Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Exelon (rivastigmine) – Tikkettar - N06DA03

Updated on site: 06-Oct-2017

Isem tal-MediċinaExelon
Kodiċi ATCN06DA03
Sustanzarivastigmine
ManifatturNovartis Europharm Ltd

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA LI TINTLEWA

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Exelon 1.5 mg kapsuli ibsin rivastigmine

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kapsula waħda jkun fiha 1.5 mg rivastigmine bħala rivastigmine hydrogen tartrate.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

28 kapsula iebsa

56 kapsula iebsa

112-il kapsula iebsa

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN

MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Biex jinbelgħu sħaħ mingħajr ma jitfarrku jew jinfetħu.

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30 C.

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ir-Renju Unit

12.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

 

 

 

EU/1/98/066/001

28 kapsula iebsa

 

 

 

EU/1/98/066/002

56 kapsula iebsa

 

 

 

EU/1/98/066/003

112-il kapsula iebsa

 

 

 

13.

NUMRU TAL-LOTT

LOTT

 

 

 

 

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Exelon 1.5 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Exelon 1.5 mg kapsuli ibsin rivastigmine

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

3.DATA TA’ SKADENZA

EXP

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.OĦRAJN

It-Tnejn

It-Tlieta

L-Erbgħa

Il-Ħamis

Il-Ġimgħa

Is-Sibt

Il-Ħadd

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA U L-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

TIKKETTA TAL-FLIXKUN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Exelon 1.5 mg kapsuli ibsin rivastigmine

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kapsula waħda jkun fiha 1.5 mg rivastigmine bħala rivastigmine hydrogen tartrate.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

250 kapsula iebsa

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN

MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Biex jinbelgħu sħaħ mingħajr ma jitfarrku jew jinfetħu.

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30 C.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ir-Renju Unit

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/98/066/014

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Exelon 1.5 mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA LI TINTLEWA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Exelon 3.0 mg kapsuli ibsin rivastigmine

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kapsula waħda jkun fiha 3.0 mg rivastigmine bħala rivastigmine hydrogen tartrate.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

28 kapsula iebsa

56 kapsula iebsa

112-il kapsula iebsa

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Biex jinbelgħu sħaħ mingħajr ma jitfarrku jew jinfetħu.

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30 C.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ir-Renju Unit

12.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

 

 

 

EU/1/98/066/004

28 kapsula iebsa

 

 

 

EU/1/98/066/005

56 kapsula iebsa

 

 

 

EU/1/98/066/006

112-il kapsula iebsa

 

 

 

13.

NUMRU TAL-LOTT

LOTT

 

 

 

 

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Exelon 3.0 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Exelon 3.0 mg kapsuli ibsin rivastigmine

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OĦRAJN

It-Tnejn

It-Tlieta

L-Erbgħa

Il-Ħamis

Il-Ġimgħa

Is-Sibt

Il-Ħadd

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA U L-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

TIKKETTA TAL-FLIXKUN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Exelon 3.0 mg kapsuli ibsin rivastigmine

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kapsula waħda jkun fiha 3.0 mg rivastigmine bħala rivastigmine hydrogen tartrate.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

250 kapsula iebsa

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Biex jinbelgħu sħaħ mingħajr ma jitfarrku jew jinfetħu.

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30 C.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/98/066/015

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Exelon 3.0 mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA LI TINTLEWA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Exelon 4.5 mg kapsuli ibsin rivastigmine

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kapsula waħda jkun fiha 4.5 mg rivastigmine bħala rivastigmine hydrogen tartrate.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

28 kapsula iebsa

56 kapsula iebsa

112-il kapsula iebsa

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Biex jinbelgħu sħaħ mingħajr ma jitfarrku jew jinfetħu.

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30 C.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ir-Renju Unit

12.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

 

 

 

EU/1/98/066/007

28 kapsula iebsa

 

 

 

EU/1/98/066/008

56 kapsula iebsa

 

 

 

EU/1/98/066/009

112-il kapsula iebsa

 

 

 

13.

NUMRU TAL-LOTT

LOTT

 

 

 

 

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Exelon 4.5 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Exelon 4.5 mg kapsuli ibsin rivastigmine

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OĦRAJN

It-Tnejn

It-Tlieta

L-Erbgħa

Il-Ħamis

Il-Ġimgħa

Is-Sibt

Il-Ħadd

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA U L-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

TIKKETTA TAL-FLIXKUN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Exelon 4.5 mg kapsuli ibsin rivastigmine

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kapsula waħda jkun fiha 4.5 mg rivastigmine bħala rivastigmine hydrogen tartrate.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

250 kapsula iebsa

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Biex jinbelgħu sħaħ mingħajr ma jitfarrku jew jinfetħu.

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30 C.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/98/066/016

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Exelon 4.5 mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA LI TINTLEWA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Exelon 6.0 mg kapsuli ibsin rivastigmine

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kapsula waħda jkun fiha 6.0 mg rivastigmine bħala rivastigmine hydrogen tartrate.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

28 kapsula iebsa

56 kapsula iebsa

112-il kapsula iebsa

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Biex jinbelgħu sħaħ mingħajr ma jitfarrku jew jinfetħu.

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30 C.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ir-Renju Unit

12.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

 

 

 

EU/1/98/066/010

28 kapsula iebsa

 

 

 

EU/1/98/066/011

56 kapsula iebsa

 

 

 

EU/1/98/066/012

112-il kapsula iebsa

 

 

 

13.

NUMRU TAL-LOTT

LOTT

 

 

 

 

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Exelon 6.0 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Exelon 6.0 mg kapsuli ibsin rivastigmine

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OĦRAJN

It-Tnejn

It-Tlieta

L-Erbgħa

Il-Ħamis

Il-Ġimgħa

Is-Sibt

Il-Ħadd

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA U L-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

TIKKETTA TAL-FLIXKUN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Exelon 6.0 mg kapsuli ibsin rivastigmine

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kapsula waħda jkun fiha 6.0 mg rivastigmine bħala rivastigmine hydrogen tartrate.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

250 kapsula iebsa

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Biex jinbelgħu sħaħ mingħajr ma jitfarrku jew jinfetħu.

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30 C.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/98/066/017

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Exelon 6.0 mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA U L-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

KAXXA LI TINTLEWA U TIKKETTA TAL-FLIXKUN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Exelon 2 mg/ml soluzzjoni orali rivastigmine

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull ml fih 2 mg rivastigmine bħala rivastigmine hydrogen tartrate.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Ikun fih ukoll, sodium benzoate, citric acid, sodium citrate, quinoline yellow dye (E104) u ilma purifikat.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni orali 50 ml

120 ml

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Exelon bħala soluzzjoni orali għandha tintuża fi żmien xahar minn meta’ jinfetaħ il-flixkun.

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30 C. Tagħmlux fil-friġġ jew friża.

Aħżen f’pożizzjoni wieqfa.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/98/066/018

50 ml

 

EU/1/98/066/013

120 ml

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Exelon 2 mg/ml [kaxxa li tintlewa biss]

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ PAKKETT B’WIEĦED

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Exelon 4.6 mg/24 siegħa garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda rivastigmine

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda 1 ta’ 5 cm2 fiha 9 mg ta’ rivastigmine u terħi

4.6 mg/24 siegħa.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fiha wkoll: rita ta’ polyethylene terephthalate bil-lakka, alpha-tocopherol, poly(butylmethacrylate, methylmethacrylate), acrylic copolymer, żejt tas-silicone, dimethicone, rita tal-polyester miksija bi fluoropolymer.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

7 garżi li jipprovdu mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda 30 garża li jipprovdu mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda 42 garża li jipprovdu mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu minn fuq il-ġilda.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25 C.

Żomm il-garża fil-qartas sakemm tiġi biex tużaha.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ir-Renju Unit

12.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

 

 

 

EU/1/98/066/019

7 garżi li jipprovdu mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda

 

 

 

EU/1/98/066/020

30 garża li jipprovdu mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda

 

 

EU/1/98/066/031

42 garża li jipprovdu mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda

 

 

 

13.

NUMRU TAL-LOTT

LOTT

 

 

 

 

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Exelon 4.6 mg/24 h

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TAL-PAKKETT TAN-NOFS TAL-PAKKETT B’ĦAFNA (MINGĦAJR IL-

KAXXA ĊELESTI)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Exelon 4.6 mg/24 siegħa garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda rivastigmine

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda 1 ta’ 5 cm2 fiha 9 mg ta’ rivastigmine u terħi

4.6 mg/24 siegħa.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fiha wkoll: rita ta’ polyethylene terephthalate bil-lakka, alpha-tocopherol, poly(butylmethacrylate, methylmethacrylate), acrylic copolymer, żejt tas-silicone, dimethicone, rita tal-polyester miksija bi fluoropolymer.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

30 garża li jipprovdu mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda. Komponent ta’ pakkett b’ħafna. Ma jistax jinbiegħ separatament.

42 garża li jipprovdu mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda. Komponent ta’ pakkett b’ħafna. Ma jistax jinbiegħ separatament.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu minn fuq il-ġilda.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25 C.

Żomm il-garża fil-qartas sakemm tiġi biex tużaha.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ir-Renju Unit

12.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

 

 

 

EU/1/98/066/021

60 garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda

 

 

EU/1/98/066/022

90 garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda

 

 

EU/1/98/066/032

84 garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda

 

 

 

13.

NUMRU TAL-LOTT

LOTT

 

 

 

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Exelon 4.6 mg/24 h

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA TAL-PAKKETT B’ĦAFNA (BIL-KAXXA Ċ-ĊELESTI)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Exelon 4.6 mg/24 siegħa garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda rivastigmine

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda 1 ta’ 5 cm2 fiha 9 mg ta’ rivastigmine u terħi

4.6 mg/24 siegħa.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fiha wkoll: rita ta’ polyethylene terephthalate bil-lakka, alpha-tocopherol, poly(butylmethacrylate, methylmethacrylate), acrylic copolymer, żejt tas-silicone, dimethicone, rita tal-polyester miksija bi fluoropolymer.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pakkett b’ħafna: 60 (2 pakketti ta’ 30) garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda. Pakkett b’ħafna: 90 (3 pakketti ta’ 30) garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda. Pakkett b’ħafna: 84 (2 pakketti ta’ 42) garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu minn fuq il-ġilda.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25 C.

Żomm il-garża fil-qartas sakemm tiġi biex tużaha.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ir-Renju Unit

12.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

 

 

 

EU/1/98/066/021

60 garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda

 

 

EU/1/98/066/022

90 garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda

 

 

EU/1/98/066/032

84 garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda

 

 

 

13.

NUMRU TAL-LOTT

LOTT

 

 

 

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Exelon 4.6 mg/24 h

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

QARTAS

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Exelon 4.6 mg/24 siegħa garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda rivastigmine

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu minn fuq il-ġilda

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

Garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda f’kull qartas

6.OĦRAJN

Uża garża waħda għal kull ġurnata. Aqla’ l-garża ta’ qabel, qabel ma tqiegħed garża WAĦDA ġdida.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ PAKKETT B’WIEĦED

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Exelon 9.5 mg/24 siegħa garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda rivastigmine

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda 1 ta’ 10 cm2 fiha 18 mg ta’ rivastigmine u terħi

9.5 mg/24 siegħa.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fiha wkoll: rita ta’ polyethylene terephthalate bil-lakka, alpha-tocopherol, poly(butylmethacrylate, methylmethacrylate), acrylic copolymer, żejt tas-silicone, dimethicone, rita tal-polyester miksija bi fluoropolymer.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

7 garżi li jipprovdu mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda 30 garża li jipprovdu mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda 42 garża li jipprovdu mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu minn fuq il-ġilda.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25 C.

Żomm il-garża fil-qartas sakemm tiġi biex tużaha.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ir-Renju Unit

12.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

 

 

 

EU/1/98/066/023

7 garżi li jipprovdu mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda

 

 

 

EU/1/98/066/024

30 garża li jipprovdu mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda

 

 

EU/1/98/066/033

42 garża li jipprovdu mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda

 

 

 

13.

NUMRU TAL-LOTT

LOTT

 

 

 

 

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Exelon 9.5 mg/24 h

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TAL-PAKKETT TAN-NOFS TAL-PAKKETT B’ĦAFNA (MINGĦAJR IL-

KAXXA ĊELESTI)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Exelon 9.5 mg/24 siegħa garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda rivastigmine

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda 1 ta’ 10 cm2 fiha 18 mg ta’ rivastigmine u terħi

9.5 mg/24 siegħa.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fiha wkoll: rita ta’ polyethylene terephthalate bil-lakka, alpha-tocopherol, poly(butylmethacrylate, methylmethacrylate), acrylic copolymer, żejt tas-silicone, dimethicone, rita tal-polyester miksija bi fluoropolymer.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

30 garża li jipprovdu mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda. Komponent ta’ pakkett b’ħafna. Ma jistax jinbiegħ separatament.

42 garża li jipprovdu mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda. Komponent ta’ pakkett b’ħafna. Ma jistax jinbiegħ separatament.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu minn fuq il-ġilda.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25 C.

Żomm il-garża fil-qartas sakemm tiġi biex tużaha.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ir-Renju Unit

12.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

 

 

 

EU/1/98/066/025

60 garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda

 

 

EU/1/98/066/026

90 garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda

 

 

EU/1/98/066/034

84 garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda

 

 

 

13.

NUMRU TAL-LOTT

LOTT

 

 

 

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Exelon 9.5 mg/24 h

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA TAL-PAKKETT B’ĦAFNA (BIL-KAXXA Ċ-ĊELESTI)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Exelon 9.5 mg/24 siegħa garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda rivastigmine

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda 1 ta’ 10 cm2 fiha 18 mg ta’ rivastigmine u terħi

9.5 mg/24 siegħa.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fiha wkoll: rita ta’ polyethylene terephthalate bil-lakka, alpha-tocopherol, poly(butylmethacrylate, methylmethacrylate), acrylic copolymer, żejt tas-silicone, dimethicone, rita tal-polyester miksija bi fluoropolymer.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pakkett b’ħafna: 60 (2 pakketti ta’ 30) garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda. Pakkett b’ħafna: 90 (3 pakketti ta’ 30) garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda. Pakkett b’ħafna: 84 (2 pakketti ta’ 42) garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu minn fuq il-ġilda.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25 C.

Żomm il-garża fil-qartas sakemm tiġi biex tużaha.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ir-Renju Unit

12.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

 

 

 

EU/1/98/066/025

60 garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda

 

 

EU/1/98/066/026

90 garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda

 

 

EU/1/98/066/034

84 garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda

 

 

 

13.

NUMRU TAL-LOTT

LOTT

 

 

 

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Exelon 9.5 mg/24 h

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

QARTAS

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Exelon 9.5 mg/24 siegħa garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda rivastigmine

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu minn fuq il-ġilda

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

Garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda f’kull qartas

6. OĦRAJN

Uża garża waħda biss kull ġurnata. Aqla’ l-garża ta’ qabel, qabel ma tqiegħed garża WAĦDA ġdida.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ PAKKETT B’WIEĦED

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Exelon 13.3 mg/24 siegħa garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda rivastigmine

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda 1 ta’ 15 cm2 fiha 27 mg ta’ rivastigmine u terħi

13.3 mg/24 siegħa.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fiha wkoll: rita ta’ polyethylene terephthalate bil-lakka, alpha-tocopherol, poly(butylmethacrylate, methylmethacrylate), acrylic copolymer, żejt tas-silicone, dimethicone, rita tal-polyester miksija bi fluoropolymer.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

7 garżi li jipprovdu mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda 30 garża li jipprovdu mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu minn fuq il-ġilda.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25C.

Żomm il-garża fil-qartas sakemm tiġi biex tużaha.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ir-Renju Unit

12.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

 

 

 

EU/1/98/066/027

7 garżi li jipprovdu mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda

 

 

 

EU/1/98/066/028

30 garża li jipprovdu mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda

 

 

 

13.

NUMRU TAL-LOTT

LOTT

 

 

 

 

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Exelon 13.3 mg/24 h

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TAL-PAKKETT TAN-NOFS TAL-PAKKETT B’ĦAFNA (MINGĦAJR IL-

KAXXA ĊELESTI)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Exelon 13.3 mg/24 siegħa garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda rivastigmine

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda 1 ta’ 15 cm2 fiha 27 mg ta’ rivastigmine u terħi

13.3 mg/24 siegħa.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fiha wkoll: rita ta’ polyethylene terephthalate bil-lakka, alpha-tocopherol, poly(butylmethacrylate, methylmethacrylate), acrylic copolymer, żejt tas-silicone, dimethicone, rita tal-polyester miksija bi fluoropolymer.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

30 garża li jipprovdu mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda. Komponent ta’ pakkett b’ħafna. Ma jistax jinbiegħ separatament.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu minn fuq il-ġilda.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25C.

Żomm il-garża fil-qartas sakemm tiġi biex tużaha.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM

BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ir-Renju Unit

12.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

 

 

 

EU/1/98/066/029

60 garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda

 

 

EU/1/98/066/030

90 garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda

 

 

 

13.

NUMRU TAL-LOTT

LOTT

 

 

 

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Exelon 13.3 mg/24 h

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA TAL-PAKKETT B’ĦAFNA (BIL-KAXXA Ċ-ĊELESTI)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Exelon 13.3 mg/24 siegħa garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda rivastigmine

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda 1 ta’ 15 cm2 fiha 27 mg ta’ rivastigmine u terħi

13.3 mg/24 siegħa.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fiha wkoll: rita ta’ polyethylene terephthalate bil-lakka, alpha-tocopherol, poly(butylmethacrylate, methylmethacrylate), acrylic copolymer, żejt tas-silicone, dimethicone, rita tal-polyester miksija bi fluoropolymer.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pakkett b’ħafna: 60 (2 pakketti ta’ 30) garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda. Pakkett b’ħafna: 90 (3 pakketti ta’ 30) garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu minn fuq il-ġilda.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25C.

Żomm il-garża fil-qartas sakemm tiġi biex tużaha.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ir-Renju Unit

12.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

 

 

 

EU/1/98/066/029

60 garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda

 

 

EU/1/98/066/030

90 garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda

 

 

 

13.

NUMRU TAL-LOTT

LOTT

 

 

 

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Exelon 13.3 mg/24 h

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

QARTAS

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Exelon 13.3 mg/24 siegħa garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda rivastigmine

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu minn fuq il-ġilda

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

Garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda f’kull qartas

6. OĦRAJN

Uża garża waħda għal kull ġurnata. Aqla’ l-garża ta’ qabel, qabel ma tqiegħed garża WAĦDA ġdida.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati