Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Extavia (interferon beta-1b) – Tikkettar - L03AB08

Updated on site: 06-Oct-2017

Isem tal-MediċinaExtavia
Kodiċi ATCL03AB08
Sustanzainterferon beta-1b
ManifatturNovartis Europharm Ltd

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TAL-PAKKETT B’WIEĦED

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Extavia 250 mikrogramm/ml, trab u solvent għas-soluzzjoni għall-injezzjoni interferon beta-1b

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kunjett 1 fih 300 mikrogramma (9.6 miljun IU) interferon beta-1b.

1 ml fih 250 mikrogramma (8.0 miljun IU) interferon beta-1b meta jiġi rikostitwit.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sustanzi mhux attivi:

Trab: Human albumin, mannitol.

Solvent: Sodium chloride, ilma għall-injezzjoni.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni.

5 kunjetti ta’ trab u 5 siringi mimlija lesti b’1.2 ml solvent

14 il-kunjett ta’ trab u 14 il-siringa mimlija lesti b’1.2 ml solvent 15-il kunjett ta’ trab u 15-il siringa mimlija lesti b’1.2 ml solvent 14-il kunjett ta’ trab u 15-il siringa mimlija lesti b’1.2 ml solvent

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għall-injezzjoni taħt il-ġilda wara r-rikostituzzjoni b’1.2 ml ta’ solvent.

Użu ta’ darba

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

Wara li jiġi rikostitwit huwa rakkomandat l-użu immedjat. Intweriet stabbilità fl-użu ta’ tliet sigħat f’temperatura ta’ 2°C - 8°C.

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25°C.

Tagħmlux fil-friża

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ir-Renju Unit

12.

NUMRU TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

 

 

 

 

EU/1/08/454/008

15-il kunjett bi trab u 15-il siringa mimlijin għal-lest b’solvent

 

 

EU/1/08/454/010

5 kunjetti bi trab u 5 siringi mimlijin għal-lest b’solvent

 

 

 

 

EU/1/08/454/011

14 il-kunjett bi trab u 14-il siringa mimlijin għal-lest b’solvent

 

 

EU/1/08/454/013

14 il-kunjett bi trab u 15-il siringa mimlijin għal-lest b’solvent

 

 

 

13.

NUMRU TAL-LOTT

LOTT

 

 

 

 

 

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Extavia

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA TAL-PAKKETT B’ĦAFNA (INKLUŻ IL-KAXXA ĊELESTI)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Extavia 250 mikrogramm/ml, trab u solvent għas-soluzzjoni għall-injezzjoni interferon beta-1b

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kunjett 1 fih 300 mikrogramma (9.6 miljun IU) interferon beta-1b.

1 ml fih 250 mikrogramma (8.0 miljun IU) interferon beta-1b meta jiġi rikostitwit.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sustanzi mhux attivi:

Trab: Human albumin, mannitol.

Solvent: Sodium chloride, ilma għall-injezzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni.

Pakkett b’ħafna għal 3 xhur: 42 (3 pakketti ta’ 14) vjal bit-trab u 42 (3 pakketti ta’ 14) siringa mimlija għal-lest b’1.2 ml ta’ solvent.

Pakkett b’ħafna għal 3 xhur: 45 (3 pakketti ta’ 15) vjal bit-trab u 45 (3 pakketti ta’ 15) siringa mimlija għal-lest b’1.2 ml ta’ solvent.

Pakkett b’ħafna għal 3 xhur: 42 (3 pakketti ta’ 14) vjal bit-trab u 45 (3 pakketti ta’ 15) siringa mimlija għal-lest b’1.2 ml ta’ solvent.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għall-injezzjoni taħt il-ġilda wara r-rikostituzzjoni b’1.2 ml ta’ solvent.

Użu ta’ darba

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Wara li jiġi rikostitwit huwa rakkomandat l-użu immedjat. Intweriet stabbilità fl-użu ta’ tliet sigħat f’temperatura ta’ 2°C - 8°C.

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25°C.

Tagħmlux fil-friża

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ir-Renju Unit

12.NUMRU TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/454/009

Pakkett b’ħafna għal 3 xhur li jinkludi fih 45 kunjett bit-trab u 45 siringa

 

mimlija għal-lest bis-solvent

 

EU/1/08/454/012

Pakkett b’ħafna għal 3 xhur li jinkludi fih 42 kunjett bit-trab u 42 siringa

 

mimlija għal-lest bis-solvent

 

EU/1/08/454/014

Pakkett b’ħafna għal 3 xhur li jinkludi fih 42 kunjett bit-trab u 45 siringa

 

mimlija għal-lest bis-solvent

 

13.NUMRU TAL-LOTT

LOTT

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Extavia

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA INTERMEDJA TAL-PAKKETT B’ĦAFNA (MINGĦAJR IL-KAXXA ĊELESTI)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Extavia 250 mikrogramm/ml, trab u solvent għas-soluzzjoni għall-injezzjoni interferon beta-1b

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kunjett 1 fih 300 mikrogramma (9.6 miljun IU) interferon beta-1b.

1 ml fih 250 mikrogramma (8.0 miljun IU) interferon beta-1b meta jiġi rikostitwit.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sustanzi mhux attivi:

Trab: Human albumin, mannitol.

Solvent: Sodium chloride, ilma għall-injezzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

14-il kunjett bit-trab u 14-il siringa mimlija għal-lest b’1.2 ml ta’ solvent. Parti minn pakkett b’ħafna għal 3 xhur. M’għandux jinbiegħ separatament.

15-il kunjett bit-trab u 15-il siringa mimlija għal-lest b’1.2 ml ta’ solvent. Parti minn pakkett b’ħafna għal 3 xhur. M’għandux jinbiegħ separatament.

14-il kunjett bit-trab u 15-il siringa mimlija għal-lest b’1.2 ml ta’ solvent. Parti minn pakkett b’ħafna għal 3 xhur. M’għandux jinbiegħ separatament.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għall-injezzjoni taħt il-ġilda wara r-rikostituzzjoni b’1.2 ml ta’ solvent.

Użu ta’ darba

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Wara li jiġi rikostitwit huwa rakkomandat l-użu immedjat. Intweriet stabbilità fl-użu ta’ tliet sigħat f’temperatura ta’ 2°C - 8°C.

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25°C.

Tagħmlux fil-friża

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ir-Renju Unit

12. NUMRU TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/454/009

Pakkett b’ħafna għal 3 xhur li jinkludi fih 45 kunjett bit-trab u 45 siringa

 

mimlija għal-lest bis-solvent

 

EU/1/08/454/012

Pakkett b’ħafna għal 3 xhur li jinkludi fih 42 kunjett bit-trab u 42 siringa

 

mimlija għal-lest bis-solvent

 

EU/1/08/454/014

Pakkett b’ħafna għal 3 xhur li jinkludi fih 42 kunjett bit-trab u 45 siringa

 

mimlija għal-lest bis-solvent

 

13. NUMRU TAL-LOTT

LOTT

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Extavia

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-KUNJETT

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Extavia 250 mikrogramm/ml, trab li jinħall f'likwidu għall-injezzjoni interferon beta-1b

Użu għal taħt il-ġilda

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3.DATA TA’ SKADENZA

EXP

Wara r-rikostituzzjoni, l-użu immedjat huwa rakkomandat. Stabbilità fl-użu ntweriet għal sa tliet sigħat f’temperatura ta’ 2°C - 8°C.

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

250 mikrogramma (8.0 miljun IU) kull ml wara r-rikostituzzjoni.

6.OĦRAJN

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI FOLJA TAS-SIRINGA MIMLIJA LESTA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Solvent għar-rikostituzzjoni ta’ Extavia

1.2 ml ta’ soluzzjoni ta’ sodium chloride 5.4 mg/ml

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.OĦRAJN

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAS-SIRINGA MIMLIJA LESTA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Solvent għal Extavia

Jintuża biss għal taħt il-ġilda wara r-rikostituzzjoni.

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

1.2 ml soluzzjoni ta’ sodium chloride 5.4 mg/ml

6. OĦRAJN

0.25 / 0.5 / 0.75 / 1.0

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati