ġilda*.

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn jingħata

Komuni ħafna:

Reazzjonijiet ħfief jew moderati marbuta ma’ l-infużjonijiet (ara

 

sezzjoni 4.4); mukożite, f’xi każijiet severa. Il-mukożite tista’

 

twassal biex wieħed jinfaraġ.

Komuni:

Reazzjonijiet severi marbuta ma’ l-infużjonijiet, f’xi każijiet

 

b’riżultat fatali (ara sezzjoni 4.4); għeja kbira.

Informazzjoni addizzjonali

Globalment, l-ebda differenza klinikament rilevanti bejn is-sessi ma kienet osservata.

Reazzjonijiet tal-ġilda

Reazzjonijiet tal-ġilda jistgħu jiżviluppaw f’iktar minn 80% tal-pazjenti u primarjament jidhru bħala raxx qisu akne u/jew, b’mod inqas spiss, bħal ħakk, ġilda xotta, ġilda misluħa, ipertrikosi, jew mard fid-dwiefer (eż. paronikija). Madwar 15% tar-reazzjonijiet tal-ġilda huma severi, inklużi każi waħdiet ta’ nekrosi tal-ġilda. Il-maġġoranza tar-reazzjonijiet tal-ġilda jiżviluppaw matul l-ewwel tliet ġimgħat tat-terapija. Dawn ġeneralment ifiequ maż-żmien wara li tieqaf il-kura, mingħajr ma jkun hemm l- ebda kundizzjonijiet jew mard b’konsegwenza tagħhom, jekk l-aġġustamenti rrakkomandati fil-kors tad-doża jkunu segwiti (ara sezzjoni 4.4).

Leżjonijiet fil-ġilda kkaġunati minn cetuximab jistgħu jippredisponu lill-pazjenti għal superinfezzjonijiet (eż. b’S. aureus), li jistgħu jinfexxu f’kumplikazzjonijiet oħra, eż. ċellulite, erysipelas, jew, potenzjalment b’riżultat fatali, is-sindrome ta’ ġilda mismuta bi staphylococcus, faxxite b’nekrosi jew b’xi mikrobu ieħor.

Il-kura flimkien

Meta cetuximab jintuża flimkien ma’ mediċini kemoterapewtiċi, irreferi wkoll għall-informazzjoni tal- prodott rispettiva tagħhom.

Flimkien ma’ kimoterapija bbażata fuq il-platinum, il-frekwenza ta’ lewkopenja severa jew ta’ newtropenja severa tista’ tiżdied, u għaldaqstant tista’ twassal għal rata ogħla ta’ kumplikazzjonijiet infettivi sussegwenti bħal newtropenja bid-deni, pnewmonja jew b’xi mikrobu ieħor meta mqabbel ma’ kimoterapija bbażata fuq il-platinum waħidha (ara sezzjoni 4.4).

Flimkien ma’ fluoropyrimidines, il-frekwenza ta’ iskemija kardijaka li tinkludi infart mijokardijaku u kollass konġestiv kardijaku, kif ukoll il-frekwenza tas-sindrome tal-idejn u r-riġlejn (palmar-plantar erythrodysaesthesia) żdiedet meta mqabbla ma’ dik bi fluoropyrimidines.

Flimkien mat-terapija lokali bir-raġġi taż-żona tar-ras u tal-għonq, effetti addizzjonali mhux mixtieqa kienu dawk tipiċi tat-terapija bir-raġġi (bħal mukożite, dermatite minħabba r-radjazzjoni, disfaġja jew lewkopenja, primarjament li tidher bħala limfoċitopenja). Fi studju kliniku randomised fuq

424 pazjent, instab li r-rati ta’ dermatite akuta u severa minħabba r-raġġi u mukożite, kif ukoll ta’ avvenimenti li seħħew wara ċertu żmien marbuta mat-terapija bir-raġġi, kienu ftit ogħla f’pazjenti li kienu qed jirċievu t-terapija bir-raġġi flimkien ma’ cetuximab, milli f’dawk li kienu qed jirċievu t- terapija bir-raġġi biss.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott

mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Hemm esperjenza limitata b’dożi waħidhom ogħla minn 400 mg/m² ta’ erja tas-superfiċje tal-ġisem s’íssa jew l-għoti kull ġimgħa ta’ dożi ogħla minn 250 mg/m² ta’ erja tas-superfiċje tal-ġisem. Fi studji kliniċi b’dożi sa 700 mg/m² mogħtija kull ġimagħtejn, il-profil tas-sigurtà kien konsistenti ma’ dak deskritt f’sezzjoni 4.8.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Mediċini antineoplastiċi, antikorpi monoklonali, Kodiċi ATC:

L01XC06

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Cetuximab hu antikorp kimeriku monoklonali IgG1 li hu speċifikament immirat kontra l-fattur tat- tkabbir epidermali (epidermal growth factor receptor - EGFR).

Il-messaġġi li jibagħtu EGFR għandhom x’jaqsmu ma’ kemm jgħixu ċ-ċelluli, l-iżvilupp taċ-ċiklu taċ- ċelluli, l-anġjoġenesi, kif iċ-ċelluli jgħaddu minn post għall-ieħor, u l-invażjoni/metastasi ċellulari.

Cetuximab jeħel ma’ l-EGFR b’affinità li hi ta’ madwar 5 sa 10 darbiet aktar minn dik ta’ ligandi endoġeniċi. Cetuximab jimblokka t-twaħħil ta’ ligandi EGFR endoġeniċi li jfixkel il-funzjoni tar- riċettur. Flimkien ma’ dan, jikkaġuna l-assimilazzjoni ta’ EGFR, li tista’ twassal biex titrażżan il- funzjoni ta’ EGFR. Cetuximab għandu fil-mira wkoll iċ-ċelluli effector immuni ċitotossiċi lejn ċelluli tat-tumur li jesprimu EGFR (antibody dependent cell-mediated cytotoxicity, ADCC).

Cetuximab ma jeħilx ma’ riċetturi oħrajn li jappartienu għall-familja HER.

Il-prodott tal-proteina tal-proto-oncogene RAS (rat sarcoma) hi central down-stream signal- transducer ta’ EGFR. Fit-tumuri, l-attivazzjoni tal-ġene RAS minn EGFR tikkontribwixxi għal żieda fil-proliferazzjoni medjata minn EGFR, fis-sopravivenza u fil-produzzjoni ta’ fatturi pro-anġjoġeniċi.

RAS hi waħda mill-aktar familji ta’ oncogenes li jkunu attivati b’mod frekwenti f’kanċers tal- bniedem. Il-mutazzjonijiet tal-ġeni RAS f’ċerti hot-spots fuq exons 2, 3 u 4 jirriżultaw f’attivazzjoni kostituttiva ta’ proteini RAS, indipendentement mis-senjalazzjoni ta’ EGFR.

Effetti farmakodinamiċi

Fl-analiżi kemm in vitro u kemm in vivo, cetuximab jinibixxi l-proliferazzjoni u jikkaġuna apoptosi ta’ ċelluli tat-tumur tal-bniedem li jesprimu EGFR. In vitro, cetuximab jinibixxi l-produzzjoni ta’ fatturi anġjoġeniċi minn ċelluli tat-tumur u jimblokka l-migrazzjoni taċ-ċelluli endoteljali. In vivo, cetuximab jinibixxi l-espressjoni ta’ fatturi anġjoġeniċi minn ċelluli tat-tumur u jikkawża tnaqqis fin-neo- vaskularizzazzjoni u l-metastasi tat-tumur.

Immunoġeniċità

L-iżvilupp ta’ human anti-chimeric antibodies (HACA) (antikorpi anti-kimeriċi umani) hu effett ta’ klassi ta’ antikorpi kimeriċi monoklonali. Informazzjoni kurrenti fuq l-iżvilupp ta’ HACA hi limitata. Globalment, livelli ta’ HACA li jistgħu jitkejlu, kienu osservati f’3.4% tal-pazjenti li kienu studjati, b’inċidenzi li jvarjaw minn 0% sa 9.6% fl-istudji tal-indikazzjoni fil-mira. S’issa, m’hemm l-ebda informazzjoni konklużiva dwar l-effett li l-HACA għandhom biex jinnewtralizzaw cetuximab. Id-

dehra ta’ HACA ma kkorrelatx ma’ l-okkorrenza ta’ reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva jew ma kwalunkwe effetti oħrajn mhux mixtieqa ta’ cetuximab.

Kanċer tal-kolon u tar-rektum

Assaġġ dijanjostiku (EGFR pharmDx) intuża għall-iskoperta immunoistokimika tal-espressjoni EGFR f’materjal tat-tumur. It-tumur kien ikkunsidrat li jkun jesprimi EGFR jekk ċellula waħda li tkun immarkata tkun tista’ tiġi identifikata. Madwar 75% tal-pazjenti b’kanċer metastatiku tal-kolon u tar- rektum li kienu magħzula għall-istudji kliniċi, kellhom tumur li kien jesprimi EGFR u għalhekk kienu kkunsidrati eliġibbli għall-kura b’cetuximab. L-effikaċja u s-sigurtà ta’ cetuximab ma kienux dokumentati f’pazjenti b’tumuri fejn l-EGFR ma kienx osservat.

Dejta mill-istudju turi li f’pazjenti b’kanċer metastatiku tal-kolon u tar-rektum u b’mutazzjonijiet li jattivaw il-RAS, hemm possibbilità kbira li ma jibbenefikawx mill-kura b’cetuximab jew minn kumbinazzjoni ta’ cetuximab u kimoterapija u bħala żieda ma’ FOLFOX4 intwera effett negattiv sinifikanti għaż-żmien ta’ sopravivenza mingħajr progressjoni (PFS).

Cetuximab bħala mediċina waħidha jew flimkien mal-kimoterapija kien investigat f’5 studji kliniċi kkontrollati u randomised, u diversi studji ta’ appoġġ. Il-5 studji randomised investigaw total ta’ 3,734 pazjent b’kanċer metastatiku tal-kolon u tar-rektum, li fihom, l-espressjoni EGFR kienet osservata u li kellhom stat ta’ prestazzjoni ECOG ta’ ≤ 2. Il-maġġoranza ta’ pazjenti inklużi kellhom stat ta’ prestazzjoni ECOG ta’ ≤ 1. Fl-istudji kollha, cetuximab ingħata kif deskritt f’sezzjoni 4.2.

L-istat ta’ ġene KRAS exon 2 kien rikonoxxut bħala fattur li jbassar għall-kura b’cetuximab f’4 mill- istudji randomised ikkontrollati (EMR 62 202-013, EMR 62 202-047, CA225006, u CA225025). L- istat tal-mutazzjoni KRAS kien disponibbli għal 2,072 pazjent. Twettqu post-hoc analiżijiet ulterjuri għal studji EMR 62 202-013 u EMR 62 202-047, fejn ġew determinati wkoll mutazzjonijiet fuq il-ġeni

RAS (NRAS u KRAS) minbarra KRAS exon 2. Kien biss fi studju EMR 62 202-007 li analiżi post-hoc ma kinitx possibbli.

Barra minn hekk, cetuximab ġie investigat flimkien mal-kimoterapija fi studju ta’ fażi III randomised, ikkontrollat, mibdi mill-investigatur (COIN, COntinuous chemotherapy plus cetuximab or INtermittent chemotherapy – kimoterapija kontinwa jew kimoterapija intermittenti). F’dan l-istudju l- espressjoni ta’ EGFR ma kinitx kriterju għall-inklużjoni. Kampjuni tat-tumuri minn madwar 81% tal- pazjenti ġew analizzati b’mod retrospettiv għall-espressjoni ta’ KRAS.

FIRE-3, studju kliniku ta’ fażi III, sponsorjat mill-investigatur, qabbel il-kura b’FOLFIRI flimkien jew ma’ cetuximab jew ma’ bevacizumab fil-kura primarja ta’ pazjenti bi KRAS exon 2 wild-type mCRC.

Analiżi post-hoc addizzjonali fuq mutazzjonijiet fuq ġeni RAS minbarra dawk fuq KRAS exon 2 ġew evalwati.

Cetuximab flimkien mal-kimoterapija

EMR 62 202-013: Dan l-istudju randomised f’pazjenti b’kanċer metastatiku tal-kolon u tar- rektum li ma kinux irċivew kura fil-passat għal marda metastatika qabbel il-kumbinazzjoni ta’ cetuximab u irinotecan flimkien ma’ 5-fluorouracil/folinic acid (FOLFIRI) infużjonali

(599 pazjent) ma’ l-istess kimoterapija waħidha (599 pazjenti). Il-proporzjon ta’ pazjenti b’tumuri wild-type ġene KRAS mill-popolazzjoni ta’ pazjenti li setgħu jkunu evalwati għall- istat tal-ġene KRAS kien ta’ 63%. Għall-evalwazzjoni tal-istat ta’ RAS, ġew determinati mutazzjonijiet oħrajn minbarra dawk fuq exon 2 tal-ġene KRAS mill-kampjuni kollha tat-tumur evalwabbli fil-popolazzjoni KRAS exon 2 wild-type (65%). Il-popolazzjoni mutanti RAS tikkonsisti minn pazjenti b’mutazzjonijiet KRAS exon 2 magħrufa kif ukoll b’mutazzjonijiet RAS addizzjonali identifikati.

L-informazzjoni dwar l-effikaċja li ħarġet minn dan l-istudju hi deskritta fil-qosor fit-tabella hawn taħt:

 

Popolazzjoni RAS wild-type

Popolazzjoni RAS mutant

Varjabbli/statistika

Cetuximab

FOLFIRI

Cetuximab

FOLFIRI

 

flimkien ma’

 

flimkien ma’

 

 

FOLFIRI

 

FOLFIRI

 

OS

(N=178)

(N=189)

(N=246)

(N=214)

 

 

 

 

xhur, medjan

28.4

20.2

16.4

17.7

(95% CI)

(24.7, 31.6)

(17.0, 24.5)

(14.9, 18.4)

(15.4, 19.6)

Proporzjon ta’ periklu (95% CI)

0.69 (0.54, 0.88)

1.05 (0.86, 1.28)

valur p

0.0024

 

0.6355

 

PFS

 

 

 

 

xhur, medjan

11.4

8.4

7.4

7.5

(95% CI)

(10.0, 14.6)

(7.4, 9.4)

(6.4, 8.0)

(7.2, 8.5)

Proporzjon ta’ periklu (95% CI)

0.56 (0.41, 0.76)

1.10 (0.85, 1.42)

valur p

0.0002

 

0.4696

 

ORR

 

 

 

 

%

66.3

38.6

31.7

36.0

(95% CI)

(58.8, 73.2)

(31.7, 46.0)

(25.9, 37.9)

(29.6, 42.8)

Proporzjon tal-Odds (95% CI)

3.1145 (2.0279, 4.7835)

0.8478 (0.5767, 1.2462)

valur p

<0.0001

0.3970

 

CI = intervall tal-kunfidenza, FOLFIRI = irinotecan flimkien ma’ 5-FU/FA infużjonali, ORR = rata ta’ rispons oġġettiv (pazjenti b’rispons sħiħ jew b’rispons parzjali), OS = żmien totali ta’ sopravivenza, PFS = żmien ta’ sopravivenza mingħajr progressjoni

EMR 62 202-047: Dan l-istudju randomised f’pazjenti b’kanċer metastatiku tal-kolon u tar- rektum li ma kinux irċivew kura fil-passat għal mard metastatiku, qabbel il-kumbinazzjoni ta’ cetuximab u oxaliplatin flimkien mal-infużjoni kontinwa ta’ 5-fluorouracil/folinic acid (FOLFOX4) (169 pazjent) mal-istess kimoterapija waħidha (168 pazjenti). Il-proporzjon ta’ pazjenti b’tumuri wild-type ġene KRAS mill-popolazzjoni ta’ pazjenti li setgħu jkunu evalwati għall-istat KRAS kien ta’ 57%. Għall-evalwazzjoni tal-istat ta’ RAS, ġew determinati mutazzjonijiet oħrajn minbarra dawk fuq exon 2 tal-ġene KRAS mill-kampjuni kollha tat-tumur evalwabbli fil-popolazzjoni KRAS exon 2 wild-type. Il-popolazzjoni mutanti RAS tikkonsisti minn pazjenti b’mutazzjonijiet KRAS exon 2 magħrufa kif ukoll b’mutazzjonijiet RAS addizzjonali identifikati.

L-informazzjoni dwar l-effikaċja li ħarġet minn dan l-istudju hi deskritta fil-qosor fit-tabella hawn taħt:

 

Popolazzjoni RAS wild-type

Popolazzjoni RAS mutant

Varjabbli/statistika

Cetuximab

FOLFOX4

Cetuximab

FOLFOX4

 

flimkien ma’

 

flimkien ma’

 

 

FOLFOX4

 

FOLFOX4

 

OS

(N=38)

(N=49)

(N=92)

(N=75)

 

 

 

 

xhur, medjan

19.8

17.8

13.5

17.8

(95% CI)

(16.6, 25.4)

(13.8, 23.9)

(12.1, 17.7)

(15.9, 23.6)

Proporzjon ta’ periklu (95% CI)

0.94 (0.56, 1.56)

1.29 (0.91, 1.84)

valur p

0.8002

 

0.1573

 

PFS

 

 

 

 

xhur, medjan

12.0

5.8

5.6

7.8

(95% CI)

(5.8, NE)

(4.7, 7.9)

(4.4, 7.5)

(6.7, 9.3)

Proporzjon ta’ periklu (95% CI)

0.53 (0.27, 1.04)

1.54 (1.04, 2.29)

p-value

0.0615

 

0.0309

 

ORR

 

 

 

 

%

57.9

28.6

37.0

50.7

(95% CI)

(40.8, 73.7)

(16.6, 43.3)

(27.1, 47.7)

(38.9, 62.4)

Proporzjon tal-Odds (95% CI)

3.3302 (1.375, 8.172)

0.580 (0.311, 1.080)

valur p

0.0084

 

0.0865

 

CI = intervall tal-kunfidenza, FOLFOX4 = oxaliplatin flimkien ma’ infużjoni kontinwa ta’ 5-FU/FA, ORR = rata ta’ rispons oġġettiv (pazjenti b’rispons sħiħ jew b’rispons parzjali), OS = żmien totali ta’ sopravivenza, PFS = żmien ta’ sopravivenza mingħajr progressjoni, NE = ma jistax jiġi stmat

B’mod partikolari, effett negattiv fiż-żieda ta’ cetuximab fil-popolazzjoni mutanti ta’ RAS ġie osservat.

COIN: Dan kien studju randomised, open-label, li kien fih tliet partijiet, li sar fuq 2,445 pazjent b’kanċer metastatiku jew lokoreġjonali tal-kolon u tar-rektum li ma setax jiġi operat, u li ma kienu rċivew l-ebda kura fil-passat għal mard metastatiku, li qabbel oxaliplatin flimkien ma’ fluoropyrimidines (5-fluorouracil/folinic acid [OxMdG] jew capecitabine [XELOX]) infużjonali) flimkien ma’ cetuximab mal-istess kors ta’ kura waħdu. It-tielet parti sperimentali tal-istudju użat kors ta’ kura intermittenti ta’ OxMdG jew XELOX mingħajr cetuximab. Dejta għall-kors ta’ kura b’XELOX u t-tielet parti sperimentali tal-istudju mhux qed jiġu ppreżentati.

Kampjuni ta’ tumuri minn madwar 81% tal-pazjenti ġew analizzati b’mod retrospettiv għall- espressjoni ta’ KRAS, li minnhom 55% kienu KRAS wild-type. Minn dawn, 362 pazjent irċivew cetuximab u oxaliplatin flimkien ma’ fluoropyrimidines (117-il pazjent OxMdG u 245 pazjent XELOX) u 367 pazjent irċivew oxaliplatin flimkien ma’ fluoropyrimidines waħdu

(127 pazjent OxMdG u 240 pazjent XELOX). Mill-popolazzjoni mutanti ta’ KRAS, 297 pazjent rċivew cetuximab u oxaliplatin flimkien ma’ fluoropyrimidines waħidhom (101 pazjent OXMdG u 196 pazjent XELOX) u 268 pazjent irċivew oxaliplatin ma’ fluoropyrimidines waħidhom (78 pazjent OxMdG u 190 pazjent XELOX).

L-informazzjoni dwar l-effikaċja fuq il-kors ta’ kura b’OxMdG li ħarġet minn dan l-istudju hi deskritta fil-qosor fit-tabella hawn taħt:

 

Popolazzjoni KRAS wild-type

Popolazzjoni KRAS mutant

Varjabbli/ statistika

Cetuximab

OxMdG

Cetuximab

OxMdG

 

flimkien ma’

 

flimkien ma’

 

 

OxMdG

 

OxMdG

 

 

(N=117)

(N=127)

(N=101)

(N=78)

OS

 

 

 

 

xhur, medjan

16.3

18.2

13.1

14.6

(95% CI)

(10.3, 32.2)

(9.8, 27.5)

(8.0, 23.9)

(9.5, 22.0)

Proporzjon ta’ periklu

0.93 (0.72, 1.19)

0.99 (0.75, 1.30)

(95% CI)

 

 

 

 

valur p

 

0.617

 

0.931

PFS

 

 

 

 

xhur, medjan

9.0

9.2

6.8

8.5

(95% CI)

(5.8, 15.5)

(5.8, 12.7)

(5.0, 10.7)

(3.4, 10.8)

Proporzjon ta’ periklu

0.77 (0.59, 1.01)

1.05 (0.77, 1.41)

(95% CI)

 

 

 

 

valur p

 

0.056

 

0.78

L-aħjar rata ta’

 

 

 

 

rispons globali

 

 

 

 

%

(95% CI)

(58, 76)

(50, 68)

(37, 57)

(40, 63)

Proporzjon tal-Odds

1.44 (0.85, 2.43)

0.83 (0.46, 1.49)

(95% CI)

 

 

 

 

Valur p

 

0.171

 

0.529

CI = intervall tal-kunfidenza, OxMdG = oxaliplatin flimkien ma’ 5-FU/FA infużjonali, OS = żmien globali ta’ sopravivenza, PFS = żmien ta’ sopravivenza mingħajr progressjoni

F’punti aħħarin marbuta mal-ħin l-ebda andamenti li jindikaw benefiċċju kliniku ma setgħu jintwerew għall-pazjenti li rċivew cetuximab flimkien mal-kors ta’ kura b’XELOX.

Kien hemm tnaqqis sinifikanti fid-dożi u dewmien fl-għoti ta’ capecitabine jew oxaliplatin prinċipalment minħabba frekwenza ogħla ta’ dijarea fil-parti tal-istudju dwar cetuximab. Barra minn hekk kien hemm inqas pazjenti b’mod sinifikanti kkurati b’cetuximab li rċivew terapija tat-tieni preferenza.

FIRE-3 (Kombinazzjoni primarja ta’ cetuximab ma’ FOLFIRI): Il-prova FIRE-3 kien studju multiċentriku ta’ fażi III, li fih il-parteċipanti ntgħażlu b’mod każwali, li investiga 5-FU, folinic acid u irinotecan (FOLFIRI) direttament kontra xulxin flimkien ma’ jew cetuximab jew bevacizumab f’pazjenti b’kanċer metastatiku tal-kolon u tar-rektum (mCRC) KRAS exon 2 wild-type. L-istat RAS kien evalwabbli f’kampjuni ta’ tumuri ta’ 407 pazjenti bi KRAS exon 2 wild-type li jirriflettu 69% tal-popolazzjoni globali ta’ pazjenti bi KRAS exon 2 wild-type

(592 pazjent). Minn dawn, 342 pazjent kellhom tumuri RAS wild-type filwaqt li mutazzjonijiet RAS ġew identifikati f’65 pazjent. Il-popolazzjoni b’RAS mutanti tinkludi lil dawn il-65 pazjent flimkien ma’ 113-il pazjent b’tumuri mutanti KRAS exon 2 ikkurati qabel ir-reġistrazzjoni fl- istudju ġiet ristretta għal pazjenti bi KRAS exon 2 wild-type mCRC.

L-informazzjoni dwar l-effikaċja li ħarġet minn dan l-istudju hi deskritta fil-qosor fit-tabella hawn taħt:

 

Popolazzjoni RAS wild-type

Popolazzjoni RAS mutant

Varjabbli/statistika

Cetuximab flimkien

Bevacizumab

Cetuximab

Bevacizumab

 

ma’ FOLFIRI

flimkien ma’

flimkien ma’

flimkien ma’

 

 

FOLFIRI

FOLFIRI

FOLFIRI

 

(N=171)

(N=171)

(N=92)

(N=86)

OS

 

 

 

 

xhur, medjan

33.1

25.6

20.3

20.6

(95% CI)

(24.5, 39.4)

(22.7, 28.6)

(16.4, 23.4)

(17.0, 26.7)

Proporzjon ta’ periklu

0.70 (0.53, 0.92)

1.09 (0.78, 1.52)

(95% CI)

 

 

 

 

valur p

0.011

 

 

0.60

PFS

 

 

 

 

xhur, medjan

10.4

10.2

7.5

10.1

(95% CI)

(9.5, 12.2)

(9.3, 11.5)

(6.1, 9.0)

(8.9, 12.2)

Proporzjon ta’ periklu

0.93 (0.74, 1.17)

1.31 (0.96, 1.78)

(95% CI)

 

 

 

 

valur p

0.54

 

 

0.085

ORR

 

 

 

 

%

65.5

59.6

38.0

51.2

(95% CI)

(57.9, 72.6)

(51.9, 67.1)

(28.1, 48.8)

(40.1, 62.1)

Proporzjon tal-Odds

1.28 (0.83, 1.99)

0.59 (0.32, 1.06)

(95% CI)

 

 

 

 

valur p

0.32

 

 

0.097

CI = intervall tal-kunfidenza, FOLFIRI = irinotecan flimkien ma’ 5-FU/FA infużjonali, ORR = rata ta’ rispons oġġettiv (pazjenti b’rispons sħiħ jew b’rispons parzjali), OS = żmien totali ta’ sopravivenza, PFS = żmien ta’ sopravivenza mingħajr progressjoni

Fil-popolazzjoni KRAS wild-type tal-istudju CALGB/SWOG 80405 (n=1,137), is-superjorità ta’ cetuximab flimkien ma’ kimoterapija fuq bevacizumab flimkien ma’ kimoterapija ma ntwerietx ibbażat fuq analiżi interim. Analiżi fuq il-popolazzjoni RAS wild-type huma meħtieġa biex jevalwaw din id-dejta kif suppost.

CA225006: Dan l-istudju randomised f’pazjenti b’kanċer metastatiku tal-kolon u tar-rektum li kienu rċivew kumbinazzjoni inizjali ta’ kura b’oxaliplatin flimkien ma’ fluoropyrimidine għal mard metastatiku qabbel il-kumbinazzjoni ta’ cetuximab u irinotecan (648 pazjenti) b’irinotecan waħdu (650 pazjent). Wara l-progressjoni tal-marda, inbdiet il-kura b’sustanzi li għandhom lil EGFR fil-mira f’50% tal-pazjenti fil-parti tal-istudju dwar irinotecan mogħti waħdu.

Fil-popolazzjoni globali, irrispettivament mill-istat ta’ KRAS, ir-riżultati rrappurtati għal cetuximab flimkien ma’ irinotecan (648 pazjent) kontra irinotecan waħdu (650 pazjent) kienu:

żmien medjan ta’ sopravivenza globali (OS) 10.71 vs 9.99 xhur (HR 0.98) żmien medjan ta’ sopravivenza globali mingħajr progressjoni (PFS) 4.0 kontra 2.6 xhur (HR 0.69), u rata ta’ rispons oġġettiv (ORR): 16.4% kontra 4.2%.

Fir-rigward tal-istat ta’ KRAS, kampjuni tat-tumur kienu disponibbli biss minn 23% tal-pazjenti (300 minn 1,298). Mill-popolazzjoni ta’ KRAS li ġiet evalwata, 64% tal-pazjenti (192) kellhom tumuri ta’ KRAS wild type u 108 pazjenti kellhom mutazzjonijiet ta’ KRAS. Fuq il-bażi ta’ din id-dejta u billi ma saret l-ebda evalwazzjoni indipendenti tad-dejta tal-immaġni, ir-riżultati fir- rigward tal-istat ta’ mutazzjoni huma kkunsidrati li ma jistgħux jiġu interpretati.

EMR 62 202-007: Dan l-istudju randomised f’pazjenti b’kanċer metastatiku tal-kolon u tar- rektum wara li l-kura għall-mard metastatiku bbażata fuq irinotecan ma tkunx irnexxiet, bħala l- aħħar kura qabel ma pazjent ikun irreġistrat fl-istudju, qabbel il-kumbinazzjoni ta’ cetuximab u irinotecan (218-il pazjent) mal-monoterapija b’cetuximab (111-il pazjent).

Il-kumbinazzjoni ta’ cetuximab ma’ irinotecan meta mqabbla ma’ cetuximab waħdu, naqqset ir- riskju totali tal-progressjoni tal-marda b’46% u żiedet b’mod sinifikanti r-rata ta' rispons oġġettiv. Fil-prova randomised, it-titjib fiż-żmien totali ta’ sopravivenza ma laħaqx sinifikat statistiku; madankollu, fil-kura follow-up, kważi 50% tal-pazjenti fil-parti tal-istudju b’cetuximab waħdu, irċivew kumbinazzjoni ta’ cetuximab u irinotecan wara l-progressjoni ta’ marda, li setgħet influwenzat iż-żmien totali ta’ sopravivenza.

Cetuximab bħala mediċina waħidha

CA225025: Dan l-istudju randomised f’pazjenti b’kanċer metastatiku tal-kolon u tar-rektum li kienu rċivew kura fil-passat ibbażata fuq oxaliplatin, irinotecan u fluoropyrimidine għal mard metastatiku, qabbel iż-żieda ta’ cetuximab bħala mediċina waħidha sa l-aħjar kura ta’ appoġġ

(BSC) (287 pazjent) bl-aħjar kura ta’ appoġġ (285 pazjent). Il-proporzjon ta’ pazjenti b’tumuri wild-type ġene KRAS mill-popolazzjoni ta’ pazjenti li setgħu jkunu evalwati għall-istat KRAS kien ta’ 58%.

L-informazzjoni dwar l-effikaċja li ħarġet minn dan l-istudju hi deskritta fil-qosor fit-tabella hawn taħt:

 

Popolazzjoni KRAS wild-type

Popolazzjoni KRAS mutant

Varjabbli/statistika

Cetuximab flimkien

BSC

Cetuximab flimkien

BSC

 

ma’ BSC

 

ma’ BSC

 

OS

(N=117)

(N=113)

(N=81)

(N=83)

 

 

 

 

xhur, medjan

9.5

4.8

4.5

4.6

(95% CI)

(7.7, 10.3)

(4.2, 5.5)

(3.8, 5.6)

(3.6, 5.5)

Proporzjon ta’ periklu (95% CI)

0.552 (0.408, 0.748)

0.990 (0.705, 1.389)

valur p

<0.0001

 

0.9522

 

PFS

 

 

 

 

xhur, medjan

3.7

1.9

1.8

1.8

(95% CI)

(3.1, 5.1)

(1.8, 2.0)

(1.7, 1.8)

(1.7, 1.8)

Proporzjon ta’ periklu (95% CI)

0.401 (0.299, 0.536)

1.002 (0.732, 1.371)

valur p

<0.0001

 

0.9895

 

ORR

 

 

 

 

%

12.8

1.2

(95% CI)

(7.4, 20.3)

(-)

(0.0, 6.7)

(-)

valur p

<0.001

 

0.314

 

BSC = l-aħjar kura ta’ appoġġ, CI = intervall tal-kunfidenza, ORR = rata ta’ rispons oġġettiv (pazjenti b’rispons sħiħ jew b’rispons parzjali), OS = żmien totali ta’ sopravivenza, PFS = żmien ta’ sopravivenza mingħajr progressjoni

Kanċer taċ-ċelluli skwamużi fir-ras u fl-għonq

L-iskoperta immunoistokimika tal-espressjoni EGFR ma ntużatx għax iktar minn 90% tal-pazjenti b’kanċer taċ-ċelluli skwamużi fir-ras u fl-għonq kellhom tumuri li jesprimu EGFR.

Cetuximab flimkien ma’ terapija bir-raġġi għal mard li jkun infirex lokalment

EMR 62 202-006: Dan l-istudju randomised qabbel il-kumbinazzjoni ta’ cetuximab u t-terapija bir-raġġi (211-il pazjent) ma’ terapija bir-raġġi biss (213-il pazjent) f’pazjenti b’kanċer taċ- ċelluli skwamużi fir-ras u fl-għonq li jkun infirex lokalment. Cetuximab inbeda ġimgħa qabel it- terapija bir-raġġi u ngħata b’dożi deskritti f’sezzjoni 4.2 sat-tmiem tal-perijodu tat-terapija bir- raġġi.

L-informazzjoni dwar l-effikaċja li ħarġet minn dan l-istudju hi deskritta fil-qosor fit-tabella hawn taħt:

Varjabbli/statistika

Terapija bir-raġġi flimkien ma’

Terapija bir-raġġi biss

 

 

cetuximab

 

 

Kontroll lokoreġjonali

 

(N=211)

 

(N=213)

 

 

 

 

xhur, medjan (95% CI)

24.4

(15.7, 45.1)

14.9

(11.8, 19.9)

Proporzjon ta’ periklu (95% CI)

 

0.68 (0.52, 0.89)

 

valur p

 

0.005

 

 

OS

 

 

 

 

xhur, medjan (95% CI)

49.0

(32.8, 69.5+)

29.3

(20.6, 41.4)

Proporzjon ta’ periklu (95% CI)

 

0.73 (0.56, 0.95)

 

valur p

 

0.018

 

 

follow-up medjan, xhur

 

60.0

 

60.1

Rata OS wara sena, % (95% CI)

77.6 (71.4, 82.7)

73.8 (67.3, 79.2)

Rata OS wara sentejn, % (95% CI)

62.2 (55.2, 68.4)

55.2 (48.2, 61.7)

Rata OS wara 3 snin, % (95% CI)

54.7 (47.7, 61.2)

45.2 (38.3, 51.9)

Rata OS wara 5 snin % (95% CI)

45.6 (38.5, 52.4)

36.4 (29.7, 43.1)

CI = intervall tal-kunfidenza, OS = żmien totali ta’ sopravivenza, is-sinjal ‘+’ juri li l-upper bound limit ma ntlaħaqx fil-cut-off.

Pazjenti bi pronjosi tajba kif indikat minn fażi tat-tumur, l-istat tal-prestazzjoni ta’ Karnofsky (KPS) u l-età, kellhom benefiċċju iktar ċar meta cetuximab żdied mat-terapija bir-raġġi. L-ebda benefiċċju kliniku ma deher f’pazjenti b’KPS ta’ ≤ 80 li kellhom 65 sena jew iktar.

L-użu ta’ cetuximab flimkien mal-kemo-radjuterapija s’issa ma kinitx investigata b’mod adegwat.

Għaldaqstant, il-bilanċ tal-benefiċċju/riskju għadu mhux magħruf.

Cetuximab flimkien ma’ kimoterapija bbażata fuq il-platinum f’mard rikorrenti u/jew metastatiku

EMR 62 202-002: Dan l-istudju randomised f’pazjenti b’kanċer taċ-ċelluli skwamużi fir-ras u fl-għonq, rikorrenti u/jew metastatiku, li ma kinux irċivew kimoterapija fil-passat għal din il- marda, qabbel il-kumbinazzjoni ta’ cetuximab u cisplatin jew carboplatin flimkien ma’ 5- fluorouracil infużjonali (222 pazjent) ma’ l-istess kimoterapija waħidha (220 pazjent). Il-kura fil-parti tal-istudju dwar cetuximab kienet tikkonsisti f’sa 6 ċikli ta’ kimoterapija bbażata fuq il- platinum flimkien ma’ cetuximab segwita minn cetuximab bħala kura tal-manteniment sal- progressjoni tal-marda.

L-informazzjoni dwar l-effikaċja li ħarġet minn dan l-istudju hi deskritta fil-qosor fit-tabella hawn taħt:

Varjabbli/statistika

Cetuximab flimkien ma’ CTX

CTX

OS

(N=222)

(N=220)

 

 

xhur, medjan (95% CI)

10.1 (8.6, 11.2)

7.4 (6.4, 8.3)

Proporzjon ta’ periklu (95% CI)

0.797 (0.644, 0.986)

valur p

0.0362

 

PFS

 

 

xhur, medjan (95% CI)

5.6 (5.0, 6.0)

3.3 (2.9, 4.3)

Proporzjon ta’ periklu (95% CI)

0.538 (0.431, 0.672)

valur p

<0.0001

 

ORR

 

 

% (95% CI)

35.6 (29.3, 42.3)

19.5 (14.5, 25.4)

valur p

0.0001

 

CI = intervall tal-kunfidenza, CTX = kimoterapija bbażata fuq il-platinum, ORR = rata ta’ rispons oġġettiv, OS = żmien totali ta’ sopravivenza, PFS = żmien ta’ sopravivenza mingħajr progressjoni

Pazjenti bi pronjosi tajba kif indikat minn-fażi tat-tumur, l-istat tal-prestazzjoni ta’ Karnofsky (KPS) u l-età, kellhom benefiċċju iktar prominenti meta cetuximab żdied mat-terapija bbażata fuq il-kimoterapija. B’kuntrast mas-sopravivenza mingħajr progressjoni, ma seta’ jintwera l- ebda benefiċċju fiż-żmien totali ta’ sopravivenza f’pazjenti b’KPS ta’ ≤ 80 li kellhom 65 sena jew aktar.

Popolazzjoni pedjatrika

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini irrinunzjat għall-obbligu li jigu ppreżentati r-riżultati tal-istudji b’cetuximab f’kull sett tal-popolazzjoni pedjatrika fl-indikazzjonijiet ta’ adenokarċinoma tal-kolon u tar-rektum u karċinoma epiteljali orofarinġeali, larinġeali jew nażali (li teskludi karċinoma nażofarinġeali jew limfoepiteljoma, ara sezzjoni 4.2 għal informazzjoni dwar l-użu pedjatriku).

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Il-farmakokinetika ta’ cetuximab ġiet studjata fi studji kliniċi meta cetuximab ingħata bħala monoterapija jew flimkien ma’ kimoterapija fl-istess ħin jew ma’ terapija bir-raġġi. Infużjonijiet ġol- vina ta’ cetuximab urew riżultati farmakokinetiċi li kienu jiddependu mid-dożi li jingħataw ta’ kull ġimgħa, li varjaw minn 5 sa 500 mg/m² ta’ erja tas-superfiċje tal-ġisem.

Meta cetuximab ingħata f’doża tal-bidu ta’ 400 mg/m² ta’ erja tas-superfiċje tal-ġisem, il-medja tal- volum tad-distribuzzjoni kienet bejn wieħed u ieħor ekwivalenti għall-ispazju vaskulari (2.9 L/m² b’medda ta’ 1.5 sa 6.2 L/m²). Il-medja tas-Cmax (± devjazzjoni standard) kienet ta’

185±55 mikrogrammi f’kull 1 mL. Il-medja tal-eliminazzjoni kienet ta’ 0.022 L/siegħa għal kull 1 m² ta’ erja tas-superfiċje tal-ġisem. Cetuximab għandu half-life twila tal-eliminazzjoni b’valuri li jvarjaw minn 70 sa 100 siegħa fid-doża mistennija.

Il-konċentrazzjonijiet ta’ cetuximab fis-serum laħqu livelli stabbli wara tliet ġimgħat ta’ monoterapija b’cetuximab. Il-medja tal-konċentrazzjonijiet massimi ta’ cetuximab kienet ta’ 155.8 mikrogrammi f’kull 1 mL f’ġimgħa 3, u 151.6 mikrogrammi f’kull 1 mL f’ġimgħa 8, filwaqt li l-medja tal- konċentrazzjonijiet l-iktar baxxi kienet ta’ 41.3 u 55.4 mikrogrammi f’kull 1 mL, rispettivament. Fi studju dwar cetuximab mogħti flimkien ma’ irinotecan, il-medja tal-inqas livelli ta’ cetuximab kienet ta’ 50.0 mikrogrammi f’kull 1 mL f’ġimgħa 12 u 49.4 mikrogrammi f’kull 1 mL f’ġimgħa 36.

Ġew deskritti diversi rotot li jistgħu jikkontribwixxu għall-metaboliżmu tal-antikorpi. Dawn il-linji kollha jinvolvu l-bijodegradazzjoni tal-antikorp għal molekuli iżgħar, jiġifieri peptides żgħar jew amino acids.

Farmakokinetika fi gruppi speċjali

Analiżi integrata li tħaddan l-istudji kliniċi kollha uriet li l-karatteristiċi farmakokinetiċi ta’ cetuximab mhumiex influwenzati mir-razza, l-età, is-sess, jew l-istat tal-kliewi jew tal-fwied.

Pazjenti li kellhom funzjoni adegwata tal-kliewi u tal-fwied biss kienu investigati s’issa (krejatinina tas-serum ≤ 1.5 darba iktar, transaminases ≤ 5 darbiet iktar u bilirubina ≤ 1.5 darba iktar mil-Limitu ta’ Fuq tan-Normal (Upper Limit of Normal - ULN)).

Popolazzjoni pedjatrika

Fi studju ta’ fażi I li sar fuq pazjenti pedjatriċi (li kellhom minn sena sa 18-il sena) b’tumuri solidi refrattarji, cetuximab ingħata flimkien ma’ irinotecan. Ir-riżultati farmakokinetiċi kienu komparabbli ma’ dawk f’persuni adulti.

5.3Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Bidliet fil-ġilda li jiddependu mid-doża, li jibdew f’livelli ta’ doża li huma ekwivalenti għal dawk li jintużaw fil-bnedmin, kienu s-sejbiet importanti osservati fl-istudji dwar l-effett tossiku li saru fuq xadini tar-razza Cynomolgus (studju dwar l-effett tossiku minn dożi ripetuti u studju dwar l-iżvilupp embrijo-fetali.

Studju dwar it-tossiċità embrijo-fetali f’xadini tar-razza Cynomolgus ma żvela l-ebda sinjali ta’ teratoġeniċità. Madankollu, skond id-doża, kienet osservata żieda fl-inċidenza ta’ abort.

Tagħrif mhux kliniku dwar l-effett tossiku fuq il-ġeni u tolleranza lokali li tinkludi l-għoti bla ħsieb minn rotot oħrajn li ma kienux dawk intenzjonati għall-infużjoni, ma juri l-ebda periklu speċjali għall- bnedmin.

Ma saru l-ebda studji formali fuq annimali biex jistabbilixxu l-potenzjal karċinoġeniku ta’ cetuximab jew biex jiddeterminaw l-effetti tiegħu fuq il-fertilità maskili u femminili.

Ma saru l-ebda studji dwar it-tossiċità bl-għoti flimkien ta’ cetuximab u mediċini kemoterapewtiċi.

S’issa m’hemm l-ebda informazzjoni mhux klinika fuq l-effett ta’ cetuximab fuq il-fejqan tal-feriti. Madankollu, f’mudelli ta’ qabel l-użu kliniku dwar il-fejqan tal-feriti, intwera li inibituri kinase tyrosine selettivi EGFR ifixklu l-fejqan tal-feriti.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Sodium chloride

Glycine

Polysorbate 80

Citric acid monohydrate

Sodium hydroxide

Water for injections

6.2Inkompatibbiltajiet

Dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn ħlief dawk imsemmija f’sezzjoni 6.6.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

4 snin.

L-istabbiltà kimika u l-istabbiltà fiżika waqt l-użu ta’ Erbitux 5 mg/mL ma nbidletx tul 48 siegħa f’temperatura ta’ 25°C, jekk is-soluzzjoni tkun ippreparata kif deskritt f’sezzjoni 6.6.

Erbitux ma fih l-ebda sustanza preservattiva jew batterjostatika kontra l-mikrobi. Mill-aspett mikrobijoloġiku, il-prodott għandu jintuża immedjatament wara li jinfetaħ. Jekk ma jintużax immedjatament, iż-żmien tal-ħażna waqt l-użu u l-kundizzjonijiet ta’ qabel l-użu huma r- responsabbiltà ta’ min qed jużah, u normalment ma jkunx iżjed minn 24 siegħa f’temperatura ta’ 2 sa 8°C, ħlief jekk il-ftuħ ikun sar f’kundizzjonijiet asettiċi kkontrollati u vverifikati.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen fi friġġ (2°C - 8°C).

Għall-kondizzjonijiet ta’ ħażna wara l-ftuħ, ara sezzjoni 6.3.

6.5In-natura u tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

20 mL jew 100 mL ta’ soluzzjoni f’kunjett (ħġieġ ta’ Tip I) b’tapp (lastku tal-halobutyl) u siġill

(aluminju/polypropylen). Daqs tal-pakkett ta’ 1 kunjett.

Jista’ jkun li mhux il-kunjetti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

Erbitux jista’ jingħata permezz ta’ gravity drip, pompa ta’ l-infużjoni jew pompa tas-siringa. Linja separata ta’ l-infużjoni trid tintuża għall-infużjoni, u l-linja trid titlaħlaħ fit-tmiem ta' l-infużjoni b’sodium chloride 9 mg/mL (0.9%) soluzzjoni sterili għall-injezzjoni.

Erbitux 5 mg/mL hu kompatibbli

ma’ boroż tal-polyethylene (PE), ethyl vinyl acetate (EVA) jew polyvinyl chloride (PVC),

ma’ settijiet ta’ l-infużjoni tal-polyethylene (PE), polyurethane (PUR), ethyl vinyl acetate (EVA), polyolefine thermoplastic (TP) jew polyvinyl chloride (PVC),

ma’ siringi tal-polypropylene (PP) għall-pompa tas-siringa.

Għandha tingħata attenzjoni biex jiġi żgurat l-immaniġġjar asettiku meta tipprepara l-infużjoni.

Erbitux 5 mg/mL għandu jkun ippreparat kif ġej:

Biex tagħti l-infużjoni bil-pompa jew bi gravity drip (dilwita b’soluzzjoni sterili ta’ sodium chloride 9 mg/mL (0.9%)): Uża borża ta’ l-infużjoni ta’ daqs adegwat ta’ soluzzjoni sterili ta’ sodium chloride 9 mg/mL (0.9%). Ikkalkula l-volum meħtieġ ta’ Erbitux. Neħħi volum adegwat tas-soluzzjoni ta’ sodium chloride mill-borża ta’ l-infużjoni, billi tuża siringa sterili adattata ma’ labra adattata. Uża siringa sterili adattata u waħħal labra adattata. Iġbed il-volum meħtieġ ta’ Erbitux minn kunjett. Ittrasferixxi Erbitux ġol-borża ppreparata ta’ l-infużjoni. Irrepeti din il- proċedura sakemm ikollok il-volum li trid. Waħħal il-linja ta’ l-infużjoni u imliha (prime it) b’Erbitux dilwit qabel ma’ tibda l-infużjoni. Uża gravity drip jew pompa ta’ l-infużjoni biex tagħti l-mediċina. Issettja u ikkontrolla r-rata kif spjegat f’sezzjoni 4.2.

Biex tagħti l-infużjoni bil-pompa jew bi gravity drip (mhux dilwit): Ikkalkula l-volum meħtieġ ta’ Erbitux. Uża siringa sterili adattata (minimu ta’ 50 mL) u waħħal labra adattata. Iġbed il- volum meħtieġ ta’ Erbitux minn kunjett. Ittrasferixxi Erbitux ġo kontenitur jew borża vojta sterili. Irrepeti din il-proċedura sakemm ikollok il-volum li trid. Waħħal il-linja ta’ l-infużjoni u imliha (prime it) b’Erbitux qabel ma’ tibda l-infużjoni. Issettja u ikkontrolla r-rata kif spjegat f’sezzjoni 4.2.

Meta tuża pompa tas-siringa: Ikkalkula l-volum meħtieġ ta’ Erbitux. Uża siringa sterili adattata u waħħal labra adattata. Iġbed il-volum meħtieġ ta’ Erbitux minn kunjett. Neħħi l-labra u poġġi s-siringa ġol-pompa tas-siringa. Waħħal il-linja tal-infużjoni mas-siringa, mas-sett u ikkontrolla r-rata tal-infużjoni kif spjegat f’sezzjoni 4.2 u ibda l-infużjoni wara li tagħmel priming tal-linja b’Erbitux jew b’soluzzjoni sterili ta’ sodium chloride 9 mg/mL (0.9%). Jekk ikun meħtieġ, irrepeti din il-proċedura sakemm jingħata l-volum ikkalkulat.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Merck KGaA

64271 Darmstadt

Il-Ġermanja

8.NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/04/281/003

EU/1/04/281/005

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 29/06/2004

Data tat-tiġdid: 29/06/2009

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

XX/SSSS

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati