Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eviplera (emtricitabine / rilpivirine hydrochloride...) – Tikkettar - J05AR08

Updated on site: 06-Oct-2017

Isem tal-MediċinaEviplera
Kodiċi ATCJ05AR08
Sustanzaemtricitabine / rilpivirine hydrochloride /tenofovir disoproxil fumarate
ManifatturGilead Sciences International Ltd  

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA U IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

IL-KITBA TA’ FUQ IL-KAXXA U T-TIKKETTA TAL-FLIXKUN

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Eviplera 200 mg/25 mg/245 mg pilloli miksija b’rita emtricitabine/rilpivirine/tenofovir disoproxil

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b’rita fiha 200 mg ta’ emtricitabine, 25 mg ta’ rilpivirine (bħala hydrochloride) u

245 mg ta’ tenofovir disoproxil (bħala fumarate).

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih lactose monohydrate u sunset yellow aluminium lake (E110), ara l-fuljett ta’ tagħrif għal iktar informazzjoni.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

30 pillola miksija b’rita

90 (3 fliexken ta’ 30) pillola miksija b’rita

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI

L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità. Żomm il-flixkun magħluq sewwa.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Gilead Sciences Intl Ltd.

Cambridge

CB21 6GT

Ir-Renju Unit

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/11/737/001 30 pillola miksija b’rita

EU/1/11/737/002 90 (3 fliexken ta’ 30) pillola miksija b’rita

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Eviplera [pakkett ta’ barra biss]

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: {numru}

SN: {numru}

NN: {numru}

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati