Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Exubera (insulin human) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - A10AF01

Updated on site: 06-Oct-2017

Isem tal-MediċinaExubera
Kodiċi ATCA10AF01
Sustanzainsulin human
ManifatturPfizer Limited
Magħmula permezz ta’ teknoloġija rekombinanti tad-DNA f’Escherichia coli.
Għal-lista kompleta ta’ sustanzi mhux attivi, ara sezzjoni 6.1.

1. ISEM

TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

EXUBERA 1 mg trab għall-inalazzjoni magħmul għal-lest.

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull bużżieqa ta’ doża waħda fiha 1 mg ta’ insulina umana.

L-espożizzjoni ta’ l- insulina umana wara l-għoti ta’ tliet bżieżaq ta’ 1 mg hija ferm akbar milli dik ta’ wara bużżieqa waħda ta’ 3 mg. Għaldaqstant, il-bużżieqa ta’ 3 mg ma tistax tinbidel ma’ tliet bżieżaq ta’ 1 mg (ara sezzjonijiet 4.2, 4.4 u 5.2).

awtorizzat

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Trab għall-inalazzjoni, magħmul għal-lest.

ħadux

Trab abjad.

4.

TAGĦRIF KLINIKU

m’g

4.1

Indikazzjonijiet terapewtiċi

EXUBERA hija indikata għat-trattament ta’lipazjenti adulti bid-dijabete mellitus tip 2 li mhijiex ikkontrollata b’mod adegwat b’mediċini orali kontra d-dijabete u li jeħtieġu terapija bl-insulina.

ma’ insulina li taħdem fit-tul jew għal żmien intermedju li tingħata taħt il-ġilda, għal liema s-siwi potenzjali taż-żieda ta’ insulina inalata jisboq it-tħassib potenzjali dwar is-sigurtà (ara sezzjoni 4.4).

EXUBERA hija ukoll indikata ginaliħat-trattament ta’ pazjenti adulti bid-dijabete mellitus tip 1, flimkien

ċ 4.2 Pożoloġmediija u metodu ta’ kif għandu jingħata

EXUBERA (insulina umana inalata) hija insulina umana li taħdem malajr sabiex tintuża f’dijabete tip 1 jew tip 2. L-insulina umana inalata tista’ tittieħed waħida jew f’kumbinazzjoni ma’ mediċini

antidijabetiċi orali u/jew insulini li jaħdmu fit-tul jew għal żmien intermedju li jingħataw taħt il-ġilda Prodottbiex jottimizzaw il-kontroll gliċemiku.

EXUBERA tiġi f’bżieżaq ta’ doża waħda ta’ 1 mg u 3 mg li jingħataw minn ġol-pulmun b’ inalazzjoni orali permezz ta’ inalatur ta’ l-insulina biss.

Inalazzjoni konsekuttiva ta’ tliet bżieżaq ta’ doża waħda ta’ 1 mg ikkaġunat espożizzjoni għall- insulina ferm ogħla milli inalazzjoni ta’ bużżieqa ta’ doża waħda ta’ 3 mg. Għaldaqstant, tliet bżieżaq ta’ doża waħda ta’ 1 mg m’għandhomx jiġu ssostitwiti b’bużżieqa ta’ doża waħda ta’ 3 mg (ara sezzjonijiet 2, 4.4 u 5.2).

L-insulina umana inalata tibda l-attività tagħha aktar malajr milli insulina umana li taħdem malajr li tingħata taħt il-ġilda. Minħabba l-bidu rapidu ta’ l-attività tagħha, l-insulina umana inalata għandha tingħata fi żmien 10 minuti qabel il-bidu ta’ ikla.

Id-dożaġġ tal-bidu u dak sussegwenti (doża u ħinijiet) għandhom jiġu stabbiliti mit-tabib u għandhom jiġu aġġustati skond ir-reazzjoni u l-ħtiġijiet individwali tal-pazjent (eż. dieta, attività fiżika u stil ta’ ħajja).

Dożi ta’ kuljum u ħinijiet ta’ meta tingħata

Ma hemm l-ebda regoli fissi għad-dożaġġ ta’ l-insulina. Madankollu, id-doża tal-bidu rakkomandata għal kuljum hija bbażata fuq il-formula li ġejja:

 

40 sa 59.9 kg

2 mg kull ikla

 

6 IU

 

 

awtorizzat-

 

Piż tal-ġisem (kg) X 0.15 mg/kg = Doża Totali ta’ Kuljum (mg). Id-doża totali ta’ kuljum għandha tiġi

 

mqassma fi tlett dożi ta’ qabel l-ikel.

 

 

 

 

 

 

 

 

Linji ta’ gwida approssimattivi għal dożi inizjali ta’ qabel l-ikel ta’ EXUBERA, ibbażati fuq il-piż tal-

 

ġisem tal-pazjent, huma indikati f’Tabella 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doża

Numru ta’ Bżieżaq

Numru ta’ Bżieżaq

 

 

 

 

Doża Inizjali

Approssimattiva

ta’ 1 mg kull doża

ta’ 3 mg kull doża

 

 

Piż tal-Pazjent

għal kull Ikla

 

IU

 

 

 

 

 

 

30 sa 39.9 kg

1 mg kull ikla

 

3 IU

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 sa 79.9 kg

3 mg kull ikla

 

8 IU

 

adux

 

 

 

 

 

-

 

 

80 sa 99.9 kg

4 mg kull ikla

 

11 IU

 

 

 

 

100 sa 119.9 kg

5 mg kull ikla

 

14 IU

 

 

 

 

120 sa 139.9 kg

6 mg kull ikla

 

16 IU

ħ

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

 

Tabella 1: Linji ta’ Gwida Approssimattivi għal Dożi Inizjali ta’ Qabel l-Ikel ta’ EXUBERA

 

(fuq il-bażi tal-piż tal-ġisem tal-pazjent).

li

 

 

 

 

 

 

Bużżieqa ta’ 1 mg ta’ insulina inalata hija ekwivalenti għal madwar 3 IU insulina li taħdem malajr li

 

tingħata taħt il-ġilda. Bużżieqa ta’ 3 mg ta’ insulina inalata hija ekwivalenti għal madwar 8 IU insulina

 

(ara sezzjoni 4.4).

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

li taħdem malajr li tingħata taħt il-ġilda. Tabella 1 hawn fuq tippreżenta d-doża IU approssimattiva ta’

 

insulina li taħdem malajr għal dożi inizjali ta’ qabel l-ikel ta’ EXUBERA f’mg.

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

Għaldaqstant, EXUBERA għandha tintuża b’kawtela f’pazjenti b’piż tal-ġisem ħafif. L-użu ta’

 

EXUBERA f’pazjenti li jeħtieġu titrazzjonijiet tad-doża ta’ inqas minn 1 mg m’huwiex irrikmandat

 

 

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jista’ jkun hemm bżonn ta’ aġġustament tad-doża u dan ikun jiddependi fuq id-daqs ta’ l-ikla u l-

 

kompożizzjoni nutrittiva, il-ħin tal-ġurnata (ħtiġijiet akbar ta’ insulina filgħodu), il-konċentrazzjoni

 

tal-glukosju fid-demm ta’ qabel l-ikel, l-eżerċizzju reċenti jew mistenni.

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waqt mard respiratorju interkurrenti (eż. bronkite, infezzjonijiet fil-passaġġi tal-parti ta’ fuq tas- sistema respiratorja), tista’ tkun meħtieġa sorveljanza mill-qrib tal-konċentrazzjonijiet tal-glukosju fid- demm kif ukoll aġġustament tad-doża fuq bażi individwali (ara sezzjoni 4.4).

Għal aktar dettalji fuq kif tuża l-inalatur ta’ l-insulina rreferi għall-istruzzjonijiet fuq l-użu (IFU).

Indeboliment tal-fwied u tal-kliewi

F’pazjenti b’indeboliment tal-fwied jew tal-kliewi, jista’ jkun hemm inqas ħtieġa għall-insulina.

Tfal u adoloxxenti

Is-sigurtà fuq tul ta’ żmien ta’ insulina umana ma ġietx stabbilita f’pazjenti pedjatriċi bid-djabete u l- użu tagħha għaldaqstant mhuwiex irrikmandat f’pazjenti taħt it-18-il sena (ara sezzjoni 5.2).

Anzjani

Esperjenza b’insulina inalata f’pazjenti b’età ≥ 75 sena hija limitata.

Falliment konġestiv tal-qalb

L-esperjenza b’insulina umana inalata f’pazjenti b’falliment konġestiv tal-qalb hija limitata ħafna u l- użu tagħha għaldaqstant mhuwiex irrikmandat f’pazjenti ta’ din ix-xorta fejn il-funzjoni tal-pulmun hija kompromessa ħafna.

4.3 Kontra-indikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal xi sustanzi mhux attivi.

Ipogliċemija.

Il-pazjenti m’għandhomx ipejpu waqt terapija b’EXUBERA u għandhom ikunu waqfu t-tipjip għallinqas 6 xhur qabel ma jibdew terapija b’EXUBERA. Jekk pazjent jibda jew jerġa’ jibda jpejjep, EXUBERA għandha titwaqqaf minnufih minħabba riskju akbar ta’ ipogliċemija u għandu jintuża

trattament alternattiv (ara sezzjoni 5.2).

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

 

Ażżma mhux ikkontrollata sewwa, instabbli jew qawwija.

 

 

 

Mard pulmonari kroniku u ostruttiv (COPD), qawwi (Stadji III jew IV GOLD).

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

 

adux

 

ħ

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

Pazjenti mibdija fuq EXUBERA għandhom jirċievu struzzjonijiet komprensivi fuq l-użu ta’ l-inalatur

tagħhom (ara IFU). Il-pazjenti għandhom jinalaw it-trab ta’ l-insulina mill-parti li tidħol fil-ħalq

f’teħida ta’ nifs waħda bil-mod u soda. Imbagħad, il-pazjenti għandhom iżommu nifishom għal 5

sekondi u jerħu n-nifs ’l barra normali. Għandha tintuża teknika ta’ ġbid tan-nifs konsistenti u standard

 

 

li

 

 

 

biex ikun assigurat li l-mediċina tkun ingħatat bl-aħjar mod u konsistenti.

 

Meta jieħdu d-doża tagħhom, il-pazjenti għandhom jevitaw li jesponu l-prodott għal kondizzjonijiet ta’

umdità għolja u relattivament umidi eż. kamra tal-banju bil-fwar.

 

 

 

inali

 

 

 

Jekk l-inalatur ta’ l-insulinaċjkun involontarjament espost għal kondizzjonijiet estremament umidi

waqt l-użu dan issoltu jirriżulta fi tnaqqis tad-doża ta’ l-insulina mogħtija. F’dan il-każ, il-Unit ta’

Rilaxx ta’ l-Insulina (IRU) irid jinbidel qabel l-inalazzjoni li jkun imiss (ara sezzjoni 6.6).

Dożaġġ

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasferiment ta’ pazjent minn fuq tip jew ditta ta’ insulina għal oħra għandu jsir taħt sorveljanza

medika stretta għaliex dan jista’ jirriżulta f’bidla fid-dożaġġ.

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

Inalazzjoni konsekuttiva ta’ tliet bżieżaq ta’ doża waħda ta’ 1 mg jikkaġunaw espożizzjoni ogħla minn inalazzjoni waħda ta’ doża waħda ta’ 3 mg. Għaldaqstant, tliet bżieżaq ta’ doża waħda ta’ 1 mg m’għandhomx jiġu sostitwiti minn bużżieqa ta’ doża waħda ta’ 3 mg (ara sezzjonijiet 2, 4.2 u 5.2).

Jekk il-bużżieqa ta’ 3 mg tkun temporanjament mhux disponibbli, żewġ bżieżaq ta’ 1 mg għandhom jissostitwixxuha u l-glukosju fid-demm għandu jiġi sorveljat mill-qrib.

Bużżieqa ta’ 1 mg ta’ insulina inalata hija ekwivalenti għal madwar 3 IU ta’ insulina umana li taħdem malajr injettata taħt il-ġilda. Għaldaqstant, EXUBERA għandha tintuża b’kawtela f’pazjenti b’piż tal- ġisem ħafif. L-użu ta’ EXUBERA f’pazjenti li jeħtieġu titrazzjonijiet tad-doża ta’ anqas minn 1 mg mhuwiex irrikmandat (ara sezzjoni 4.2)

Ipogliċemija

L-ipogliċemija, b’mod ġenerali hi l-aktar effett frekwenti mhux mixtieq ta’ terapija bl-insulina nkluż EXUBERA u ħafna mediċini ta’ kontra d-dijabete oħra, li tista’ sseħħ jekk id-doża ta’ l-insulina tkun għolja wisq meta mqabbla mal-ħtieġa għall-insulina. Attakki ipogliċemiċi qawwija, b’mod speċjali jekk rikorrenti, jistgħu jwasslu għal ħsara newroloġika. Episodji ipogliċemiċi fit-tul jew serji jistgħu jkunu ta’ theddida għall-ħajja.

ipogliċemija.

awtorizzat

Sintomi ta’ ipogliċemija ġeneralment iseħħu f’daqqa. Dawn jistgħu jinkludu għaraq kiesaħ, ġilda pallida u kiesħa, għeja kbira, nervożiżmu jew rogħda, ansjetà, għeja jew dgħjufija mhux tas-soltu, konfużjoni, diffikultà fil-konċentrazzjoni, ħedla, ġuħ eċċessiv, tibdil fil-viżta, uġigħ ta’ ras, dardir u palpitazzjoni. L-ipogliċemija serja tista’ twassal għal telf mis-sensi u/jew aċċessjonijiet u tista’ tirriżulta f’indeboliment temporanju jew permanenti tal-funzjoni tal-moħħ jew anke mewt.

L-ipogliċemija ġeneralment tista’ tiġi kkoreġuta b’teħid immedjat ta’ karboidrati. Il-pazjenti

għandhom iġorru l-glukosju magħhom il-ħin kollu, sabiex ikunu jistgħu jieħdu azzjoni immedjata.

Jekk tinqabeż ikla jew jekk isir eżerċizzju fiżiku qawwi mhux ippjanat, dan jista’ jwassal għal

 

 

adux

Pazjenti li l-kontroll tal-glukosju f’demmhom huwa mtejjeb bil-bosta eż. b’terapija bl-insulina

intensifikata, jistgħu jesperjenzaw bidla fis-sintomi ta’ twissija tagħhom tas-soltu u għandhom

għalhekk jiġu avżati.

ħ

Is-sintomi ta’ twissija tas-soltu jistgħu jisparixxu f’pazjenti li ilhom ibatu bid-dijabete.

 

m’g

 

Ftit mill-pazjenti li esperjenzaw reazzjonijiet ipogliċemiċi wara trasferiment minn insulina li ġejja

mill-annimali għal insulina umana rrapportaw li s-sintomi ta’ twissija bikrija ta’ l-ipogliċemija kienu inqas qawwija jew differenti minn dawk esperjenzatili bl-insulina preċedenti tagħhom.

Qabel jivvjaġġaw bejn żoni ta’ ħinijiet differenti, il-pazjenti għandhom jiġu avżati biex jikkonsultaw lit-tabib, minħabba li dan jista’ jfisser li l-pazjent ikollu jieħu l-insulina u l-ikliet f’ħinijiet differenti.

Dożaġġ mhux adegwat jew twaqqif ta’ trattament speċjalment f’persuni li għandhom id-dijabete

 

ċ

dipendenti fuq l-insulina, jista’ jwassal għal ipergliċemija u ketoaċidożi dijabetika; kondizzjonijiet li

jistgħu jkunu letali.

inali

Meta wżata ma’medimediċini ta’ kontra d-dijabete, id-doża ta’ kull mediċina għandha tiġi aġġustata bir- reqqa biex tiġi stabbilita l-aqwa doża biex jinkseb l-effett farmakoloġiku mixtieq.

Il-ħtiġijiet għall-insulina jistgħu jinbidlu waqt kondizzjonijiet interkurrenti bħal mard, disturbi Prodottemozjonali jew stress.

Sigurtà Pulmonari

Disturbi respiratorji diġà eżistenti

EXUBERA m’għandhiex tintuża f’pazjenti b’mard pulmonari bħalma huma l-ażżma u s-COPD, minħabba li m’hemmx biżżejjed tagħrif biex isostni użu mingħajr periklu f’dawn il-pazjenti.

L-użu fl-istess ħin ta’ dilaturi tal-bronki bħalma huwa salbutamol jistgħu jżidu l-assorbiment ta’ EXUBERA u jistgħu jżidu r-riskju ta’ ipogliċemija meta wżati biex itaffu sintomi respiratorji akuti (ara sezzjoni 4.5).

Respiratorji

F’każijiet rari jista’ jseħħ bronkospażmu. Pazjenti li jesperjenzaw reazzjoni bħal din għandhom iwaqqfu EXUBERA u jfittxu attenzjoni medika minnufih. L-għoti mill-ġdid ta’ EXUBERA jeħtieg evalwazzjoni tar-riskju bir-reqqa, u jista’ jsir biss taħt sorveljanza medika mill-qrib b’faċilitajiet kliniċi adattati.

Tnaqqis fil-funzjoni pulmonari

Fi provi kliniċi ġew osservati differenzi żgħar imma konsistenti fit-tnaqqis tal-funzjoni pulmonari fil- grupp tat-trattament (b’mod partikolari Volum Espiratorju Sfurzat f’sekonda (FEV1) li jiffavorixxu suġġetti ttrattati b’komparatur. Fi studji kliniċi li jdumu għaddejjin mhux aktar minn sentejn, ma kien hemm l-ebda tnaqqis aċċellerat wara 3-6 xhur. Dawn id-differenzi żgħar fil-grupp ta’ trattament sparixxew fi żmien 6 ġimgħat mit-twaqqif wara sentejn trattament (ara sezzjonijiet 4.8 u 5.1).

Il-pazjenti kollha mibdija fuq EXUBERA għandha ssirilhom eżaminazzjoni tal-funzjoni tal-pulmun fil-linja ta’ referenza bażi (eż. spirometrija biex jitkejjel FEV1). L-effikaċja u s-sigurta ta’ l-insulina umana inalata f’pazjenti bil-linja bażi mistennija FEV1 < 70% ma ġietx stabbilita, u l-użu ta’ l-insulina umana inalata f’din il-popolazzjoni mhux rakkomandata. Kejl tal-funzjoni pulmonari ta’ follow-up huwa rakomandat wara l-ewwel 6 xhur ta’ terapija. Jekk fis-6 xahar jiġi osservat tnaqqis ta’ < 15%

FEV1, l-ispirometrija għandha tiġi rrepetuta wara sena u mbagħad ta’ kull sena. Jekk fis-6 xahar, jiġi

osservat tnaqqis ta’ 15-20% jew > 500ml mill-funzjoni tal-pulmun fil-linja bażi, l-ispirometrija

għandha tiġi rrepetuta wara 3 xhur.

awtorizzat

 

F’pazjenti bi tnaqqis ta’ FEV1 ta’ > 20% mil-linja bażi kkonfermat (jiġifieri għallinqas żewġ testijiet

konsekuttivi, 3 sa 4 ġimgħat ’il bogħod minn xulxin), it-terapija b’EXUBERA għandha titwaqqaf u l-

pazjent għandu jiġi sorveljat kif klinikament indikat. Ma hemm l-ebda esperjenza b’istituzzjoni mill-

 

adux

ġdid ta’ terapija b’EXUBERA f’pazjenti li l-funzjoni pulmonari tagħhom tirkupra.

ħ

m’g

 

Pazjenti li jiżviluppaw qtugħ ta’ nifs waqt trattament b’EXUBERA għandhom jiġu eżaminati għal

kaġunijiet pulmonari jew kardijaċi. Meta jkun hemm edema pulmonari, jew ikun hemm tnaqqis fil- funzjoni pulmonari klinikament relevanti, EXUBERA għandha titwaqqaf u l-pazjent għandu jinqeleb

għal insulina li tiġi injettata.

li

 

Mard Respiratorju Interkurrenti

 

Waqt provi kliniċi, EXUBERAċinalingħatat lil pazjenti b’mard respiratorju interkurrenti (eż. bronkite, infezzjonijiet fil-passaġġi tal-parti ta’ fuq tas-sistema respiratorja). F’dawn il-provi, ma ġie osservat ebda riskju akbar ta’ ipogliċemija jew kontroll gliċemiku bagħtut. Waqt mard respiratorju interkurrenti, jista’ jkun hemm bżonn ta’ sorveljanza mill-qrib tal-konċentrazzjonijiet tal-glukosju fid-

demm u ta’ aġġmediustament tad-doża fuq bażi individwali (ara sezzjoni 4.2). Ma hemm l-ebda esperjenza b’EXUBERA f’pazjenti bi pnewmonja.

Pazjenti li kienu jpejpu qabel

ProdottFi studji kliniċi ta’ Exubera, kien hemm 6 każijiet ġodda ta’ tumuri primarji tal-pulmun f’pazjenti trattati b’Exubera, u każ wieħed ġdid qalb il-pazjenti trattati komparattivament. Kien hemm ukoll

rapport wieħed wara t-tqegħid tal-prodott fis-suq ta’ tumur primarju tal-pulmun f’pazjent trattat b’Exubera. Fi studji kliniċi kontrollati ta’ Exubera, l-inċidenza ta’ tumuri primarji tal-pulmun fi studju ta’ 100-sena ta’ pazjenti b’esposizzjoni għall-mediċina ta’ 0.130 (5 każijiet fuq medda ta’ 3800 – snin ta’ pazjenti) għal pazjenti trattati b’Exubera, u 0.03 (1 każ fuq medda ta’ 3900 snin ta’ pazjenti) għal pazjenti trattati komparattivament. Kien hemm ftit wisq każijiet biex ikun determinat jekk dawn l- episodji kienux relatati ma’ Exubera/ Il-pazjenti kollha li kienu djanjostikati b’tumur tal-pulmun kienu jpejpu qabel.

4.5Prodotti mediċinali oħra li ma jaqblux ma’ dan il-prodott u affarjiet oħra li jistgħu jibdlu l-effett farmaċewtiku tal-prodott

Għadd ta’ sustanzi jaffettwaw il-metaboliżmu tal-glukosju u jistgħu jeħtieġu aġġustament tad-doża ta’ l-insulina.

Sustanzi li jistgħu jżidu l-effett tat-tnaqqis tal-glukosju fid-demm u jżidu s-suxxettibilità għal ipogliċemija jinkludu mediċini orali ta’ kontra d-dijabete, impedituri ta’ l-enzima li tibdel l- anġjotensin (ACE), impedituri ta’ monoamino oxidase (MAO), mediċini magħrufin bħala beta- blockers mhux selettivi, salicylates u antibijotiċi ta’ sulphonamide.

L-għoti ta’ salbutamol qabel EXUBERA jista’ jirriżulta f’assorbiment akbar ta’ l-insulina (ara sezzjoni

5.2).

awtorizzat

 

L-għoti ta’ fluticasone qabel EXUBERA ma jidhirx li jaffettwa l-assorbiment ta’ l-insulina (ara sezzjoni 5.2).

Tipjip attiv iżid bil-bosta r-rata u l-firxa ta’ assorbiment ta’ EXUBERA filwaqt li espożizzjoni passiva għad-duħħan tat-tabakk f’dawk li ma jpejpux tnaqqas din ir-rata (ara sezzjonijiet 4.3 u 5.2).

Sustanzi li jistgħu jnaqqsu l-effett ta’ tnaqqis ta’ l-ammont ta’ glukosju fid-demm jinkludu

kortikosterojdi, danazol, kontraċettivi orali, ormoni tat-tirojde, l-ormon ta’ l-iżvilupp, mediċini

 

 

adux

simpatomimetiċi u thiazides. Octreotide/lanreotide t-tnejn jistgħu jżidu jew inaqqsu l-ħtiġijiet għall-

insulina.

 

 

Mediċini beta-blockers jistgħu jgħattu s-sintomi ta’ l-ipogliċemija. L-alkoħol jista’ jintensifika u

jtawwal l-effett ipogliċemiku ta’ l-insulina.

ħ

 

m’g

 

L-għoti ta’ EXUBERA 10 minuti qabel l-għoti ta’ salbutamol m’affettwax ir-reazzjoni bronkodilatorja

ta’ salbutamol f’suġġetti mhux dijabetiċi b’ażżma ħafifa-moderata.

 

li

 

Mediċini oħra li jistgħu jbiddlu l-assorbiment pulmonari jew il-permeabilità pulmonari ma ġewx studjati. Sorveljanza mill-qrib tal-konċentrazzjonijiet tal-glukosju u titrazzjoni tad-doża kif jixraq huma rrikmandati meta insulina inalata tintuża f’dawn il-pazjenti. Għandha tintuża l-kawtela meta EXUBERA jingħata fl-istess ħin ma’ mediċini bħal dawn.

4.6Tqala u Treddigħ

 

 

inali

Ma hemm l-ebda esperjenza klinika bl-użu ta’ EXUBERA fit-tqala. L-insulina inalata ta’ spiss tinduċi

 

medi

 

antikorpi kontra l-insulina.ċIr-riskju ta’ dan fuq il-fetu mhuwiex magħruf. Għaldaqstant, EXUBERA

m’għandhiex tittieħed waqt it-tqala. Meta pazjenta ttrattata b’EXUBERA toħroġ tqila insulina li

tingħata taħt il-ġilda adattata għandha tingħata minflok l-insulina inalata.

Nisa li jkun qed ireddgħu jistgħu jeħtieġu aġġustamenti fid-dożi ta’ l-insulina u dieta.

Prodott

 

 

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Bħal b’insulini oħra, il-kapaċità tal-pazjent li jikkonċentra u li jirreaġġixxi tista’ tixxekkel b’konsegwenza ta’ l-ipogliċemija. Din tista’ tikkonstitwixxi riskju f’sitwazzjonijiet fejn dawn il- kapaċitajiet ikunu ta’ importanza speċjali (eż. sewqan ta’ karozza jew tħaddim ta’ inġenji).

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Is-sigurtà ta’ EXUBERA waħidha, jew f’kumbinazzjoni ma’ insulina mogħtija taħt il-ġilda jew mediċini orali ġiet evalwata fi studji kliniċi b’aktar minn 2,700 pazjent b’dijabete ta’ tip 1 jew tip 2. Fost dawn, aktar minn 1975 adult ġew esposti għal aktar minn 6 xhur u aktar minn 745 adult ġew esposti għal aktar minn sentejn.

It-tabella hawn taħt fiha r-reazzjonijiet avversi li dehru fi provi kliniċi b’kontrolli li jinkludu aktar minn 1970 pazjent esposti għal EXUBERA.

 

Sistema tal-

 

 

Komuni Ħafna

 

Komuni

Mhux Komuni

 

 

Ġisem

 

 

(≥ 1/10)

 

(≥ 1/100, < 1/10)

(≥ 1/1000, <

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/100)

 

 

Infezzjonijiet u

 

 

 

 

 

 

Farinġite

 

 

Infestazzjonijiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-

 

 

Ipogliċemija

 

 

 

 

 

 

metaboliżmu u n-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nutrizzjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi

 

 

Sogħla

 

Qtugħ ta’ Nifs

Epistassi

 

 

respiratorji,

 

 

 

 

Sogħla Produttiva

Bronkospażmu

 

 

toraċiċi u

 

 

 

 

Irritazzjoni tal-Gerżuma

Tħarħir

 

 

medjastinali

 

 

 

 

Gerżuma Xotta

Disfownja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uġigħ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farinġolarinġeali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonsillari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

 

Disturbi gastro-

 

 

 

 

 

 

Ħalq Xott

 

 

intestinali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi ġenerali

 

 

 

 

 

adux

Uġigħ fis-Sider

 

 

u kondizzjonijiet

 

 

 

 

 

 

 

 

ta' mnejn jingħata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

Nota: Fil-program kliniku totali, inkluż studji t’estensjoni mingħajr kontrolli, kien hemm żewġ

rapporti ta’ tnixxija plewrali fejn effett relatat mat-trattament ma setax jiġi eskluż.

Ipogliċemija

 

 

li

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bħal b’insulini oħra, l-ipogilċemija kienet l-aktar effett mhux mixtieq osservat b’mod frekwenti

f’pazjenti ttrattati b’EXUBERA.

 

 

 

 

Sogħla

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Is-sogħla kellha t-tendenza li tibda fi żmien sekondi sa minuti wara l-inalazzjoni ta’ l-insulina u din

 

 

ċ

 

 

 

 

kienet prinċipalment ħafifa fis-serjetà. Din is-sogħla naqset maż-żmien. Wieħed fil-mija tal-pazjenti

waqqfu t-trattament b’EXUBERA minħabba s-sogħla.

 

 

 

Qtugħ ta’ Nifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

 

Il-maġġoranza (> 95%) tal-qtugħ ta’ nifs kien irrapportat bħala ħafif għal moderat. F’pazjenti ttrattati

b’EXUBERA, 0.4% waqqfu t-trattament minħabba l-qtugħ ta’ nifs.

 

 

Prodottdawn ir-reazzjonijiet kienu rrapportati bħala ħfief għal moderati. Pazjent wieħed fil-grupp ta’

Uġigħ fis-sider

Ġiet irrapportata firxa sħiħa ta’ sintomi tas-sider differenti bħala reazzjonijiet avversi relatati mat- trattament u saret referenza għalihom bħala uġigħ fis-sider mhux speċifiku. Il-maġġoranza (> 95%) ta’

EXUBERA u wieħed fil-grupp ta’ tqabbil waqqfu t-trattament minħabba uġigħ fis-sider. Huwa importanti li jingħad li l-inċidenza tal-kawżi kollha ta’ reazzjonijiet avversi relatati ma’ mard ta’ l- arterji koronarji, bħal anġina pektoris jew attakk tal-qalb ma żdiditx bl-użu ta’ EXUBERA.

Reazzjonijiet oħra

Tnaqqis fl-FEV1

Ġew osservati differenzi żgħar fit-tnaqqis ta’ FEV1 fil-grupp ta’ trattament, jiġifieri fil-grupp ta’ EXUBERA meta mqabbel ma’ terapija ta’ tqabbil. Fi studji kliniċi ta’ inqas minn sentejn, ma kien hemm l-ebda tnaqqis aċċellerat wara 3-6 xhur. Twaqqif ta’ terapija b’EXUBERA wara sentejn irriżulta f’riżoluzzjoni tad-differenzi fil-gruppi tat-trattament fi żmien 6 ġimgħat (ara sezzjonijiet 4.4 u 5.1).

identifikat l-ebda sinifikat kliniku ta’ dawn l-antikorpi.

awtorizzat

Kien hemm tnaqqis mil-linja bażi ta’ referenza ta’ FEV1

ta’ > 15% f’1.3% ta’ pazjenti ta’ tip 1 ittrattati

b’EXUBERA u f’5.0% ta’ pazjenti ta’ tip 2 ittrattati b’EXUBERA. Antikorpi ta’ l-Insulina

Antikorpi ta’ l-insulina jistgħu jiżviluppaw waqt trattament bl-insulini kollha inkluż EXUBERA. Fi provi kliniċi, antikorpi ta’ l-insulina żviluppaw b’mod aktar frekwenti u l-livelli ta’ antikorpi ta’ l- insulina kienu ogħla f’pazjenti li qalbu l-insulina umana tagħhom li tittieħed taħt il-ġilda għal EXUBERA meta mqabbla ma’ suġġetti li baqgħu fuq l-insulina umana li ttittieħed taħt il-ġilda. Livelli ta’ antikorpi ta’ l-insulina kienu ogħla f’pazjenti bid-dijabete tat-tip 1 meta mqabbla ma’ dijabete tat- tip 2 u laħqu livell li baqa’ ma nbidilx fi żmien 6-12-il xahar ta’ espożizzjoni fiż-żewġ gruppi. Ma ġie

Reazzjonijiet ta’ Sensittività Eċċessiva

Bħal b’insulini oħra, reazzjonijiet allerġiċi ġenerali jistgħu jseħħu b’mod rari ħafna. Reazzjonijiet bħal

dawn għall-insulina jew is-sustanzi mhux attivi jistgħu, per eżempju, jkunu assoċjati ma’ reazzjonijiet

 

 

 

adux

ġenerali tal-ġilda, anġjo-edema, bronkospażmi, pressjoni baxxaħu xokk u jistgħu jkunu ta’ theddida

għall-ħajja (ara sezzjoni 4.4 Respiratorji).

 

 

Edema u anormalitajiet fir-refrazzjoni ta’ l-għajn

 

 

 

m’g

 

Terapija bl-insulina tista’ tikkaġuna ritenzjonilita’ sodju u edema. Anormalitajiet fir-refrazzjoni ta’ l-

għajn jistgħu jseħħu hekk kif tinbeda t-terapija bl-insulina. Dawn l-effetti huma ġeneralment

temporanji.

inali

 

 

 

 

 

4.9Doża eċċessiva

ċ L-ipogliċemijameditista’ sseħħ bħala riżultat ta’ eċċess ta’ insulina meta mqabbel mat-teħid ta’ l-ikel, ħela ta’ enerġija jew it-tnejn.

Episodji ħfif ta’ ipogliċemija jistgħu ġeneralment jiġu ttrattati b’karboidrati orali. Jistgħu jkunu

meħtieġa aġġustamenti fid-doża tal-mediċina, fil-mod kif jittieħed l-ikel jew fl-eżerċizzju. ProdottEpisodji aktar serji, b’koma, aċċessjoni, jew indeboliment newroloġiku jistgħu jiġu ttrattati bi

glukagon intramuskolari/taħt il-ġilda (0.5 sa 1 mg) jew glukosju ikkonċentrat mogħti ġol-vini. Jekk il- pazjent ma jirrispondix għal glukagon fi żmien 10 sa 15-il minuta għandu jingħata wkoll glukosju ġol- vini.

Kif jerġa’ jiġi f’sensih huwa rrikmandat li l-pazjent jingħata karboidrat orali sabiex ma jirkadix.

5. TAGĦRIF FARMAKOLOĠIKU

5.1 Tagħrif farmakodinamiku

Kategorija farmakoterapewtika: Prodotti mediċinali wżati fid-dijabete, Kodiċi ATC: A10AF01

Mod ta’ kif jaħdem

awtorizzat

malajr (ara Figura 1).

L-insulina umana tbaxxi l-glukosju u tippromwovi effetti anaboliċi kif ukoll tnaqqas effetti kataboliċi, iżżid it-trasport ta’ glukosju għal ġewwa ċ-ċelloli kif ukoll iżżid il-formazzjoni ta’ glycogen fil- muskoli u l-fwied, u ttejjeb l-użu ta’ pyruvate. Hija timpedixxi glycogenolysis u gluconeogenesis, iżżid il-lipoġenesi fil-fwied u tessut adipożju u timpedixxi l-lipoliżi. Hija wkoll tippromwovi t-teħid ta’ aċidi amminiċi għal ġewwa ċ-ċelloli u tippromwovi s-sintesi ta’ proteini u żżid it-teħid ta’ potassju għal ġoċ-ċelloli.

L-insulina umana inalata, bħal analogi ta’ insulina li jaħdmu malajr, għandha bidu aktar rapidu ta’ l- attività li tnaqqas il-glukosju meta mqabbla ma’ l-insulina umana li ddub mogħtija taħt il-ġilda. It-tul ta’ żmien kemm iddum għaddejja l-attività li tbaxxi l-glukosju jista’ jitqabbel ma’ dak ta’ l-insulina umana li taħdem malajr mogħtija taħt il-ġilda u huwa itwal minn analogi ta’ l-insulina li jaħdmu

 

 

 

 

SC Lispro (18 U)

 

 

 

 

 

 

 

Exubera (6mg)

 

tal-

 

 

 

 

 

 

InsulinaaduxUmana li

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medja(%

 

 

 

 

 

ħ

Massimu

 

 

 

m’g

Tahdem Malajr

 

 

 

(18 U)

 

 

 

 

 

GIR

 

 

 

li

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hin (min)

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

Figura 1. Rata ta’ Infużjoniċta’ Glukosju Medja (GIR) Normalizzata għal GIRmax għal Kull

Trattament tas-Suġġett Kontra Ħin f’Voluntiera b’Saħħithom.

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

 

Meta l-insulina umana hija inalata, il-bidu ta’ l-attività li tbaxxi l-glukosju jseħħ fi żmien 10-20

minuta, l-effett massimu jseħħ madwar sagħtejn wara l-inalazzjoni. L-azzjoni ddum għaddejja bejn Prodottwieħed u ieħor 6 sigħat.

F’suġġetti b’dijabete ta’ tip 1 jew 2, l-azzjoni b’effett li jbaxxi l-glukosju ta’ l-insulina inalata tibda aktar malajr fis-sigħat bikrin wara d-dożaġġ meta mqabbla ma’ l-insulina umana li taħdem malajr mogħtija taħt il-ġilda.

Il-varjiabilità ta’ l-attività li tbaxxi l-glukosju ta’ insulina umana inalata bejn is-suġġetti nfushom kienet ġeneralment komparabbli ma’ dik ta’ l-insulina umana li taħdem malajr mogħtija taħt il-ġilda f’suġġetti b’dijabete mellitus tip 1 u 2.

L-użu ta’ insulina inalata huwa assoċjat ma’ żieda fil-frekwenza, u livelli ta’ antikorpi ta’ l-insulina. Fi studju esploratorju prospettiv ta’ 6 xhur f’suġġetti b’dijabete tip 1, ma ġewx osservati alterazzjonijiet fil-farmakodinamiċi b’insulina inalata.

Tagħrif fuq il-Provi Kliniċi

Provi kliniċi b’kontrolli f’dijabete ta’ tip 1 u tip 2 urew li EXUBERA tikseb u żżomm kontroll gliċemiku effettiv meta mqabbla ma’ insulina umana li taħdem malajr mogħtija taħt il-ġilda.

Dijabete ta’ Tip 1

Fi provi kliniċi f’dijabete tip 1, pazjenti li jużaw reġimen ta’ EXUBERA f’kombinazzjoni ta’ insulina

li taħdem b’mod intermedju jew fit-tul, kellhom tnaqqis simili fil-HbA1c meta mqabbel ma’ pazjenti li

 

awtorizzat

qed jieħdu insulina taħt il-ġilda biss. Il-perċentwal ta’ pazjenti li laħqu l-mira ta’ HbA1c < 7.0% kien

komparabbli bejn il-gruppi ta’ trattament.

 

Livelli sajmin ta’ glukosju fil-plażżma kienu ferm aktar baxxi f’pazjenti ttrattati b’reġimens li jinkludu EXUBERA meta mqabbla ma’ dawk ittrattati b’reġimens b’insulina umana li taħdem malajr mogħtija taħt il-ġilda biss.

Dijabete ta’ Tip 2

Pazjenti fi prova klinika għad-dijabete ta’ Tip 2, li użaw reġimen ta’ EXUBERA f’kombinazzjoni ma’ insulina li taħdem b’mod intermedju jew fit-tul kellhom tnaqqis simili fil-HbA1c meta mqabbla ma’ pazjenti li kienu qed jieħdu insulina taħt il-ġilda biss.

 

 

adux

Fi provi kliniċi li jinvolvu pazjenti b’dijabete ta’ tip 2 li mhumiex ikkontrollati biżżejjed b’mediċini

 

ħ

orali biss, pazjenti li użaw reġimen ta’ EXUBERA biss jew flimkien ma’ mediċini orali kellhom titjib

akbar fil-HbA1c meta mqabbla ma’ pazjenti ttrattati b’mediċini orali biss. Fil-parti l-kbira ta’ dawn l-

istudji, il-perċentwali ta’ pazjenti li laħqu HbA1c < 7.0% kienu ogħla għal pazjenti fuq reġimen li kien

jinkludi EXUBERA meta mqabbla ma’ pazjenti fuq mediċini orali biss. Livelli sajmin ta’ glukosju

 

m’g

 

kienu simili għal jew aktar baxxi f’pazjenti li ħadu reġimen li kien jinkludi EXUBERA meta mqabbla

 

li

 

ma’ pazjenti ttrattati b’mediċini orali waħidhom. F’pazjenti b’dijabete tip 2 ikkontrollata biżżejjed

b’medicini orali, ma kienx hemm titjib fil-kontroll gliċemiku permezz ta’ insulina inalata.

Tnaqqis fil-FEV1

 

 

Saru provi magħmula b’mod każwali, fi gruppi paralleli, b’tiketta murija biex jeżaminaw tibdil fil-

 

inali

 

FEV1 wara l-bidu ta’ terapijaċb’EXUBERA f’suġġetti ta’ tip 1 u tip 2. Kemm suġġetti ttrattati

b’EXUBERA kif ukoll dawk ittrattati b’mediċina ta’ tqabbil, maż-żmien esperjenzaw tnaqqis fil-

Livelli sajmin ta’ glukosju fil-plażżma kienu ferm aktar baxxi f’pazjenti ttrattati b’reġimens li jinkludu EXUBERA meta mqabbla ma’ dawk ittrattati b’reġimens b’insulina umana li taħdem malajr mogħtija taħt il-ġilda biss.

funzjoni tal-pulmun waqt dawn il-provi (Figuri 2 u 3). Differenzi żgħar fil-grupp ta’ trattament (li

jiffavorixxu l-mediċina ta’ tqabbil) fil-bidla mil-linja ta’ referenza bażi ta’ 0.034L f’tip 1 u 0.039L

f’tip 2 seħħew wara sentejn ta’ terapija.

 

medi

Seħħ tnaqqis fil-FEV1 mil-linja bażi ta’ > 15% f’1.3% ta’ suġġetti ta’ tip 1 ittrattati b’EXUBERA u

f’1.0% ta’ dawk ittrattati b’mediċina ta’ tqabbil u f’5.0% ta’ suġġetti ta’ tip 2 ittrattati b’EXUBERA u

fi 3.4% ta’ dawk ittrattati b’mediċina ta’ tqabbil.

Prodott

 

 

 

.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I N H

(L)

 

.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K o m p a ra tur

 

.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bażi f’FEV

 

 

.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0 .0 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 0 .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0 .1 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linja ta’

Medja +/

- 0 .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0 .2 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 0 .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0 .3 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 0 .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

minn

(

-0 .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 0

.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linja ta’ bażi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96 LOCF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żjara (gimghat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=Numru ta’ Suggetti fil-Linja Bażi, gimgha 12, gimgha 24, gimgha 36 , gimgha 48, gimgha

 

 

60 , gimgha 72 , gimgha 84 , gimgha 96, LOCF.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INH N= 236, 231, 233, 233, 235, 235, 226, 217, 208, 236. Komparatur N= 253, 238, 252, 248,

 

 

252, 249, 230, 224, 216, 253.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Bidla Ossservata mil-Linja ta’ Referenza Bażi fl-FEV1 (L) f’pazjenti b’dijabete mellitus tip

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

li

 

m’g

 

 

 

 

 

 

INH

 

 

 

0.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KomparaturComparator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(L)

(L)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INH Washout

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f’FEV

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEV

0.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in SD)

0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+/

-0.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referenza

+/-

-0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baseline Mean(

-0.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ta’

-0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Medja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

minnLinjaBażi

Changefrom

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidla

 

-0.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fażi komparattiva

 

 

 

 

 

 

 

 

Fażi ta’ washout

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparative Phase

 

 

 

 

 

 

 

 

Washout Phase

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LinjBaselineta’ baż

 

 

 

+6

+12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

Visit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żjara(weeks)ġimgħat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=Number of Subjects at Baseline, week 52, week 104, week +6, week +12.

 

 

 

 

 

 

 

 

INH and INH washout N=158, 155, 143, 139, 123. Comparator N=145, 143, 125, 129, 120.

 

 

 

 

 

 

N=Numru ta’ Suġġetti f’Linja Bażi, ġimgħa 52, ġimgħa 104, ġimgħa +6, ġimgħa +12.

 

 

 

 

 

INH u INH washout N=158, 155, 143, 139, 123. Komparatur N=145, 143, 125, 129, 120.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Bidla Osservata mil-Linja ta’ Referenza Bażi fl-FEV1 (L) f’pazjenti b’dijabete mellitus tip 1.

Fi provi ta’ Fażi 2/3, 9 minn 2,498 pazjent ittrattat b’EXUBERA twaqqfu mill-provi minħabba tnaqqis fil-funzjoni pulmonari li l-FEV1 tagħha fl-aħħar ta’ l-istudju wera tnaqqis ta’ 15% mil-linja bażi ta’ referenza. Dawn is-suġġetti esperjenzaw tnaqqis medju fl-FEV1 ta’ 21% (fuq medda ta’ 16%-33%) mil-linja ta’ referenza bażi u kienu ttrattati b’EXUBERA għal medja ta’ 23 xahar. Sitta minn dawn issu ġġetti li twaqqfu sarulhom testijiet ta’ follow-up tal-funzjoni pulmonari. Minn dawn il-pazjenti, 5

urew titjib sinifikattiv fl-FEV1 wara t-twaqqif tat-terapija u suġġett wieħed ma naqasx aktar mill-valur ta’ tmiem l-istudju. Ma hemm ebda tagħrif ieħor għat-3 suġġetti li waqqfu t-trattament.

Riversibbilità ta’ FEV1

F’suġġetti ta’ tip 1, kien hemm riżoluzzjoni ta’ differenzi żgħar fil-grupp ta’ trattament (0.010L jiffavorixxi l-mediċina ta’ tqabbil) fi żmien ġimagħtejn mit- twaqqif ta’ EXUBERA wara 12-il ġimgħa ta’ terapija. F’pazjenti ta’ tip 2, seħħet riżoluzzjoni ta’ differenzi żgħar fil-grupp ta’ trattament (0.039L jiffavorixxi l-mediċina ta’ tqabbil) fi żmien 6 ġimgħat mit- twaqqif ta’ EXUBERA wara sentejn ta’ terapija (Figura 3). Fi grupp iżgħar (n=36) ta’ suġġetti tip 1 u 2 imħallta, ittrattati b’EXUBERA għal > 36-il xahar, it-twaqqif tat-terapija irriżulta f’żieda medja fl-FEV1 ta’ 0.036L fuq is-6 xhur ta’ wara.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

L-insulina inalata hija imwassla permezz tar-rotta pulmonari. L-insulina umana inalata hija assorbita

malajr daqs analogi ta’ l-insulina li jaħdmu malajr u aktar malajr minn insulina umana li taħdem malajr

mogħtija taħt il-ġilda f’suġġetti b’saħħithom u f’suġġetti bid-dijabete ta’ tip 1 jew ta’ tip 2 (ara Figura

4).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adux

awtorizzat

 

 

 

8 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħajr Serum

FreeInsulin

 

7 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXUBERA (4mg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insulina Inalata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linja Bażi ta’ InsulinaMing

(uU/ml)

Concentration(uU/ml)

 

 

 

 

 

 

 

 

li

 

m’g

 

 

 

5 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insulina mogħtija taħt il-ġilda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entrazzjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insulina Umana li taħdem malajr (12

Baseline

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konċ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IU)

 

 

 

 

 

From

2 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidlaminn

Change

 

1 0

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 0

12 0

15 0

18 0

2 10

 

 

 

 

2 40

2 70

3 00

3 30

36 0

 

 

 

 

medi

 

 

 

Ħin (min)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ProdottFigura 4: Tibdil medju fil-konċentrazzjonijiet ħielsa ta’ insulina fis-serum (µU/mL) wara inalazzjoni ta’ 4 mg ta’ insulina umana jew injezzjoni taħt il-ġilda ta’ 12 IU insulina umana li taħdem malajr

f’suġġetti ħoxnin ħafna b’dijabete tip 2.

Il-ħin biex tintlaħaq il-konċentrazzjoni massima ta’ l-insulina (Tmax) huwa ġeneralment nofs dak ta’ insulina umana li taħdem malajr mogħtija taħt il-ġilda. Il-konċentrazzjoni massima ta’ l-insulina ġeneralment tintlaħaq f’45 minuta għal insulina umana inalata. Il-varjabilità fis-suġġetti tal-ħin biex tintlaħaq il-konċentrazzjoni massima ta’ l-insulina kienet inqas għal insulina umana inalata milli għal insulina umana li taħdem malajr mogħtija taħt il-ġilda f’pazjenti b’dijabete ta’ tip 1 jew 2.

F’pazjenti bid-dijabete mellitus, l-insulina umana inalata kellha varjiabilità ta’ l-AUC fis-suġġetti

komparabbli għal insulina umana li taħdem malajr mogħtija taħt il-ġilda. Għas-Cmax il-varjiabilità ta’ insulina inalata fis-suġġetti hija akbar minn dik ta’ l-insulina umana li taħdem malajr mogħtija taħt il-

ġilda. F’suġġetti ħoxnin b’dijabete tat-tip 2, il-varjiabilità fis-suġġetti kienet komparabbli għal jew inqas minn dik ta’ insulina umana li taħdem malajr mogħtija taħt il-ġilda għas- Cmax u l-AUC.

Il-bijodisponibilità relattiva ta’ EXUBERA meta mqabbla ma’ insulina umana li taħdem malajr mogħtija taħt il-ġilda hija madwar 10%. Il-bijodisponibilità ta’ EXUBERA mhix influwenzata mill- Indiċi tal-Massa tal-Ġisem, mhux bħal preparazzjonijiet ta’ insulina mogħtija taħt il-ġilda.

Fi studju f’pazjenti b’saħħithom, l-espożizzjoni sistemika (AUC u Cmax) ta’ insulina umana inalata żdiedet b’mod bejn wieħed u ieħor proporzjonali għad-doża minn 1 mg għal 6 mg meta ngħataw massimu ta’ żewġ bżieżaq ta’ qawwa waħda jew l-oħra jew il-kombinazzjoni tagħhom. Fi studju fejn il-forma tad-dożaġġ ta’ tliet bżieżaq ta’ 1 mg ġiet imqabbla ma’ dik ta’ bużżieqa waħda ta’ 3 mg, is-

Cmax u l-AUC ta’ l-inalazzjoni ta’ bużżieqa waħda ta’ 3 mg kienu madwar 30% u 40% akbar, rispettivament, milli dawk ta’ inalazzjoni ta’ bużżieqa waħda ta’ 3 mg, li tindika li 3 bżieżaq ta’ 1 mg

Bijodisponibilità madwar 40% ogħla ta’ tlett bżieżaq ta’ doża waħda ta’ 1 mg metaawtorizzatimqabbla ma’ doża waħda ta’ 3 mg kienet osservata f’suġġetti b’saħħithom. L-ispjegazzjoni għad-differenzi fil-

mhumiex skambjabbli ma’ bużżieqa ta’ 3 mg (ara sezzjoni 2, 4.2 u 4.4).

bijodisponibilità jidher li hija l-proporzjon differenti ta’ l-enerġija kontra l-massa bejn bużżieqa waħda ta’ 1 mg u bużżieqa ta’ 3 mg minħabba li b’inqas trab fil-bużżieqa, l-inalatur huwa aktar effiċjenti fit- tkissir jew deagglomerazzjoni tat-trab li jwassal għal proporzjon akbar ta’ partikuli erodinamiċi żgħar għall-bużżieqa ta’ 1 mg (ara sezzjonijiet 2 u 4.4).

Distribuzzjoni

Wara inalazzjoni orali ta’ doża waħda ta’ insulina umana madwar 30% tal-kontenut totali tal-bużżieqa

 

 

adux

jibqa’ fil-bużżieqa jew fl-inalatur, 20% huwa depożitat fl-orofarinġi, 10% fil-passaġġi li jwasslu l-arja

u 40% jilħaq fil-fond tal-pulmun.

ħ

 

 

Studji fl-annimali ma wrewx li insulina inalata takkumula fil-pulmun.

Populazzjoniet Speċjali

m’g

 

li

 

 

 

Tipjip

 

 

It-tipjip iżid bil-bosta r-rata u l-firxa ta’ assorbiment ta’ l-insulina umana inalata (is-Cmax huwa madwar

3 sa 5 drabi u l-AUC huwa madwar 2 jew 3 drabi ogħla) u għalhekk jista’ jżid ir-riskju ta’

 

inali

ipogliċemija (ara sezzjonijietċ4.3 u 4.5).

medi

 

Meta EXUBERA ngħatat lil voluntiera b’saħħithom wara sagħtejn ta’ espożizzjoni passiva għad- duħħan tas-sigaretti f’sitwazzjoni esperimentali, l-AUC u s-Cmax ta’ l-insulina tnaqqsu b’madwar 17%

u 30%, rispettivament (ara sezzjonijiet 4.5). ProdottMard Respiratorju (Mard tal-Pulmun Diġà Eżistenti)

F’suġġetti mhux dijabetiċi b’ażżma ħafifa għal moderata, l-AUC u s-Cmax għal insulina inalata fin- nuqqas ta’ trattament kienu daqsxejn anqas minn dawk f’suġġetti mingħajr ażżma.

F’suġġetti mhux dijabetiċi b’COPD, l-assorbiment ta’ insulina inalata deher ogħla meta mqabbel ma’ dak f’suġġetti mingħajr COPD (ara sezzjoni 4.4).

Għoti ta’ salbutamol 30 minuta qabel EXUBERA f’suġġetti mhux dijabetiċi b’ażżma ħafifa-moderata

wassal għal żieda fl-AUC u s-Cmax ta’ l-insulina ta’ madwar 25% u 51% meta mqabbla ma’ meta EXUBERA ngħatat waħidha.

Għoti ta’ fluticasone 30 minuta qabel EXUBERA ma effettwax il-farmakokinetiċi ta’ EXUBERA f’suġġetti mhux dijabetiċi b’ażżma ħafifa-moderata (ara sezzjoni 4.5).

Indeboliment tal-kliewi

L-effett ta’ indeboliment tal-kliewi fuq l-assorbiment ta’ insulina umana inalata ma ġiex studjat (ara sezzjoni 4.2).

Indeboliment tal-fwied

L-effett ta’ indeboliment tal-fwied fuq l-assorbiment ta’ insulina umana inalata ma ġiex studjat (ara

sezzjoni 4.2)

awtorizzat

 

Sess

F’pazjenti bid-dijabete u f’pazjenti mingħajr dijabete, ma ġiet osservata l-ebda differenza evidenti fl- assorbiment ta’ insulina inalata bejn l-irġiel u n-nisa.

Tfal u adolexxenti

Fi tfal (6-11-il sena) u adolexxenti (12-17-il sena) b’dijabete tip 1, l-insulina umana inalata kienet assorbita aktar malajr milli insulina li taħdem malajr. Il-bijodisponibilità ta’ insulina umana inalata meta mqabbla ma’ insulina umana li taħdem malajr mogħtija taħt il-ġilda kienet komparabbli ma’ dik f’pazjenti adulti b’dijabete ta’ tip 1 (ara sezzjoni 4.2).

Anzjani

 

adux

 

 

F’pazjenti akbar b’dijabete ta’ tip 2, l-insulina inalata kienet assorbita aktar malajr milli insulina

 

ħ

umana li taħdem malajr mogħtija taħt il-ġilda. Il-bijodisponibilità ta’ insulina umana inalata meta

mqabbla ma’ insulina umana li taħdem malajr mogħtija taħt il-ġilda kienet komparabbli ma’ dik

f’suġġetti adulti iżgħar b’dijabete tip 2.

m’g

 

 

 

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà tal-mediċina

 

li

 

Studji ta’ tossiċità ta’ l-inalazzjoni fil-firien u fix-xadini għal mhux aktar minn 6 xhur ma taw l-ebda

evidenza għal riskju speċjali għall-passaġġi respiratorji minnħabba l-inalazzjoni ta’ trab ta’ l-insulina.

6.

 

 

inali

TAGĦRIF FARMAċĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ sustanzi mhux attivi

Mannitol

medi

 

Glycine

 

 

 

 

Sodium Citrate (bħala dihydrate)

Sodium Hydroxide

 

6.2

Inkompatibilitajiet

 

Prodott

 

 

Ma jgħoddx f’dan il-każ.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Sentejn.

Wara li tiftaħ il-qartas tal-bużżieqa: 3 xhur.

Aħżen f’temperatura taħt 30oC. Aħżen fil-kontenitur oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità. Wara li tiftaħ il-qartas tal-bużżieqa: Aħżen f’temperatura taħt 25oC.
Tpoġġix il-bużżieqa ta’ doża waħda fil-friġġ jew fil-friża.
L-inalatur u l-komponeneti tiegħu għandhom jinħażnu u jintużaw f’post xott. Tpoġġix l-inalatur ta’ l-insulina fil-friġġ jew fil-friża.

6.4 Prekawzjonijiet speċjali

għall-ħażna

6.5 In-natura

tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Bużżieqa waħda fiha 6 bżieżaq ipperforati (PVC/Aluminju) ta’ doża waħda. Ħames bżieżaq bil- bżieżaq jiġu fi trej tal-plastik ċar (PET) iffurmat bis-sħana flimkien ma’ dessikant u miksi b’għatu tal- plastik trasparenti (PET). It-trej huwa ssiġilat f’pawċ laminat tal-fojl flimkien ma’ dessikant.

Daqsijiet ta’ pakketti fornuti:

 

 

awtorizzat

 

 

 

Kaxxa tal-kartun fiha 30 x 1 bżieżaq ipperforati tal-PVC/Aluminju ta’ doża waħda (pawċ 1)

 

 

adux

 

Kaxxa tal-kartun fiha 60 x 1 bżieżaq ipperforati tal-PVC/Aluminju ta’ doża waħda (2 pawċijiet)

 

ħ

 

Kaxxa tal-kartun fiha 90 x 1 bżieżaq ipperforati tal-PVC/Aluminju ta’ doża waħda (3 pawċijiet)

m’g

 

 

Kaxxa tal-kartun fiha 180 x 1 bżieżaq ipperforati tal-PVC/Aluminju ta’ doża waħda (6 pawċijiet)

Kaxxa tal-kartun fiha 270 x 1 bżieżaq ipperforati tal-PVC/Aluminju ta’ doża waħda (9 pawċijiet)

inali

 

 

 

Kaxxa tal-kartun fiha 60 x 1 bżieżaq ipperforatili

tal-PVC/Aluminju ta’ doża waħda (2 pawċijiet) u

2 Units ta’ Rilaxx ta’ l-Insulina (IRU) fuq ir-riħ

Kaxxa tal-kartun fiha 270 x 1 bżieżaq ipperforati tal-PVC/Aluminju ta’ doża waħda (9 pawċijiet) u 6 Units ta’ Rilaxx ta’ċl-Insulina (IRU) fuq ir-riħ

Kitt fih 90medix 1 bżieżaq ipperforati tal-PVC/Aluminju b’doża waħda (3 pawċijiet), inalatur ta’ l- insulina, ċejmber fuq ir-riħ u 6 Units ta’ Rilaxx ta’ l-Insulina (IRU) fuq ir-riħ

Jiġu wkoll inalatur ta’ l-insulina, Units ta’ Rilaxx ta’ l-insulina u pakketti taċ-ċejmbers addizjonali. Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għal skop kummerċjali.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

ProdottIl-bżieżaq ta’ doża waħda ta’ EXUBERA għandhom jintużaw biss ma’ inalatur ta’ l-insulina. L-inalatur ta’ l-insulina għandu jinbidel kull sena.

Il-Unit ta’ Rilaxx ta’ l-Insulina (IRU) għandu jinbidel darba kull ġimagħtejn.

Jekk l-inalatur ta’ l-insulina jkun espost bi żvista għal kondizzjonijiet estremament umidi waqt l-użu, dan issoltu jirriżulta fi tnaqqis tad-doża ta’ l-insulina mogħtija. F’dan il-każ, il-Unit ta’ Rilaxx ta’ l- Insulina (IRU) irid jiġi mibdul qabel l-inalazzjoni li jkun imiss (ara sezzjoni 4.4).

7. ID-DETENTUR

TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Pfizer Limited

Ramsgate Road, Sandwich,

Kent, CT13, 9NJ

Ir-Renju Unit

8. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/05/327/001

 

 

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

 

EU/1/05/327/002

 

 

 

 

 

EU/1/05/327/003

 

 

 

 

 

EU/1/05/327/004

 

 

 

 

 

EU/1/05/327/005

 

 

 

 

 

EU/1/05/327/006

 

 

 

 

 

EU/1/05/327/007

 

 

 

 

 

EU/1/05/327/008

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

9. DATA TA’ L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TA’ L-AWTORIZZAZZJONI

24/01/2006

 

 

 

ħ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

10. DATA TA’ META ĠIET RIVEDUTA L-KITBA

 

 

 

 

 

inali

li

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magħmula permezz ta’ teknoloġija rekombinanti tad-DNA f’Escherichia coli.
Għal-lista kompleta ta’ sustanzi mhux attivi, ara sezzjoni 6.1.

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

EXUBERA 3 mg trab għall-inalazzjoni magħmul għal-lest.

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull bużżieqa ta’ doża waħda fiha 3 mg ta’ insulina umana.

L-espożizzjoni ta’ l- insulina umana wara l-għoti ta’ tliet bżieżaq ta’ 1 mg hija ferm akbar milli dik ta’ wara bużżieqa waħda ta’ 3 mg. Għaldaqstant, il-bużżieqa ta’ 3 mg ma tistax tinbidel ma’ tliet bżieżaq ta’ 1 mg (ara sezzjonijiet 4.2, 4.4 u 5.2).

awtorizzat

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Trab għall-inalazzjoni, magħmul għal-lest.

ħadux

Trab abjad.

4.

TAGĦRIF KLINIKU

m’g

4.1

Indikazzjonijiet terapewtiċi

EXUBERA hija indikata għat-trattament ta’lipazjenti adulti bid-dijabete mellitus tip 2 li mhijiex ikkontrollata b’mod adegwat b’mediċini orali kontra d-dijabete u li jeħtieġu terapija bl-insulina.

ma’ insulina li taħdem fit-tul jew għal żmien intermedju li tingħata taħt il-ġilda, għal liema s-siwi potenzjali taż-żieda ta’ insulina inalata jisboq it-tħassib potenzjali dwar is-sigurtà (ara sezzjoni 4.4).

EXUBERA hija ukoll indikata ginaliħat-trattament ta’ pazjenti adulti bid-dijabete mellitus tip 1, flimkien

ċ 4.2 Pożoloġmediija u metodu ta’ kif għandu jingħata

EXUBERA (insulina umana inalata) hija insulina umana li taħdem malajr sabiex tintuża f’dijabete tip 1 jew tip 2. L-insulina umana inalata tista’ tittieħed waħida jew f’kumbinazzjoni ma’ mediċini

antidijabetiċi orali u/jew insulini li jaħdmu fit-tul jew għal żmien intermedju li jingħataw taħt il-ġilda Prodottbiex jottimizzaw il-kontroll gliċemiku.

EXUBERA tiġi f’bżieżaq ta’ doża waħda ta’ 1 mg u 3 mg li jingħataw minn ġol-pulmun b’ inalazzjoni orali permezz ta’ inalatur ta’ l-insulina biss.

Inalazzjoni konsekuttiva ta’ tliet bżieżaq ta’ doża waħda ta’ 1 mg ikkaġunat espożizzjoni għall- insulina ferm ogħla milli inalazzjoni ta’ bużżieqa ta’ doża waħda ta’ 3 mg. Għaldaqstant, tliet bżieżaq ta’ doża waħda ta’ 1 mg m’għandhomx jiġu ssostitwiti b’bużżieqa ta’ doża waħda ta’ 3 mg (ara sezzjonijiet 2, 4.4 u 5.2).

L-insulina umana inalata tibda l-attività tagħha aktar malajr milli insulina umana li taħdem malajr li tingħata taħt il-ġilda. Minħabba l-bidu rapidu ta’ l-attività tagħha, l-insulina umana inalata għandha tingħata fi żmien 10 minuti qabel il-bidu ta’ ikla.

Id-dożaġġ tal-bidu u dak sussegwenti (doża u ħinijiet) għandhom jiġu stabbiliti mit-tabib u għandhom jiġu aġġustati skond ir-reazzjoni u l-ħtiġijiet individwali tal-pazjent (eż. dieta, attività fiżika u stil ta’ ħajja).

Dożi ta’ kuljum u ħinijiet ta’ meta tingħata

Ma hemm l-ebda regoli fissi għad-dożaġġ ta’ l-insulina. Madankollu, id-doża tal-bidu rakkomandata għal kuljum hija bbażata fuq il-formula li ġejja:

 

40 sa 59.9 kg

2 mg kull ikla

 

6 IU

 

 

awtorizzat-

 

Piż tal-ġisem (kg) X 0.15 mg/kg = Doża Totali ta’ Kuljum (mg). Id-doża totali ta’ kuljum għandha tiġi

 

mqassma fi tlett dożi ta’ qabel l-ikel.

 

 

 

 

 

 

 

 

Linji ta’ gwida approssimattivi għal dożi inizjali ta’ qabel l-ikel ta’ EXUBERA, ibbażati fuq il-piż tal-

 

ġisem tal-pazjent, huma indikati f’Tabella 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doża

Numru ta’ Bżieżaq

Numru ta’ Bżieżaq

 

 

 

 

Doża Inizjali

Approssimattiva

ta’ 1 mg kull doża

ta’ 3 mg kull doża

 

 

Piż tal-Pazjent

għal kull Ikla

 

IU

 

 

 

 

 

 

30 sa 39.9 kg

1 mg kull ikla

 

3 IU

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 sa 79.9 kg

3 mg kull ikla

 

8 IU

 

adux

 

 

 

 

 

-

 

 

80 sa 99.9 kg

4 mg kull ikla

 

11 IU

 

 

 

 

100 sa 119.9 kg

5 mg kull ikla

 

14 IU

 

 

 

 

120 sa 139.9 kg

6 mg kull ikla

 

16 IU

ħ

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

 

Tabella 1: Linji ta’ Gwida Approssimattivi għal Dożi Inizjali ta’ Qabel l-Ikel ta’ EXUBERA

 

(fuq il-bażi tal-piż tal-ġisem tal-pazjent).

li

 

 

 

 

 

 

Bużżieqa ta’ 1 mg ta’ insulina inalata hija ekwivalenti għal madwar 3 IU insulina li taħdem malajr li

 

tingħata taħt il-ġilda. Bużżieqa ta’ 3 mg ta’ insulina inalata hija ekwivalenti għal madwar 8 IU insulina

 

(ara sezzjoni 4.4).

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

li taħdem malajr li tingħata taħt il-ġilda. Tabella 1 hawn fuq tippreżenta d-doża IU approssimattiva ta’

 

insulina li taħdem malajr għal dożi inizjali ta’ qabel l-ikel ta’ EXUBERA f’mg.

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

Għaldaqstant, EXUBERA għandha tintuża b’kawtela f’pazjenti b’piż tal-ġisem ħafif. L-użu ta’

 

EXUBERA f’pazjenti li jeħtieġu titrazzjonijiet tad-doża ta’ inqas minn 1 mg m’huwiex irrikmandat

 

 

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jista’ jkun hemm bżonn ta’ aġġustament tad-doża u dan ikun jiddependi fuq id-daqs ta’ l-ikla u l-

 

kompożizzjoni nutrittiva, il-ħin tal-ġurnata (ħtiġijiet akbar ta’ insulina filgħodu), il-konċentrazzjoni

 

tal-glukosju fid-demm ta’ qabel l-ikel, l-eżerċizzju reċenti jew mistenni.

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waqt mard respiratorju interkurrenti (eż. bronkite, infezzjonijiet fil-passaġġi tal-parti ta’ fuq tas- sistema respiratorja), tista’ tkun meħtieġa sorveljanza mill-qrib tal-konċentrazzjonijiet tal-glukosju fid- demm kif ukoll aġġustament tad-doża fuq bażi individwali (ara sezzjoni 4.4).

Għal aktar dettalji fuq kif tuża l-inalatur ta’ l-insulina rreferi għall-istruzzjonijiet fuq l-użu (IFU).

Indeboliment tal-fwied u tal-kliewi

F’pazjenti b’indeboliment tal-fwied jew tal-kliewi, jista’ jkun hemm inqas ħtieġa għall-insulina.

Tfal u adoloxxenti

Is-sigurtà fuq tul ta’ żmien ta’ insulina umana ma ġietx stabbilita f’pazjenti pedjatriċi bid-djabete u l- użu tagħha għaldaqstant mhuwiex irrikmandat f’pazjenti taħt it-18-il sena (ara sezzjoni 5.2).

Anzjani

Esperjenza b’insulina inalata f’pazjenti b’età ≥ 75 sena hija limitata.

Falliment konġestiv tal-qalb

L-esperjenza b’insulina umana inalata f’pazjenti b’falliment konġestiv tal-qalb hija limitata ħafna u l- użu tagħha għaldaqstant mhuwiex irrikmandat f’pazjenti ta’ din ix-xorta fejn il-funzjoni tal-pulmun hija kompromessa ħafna.

4.3 Kontra-indikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal xi sustanzi mhux attivi (ara sezzjoni 6.1). Ipogliċemija.

Il-pazjenti m’għandhomx ipejpu waqt terapija b’EXUBERA u għandhom ikunu waqfu t-tipjip għallinqas 6 xhur qabel ma jibdew terapija b’EXUBERA. Jekk pazjent jibda jew jerġa’ jibda jpejjep, EXUBERA għandha titwaqqaf minnufih minħabba riskju akbar ta’ ipogliċemija u għandu jintuża

trattament alternattiv (ara sezzjoni 5.2).

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

 

Ażżma mhux ikkontrollata sewwa, instabbli jew qawwija.

 

 

 

Mard pulmonari kroniku u ostruttiv (COPD), qawwi (Stadji III jew IV GOLD).

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

 

adux

 

ħ

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

Pazjenti mibdija fuq EXUBERA għandhom jirċievu struzzjonijiet komprensivi fuq l-użu ta’ l-inalatur

tagħhom (ara IFU). Il-pazjenti għandhom jinalaw it-trab ta’ l-insulina mill-parti li tidħol fil-ħalq

f’teħida ta’ nifs waħda bil-mod u soda. Imbagħad, il-pazjenti għandhom iżommu nifishom għal 5

sekondi u jerħu n-nifs ’l barra normali. Għandha tintuża teknika ta’ ġbid tan-nifs konsistenti u standard

 

 

li

 

 

 

biex ikun assigurat li l-mediċina tkun ingħatat bl-aħjar mod u konsistenti.

 

Meta jieħdu d-doża tagħhom, il-pazjenti għandhom jevitaw li jesponu l-prodott għal kondizzjonijiet ta’

umdità għolja u relattivament umidi eż. kamra tal-banju bil-fwar.

 

 

 

inali

 

 

 

Jekk l-inalatur ta’ l-insulinaċjkun involontarjament espost għal kondizzjonijiet estremament umidi

waqt l-użu, dan issoltu jirriżulta fi tnaqqis tad-doża ta’ l-insulina mogħtija. F’dan il-każ, il-Unit ta’

Rilaxx ta’ l-Insulina (IRU) irid jinbidel qabel l-inalazzjoni li jkun imiss (ara sezzjoni 6.6).

Dożaġġ

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasferiment ta’ pazjent minn fuq tip jew ditta ta’ insulina għal oħra għandu jsir taħt sorveljanza

medika stretta għaliex dan jista’ jirriżulta f’bidla fid-dożaġġ.

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

Inalazzjoni konsekuttiva ta’ tliet bżieżaq ta’ doża waħda ta’ 1 mg jikkaġunaw espożizzjoni ogħla minn inalazzjoni waħda ta’ doża waħda ta’ 3 mg. Għaldaqstant, tliet bżieżaq ta’ doża waħda ta’ 1 mg m’għandhomx jiġu sostitwiti minn bużżieqa ta’ doża waħda ta’ 3 mg (ara sezzjonijiet 2, 4.2 u 5.2).

Jekk il-bużżieqa ta’ 3 mg tkun temporanjament mhux disponibbli, żewġ bżieżaq ta’ 1 mg għandhom jissostitwixxuha u l-glukosju fid-demm għandu jiġi sorveljat mill-qrib.

Bużżieqa ta’ 1 mg ta’ insulina inalata hija ekwivalenti għal madwar 3 IU ta’ insulina umana li taħdem malajr injettata taħt il-ġilda. Għaldaqstant, EXUBERA għandha tintuża b’kawtela f’pazjenti b’piż tal- ġisem ħafif. L-użu ta’ EXUBERA f’pazjenti li jeħtieġu titrazzjonijiet tad-doża ta’ anqas minn 1 mg mhuwiex irrikmandat (ara sezzjoni 4.2)

Ipogliċemija

L-ipogliċemija, b’mod ġenerali hi l-aktar effett frekwenti mhux mixtieq ta’ terapija bl-insulina nkluż EXUBERA u ħafna mediċini ta’ kontra d-dijabete oħra, li tista’ sseħħ jekk id-doża ta’ l-insulina tkun għolja wisq meta mqabbla mal-ħtieġa għall-insulina. Attakki ipogliċemiċi qawwija, b’mod speċjali jekk rikorrenti, jistgħu jwasslu għal ħsara newroloġika. Episodji ipogliċemiċi fit-tul jew serji jistgħu jkunu ta’ theddida għall-ħajja.

ipogliċemija.

awtorizzat

Sintomi ta’ ipogliċemija ġeneralment iseħħu f’daqqa. Dawn jistgħu jinkludu għaraq kiesaħ, ġilda pallida u kiesħa, għeja kbira, nervożiżmu jew rogħda, ansjetà, għeja jew dgħjufija mhux tas-soltu, konfużjoni, diffikultà fil-konċentrazzjoni, ħedla, ġuħ eċċessiv, tibdil fil-viżta, uġigħ ta’ ras, dardir u palpitazzjoni. L-ipogliċemija serja tista’ twassal għal telf mis-sensi u/jew aċċessjonijiet u tista’ tirriżulta f’indeboliment temporanju jew permanenti tal-funzjoni tal-moħħ jew anke mewt.

L-ipogliċemija ġeneralment tista’ tiġi kkoreġuta b’teħid immedjat ta’ karboidrati. Il-pazjenti

għandhom iġorru l-glukosju magħhom il-ħin kollu, sabiex ikunu jistgħu jieħdu azzjoni immedjata.

Jekk tinqabeż ikla jew jekk isir eżerċizzju fiżiku qawwi mhux ippjanat, dan jista’ jwassal għal

 

 

adux

Pazjenti li l-kontroll tal-glukosju f’demmhom huwa mtejjeb bil-bosta eż. b’terapija bl-insulina

intensifikata, jistgħu jesperjenzaw bidla fis-sintomi ta’ twissija tagħhom tas-soltu u għandhom

għalhekk jiġu avżati.

ħ

Is-sintomi ta’ twissija tas-soltu jistgħu jisparixxu f’pazjenti li ilhom ibatu bid-dijabete.

 

m’g

 

Ftit mill-pazjenti li esperjenzaw reazzjonijiet ipogliċemiċi wara trasferiment minn insulina li ġejja

mill-annimali għal insulina umana rrapportaw li s-sintomi ta’ twissija bikrija ta’ l-ipogliċemija kienu inqas qawwija jew differenti minn dawk esperjenzatili bl-insulina preċedenti tagħhom.

Qabel jivvjaġġaw bejn żoni ta’ ħinijiet differenti, il-pazjenti għandhom jiġu avżati biex jikkonsultaw lit-tabib, minħabba li dan jista’ jfisser li l-pazjent ikollu jieħu l-insulina u l-ikliet f’ħinijiet differenti.

Dożaġġ mhux adegwat jew twaqqif ta’ trattament speċjalment f’persuni li għandhom id-dijabete

 

ċ

dipendenti fuq l-insulina, jista’ jwassal għal ipergliċemija u ketoaċidożi dijabetika; kondizzjonijiet li

jistgħu jkunu letali.

inali

Meta wżata ma’medimediċini ta’ kontra d-dijabete, id-doża ta’ kull mediċina għandha tiġi aġġustata bir- reqqa biex tiġi stabbilita l-aqwa doża biex jinkseb l-effett farmakoloġiku mixtieq.

Il-ħtiġijiet għall-insulina jistgħu jinbidlu waqt kondizzjonijiet interkurrenti bħal mard, disturbi Prodottemozjonali jew stress.

Sigurtà Pulmonari

Disturbi respiratorji diġà eżistenti

EXUBERA m’għandhiex tintuża f’pazjenti b’mard pulmonari bħalma huma l-ażżma u s-COPD, minħabba li m’hemmx biżżejjed tagħrif biex isostni użu mingħajr periklu f’dawn il-pazjenti.

L-użu fl-istess ħin ta’ dilaturi tal-bronki bħalma huwa salbutamol jistgħu jżidu l-assorbiment ta’ EXUBERA u jistgħu jżidu r-riskju ta’ ipogliċemija meta wżati biex itaffu sintomi respiratorji akuti (ara sezzjoni 4.5).

Respiratorji

F’każijiet rari jista’ jseħħ bronkospażmu. Pazjenti li jesperjenzaw reazzjoni bħal din għandhom iwaqqfu EXUBERA u jfittxu attenzjoni medika minnufih. L-għoti mill-ġdid ta’ EXUBERA jeħtieg evalwazzjoni tar-riskju bir-reqqa, u jista’ jsir biss taħt sorveljanza medika mill-qrib b’faċilitajiet kliniċi adattati.

Tnaqqis fil-funzjoni pulmonari

Fi provi kliniċi ġew osservati differenzi żgħar imma konsistenti fit-tnaqqis tal-funzjoni pulmonari fil- grupp tat-trattament (b’mod partikolari Volum Espiratorju Sfurzat f’sekonda (FEV1)) li jiffavorixxu suġġetti ttrattati b’komparatur. Fi studji kliniċi li jdumu għaddejjin mhux aktar minn sentejn, ma kien hemm l-ebda tnaqqis aċċellerat wara 3-6 xhur. Dawn id-differenzi żgħar fil-grupp ta’ trattament sparixxew fi żmien 6 ġimgħat mit-twaqqif wara sentejn trattament (ara sezzjonijiet 4.8 u 5.1).

Il-pazjenti kollha mibdija fuq EXUBERA għandha ssirilhom eżaminazzjoni tal-funzjoni tal-pulmun fil-linja ta’ referenza bażi (eż. spirometrija biex jitkejjel FEV1). L-effikaċja u s-sigurta ta’ l-insulina umana inalata f’pazjenti bil-linja bażi mistennija FEV1 < 70% ma ġietx stabbilita, u l-użu ta’ l-insulina umana inalata f’din il-popolazzjoni mhux rakkomandata. Kejl tal-funzjoni pulmonari ta’ follow-up huwa rakomandat wara l-ewwel 6 xhur ta’ terapija. Jekk fis-6 xahar jiġi osservat tnaqqis ta’ < 15%

FEV1, l-ispirometrija għandha tiġi rrepetuta wara sena u mbagħad ta’ kull sena. Jekk fis-6 xahar, jiġi

osservat tnaqqis ta’ 15-20% jew > 500ml mill-funzjoni tal-pulmun fil-linja bażi, l-ispirometrija

għandha tiġi rrepetuta wara 3 xhur.

awtorizzat

 

F’pazjenti bi tnaqqis ta’ FEV1 ta’ > 20% mil-linja bażi kkonfermat (jiġifieri għallinqas żewġ testijiet

konsekuttivi, 3 sa 4 ġimgħat ’il bogħod minn xulxin), it-terapija b’EXUBERA għandha titwaqqaf u l-

pazjent għandu jiġi sorveljat kif klinikament indikat. Ma hemm l-ebda esperjenza b’istituzzjoni mill-

 

adux

ġdid ta’ terapija b’EXUBERA f’pazjenti li l-funzjoni pulmonari tagħhom tirkupra.

ħ

m’g

 

Pazjenti li jiżviluppaw qtugħ ta’ nifs waqt trattament b’EXUBERA għandhom jiġu eżaminati għal

kaġunijiet pulmonari jew kardijaċi. Meta jkun hemm edema pulmonari, jew ikun hemm tnaqqis fil- funzjoni pulmonari klinikament relevanti, EXUBERA għandha titwaqqaf u l-pazjent għandu jinqeleb

għal insulina li tiġi injettata.

li

 

Mard Respiratorju Interkurrenti

 

Waqt provi kliniċi, EXUBERAċinalingħatat lil pazjenti b’mard respiratorju interkurrenti (eż. bronkite, infezzjonijiet fil-passaġġi tal-parti ta’ fuq tas-sistema respiratorja). F’dawn il-provi, ma ġie osservat ebda riskju akbar ta’ ipogliċemija jew kontroll gliċemiku bagħtut. Waqt mard respiratorju interkurrenti, jista’ jkun hemm bżonn ta’ sorveljanza mill-qrib tal-konċentrazzjonijiet tal-glukosju fid-

demm u ta’ aġġmediustament tad-doża fuq bażi individwali (ara sezzjoni 4.2). Ma hemm l-ebda esperjenza b’EXUBERA f’pazjenti bi pnewmonja.

Pazjenti li kienu jpejpu qabel

ProdottFi studji kliniċi ta’ Exubera, kien hemm 6 każijiet ġodda ta’ tumuri primarji tal-pulmun f’pazjenti trattati b’Exubera, u każ wieħed ġdid qalb il-pazjenti trattati komparattivament. Kien hemm ukoll

rapport wieħed wara t-tqegħid tal-prodott fis-suq ta’ tumur primarju tal-pulmun f’pazjent trattat b’Exubera. Fi studji kliniċi kontrollati ta’ Exubera, l-inċidenza ta’ tumuri primarji tal-pulmun fi studju ta’ 100-sena ta’ pazjenti b’esposizzjoni għall-mediċina ta’ 0.130 ( 5 każijiet fuq medda ta’ 3800 – snin ta’ pazjenti) għal pazjenti trattati b’Exubera, u 0.03 (1 każ fuq medda ta’ 3900 snin ta’ pazjenti) għal pazjenti trattati komparattivament. Kien hemm ftit wisq każijiet biex ikun determinat jekk dawn l- episodji kienux relatati ma’ Exubera/ Il-pazjenti kollha li kienu djanjostikati b’tumur tal-pulmun kienu jpejpu qabel.

4.5Prodotti mediċinali oħra li ma jaqblux ma’ dan il-prodott u affarjiet oħra li jistgħu jibdlu l-effett farmaċewtiku tal-prodott

Għadd ta’ sustanzi jaffettwaw il-metaboliżmu tal-glukosju u jistgħu jeħtieġu aġġustament tad-doża ta’ l-insulina.

Sustanzi li jistgħu jżidu l-effett tat-tnaqqis tal-glukosju fid-demm u jżidu s-suxxettibilità għal ipogliċemija jinkludu mediċini orali ta’ kontra d-dijabete, impedituri ta’ l-enzima li tibdel l- anġjotensin (ACE), impedituri ta’ monoamino oxidase (MAO), mediċini magħrufin bħala beta- blockers mhux selettivi, salicylates u antibijotiċi ta’ sulphonamide.

L-għoti ta’ salbutamol qabel EXUBERA jista’ jirriżulta f’assorbiment akbar ta’ l-insulina (ara sezzjoni

5.2).

awtorizzat

 

L-għoti ta’ fluticasone qabel EXUBERA ma jidhirx li jaffettwa l-assorbiment ta’ l-insulina (ara sezzjoni 5.2).

Tipjip attiv iżid bil-bosta r-rata u l-firxa ta’ assorbiment ta’ EXUBERA filwaqt li espożizzjoni passiva għad-duħħan tat-tabakk f’dawk li ma jpejpux tnaqqas din ir-rata (ara sezzjonijiet 4.3 u 5.2).

Sustanzi li jistgħu jnaqqsu l-effett ta’ tnaqqis ta’ l-ammont ta’ glukosju fid-demm jinkludu

kortikosterojdi, danazol, kontraċettivi orali, ormoni tat-tirojde, l-ormon ta’ l-iżvilupp, mediċini

 

 

adux

simpatomimetiċi u thiazides. Octreotide/lanreotide t-tnejn jistgħu jżidu jew inaqqsu l-ħtiġijiet għall-

insulina.

 

 

Mediċini beta-blockers jistgħu jgħattu s-sintomi ta’ l-ipogliċemija. L-alkoħol jista’ jintensifika u

jtawwal l-effett ipogliċemiku ta’ l-insulina.

ħ

 

m’g

 

L-għoti ta’ EXUBERA 10 minuti qabel l-għoti ta’ salbutamol m’affettwax ir-reazzjoni bronkodilatorja

ta’ salbutamol f’suġġetti mhux dijabetiċi b’ażżma ħafifa-moderata.

 

li

 

Mediċini oħra li jistgħu jbiddlu l-assorbiment pulmonari jew il-permeabilità pulmonari ma ġewx studjati. Sorveljanza mill-qrib tal-konċentrazzjonijiet tal-glukosju u titrazzjoni tad-doża kif jixraq huma rrikmandati meta insulina inalata tintuża f’dawn il-pazjenti. Għandha tintuża l-kawtela meta EXUBERA jingħata fl-istess ħin ma’ mediċini bħal dawn.

4.6Tqala u Treddigħ

 

 

inali

Ma hemm l-ebda esperjenza klinika bl-użu ta’ EXUBERA fit-tqala. L-insulina inalata ta’ spiss tinduċi

 

medi

 

antikorpi kontra l-insulina.ċIr-riskju ta’ dan fuq il-fetu mhuwiex magħruf. Għaldaqstant, EXUBERA

m’għandhiex tittieħed waqt it-tqala. Meta pazjenta ttrattata b’EXUBERA toħroġ tqila insulina li

tingħata taħt il-ġilda adattata għandha tingħata minflok l-insulina inalata.

Nisa li jkun qed ireddgħu jistgħu jeħtieġu aġġustamenti fid-dożi ta’ l-insulina u dieta.

Prodott

 

 

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Bħal b’insulini oħra, il-kapaċità tal-pazjent li jikkonċentra u li jirreaġġixxi tista’ tixxekkel b’konsegwenza ta’ l-ipogliċemija. Din tista’ tikkonstitwixxi riskju f’sitwazzjonijiet fejn dawn il- kapaċitajiet ikunu ta’ importanza speċjali (eż. sewqan ta’ karozza jew tħaddim ta’ inġenji).

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Is-sigurtà ta’ EXUBERA waħidha, jew f’kumbinazzjoni ma’ insulina mogħtija taħt il-ġilda jew mediċini orali ġiet evalwata fi studji kliniċi b’aktar minn 2,700 pazjent b’dijabete ta’ tip 1 jew tip 2. Fost dawn, aktar minn 1975 adult ġew esposti għal aktar minn 6 xhur u aktar minn 745 adult ġew esposti għal aktar minn sentejn.

It-tabella hawn taħt fiha r-reazzjonijiet avversi li dehru fi provi kliniċi b’kontrolli li jinkludu aktar minn 1970 pazjent esposti għal EXUBERA.

Sistema tal-

Komuni Ħafna

Komuni

Mhux Komuni

 

Ġisem

(≥ 1/10)

(≥ 1/100, < 1/10)

(≥ 1/1000, <

 

 

 

 

1/100)

 

Infezzjonijiet u

 

 

Farinġite

 

Infestazzjonijiet

 

 

 

 

Disturbi fil-

Ipogliċemija

 

 

 

metaboliżmu u n-

 

 

 

 

nutrizzjoni

 

 

 

 

Disturbi

Sogħla

Qtugħ ta’ Nifs

Epistassi

 

respiratorji,

 

Sogħla Produttiva

Bronkospażmu

 

toraċiċi u

 

Irritazzjoni tal-Gerżuma

Tħarħir

 

medjastinali

 

Gerżuma Xotta

Disfownja

 

 

 

 

Uġigħ

 

 

 

 

Farinġolarinġeali

 

 

 

 

Disturbi

 

 

 

 

awtorizzat

 

 

 

Tonsillari

Disturbi gastro-

 

 

Ħalq Xott

 

intestinali

 

 

 

 

Disturbi ġenerali

 

adux

Uġigħ fis-Sider

 

u kondizzjonijiet

 

 

 

ta' mnejn jingħata

 

 

 

 

 

ħ

 

 

Nota: Fil-program kliniku totali, inkluż studji t’estensjoni mingħajr kontrolli, kien hemm żewġ

rapporti ta’ tnixxija plewrali fejn effett relatat mat-trattament ma setax jiġi eskluż.

Ipogliċemija

 

 

m’g

 

 

li

 

 

 

Bħal b’insulini oħra, l-ipogilċemija kienet l-aktar effett mhux mixtieq osservat b’mod frekwenti

f’pazjenti ttrattati b’EXUBERA.

 

Sogħla

 

inali

 

 

 

 

 

ċ

 

Is-sogħla kellha t-tendenza li tibda fi żmien sekondi sa minuti wara l-inalazzjoni ta’ l-insulina u din

kienet prinċipalment ħafifa fis-serjetà. Din is-sogħla naqset maż-żmien. Wieħed fil-mija tal-pazjenti

waqqfu t-trattament b’EXUBERA minħabba s-sogħla.

Qtugħ ta’ Nifs

 

 

 

medi

 

 

Prodotttrattament u saret referenza għalihom bħala uġigħ fis-sider mhux speċifiku. Il-maġġoranza (> 95%) ta’

Il-maġġoranza (> 95%) tal-qtugħ ta’ nifs kien irrapportat bħala ħafif għal moderat. F’pazjenti ttrattati b’EXUBERA, 0.4% waqqfu t-trattament minħabba l-qtugħ ta’ nifs.

Uġigħ fis-sider

Ġiet irrapportata firxa sħiħa ta’ sintomi tas-sider differenti bħala reazzjonijiet avversi relatati mat-

dawn ir-reazzjonijiet kienu rrapportati bħala ħfief għal moderati. Pazjent wieħed fil-grupp ta’ EXUBERA u wieħed fil-grupp ta’ tqabbil waqqfu t-trattament minħabba uġigħ fis-sider. Huwa importanti li jingħad li l-inċidenza tal-kawżi kollha ta’ reazzjonijiet avversi relatati ma’ mard ta’ l- arterji koronarji, bħal anġina pektoris jew attakk tal-qalb ma żdiditx bl-użu ta’ EXUBERA.

Reazzjonijiet oħra

Tnaqqis fl-FEV1

Ġew osservati differenzi żgħar fit-tnaqqis ta’ FEV1 fil-grupp ta’ trattament, jiġifieri fil-grupp ta’ EXUBERA meta mqabbel ma’ terapija ta’ tqabbil. Fi studji kliniċi ta’ inqas minn sentejn, ma kien hemm l-ebda tnaqqis aċċellerat wara 3-6 xhur. Twaqqif ta’ terapija b’EXUBERA wara sentejn irriżulta f’riżoluzzjoni tad-differenzi fil-gruppi tat-trattament fi żmien 6 ġimgħat (ara sezzjonijiet 4.4 u 5.1).

Antikorpi ta’ l-Insulina

Kien hemm tnaqqis mil-linja bażi ta’ referenza ta’ FEV1 ta’ > 15% f’1.3% ta’ pazjentiawtorizzatta’ tip 1 ittrattati b’EXUBERA u f’5.0% ta’ pazjenti ta’ tip 2 ittrattati b’EXUBERA.

Antikorpi ta’ l-insulina jistgħu jiżviluppaw waqt trattament bl-insulini kollha inkluż EXUBERA. Fi provi kliniċi, antikorpi ta’ l-insulina żviluppaw b’mod aktar frekwenti u l-livelli ta’ antikorpi ta’ l- insulina kienu ogħla f’pazjenti li qalbu l-insulina umana tagħhom li tittieħed taħt il-ġilda għal EXUBERA meta mqabbla ma’ suġġetti li baqgħu fuq l-insulina umana li ttittieħed taħt il-ġilda. Livelli ta’ antikorpi ta’ l-insulina kienu ogħla f’pazjenti bid-dijabete tat-tip 1 meta mqabbla ma’ dijabete tat- tip 2 u laħqu livell li baqa’ ma nbidilx fi żmien 6-12-il xahar ta’ espożizzjoni fiż-żewġ gruppi. Ma ġie identifikat l-ebda sinifikat kliniku ta’ dawn l-antikorpi.

Reazzjonijiet ta’ Sensittività Eċċessiva

adux

 

Bħal b’insulini oħra, reazzjonijiet allerġiċi ġenerali jistgħu jseħħu b’mod rari ħafna. Reazzjonijiet bħal

dawn għall-insulina jew is-sustanzi mhux attivi jistgħu, perħeżempju, jkunu assoċjati ma’ reazzjonijiet

ġenerali tal-ġilda, anġjo-edema, bronkospażmi, pressjoni baxxa u xokk u jistgħu jkunu ta’ theddida

għall-ħajja (ara sezzjoni 4.4 Respiratorji).

Edema u anormalitajiet fir-refrazzjoni ta’ l-għajn m’g

 

li

Terapija bl-insulina tista’ tikkaġuna ritenzjoni ta’ sodju u edema. Anormalitajiet fir-refrazzjoni ta’ l-

għajn jistgħu jseħħu hekk kif tinbeda t-terapija bl-insulina. Dawn l-effetti huma ġeneralment

temporanji.

inali

4.9 Doża eċċessiva

 

ċ

L-ipogliċemija tista’ sseħħ bħala riżultat ta’ eċċess ta’ insulina meta mqabbel mat-teħid ta’ l-ikel, ħela

ta’ enerġija jew it-tnejn.

 

Episodji ħfif ta’mediipogliċemija jistgħu ġeneralment jiġu ttrattati b’karboidrati orali. Jistgħu jkunu Prodottmeħtieġa aġġustamenti fid-doża tal-mediċina, fil-mod kif jittieħed l-ikel jew fl-eżerċizzju.

Episodji aktar serji, b’koma, aċċessjoni, jew indeboliment newroloġiku jistgħu jiġu ttrattati bi glukagon intramuskolari/taħt il-ġilda (0.5 sa 1 mg) jew glukosju ikkonċentrat mogħti ġol-vini. Jekk il- pazjent ma jirrispondix għal glukagon fi żmien 10 sa 15-il minuta għandu jingħata wkoll glukosju ġol- vini.

Kif jerġa’ jiġi f’sensih huwa rrikmandat li l-pazjent jingħata karboidrat orali sabiex ma jirkadix.

5. TAGĦRIF FARMAKOLOĠIKU

5.1 Tagħrif farmakodinamiku

Kategorija farmakoterapewtika: Prodotti mediċinali wżati fid-dijabete, Kodiċi ATC: A10AF01

Mod ta’ kif jaħdem

awtorizzat

malajr (ara Figura 1).

L-insulina umana tbaxxi l-glukosju u tippromwovi effetti anaboliċi kif ukoll tnaqqas effetti kataboliċi, iżżid it-trasport ta’ glukosju għal ġewwa ċ-ċelloli kif ukoll iżżid il-formazzjoni ta’ glycogen fil- muskoli u l-fwied, u ttejjeb l-użu ta’ pyruvate. Hija timpedixxi glycogenolysis u gluconeogenesis, iżżid il-lipoġenesi fil-fwied u tessut adipożju u timpedixxi l-lipoliżi. Hija wkoll tippromwovi t-teħid ta’ aċidi amminiċi għal ġewwa ċ-ċelloli u tippromwovi s-sintesi ta’ proteini u żżid it-teħid ta’ potassju għal ġoċ-ċelloli.

L-insulina umana inalata, bħal analogi ta’ insulina li jaħdmu malajr, għandha bidu aktar rapidu ta’ l- attività li tnaqqas il-glukosju meta mqabbla ma’ l-insulina umana li ddub mogħtija taħt il-ġilda. It-tul ta’ żmien kemm iddum għaddejja l-attività li tbaxxi l-glukosju jista’ jitqabbel ma’ dak ta’ l-insulina umana li taħdem malajr mogħtija taħt il-ġilda u huwa itwal minn analogi ta’ l-insulina li jaħdmu

 

 

 

 

SC Lispro (18 U)

 

 

 

 

 

 

 

Exubera (6mg)

 

tal-

 

 

 

 

 

 

InsulinaaduxUmana li

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medja(%

 

 

 

 

 

ħ

Massimu

 

 

 

m’g

Tahdem Malajr

 

 

 

(18 U)

 

 

 

 

 

GIR

 

 

 

li

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hin (min)

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

Figura 1. Rata ta’ Infużjoniċta’ Glukosju Medja (GIR) Normalizzata għal GIRmax għal Kull

Trattament tas-Suġġett Kontra Ħin f’Voluntiera b’Saħħithom.

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

 

Meta l-insulina umana hija inalata, il-bidu ta’ l-attività li tbaxxi l-glukosju jseħħ fi żmien 10-20

minuta, l-effett massimu jseħħ madwar sagħtejn wara l-inalazzjoni. L-azzjoni ddum għaddejja bejn Prodottwieħed u ieħor 6 sigħat.

F’suġġetti b’dijabete ta’ tip 1 jew 2, l-azzjoni b’effett li jbaxxi l-glukosju ta’ l-insulina inalata tibda aktar malajr fis-sigħat bikrin wara d-dożaġġ meta mqabbla ma’ l-insulina umana li taħdem malajr mogħtija taħt il-ġilda.

Il-varjiabilità ta’ l-attività li tbaxxi l-glukosju ta’ insulina umana inalata bejn is-suġġetti nfushom kienet ġeneralment komparabbli ma’ dik ta’ l-insulina umana li taħdem malajr mogħtija taħt il-ġilda f’suġġetti b’dijabete mellitus tip 1 u 2.

L-użu ta’ insulina inalata huwa assoċjat ma’ żieda fil-frekwenza, u livelli ta’ antikorpi ta’ l-insulina. Fi studju esploratorju prospettiv ta’ 6 xhur f’suġġetti b’dijabete tip 1, ma ġewx osservati alterazzjonijiet fil-farmakodinamiċi b’insulina inalata.

Tagħrif fuq il-Provi Kliniċi

Provi kliniċi b’kontrolli f’dijabete ta’ tip 1 u tip 2 urew li EXUBERA tikseb u żżomm kontroll gliċemiku effettiv meta mqabbla ma’ insulina umana li taħdem malajr mogħtija taħt il-ġilda.

Dijabete ta’ Tip 1

Fi provi kliniċi f’dijabete tip 1, pazjenti li jużaw reġimen ta’ EXUBERA f’kombinazzjoni ta’ insulina

li taħdem b’mod intermedju jew fit-tul, kellhom tnaqqis simili fil-HbA1c meta mqabbel ma’ pazjenti li

 

awtorizzat

qed jieħdu insulina taħt il-ġilda biss. Il-perċentwal ta’ pazjenti li laħqu l-mira ta’ HbA1c < 7.0% kien

komparabbli bejn il-gruppi ta’ trattament.

 

Livelli sajmin ta’ glukosju fil-plażżma kienu ferm aktar baxxi f’pazjenti ttrattati b’reġimens li jinkludu EXUBERA meta mqabbla ma’ dawk ittrattati b’reġimens b’insulina umana li taħdem malajr mogħtija taħt il-ġilda biss.

Dijabete ta’ Tip 2

Pazjenti fi prova klinika għad-dijabete ta’ Tip 2, li użaw reġimen ta’ EXUBERA f’kombinazzjoni ma’ insulina li taħdem b’mod intermedju jew fit-tul kellhom tnaqqis simili fil-HbA1c meta mqabbla ma’ pazjenti li kienu qed jieħdu insulina taħt il-ġilda biss.

 

 

adux

Fi provi kliniċi li jinvolvu pazjenti b’dijabete ta’ tip 2 li mhumiex ikkontrollati biżżejjed b’mediċini

 

ħ

orali biss, pazjenti li użaw reġimen ta’ EXUBERA biss jew flimkien ma’ mediċini orali kellhom titjib

akbar fil-HbA1c meta mqabbla ma’ pazjenti ttrattati b’mediċini orali biss. Fil-parti l-kbira ta’ dawn l-

istudji, il-perċentwali ta’ pazjenti li laħqu HbA1c < 7.0% kienu ogħla għal pazjenti fuq reġimen li kien

jinkludi EXUBERA meta mqabbla ma’ pazjenti fuq mediċini orali biss. Livelli sajmin ta’ glukosju

 

m’g

 

kienu simili għal jew aktar baxxi f’pazjenti li ħadu reġimen li kien jinkludi EXUBERA meta mqabbla

 

li

 

ma’ pazjenti ttrattati b’mediċini orali waħidhom. F’pazjenti b’dijabete tip 2 ikkontrollata biżżejjed

b’medicini orali, ma kienx hemm titjib fil-kontroll gliċemiku permezz ta’ insulina inalata.

Tnaqqis fil-FEV1

 

 

Saru provi magħmula b’mod każwali, fi gruppi paralleli, b’tiketta murija biex jeżaminaw tibdil fil-

 

inali

 

FEV1 wara l-bidu ta’ terapijaċb’EXUBERA f’suġġetti ta’ tip 1 u tip 2. Kemm suġġetti ttrattati

b’EXUBERA kif ukoll dawk ittrattati b’mediċina ta’ tqabbil, maż-żmien esperjenzaw tnaqqis fil-

Livelli sajmin ta’ glukosju fil-plażżma kienu ferm aktar baxxi f’pazjenti ttrattati b’reġimens li jinkludu EXUBERA meta mqabbla ma’ dawk ittrattati b’reġimens b’insulina umana li taħdem malajr mogħtija taħt il-ġilda biss.

funzjoni tal-pulmun waqt dawn il-provi (Figuri 2 u 3). Differenzi żgħar fil-grupp ta’ trattament (li

jiffavorixxu l-mediċina ta’ tqabbil) fil-bidla mil-linja ta’ referenza bażi ta’ 0.034L f’tip 1 u 0.039L

f’tip 2 seħħew wara sentejn ta’ terapija.

 

medi

Seħħ tnaqqis fil-FEV1 mil-linja bażi ta’ > 15% f’1.3% ta’ suġġetti ta’ tip 1 ittrattati b’EXUBERA u

f’1.0% ta’ dawk ittrattati b’mediċina ta’ tqabbil u f’5.0% ta’ suġġetti ta’ tip 2 ittrattati b’EXUBERA u

fi 3.4% ta’ dawk ittrattati b’mediċina ta’ tqabbil.

Prodott

 

N=Numru ta’ Suġġetti f’Linja Bażi, ġimgħa 52, ġimgħa 104, ġimgħa +6, ġimgħa +12. INH u INH washout N=158, 155, 143, 139, 123. Komparatur N=145, 143, 125, 129, 120.
N=Number of Subjects at Baseline, week 52, week 104, week +6, week +12.
INH and INH washout N=158, 155, 143, 139, 123. Comparator N=145, 143, 125, 129, 120.
Visit (weeks)
Żjara ġimgħat)

 

 

.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I N H

(L)

 

.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K o m p a ra tur

 

.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bażi f’FEV

 

 

.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0 .0 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 0 .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0 .1 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linja ta’

Medja +/

- 0 .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0 .2 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 0 .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0 .3 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 0 .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

minn

(

-0 .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 0

.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linja ta’ bażi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96 LOCF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żjara (gimghat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=Numru ta’ Suggetti fil-Linja Bażi, gimgha 12, gimgha 24, gimgha 36 , gimgha 48, gimgha

 

 

 

60 , gimgha 72 , gimgha 84 , gimgha 96, LOCF.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INH N= 236, 231, 233, 233, 235, 235, 226, 217, 208, 236. Komparatur N= 253, 238, 252, 248,

 

 

 

252, 249, 230, 224, 216, 253.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Bidla Ossservata mil-Linja ta’ Referenza Bażi fl-FEV1 (L) f’pazjenti b’dijabete mellitus tip

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

li

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INH

 

 

 

0.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KomparaturComparator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(L)

(L)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INH Washout

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f’FEV

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEV

 

0.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in SD)

0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+/

-0.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referenza

+/-

-0.1

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baseline

Mean(

-0.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ta’

(Medja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

minn LinjaBażi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Changefrom

 

-0.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidla

 

 

-0.45

 

 

 

 

 

 

 

 

Fażi komparattiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fażi ta’ washout

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0.5

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparative Phase

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Washout Phase

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LinjBaselineta’ baż

 

 

 

 

+6

 

+12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Bidla Osservata mil-Linja ta’ Referenza Bażi fl-FEV1 (L) f’pazjenti b’dijabete mellitus tip 1.

Fi provi ta’ Fażi 2/3, 9 minn 2,498 pazjent ittrattat b’EXUBERA twaqqfu mill-provi minħabba tnaqqis fil-funzjoni pulmonari li l-FEV1 tagħha fl-aħħar ta’ l-istudju wera tnaqqis ta’ 15% mil-linja bażi ta’ referenza. Dawn is-suġġetti esperjenzaw tnaqqis medju fl-FEV1 ta’ 21% (fuq medda ta’ 16%-33%) mil-linja ta’ referenza bażi u kienu ttrattati b’EXUBERA għal medja ta’ 23 xahar. Sitta minn dawn is-

suġġetti li twaqqfu sarulhom testijiet ta’ follow-up tal-funzjoni pulmonari. Minn dawn il-pazjenti, 5 urew titjib sinifikattiv fl-FEV1 wara t-twaqqif tat-terapija u suġġett wieħed ma naqasx aktar mill-valur ta’ tmiem l-istudju. Ma hemm ebda tagħrif ieħor għat-3 suġġetti li waqqfu t-trattament.

Riversibbilità ta’ FEV1

F’suġġetti ta’ tip 1, kien hemm riżoluzzjoni ta’ differenzi żgħar fil-grupp ta’ trattament (0.010L jiffavorixxi l-mediċina ta’ tqabbil) fi żmien ġimagħtejn mit- twaqqif ta’ EXUBERA wara 12-il ġimgħa ta’ terapija. F’pazjenti ta’ tip 2, seħħet riżoluzzjoni ta’ differenzi żgħar fil-grupp ta’ trattament (0.039L jiffavorixxi l-mediċina ta’ tqabbil) fi żmien 6 ġimgħat mit- twaqqif ta’ EXUBERA wara sentejn ta’ terapija (Figura 3). Fi grupp iżgħar (n=36) ta’ suġġetti tip 1 u 2 imħallta, ittrattati b’EXUBERA għal > 36-il xahar, it-twaqqif tat-terapija irriżulta f’żieda medja fl-FEV1 ta’ 0.036L fuq is-6 xhur ta’ wara.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Assorbimentawtorizzat L-insulina inalata hija imwassla permezz tar-rotta pulmonari. L-insulina umana inalata hija assorbita

malajr daqs analogi ta’ l-insulina li jaħdmu malajr u aktar malajr minn insulina umana li taħdem malajr mogħtija taħt il-ġilda f’suġġetti b’saħħithom u f’suġġetti bid-dijabete ta’ tip 1 jew ta’ tip 2 (ara Figura 4).

 

 

 

8 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħajrSerum

Free Insulin

 

7 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXUBERA (4mg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insulina Inalata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insulina mogħtija taħt il-ġilda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LinjaBażi ta’InsulinaMing

(uU/ml)

Concentration(uU/ml)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

li

 

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entrazzjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insulina Umana li taħdem malajr (12

Baseline

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konċ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IU)

 

 

 

 

 

From

2 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidlaminn

Change

 

1 0

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 0

12 0

15 0

18 0

2 10

 

 

 

 

2 40

2 70

3 00

3 30

36 0

 

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

Ħin (min)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Tibdil medju fil-konċentrazzjonijiet ħielsa ta’ insulina fis-serum (µU/mL) wara inalazzjoni

ta’ 4 mg ta’ insulina umana jew injezzjoni taħt il-ġilda ta’ 12 IU insulina umana li taħdem malajr

f’suġġetti ħoxnin ħafna b’dijabete tip 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il-ħin biex tintlaħaq il-konċentrazzjoni massima ta’ l-insulina (Tmax) huwa ġeneralment nofs dak ta’ insulina umana li taħdem malajr mogħtija taħt il-ġilda. Il-konċentrazzjoni massima ta’ l-insulina ġeneralment tintlaħaq f’45 minuta għal insulina umana inalata. Il-varjabilità fis-suġġetti tal-ħin biex tintlaħaq il-konċentrazzjoni massima ta’ l-insulina kienet inqas għal insulina umana inalata milli għal insulina umana li taħdem malajr mogħtija taħt il-ġilda f’pazjenti b’dijabete ta’ tip 1 jew 2.

F’pazjenti bid-dijabete mellitus, l-insulina umana inalata kellha varjiabilità ta’ l-AUC fis-suġġetti

komparabbli għal insulina umana li taħdem malajr mogħtija taħt il-ġilda. Għas-Cmax il-varjiabilità ta’ insulina inalata fis-suġġetti hija akbar minn dik ta’ l-insulina umana li taħdem malajr mogħtija taħt il-

ġilda. F’suġġetti ħoxnin b’dijabete tat-tip 2, il-varjiabilità fis-suġġetti kienet komparabbli għal jew inqas minn dik ta’ insulina umana li taħdem malajr mogħtija taħt il-ġilda għas- Cmax u l-AUC.

Il-bijodisponibilità relattiva ta’ EXUBERA meta mqabbla ma’ insulina umana li taħdem malajr mogħtija taħt il-ġilda hija madwar 10%. Il-bijodisponibilità ta’ EXUBERA mhix influwenzata mill- Indiċi tal-Massa tal-Ġisem, mhux bħal preparazzjonijiet ta’ insulina mogħtija taħt il-ġilda.

Fi studju f’pazjenti b’saħħithom, l-espożizzjoni sistemika (AUC u Cmax) ta’ insulina umana inalata żdiedet b’mod bejn wieħed u ieħor proporzjonali għad-doża minn 1 mg għal 6 mg meta ngħataw massimu ta’ żewġ bżieżaq ta’ qawwa waħda jew l-oħra jew il-kombinazzjoni tagħhom. Fi studju fejn

il-forma tad-dożaġġ ta’ tliet bżieżaq ta’ 1 mg ġiet imqabbla ma’ dik ta’ bużżieqa waħda ta’ 3 mg, is-

Cmax u l-AUC ta’ l-inalazzjoni ta’ bużżieqa waħda ta’ 3 mg kienu madwar 30% u 40% akbar, rispettivament, milli dawk ta’ inalazzjoni ta’ bużżieqa waħda ta’ 3 mg, li tindika li 3 bżieżaq ta’ 1 mg

mhumiex skambjabbli ma’ bużżieqa ta’ 3 mg (ara sezzjoni 2, 4.2 u 4.4).

Bijodisponibilità madwar 40% ogħla ta’ tlett bżieżaq ta’ doża waħda ta’ 1 mg meta imqabbla ma’ doża waħda ta’ 3 mg kienet osservata f’suġġetti b’saħħithom. L-ispjegazzjoni għad-differenzi fil- bijodisponibilità jidher li hija l-proporzjon differenti ta’ l-enerġija kontra l-massa bejn bużżieqa waħda ta’ 1 mg u bużżieqa ta’ 3 mg minħabba li b’inqas trab fil-bużżieqa, l-inalatur huwa aktar effiċjenti fit- tkissir jew deagglomerazzjoni tat-trab li jwassal għal proporzjon akbar ta’ partikuli erodinamiċi iżgħar għall-bużżieqa ta’ 1 mg (ara sezzjonijiet 2 u 4.4).

awtorizzat Distribuzzjoni

Wara inalazzjoni orali ta’ doża waħda ta’ insulina umana madwar 30% tal-kontenut totali tal-bużżieqa jibqa’ fil-bużżieqa jew fl-inalatur, 20% huwa depożitat fl-orofarinġi, 10% fil-passaġġi li jwasslu l-arja

u 40% jilħaq fil-fond tal-pulmun.

 

adux

 

 

 

ħ

Studji fl-annimali ma wrewx li insulina inalata takkumula fil-pulmun.

Populazzjoniet Speċjali

m’g

 

Tipjip

 

li

 

It-tipjip iżid bil-bosta r-rata u l-firxainalita’ assorbiment ta’ l-insulina umana inalata (is-Cmax huwa madwar 3 sa 5 drabi u l-AUC huwa madwar 2 jew 3 drabi ogħla) u għalhekk jista’ jżid ir-riskju ta’

ipogliċemija (ara sezzjonijietċ4.3 u 4.5).

duħħan tas-sigarettimedif’sitwazzjoni esperimentali, l-AUC u s-Cmax ta’ l-insulina tnaqqsu b’madwar 17% u 30%, rispettivament (ara sezzjonijiet 4.5).

Meta EXUBERA ngħatat lil voluntiera b’saħħithom wara sagħtejn ta’ espożizzjoni passiva għad-

Mard Respiratorju (Mard tal-Pulmun Diġà Eżistenti)

ProdottF’suġġetti mhux dijabetiċi b’ażżma ħafifa għal moderata, l-AUC u s-Cmax għal insulina inalata fin- nuqqas ta’ trattament kienu daqsxejn anqas minn dawk f’suġġetti mingħajr ażżma.

F’suġġetti mhux dijabetiċi b’COPD, l-assorbiment ta’ insulina inalata deher ogħla meta mqabbel ma’ dak f’suġġetti mingħajr COPD (ara sezzjoni 4.4).

Għoti ta’ salbutamol 30 minuta qabel EXUBERA f’suġġetti mhux dijabetiċi b’ażżma ħafifa-moderata EXUBERA ngħatat waħidha.

wassal għal żieda fl-AUC u s-Cmax ta’ l-insulina ta’ madwar 25% u 51% meta mqabbla ma’ meta

Għoti ta’ fluticasone 30 minuta qabel EXUBERA ma effettwax il-farmakokinetiċi ta’ EXUBERA f’suġġetti mhux dijabetiċi b’ażżma ħafifa-moderata (ara sezzjoni 4.5).

Indeboliment tal-kliewi

L-effett ta’ indeboliment tal-kliewi fuq l-assorbiment ta’ insulina umana inalata ma ġiex studjat (ara sezzjoni 4.2).

Indeboliment tal-fwied

L-effett ta’ indeboliment tal-fwied fuq l-assorbiment ta’ insulina umana inalata ma ġiex studjat (ara sezzjoni 4.2)

Sess

awtorizzat

 

F’pazjenti bid-dijabete u f’pazjenti mingħajr dijabete, ma ġiet osservata l-ebda differenza evidenti fl-

assorbiment ta’ insulina inalata bejn l-irġiel u n-nisa.

 

Tfal u adolexxenti

Fi tfal (6-11-il sena) u adolexxenti (12-17-il sena) b’dijabete tip 1, l-insulina umana inalata kienet

assorbita aktar malajr milli insulina li taħdem malajr. Il-bijodisponibilità ta’ insulina umana inalata

meta mqabbla ma’ insulina umana li taħdem malajr mogħtija taħt il-ġilda kienet komparabbli ma’ dik

f’pazjenti adulti b’dijabete ta’ tip 1 (ara sezzjoni 4.2).

 

adux

 

 

Anzjani

 

 

 

ħ

 

 

 

 

 

F’pazjenti akbar b’dijabete ta’ tip 2, l-insulina inalata kienet assorbita aktar malajr milli insulina

umana li taħdem malajr mogħtija taħt il-ġilda. Il-bijodisponibilità ta’ insulina umana inalata meta

 

 

 

 

m’g

 

mqabbla ma’ insulina umana li taħdem malajr mogħtija taħt il-ġilda kienet komparabbli ma’ dik

f’suġġetti adulti iżgħar b’dijabete tip 2.

 

 

 

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà tal-mediċina

 

 

 

 

li

 

 

Studji ta’ tossiċità ta’ l-inalazzjoni fil-firien u fix-xadini għal mhux aktar minn 6 xhur ma taw l-ebda

 

 

 

inali

 

 

 

evidenza għal riskju speċjali għall-passaġġi respiratorji minnħabba l-inalazzjoni ta’ trab ta’ l-insulina.

6.

TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

6.1 Lista ta’ sustanzi mhuxċattivi

 

 

 

Mannitol

 

 

 

 

 

Glycine

 

 

 

 

 

Sodium Citrate (bħala dihydrate)

 

 

 

ProdottSentejn.

 

 

 

 

 

Sodium Hydroxide

 

 

 

 

6.2

Inkompatibilitajiet

 

 

 

 

Ma jgħoddx f’dan il-każ.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Wara li tiftaħ il-qartas tal-bużżieqa: 3 xhur.

Aħżen f’temperatura taħt 30oC. Aħżen fil-kontenitur oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità. Wara li tiftaħ il-qartas tal-bużżieqa: Aħżen f’temperatura taħt 25oC.
Tpoġġix il-bużżieqa ta’ doża waħda fil-friġġ jew fil-friża.
L-inalatur u l-komponeneti tiegħu għandhom jinħażnu u jintużaw f’post xott. Tpoġġix l-inalatur ta’ l-insulina fil-friġġ jew fil-friża.

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Bużżieqa waħda fiha 6 bżieżaq ipperforati (PVC/Aluminju) ta’ doża waħda. Ħames bżieżaq bil- bżieżaq jiġu fi trej tal-plastik ċar (PET) iffurmat bis-sħana flimkien ma’ dessikant u miksi b’għatu tal- plastik trasparenti (PET). It-trej huwa ssiġilat f’pawċ laminat tal-fojl flimkien ma’ dessikant.

Daqsijiet ta’ pakketti fornuti:

awtorizzat

 

Kaxxa tal-kartun fiha 30 x 1 bżieżaq ipperforati tal-PVC/Aluminju ta’ doża waħda (pawċ 1)

Kaxxa tal-kartun fiha 60 x 1 bżieżaq ipperforati tal-PVC/Aluminju ta’ doża waħda (2 pawċijiet)

Kaxxa tal-kartun fiha 90 x 1 bżieżaq ipperforati tal-PVC/Aluminju ta’ doża waħda (3 pawċijiet)

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

ħ

Kaxxa tal-kartun fiha 180 x 1 bżieżaq ipperforati tal-PVC/Aluminju ta’ doża waħda (6 pawċijiet)

Kaxxa tal-kartun fiha 270 x 1 bżieżaq ipperforati tal-PVC/Aluminju ta’ doża waħda (9 pawċijiet)

 

 

m’g

 

Kaxxa tal-kartun fiha 60 x 1 bżieżaq ipperforatili

tal-PVC/Aluminju ta’ doża waħda (2 pawċijiet) u

 

2 Units ta’ Rilaxx ta’ l-Insulina (IRU) fuq ir-riħ

 

 

Kaxxa tal-kartun fiha 90 x 1 bżieżaq ipperforati tal-PVC/Aluminju ta’ doża waħda (3 pawċijiet) u

 

2 Units ta’ Rilaxx ta’ l-Insulina (IRU) fuq ir-riħ

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

ċ

 

 

Kaxxa tal-kartun fiha 180 x 1 bżieżaq ipperforati tal-PVC/Aluminju ta’ doża waħda (6 pawċijiet)

 

u 2 Units ta’ Rilaxx ta’ l-Insulina (IRU) fuq ir-riħ

 

Kaxxa tal-kartun fiha 270 x 1 bżieżaq ipperforati tal-PVC/Aluminju ta’ doża waħda (9 pawċijiet)

 

u 6 Units ta’ Rilaxx ta’ l-Insulina (IRU) fuq ir-riħ

 

 

 

medi

 

 

 

Kitt fih 90 x 1 bżieżaq ipperforati tal-PVC/Aluminju b’doża waħda (3 pawċijiet), inalatur ta’ l-

Prodott

 

 

 

 

insulina, ċejmber fuq ir-riħ u 6 Units ta’ Rilaxx ta’ l-Insulina (IRU) fuq ir-riħ

Jiġu wkoll inalatur ta’ l-insulina, Units ta’ Rilaxx ta’ l-insulina u pakketti taċ-ċejmbers addizjonali. Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għal skop kummerċjali.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

Il-bżieżaq ta’ doża waħda ta’ EXUBERA għandhom jintużaw biss ma’ inalatur ta’ l-insulina. L-inalatur ta’ l-insulina għandu jinbidel kull sena.

Il-Unit ta’ Rilaxx ta’ l-Insulina (IRU) għandu jinbidel darba kull ġimagħtejn.

Jekk l-inalatur ta’ l-insulina jkun espost bi żvista għal kondizzjonijiet estremament umidi waqt l-użu, dan issoltu jirriżulta fi tnaqqis tad-doża ta’ l-insulina mogħtija. F’dan il-każ, il-Unit ta’ Rilaxx ta’ l- Insulina (IRU) irid jiġi mibdul qabel l-inalazzjoni li jkun imiss (ara sezzjoni 4.4).

7. ID-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

8.NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQawtorizzatPfizer LimitedRamsgate Road, Sandwich,Kent, CT13, 9NJIr-Renju UnitEU/1/05/327/009EU/1/05/327/010EU/1/05/327/011EU/1/05/327/012

EU/1/05/327/013

 

 

 

adux

EU/1/05/327/014

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/05/327/015

 

 

ħ

EU/1/05/327/016

 

 

 

 

 

 

EU/1/05/327/017

 

 

m’g

 

EU/1/05/327/018

 

 

 

 

 

 

 

9. DATA TA’ L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TA’ L-AWTORIZZAZZJONI

24/01/2006

 

 

inali

li

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. DATA TA’ META ĠIET RIVEDUTA L-KITBA

 

 

 

ċ

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati