Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Foclivia (influenza virus surface antigens, inactivated:...) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - J07BB02

Updated on site: 07-Oct-2017

Isem tal-MediċinaFoclivia
Kodiċi ATCJ07BB02
Sustanzainfluenza virus surface antigens, inactivated: A/Viet Nam/1194/2004 (H5N1)
ManifatturSeqirus S.r.l.  

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Foclivia suspensjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

Tilqima kontra l-influwenza pandemika (H5N1) (antiġen tal-wiċċ, inattivat, adjuvanted)

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Antiġeni tal-wiċċ tal-virus tal-influwenza (haemagglutinin u neuraminidase)* tar-razza:

A/Vjetnam/1194/2004 (H5N1)

7.5 mikrogrammi**

għal kull doża ta’ 0.5 ml

 

*ppropagati fil-bajd

**spressi f’mikrogrammi ta’ haemagglutinin.

Adjuvant MF59C.1 li fih

 

Squalene

9.75 milligrammi

Polysorbate 80

1.175 milligrammi

Sorbitan trioleate

1.175 milligrammi

Din it-tilqima hi konformi mar-rakkomandazzjonijiet tal-WHO u mad-deċiżjoni tal-UE għall-pandemija.

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Suspensjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest.

Likwidu bajdani lewn il-ħalib.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Profilassi tal-influwenza f’sitwazzjoni pandemika ddikjarata b’mod uffiċjali.

Foclivia għandu jintuża biss skont il-Gwida Uffiċjali.

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Adulti u anzjani: 0.5 ml f’data magħżula.

It-tieni doża tat-tilqima għandha tingħata wara intervall ta’ mill-inqas 3 ġimgħat.

Foclivia ġie evalwat f’adulti (li għandhom bejn 18-60 sena) u anzjani (aktar minn 60 sena) wara skeda ta’ tilqim primarju ta’ 1, 22 ġurnata.

Dejta dwar it-tielet doża (booster) li ngħatat 6 xhur wara l-ewwel doża hija limitata (ara sezzjonijiet 4.8 u 5.1).

Popolazzjoni pedjatrika:

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Foclivia f’individwi taħt it-18-il sena għadhom ma ġewx stabbiliti. Dejta attwalment disponibbli f’individwi minn 6 xhur sa 18-il sena hija deskritta f’sezzjoni 5.1 iżda ma tista’ ssir l-ebda rakkomandazzjoni dwar il-pożoloġija.

Ma hemm l-ebda dejta disponibbli fuq tfal taħt is-6 xhur.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

It-tilqima għandha ssir permezz ta’ injezzjoni ġol-muskoli fil-muskolu tad-deltojde jew fil-koxxa anterolaterali (skont il-massa tal-muskoli).

4.3Kontraindikazzjonijiet

Storja ta’ reazzjoni anafilattika (jiġifieri ta’ periklu għall-ħajja) għal xi wieħed mill-kostitwenti jew traċċi residwi tal-bajd, proteini tat-tiġieġ, kanamycin u neomycin sulphate, barium sulphate, formaldehyde u cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) ta’ din it-tilqima. Madankollu, f’sitwazzjoni pandemika, jista’ jkun f’waqtu li tingħata t-tilqima, bil-kundizzjoni li l-faċilitajiet għar-risuxxitazzjoni jkunu disponibbli minnufih f’każ ta’ bżonn.

Ara sezzjoni 4.4.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Hija meħtieġa attenzjoni meta din it-tilqima tingħata lil persuni b’sensittività eċċessiva magħrufa (apparti r-reazzjoni anafilattika) għas-sustanza attiva, għal kwalunkwe mis-sustanzi mhux attivi elenkati f’sezzjoni 6 u għall-bajd, proteini tat-tiġieġ, kanamycin u neomycin sulphate, barium sulphate, formaldehyde u cetyltrimethylammonium bromide (CTAB).

Bħal fil-każ ta’ kull tilqima oħra li tiġi injettata, kura medika u sorveljanza adattati għandhom ikunu dejjem disponibbli, fil-każ rari li sseħħ reazzjoni anafilattika wara l-għoti tat-tilqima.

Jekk is-sitwazzjoni pandemika tippermetti, it-tilqima għandha tiġi posposta f’pazjenti li jkollhom mard bid-deni sever jew infezzjoni akuta.

Taħt l-ebda ċirkostanza Foclivia ma għandu jingħata ġol-vini jew taħt il-ġilda. Għalhekk, dawk li jipprovdu l-kura tas-saħħa jeħtieġ li jevalwaw ir-riskji potenzjali li tingħata t-tilqima f’individwi bi tromboċitopenija jew bi kwalunkwe disturb ta’ ħruġ ta’ demm li jikkawżaw kontraindikazzjoni għal injezzjoni ġol-muskoli, ħlief jekk il-benefiċċju potenzjali jiżboq b’mod ċar ir-riskju ta’ ħruġ ta’ demm.

Ir-rispons tal-antikorpi f’pazjenti b’immunosoppressjoni endoġenika jew jatroġenika jista’ ma jkunx suffiċjenti.

Rispons protettiv jista' ma jinkisibx f'dawk kollha li jirċievu t-tilqim (ara sezzjoni 5.1).

Fil-provi kliniċi ġiet osservata xi protezzjoni inkroċjata kontra varjanti tal-virus H5N1 relatati (ara sezzjoni 5.1).

Minħabba li hija rakkomandata t-tieni doża, għandu jiġi nnutat li ma hemm l-ebda dejta dwar is-sigurtà, l-immunoġeniċità jew l-effikaċja biex issostni l-interskambjalità ta’ Foclivia ma’ tilqim H5N1 monovalenti ieħor.

Filwaqt l-ebda dejta mhi disponibbli mill-użu ta’ Foclivia, każijiet ta’ konvulżjoni bi u mingħajr deni ġew irrappurtati f’individwi mlaqqmin b’Focetria, tilqima adjuvanted MF59.1 kontra H1N1 pandemiku simili għal Foclivia.

Il-maġġoranza ta’ konvulżjonijiet bid-deni seħħew f’individwi pedjatriċi. Xi każijiet ġew osservati

f’ dividwi bi storja medika ta’ epilessija. Attenzjoni partikulari għandha tingħata lil individwi li jsofru minn epilessija u t-tabib għandu jinforma lill-individwi (jew ġenituri) dwar il-possibbiltà li jista’ jkollhom konvulżjoni (ara sezzjoni 4.8).

Sinkope (ħass ħażin) jista’ jseħħ wara, jew anki qabel, kwalunkwe tilqima bħala rispons psikoġeniku għall-injezzjoni bil-labra. Dan jista’ jkun akkumpanjat minn diversi sinjali newroloġiċi bħal disturbi viżwali temporanji, paraestesija u movimenti toniċi-kloniċi tar-riġlejn matul l-irkupru. Hu importanti li roċeduri jkunu disponibbli sabiex jiġu evitati feriti minn xi ħass ħażin.

4.5Prodotti mediċinali oħra li ma jaqblux ma’ dan il-prodott u affarjiet oħra li jistgħu jibdlu l-effett farmaċewtiku tal-prodott

Foclivia m’għandux jingħata fl-istess ħin ma’ tilqim ieħor. Madankollu, jekk l-għoti ma’ tilqima oħra jkun indikat, it-tilqim għandu jitwettaq fuq dirgħajn jew riġlejn separati. Ta’ min jinnota li r-reazzjonijiet avversi jistgħu jintensifikaw.

Ir-rispons immunoloġiku jista’ jonqos jekk il-pazjent ikun qed jieħu kura immunosoppressiva.

Wara tilqima kontra l-influwenza, riżultati pożittivi-foloz tat-testijiet seroloġiċi jistgħu jinkisbu permezz tal-metodu ELISA għal antikorpi għall-virus-1 tal-immunodefiċjenza umana (HIV-1), il-virus tal-epatite Ċ u, speċjalment, HTLV-1. F’każijiet bħal dawn, il-metodu Western blot ikun negattiv. Dawn ir-riżultati pożittivi-foloz temporanji jistgħu jkunu minħabba l-produzzjoni ta’ IgM b’rispons għat-tilqima.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

L-ebda dejta ma ġiet iġġenerata b’Foclivia f’nisa tqal.

Dejta dwar is-sigurtà hi disponibbli, madankollu, f’nisa tqal esposti għal Focetria (tilqima kontra H1N1 pandemiku simili għal Foclivia) li fih l-istess ammont ta’ MF59C.1 bħal Foclivia. Avvenimenti avversi rrappurtati b’mod spontanju wara t-tqegħid fis-suq u studju intervenzjonali ma jissuġġerixxux effetti ħżiena diretti jew indiretti tal-esponiment għal Focetria fuq it-tqala. Barra minn hekk, żewġ studji kbar osservazzjonali maħsuba biex jevalwaw is-sigurtà tal-esponiment għal Focetria fit-tqala ma wrew l-ebda żieda fir-rati ta’ dijabete waqt it-tqala, preeklampsija, korrimenti, trabi li jitwieldu mejtin, piż baxx tat-twelid, prematurità, imwiet ta’ trabi tat-twelid, u malformazzjonijiet konġenitali fost kważi 10,000 nisa tqal imlaqqma u t-trabi tagħhom meta mqabbla mal-kontrolli mhux imlaqqma.

Dawk li jipprodvu l-kura tas-saħħa jeħtieġ li jevalwaw il-benefiċċji u r-riskji potenzjali tal-għoti tat-tilqima Foclivia lil nisa tqal, meta jiġu kkunsidrati r-rakkomandazzjonijiet uffiċjali.

Treddigħ

It-tilqima tista’ tintuża waqt it-treddigħ.

Fertilità

L-ebda dejta dwar il-fertilità mhi disponibbli.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Xi wħud mill-effetti imsemmija taħt sezzjoni 4.8 “Effetti mhux mixtieqa” jistgħu jaffettwaw il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Adulti u anzjani (li jkollhom iktar minn 18 sena)

Mill-provi kliniċi li twettqu bit-tilqima mock-up adjuvanted kontra H5N1 pandemiku fl-adulti u -anzjani (ara sezzjoni 5.1 għal aktar informazzjoni), il-biċċa l-kbira tar-reazzjonijiet kienu ta’ natura afifa, damu żmien qasir u kienu kwalitattivament simili għal dawk ikkawżati minn tilqim konvenzjonali kontra l-influwenza staġjonali. Hu ġeneralment aċċettat li l-effett tal-adjuvant li

jwassal ħal żieda fl-immunoġeniċità hu assoċjat ma’ frekwenza ftit ogħla ta’ reazzjonijiet lokali (il-biċċa l-kbira wġigħ ħafif) meta mqabbel ma’ tilqim konvenzjonali, mhux adjuvanted kontra l-influwenza. Kien hemm inqas reazzjonijiet wara t-tieni doża meta mqabbla mal-ewwel waħda.

Tfal u adolexxenti li jkollhom minn 6 xhur sa 17-il sena:

Fi prova klinika ta’ fażi II (Studju V87P6), is-sigurtà ta’ tilqima mock-up adjuvanted kontra H5N1 pandemiku ġiet evalwata fit-tfal u l-adolexxenti (ara sezzjoni 5.1 għal aktar informazzjoni).

Irrispettivament mill-età, ir-reattoġeniċità kienet ogħla wara l-ewwel doża milli wara t-tieni tilqima. Ir-reattoġeniċità wara t-tielet doża, mogħtija 12-il xahar wara t-tieni doża, kienet ogħla minn dik wara kemm wara l-ewwel doża kif ukoll wara t-tieni doża. Il-perċentwali ta’ individwi li rrappurtaw reazzjonijiet lokali kienu ogħla fil-gruppi ta’ età akbar, l-aktar minħabba n-numru ogħla ta’ rapporti għall-uġigħ. Fit-tfal żgħar, eritema u sensittività kienu r-reazzjonijiet lokali solleċitati li ġew irrappurtati bl-aktar mod komuni; l-irritabilità u biki mhux tas-soltu kienu r-reazzjonijiet sistemiċi lokali solleċitati li ġew irrappurtati bl-aktar mod komuni. Fit-tfal u l-adolexxenti, l-uġigħ kien ir-reazzjoni lokali solleċitata li ġiet irrappurtata bl-aktar mod komuni; u l-għeja u wġigħ ta’ ras kienu r-reazzjonijiet lokali solleċitati li ġew irrappurtati bl-aktar mod komuni. Fl-etajiet kollha, perċentwali baxxi ta’ individwi rrappurtaw id-deni. Id-dejta dwar is-sigurtà wara l-ewwel u t-tieni doża fit-tfal u adolexxenti b’tilqima pandemika simili (Focetria H1N1v) tissuġġerixxi profil tas-sigurtà komparabbli ma’ dak irrappurtat għall-formulazzjoni tat-tilqima mock-up kontra aH5N1 (Foclivia).

Il-frekwenza tar-reazzjonijiet avversi fil-provi kliniċi u s-sorveljanza ta’ wara t-tqegħid fis-suq qed jiġu rrappurtati hawn taħt.

Provi kliniċi

Reazzjonijiet avversi minn provi kliniċi fuq adulti u fuq anzjani (’il fuq minn 18-il sena)

L-inċidenza ta’ reazzjonijiet avversi kienet evalwata f’erba’ provi kliniċi b’razez u formulazzjonijiet differenti tal-influwenza (H5N3, H9N2 u H5N1); ġew esposti 3696 adult u persuni anzjani. Minn dawn l-individwi, 3618-il individwu rċivew it-tilqima mock-up Foclivia (A/H5N1) (ara sezzjoni 5.1).

Reazzjonijiet avversi minn provi kliniċi bit-tilqima mock-up Foclivia huma elenkati hawn taħt.

L-inċidenza ta’ sintomi osservati f’individwi li kellhom ’il fuq minn 60 sena kienet inqas meta mqabbla mal-popolazzjoni ta’ bejn it-18-60 sena.

F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, l-effetti mhux mixtieqa huma ppreżentati skont is-serjetà tagħhom. L-effetti li huma l-aktar serji għandhom jitniżżlu l-ewwel, segwiti minn dawk anqas serji:

Disturbi fis-sistema nervuża

Komuni (>1/100, <1/10): uġigħ ta’ ras

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda

Komuni (>1/100, <1/10): tagħriq

Disturbi muskolu-skeltrali u tal-connective tissue

Komuni (>1/100, <1/10): artralġja u majalaġja

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn jingħata

Komuni (>1/100, <1/10): ħmura fil-post tal-injezzjoni, nefħa fil-post tal-injezzjoni, ebusija fil-post tal-injezzjoni, ekkimożi fil-post tal-injezzjoni u wġigħ fil-post tal-injezzjoni, deni, telqa, għeja

u rogħda

Il-maġġoranza ta’ dawn ir-reazzjonijiet ġeneralment jgħibu f’ġurnata jew tnejn mingħajr kura.

Reazzjonijiet avversi minn provi kliniċi fuq tfal minn 6 xhur sa 17-il sena

Saret prova klinika (Studju V87P6) b’tilqima tal-H5N1 ikkombinat ma’ adjuvant MF59C.1 (n=334) kontra t-tilqima kontra l-influwenza staġjonali (n=137).

 

L-ewwel

It-tieni doża (21 ġurnata

It-tielet doża (12-il

 

doża

wara l-ewwel doża)

xahar wara t-tieni doża)

 

 

Tilqima adjuvanted H5N1

Trabi (6-<36 xahar)

N=145

N=138

N=124

Kwalunkwe

76%

68%

80%

Lokali

47%

46%

60%

Sistemiċi

59%

51%

54%

Deni ≥ 38°C (≥ 40°C)

0%

0%

0%

Kwalunkwe avveniment

54%

49%

35%

avvers ieħor

 

 

 

Tfal (3-<9 snin)

N=96

N=93

N=85

Kwalunkwe

72%

68%

79%

Lokali

66%

58%

74%

Sistemiċi

32%

33%

45%

Deni ≥ 38°C (≥ 40°C)

4%

2%

6%

Kwalunkwe avveniment

36%

31%

19%

avvers ieħor

 

 

 

Adolexxenti (9-<18-il sena)

N=93

N=91

N=83

Kwalunkwe

91%

82%

89%

Lokali

81%

70%

81%

Sistemiċi

69%

52%

69%

Deni ≥ 38°C (≥ 40°C)

0%

1%

2%

Kwalunkwe avveniment

30%

27%

22%

avvers ieħor

 

 

 

Focetria (H1N1v)

Reazzjonijiet avversi fil-ġimgħa ta’ wara t-tilqima b’Focetria H1N1v minn 77-tifel u tifla li kellhom 3-8 snin u 80 tifel u tifla u adolexxenti li kellhom 9-17-il sena li kienu qed jirċievu l-formulazzjoni ta’

7.5 µg kienu rrappurtati kif ġej:

 

Injezzjoni 1

Injezzjoni 2

Tfal (minn 3 sa 8 snin)

N=77

N=75

Kwalunkwe reazzjoni avversa

74%

69%

Lokali

62%

56%

Sistemiċi

39%

35%

Deni ≥ 38°C sa 38.9°C

4%

1%

Deni 39°C sa 39.9°C

0%

1%

Deni ≥ 40° C

0%

0%

Kwalunkwe AE ieħor

14%

17%

Adolexxenti (minn 9 sa 17-il sena)

N=80

N=79

Kwalunkwe reazzjoni avversa

79%

66%

Lokali

70%

58%

Sistemiċi

45%

30%

Deni ≥38°C sa 38.9°C

3%

1%

Deni 39°C sa 39.9°C

0%

0%

Deni ≥ 40° C

0%

0%

Kwalunkwe AE ieħor

13%

10%

Dejta fit-tfal u adolexxenti li kellhom minn 3-17-il sena tissuġġerixxi tnaqqis żgħir fir-reattoġeniċità wara t-tieni doża, mingħajr l-ebda żieda fir-rati ta’ deni.

Reazzjonijiet komuni ħafna rrappurtati fi tfal u adolexxenti li kellhom minn 3 sa 17-il sena: Uġigħ, ebusija u eritema, ħass ħażin, mijalġija, uġigħ ta’ ras u għeja.

Reazzjonijiet avversi fil-ġimgħa ta’ wara t-tilqima b’Focetria H1N1v minn 73 tarbija li kellhom 6-11-il xahar u 73 tifel u tifla żgħar li kellhom 12-35 xahar, li kienu qed jirċievu l-formulazzjoni ta’ 7.5 µg kienu rrappurtati kif ġej:

 

Injezzjoni 1

Injezzjoni 2

Trabi (6 sa 11-il xahar)

N=73

N=68

Kwalunkwe reazzjoni avversa

79%

65%

Lokali

44%

26%

Sistemiċi

70%

56%

Deni ≥38°C sa 38.9°C

11%

9%

Deni 39°C sa 39.9°C

3%

4%

Deni ≥ 40° C

0%

0%

Kwalunkwe AE ieħor

32%

31%

Tfal żgħar (12 sa 35 xahar)

N=73

N=71

Kwalunkwe reazzjoni avversa

70%

71%

Lokali

51%

49%

Sistemiċi

60%

49%

Deni ≥38°C sa 38.9°C

10%

11%

Deni 39°C sa 39.9°C

4%

1%

Deni ≥ 40° C

1%

0%

Kwalunkwe AE ieħor

21%

24%

Dejta fit-trabi u tfal żgħar li kellhom 6-35 xahar tissuġġerixxi tnaqqis żgħir fir-reattoġeniċità wara t-tieni doża, mingħajr l-ebda żieda fir-rati ta’ deni.

Reazzjonijiet komuni ħafna rrappurtati f’146 tarbija u tfal żgħar li kellhom minn 6 sa 35 xahar:

Sensittività, eritema, irritabilità, biki mhux tas-soltu, ngħas, dijarea, rimettar u tibdil fil-mod kif wieħed jiekol. Ebusija u ekkimożi kienu reazzjonijiet komuni ħafna fit-tfal żgħar iżda kienu inqas komuni fit-trabi.

Sorveljanza ta’ wara t-tqegħid fis-suq

Flimkien mar-reazzjonijiet avversi rrappurtati fil-provi kliniċi, dawn li ġejjin ġew irrappurtati matul il-perjodu ta’ sorveljanza ta’ wara t-tqegħid fis-suq b’Focetria H1N1v:

Disturbi tad-demm u tas-sistema limfatika

Limfadenopatija.

Disturbi fil-qalb

Palpitazzjoni, takikardija.

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn jingħata

Astenija.

Disturbi muskolu-skeletriċi u tat-tessuti konnettivi u tal-għadam

Dgħufija fil-muskoli, uġigħ fl-estremitajiet.

Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjastinali

Sogħla.

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda

Reazzjonijiet ġeneralizzati tal-ġilda li jinkludu ħakk, urtikarja jew raxx mhux speċifiku; anġjoedema.

Disturbi gastro-intestinali

Disturbi gastrointestinali, bħal dardir, rimettar, uġigħ addominali u dijarea.

Disturbi fis-sistema nervuża

Uġigħ ta’ ras, sturdament, ngħas, sinkope. Disturbi newroloġiċi, bħal nevralġija, parastesija, konvulżjonijiet u nevrite.

Disturbi fis-sistema immuni

Reazzjonijiet allerġiċi, anafilassi li tinkludi dispnea, bronkospażmu, edema larinġeali, li f’każijiet rari twassal għal xokk.

Minn sorveljanza ta’ wara t-tqegħid fis-suq b’tilqim interpandemiku trivalenti adjuvanted, b’kompożizzjoni simili għal dik ta’ Foclivia (tilqim adjuvanted MF59C.1 kontra pandemija H1N1, kienu rrappurtati r-reazzjonijiet avversi addizzjonali li ġejjin:

Rari (>1/10,000, <1/1,000):

Tromboċitopenija (xi każijiet rari ħafna b’għadd tal-plejtlits ta’ inqas minn 5,000 għal kull mm3).

Rari ħafna (<1/10,000):

Vaskulite b’involviment renali temporanju u eritema multiformi li tnixxi.

Mard newroloġiku, bħal enċefalomajelite, nevrite u s-sindrome ta’ Guillain Barré.

Avvenimenti avversi minn sorveljanza ta’ wara t-tqegħid fis-suq bit-tilqima pandemika: mhux applikabbli.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

L-ebda każ ta’ doża eċċessiva ma ġie rrappurtat.

5.TAGĦRIF FARMAKOLOĠIKU

5.1Tagħrif farmakodinamiku

Kategorija farmakoterapewtika: Tilqima kontra l-influwenza; Kodiċi ATC: J07BB02.

Din is-sezzjoni tiddeskrivi l-esperjenza klinika bit-tilqim H5N1 mock-up wara l-għoti ta’ żewġ dożi ta’ 7.5 mikrogrammi.

It-tilqim mock-up fih antiġeni tal-influwenza li huma differenti minn dawk li hemm fil-viruses tal-influwenza li hawn bħalissa. Dawn l-antiġeni jistgħu jiġu kkunsidrati bħala antiġeni ‘ġodda’ u jistimulaw sitwazzjoni fejn il-popolazzjoni fil-mira għat-tilqim tkun immunoloġikament naïve. Dejta miksuba b’tilqima mock-up se ssostni strateġija ta’ tilqim li x’aktarx tintuża għat-tilqima pandemika: it-dejta dwar l-effikaċja u s-sigurtà fl-użu kliniku miksuba bit-tilqim mock-up hija rilevanti għat-tilqim pandemiku.

Adulti (18-60 sena)

Saret prova klinika ta’ Fażi (Studju V87P1) b’tilqima tal-H5N1 ikkombinata ma’ adjuvant MF59C.1 fuq 312-il adult b’saħħithom. Żewġ dożi tat-tilqima li kien fihom H5N1 (A/Vjetnam/1194/2004; 7.5 µg HemoAgglutinin (HA)/doża adjuvanted) ingħataw f’intervall ta’ tliet ġimgħat lil 156 individwu.

Fi prova klinika oħra (Fażi III) (Studju V87P13), ġew irreġistrati 2693 adult b’saħħithom u rċivew żewġ dożi ta’ tilqima li kien fiha H5N1 (A/Vjetnam/1194/2004; 7.5 µg HA/doża adjuvanted)

li ngħataw f’intervall ta’ tliet ġimgħat. L-immunoġeniċità kienet evalwata f’sottosett (n=197) tal-popolazzjoni tal-istudju.

Ir-rata ta’ seroprotezzjoni*, ir-rata ta’ serokonverżjoni* u l-fattur ta’ serokonverżjoni** għall-antikorp anti-HA għal H5N1 A/Vjetnam/1194/2004 fl-adulti mkejla permezz ta’ assaġġ Single Radial Haemolysis (SRH) kienu kif ġej:

 

Studju V87P1

Studju V87P13

Antikorp anti-HA (SRH)

21 ġurnata wara t-tieni doża

21 ġurnata wara t-tieni doża

 

N=149

N=197

Rata ta’ seroprotezzjoni (95%CI)*

85% (79-91)

91% (87-95)

Rata ta’ serokonverżjoni (95%CI)*

85% (78-90)

78% (72-84)

Fattur ta’ serokonverżjoni (95%CI)**

7.74 (6.6-9.07)

4.03 (3.54-4.59)

 

 

 

 

Studju V87P13

Studju V87P13

Antikorp anti-HA (SRH)

21 ġurnata wara t-tieni doża

21 ġurnata wara t-tieni doża

 

N=69

N=128

Serostatus fil-linja bażi

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Rata ta’ seroprotezzjoni (95%CI)*

87% (77-94)

94% (88-97)

Rata ta’ serokonverżjoni (95%CI)*

87% (77-94)

73% (65-81)

Fattur ta’ serokonverżjoni (95%CI)**

8.87 (7.09-11)

2.71 (2.38-3.08)

*imkejla permezz ta’ assaġġ SRH ≥ 25 mm2

**proporzjonijiet ġeometriċi medji ta’ SRH

Ir-riżultati MicroNeutralization (MN) kontra A/Vjetnam/1194/2004 jindikaw rata ta’ seroprotezzjoni u ta’ serokonverżjoni li tvarja minn 67% (60-74) sa 85% (78-90) u minn 65% (58-72) sa 83% (77-89), rispettivament. Ir-rispons immunitarju għat-tilqima evalwat permezz ta’ assaġġ MN huwa konformi mar-riżultati miksuba b’SRH.

Il-persistenza ta’ antikorpi wara t-tilqima primarja f’din il-popolazzjoni kienet evalwata permezz ta’ Hemagglutination Inibition (HI), u assaġġi SRH u MN. Meta mqabbla mal-livelli ta’ antikorpi miksuba f’jum 43 wara t-tlestija tal-iskedi tat-tilqim primarju, il-livelli ta’ antikorpi f’jum 202 naqsu b’1/5 għal 1/2 il-livelli preċedenti tagħhom.

Anzjani (>60 sena)

Ir-rata ta’ seroprotezzjoni*, ir-rata ta’ serokonverżjoni* u l-fattur ta’ serokonverżjoni** għall-antikorp anti-HA għal H5N1 A/Vjetnam/1194/2004 f’individwi ’l fuq minn 60 sena (numru limitat ta’ individwi kellhom ’il fuq minn 70 sena) imkejla permezz ta’ assaġġ SRH evalwati f’żewġ studji kliniċi kienu kif ġej:

 

Studju V87P1

Studju V87P13

Antikorp anti-HA (SRH)

21 ġurnata wara t-tieni doża

21 ġurnata wara t-tieni doża

 

N=84

N=210

Rata ta’ seroprotezzjoni (95%CI)*

80% (70-88)

82% (76-87)

Rata ta’ serokonverżjoni (95%CI)*

70% (59-80)

63% (56-69)

Fattur ta’ serokonverżjoni (95%CI)**

4.96 (3.87-6.37)

2.9 (2.53-3.31)

 

 

 

Studju V87P13

Studju V87P13

Antikorp anti-HA (SRH)

21 ġurnata wara t-tieni doża

21 ġurnata wara t-tieni doża

 

N=66

N=143

Serostatus fil-linja bażi

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Rata ta’ seroprotezzjoni (95%CI)*

82% (70-90)

82% (75-88)

Rata ta’ serokonverżjoni (95%CI)*

82% (70-90)

54% (45-62)

Fattur ta’ serokonverżjoni (95%CI)**

8.58 (6.57-11)

1.91 (1.72-2.12)

*imkejla permezz ta’ assaġġ SRH ≥ 25 mm2

**proporzjonijiet ġeometriċi medji ta’ SRH

Ir-riżultati MN kontra A/Vjetnam/1194/2004 jindikaw rata ta’ seroprotezzjoni u ta’ serokonverżjoni li tvarja minn 57% (50-64) sa 79% (68-87) u minn 55% (48-62) sa 58% (47-69) rispettivament. Ir-riżultati MN, simili għar-riżultati SRH, urew rispons immunitarju b’saħħtu wara t-tlestija ta’ serje ta’ tilqim priming f’popolazzjoni ta’ individwi anzjani.

Il-persistenza tal-antikorpi wara t-tilqima primarja f’din il-popolazzjoni kif imkejla permezz ta’ testijiet ta’ HI, SRH u MN, naqset minn 1/2 għal 1/5 tal-livell tagħhom ta’ wara t-tilqima f’jum 202 meta mqabbla ma’ jum 43 wara t-tlestija tal-iskedi primarji kif imkejla permezz ta’ testijiet ta’ HI, SRH, u MN. Sa 50% tal-individwi anzjani li tlaqqmu b’tilqima kontra H5N1 kombinata ma’ MF59C kienu seroprotetti wara sitt xhur.

Doża booster

It-tielet doża (booster) ta’ tilqima kontra H5N1 kombinata ma’ MF59C ingħatat minn 6 xhur ‘il quddiem wara s-serje ta’ tilqim primarju. Ir-riżultati huma murija skont l-SRH.

Ir-rata ta’ seroprotezzjoni*, ir-rata ta’ serokonverżjoni* u l-fattur ta’ serokonverżjoni** għall-antikorp anti-HA għal H5N1 A/Vjetnam/1194/2004 imkejla permezz ta’ assaġġi SRH kienu kif ġej:

 

Studju V87P1 Adulti

Studju V87P1 Anzjani

 

booster (6 xhur wara

booster (6 xhur wara

 

t-tieni doża)

t-tieni doża)

SRH

N=71

N=38

Rata ta’ seroprotezzjoni (95%CI)*

89% (79-95)

84% (69-94)

Rata ta’ serokonverżjoni (95%CI)*

83% (72-91)

63% (46-78)

Fattur ta’ serokonverżjoni

5.96 (4.72-7.53)

5.15 (3.46-7.66)

(95%CI)**

 

 

*imkejla permezz ta’ assaġġ SRH ≥ 25 mm2

**proporzjonijiet ġeometriċi medji of SRH

Hemm esperjenza limitata għad-doża booster fil-popolazzjoni anzjana.

Dejta ta’ sostenn f’popolazzjonijiet adulti u anzjani

F’żewġ studji għat-tfittxija tad-doża, 78 adult irċivew tilqima mock-up adjuvanted (H5N3 jew H9N2).

Ingħataw żewġ dożi tat-tilqima bir-razza tal-H5N3 (A/Duck/Singapore/97) fi tliet dożaġġi differenti (7.5, 15 u 30 µg HA/doża) f’intervall ta’ tliet ġimgħat.

Kampjuni tas-serum kienu ttestjati kontra l-H5N3 oriġinali kif ukoll ma’ numru ta’ iżolati tal-H5N1.

Risponsi seroloġiċi miksuba minn assaġġ SRH urew li 100% tal-individwi kisbu seroprotezzjoni u

100% ġew serokonvertiti wara żewġ injezzjonijiet ta’ 7.5 g. It-tilqima bl-adjuvant instab li stimulat antikorpi li taw protezzjoni inkroċjata kontra razez ta’ H5N1 iżolati fl-2003 u l-2004, li jippreżentaw xi ċaqliqa antiġenika meta mqabbla mar-razez oriġinali.

Żewġ dożi tat-tilqima bir-razza H9N2 (A/tiġieġ/Hong Kong/G9/97) f’erba’ dożaġġi differenti (3.75, 7.5, 15 u 30 μg HA/doża) ingħataw f’intervall ta’ erba’ ġimgħat. Risponsi seroloġiċi miksuba

bl-assaġġ ta’ HI wera li 92% tal-individwi kisbu seroprotezzjoni u 75% ġew serokonvertiti wara żewġ injezzjonijiet ta’ 7.5 g.

Reattività inkroċjata

Adulti (18-60 sena)

Ir-rata ta’ seroprotezzjoni*, ir-rata ta’ serokonverżjoni* u l-fattur ta’ serokonverżjoni** għall-antikorpi anti-HA għal H5N1 A/turkey/Turkey/05 wara t-tieni doża fl-adulti ta’ bejn it-18-60 sena, imkejla permezz ta’ assaġġi SRH u HI kienu kif ġej:

 

 

Studju V87P1

Studju V87P13

 

Antikorp anti-HA

21 ġurnata wara t-tieni doża

21 ġurnata wara t-tieni doża

 

 

N=70

N=197

 

Rata ta’ seroprotezzjoni

70% (58-80)

59% (52-66)

 

(95%CI)*

 

 

 

SRH

Rata ta’ serokonverżjoni

NA***

49% (42-56)

(95%CI)*

 

 

 

 

Fattur ta’

NA***

2.37 (2.1-2.67)

 

serokonverżjoni(95%CI)**

 

 

 

 

 

N=69

N=197

 

Rata ta’ seroprotezzjoni

36%(25-49)

23% (18-30)

 

(95%CI)°

 

 

 

HI

Rata ta’ serokonverżjoni

NA***

19% (14-25)

(95%CI)°

 

 

 

 

Fattur ta’ serokonverżjoni

NA***

1.92 (1.64-2.25)

 

(95%CI)°°

 

 

 

*imkejla permezz ta’ assaġġ SRH ≥ 25 mm2

**proporzjonijiet ġeometriċi medji ta’ SRH

°imkejla permezz ta’ assaġġ HI ≥ 40

°° proporzjonijiet ġeometriċi medji ta’ HI

***Fi V87P1: il-linja bażi ma ġietx ittestjata

Ir-riżultati MN għall-istudji kliniċi fit-Tabella hawn fuq urew rata ta’ seroprotezzjoni kontra A/turkey/Turkey/05 li kienet tvarja minn 27% (17-39) (V87P1) sa 39% (32-46) (V87P13) u rata ta’ serokonverżjoni ta’ 36% (29-43) għall-istudju V87P13. Ir-riżultati MN fl-istudju V87P13 taw GMR kontra A/turkey/Turkey/05 ta’ 2.77 (2.4-3.2).

Anzjani (>60 sena)

Ir-rata ta’ seroprotezzjoni*, ir-rata ta’ serokonverżjoni* u l-fattur ta’ serokonverżjoni** għall-antikorpi anti-HA għal H5N1 A/turkey/Turkey/05 wara t-tieni doża fl-anzjani ta’ >60 sena, imkejla permezz ta’ assaġġi SRH u HI kienu kif ġej:

 

 

Studju V87P1

Studju V87P13

 

Antikorp anti-HA

21 ġurnata wara t-tieni doża

21 ġurnata wara t-tieni doża

 

 

N=37

N=207

 

Rata ta’ seroprotezzjoni

57% (39-73)

20% (18-23)

 

(95%CI)*

 

 

 

SRH

Rata ta’ serokonverżjoni

NA***

48% (41-55)

(95%CI)*

 

 

 

 

Fattur ta’ serokonverżjoni

NA***

1.74 (1.57-1.94)

 

(95%CI)**

 

 

 

 

 

N=36

N=208

 

Rata ta’ seroprotezzjoni

36%(21-54)

25% (19-32)

 

(95%CI)°

 

 

 

HI

Rata ta’ serokonverżjoni

NA***

19% (14-25)

(95%CI)°

 

 

 

 

Fattur ta’ serokonverżjoni

NA***

1.79 (1.56-2.06)

 

(95%CI)°°

 

 

 

*imkejla permezz ta’ assaġġ SRH ≥ 25 mm2

**proporzjonijiet ġeometriċi medji ta’ SRH ° imkejla permezz ta’ assaġġ HI ≥ 40

°° proporzjonijiet ġeometriċi medji of HI

***F’V87P1: il-linja bażi ma ġietx ittestjata

Ir-riżultati MN għall-istudji kliniċi fit-Tabella hawn fuq urew rata ta’ seroprotezzjoni kontra A/turkey/Turkey/05 li tvarja minn 11% (3-25) (studju V87P1) sa 30% (24-37) (studju V87P13) u rata ta’ serokonverżjoni ta’ 25% (19-31) għall-istudju V87P13. Ir-riżultati MN fl-istudju V87P13 taw GMR kontra A/turkey/Turkey/05 ta’ 2.01 (1.78-2.26).

Dejta f’popolazzjonijiet pedjatriċi

Saret prova klinika (studju V87P6) bit-tilqima tal-H5N1 ikkombinata ma’ adjuvant MF59C.1 fuq 471 tifel u tifla li kellhom minn 6 xhur sa 17-il sena. Ingħataw żewġ dożi ta’ 7.5 mikrogrammi f’intervall ta’ tliet ġimgħat u t-tielet doża 12-il xahar wara l-ewwel doża. Tliet ġimgħat wara t-tieni tilqima (jum 43) il-gruppi kollha ta’ etajiet (jiġifieri 6-35 xahar, 3-8 snin u 9-17-il sena) kisbu livelli għoljin ta’ antikorpi għal (A/Vjetnam/1194/2004) kif evalwati permezz ta’ assaġġi SRH u HI kif ippreżentati fit-tabella hawn taħt*. F’din il-prova ma ġew osservati l-ebda SAEs relatati mat-tilqima.

 

 

Trabi (6-<36 xahar)

Tfal (3-<9 snin)

Adolexxenti

 

 

 

 

(9-<18-il sena)

 

 

N=134

N=91

N=89

 

Rata ta’ seroprotezzjoni (95% CI)

97%

97%

89%

 

Jum 43

(92-99)

(91-99)

(80-94)

HI

Fattur ta’ serokonverżjoni (95% CI)

Jum 43 sa Jum 1

(109-151)

(97-142)

(51-88)

 

 

Rata ta’ serokonverżjoni (95% CI)

97%

97%

89%

 

Jum 43

(92-99)

(91-99)

(80-94)

 

 

N=133

N=91

N=90

 

Rata ta’ seroprotezzjoni (95% CI)

100%

100%

100%

 

Jum 43

(97-100)

(96-100)

(96-100)

SRH

Fattur ta’ serokonverżjoni (95% CI)

 

Jum 43 sa Jum 1

(14-18)

(13-17)

(12-16)

 

Rata ta’ serokonverżjoni (95% CI)

98%

100%

99%

 

Jum 43

(95-100)

(96-100)

(94-100)

*Fin-nuqqas ta’ kriterji tas-CHMP dwar l-immunoġeniċità għat-tfal, il-kriterji tal-CHMP dwar l-immunoġeniċità, li ntużaw biex jiġi evalwat it-tilqim kontra l-influwenza staġjonali fl-adulti,

ġew applikati għad-dejta seroloġika miksuba wara t-tilqim tat-tfal. Madankollu r-rilevanza għall-protezzjoni klinika mhijiex magħrufa.

Ir-riżultati MN kontra A/Vjetnam/1194/2004 jindikaw rata ta’ seroprotezzjoni ta’ 99% (95%CI: 94-100), rata ta’ serokonverżjoni li tvarja minn 97% (95%CI: 91-99) sa 99% (95%CI: 96-100) u GMR li jvarja minn 29 (95%CI: 25-35) sa 50 (95%CI: 44-58).

Riżultati tal-immunoġeneċità b’Focetria H1N1v (Studju V111_03):

Ir-rata ta’ seroprotezzjoni u r-rata ta’ serokonverżjoni mkejla b’assaġġ HI u l-fattur ta’ serokonverżjoni espress bħala proporzjonijiet medji ġeometriċi ta’ HI għal antikorp anti-HA għal H1N1 wara l-għoti ta’ doża waħda u żewġ dożi ta’ 7.5 µg ta’ Focetria ġiet evalwata f’70 tifel u tifla u adolexxenti

(9-17-il sena), 60 tifel u tifla (3-8 snin), 58 tifel u tifla (12-35 xahar) u 49 tarbija (6-11-il xahar). Il-kriterji tal-immunoġeneċità stabbiliti għall-adulti (18-60 sena) ġew issodisfati kemm wara l-1

kif ukoll wara t-2 doża fil-meded kollha ta' età t'hawn fuq (kemm fil-popolazzjoni globali kif ukoll fis-sottosett seronegattiv fil-linja bażi).

L-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini iddifferiet l-obbligu li jiġu ppreżentati riżultati tal-istudji b’Foclivia f’wieħed jew iktar settijiet tal-popolazzjoni pedjatrika fl-immunizzazzjoni attiva kontra s-sottotip H5N1 tal-virus tal-Influwenza A. Ara sezzjoni 4.2 għal informazzjoni dwar l-użu pedjatriku.

Foclivia kien awtorizzat taħt “Ċirkustanzi ta’ Eċċezzjoni”.

Dan ifisser li għal raġunijiet xjentifiċi ma kienx possibbli li tinkiseb informazzjoni kompleta dwar il-benefiċċji u r-riskji ta’ dan il-prodott mediċinali. L-Aġenzija Ewropea dwar il-mediċini (EMA) ser tirrevedi kull tip ta’ informazzjoni ġdida li toħroġ kull sena u ser taġġorna dan is-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott, skont il-bżonn.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Ma jgħoddx f’dan il-każ.

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà tal-mediċina

Tagħrif mhux kliniku miksub bi Foclivia u b’tilqima kontra l-influwenza staġjonali li fiha l-adjuvant MF59C.1, ibbażat fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn dożi ripetuti, tolleranza lokali, fertilità femminili u effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva u l-iżvilupp, ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin (sat-tmiem tal-perjodu tat-treddigħ).

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ sustanzi mhux attivi

Sodium chloride,

Potassium chloride,

Potassium dihydrogen phosphate,

Disodium phosphate dihydrate,

Magnesium chloride hexahydrate,

Calcium chloride dihydrate,

Sodium citrate

Citric acid

Ilma għall-injezzjonijiet.

Għas-sustanza adjuvanted, ara sezzjoni 2.

6.2Inkompatibilitajiet

Minħabba li ma sarux studji li juru liema huma l-prodotti li ma jaqblux miegħu, dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Sena.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen fi friġġ (2°C - 8°C). Tagħmlux fil-friża. Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

0.5 ml f’siringa mimlija għal-lest (ħġieġ ta’ tip I) bi planġer-għatu (lastku tal-bromo-butyl). Pakketti ta’ 1 u 10.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għal skop kummerċjali.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

It-tilqima għandha titħalla tilħaq it-temperatura tal-kamra qabel tintuża. Ċaqlaq bil-mod qabel tuża. Eżamina s-suspensjoni viżwalment qabel l-għoti. F’każ ta’ kwalunkwe frak u/jew dehra anormali, it-tilqima għandha tintrema.

Kull tilqima li ma tintużax jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.ID-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Seqirus S.r.l.

Via Fiorentina, 1

Siena

L-Italja

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 19 ta’ Ottubru 2009

Data tal-aħħar tiġdid: 19 ta’ Ottubru 2014

10.DATA TA’ META ĠIET RIVEDUTA L-KITBA

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/.

1.M TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Foclivia suspensjoni għall-injezzjoni

Tilqima kontra l-influwenza pandemika (H5N1) (antiġen tal-wiċċ, inattivat, adjuvanted)

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Antiġeni tal-wiċċ tal-virus tal-influwenza (haemagglutinin u neuraminidase)* tar-razza:

A/Vjetnam/1194/2004 (H5N1)

7.5 mikrogrammi**

għal kull doża ta’ 0.5 ml

 

*ippropagati fil-bajd

**espressi f’mikrogrammi ta’ haemagglutinin.

Adjuvant MF59C.1 li fih

 

Squalene

9.75 milligrammi

Polysorbate 80

1.175 milligrammi

Sorbitan trioleate

1.175 milligrammi

Din it-tilqima hi konformi mar-rakkomandazzjonijiet tal-WHO u mad-deċiżjoni tal-UE għall-pandemija.

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Suspensjoni għall-injezzjoni.

Likwidu bajdani lewn il-ħalib.

4. TAGĦRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Profilassi tal-influwenza f’sitwazzjoni pandemika ddikjarata b’mod uffiċjali.

Foclivia għandu jintuża biss skont il-Gwida Uffiċjali.

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Adulti u anzjani: 0.5 ml f’data magħżula.

It-tieni doża tat-tilqima għandha tingħata wara intervall ta’ mill-inqas 3 ġimgħat.

Foclivia ġie evalwat f’adulti (li għandhom bejn 18-60 sena) u anzjani (aktar minn 60 sena) wara skeda ta’ tilqim primarju ta’ 1, 22 ġurnata.

Dejta dwar it-tielet doża (booster) li ngħatat 6 xhur wara l-ewwel doża hija limitata (ara sezzjonijiet 4.8 u 5.1).

Popolazzjoni pedjatrika:

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Foclivia f’individwi taħt it-18-il sena għadhom ma ġewx stabbiliti. Dejta attwalment disponibbli f’individwi minn 6 xhur sa 18-il sena hija deskritta f’sezzjoni 5.1 iżda ma tista’ ssir l-ebda rakkomandazzjoni dwar il-pożoloġija.

Ma hemm l-ebda dejta disponibbli fuq tfal taħt is-6 xhur.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

It-tilqima għandha ssir permezz ta’ injezzjoni ġol-muskoli fil-muskolu tad-deltojde jew fil-koxxa anterolaterali (skont il-massa tal-muskoli).

4.3 Kontraindikazzjonijiet

Storja ta’ reazzjoni anafilattika (jiġifieri ta’ periklu għall-ħajja) għal xi wieħed mill-kostitwenti jew traċċi residwi tal-bajd, proteini tat-tiġieġ, kanamycin u neomycin sulphate, barium sulphate, formaldehyde u cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) ta’ din it-tilqima. Madankollu, f’sitwazzjoni pandemika, jista’ jkun f’waqtu li tingħata t-tilqima, bil-kundizzjoni li l-faċilitajiet għar-risuxxitazzjoni jkunu disponibbli minnufih f’każ ta’ bżonn, ara sezzjoni 4.4.

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Hija meħtieġa attenzjoni meta din it-tilqima tingħata lil persuni b’sensittività eċċessiva magħrufa (apparti r-reazzjoni anafilattika) għas-sustanza attiva, għal kwalunkwe mis-sustanzi mhux attivi elenkati f’sezzjoni 6 u għall-bajd, proteini tat-tiġieġ, kanamycin u neomycin sulphate, barium sulphate, formaldehyde u cetyltrimethylammonium bromide (CTAB).

Bħal fil-każ ta’ kull tilqima oħra li tiġi injettata, kura medika u sorveljanza adattati għandhom ikunu dejjem disponibbli, fil-każ rari li sseħħ reazzjoni anafilattika wara l-għoti tat-tilqima.

Jekk is-sitwazzjoni pandemika tippermetti, it-tilqima għandha tiġi posposta f’pazjenti li jkollhom mard bid-deni sever jew infezzjoni akuta.

Taħt l-ebda ċirkostanza Foclivia ma għandu jingħata ġol-vini jew taħt il-ġilda. Għalhekk, dawk li jipprovdu l-kura tas-saħħa jeħtieġ li jevalwaw ir-riskji potenzjali li tingħata t-tilqima f’individwi bi tromboċitopenija jew bi kwalunkwe disturb ta’ ħruġ ta’ demm li jikkawżaw kontraindikazzjoni għal injezzjoni ġol-muskoli, ħlief jekk il-benefiċċju potenzjali jiżboq b’mod ċar ir-riskju ta’ ħruġ ta’ demm.

Ir-rispons tal-antikorpi f’pazjenti b’immunosoppressjoni endoġenika jew jatroġenika jista’ ma jkunx suffiċjenti.

Rispons protettiv jista' ma jinkisibx f'dawk kollha li jirċievu t-tilqim (ara sezzjoni 5.1).

Fil-provi kliniċi ġiet osservata xi protezzjoni inkroċjata kontra varjanti tal-virus H5N1 relatati (ara sezzjoni 5.1).

Minħabba li hija rakkomandata t-tieni doża, għandu jiġi nnutat li ma hemm l-ebda dejta dwar is-sigurtà, l-immunoġeniċità jew l-effikaċja biex issostni l-interskambjalità ta’ Foclivia ma’ tilqim

H5N1 monovalenti ieħor.

Filwaqt l-ebda dejta mhi disponibbli mill-użu ta’ Foclivia, każijiet ta’ konvulżjoni bi u mingħajr deni ġew irrappurtati f’individwi mlaqqmin b’Focetria, tilqima adjuvanted MF59.1 kontra H1N1 pandemiku simili għal Foclivia.

Il-maġġoranza ta’ konvulżjonijiet bid-deni seħħew f’individwi pedjatriċi. Xi każijiet ġew osservati f’ individwi bi storja medika ta’ epilessija. Attenzjoni partikulari għandha tingħata lil individwi li jsofru minn epilessija u t-tabib għandu jinforma lill-individwi (jew ġenituri) dwar il-possibbiltà li jista’ jkollhom konvulżjoni (ara sezzjoni 4.8).

Sinkope (ħass ħażin) jista’ jseħħ wara, jew anki qabel, kwalunkwe tilqima bħala rispons psikoġeniku għall-injezzjoni bil-labra. Dan jista’ jkun akkumpanjat minn diversi sinjali newroloġiċi bħal disturbi viżwali temporanji, paraestesija u movimenti toniċi-kloniċi tar-riġlejn matul l-irkupru. Hu importanti li proċeduri jkunu disponibbli sabiex jiġu evitati feriti minn xi ħass ħażin.

4.5 Prodotti mediċinali oħra li ma jaqblux ma’ dan il-prodott u affarjiet oħra li jistgħu jibdlu l-effett farmaċewtiku tal-prodott

Foclivia m’għandux jingħata fl-istess ħin ma’ tilqim ieħor. Madankollu, jekk l-għoti ma’ tilqima oħra jkun indikat, it-tilqim għandu jitwettaq fuq dirgħajn jew riġlejn separati. Ta’ min jinnota li r-reazzjonijiet avversi jistgħu jintensifikaw.

Ir-rispons immunoloġiku jista’ jonqos jekk il-pazjent ikun qed jieħu kura immunosoppressiva.

Wara tilqima kontra l-influwenza, riżultati pożittivi-foloz tat-testijiet seroloġiċi jistgħu jinkisbu permezz tal-metodu ELISA għal antikorpi għall-virus-1 tal-immunodefiċjenza umana (HIV-1), il-virus tal-epatite Ċ u, speċjalment, HTLV-1. F’każijiet bħal dawn, il-metodu Western blot ikun negattiv. Dawn ir-riżultati pożittivi-foloz temporanji jistgħu jkunu minħabba l-produzzjoni ta’ IgM b’rispons għat-tilqima.

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

L-ebda dejta ma ġiet iġġenerata b’Foclivia f’nisa tqal.

Dejta dwar is-sigurtà hi disponibbli, madankollu, f’nisa tqal esposti għal Focetria (tilqima kontra H1N1 pandemiku simili għal Foclivia) li fih l-istess ammont ta’ MF59C.1 bħal Foclivia. Avvenimenti avversi rrappurtati b’mod spontanju wara t-tqegħid fis-suq u studju intervenzjonali ma jissuġġerixxux effetti ħżiena diretti jew indiretti tal-esponiment għal Focetria fuq it-tqala. Barra minn hekk, żewġ studji kbar osservazzjonali maħsuba biex jevalwaw is-sigurtà tal-esponiment għal Focetria fit-tqala ma wrew l-ebda żieda fir-rati ta’ dijabete waqt it-tqala, preeklampsija, korrimenti, trabi li jitwieldu mejtin, piż baxx tat-twelid, prematurità, imwiet ta’ trabi tat-twelid, u malformazzjonijiet konġenitali fost kważi 10,000 nisa tqal imlaqqma u t-trabi tagħhom meta mqabbla mal-kontrolli mhux imlaqqma.

Dawk li jipprodvu l-kura tas-saħħa jeħtieġ li jevalwaw il-benefiċċji u r-riskji potenzjali tal-għoti tat-tilqima Foclivia lil nisa tqal, meta jiġu kkunsidrati r-rakkomandazzjonijiet uffiċjali.

Treddigħ

It-tilqima tista’ tintuża waqt it-treddigħ.

Fertilità

L-ebda dejta dwar il-fertilità mhi disponibbli.

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Xi wħud mill-effetti imsemmija taħt sezzjoni 4.8 “Effetti mhux mixtieqa” jistgħu jaffettwaw il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Adulti u anzjani (li jkollhom iktar minn 18 sena)

Mill-provi kliniċi li twettqu bit-tilqima mock-up adjuvanted kontra H5N1 pandemiku fl-adulti u l-anzjani (ara sezzjoni 5.1 għal aktar informazzjoni), il-biċċa l-kbira tar-reazzjonijiet kienu ta’

natura ħafifa, damu żmien qasir u kienu kwalitattivament simili għal dawk ikkawżati minn tilqim konvenzjonali kontra l-influwenza staġjonali. Hu ġeneralment aċċettat li l-effett tal-adjuvant li jwassal għal żieda fl-immunoġeniċità hu assoċjat ma’ frekwenza ftit ogħla ta’ reazzjonijiet lokali (il-biċċa l-kbira wġigħ ħafif) meta mqabbel ma’ tilqim konvenzjonali, mhux adjuvanted kontra l-influwenza. Kien hemm inqas reazzjonijiet wara t-tieni doża meta mqabbla mal-ewwel waħda.

Tfal u adolexxenti li jkollhom minn 6 xhur sa 17-il sena:

Fi prova klinika ta’ fażi II (Studju V87P6), is-sigurtà ta’ tilqima mock-up adjuvanted kontra H5N1 pandemiku ġiet evalwata fit-tfal u l-adolexxenti (ara sezzjoni 5.1 għal aktar informazzjoni).

Irrispettivament mill-età, ir-reattoġeniċità kienet ogħla wara l-ewwel doża milli wara t-tieni tilqima. Ir-reattoġeniċità wara t-tielet doża, mogħtija 12-il xahar wara t-tieni doża, kienet ogħla minn dik wara kemm wara l-ewwel doża kif ukoll wara t-tieni doża. Il-perċentwali ta’ individwi li rrappurtaw reazzjonijiet lokali kienu ogħla fil-gruppi ta’ età akbar, l-aktar minħabba n-numru ogħla ta’ rapporti għall-uġigħ. Fit-tfal żgħar, eritema u sensittività kienu r-reazzjonijiet lokali solleċitati li ġew irrappurtati bl-aktar mod komuni; l-irritabilità u biki mhux tas-soltu kienu r-reazzjonijiet sistemiċi lokali solleċitati li ġew irrappurtati bl-aktar mod komuni. Fit-tfal u l-adolexxenti, l-uġigħ kien ir-reazzjoni lokali solleċitata li ġiet irrappurtata bl-aktar mod komuni; u l-għeja u wġigħ ta’ ras kienu r-reazzjonijiet lokali solleċitati li ġew irrappurtati bl-aktar mod komuni. Fl-etajiet kollha, perċentwali baxxi ta’ individwi rrappurtaw id-deni. Id-dejta dwar is-sigurtà wara l-ewwel u t-tieni doża fit-tfal u adolexxenti b’tilqima pandemika simili (Focetria H1N1v) tissuġġerixxi profil tas-sigurtà komparabbli ma’ dak irrappurtat għall-formulazzjoni tat-tilqima mock-up kontra aH5N1 (Foclivia).

Il-frekwenza tar-reazzjonijiet avversi fil-provi kliniċi u s-sorveljanza ta’ wara t-tqegħid fis-suq qed jiġu rrappurtati hawn taħt.

Provi kliniċi

Reazzjonijiet avversi minn provi kliniċi fuq adulti u fuq anzjani (’il fuq minn 18-il sena)

L-inċidenza ta’ reazzjonijiet avversi kienet evalwata f’erba’ provi kliniċi b’razez u formulazzjonijiet differenti tal-influwenza (H5N3, H9N2 u H5N1); ġew esposti 3696 adult u persuni anzjani. Minn dawn l-individwi, 3618-il individwu rċivew it-tilqima mock-up Foclivia (A/H5N1) (ara sezzjoni 5.1).

Reazzjonijiet avversi minn provi kliniċi bit-tilqima mock-up Foclivia huma elenkati hawn taħt.

L-inċidenza ta’ sintomi osservati f’individwi li kellhom ’il fuq minn 60 sena kienet inqas meta mqabbla mal-popolazzjoni ta’ bejn it-18-60 sena.

F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, l-effetti mhux mixtieqa huma ppreżentati skont is-serjetà tagħhom.

L-effetti li huma l-aktar serji għandhom jitniżżlu l-ewwel, segwiti minn dawk anqas serji:

Disturbi fis-sistema nervuża

Komuni (>1/100, <1/10): uġigħ ta’ ras

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda

Komuni (>1/100, <1/10): tagħriq

Disturbi muskolu-skeltrali u tal-connective tissue

Komuni (>1/100, <1/10): artralġja u majalaġja

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn jingħata

Komuni (>1/100, <1/10): ħmura fil-post tal-injezzjoni, nefħa fil-post tal-injezzjoni, ebusija fil-post tal-injezzjoni, ekkimożi fil-post tal-injezzjoni u wġigħ fil-post tal-injezzjoni, deni, telqa, għeja u rogħda

Il-maġġoranza ta’ dawn ir-reazzjonijiet ġeneralment jgħibu f’ġurnata jew tnejn mingħajr kura.

Reazzjonijiet avversi minn provi kliniċi fuq tfal minn 6 xhur sa 17-il sena

Saret prova klinika (Studju V87P6) b’tilqima tal-H5N1 ikkombinat ma’ adjuvant MF59C.1 (n=334) kontra t-tilqima kontra l-influwenza staġjonali (n=137).

 

L-ewwel doża

It-tieni doża (21 ġurnata

It-tielet doża (12-il xahar

 

 

wara l-ewwel doża)

wara t-tieni doża)

 

 

Tilqima adjuvanted H5N1

Trabi (6-<36 xahar)

N=145

N=138

N=124

Kwalunkwe

76%

68%

80%

Lokali

47%

46%

60%

Sistemiċi

59%

51%

54%

Deni ≥ 38°C (≥ 40°C)

0%

0%

0%

Kwalunkwe avveniment

54%

49%

35%

avvers ieħor

 

 

 

Tfal (3-<9 snin)

N=96

N=93

N=85

Kwalunkwe

72%

68%

79%

Lokali

66%

58%

74%

Sistemiċi

32%

33%

45%

Deni ≥ 38°C (≥ 40°C)

4%

2%

6%

Kwalunkwe avveniment

36%

31%

19%

avvers ieħor

 

 

 

Adolexxenti (9-<18-il sena)

N=93

N=91

N=83

Kwalunkwe

91%

82%

89%

Lokali

81%

70%

81%

Sistemiċi

69%

52%

69%

Deni ≥ 38°C (≥ 40°C)

0%

1%

2%

Kwalunkwe avveniment

30%

27%

22%

avvers ieħor

 

 

 

Focetria (H1N1v)

Reazzjonijiet avversi fil-ġimgħa ta’ wara t-tilqima b’Focetria H1N1v minn 77-tifel u tifla li kellhom 3-8 snin u 80 tifel u tifla u adolexxenti li kellhom 9-17-il sena li kienu qed jirċievu l-formulazzjoni ta’ 7.5 µg kienu rrappurtati kif ġej:

 

Injezzjoni 1

Injezzjoni 2

Tfal (minn 3 sa 8 snin)

N=77

N=75

Kwalunkwe reazzjoni avversa

74%

69%

Lokali

62%

56%

Sistemiċi

39%

35%

Deni ≥ 38°C sa 38.9°C

4%

1%

Deni 39°C sa 39.9°C

0%

1%

Deni ≥ 40° C

0%

0%

Kwalunkwe AE ieħor

14%

17%

Adolexxenti (minn 9 sa 17-il sena)

N=80

N=79

Kwalunkwe reazzjoni avversa

79%

66%

Lokali

70%

58%

Sistemiċi

45%

30%

Deni ≥38°C sa 38.9°C

3%

1%

Deni 39°C sa 39.9°C

0%

0%

Deni ≥ 40° C

0%

0%

Kwalunkwe AE ieħor

13%

10%

Dejta fit-tfal u adolexxenti li kellhom minn 3-17-il sena tissuġġerixxi tnaqqis żgħir fir-reattoġeniċità wara t-tieni doża, mingħajr l-ebda żieda fir-rati ta’ deni.

Reazzjonijiet komuni ħafna rrappurtati fi tfal u adolexxenti li kellhom minn 3 sa 17-il sena: Uġigħ, ebusija u eritema, ħass ħażin, mijalġija, uġigħ ta’ ras u għeja.

Reazzjonijiet avversi fil-ġimgħa ta’ wara t-tilqima b’Focetria H1N1v minn 73 tarbija li kellhom 6-11-il xahar u 73 tifel u tifla żgħar li kellhom 12-35 xahar, li kienu qed jirċievu l-formulazzjoni ta’ 7.5 µg kienu rrappurtati kif ġej:

 

Injezzjoni 1

Injezzjoni 2

Trabi (6 sa 11-il xahar)

N=73

N=68

Kwalunkwe reazzjoni avversa

79%

65%

Lokali

44%

26%

Sistemiċi

70%

56%

Deni ≥38°C sa 38.9°C

11%

9%

Deni 39°C sa 39.9°C

3%

4%

Deni ≥ 40° C

0%

0%

Kwalunkwe AE ieħor

32%

31%

Tfal żgħar (12 sa 35 xahar)

N=73

N=71

Kwalunkwe reazzjoni avversa

70%

71%

Lokali

51%

49%

Sistemiċi

60%

49%

Deni ≥38°C sa 38.9°C

10%

11%

Deni 39°C sa 39.9°C

4%

1%

Deni ≥ 40° C

1%

0%

Kwalunkwe AE ieħor

21%

24%

Dejta fit-trabi u tfal żgħar li kellhom 6-35 xahar tissuġġerixxi tnaqqis żgħir fir-reattoġeniċità wara t-tieni doża, mingħajr l-ebda żieda fir-rati ta’ deni.

Reazzjonijiet komuni ħafna rrappurtati f’146 tarbija u tfal żgħar li kellhom minn 6 sa 35 xahar:

Sensittività, eritema, irritabilità, biki mhux tas-soltu, ngħas, dijarea, rimettar u tibdil fil-mod kif wieħed jiekol. Ebusija u ekkimożi kienu reazzjonijiet komuni ħafna fit-tfal żgħar iżda kienu inqas komuni fit-trabi.

Sorveljanza ta’ wara t-tqegħid fis-suq

Flimkien mar-reazzjonijiet avversi rrappurtati fil-provi kliniċi, dawn li ġejjin ġew irrappurtati matul il-perjodu ta’ sorveljanza ta’ wara t-tqegħid fis-suq b’Focetria H1N1v:

Disturbi tad-demm u tas-sistema limfatika

Limfadenopatija.

Disturbi fil-qalb

Palpitazzjoni, takikardija.

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn jingħata

Astenija.

Disturbi muskolu-skeletriċi u tat-tessuti konnettivi u tal-għadam

Dgħufija fil-muskoli, uġigħ fl-estremitajiet.

Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjastinali

Sogħla.

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda

Reazzjonijiet ġeneralizzati tal-ġilda li jinkludu ħakk, urtikarja jew raxx mhux speċifiku; anġjoedema.

Disturbi gastro-intestinali

Disturbi gastrointestinali, bħal dardir, rimettar, uġigħ addominali u dijarea.

Disturbi fis-sistema nervuża

Uġigħ ta’ ras, sturdament, ngħas, sinkope. Disturbi newroloġiċi, bħal nevralġija, parastesija, konvulżjonijiet u nevrite.

Disturbi fis-sistema immuni

Reazzjonijiet allerġiċi, anafilassi li tinkludi dispnea, bronkospażmu, edema larinġeali, li f’każijiet rari twassal għal xokk.

Minn sorveljanza ta’ wara t-tqegħid fis-suq b’tilqim interpandemiku trivalenti adjuvanted, b’kompożizzjoni simili għal dik ta’ Foclivia (tilqim adjuvanted MF59C.1 kontra pandemija H1N1, kienu rrappurtati r-reazzjonijiet avversi addizzjonali li ġejjin:

Rari (>1/10,000, <1/1,000):

Tromboċitopenija (xi każijiet rari ħafna b’għadd tal-plejtlits ta’ inqas minn 5,000 għal kull mm3).

Rari ħafna (<1/10,000):

Vaskulite b’involviment renali temporanju u eritema multiformi li tnixxi.

Mard newroloġiku, bħal enċefalomajelite, nevrite u s-sindrome ta’ Guillain Barré.

Avvenimenti avversi minn sorveljanza ta’ wara t-tqegħid fis-suq bit-tilqima pandemika: mhux applikabbli.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9 Doża eċċessiva

L-ebda każ ta’ doża eċċessiva ma ġie rrappurtat.

5. TAGĦRIF FARMAKOLOĠIKU

5.1 Tagħrif farmakodinamiku

Kategorija farmakoterapewtika: Tilqima kontra l-influwenza; Kodiċi ATC: J07BB02.

Din is-sezzjoni tiddeskrivi l-esperjenza klinika bit-tilqim H5N1 mock-up wara l-għoti ta’ żewġ dożi ta’ 7.5 mikrogrammi.

It-tilqim mock-up fih antiġeni tal-influwenza li huma differenti minn dawk li hemm fil-viruses tal-influwenza li hawn bħalissa. Dawn l-antiġeni jistgħu jiġu kkunsidrati bħala antiġeni ‘ġodda’

u jistimulaw sitwazzjoni fejn il-popolazzjoni fil-mira għat-tilqim tkun immunoloġikament naïve. Dejta miksuba b’tilqima mock-up se ssostni strateġija ta’ tilqim li x’aktarx tintuża għat-tilqima pandemika: it-dejta dwar l-effikaċja u s-sigurtà fl-użu kliniku miksuba bit-tilqim mock-up hija rilevanti għat-tilqim pandemiku.

Adulti (18-60 sena)

Saret prova klinika ta’ Fażi (Studju V87P1) b’tilqima tal-H5N1 ikkombinata ma’ adjuvant MF59C.1 fuq 312-il adult b’saħħithom. Żewġ dożi tat-tilqima li kien fihom H5N1 (A/Vjetnam/1194/2004; 7.5 µg HemoAgglutinin (HA)/doża adjuvanted) ingħataw f’intervall ta’ tliet ġimgħat lil 156 individwu.

Fi prova klinika oħra (Fażi III) (Studju V87P13), ġew irreġistrati 2693 adult b’saħħithom u rċivew żewġ dożi ta’ tilqima li kien fiha H5N1 (A/Vjetnam/1194/2004; 7.5 µg HA/doża adjuvanted) li ngħataw f’intervall ta’ tliet ġimgħat. L-immunoġeniċità kienet evalwata f’sottosett (n=197) tal-popolazzjoni tal-istudju.

Ir-rata ta’ seroprotezzjoni*, ir-rata ta’ serokonverżjoni* u l-fattur ta’ serokonverżjoni** għall-antikorp anti-HA għal H5N1 A/Vjetnam/1194/2004 fl-adulti mkejla permezz ta’ assaġġ Single Radial Haemolysis (SRH) kienu kif ġej:

 

Studju V87P1

Studju V87P13

Antikorp anti-HA (SRH)

21 ġurnata wara t-tieni doża

21 ġurnata wara t-tieni doża

 

N=149

N=197

Rata ta’ seroprotezzjoni (95%CI)*

85% (79-91)

91% (87-95)

Rata ta’ serokonverżjoni (95%CI)*

85% (78-90)

78% (72-84)

Fattur ta’ serokonverżjoni (95%CI)**

7.74 (6.6-9.07)

4.03 (3.54-4.59)

 

 

 

 

Studju V87P13

Studju V87P13

Antikorp anti-HA (SRH)

21 ġurnata wara t-tieni doża

21 ġurnata wara t-tieni doża

 

N=69

N=128

Serostatus fil-linja bażi

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Rata ta’ seroprotezzjoni (95%CI)*

87% (77-94)

94% (88-97)

Rata ta’ serokonverżjoni (95%CI)*

87% (77-94)

73% (65-81)

Fattur ta’ serokonverżjoni (95%CI)**

8.87 (7.09-11)

2.71 (2.38-3.08)

*imkejla permezz ta’ assaġġ SRH ≥ 25 mm2

**proporzjonijiet ġeometriċi medji ta’ SRH

Ir-riżultati MicroNeutralization (MN) kontra A/Vjetnam/1194/2004 jindikaw rata ta’ seroprotezzjoni u ta’ serokonverżjoni li tvarja minn 67% (60-74) sa 85% (78-90) u minn 65% (58-72) sa 83% (77-89), rispettivament. Ir-rispons immunitarju għat-tilqima evalwat permezz ta’ assaġġ MN huwa konformi mar-riżultati miksuba b’SRH.

Il-persistenza ta’ antikorpi wara t-tilqima primarja f’din il-popolazzjoni kienet evalwata permezz ta’ Hemagglutination Inibition (HI), u assaġġi SRH u MN. Meta mqabbla mal-livelli ta’ antikorpi

miksuba f’jum 43 wara t-tlestija tal-iskedi tat-tilqim primarju, il-livelli ta’ antikorpi f’jum 202 naqsu b’1/5 għal 1/2 il-livelli preċedenti tagħhom.

Anzjani (>60 sena)

Ir-rata ta’ seroprotezzjoni*, ir-rata ta’ serokonverżjoni* u l-fattur ta’ serokonverżjoni** għall-antikorp anti-HA għal H5N1 A/Vjetnam/1194/2004 f’individwi ’l fuq minn 60 sena (numru limitat ta’ individwi kellhom ’il fuq minn 70 sena) imkejla permezz ta’ assaġġ SRH evalwati f’żewġ studji kliniċi kienu kif ġej:

 

Studju V87P1

Studju V87P13

Antikorp anti-HA (SRH)

21 ġurnata wara t-tieni doża

21 ġurnata wara t-tieni doża

 

N=84

N=210

Rata ta’ seroprotezzjoni (95%CI)*

80% (70-88)

82% (76-87)

Rata ta’ serokonverżjoni (95%CI)*

70% (59-80)

63% (56-69)

Fattur ta’ serokonverżjoni (95%CI)**

4.96 (3.87-6.37)

2.9 (2.53-3.31)

 

Studju V87P13

Studju V87P13

Antikorp anti-HA (SRH)

21 ġurnata wara t-tieni doża

21 ġurnata wara t-tieni doża

 

N=66

N=143

Serostatus fil-linja bażi

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Rata ta’ seroprotezzjoni (95%CI)*

82% (70-90)

82% (75-88)

Rata ta’ serokonverżjoni (95%CI)*

82% (70-90)

54% (45-62)

Fattur ta’ serokonverżjoni (95%CI)**

8.58 (6.57-11)

1.91 (1.72-2.12)

*imkejla permezz ta’ assaġġ SRH ≥ 25 mm2

**proporzjonijiet ġeometriċi medji ta’ SRH

Ir-riżultati MN kontra A/Vjetnam/1194/2004 jindikaw rata ta’ seroprotezzjoni u ta’ serokonverżjoni li tvarja minn 57% (50-64) sa 79% (68-87) u minn 55% (48-62) sa 58% (47-69) rispettivament. Ir-riżultati MN, simili għar-riżultati SRH, urew rispons immunitarju b’saħħtu wara t-tlestija ta’ serje ta’ tilqim priming f’popolazzjoni ta’ individwi anzjani.

Il-persistenza tal-antikorpi wara t-tilqima primarja f’din il-popolazzjoni kif imkejla permezz ta’ testijiet ta’ HI, SRH u MN, naqset minn 1/2 għal 1/5 tal-livell tagħhom ta’ wara t-tilqima f’jum 202 meta mqabbla ma’ jum 43 wara t-tlestija tal-iskedi primarji kif imkejla permezz ta’ testijiet ta’ HI, SRH, u MN. Sa 50% tal-individwi anzjani li tlaqqmu b’tilqima kontra H5N1 kombinata ma’ MF59C kienu seroprotetti wara sitt xhur.

Doża booster

It-tielet doża (booster) ta’ tilqima kontra H5N1 kombinata ma’ MF59C ingħatat minn 6 xhur ‘il quddiem wara s-serje ta’ tilqim primarju. Ir-riżultati huma murija skont l-SRH.

Ir-rata ta’ seroprotezzjoni*, ir-rata ta’ serokonverżjoni* u l-fattur ta’ serokonverżjoni** għall-antikorp anti-HA għal H5N1 A/Vjetnam/1194/2004 imkejla permezz ta’ assaġġi SRH kienu kif ġej:

 

Studju V87P1 Adulti

Studju V87P1 Anzjani

 

booster (6 xhur wara t-tieni

booster (6 xhur wara t-tieni

 

doża)

doża)

SRH

N=71

N=38

Rata ta’ seroprotezzjoni (95%CI)*

89% (79-95)

84% (69-94)

Rata ta’ serokonverżjoni (95%CI)*

83% (72-91)

63% (46-78)

Fattur ta’ serokonverżjoni (95%CI)**

5.96 (4.72-7.53)

5.15 (3.46-7.66)

*imkejla permezz ta’ assaġġ SRH ≥ 25 mm2

**proporzjonijiet ġeometriċi medji of SRH

Hemm esperjenza limitata għad-doża booster fil-popolazzjoni anzjana.

Dejta ta’ sostenn f’popolazzjonijiet adulti u anzjani

F’żewġ studji għat-tfittxija tad-doża, 78 adult irċivew tilqima mock-up adjuvanted (H5N3 jew H9N2). Ingħataw żewġ dożi tat-tilqima bir-razza tal-H5N3 (A/Duck/Singapore/97) fi tliet dożaġġi differenti (7.5, 15 u 30 µg HA/doża) f’intervall ta’ tliet ġimgħat.

Kampjuni tas-serum kienu ttestjati kontra l-H5N3 oriġinali kif ukoll ma’ numru ta’ iżolati tal-H5N1.

Risponsi seroloġiċi miksuba minn assaġġ SRH urew li 100% tal-individwi kisbu seroprotezzjoni u 100% ġew serokonvertiti wara żewġ injezzjonijiet ta’ 7.5 g. It-tilqima bl-adjuvant instab li stimulat antikorpi li taw protezzjoni inkroċjata kontra razez ta’ H5N1 iżolati fl-2003 u l-2004, li jippreżentaw xi ċaqliqa antiġenika meta mqabbla mar-razez oriġinali.

Studju V87P1Studju V87P13
21 ġurnata wara t-tieni doża 21 ġurnata wara t-tieni doża N=37N=207
57% (39-73)20% (18-23)
NA***48% (41-55)
NA***1.74 (1.57-1.94)
N=36N=208
36%(21-54)25% (19-32)
NA***19% (14-25)
NA***1.79 (1.56-2.06)

Żewġ dożi tat-tilqima bir-razza H9N2 (A/tiġieġ/Hong Kong/G9/97) f’erba’ dożaġġi differenti (3.75, 7.5, 15 u 30 μg HA/doża) ingħataw f’intervall ta’ erba’ ġimgħat. Risponsi seroloġiċi miksuba

bl-assaġġ ta’ HI wera li 92% tal-individwi kisbu seroprotezzjoni u 75% ġew serokonvertiti wara żewġ injezzjonijiet ta’ 7.5 g.

Reattività inkroċjata

Adulti (18-60 sena)

Ir-rata ta’ seroprotezzjoni*, ir-rata ta’ serokonverżjoni* u l-fattur ta’ serokonverżjoni** għall-antikorpi anti-HA għal H5N1 A/turkey/Turkey/05 wara t-tieni doża fl-adulti ta’ bejn it-18-60 sena, imkejla permezz ta’ assaġġi SRH u HI kienu kif ġej:

 

Antikorp anti-HA

Studju V87P1

Studju V87P13

 

 

21 ġurnata wara t-tieni

21 ġurnata wara t-tieni

 

 

doża

doża

 

 

N=70

N=197

SRH

Rata ta’ seroprotezzjoni (95%CI)*

70% (58-80)

59% (52-66)

 

Rata ta’ serokonverżjoni (95%CI)*

NA***

49% (42-56)

 

Fattur ta’ serokonverżjoni(95%CI)**

NA***

2.37 (2.1-2.67)

 

 

N=69

N=197

HI

Rata ta’ seroprotezzjoni (95%CI)°

36%(25-49)

23% (18-30)

 

Rata ta’ serokonverżjoni (95%CI)°

NA***

19% (14-25)

 

Fattur ta’ serokonverżjoni (95%CI)°°

NA***

1.92 (1.64-2.25)

*imkejla permezz ta’ assaġġ SRH ≥ 25 mm2

**proporzjonijiet ġeometriċi medji ta’ SRH ° imkejla permezz ta’ assaġġ HI ≥ 40

°° proporzjonijiet ġeometriċi medji ta’ HI

***Fi V87P1: il-linja bażi ma ġietx ittestjata

Ir-riżultati MN għall-istudji kliniċi fit-Tabella hawn fuq urew rata ta’ seroprotezzjoni kontra A/turkey/Turkey/05 li kienet tvarja minn 27% (17-39) (V87P1) sa 39% (32-46) (V87P13) u rata ta’ serokonverżjoni ta’ 36% (29-43) għall-istudju V87P13. Ir-riżultati MN fl-istudju V87P13 taw GMR kontra A/turkey/Turkey/05 ta’ 2.77 (2.4-3.2).

Anzjani (>60 sena)

Ir-rata ta’ seroprotezzjoni*, ir-rata ta’ serokonverżjoni* u l-fattur ta’ serokonverżjoni** għall-antikorpi anti-HA għal H5N1 A/turkey/Turkey/05 wara t-tieni doża fl-anzjani ta’ >60 sena, imkejla permezz ta’ assaġġi SRH u HI kienu kif ġej:

Antikorp anti-HA

SRH Rata ta’ seroprotezzjoni (95%CI)*

Rata ta’ serokonverżjoni (95%CI)*

Fattur ta’ serokonverżjoni (95%CI)**

HI Rata ta’ seroprotezzjoni (95%CI)°

Rata ta’ serokonverżjoni (95%CI)°

Fattur ta’ serokonverżjoni (95%CI)°°

*imkejla permezz ta’ assaġġ SRH ≥ 25 mm2

**proporzjonijiet ġeometriċi medji ta’ SRH ° imkejla permezz ta’ assaġġ HI ≥ 40

°° proporzjonijiet ġeometriċi medji of HI

***F’V87P1: il-linja bażi ma ġietx ittestjata

Ir-riżultati MN għall-istudji kliniċi fit-Tabella hawn fuq urew rata ta’ seroprotezzjoni kontra A/turkey/Turkey/05 li tvarja minn 11% (3-25) (studju V87P1) sa 30% (24-37) (studju V87P13)

u rata ta’ serokonverżjoni ta’ 25% (19-31) għall-istudju V87P13. Ir-riżultati MN fl-istudju V87P13 taw GMR kontra A/turkey/Turkey/05 ta’ 2.01 (1.78-2.26).

Dejta f’popolazzjonijiet pedjatriċi

Saret prova klinika (studju V87P6) bit-tilqima tal-H5N1 ikkombinata ma’ adjuvant MF59C.1 fuq 471 tifel u tifla li kellhom minn 6 xhur sa 17-il sena. Ingħataw żewġ dożi ta’ 7.5 mikrogrammi f’intervall ta’ tliet ġimgħat u t-tielet doża 12-il xahar wara l-ewwel doża. Tliet ġimgħat wara t-tieni tilqima (jum 43) il-gruppi kollha ta’ etajiet (jiġifieri 6-35 xahar, 3-8 snin u 9-17-il sena) kisbu livelli għoljin ta’ antikorpi għal (A/Vjetnam/1194/2004) kif evalwati permezz ta’ assaġġi SRH u HI kif ippreżentati fit-tabella hawn taħt*. F’din il-prova ma ġew osservati l-ebda SAEs relatati mat-tilqima.

 

 

Trabi

Tfal (3-<9 snin)

Adolexxenti

 

 

(6-<36 xahar)

(9-<18-il sena)

 

 

 

 

 

N=134

N=91

N=89

 

Rata ta’ seroprotezzjoni (95% CI)

97%

97%

89%

 

Jum 43

(92-99)

(91-99)

(80-94)

HI

Fattur ta’ serokonverżjoni (95% CI)

Jum 43 sa Jum 1

(109-151)

(97-142)

(51-88)

 

 

Rata ta’ serokonverżjoni (95% CI)

97%

97%

89%

 

Jum 43

(92-99)

(91-99)

(80-94)

 

 

N=133

N=91

N=90

 

Rata ta’ seroprotezzjoni (95% CI)

100%

100%

100%

 

Jum 43

(97-100)

(96-100)

(96-100)

SRH

Fattur ta’ serokonverżjoni (95% CI)

 

Jum 43 sa Jum 1

(14-18)

(13-17)

(12-16)

 

Rata ta’ serokonverżjoni (95% CI)

98%

100%

99%

 

Jum 43

(95-100)

(96-100)

(94-100)

*Fin-nuqqas ta’ kriterji tas-CHMP dwar l-immunoġeniċità għat-tfal, il-kriterji tal-CHMP dwar l-immunoġeniċità, li ntużaw biex jiġi evalwat it-tilqim kontra l-influwenza staġjonali fl-adulti, ġew applikati għad-dejta seroloġika miksuba wara t-tilqim tat-tfal. Madankollu r-rilevanza għall-protezzjoni klinika mhijiex magħrufa.

Ir-riżultati MN kontra A/Vjetnam/1194/2004 jindikaw rata ta’ seroprotezzjoni ta’ 99% (95%CI: 94-100), rata ta’ serokonverżjoni li tvarja minn 97% (95%CI: 91-99) sa 99% (95%CI: 96-100) u GMR li jvarja minn 29 (95%CI: 25-35) sa 50 (95%CI: 44-58).

Riżultati tal-immunoġeneċità b’Focetria H1N1v (Studju V111_03):

Ir-rata ta’ seroprotezzjoni u r-rata ta’ serokonverżjoni mkejla b’assaġġ HI u l-fattur ta’ serokonverżjoni espress bħala proporzjonijiet medji ġeometriċi ta’ HI għal antikorp anti-HA għal H1N1 wara l-għoti ta’ doża waħda u żewġ dożi ta’ 7.5 µg ta’ Focetria ġiet evalwata f’70 tifel u tifla u adolexxenti (9-17-il sena), 60 tifel u tifla (3-8 snin), 58 tifel u tifla (12-35 xahar) u 49 tarbija (6-11-il xahar). Il-kriterji tal-immunoġeneċità stabbiliti għall-adulti (18-60 sena) ġew issodisfati kemm wara l-1 kif ukoll wara t-2 doża fil-meded kollha ta' età t'hawn fuq (kemm fil-popolazzjoni globali kif ukoll fis-sottosett seronegattiv fil-linja bażi).

L-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini iddifferiet l-obbligu li jiġu ppreżentati riżultati tal-istudji b’Foclivia f’wieħed jew iktar settijiet tal-popolazzjoni pedjatrika fl-immunizzazzjoni attiva kontra s-sottotip H5N1 tal-virus tal-Influwenza A. Ara sezzjoni 4.2 għal informazzjoni dwar l-użu pedjatriku.

Foclivia kien awtorizzat taħt “Ċirkustanzi ta’ Eċċezzjoni”.

Dan ifisser li għal raġunijiet xjentifiċi ma kienx possibbli li tinkiseb informazzjoni kompleta dwar il-benefiċċji u r-riskji ta’ dan il-prodott mediċinali. L-Aġenzija Ewropea dwar il-mediċini (EMA) ser tirrevedi kull tip ta’ informazzjoni ġdida li toħroġ kull sena u ser taġġorna dan is-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott, skont il-bżonn.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Ma jgħoddx f’dan il-każ.

5.3 Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà tal-mediċina

Tagħrif mhux kliniku miksub bi Foclivia u b’tilqima kontra l-influwenza staġjonali li fiha l-adjuvant MF59C.1, ibbażat fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn dożi ripetuti, tolleranza lokali, fertilità femminili u effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva u l-iżvilupp, ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin (sat-tmiem tal-perjodu tat-treddigħ).

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ sustanzi mhux attivi

Sodium chloride,

Potassium chloride,

Potassium dihydrogen phosphate,

Disodium phosphate dihydrate,

Magnesium chloride hexahydrate,

Calcium chloride dihydrate,

Sodium citrate

Citric acid

Ilma għall-injezzjonijiet.

Għas-sustanza adjuvanted, ara sezzjoni 2.

6.2 Inkompatibilitajiet

Minħabba li ma sarux studji li juru liema huma l-prodotti li ma jaqblux miegħu, dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Sena.

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen fi friġġ (2°C - 8°C). Tagħmlux fil-friża. Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

0.5 ml f’kunjett ta’ doża waħda (ħġieġ ta’ tip I) b’tapp (lastku tal-halo-butyl). Pakketti ta’ 10. Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għal skop kummerċjali.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

It-tilqima għandha titħalla tilħaq it-temperatura tal-kamra qabel tintuża. Ċaqlaq bil-mod qabel tuża. Eżamina s-suspensjoni viżwalment qabel l-għoti. F’każ ta’ kwalunkwe frak u/jew dehra anormali, it-tilqima għandha tintrema.

Kull tilqima li ma tintużax jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7. ID-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Seqirus S.r.l.

Via Fiorentina, 1

Siena

L-Italja

8. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/577/003

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 19 ta’ Ottubru 2009

Data tal-aħħar tiġdid: 19 ta’ Ottubru 2014

10. DATA TA’ META ĠIET RIVEDUTA L-KITBA

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Foclivia suspensjoni għall-injezzjoni f’kontenitur b’ħafna dożi

Tilqima kontra l-influwenza pandemika (H5N1) (antiġen tal-wiċċ, inattivat, adjuvanted)

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Antiġeni tal-wiċċ tal-virus tal-influwenza (haemagglutinin u neuraminidase)* tar-razza:

A/Vjetnam/1194/2004 (H5N1)

7.5 mikrogrammi** għal kull doża ta’ 0.5 ml

*ippropagati fil-bajd

**espressi f’mikrogrammi ta’ haemagglutinin.

Adjuvant MF59C.1 li fih

 

Squalene

9.75 milligrammi

Polysorbate 80

1.175 milligrammi

Sorbitan trioleate

1.175 milligrammi

Sustanzi mhux attivi:

 

Thiomersal

0.05 milligrammi

Dan huwa kontenitur b’ħafna dożi. Ara sezzjoni 6.5 għan-numru ta’ dożi f’kull kunjett.

Din it-tilqima hi konformi mar-rakkomandazzjonijiet tal-WHO u mad-deċiżjoni tal-UE għall-pandemija.

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Suspensjoni għall-injezzjoni.

Likwidu bajdani lewn il-ħalib.

4. TAGĦRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Profilassi tal-influwenza f’sitwazzjoni pandemika ddikjarata b’mod uffiċjali.

Foclivia għandu jintuża biss skont il-Gwida Uffiċjali.

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Adulti u anzjani: 0.5 ml f’data magħżula.

It-tieni doża tat-tilqima għandha tingħata wara intervall ta’ mill-inqas 3 ġimgħat.

Foclivia ġie evalwat f’adulti (li għandhom bejn 18-60 sena) u anzjani (aktar minn 60 sena) wara skeda ta’ tilqim primarju ta’ 1, 22 ġurnata.

Dejta dwar it-tielet doża (booster) li ngħatat 6 xhur wara l-ewwel doża hija limitata (ara sezzjonijiet 4.8 u 5.1).

Popolazzjoni pedjatrika:

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Foclivia f’individwi taħt it-18-il sena għadhom ma ġewx stabbiliti. Dejta attwalment disponibbli f’individwi minn 6 xhur sa 18-il sena hija deskritta f’sezzjoni 5.1 iżda ma tista’ ssir l-ebda rakkomandazzjoni dwar il-pożoloġija.

Ma hemm l-ebda dejta disponibbli fuq tfal taħt is-6 xhur.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

It-tilqima għandha ssir permezz ta’ injezzjoni ġol-muskoli fil-muskolu tad-deltojde jew fil-koxxa anterolaterali (skont il-massa tal-muskoli).

4.3 Kontraindikazzjonijiet

Storja ta’ reazzjoni anafilattika (jiġifieri ta’ periklu għall-ħajja) għal xi wieħed mill-kostitwenti jew traċċi residwi tal-bajd, proteini tat-tiġieġ, kanamycin u neomycin sulphate, barium sulphate, formaldehyde u cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) ta’ din it-tilqima. Madankollu, f’sitwazzjoni pandemika, jista’ jkun f’waqtu li tingħata t-tilqima, bil-kundizzjoni li l-faċilitajiet għar-risuxxitazzjoni jkunu disponibbli minnufih f’każ ta’ bżonn. Ara sezzjoni 4.4.

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Hija meħtieġa attenzjoni meta din it-tilqima tingħata lil persuni b’sensittività eċċessiva magħrufa (apparti r-reazzjoni anafilattika) għas-sustanza attiva, għal kwalunkwe mis-sustanzi mhux attivi elenkati f’sezzjoni 6 u għall-bajd, proteini tat-tiġieġ, kanamycin u neomycin sulphate, barium sulphate, formaldehyde u cetyltrimethylammonium bromide (CTAB).

Bħal fil-każ ta’ kull tilqima oħra li tiġi injettata, kura medika u sorveljanza adattati għandhom ikunu dejjem disponibbli, fil-każ rari li sseħħ reazzjoni anafilattika wara l-għoti tat-tilqima.

Jekk is-sitwazzjoni pandemika tippermetti, it-tilqima għandha tiġi posposta f’pazjenti li jkollhom mard bid-deni sever jew infezzjoni akuta.

Taħt l-ebda ċirkostanza Foclivia ma għandu jingħata ġol-vini jew taħt il-ġilda. Għalhekk, dawk li jipprovdu l-kura tas-saħħa jeħtieġ li jevalwaw ir-riskji potenzjali li tingħata t-tilqima f’individwi bi tromboċitopenija jew bi kwalunkwe disturb ta’ ħruġ ta’ demm li jikkawżaw kontraindikazzjoni għal injezzjoni ġol-muskoli, ħlief jekk il-benefiċċju potenzjali jiżboq b’mod ċar ir-riskju ta’ ħruġ ta’ demm.

Ir-rispons tal-antikorpi f’pazjenti b’immunosoppressjoni endoġenika jew jatroġenika jista’ ma jkunx suffiċjenti.

Rispons protettiv jista' ma jinkisibx f'dawk kollha li jirċievu t-tilqim (ara sezzjoni 5.1).

Fil-provi kliniċi ġiet osservata xi protezzjoni inkroċjata kontra varjanti tal-virus H5N1 relatati (ara sezzjoni 5.1).

Minħabba li hija rakkomandata t-tieni doża, għandu jiġi nnutat li ma hemm l-ebda dejta dwar is-sigurtà, l-immunoġeniċità jew l-effikaċja biex issostni l-interskambjalità ta’ Foclivia ma’ tilqim

H5N1 monovalenti ieħor.

Filwaqt l-ebda dejta mhi disponibbli mill-użu ta’ Foclivia, każijiet ta’ konvulżjoni bi u mingħajr deni ġew irrappurtati f’individwi mlaqqmin b’Focetria, tilqima adjuvanted MF59.1 kontra H1N1 pandemiku simili għal Foclivia.

Il-maġġoranza ta’ konvulżjonijiet bid-deni seħħew f’individwi pedjatriċi. Xi każijiet ġew osservati f’ individwi bi storja medika ta’ epilessija. Attenzjoni partikulari għandha tingħata lil individwi li jsofru minn epilessija u t-tabib għandu jinforma lill-individwi (jew ġenituri) dwar il-possibbiltà li jista’ jkollhom konvulżjoni (ara sezzjoni 4.8).

Sinkope (ħass ħażin) jista’ jseħħ wara, jew anki qabel, kwalunkwe tilqima bħala rispons psikoġeniku għall-injezzjoni bil-labra. Dan jista’ jkun akkumpanjat minn diversi sinjali newroloġiċi bħal disturbi viżwali temporanji, paraestesija u movimenti toniċi-kloniċi tar-riġlejn matul l-irkupru. Hu importanti li proċeduri jkunu disponibbli sabiex jiġu evitati feriti minn xi ħass ħażin.

4.5 Prodotti mediċinali oħra li ma jaqblux ma’ dan il-prodott u affarjiet oħra li jistgħu jibdlu l-effett farmaċewtiku tal-prodott

Foclivia m’għandux jingħata fl-istess ħin ma’ tilqim ieħor. Madankollu, jekk l-għoti ma’ tilqima oħra jkun indikat, it-tilqim għandu jitwettaq fuq dirgħajn jew riġlejn separati. Ta’ min jinnota li r-reazzjonijiet avversi jistgħu jintensifikaw.

Ir-rispons immunoloġiku jista’ jonqos jekk il-pazjent ikun qed jieħu kura immunosoppressiva.

Wara tilqima kontra l-influwenza, riżultati pożittivi-foloz tat-testijiet seroloġiċi jistgħu jinkisbu permezz tal-metodu ELISA għal antikorpi għall-virus-1 tal-immunodefiċjenza umana (HIV-1), il-virus tal-epatite Ċ u, speċjalment, HTLV-1. F’każijiet bħal dawn, il-metodu Western blot ikun negattiv. Dawn ir-riżultati pożittivi-foloz temporanji jistgħu jkunu minħabba l-produzzjoni ta’ IgM b’rispons għat-tilqima.

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

L-ebda dejta ma ġiet iġġenerata b’Foclivia f’nisa tqal.

Dejta dwar is-sigurtà hi disponibbli, madankollu, f’nisa tqal esposti għal Focetria (tilqima kontra H1N1 pandemiku simili għal Foclivia) li fih l-istess ammont ta’ MF59C.1 bħal Foclivia. Avvenimenti avversi rrappurtati b’mod spontanju wara t-tqegħid fis-suq u studju intervenzjonali ma jissuġġerixxux effetti ħżiena diretti jew indiretti tal-esponiment għal Focetria fuq it-tqala. Barra minn hekk, żewġ studji kbar osservazzjonali maħsuba biex jevalwaw is-sigurtà tal-esponiment għal Focetria fit-tqala ma wrew l-ebda żieda fir-rati ta’ dijabete waqt it-tqala, preeklampsija, korrimenti, trabi li jitwieldu mejtin, piż baxx tat-twelid, prematurità, imwiet ta’ trabi tat-twelid, u malformazzjonijiet konġenitali fost kważi 10,000 nisa tqal imlaqqma u t-trabi tagħhom meta mqabbla mal-kontrolli mhux imlaqqma.

Dawk li jipprodvu l-kura tas-saħħa jeħtieġ li jevalwaw il-benefiċċji u r-riskji potenzjali tal-għoti tat-tilqima Foclivia lil nisa tqal, meta jiġu kkunsidrati r-rakkomandazzjonijiet uffiċjali.

Treddigħ

It-tilqima tista’ tintuża waqt it-treddigħ.

Fertilità

L-ebda dejta dwar il-fertilità mhi disponibbli.

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Xi wħud mill-effetti imsemmija taħt sezzjoni 4.8 “Effetti mhux mixtieqa” jistgħu jaffettwaw il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Adulti u anzjani (li jkollhom iktar minn 18 sena)

Mill-provi kliniċi li twettqu bit-tilqima mock-up adjuvanted kontra H5N1 pandemiku fl-adulti u l-anzjani (ara sezzjoni 5.1 għal aktar informazzjoni), il-biċċa l-kbira tar-reazzjonijiet kienu ta’ natura

ħafifa, damu żmien qasir u kienu kwalitattivament simili għal dawk ikkawżati minn tilqim konvenzjonali kontra l-influwenza staġjonali. Hu ġeneralment aċċettat li l-effett tal-adjuvant li jwassal

għal żieda fl-immunoġeniċità hu assoċjat ma’ frekwenza ftit ogħla ta’ reazzjonijiet lokali (il-biċċa l-kbira wġigħ ħafif) meta mqabbel ma’ tilqim konvenzjonali, mhux adjuvanted kontra l-influwenza. Kien hemm inqas reazzjonijiet wara t-tieni doża meta mqabbla mal-ewwel waħda.

Tfal u adolexxenti li jkollhom minn 6 xhur sa 17-il sena:

Fi prova klinika ta’ fażi II (Studju V87P6), is-sigurtà ta’ tilqima mock-up adjuvanted kontra H5N1 pandemiku ġiet evalwata fit-tfal u l-adolexxenti (ara sezzjoni 5.1 għal aktar informazzjoni).

Irrispettivament mill-età, ir-reattoġeniċità kienet ogħla wara l-ewwel doża milli wara t-tieni tilqima. Ir-reattoġeniċità wara t-tielet doża, mogħtija 12-il xahar wara t-tieni doża, kienet ogħla minn dik wara kemm wara l-ewwel doża kif ukoll wara t-tieni doża. Il-perċentwali ta’ individwi li rrappurtaw reazzjonijiet lokali kienu ogħla fil-gruppi ta’ età akbar, l-aktar minħabba n-numru ogħla ta’ rapporti għall-uġigħ. Fit-tfal żgħar, eritema u sensittività kienu r-reazzjonijiet lokali solleċitati li ġew irrappurtati bl-aktar mod komuni; l-irritabilità u biki mhux tas-soltu kienu r-reazzjonijiet sistemiċi lokali solleċitati li ġew irrappurtati bl-aktar mod komuni. Fit-tfal u l-adolexxenti, l-uġigħ kien ir-reazzjoni lokali solleċitata li ġiet irrappurtata bl-aktar mod komuni; u l-għeja u wġigħ ta’ ras kienu r-reazzjonijiet lokali solleċitati li ġew irrappurtati bl-aktar mod komuni. Fl-etajiet kollha, perċentwali baxxi ta’ individwi rrappurtaw id-deni. Id-dejta dwar is-sigurtà wara l-ewwel u t-tieni doża fit-tfal u adolexxenti b’tilqima pandemika simili (Focetria H1N1v) tissuġġerixxi profil tas-sigurtà komparabbli ma’ dak irrappurtat għall-formulazzjoni tat-tilqima mock-up kontra aH5N1 (Foclivia).

Il-frekwenza tar-reazzjonijiet avversi fil-provi kliniċi u s-sorveljanza ta’ wara t-tqegħid fis-suq qed jiġu rrappurtati hawn taħt.

Provi kliniċi

Reazzjonijiet avversi minn provi kliniċi fuq adulti u fuq anzjani (’il fuq minn 18-il sena)

L-inċidenza ta’ reazzjonijiet avversi kienet evalwata f’erba’ provi kliniċi b’razez u formulazzjonijiet differenti tal-influwenza (H5N3, H9N2 u H5N1); ġew esposti 3696 adult u persuni anzjani. Minn dawn l-individwi, 3618-il individwu rċivew it-tilqima mock-up Foclivia (A/H5N1) (ara sezzjoni 5.1).

Reazzjonijiet avversi minn provi kliniċi bit-tilqima mock-up Foclivia huma elenkati hawn taħt.

L-inċidenza ta’ sintomi osservati f’individwi li kellhom ’il fuq minn 60 sena kienet inqas meta mqabbla mal-popolazzjoni ta’ bejn it-18-60 sena.

F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, l-effetti mhux mixtieqa huma ppreżentati skont is-serjetà tagħhom.

L-effetti li huma l-aktar serji għandhom jitniżżlu l-ewwel, segwiti minn dawk anqas serji:

Disturbi fis-sistema nervuża

Komuni (>1/100, <1/10): uġigħ ta’ ras

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda

Komuni (>1/100, <1/10): tagħriq

Disturbi muskolu-skeltrali u tal-connective tissue

Komuni (>1/100, <1/10): artralġja u majalaġja

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn jingħata

Komuni (>1/100, <1/10): ħmura fil-post tal-injezzjoni, nefħa fil-post tal-injezzjoni, ebusija fil-post tal-injezzjoni, ekkimożi fil-post tal-injezzjoni u wġigħ fil-post tal-injezzjoni, deni, telqa, għeja u rogħda

Il-maġġoranza ta’ dawn ir-reazzjonijiet ġeneralment jgħibu f’ġurnata jew tnejn mingħajr kura.

Reazzjonijiet avversi minn provi kliniċi fuq tfal minn 6 xhur sa 17-il sena

Saret prova klinika (Studju V87P6) b’tilqima tal-H5N1 ikkombinat ma’ adjuvant MF59C.1 (n=334) kontra t-tilqima kontra l-influwenza staġjonali (n=137).

 

L-ewwel doża

It-tieni doża (21 ġurnata

It-tielet doża (12-il xahar

 

wara l-ewwel doża)

wara t-tieni doża)

 

 

 

 

Tilqima adjuvanted H5N1

Trabi (6-<36 xahar)

N=145

N=138

N=124

Kwalunkwe

76%

68%

80%

Lokali

47%

46%

60%

Sistemiċi

59%

51%

54%

Deni ≥ 38°C (≥ 40°C)

0%

0%

0%

Kwalunkwe avveniment

54%

49%

35%

avvers ieħor

 

 

 

Tfal (3-<9 snin)

N=96

N=93

N=85

Kwalunkwe

72%

68%

79%

Lokali

66%

58%

74%

Sistemiċi

32%

33%

45%

Deni ≥ 38°C (≥ 40°C)

4%

2%

6%

Kwalunkwe avveniment

36%

31%

19%

avvers ieħor

 

 

 

Adolexxenti

N=93

N=91

N=83

(9-<18-il sena)

 

 

 

Kwalunkwe

91%

82%

89%

Lokali

81%

70%

81%

Sistemiċi

69%

52%

69%

Deni ≥ 38°C (≥ 40°C)

0%

1%

2%

Kwalunkwe avveniment

30%

27%

22%

avvers ieħor

 

 

 

Focetria (H1N1v)

Reazzjonijiet avversi fil-ġimgħa ta’ wara t-tilqima b’Focetria H1N1v minn 77-tifel u tifla li kellhom 3-8 snin u 80 tifel u tifla u adolexxenti li kellhom 9-17-il sena li kienu qed jirċievu l-formulazzjoni ta’

7.5 µg kienu rrappurtati kif ġej:

 

Injezzjoni 1

Injezzjoni 2

Tfal (minn 3 sa 8 snin)

N=77

N=75

Kwalunkwe reazzjoni avversa

74%

69%

Lokali

62%

56%

Sistemiċi

39%

35%

Deni ≥ 38°C sa 38.9°C

4%

1%

Deni 39°C sa 39.9°C

0%

1%

Deni ≥ 40° C

0%

0%

Kwalunkwe AE ieħor

14%

17%

Adolexxenti (minn 9 sa 17-il sena)

N=80

N=79

Kwalunkwe reazzjoni avversa

79%

66%

Lokali

70%

58%

Sistemiċi

45%

30%

Deni ≥38°C sa 38.9°C

3%

1%

Deni 39°C sa 39.9°C

0%

0%

Deni ≥ 40° C

0%

0%

Kwalunkwe AE ieħor

13%

10%

Dejta fit-tfal u adolexxenti li kellhom minn 3-17-il sena tissuġġerixxi tnaqqis żgħir fir-reattoġeniċità wara t-tieni doża, mingħajr l-ebda żieda fir-rati ta’ deni.

Reazzjonijiet komuni ħafna rrappurtati fi tfal u adolexxenti li kellhom minn 3 sa 17-il sena: Uġigħ, ebusija u eritema, ħass ħażin, mijalġija, uġigħ ta’ ras u għeja.

Reazzjonijiet avversi fil-ġimgħa ta’ wara t-tilqima b’Focetria H1N1v minn 73 tarbija li kellhom 6-11-il xahar u 73 tifel u tifla żgħar li kellhom 12-35 xahar, li kienu qed jirċievu l-formulazzjoni ta’ 7.5 µg kienu rrappurtati kif ġej:

 

Injezzjoni 1

Injezzjoni 2

Trabi (6 sa 11-il xahar)

N=73

N=68

Kwalunkwe reazzjoni avversa

79%

65%

Lokali

44%

26%

Sistemiċi

70%

56%

Deni ≥38°C sa 38.9°C

11%

9%

Deni 39°C sa 39.9°C

3%

4%

Deni ≥ 40° C

0%

0%

Kwalunkwe AE ieħor

32%

31%

Tfal żgħar (12 sa 35 xahar)

N=73

N=71

Kwalunkwe reazzjoni avversa

70%

71%

Lokali

51%

49%

Sistemiċi

60%

49%

Deni ≥38°C sa 38.9°C

10%

11%

Deni 39°C sa 39.9°C

4%

1%

Deni ≥ 40° C

1%

0%

Kwalunkwe AE ieħor

21%

24%

Dejta fit-trabi u tfal żgħar li kellhom 6-35 xahar tissuġġerixxi tnaqqis żgħir fir-reattoġeniċità wara t-tieni doża, mingħajr l-ebda żieda fir-rati ta’ deni.

Reazzjonijiet komuni ħafna rrappurtati f’146 tarbija u tfal żgħar li kellhom minn 6 sa 35 xahar:

Sensittività, eritema, irritabilità, biki mhux tas-soltu, ngħas, dijarea, rimettar u tibdil fil-mod kif wieħed jiekol. Ebusija u ekkimożi kienu reazzjonijiet komuni ħafna fit-tfal żgħar iżda kienu inqas komuni fit-trabi.

Sorveljanza ta’ wara t-tqegħid fis-suq

Flimkien mar-reazzjonijiet avversi rrappurtati fil-provi kliniċi, dawn li ġejjin ġew irrappurtati matul il-perjodu ta’ sorveljanza ta’ wara t-tqegħid fis-suq b’Focetria H1N1v:

Disturbi tad-demm u tas-sistema limfatika

Limfadenopatija.

Disturbi fil-qalb

Palpitazzjoni, takikardija.

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn jingħata

Astenija.

Disturbi muskolu-skeletriċi u tat-tessuti konnettivi u tal-għadam

Dgħufija fil-muskoli, uġigħ fl-estremitajiet.

Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjastinali

Sogħla.

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda

Reazzjonijiet ġeneralizzati tal-ġilda li jinkludu ħakk, urtikarja jew raxx mhux speċifiku; anġjoedema.

Disturbi gastro-intestinali

Disturbi gastrointestinali, bħal dardir, rimettar, uġigħ addominali u dijarea.

Disturbi fis-sistema nervuża

Uġigħ ta’ ras, sturdament, ngħas, sinkope. Disturbi newroloġiċi, bħal nevralġija, parastesija, konvulżjonijiet u nevrite.

Disturbi fis-sistema immuni

Reazzjonijiet allerġiċi, anafilassi li tinkludi dispnea, bronkospażmu, edema larinġeali, li f’każijiet rari twassal għal xokk.

Minn sorveljanza ta’ wara t-tqegħid fis-suq b’tilqim interpandemiku trivalenti adjuvanted, b’kompożizzjoni simili għal dik ta’ Foclivia (tilqim adjuvanted MF59C.1 kontra pandemija H1N1, kienu rrappurtati r-reazzjonijiet avversi addizzjonali li ġejjin:

Rari (>1/10,000, <1/1,000):

Tromboċitopenija (xi każijiet rari ħafna b’għadd tal-plejtlits ta’ inqas minn 5,000 għal kull mm3).

Rari ħafna (<1/10,000):

Vaskulite b’involviment renali temporanju u eritema multiformi li tnixxi.

Mard newroloġiku, bħal enċefalomajelite, nevrite u s-sindrome ta’ Guillain Barré.

Avvenimenti avversi minn sorveljanza ta’ wara t-tqegħid fis-suq bit-tilqima pandemika: mhux applikabbli.

Dan il-prodott mediċinali fih it-thiomersal (kompost organomerkuriku) bħala preservattiv u għalhekk, huwa possibbli li jkun hemm reazzjonijiet ta' sensibilizzazzjoni (ara sezzjoni 4.4).

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9 Doża eċċessiva

L-ebda każ ta’ doża eċċessiva ma ġie rrappurtat.

5. TAGĦRIF FARMAKOLOĠIKU

5.1 Tagħrif farmakodinamiku

Kategorija farmakoterapewtika: Tilqima kontra l-influwenza; Kodiċi ATC: J07BB02.

Din is-sezzjoni tiddeskrivi l-esperjenza klinika bit-tilqim H5N1 mock-up wara l-għoti ta’ żewġ dożi ta’ 7.5 mikrogrammi.

It-tilqim mock-up fih antiġeni tal-influwenza li huma differenti minn dawk li hemm fil-viruses tal-influwenza li hawn bħalissa. Dawn l-antiġeni jistgħu jiġu kkunsidrati bħala antiġeni ‘ġodda’ u jistimulaw sitwazzjoni fejn il-popolazzjoni fil-mira għat-tilqim tkun immunoloġikament naïve. Dejta miksuba b’tilqima mock-up se ssostni strateġija ta’ tilqim li x’aktarx tintuża għat-tilqima pandemika: it-dejta dwar l-effikaċja u s-sigurtà fl-użu kliniku miksuba bit-tilqim mock-up hija rilevanti għat-tilqim pandemiku.

Adulti (18-60 sena)

Saret prova klinika ta’ Fażi (Studju V87P1) b’tilqima tal-H5N1 ikkombinata ma’ adjuvant MF59C.1 fuq 312-il adult b’saħħithom. Żewġ dożi tat-tilqima li kien fihom H5N1 (A/Vjetnam/1194/2004; 7.5 µg HemoAgglutinin (HA)/doża adjuvanted) ingħataw f’intervall ta’ tliet ġimgħat lil 156 individwu.

Fi prova klinika oħra (Fażi III) (Studju V87P13), ġew irreġistrati 2693 adult b’saħħithom u rċivew żewġ dożi ta’ tilqima li kien fiha H5N1 (A/Vjetnam/1194/2004; 7.5 µg HA/doża adjuvanted) li ngħataw f’intervall ta’ tliet ġimgħat. L-immunoġeniċità kienet evalwata f’sottosett (n=197) tal-popolazzjoni tal-istudju.

Ir-rata ta’ seroprotezzjoni*, ir-rata ta’ serokonverżjoni* u l-fattur ta’ serokonverżjoni** għall-antikorp anti-HA għal H5N1 A/Vjetnam/1194/2004 fl-adulti mkejla permezz ta’ assaġġ Single Radial Haemolysis (SRH) kienu kif ġej:

 

Studju V87P1

Studju V87P13

Antikorp anti-HA (SRH)

21 ġurnata wara t-tieni doża

21 ġurnata wara t-tieni doża

 

N=149

N=197

Rata ta’ seroprotezzjoni (95%CI)*

85% (79-91)

91% (87-95)

Rata ta’ serokonverżjoni (95%CI)*

85% (78-90)

78% (72-84)

Fattur ta’ serokonverżjoni (95%CI)**

7.74 (6.6-9.07)

4.03 (3.54-4.59)

 

 

 

 

Studju V87P13

Studju V87P13

Antikorp anti-HA (SRH)

21 ġurnata wara t-tieni doża

21 ġurnata wara t-tieni doża

 

N=69

N=128

Serostatus fil-linja bażi

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Rata ta’ seroprotezzjoni (95%CI)*

87% (77-94)

94% (88-97)

Rata ta’ serokonverżjoni (95%CI)*

87% (77-94)

73% (65-81)

Fattur ta’ serokonverżjoni (95%CI)**

8.87 (7.09-11)

2.71 (2.38-3.08)

*imkejla permezz ta’ assaġġ SRH ≥ 25 mm2

**proporzjonijiet ġeometriċi medji ta’ SRH

Ir-riżultati MicroNeutralization (MN) kontra A/Vjetnam/1194/2004 jindikaw rata ta’ seroprotezzjoni u ta’ serokonverżjoni li tvarja minn 67% (60-74) sa 85% (78-90) u minn 65% (58-72) sa 83% (77-89), rispettivament. Ir-rispons immunitarju għat-tilqima evalwat permezz ta’ assaġġ MN huwa konformi mar-riżultati miksuba b’SRH.

Il-persistenza ta’ antikorpi wara t-tilqima primarja f’din il-popolazzjoni kienet evalwata permezz ta’

Hemagglutination Inibition (HI), u assaġġi SRH u MN. Meta mqabbla mal-livelli ta’ antikorpi miksuba f’jum 43 wara t-tlestija tal-iskedi tat-tilqim primarju, il-livelli ta’ antikorpi f’jum 202 naqsu b’1/5 għal 1/2 il-livelli preċedenti tagħhom.

Anzjani (>60 sena)

Ir-rata ta’ seroprotezzjoni*, ir-rata ta’ serokonverżjoni* u l-fattur ta’ serokonverżjoni** għall-antikorp anti-HA għal H5N1 A/Vjetnam/1194/2004 f’individwi ’l fuq minn 60 sena (numru limitat ta’ individwi kellhom ’il fuq minn 70 sena) imkejla permezz ta’ assaġġ SRH evalwati f’żewġ studji kliniċi kienu kif ġej:

 

Studju V87P1

Studju V87P13

Antikorp anti-HA (SRH)

21 ġurnata wara t-tieni doża

21 ġurnata wara t-tieni doża

 

N=84

N=210

Rata ta’ seroprotezzjoni (95%CI)*

80% (70-88)

82% (76-87)

Rata ta’ serokonverżjoni (95%CI)*

70% (59-80)

63% (56-69)

Fattur ta’ serokonverżjoni (95%CI)**

4.96 (3.87-6.37)

2.9 (2.53-3.31)

 

 

 

Studju V87P13

Studju V87P13

Antikorp anti-HA (SRH)

21 ġurnata wara t-tieni doża

21 ġurnata wara t-tieni doża

 

N=66

N=143

Serostatus fil-linja bażi

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Rata ta’ seroprotezzjoni (95%CI)*

82% (70-90)

82% (75-88)

Rata ta’ serokonverżjoni (95%CI)*

82% (70-90)

54% (45-62)

Fattur ta’ serokonverżjoni (95%CI)**

8.58 (6.57-11)

1.91 (1.72-2.12)

*imkejla permezz ta’ assaġġ SRH ≥ 25 mm2

**proporzjonijiet ġeometriċi medji ta’ SRH

Ir-riżultati MN kontra A/Vjetnam/1194/2004 jindikaw rata ta’ seroprotezzjoni u ta’ serokonverżjoni li tvarja minn 57% (50-64) sa 79% (68-87) u minn 55% (48-62) sa 58% (47-69) rispettivament. Ir-riżultati MN, simili għar-riżultati SRH, urew rispons immunitarju b’saħħtu wara t-tlestija ta’ serje ta’ tilqim priming f’popolazzjoni ta’ individwi anzjani.

Il-persistenza tal-antikorpi wara t-tilqima primarja f’din il-popolazzjoni kif imkejla permezz ta’ testijiet ta’ HI, SRH u MN, naqset minn 1/2 għal 1/5 tal-livell tagħhom ta’ wara t-tilqima f’jum 202 meta mqabbla ma’ jum 43 wara t-tlestija tal-iskedi primarji kif imkejla permezz ta’ testijiet ta’ HI, SRH, u MN. Sa 50% tal-individwi anzjani li tlaqqmu b’tilqima kontra H5N1 kombinata ma’ MF59C kienu seroprotetti wara sitt xhur.

Doża booster

It-tielet doża (booster) ta’ tilqima kontra H5N1 kombinata ma’ MF59C ingħatat minn 6 xhur ‘il quddiem wara s-serje ta’ tilqim primarju. Ir-riżultati huma murija skont l-SRH.

Ir-rata ta’ seroprotezzjoni*, ir-rata ta’ serokonverżjoni* u l-fattur ta’ serokonverżjoni** għall-antikorp anti-HA għal H5N1 A/Vjetnam/1194/2004 imkejla permezz ta’ assaġġi SRH kienu kif ġej:

 

Studju V87P1 Adulti

Studju V87P1 Anzjani

 

booster (6 xhur wara t-tieni

booster (6 xhur wara t-tieni

 

doża)

doża)

SRH

N=71

N=38

Rata ta’ seroprotezzjoni (95%CI)*

89% (79-95)

84% (69-94)

Rata ta’ serokonverżjoni (95%CI)*

83% (72-91)

63% (46-78)

Fattur ta’ serokonverżjoni (95%CI)**

5.96 (4.72-7.53)

5.15 (3.46-7.66)

*imkejla permezz ta’ assaġġ SRH ≥ 25 mm2

**proporzjonijiet ġeometriċi medji of SRH

Hemm esperjenza limitata għad-doża booster fil-popolazzjoni anzjana.

Dejta ta’ sostenn f’popolazzjonijiet adulti u anzjani

F’żewġ studji għat-tfittxija tad-doża, 78 adult irċivew tilqima mock-up adjuvanted (H5N3 jew H9N2).

Ingħataw żewġ dożi tat-tilqima bir-razza tal-H5N3 (A/Duck/Singapore/97) fi tliet dożaġġi differenti

(7.5, 15 u 30 µg HA/doża) f’intervall ta’ tliet ġimgħat.

Kampjuni tas-serum kienu ttestjati kontra l-H5N3 oriġinali kif ukoll ma’ numru ta’ iżolati tal-H5N1.

Risponsi seroloġiċi miksuba minn assaġġ SRH urew li 100% tal-individwi kisbu seroprotezzjoni u 100% ġew serokonvertiti wara żewġ injezzjonijiet ta’ 7.5 g. It-tilqima bl-adjuvant instab li stimulat antikorpi li taw protezzjoni inkroċjata kontra razez ta’ H5N1 iżolati fl-2003 u l-2004, li jippreżentaw xi ċaqliqa antiġenika meta mqabbla mar-razez oriġinali.

Żewġ dożi tat-tilqima bir-razza H9N2 (A/tiġieġ/Hong Kong/G9/97) f’erba’ dożaġġi differenti (3.75, 7.5, 15 u 30 μg HA/doża) ingħataw f’intervall ta’ erba’ ġimgħat. Risponsi seroloġiċi miksuba

bl-assaġġ ta’ HI wera li 92% tal-individwi kisbu seroprotezzjoni u 75% ġew serokonvertiti wara żewġ injezzjonijiet ta’ 7.5 g.

Reattività inkroċjata

Adulti (18-60 sena)

Ir-rata ta’ seroprotezzjoni*, ir-rata ta’ serokonverżjoni* u l-fattur ta’ serokonverżjoni** għall-antikorpi anti-HA għal H5N1 A/turkey/Turkey/05 wara t-tieni doża fl-adulti ta’ bejn it-18-60 sena, imkejla permezz ta’ assaġġi SRH u HI kienu kif ġej:

 

 

Studju V87P1

Studju V87P13

 

Antikorp anti-HA

21 ġurnata wara t-tieni

21 ġurnata wara t-tieni

 

doża

doża

 

 

 

 

N=70

N=197

 

Rata ta’ seroprotezzjoni (95%CI)*

70% (58-80)

59% (52-66)

SRH

Rata ta’ serokonverżjoni (95%CI)*

NA***

49% (42-56)

 

Fattur ta’ serokonverżjoni(95%CI)**

NA***

2.37 (2.1-2.67)

 

 

N=69

N=197

 

Rata ta’ seroprotezzjoni (95%CI)°

36%(25-49)

23% (18-30)

HI

Rata ta’ serokonverżjoni (95%CI)°

NA***

19% (14-25)

 

Fattur ta’ serokonverżjoni (95%CI)°°

NA***

1.92 (1.64-2.25)

*imkejla permezz ta’ assaġġ SRH ≥ 25 mm2

**proporzjonijiet ġeometriċi medji ta’ SRH ° imkejla permezz ta’ assaġġ HI ≥ 40

°° proporzjonijiet ġeometriċi medji ta’ HI

***Fi V87P1: il-linja bażi ma ġietx ittestjata

Ir-riżultati MN għall-istudji kliniċi fit-Tabella hawn fuq urew rata ta’ seroprotezzjoni kontra A/turkey/Turkey/05 li kienet tvarja minn 27% (17-39) (V87P1) sa 39% (32-46) (V87P13) u rata ta’ serokonverżjoni ta’ 36% (29-43) għall-istudju V87P13. Ir-riżultati MN fl-istudju V87P13 taw GMR kontra A/turkey/Turkey/05 ta’ 2.77 (2.4-3.2).

Anzjani (>60 sena)

Ir-rata ta’ seroprotezzjoni*, ir-rata ta’ serokonverżjoni* u l-fattur ta’ serokonverżjoni** għall-antikorpi anti-HA għal H5N1 A/turkey/Turkey/05 wara t-tieni doża fl-anzjani ta’ >60 sena, imkejla permezz ta’ assaġġi SRH u HI kienu kif ġej:

 

 

Studju V87P1

Studju V87P13

 

Antikorp anti-HA

21 ġurnata wara t-tieni

21 ġurnata wara t-tieni

 

doża

doża

 

 

 

 

N=37

N=207

 

Rata ta’ seroprotezzjoni (95%CI)*

57% (39-73)

20% (18-23)

SRH

Rata ta’ serokonverżjoni (95%CI)*

NA***

48% (41-55)

 

Fattur ta’ serokonverżjoni (95%CI)**

NA***

1.74 (1.57-1.94)

 

 

N=36

N=208

 

Rata ta’ seroprotezzjoni (95%CI)°

36%(21-54)

25% (19-32)

HI

Rata ta’ serokonverżjoni (95%CI)°

NA***

19% (14-25)

 

Fattur ta’ serokonverżjoni (95%CI)°°

NA***

1.79 (1.56-2.06)

*imkejla permezz ta’ assaġġ SRH ≥ 25 mm2

**proporzjonijiet ġeometriċi medji ta’ SRH ° imkejla permezz ta’ assaġġ HI ≥ 40

°° proporzjonijiet ġeometriċi medji of HI

***F’V87P1: il-linja bażi ma ġietx ittestjata

Ir-riżultati MN għall-istudji kliniċi fit-Tabella hawn fuq urew rata ta’ seroprotezzjoni kontra A/turkey/Turkey/05 li tvarja minn 11% (3-25) (studju V87P1) sa 30% (24-37) (studju V87P13) u rata ta’ serokonverżjoni ta’ 25% (19-31) għall-istudju V87P13. Ir-riżultati MN fl-istudju V87P13 taw GMR kontra A/turkey/Turkey/05 ta’ 2.01 (1.78-2.26).

Dejta f’popolazzjonijiet pedjatriċi

Saret prova klinika (studju V87P6) bit-tilqima tal-H5N1 ikkombinata ma’ adjuvant MF59C.1 fuq 471 tifel u tifla li kellhom minn 6 xhur sa 17-il sena. Ingħataw żewġ dożi ta’ 7.5 mikrogrammi f’intervall ta’ tliet ġimgħat u t-tielet doża 12-il xahar wara l-ewwel doża. Tliet ġimgħat wara t-tieni tilqima (jum 43) il-gruppi kollha ta’ etajiet (jiġifieri 6-35 xahar, 3-8 snin u 9-17-il sena) kisbu livelli għoljin ta’ antikorpi għal (A/Vjetnam/1194/2004) kif evalwati permezz ta’ assaġġi SRH u HI kif ippreżentati fit-tabella hawn taħt*. F’din il-prova ma ġew osservati l-ebda SAEs relatati mat-tilqima.

 

 

Trabi

Tfal (3-<9 snin)

Adolexxenti

 

 

(6-<36 xahar)

(9-<18-il sena)

 

 

 

 

 

N=134

N=91

N=89

 

Rata ta’ seroprotezzjoni (95% CI)

97%

97%

89%

 

Jum 43

(92-99)

(91-99)

(80-94)

HI

Fattur ta’ serokonverżjoni (95% CI)

Jum 43 sa Jum 1

(109-151)

(97-142)

(51-88)

 

 

Rata ta’ serokonverżjoni (95% CI)

97%

97%

89%

 

Jum 43

(92-99)

(91-99)

(80-94)

 

 

N=133

N=91

N=90

 

Rata ta’ seroprotezzjoni (95% CI)

100%

100%

100%

 

Jum 43

(97-100)

(96-100)

(96-100)

SRH

Fattur ta’ serokonverżjoni (95% CI)

 

Jum 43 sa Jum 1

(14-18)

(13-17)

(12-16)

 

Rata ta’ serokonverżjoni (95% CI)

98%

100%

99%

 

Jum 43

(95-100)

(96-100)

(94-100)

*Fin-nuqqas ta’ kriterji tas-CHMP dwar l-immunoġeniċità għat-tfal, il-kriterji tal-CHMP dwar l-immunoġeniċità, li ntużaw biex jiġi evalwat it-tilqim kontra l-influwenza staġjonali fl-adulti, ġew applikati għad-dejta seroloġika miksuba wara t-tilqim tat-tfal. Madankollu r-rilevanza għall-protezzjoni klinika mhijiex magħrufa.

Ir-riżultati MN kontra A/Vjetnam/1194/2004 jindikaw rata ta’ seroprotezzjoni ta’ 99% (95%CI: 94-100), rata ta’ serokonverżjoni li tvarja minn 97% (95%CI: 91-99) sa 99% (95%CI: 96-100) u GMR li jvarja minn 29 (95%CI: 25-35) sa 50 (95%CI: 44-58).

Riżultati tal-immunoġeneċità b’Focetria H1N1v (Studju V111_03):

Ir-rata ta’ seroprotezzjoni u r-rata ta’ serokonverżjoni mkejla b’assaġġ HI u l-fattur ta’ serokonverżjoni espress bħala proporzjonijiet medji ġeometriċi ta’ HI għal antikorp anti-HA għal H1N1 wara l-għoti ta’ doża waħda u żewġ dożi ta’ 7.5 µg ta’ Focetria ġiet evalwata f’70 tifel u tifla u adolexxenti (9-17-il sena), 60 tifel u tifla (3-8 snin), 58 tifel u tifla (12-35 xahar) u 49 tarbija (6-11-il xahar). Il-kriterji tal-immunoġeneċità stabbiliti għall-adulti (18-60 sena) ġew issodisfati kemm wara l-1 kif ukoll wara t-2 doża fil-meded kollha ta' età t'hawn fuq (kemm fil-popolazzjoni globali kif ukoll fis-sottosett seronegattiv fil-linja bażi).

L-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini iddifferiet l-obbligu li jiġu ppreżentati riżultati tal-istudji b’Foclivia f’wieħed jew iktar settijiet tal-popolazzjoni pedjatrika fl-immunizzazzjoni attiva kontra s-sottotip H5N1 tal-virus tal-Influwenza A. Ara sezzjoni 4.2 għal informazzjoni dwar l-użu pedjatriku.

Foclivia kien awtorizzat taħt “Ċirkustanzi ta’ Eċċezzjoni”.

Dan ifisser li għal raġunijiet xjentifiċi ma kienx possibbli li tinkiseb informazzjoni kompleta dwar il-benefiċċji u r-riskji ta’ dan il-prodott mediċinali. L-Aġenzija Ewropea dwar il-mediċini (EMA) ser tirrevedi kull tip ta’ informazzjoni ġdida li toħroġ kull sena u ser taġġorna dan is-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott, skont il-bżonn.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Ma jgħoddx f’dan il-każ.

5.3 Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà tal-mediċina

Tagħrif mhux kliniku miksub bi Foclivia u b’tilqima kontra l-influwenza staġjonali li fiha l-adjuvant MF59C.1, ibbażat fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn dożi ripetuti, tolleranza lokali, fertilità femminili u effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva u l-iżvilupp, ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin (sat-tmiem tal-perjodu tat-treddigħ).

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ sustanzi mhux attivi

Sodium chloride,

Potassium chloride,

Potassium dihydrogen phosphate,

Disodium phosphate dihydrate,

Magnesium chloride hexahydrate,

Calcium chloride dihydrate,

Sodium citrate

Citric acid

Thiomersal

Ilma għall-injezzjonijiet.

Għas-sustanza adjuvanted, ara sezzjoni 2.

6.2 Inkompatibilitajiet

Minħabba li ma sarux studji li juru liema huma l-prodotti li ma jaqblux miegħu, dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Sena.

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen fi friġġ (2°C - 8°C). Tagħmlux fil-friża. Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

5.0 ml f’kunjett ta’ 10 dożi (ħġieġ ta’ tip I) b’għatu (lastku tal-halo-butyl). Pakketti ta’ 10. Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għal skop kummerċjali.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

Eżamina s-suspensjoni viżwalment qabel l-għoti. F’każ ta’ kwalunkwe frak u/jew dehra anormali, it-tilqima għandha tintrema.

Ċaqlaq bil-mod il-kunjett b’ħafna dożi kull darba qabel ma tiġbed doża (0.5 ml) tat-tilqima ġo siringa. Qabel l-għoti, it-tilqima li tkun inġibdet għandha titħalla tilħaq it-temperatura tal-kamra.

Għalkemm Foclivia f’kunjetti b’ħafna dożi fih preservattiv li jinibixxi t-tkabbir mikrobjali, il-minimizzazzjoni tar-riskju ta’ kontaminazzjoni tal-kunjett b’ħafna dożi matul il-ġbid ta’ kull doża hi r-responsabbiltà tal-utent.

Ikteb id-data u l-ħin tal-ġbid tal-ewwel doża fuq it-tikketta tal-kunjett.

Bejn użu u ieħor, żomm il-kunjett b’ħafna dożi fil-kundizzjonijiet rakkomandati ta’ ħażna f’temperatura ta’ bejn 2° u 8°C. Il-kunjett b’ħafna dożi għandu preferibbilment jintuża fi żmien 24 siegħa wara l-ewwel ġbid.

Id-dejta disponibbli tissuġġerixxi li l-kunjetti b’ħafna dożi jistgħu jintużaw sa massimu ta’ 72 siegħa wara l-ewwel ġbid, għalkemm perjodi ta’ ħażna fit-tul bħal dawn m’għandhomx ikunu l-għażla ppreferuta.

Kull tilqima li ma tintużax jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7. ID-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Seqirus S.r.l.

Via Fiorentina, 1

Siena

L-Italja

8. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/577/004

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 19 ta’ Ottubru 2009

Data tal-aħħar tiġdid: 19 ta’ Ottubru 2014

10. DATA TA’ META ĠIET RIVEDUTA L-KITBA

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati