Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ganfort (bimatoprost / timolol) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - S01ED51

Updated on site: 07-Oct-2017

Isem tal-MediċinaGanfort
Kodiċi ATCS01ED51
Sustanzabimatoprost / timolol
ManifatturAllergan Pharmaceuticals Ireland

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

GANFORT 0.3 mg/ml + 5 mg/ml qtar għall-għajnejn, soluzzjoni

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Ml wieħed ta’ soluzzjoni fih 0.3 mg ta’ bimatoprost u 5 mg ta’ timolol (bħala 6.8 mg ta’ timolol maleate).

Eċċipjent beffett magħruf

Kull ml ta’ soluzzjoni fih 0.05 mg ta’ benzalkonium chloride.

Għal-lista sħiħa ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Qtar għall-għajnejn, soluzzjoni.

Soluzzjoni mingħajr kulur, kemmxejn tagħti fl-isfar.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Tnaqqis ta’ pressjoni għolja ġol-għajn (IOP) f’pazjenti adulti b’open-angle glawkoma jew pressjoni għolja fl-għajn li ma jirrispondux biżżejjed għal imblokkaturi tar-riċetturi beta, jew analogi ta’ prostaglandin topikali.

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Doża rakkommandata f’adulti (inklużi persuni aktar anzjani)

Id-doża rakkomandata hija qatra waħda ta’ GANFORT fl-għajn(ejn) affettwata darba kuljum, mogħtija jew filgħodu jew filgħaxija. Trid tingħata fl-istess ħin kuljum.

Dejta minn letteratura eżistenti għal GANFORT tissuġġerixxi li dożaġġ filgħaxija jista’ jkun iktar effettiv f’li jbaxxi l-IOP minn dożaġġ filgħodu. Madankollu, trid tingħata konsiderazzjoni għall- possibbiltà ta’ konformità meta tikkunsidra jew dożaġġ filgħodu jew filgħaxija (ara sezzjoni 5.1).

Jekk tinqabeż doża waħda, il-kura għandha tissokta bid-doża li tmiss kif ikun ippjanat. Id-doża m’għandhiex tkun aktar minn qatra fl-għajn(ejn) affettwata darba kuljum.

Indeboliment renali u epatiku

GANFORT ma kienx studjat f’pazjenti b’indeboliment epatiku jew renali. Għalhekk għandha tingħata attenzjoni meta jintuża fil-kura ta’ dawn il-pazjenti.

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ GANFORT fit-tfal minn età ta’ 0 sa 18-il sena għadhom ma ġewx determinati s’issa. M’hemm l-ebda data disponibbli.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Jekk ikun ser jintuża iktar minn prodott mediċinali oftalmiku topiku wieħed, kull wieħed għandu jintuża mill-inqas 5 minuti wara l-ieħor

Meta tuża okklużjoni nażolakrimali jew tagħlaq tebqet il-għajn għal 2 minuti, l-assorbiment sistemiku jitnaqqas. Dan jista’ jirriżulta fi tnaqqis tal-effetti sistemiċi sekondarji u f’żieda fl-attività lokali.

4.3Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanzi attivi jew għal kwalunkwe sustanza mhux attiva elenkata fis-sezzjoni 6.1.

Marda reattiva tal-passaġġ ta’ l-arja inkluż l-ażżma tal-bronki jew storja ta’ ażżma tal-bronki, marda kronika ta’ ostruzzjoni severa tal-pulmun.

Bradikardija tas-sinus, sindrome tas-sinus marid, imblokk sinoatrijali, ostaklu atrijoventikulari tat-tieni jew tat-tielet grad mhux ikkontrollat b’pacemaker. Insuffiċjenza kardijaka magħrufa, xokk kardjoġeniku.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Bħal prodotti mediċinali oħra li jiġu applikati b’mod topiku fl-għajn, is-sustanzi attivi (timolol/ bimatoprost) f’GANFORT jistgħu jiġu assorbiti b’mod sistemiku. L-ebda titjib tal-assorbiment sistemiku tas-sustanzi attivi individwali ma kien osservat. Minħabba l-komponent beta-adrenerġiku, timolol, l-istess tipi ta’ reazzjonijiet kardjovaskulari, pulmonari u oħrajn avversi bħal dawk osservati b’imblokkaturi beta sistemiċi jistgħu jseħħu. L-inċidenza ta’ ADRs sistemiċi wara l-għoti oftalmiku topiku hi iktar baxxa minn dik tal-għoti sistemiku. Biex tnaqqas l-assorbiment sistemiku ara sezzjoni 4.2.

Disturbi fil-qalb

Pazjenti b’mard kardjovaskulari (eż. mard koronarju tal-qalb, anġina ta’ Prinzmetal u insuffiċjenza kardijaka) u terapija b’imblokkaturi beta għal pressjoni baxxa, għandhom jiġu evalwati b’mod kritiku u terapija b’sustanzi attivi oħrajn għandha tiġi kkunsidrata. Pazjenti b’mard kardjovaskulari għandhom jiġu osservati għal sinjali ta’ deterjorament ta’ dan il-mard u tar-reazzjonijiet avversi.

Minħabba l-effett negattiv tagħhom fuq il-ħin tal-konduzzjoni, l-imblokkaturi beta għandhom jingħataw biss b’kawtela lil pazjenti b’imblokk tal-qalb tal-ewwel grad.

Disturbi vaskulari

Pazjenti b’disturbi/mard ċirkolatorju periferali sever (i.e. forom severi tal-marda ta’ Raynaud bis-sindromu ta’ Raynaud) għandhom jiġu kkurati b’kawtela.

Disturbi respiratorji

Reazzjonijiet respiratorji, inkluża mewt minħabba bronkospażmi f’pazjenti bl-ażżma ġew irrappurtati mwiet assoċjati ma’ indeboliment kardijaku wara l-għoti ta’ xi imblokkaturi beta oftalmiċi.

GANFORT għandu jintuża b’kawtela f’pazjenti b’mard pulmonari ostruttiv kroniku ħafif/moderat

(COPD) u biss jekk il-benefiċċju potenzjali jiżboq ir-riskju potenzjali.

Disturbi fis-sistema endokrinarja

Prodotti mediċinali li jimblokkaw ir-riċetturi beta-adrenerġiċi għandhom jingħataw b’attenzjoni f’pazjenti li huma suġġetti għal ipogliċemija spontanja jew lil pazjenti li għandhom dijabete mhux stabbli peress li imblokkaturi tar-riċetturi beta jistgħu jaħbu s-sinjali u s-sintomi ta’ ipogliċemija akuta.

Imblokkaturi beta jistgħu wkoll jaħbu s-sinjali ta’ ipertirojdiżmu.

Mard tal-kornea

Imblokkaturi β oftalmiċi jistgħu jikkaġunaw nixfa tal-għajnejn. Pazjenti b’mard tal-kornea għandhom jiġu kkurati b’kawtela.

Mediċini imblokkaturi beta oħrajn

L-effett fuq il-pressjoni intraokulari jew l-effetti magħrufa ta’ imblokk beta sistemiku jistgħu jkunu msaħħa meta timolol jingħata lill-pazjenti li jkunu diġà qed jirċievu mediċina sistemika beta li timblokka. Ir-rispons ta’ dawn il-pazjenti għandu jiġi osservat mill-qrib. L-użu ta’ żewġ mediċini beta- adrenerġiċi topiċi li jimblokkaw mhuwiex rakkomandat (ara sezzjoni 4.5).

Reazzjonijiet anafilattiċi

Waqt li kienu qed jieħdu imblokkaturi tar-riċetturi beta, pazjenti bi storja medika ta’ atopija jew titratta ta’ reazzjoni anafilattika severa għal varjetà ta’ allerġeni jistgħu jkunu iktar reattivi għal sfida ripetuta b’allerġeni bħal dawn u ma jirrispondux għad-doża normali tal-adrenalina li tintuża biex tikkura reazzjonijiet anafilattiċi.

Qtugħ korojdjali

Qtugħ korojdjali ġie rrappurtat bl-għoti ta’ terapija b’soppressant akweju (eż. timolol, acetazolamide) wara proċeduri ta’ filtrazzjoni.

Loppju kirurġiku

Preparazzjonijiet oftalmoloġiċi β li jimblokkaw jistgħu jimblokkaw l-effetti sistemiċi ta’ β-agonist, eż. tal-adrenalina. L-anestetista għandu jiġi infurmat meta l-pazjent ikun qed jirċievi timolol.

Epatiċi

F’pazjenti bi storja medika kellhom mard tal-fwied ħafif jew anormalità fl-alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST) u/jew bilirubin fil-linja bażi, bimatoprost ma kellu l-ebda reazzjonijiet avversi fuq il-funzjoni tal-fwied fuq perjodu ta’ 24 xahar. M’hemm l-ebda reazzjonijiet avversi magħrufa ta’ timolol għall-għajnejn fuq il-funzjoni tal-fwied.

Okulari

Qabel ma tingħata bidu għall-kura, il-pazjenti għandhom ikunu infurmati bil-possibbilità ta’ żieda fit-tul tax-xagħar ta’ xfar tal-għajnejn, skurament ta’ tebqet il-għajn jew tal-ġilda ta’ madwar l- għajnejn u żieda fil-pigmentazzjoni kannella tal-ħabba tal-għajn, billi dawn kienu osservati matul il- kura bi bimatoprost u b’GANFORT. Iż-żieda fil-pigmentazzjoni tal-ħabba tal-għajn x’aktarx li se tkun permanenti, u tista’ twassal għal differenzi fid-dehra bejn l-għajnejn meta l-kura ssir fuq għajn waħda biss. Wara li jitwaqqaf GANFORT, il-pigmentazzjoni tal-ħabba tal-għajn tista’ tkun permamenti. Wara 12-il xahar ta’ kura b’GANFORT, l-inċidenza tal-pigmentazzjoni tal-ħabba tal-għajn kienet ta’

0.2%. Wara 12-il xahar ta’ kura bil-qtar tal-għajnejn b’bimatoprost biss, l-inċidenza kienet ta’ 1.5% u ma żdiditx wara 3 snin ta’ kura. Il-bidla fil-pigmentazzjoni hi kkawżata minn żieda fil-kontenut ta’ melanin fil-melanoċiti u mhux minn żieda fin-numru ta’ melanoċiti. L-effetti fit-tul ta’ żieda fil- pigmentazzjoni tal-ħabba tal-għajn mhumiex magħrufa. Tibdil fil-kulur tal-ħabba tal-għajn li deher bl- għoti oftalmoloġiku ta’ bimatoprost jista’ ma jiġix osservat għal diversi xhur sa snin. La nevi u lanqas nemex tal-ħabba tal-għajn ma jidhru li jiġu affettwati mill-kura. Pigmentazzjoni tat-tessut ta’ madwar l-għajnejn ġiet irrappurtata li kienet riversibbli f’xi pazjenti.

Edima makulari, li tinkludi edima makulari taċ-ċistojde kienet irrappurtata wara kura b’GANFORT.

Għalhekk, GANFORT għandu jintuża b’attenzjoni f’pazjenti afakiċi, f’pazjenti psewdoafakiċi b’tiċrita fil-kapsula tal-lenti posterjuri, jew f’pazjenti b’fatturi ta’ riskju magħrufa għal edima makulari (eż. operazzjoni fl-għajnejn, okklużjonijiet fil-vina tar-retina, mard infjammatorju tal-għajnejn u retinopatija dijabetika).

GANFORT għandu jintuża b’attenzjoni f’pazjenti b’infjammazzjoni attiva fl-għajnejn (eż. uveite) minħabba li l-infjammazzjoni tista’ tiħrax.

Ġilda

Hemm potenzjal għal tkabbir ta’ xagħar li jseħħ f’żoni fejn is-soluzzjoni ta’ GANFORT tiġi f’kuntatt b’mod ripetut mas-superfiċje tal-ġilda. Għalhekk, hu importanti li tapplika GANFORT skont l- istruzzjonijiet u tevita li ċċarċar fuq il-ħaddejn jew fuq żoni oħrajn tal-ġilda.

Eċċipjenti

Il-preservattiv f’GANFORT, benzalkonium chloride, jista’ jikkawża iritazzjoni ta’ l-għajnejn.

Il-lentijiet tal-kuntatt għandhom jitneħħew qabel il-qtar, u ma jerġgħux jintlibsu qabel 15-il minuta wara l-qtar. Benzalkonium chloride huwa magħruf li jibdel il-kulur ta’ lentijiet tal-kuntatt rotob.

Għandu jiġi evitat kuntatt ma’ lentijiet tal-kuntatt rotob.

Kien irrappurtat li benzalkonium chloride, jikkawża punctate keratopathy u/jew keratopatija ulċerattiva tossika. Għalhekk, monitoraġġ huwa meħtieġ f’pazjenti li jużaw GANFORT b’mod regolari u fit-tul meta dawn ikollhom għajn xotta jew fejn il-kornea tkun qed titpoġġa f’periklu.

Kundizzjonijiet oħra

GANFORT ma kienx studjat f’pazjenti b’kundizzjonijiet infjammatorji fl-għajn, neovaskolari, infjammatorji, angle-closure glawkoma, glawkoma konġenitali jew narrow-angle glawkoma.

Fi studji dwar bimatoprost 0.3 mg/ml f’pazjenti bi glawkoma jew bi pressjoni għolja fl-għajnejn, intwera li esponiment iktar frekwenti tal-għajn għal iktar minn doża waħda ta’ bimatoprost kuljum jista’ jnaqqas l-effett li jbaxxi l-IOP. Pazjenti li jużaw GANFORT flimkien ma’ analogi oħrajn ta’ prostaglandin għandhom jiġu mmonitorjati għal tibdil fil-pressjoni intraokulari tagħhom.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Ma twettaq l-ebda studju ta’ interazzjoni bil-kombinazzjoni fissa ta’ bimatoprost/timolol.

Hemm il-potenzjal għal effetti additivi li jirriżultaw fi pressjoni baxxa, u/jew bradikardija qawwija meta soluzzjoni ta’ imblokkaturi beta oftalmiċi tingħata flimkien ma’ imblokkaturi tal-kanal tal-kalċju mill-ħalq, guanethidine, sustanzi beta-adrenerġiċi li jimblukkaw, parasimpatomimetiċi, prodotti kontra l-arritmija (li jinkudu amiodarone) u digitalis glycosides.

Imblokk beta sistemiku msaħħaħ (eż., tnaqqis fir-rata ta’ taħbit tal-qalb, dipressjoni) ġie rrappurtat matul il-kura kombinata b’inibituri ta’ CYP2D6 (eż. quinidine, fluoxetine, paroxetine) u timolol.

Midrijasi li tirriżulta mill-użu fl-istess ħin ta’ imblokkaturi beta oftalmiċi u adrenaline (epinephrine) ġiet irrappurtata xi kultant.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

Hemm dejta limitata dwar l-użu tal-kombinazzjoni fissa ta’ bimatoprost/timolol f’nisa tqal. GANFORT m’għandux jintuża waqt it-tqala ħlief jekk ikun hemm bżonn ċar. Biex tnaqqas l- assorbiment sistemiku ara sezzjoni 4.2.

Bimatoprost

M’hemmx tagħrif kliniku disponibbli dwar nisa tqal li ġew esposti għal bimatoprost. Studji f’annimali urew effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva f’dożi maternotossiċi għoljin (ara s-sezzjoni 5.3).

Timolol

Studji epidemjoloġiċi ma wrewx effetti ta’ formazzjoni difettuża iżda wrew riskju ta’ dewmien fl-iżvilupp ġol-utru meta imblokkaturi tar-riċetturi beta jingħataw mill-ħalq. Barra minn hekk, sinjali u sintomi ta’ imblokk beta (pereżempju bradikardija, pressjoni baxxa, diffikultajiet respiratorji u ipogliċemija) kienu osservati fi trabi tat-twelid meta imblokkaturi tar-riċetturi beta ngħataw sal-ħlas.

Jekk GANFORT jingħata sal-ħlas, it-tarbija tat-twelid għandha tkun mmonitorjata bir-reqqa fl-ewwel ġranet ta’ ħajjitha. Studji f’annimali b’timolol urew effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva meta ngħataw dożi ogħla b’mod sinifikanti minn dawk li kieku kienu jintużaw fil-prattika klinika (ara sezzjoni 5.3).

Treddigħ

Timolol

Imblokkaturi beta huma eliminati fil-ħalib tas-sider tal-bniedem. Madankollu, f’dożi terapewtiċi ta’ timolol fi qtar tal-għajnejn, mhux mistenni li ammonti suffiċjenti jkunu preżenti fil-ħalib tas-sider tal- bniedem biex jipproduċu sintomi kliniċi ta’ imblokk beta fit-tarbija. Biex tnaqqas l-assorbiment sistemiku ara sezzjoni 4.2.

Bimatoprost

Mhux magħruf jekk bimatprost jiġix eliminat fil-ħalib tas-sider tal-bniedem iżda jiġi eliminat tal-firien li qed ireddgħu. GANFORT ma għandux jintuża minn nisa li qed ireddgħu.

Fertilità

M’hemm l-ebda dejta klinika dwar l-effett ta’ GANFORT fuq il-fertilità tal-bniedem.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

GANFORT ftit li xejn għandu effett fuq il-ħila biex issuq jew tħaddem magni. Bħal f’kull każ ta’ kura fl-għajn, jekk hekk kif iqattar jara mċajpar għal żmien qasir, il-pazjent għandu jistenna sakemm il- vista tiċċara qabel ma jsuq jew iħaddem magni.

4.8Effetti mhux mixtieqa

GANFORT

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Ir-reazzjonijiet avversi rrappurtati fl-istudji kliniċi bl-użu ta’ GANFORT kienu limitati għal dawk li ġew irrappurtati iktar kmieni għal kull waħda mis-sustanzi attivi bimatoprost u timolol. L-ebda reazzjonijiet avversi ġodda speċifiċi għal GANFORT ma ġew osservati fl-istudji kliniċi.

Il-maġġoranza tar-reazzjonijiet avversi rrappurtati fl-istudji kliniċi bl-użu ta’ GANFORT kienu fl-għajnejn, kienu ħfief fis-severità tagħhom u l-ebda wieħed ma kien serju. Ibbażat fuq tagħrif kliniku ta’ 12-il xahar, l-iktar reazzjoni avversa li kienet irrappurtata kienet iperimija konġuntivali (il-biċċa l-kbira minn traċċa sa ħafifa u maħsuba li hi ta’ natura mhux infjammatorja) f’madwar 26% tal- pazjenti u wasslet għal waqfien tal-kura f’1.5% tal-pazjenti.

Lista tabulata ta’ reazzjonijiet avversi

Tabella 1 tippreżenta r-reazzjonijiet avversi li ġew irrappurtati matul l-istudji kliniċi b’GANFORT il- formulazzjonijiet kollha (doża multipla u doża waħda) (f’kull sezzjoni ta’ frekwenza, ir-reazzjonijiet

avversi huma mniżżlin skond is-serjeta’ tagħhom. L-effetti li huma l-aktar serji mniżżlin l-ewwel, segwiti minn dawk anqas serji) jew fil-perjodu ta’ wara t-tqegħid fis-suq.

Il-frekwenza tal-effetti avversi possibbli elenkata hawn taħt hi definita bl-użu tal-konvenzjoni li ġejja:

Komuni ħafna

≥1/10

 

 

Komuni

≥1/100 sa <1/10

 

 

Mhux komuni

≥1/1,000 sa <1/100

 

 

Rari

≥1/10,000 sa <1/1,000

 

 

Rari ħafna

<1/10,000

 

 

Mhux magħrufa

Ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli

Tabella 1

 

 

 

 

 

 

 

Sistema tal-klassifika tal-

Frekwenza

Reazzjoni avversa

 

organi

 

 

 

Disturbi fis-sistema immuni

Mhux magħrufa

reazzjonijiet ta’ sensittività

 

 

 

eċċessiva li jinkludu sinjali jew

 

 

 

sintomi ta’ dermatite allerġika,

 

 

 

anġjoedima, allerġija fl-għajnejn

 

Disturbi psikjatriċi

Mhux magħrufa

nuqqas ta’ rqad2, ħmar il-lejl2

 

Disturbi fis-sistema nervuża

Komuni

uġigħ ta’ ras, sturdament2

 

 

Mhux magħrufa

indeboliment fis-sens tat-

 

 

 

togħma2

 

Disturbi fl-għajnejn

Komuni ħafna

iperemija tal-konġuntiva.

 

 

 

 

 

 

Komuni

keratite punctuate, erożjoni tal-

 

 

 

kornea2, sensazzjoni ta’ ħruq2,

 

 

 

irritazzjoni tal-konġuntiva1,

 

 

 

ħakk fl-għajnejn, sensazzjoni ta’

 

 

 

tingiż fl-għajnejn2, tħoss li

 

 

 

għandek il-frak f’għajnejk,

 

 

 

għajnejn xotti, eritema ta’ tebqet

 

 

 

il-għajn, uġigħ fl-għajnejn,

 

 

 

fotofobija, ħruġ ta’ likwidu mill-

 

 

 

għajnejn2, disturb tal-vista2,

 

 

 

ħakk f’tebqet il-għajn, l-

 

 

 

akutezza viżiva tmur għall-

 

 

 

agħar2, blefarite2, edima ta’

 

 

 

tebqet il-għajn, irritazzjoni fl-

 

 

 

għajnejn, żieda fil-produzzjoni

 

 

 

tad-dmugħ, tkabbir tax-xagħar

 

 

 

tal-għajnejn.

 

 

Mhux komuni

irite2, edema tal-konġuntiva2,

 

 

 

uġigħ f’tebqet il-għajn,

 

 

 

sensazzjoni anormali fl-għajn1,

 

 

 

astenopja, trikijasi2,

 

 

 

iperpigmentazzjoni tal-parti

 

 

 

kkulurita tal-għajn2, is-sulkus

 

 

 

ta’ tebqet il-għajn isir iktar

 

 

 

fond2, ritrattazzjoni ta’ tebqet il-

 

 

 

għajn2, tibdil fil-kulur fix-

 

 

 

 

 

 

xagħar tal-għajnejn (jiskura)1.

 

Mhux magħrufa

edema makulari ċistojde2, nefħa

 

 

fl-għajnejn, vista mċajpra2

Disturbi fil-qalb

Mhux magħrufa

bradikardija

Disturbi respiratorji, toraċiċi u

Komuni

rinite2

medjastinali

Mhux komuni

qtugħ ta’ nifs

 

Mhux magħrufa

bronkospażmu (l-aktar

 

 

f’pazjenti li kellhom mard

 

 

bronkospastiku li kien jeżisti

 

 

minn qabel) 2, ażżma

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’

Komuni

pigmentazzjoni blefarali2,

taħt il-ġilda

 

xagħar li jikber b’mod eċċessiv

 

 

u f’postijiet mhux tas-soltu2,

 

 

iperpigmentazzjoni tal-ġilda

 

 

(periorbitali)

 

Mhux magħrufa

alopeċja2

Disturbi ġenerali u

Mhux magħrufa

għeja kbira

kondizzjonijiet ta' mnejn

 

 

jingħata

 

 

1reazzjonijiet avversi osservati biss bil-formulazzjoni tadoża waħda taGanfort 2reazzjonijiet avversi osservati biss bil-formulazzjoni tadoża multipla taGanfort

Bħal mediċini oftalmiċi oħrajn li jiġu applikati bmod topiku, GANFORT (bimatoprost/timolol) jiġi assorbit ġoċ-ċirkolazzjoni sistemika. L-assorbiment tatimolol jistajikkawża effetti mhux mixtieqa simili bħal dawk osservati meta jintużaw mediċini beta-blocking sistemiċi. L-inċidenza taADRs sistemiċi wara l-għoti oftalmiku topiku hi iktar baxxa minn dik tal-għoti sistemiku. Biex tnaqqas l- assorbiment sistemiku, ara sezzjoni 4.2.

Reazzjonijiet avversi oħra li kienu osservati b’wieħed miż-żewġ sustanzi attivi (bimatoprost jew timolol), u potenzjalment jistgħu jseħħu b’GANFORT ukoll huma elenkati hawn taħt f’Tabella 2:

Tabella 2

Sistema tal-klassifika tal-organi

Reazzjoni avversa

Disturbi fis-sistema immuni

reazzjonijiet allerġiċi sistemiċi li jinkludu

 

anafilassi1

Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni

ipogliċemija1

Disturbi psikjatriċi

dipressjoni1, telf ta’ memorja1

 

 

Disturbi fis-sistema nervuża

sinkope1, inċident ċerebrovaskulari1, żieda fis-

 

sinjali u s-sintomi ta’ mijastenija gravis1,

 

parestesija1, iskemija ċerebrali1

 

 

Disturbi fl-għajnejn

tnaqqis fis-sensittività tal-kornea1, diplopja1,

 

ptosi1, qtugħ korojdjali wara operazzjoni

 

tal-filtrazzjoni (ara sezzjoni 4.4)1, keratite1,

 

blefarospażmu2, emorraġija tar-retina2, uveite2,

Disturbi fil-qalb

imblokk atrijoventrikulari1, waqfien kardijaku1,

 

arritmija1, insuffiċjenza kardijaka1, insuffiċjenza

 

konġestiva tal-qalb1, uġigħ fis-sider1,

 

palpitazzjonijiet1, edema1

 

 

Disturbi vaskulari

pressjoni baxxa1, pressjoni għolja2, il-fenomenu

 

ta’ Raynaud1, idejn u saqajn kesħin1

Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjastinali

Aggravament tal-ażżma2, aggravament ta

 

COPD2, sogħla1

Disturbi gastrointestinali

nawseja1,2, dijarea1, dispepsja1, ħalq xott1, uġigħ

 

fl-addome1, rimettar1

 

 

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda

raxx psorijasiformi1 jew aggravament ta’

 

psorjasi1, raxx tal-ġilda1

 

 

Disturbi muskolu-skeletriċi u tat-tessuti

majalġja1

konnettivi

 

 

 

Disturbi fis-sistema riproduttiva u fis-sider

disfunzjoni sesswali1, tnaqqis fil-libido1

 

 

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn

astenja1,2

jingħata

 

Investigazzjoniet

testijiet tal-funzjoni tal-fwied (LFT) b’riżultat

 

anormali2

1reazzjonijiet avversi osservati bTimolol mogħti waħdu

2reazzjonijiet avversi osservati bBimatoprost mogħti waħdu

Reazzjonijiet avversi rrappurtati bi qtar tal-għajnejn li fih fosfat

Każijiet ta’ kalċifikazzjoni korneali ġew irrappurtati b’mod rari ħafna f’assoċjazzjoni mal-użu ta’ taqtir tal-għajnejn li fih fosfat f’xi pazjenti li kellhom ħsara sinifikanti fil-kornea.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni

avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V*.

4.9Doża eċċessiva

Doża eċċessiva topika b’GANFORT mhux mistennija li sseħħ jew li tkun assoċjata ma’ tossiċità.

Bimatoprost

Jekk GANFORT jittieħed bi żball mill-ħalq, din l-informazzjoni li ġejja għandha tkun utli: fi studji orali ta’ ħmistax fuq firien u ġrieden, dożi ta’ bimatoprost sa 100 mg/kg/kuljum ma pproduċew l-ebda tossiċità. Din id-doża espressa f’mg/m2 hi ta’ mill-anqas 70 darba aktar mid-doża aċċidentali ta’ flixkun ta’ GANFORT f’tarbija li tiżen 10 kg.

Timolol

Sintomi ta’ doża eċċessiva ta’ timolol jinkludu: bradikardija, pressjoni baxxa, bronkospażmi, uġigħ ta’ ras, sturdament, qtugħ ta’ nifs, u waqfien tal-qalb. Studju li sar fuq pazjenti b’insuffiċjenza tal-kliewi wera li timolol ma jitneħħiex malajr bid-dijalisi.

Jekk tittieħed doża eċċessiva, il-kura għandha tkun sintomatika u ta’ appoġġ.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Oftalmoloġiku, – sustanzi ta’ imblokkaturi beta – Kodiċi ATC: S01ED51

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

GANFORT jikkonsisti f’żewġ sustanzi attivi: bimatoprost u timolol. Dawn iż-żewġ komponenti jnaqqsu l-pressjoni għolja ġewwa l-għajn (IOP) b’mekkaniżmi li jaħdmu flimkien u r-riżultati tat-tnejn f’daqqa jirriżultaw fi tnaqqis ta’ IOP meta mqabbel ma’ l-effett ta’ kull wieħed mill-komponenti meta jingħata waħdu. GANFORT jibda jaħdem malajr.

Bimatoprost hu sustanza attiva qawwija li tbaxxi l-pressjoni fl-għajn. Huwa prostamide sintetiku, strutturalment relatat ma’ prostaglandin F2 (PGF2 ), li ma jaħdimx permezz ta’ xi riċettur ta’ prostaglandin magħruf. Bimatoprost selettivament jimita l-effetti tas-sustanzi biosintetizzati ġodda magħrufa bħala prostamidi. Madankollu, l-istruttura tar-riċettur ta’ prostamide għadha ma kinitx identifikata. Il-mod kif bimatoprost inaqqas l-pressjoni fl-għajn fin-nies hu billi jżid il-ħruġ ta’ aqueous humour mis-sistema trabekulari u jtejjeb il-ħruġ uveosklerali.

Timolol huwa imblokkartur mhux selettiv tar-riċetturi adrenerġiċi beta1 u beta2 li m’għandux attività simpatomimetika intrinsika sinjifikanti, effett dipressanti dirett fuq il-qalb, jew effett ta’ anestesija lokali (stabilizzazzjoni tal-membrana). Timolol inaqqas l-IOP billi jnaqqas il-formazzjoni ta’ aqueous humour. Il-mekkaniżmu kif jaħdem preċiż mhuwiex stabbilit b’mod ċar, iżda l-inibizzjoni tas-sintesi ta’ AMP ċiklika kkawżata minn stimulazzjoni endoġenuża tar-riċetturi beta-adrenerġiċi hi probabbli.

Effetti kliniċi

L-effett tat-tnaqqis ta' IOP ta’ GANFORT mhux inferjuri għal dak li ntlaħaq b’terapija aġġuntiva ta’ bimatoprost (darba kuljum) u timolol (darbtejn kuljum).

Dejta minn letteratura eżistenti għal GANFORT tissuġġerixxi li dożaġġ filgħaxija jista’ jkun iktar effettiv f’li jbaxxi l-IOP minn dożaġġ filgħodu. Madankollu, trid tingħata konsiderazzjoni għall- possibbiltà ta’ konformità meta tikkunsidra jew dożaġġ filgħodu jew filgħaxija.

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ GANFORT fit-tfal min età ta’ 0 sa 18-il sena għadhom ma ġewx determinati s’issa.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Prodott mediċinali GANFORT

Konċentrazzjonijiet ta’ bimatoprost u ta’ timolol fil-plażma kienu determinati fi studju crossover fejn kuri b’terapija waħda ta’ GANFORT f’persuni b’saħħithom kienu mqabbla. L-assorbiment sistemiku tal-komponenti individwali kien minimu u ma kienx affettwat mill-ko-amministrazzjoni b’forma waħda

F’żewġ studji ta’ 12-il xahar fejn tkejjel l-assorbiment sistemiku, ma ġiet osservata l-ebda akkumulazzjoni bl-ebda wieħed mill-komponenti individwali.

Bimatoprost

Bimatoprost jippenetra sew fil-kornea umana u fl-isklera in vitro. Wara l-għotja fl-għajn, l-espożizzjoni sistemika ta’ bimatoprost tkun baxxa ħafna u mingħajr akkumulazzjoni fuq tul ta’ żmien. Wara li tqattret qatra waħda ta’ 0.03% bimatoprost kuljum fiż-żewġ għajnejn għal ħmistax, il-konċentrazzjonijiet fid-demm laħqu l-massimu fi żmien 10 minuti wara l-għotja tad-doża u naqsu sa taħt l-inqas limitu ta’ osservazzjoni (0.025 ng/ml) fi żmien 1.5 sigħat wara l-għotja tad-doża. Il-medja tal-valuri ta’ Cmax u AUC 0-24siegħa kienu simili fis-7 u l-14-il ġurnata f’ammonti ta’ madwar 0.08 ng/ml u 0.09 ng siegħa/ml rispettivament, u dan jindika li konċentrazzjoni fissa tal-mediċina ntlaħqet matul l-ewwel ġimgħa ta’ l-għotja fl-għajn.

Bimatoprost jitqassam b’mod moderat fit-tessuti tal-ġisem u l-volum ta’ distribuzzjoni sistemika fl- istat fiss fin-nies hu ta’ 0.67 l/kg. Fid-demm uman, bimatoprost ikun l-aktar fil-plażma. 88% ta’ bimatoprost jeħel mal-proteini tad-demm fil-plażma.

Bimatoprost hu l-iktar sustanza li tiċċirkola fid-demm hekk kif jilħaq iċ-ċirkolazzjoni sistemika wara l-għotja fl-għajn. Bimatoprost imbagħad jgħaddi minn ossidazzjoni, N-deethylation u glukoronidazzjoni biex jifforma varjetà differenti ta’ metaboliti.

Bimatoprost jiġi eliminat primarjament mill-kliewi, sa 67% mid-doża mogħtija mill-vina lil voluntiera f’saħħithom kienet imneħħija fl-awrina, 25% tad-doża tneħħiet fl-ippurgar. Il-half-life ta’ l-eliminazzjoni, wara l-għoti ġol-vina, kienet ta’ madwar 45 minuta; it-tneħħija totali mid-demm kienet ta’ 1.5 l/siegħa/kg.

Karatteristiċi f’pazjenti aktar anzjani

Wara li d-doża ngħatat darbtejn kuljum, il-valur medju tal-AUC0-24siegha ta’ 0.0634 ng•siegħa/ml ta’ bimatoprost fl-anzjani (individwi ta’ 65 sena jew aktar) kien, b’mod sinifikanti, ogħla minn 0.0218 ng•siegħa/ml f’adulti żgħażagħ f’saħħithom. Madankollu, dan ir-riżultat mhux klinikament rilevanti għaliex l-espożizzjoni sistemika kemm għall-individwi anzjani kif ukoll għaż-żgħażagħ

baqgħet baxxa ħafna wara l-għoti tad-doża fl-għajn. Ma kienx hemm akkumulazzjoni ta’ bimatoprost fid-demm maż-żmien, u l-profil tas-sigurtà kien simili f’pazjenti anzjani u fiż-żgħażagħ.

Timolol

Wara li jitqattar qtar ta’ 0.5% fl-għajn f’persuni li għaddew minn operazzjoni tal-katarretti, l-ogħla konċentrazzjoni ta’ timolol kienet ta’ 898 ng/ml fl-aqueous humour siegħa wara d-doża. Parti mid- doża tkun assorbita sistemikament fejn tiġi metabolizzata mill-fwied b’mod estensiv. Il-half-life ta’ timolol fil-plażma hija ta’ madwar 4 sigħat sa 6 sigħat. Timolol jiġi metabolizzat parzjalment mill- fwied u timolol u l-metaboliti tiegħu jiġu mneħħija mill-kliewi. Timolol ma jintrabatx b’mod estensiv mal-plażma.

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Prodott mediċinali GANFORT

Studji dwar l-effett tossiku minn dożi ripetuti fl-għajn ta’ GANFORT ma wrew l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin. Il-profil tas-sigurtà sistemika u ta’ l-għajnejn, tal-komponenti individwali huwa stabbilit tajjeb.

Bimatoprost

Tagħrif mhux kliniku bbażat fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku fuq il- ġeni, riskju ta’ kanċer ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin. Studji f’annimali gerriema pproduċew assorbiment speċifiku għall-ispeċi f’livelli ta’ 33 sa 97 darba aktar minn dak li ntlaħaq fil-bnedmin wara li ngħata fl-għajnejn.

Meta konċentrazzjoni ta’ 0.03% ta’ bimatoprost ingħatat kuljum fl-għajnejn tax-xadini, irriżultat f’żieda fil-pigmentazzjoni tal-ħabba tal-għajn u effetti periokulari marbuta mad-doża li huma riversibbli u karatterizzati minn sulcus promininenti fuq u/jew isfel u twessigħ tal-fissura palpebrali.

Iż-żieda fil-pigmentazzjoni tal-ħabba ta’ l-għajn tidher li hi kkaġunata minn żieda fl-istimulazzjoni tal-produzzjoni ta’ melanin fil-melanoċiti u mhux minn żieda fin-numru ta’ melanoċiti. L-ebda bidliet funzjonali jew mikroskopiċi marbuta mal-effetti periokulari ma kienu osservati, u l-mekkaniżmu ta’ azzjoni għall-bidliet periokulari mhux magħruf.

Timolol

Tagħrif mhux kliniku bbażat fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn dożi ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni, riskju ta’ kanċer, effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva, ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Benzalkonium chloride

Sodium chloride

Sodium phosphate dibasic heptahydrate

Citric acid monohydrate

Hydrochloric acid jew sodium hydroxide (biex ikun aġġustat il-livell ta’ pH)

Ilma ppurifikat

6.2Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Sentejn

Kienet murija stabilità kimika u fiżika waqt l-użu għal 28 ġurnata f’temperatura ta’ 25°C.

Minn aspett mikrobioloġiku, il-perjodu u l-kundizzjonijiet tal-ħażna waqt l-użu huma r-responsabbilità ta’ min qed jużah u ġeneralment ma jkunux ta’ aktar minn 28 ġurnata f’temperatura ta’ 25°C.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Dan il-prodott mediċinali ma jeħtieġ ebda kundizzjonijiet speċjali għall-ħażna.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Fliexken bojod u opaki ta’ polyethylene ta’ densità baxxa b’għatu bil-kamini tal-polystyrene. Kull flixkun għandu volum ta’ mili ta’ 3 ml.

Id-daqsijiet li ġejjin tal-pakketti huma disponibbli: kaxxi li jkun fihom 1 jew 3 fliexken ta’ 3 ml. Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi

L-ebda ħtiġijiet speċjali.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

L-Irlanda

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/06/340/001-002

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 19 ta’ Mejju 2006

Data tal-aħħar tiġdid: 23 ta’ Ġunju, 2011

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

<{XX/SSSS}>

<{JJ/XX/SSSS}> <{JJ xahar SSSS}>

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini: http://www.ema.europa.eu.

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

GANFORT 0.3 mg/ml + 5 mg/ml qtar għall-għajnejn, soluzzjoni, f’kontenitur b’doża waħda.

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Ml wieħed ta’ soluzzjoni fih 0.3 mg ta’ bimatoprost u 5 mg ta’ timolol (bħala 6.8 mg ta’ timolol maleate).

Għal-lista sħiħa ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Qtar għall-għajnejn, soluzzjoni, f’kontenitur b’doża waħda.

Soluzzjoni mingħajr kulur, kemmxejn tagħti fl-isfar.

4. TAGĦRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Tnaqqis ta’ pressjoni għolja ġol-għajn (IOP) f’pazjenti adulti b’open-angle glawkoma jew pressjoni għolja fl-għajn li ma jirrispondux biżżejjed għal imblokkaturi tar-riċetturi beta, jew analogi ta’ prostaglandin topikali.

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Doża rakkommandata f’adulti (inklużi persuni aktar anzjani)

Id-doża rakkomandata hija qatra waħda ta’ GANFORT doża waħda fl-għajn(ejn) affettwata darba kuljum, mogħtija jew filgħodu jew filgħaxija. Trid tingħata fl-istess ħin kuljum.

Dejta minn letteratura eżistenti għal GANFORT (formulazzjoni b’ħafna dożi) tissuġġerixxi li dożaġġ filgħaxija jista’ jkun iktar effettiv f’li jbaxxi l-IOP minn dożaġġ filgħodu. Madankollu, trid tingħata konsiderazzjoni għall-possibbiltà ta’ konformità meta tikkunsidra jew dożaġġ filgħodu jew filgħaxija

(ara sezzjoni 5.1).

Il-kontenitur b’doża waħda huwa għall-użu ta’ darba biss; kontenitur wieħed huwa biżżejjed għall- kura taż-żewġ għajnejn. Kwalunkwe soluzzjoni mhux użata għandha tintrema immedjatament wara l- użu. Jekk tinqabeż doża waħda, il-kura għandha tissokta bid-doża li tmiss kif ikun ippjanat. Id-doża m’għandhiex tkun aktar minn qatra fl-għajn(ejn) affettwata darba kuljum.

Indeboliment renali u epatiku

GANFORT doża waħda ma kienx studjat f’pazjenti b’indeboliment epatiku jew renali. Għalhekk għandha tingħata attenzjoni meta jintuża fil-kura ta’ dawn il-pazjenti.

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ GANFORT doża waħda fit-tfal ta’ inqas minn 18-il sena għadhom ma ġewx determinati s’issa. M’hemm l-ebda data disponibbli.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Jekk ikun ser jintuża iktar minn prodott mediċinali oftalmiku topiku wieħed, kull wieħed għandu jintuża mill-inqas 5 minuti wara l-ieħor

Meta tuża okklużjoni nażolakrimali jew tagħlaq tebqet il-għajn għal 2 minuti, l-assorbiment sistemiku jitnaqqas. Dan jista’ jirriżulta fi tnaqqis tal-effetti sistemiċi sekondarji u f’żieda fl-attività lokali.

4.3 Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanzi attivi jew għal kwalunkwe sustanza mhux attiva elenkata fis-sezzjoni 6.1.

Marda reattiva tal-passaġġ ta’ l-arja inkluż l-ażżma tal-bronki jew storja ta’ ażżma tal-bronki, marda kronika ta’ ostruzzjoni severa tal-pulmun.

Bradikardija tas-sinus, sindrome tas-sinus marid, imblokk sinoatrijali, ostaklu atrijoventikulari tat-tieni jew tat-tielet grad mhux ikkontrollat b’pacemaker. Insuffiċjenza kardijaka magħrufa, xokk kardjoġeniku.

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Bħal prodotti mediċinali oħra li jiġu applikati b’mod topiku fl-għajn, is-sustanzi attivi (timolol/ bimatoprost) f’GANFORT doża waħda jistgħu jiġu assorbiti b’mod sistemiku. L-ebda titjib tal- assorbiment sistemiku tas-sustanzi attivi individwali ma kien osservat b’GANFORT (formulazzjoni b’ħafna dożi). Minħabba l-komponent beta-adrenerġiku, timolol, l-istess tipi ta’ reazzjonijiet avversi (ADRs - adverse reactions) kardjovaskulari, pulmonari u oħrajn bħal dawk osservati b’imblokkaturi beta sistemiċi jistgħu jseħħu. L-inċidenza ta’ ADRs sistemiċi wara l-għoti oftalmiku topiku hi iktar baxxa minn dik tal-għoti sistemiku. Biex tnaqqas l-assorbiment sistemiku ara sezzjoni 4.2.

Disturbi fil-qalb

Pazjenti b’mard kardjovaskulari (eż. mard koronarju tal-qalb, anġina ta’ Prinzmetal u insuffiċjenza kardijaka) u li jkunu qed jirċievu terapija b’imblokkaturi beta għal pressjoni baxxa, għandhom jiġu evalwati b’mod kritiku u terapija b’sustanzi attivi oħrajn għandha tiġi kkunsidrata. Pazjenti b’mard kardjovaskulari għandhom jiġu osservati għal sinjali ta’ deterjorament ta’ dan il-mard u tar- reazzjonijiet avversi.

Minħabba l-effett negattiv tagħhom fuq il-ħin tal-konduzzjoni, l-imblokkaturi beta għandhom jingħataw biss b’kawtela lil pazjenti b’imblokk tal-qalb tal-ewwel grad.

Disturbi vaskulari

Pazjenti b’disturbi/mard ċirkolatorju periferali sever (i.e. forom severi tal-marda ta’ Raynaud bis-sindromu ta’ Raynaud) għandhom jiġu kkurati b’kawtela.

Disturbi respiratorji

Reazzjonijiet respiratorji, inkluża mewt minħabba bronkospażmi f’pazjenti bl-ażżma ġew irrappurtati mwiet assoċjati ma’ indeboliment kardijaku wara l-għoti ta’ xi imblokkaturi beta oftalmiċi.

GANFORT doża waħda għandu jintuża b’kawtela f’pazjenti b’mard pulmonari ostruttiv kroniku ħafif/moderat (COPD) u biss jekk il-benefiċċju potenzjali jiżboq ir-riskju potenzjali.

Disturbi fis-sistema endokrinarja:

Prodotti mediċinali li jimblokkaw ir-riċetturi beta-adrenerġiċi għandhom jingħataw b’attenzjoni f’pazjenti li huma suġġetti għal ipogliċemija spontanja jew f’pazjenti li għandhom dijabete mhux stabbli peress li imblokkaturi tar-riċetturi beta jistgħu jaħbu s-sinjali u s-sintomi ta’ ipogliċemija akuta.

Imblokkaturi beta jistgħu wkoll jaħbu s-sinjali ta’ ipertirojdiżmu.

Mard tal-kornea

Imblokkaturi beta oftalmiċi jistgħu jikkaġunaw nixfa tal-għajnejn. Pazjenti b’mard tal-kornea għandhom jiġu kkurati b’kawtela.

Mediċini imblokkaturi beta oħrajn

L-effett fuq il-pressjoni intraokulari jew l-effetti magħrufa ta’ imblokk beta sistemiku jistgħu jkunu msaħħa meta timolol jingħata lil pazjenti li jkunu diġà qed jirċievu mediċina sistemika beta li timblokka. Ir-rispons ta’ dawn il-pazjenti għandu jiġi osservat mill-qrib. L-użu ta’ żewġ mediċini beta- adrenerġiċi topiċi li jimblokkaw mhuwiex rakkomandat (ara sezzjoni 4.5).

Reazzjonijiet anafilattiċi

Waqt li kienu qed jieħdu imblokkaturi tar-riċetturi beta, pazjenti bi storja medika ta’ atopija jew titratta ta’ reazzjoni anafilattika severa għal varjetà ta’ allerġeni jistgħu jkunu iktar reattivi għal sfida ripetuta b’allerġeni bħal dawn u ma jirrispondux għad-doża normali tal-adrenalina li tintuża biex tikkura reazzjonijiet anafilattiċi.

Qtugħ korojdjali

Qtugħ korojdjali ġie rrappurtat bl-għoti ta’ terapija b’soppressant akweju (eż. timolol, acetazolamide) wara proċeduri ta’ filtrazzjoni.

Loppju kirurġiku

Preparazzjonijiet oftalmoloġiċi beta li jimblokkaw jistgħu jimblokkaw l-effetti sistemiċi ta’ betaagonist, eż. tal-adrenalina. L-anestetista għandu jiġi infurmat meta l-pazjent ikun qed jirċievi timolol.

Epatiċi

F’pazjenti bi storja medika kellhom mard tal-fwied ħafif jew anormalità fl-alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST) u/jew bilirubin fil-linja bażi, bimatoprost qtar tal-għajnejn ma kellu l-ebda reazzjonijiet avversi fuq il-funzjoni tal-fwied fuq perjodu ta’ 24 xahar. M’hemm l- ebda reazzjonijiet avversi magħrufa ta’ timolol għall-għajnejn fuq il-funzjoni tal-fwied.

Okulari

Qabel ma tingħata bidu għall-kura, il-pazjenti għandhom ikunu infurmati bil-possibbilità ta’ żieda fit-tul tax-xagħar ta’ xfar tal-għajnejn, u iperpigmentazzjoni tal-ġilda ta’ madwar l-għajn billi dawn kienu osservati matul il-kura b’GANFORT doża waħda. Żieda fil-pigmentazzjoni kannella tal-ħabba tal-għajn ġiet osservata wkoll matul il-kura b’GANFORT (formulazzjoni b’ħafna dożi). Iż-żieda fil- pigmentazzjoni tal-ħabba tal-għajn x’aktarx li se tkun permanenti, u tista’ twassal għal differenzi fid- dehra bejn l-għajnejn meta l-kura ssir fuq għajn waħda biss. Wara li jitwaqqaf GANFORT, il-pigmentazzjoni tal-ħabba tal-għajn tista’ tkun permamenti. Wara 12-il xahar ta’ kura b’GANFORT (formulazzjoni b’ħafna dożi), l-inċidenza tal-pigmentazzjoni tal-ħabba tal-għajn kienet ta’ 0.2%. Wara 12-il xahar ta’ kura bil-qtar tal-għajnejn b’bimatoprost biss, l-inċidenza kienet ta’ 1.5% u ma żdiditx wara 3 snin ta’ kura. Il-bidla fil-pigmentazzjoni hi kkawżata minn żieda fil-kontenut ta’ melanin fil- melanoċiti u mhux minn żieda fin-numru ta’ melanoċiti. L-effetti fit-tul ta’ żieda fil-pigmentazzjoni tal-ħabba tal-għajn mhumiex magħrufa. Tibdil fil-kulur tal-ħabba tal-għajn li deher bl-għoti oftalmoloġiku ta’ bimatoprost jista’ ma jiġix osservat għal diversi xhur sa snin. La nevi u lanqas

nemex tal-ħabba tal-għajn ma jidhru li jiġu affettwati mill-kura. Pigmentazzjoni tat-tessut ta’ madwar l-għajnejn ġiet irrappurtata li kienet riversibbli f’xi pazjenti.

Edima makulari, li tinkludi edima makulari taċ-ċistojde kienet irrappurtata wara kura b’GANFORT (formulazzjoni b’ħafna dożi). Għalhekk, GANFORT doża waħda għandu jintuża b’attenzjoni f’pazjenti afakiċi, f’pazjenti psewdoafakiċi b’tiċrita fil-kapsula tal-lenti posterjuri, jew f’pazjenti b’fatturi ta’ riskju magħrufa għal edima makulari (eż. operazzjoni fl-għajnejn, okklużjonijiet fil-vina tar-retina, mard infjammatorju tal-għajnejn u retinopatija dijabetika).

GANFORT għandu jintuża b’attenzjoni f’pazjenti b’infjammazzjoni attiva fl-għajnejn (eż. uveite) minħabba li l-infjammazzjoni tista’ tiħrax.

Ġilda

Hemm potenzjal għal tkabbir ta’ xagħar li jseħħ f’żoni fejn is-soluzzjoni ta’ GANFORT tiġi f’kuntatt b’mod ripetut mas-superfiċje tal-ġilda. Għalhekk, hu importanti li tapplika GANFORT skont l- istruzzjonijiet u tevita li ċċarċar fuq il-ħaddejn jew fuq żoni oħrajn tal-ġilda.

Kundizzjonijiet oħra

GANFORT doża waħda ma kienx studjat f’pazjenti b’kundizzjonijiet infjammatorji fl-għajn, glawkoma neovaskolari, infjammatorja, angle-closure, konġenitali jew narrow-angle.

Fi studji dwar bimatoprost 0.3mg/ml f’pazjenti bi glawkoma jew bi pressjoni għolja fl-għajnejn, intwera li esponiment iktar frekwenti tal-għajn għal iktar minn doża waħda ta’ bimatoprost kuljum jista’ jnaqqas l-effett li jbaxxi l-IOP. Pazjenti li jużaw GANFORT flimkien ma’ analogi oħrajn ta’ prostaglandin għandhom jiġu mmonitorjati għal tibdil fil-pressjoni intraokulari tagħhom.

4.5 Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Ma twettaq l-ebda studju ta’ interazzjoni bil-kombinazzjoni fissa ta’ bimatoprost/timolol.

Hemm il-potenzjal għal effetti additivi li jirriżultaw fi pressjoni baxxa, u/jew bradikardija qawwija meta soluzzjoni ta’ imblokkaturi beta oftalmiċi tingħata flimkien ma’ imblokkaturi tal-kanal tal-kalċju mill-ħalq, guanethidine, sustanzi beta-adrenerġiċi li jimblukkaw, parasimpatomimetiċi, prodotti kontra l-arritmija (li jinkudu amiodarone) u digitalis glycosides.

Imblokk beta sistemiku msaħħaħ (eż. tnaqqis fir-rata ta’ taħbit tal-qalb, dipressjoni) ġie rrappurtat matul il-kura kombinata b’inibituri ta’ CYP2D6 (eż. quinidine, fluoxetine, paroxetine) u timolol.

Midrijasi li tirriżulta mill-użu fl-istess ħin ta’ imblokkaturi beta oftalmiċi u adrenaline (epinephrine) ġiet irrappurtata xi kultant.

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

Hemm dejta limitata dwar l-użu tal-kombinazzjoni fissa ta’ bimatoprost/timolol f’nisa tqal. GANFORT doża waħda m’għandux jintuża waqt it-tqala ħlief jekk ikun hemm bżonn ċar. Biex tnaqqas l-assorbiment sistemiku ara sezzjoni 4.2.

Bimatoprost

M’hemmx tagħrif kliniku disponibbli dwar nisa tqal li ġew esposti għal bimatoprost. Studji f’annimali urew effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva f’dożi maternotossiċi għoljin (ara s-sezzjoni 5.3).

Timolol

Studji epidemjoloġiċi ma wrewx effetti ta’ formazzjoni difettuża iżda wrew riskju ta’ dewmien fl-iżvilupp ġol-utru meta imblokkaturi tar-riċetturi beta jingħataw mill-ħalq. Barra minn hekk, sinjali u sintomi ta’ imblokk beta (pereżempju bradikardija, pressjoni baxxa, diffikultajiet respiratorji u ipogliċemija) kienu osservati fi trabi tat-twelid meta imblokkaturi tar-riċetturi beta ngħataw sal-ħlas. Jekk GANFORT doża waħda jingħata sal-ħlas, it-tarbija tat-twelid għandha tkun mmonitorjata bir- reqqa fl-ewwel ġranet ta’ ħajjitha. Studji f’annimali b’timolol urew effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva meta ngħataw dożi ogħla b’mod sinifikanti minn dawk li kieku kienu jintużaw fil-prattika klinika (ara sezzjoni 5.3).

Treddigħ

Timolol

Imblokkaturi beta huma eliminati fil-ħalib tas-sider tal-bniedem. Madankollu, f’dożi terapewtiċi ta’ timolol fi qtar tal-għajnejn, mhux mistenni li ammonti suffiċjenti jkunu preżenti fil-ħalib tas-sider tal- bniedem biex jipproduċu sintomi kliniċi ta’ imblokk beta fit-tarbija. Biex tnaqqas l-assorbiment sistemiku ara sezzjoni 4.2.

Bimatoprost

Mhux magħruf jekk bimatprost jiġix eliminat fil-ħalib tas-sider tal-bniedem iżda jiġi eliminat tal-firien li qed ireddgħu. GANFORT doża waħda ma għandux jintuża minn nisa li qed ireddgħu.

Fertilità

M’hemm l-ebda dejta klinika dwar l-effett ta’ GANFORT doża waħda fuq il-fertilità tal-bniedem.

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

GANFORT doża waħda ftit li xejn għandu effett fuq il-ħila biex issuq jew tħaddem magni. Bħal f’kull każ ta’ kura topika fl-għajn, jekk hekk kif iqattar jara mċajpar għal żmien qasir, il-pazjent għandu jistenna sakemm il-vista tiċċara qabel ma jsuq jew iħaddem magni.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

GANFORT doża waħda

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Ir-reazzjonijiet avversi rrappurtati fl-istudju kliniku bl-użu ta’ GANFORT doża waħda kienu limitati għal dawk li ġew irrappurtati iktar kmieni għal GANFORT (formulazzjoni b’ħafna dożi) jew għal kull waħda mis-sustanzi attivi bimatoprost jew timolol. L-ebda reazzjonijiet avversi ġodda speċifiċi għal GANFORT doża waħda ma ġew osservati fl-istudji kliniċi.

Il-maġġoranza tar-reazzjonijiet avversi rrappurtati b’GANFORT doża waħda kienu fl-għajnejn, kienu ħfief fis-severità tagħhom u l-ebda wieħed ma kien serju. Ibbażat fuq studju ta’ 12-il ġimgħa ta’

GANFORT doża waħda mogħti darba kuljum, l-iktar reazzjoni avversa li kienet irrappurtata b’GANFORT doża waħda kienet iperimija konġuntivali (il-biċċa l-kbira minn traċċa sa ħafifa u maħsuba li hi ta’ natura mhux infjammatorja) f’madwar 21% tal-pazjenti u wasslet għal waqfien tal- kura f’1.4% tal-pazjenti.

Lista tabulata ta’ reazzjonijiet avversi

Tabella 1 tippreżenta r-reazzjonijiet avversi li ġew irrappurtati matul studji kliniċi kemm dwar GANFORT doża waħda kif ukoll formulazzjonijiet ta’ doża multipla ta’ Ganfort (f’kull sezzjoni ta’ frekwenza, ir-reazzjonijiet avversi huma mniżżlin skond is-serjeta’ tagħhom. L-effetti li huma l-aktar serji mniżżlin l-ewwel, segwiti minn dawk anqas serji) jew fil-perjodu ta’ wara t-tqegħid fis-suq.

Il-frekwenza tal-effetti avversi possibbli elenkata hawn taħt hi definita bl-użu tal-konvenzjoni li ġejja:

Komuni ħafna

≥1/10

 

 

Komuni

≥1/100 sa <1/10

 

 

Mhux komuni

≥1/1,000 sa <1/100

 

 

Rari

≥1/10,000 sa <1/1,000

 

 

Rari ħafna

<1/10,000

 

 

Mhux magħrufa

Ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli

Tabella 1

 

 

 

 

 

 

 

Sistema tal-Klassifika tal-

Frekwenza

Reazzjoni avversa

 

Organi

 

 

 

Disturbi fis-sistema immuni

Mhux magħrufa

reazzjonijiet tasensittività

 

 

 

eċċessiva li jinkludu sinjali jew

 

 

 

sintomi tadermatite allerġika,

 

 

 

anġjoedema, allerġija fl-

 

 

 

għajnejn

 

Disturbi psikjatriċi

Mhux magħrufa

Nuqqas tarqad2, ħmar il-lejl2

 

Disturbi fis-sistema nervuża

Komuni

uġigħ taras, sturdament2

 

 

Mhux magħrufa

Tibdil fis-sens tat-togħma2

 

Disturbi fl-għajnejn

Komuni ħafna

iperemija tal-konġuntiva.

 

 

 

 

 

 

Komuni

keratite punctuate, erożjoni tal-

 

 

 

kornea2, sensazzjoni taħruq2,

 

 

 

irritazzjoni tal-konġuntiva1,

 

 

 

ħakk fl-għajnejn, sensazzjoni ta

 

 

 

tingiż fl-għajnejn2, sensazzjoni

 

 

 

li qisu hemm xi fraka fl-għajn,

 

 

 

għajnejn xotti, eritema tatebqet

 

 

 

il-għajn, uġigħ fl-għajnejn,

 

 

 

fotofobija, tnixxija mill-għajn2,

 

 

 

disturb fil-vista2, ħakk ftebqet

 

 

 

il-għajn, iċ-ċarezza tal-vista

 

 

 

tmur għall-agħar2, blefarite2,

 

 

 

edema tatebqet il-għajn,

 

 

 

irritazzjoni tal-għajnejn, żieda

 

 

 

fid-dmugħ, ix-xagħar tal-

 

 

 

għajnejn jikber.

 

 

Mhux komuni

irite2, edema tal-konġuntiva2,

 

 

 

uġigħ ftebqet il-għajn2,

 

 

 

sensazzjoni mhux normali fl-

 

 

 

għajn1, astenopija, trikijażi2,

 

 

 

iperrpigmentazzjoni tal-iris2, is-

 

 

 

sulcus tal-għajn jinżel fil-ħofra2,

 

 

 

tebqet il-għajn tinġibed lura2,

 

 

 

tibdl fil-kulur tatebqet il-għajn

 

 

 

(tiskura)1.

 

 

Mhux magħrufa

edema makulari ċistojde2, nefħa

 

 

 

fl-għajnejn, vista mċajpra2

 

Disturbi fil-qalb

Mhux magħrufa

Bradikardija

 

Disturbi respiratorji, toraċiċi u

Komuni

Rinite2

 

 

 

 

medjastinali

 

 

 

 

 

 

Mhux komuni

qtugħ tanifs

 

Mhux magħrufa

bronkospażmu (l-aktar

 

 

fpazjenti bmard

 

 

bronkospastiku li kien jeżisti

 

 

minn qabel)2, ażżma

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta

Komuni

pigmentazzjoni blefarali2, ix-

taħt il-ġilda

 

xagħar jikber bmod eċċessiv u

 

 

fpostijiet mhux tas-soltu2,

 

 

iperpigmentazzjoni tal-ġilda

 

 

(periokulari).

 

Mhux magħrufa

Alopeċja2

Disturbi ġenerali u

Mhux magħrufa

għeja

kondizzjonijiet tamnejn

 

 

jingħata

 

 

1reazzjonijiet avversi osservati biss bil-formulazzjoni tadoża waħda taGanfort 2reazzjonijiet avversi osservati biss bil-formulazzjoni tadoża multipla taGanfort

Bħal mediċini oftalmiċi oħrajn li jiġu applikati bmod topiku, GANFORT (bimatoprost/timolol) jiġi assorbit ġoċ-ċirkolazzjoni sistemika. L-assorbiment tatimolol jistajikkawża effetti mhux mixtieqa simili bħal dawk osservati meta jintużaw mediċini beta-blocking sistemiċi. L-inċidenza taADRs sistemiċi wara l-għoti oftalmiku topiku hi iktar baxxa minn dik tal-għoti sistemiku. Biex tnaqqas l- assorbiment sistemiku, ara sezzjoni 4.2.

Reazzjonijiet avversi addizzjonali li ġew osservati bxi waħda miż-żewġ sustanzi attivi (bimatoprost jew timolol), u li jistgħu potenzjalment iseħħu wkoll bGANFORT, huma elenkati hawn taħt fTabella 2:

Tabella 2

Sistema tal-Klassifika tal-Organi

 

Reazzjoni avversa

Disturbi fis-sistema immuni

 

reazzjonijiet allerġiċi sistemiċi li jinkludu

 

 

anafilassi1

Disturbi fil-metaboliżmu u n­nutrizzjoni

 

ipogliċemija1

Disturbi psikjatriċi

 

depressjoni1, telf tamemorja1

Disturbi fis-sistema nervuża

 

sinkope1, inċident ċerebrovaskulari1, żieda fis-

 

 

sinjali u sintomi tamijastenija gravis1,

 

 

parestesija1, iskemija tal-moħħ1

Disturbi fl-għajnejn

 

tnaqqis fis-sensittività tal-kornea1, diplopija1,

 

 

ptożi1, qlugħ korojdali wara operazzjoni ta

 

 

filtrazzjoni (ara sezzjoni 4.4)1, keratite1,

 

 

blefarospażmu2, emorraġija tar-retina2, uveite2,

Disturbi fil-qalb

 

imblokk atrijoventrikulari1, il-qalb tieqaf1,

 

 

arritmija1, insuffiċjenza tal-qalb1, insuffiċjenza

 

 

konġestiva tal-qalb1, uġigħ fis-sider1,

 

 

palpitazzjonijiet1, edema1

Disturbi vaskulari

 

pressjoni baxxa1, pressjoni għolja2, fenomenu ta

 

 

Raynaud1, idejn jew saqajn kesħin1

Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjastinali

 

Aggravament tal-ażżma2, aggravament ta

 

 

COPD2, sogħla1

 

Disturbi gastrointestinali

dardir1,2, dijarea1, dispepsija1, ħalq xott1, uġigħ

 

addominali1, rimettar1

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti tataħt il-ġilda

raxx qisu psorjasi1 jew aggravament tapsorjasi1,

 

raxx tal-ġilda1

Disturbi muskolu-skeletriċi u tat-tessuti

uġigħ fil-muskoli1

konnettivi

 

Disturbi fis-sistema riproduttiva u fis-sider

disfunzjoni sesswali1, tnaqqis fil-libido1

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet tamnejn

astenija1,2

jingħata

 

Investigazzjonijiet

testijiet tal-funzjoni tal-fwied (LFT) briżultat

 

mhux normali2

1reazzjonijiet avversi osservati bTimolol mogħti waħdu

2reazzjonijiet avversi osservati bBimatoprost mogħti waħdu

Reazzjonijiet avversi rrappurtati bi qtar tal-għajnejn li fih fosfat

Każijiet ta’ kalċifikazzjoni korneali ġew irrappurtati b’mod rari ħafna f’assoċjazzjoni mal-użu ta’ taqtir tal-għajnejn li fih fosfat f’xi pazjenti li kellhom ħsara sinifikanti fil-kornea.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V*.

4.9 Doża eċċessiva

Doża eċċessiva topika b’GANFORT doża waħda mhux mistennija li sseħħ jew li tkun assoċjata ma’ tossiċità.

Bimatoprost

Jekk GANFORT doża waħda jinbela’ aċċidentalment, l-informazzjoni li ġejja tista’ tkun utli: fi studji orali li damu ġimagħtejn li saru fuq il-ġrieden u l-firien, dożi ta’ bimatoprost sa 100 mg/kg/jum ma pproduċew l-ebda tossiċità; dan jikkorrispondi għal doża fil-bniedem ekwivalenti għal 8.1 u 16.2 mg/kg, rispettivament. Dawn id-dożi huma mill-inqas 7.5 darbiet ogħla mill-ammont ta’ bimatoprost f’doża aċċidentali tal-kontenut kollu ta’ kartuna ta’ GANFORT doża waħda (90 kontenitur b’doża waħda x 0.4 mL; 36 mL) f’tifel/tifla ta’ 10 kg [(36 mL*0.3 mg/mL ta’ bimatoprost)/10 kg; 1.08 mg/kg].

Timolol

Sintomi ta’ doża eċċessiva ta’ timolol jinkludu: bradikardija, pressjoni baxxa, bronkospażmi, uġigħ ta’ ras, sturdament, qtugħ ta’ nifs, u waqfien tal-qalb. Studju li sar fuq pazjenti b’insuffiċjenza tal-kliewi wera li timolol ma jitneħħiex malajr bid-dijalisi.

Jekk tittieħed doża eċċessiva, il-kura għandha tkun sintomatika u ta’ appoġġ.

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Oftalmoloġiku, sustanzi ta’ imblokkaturi beta – Kodiċi ATC:

S01ED51

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

GANFORT doża waħda jikkonsisti f’żewġ sustanzi attivi: bimatoprost u timolol. Dawn iż-żewġ komponenti jnaqqsu l-pressjoni għolja ġewwa l-għajn (IOP) b’mekkaniżmi li jaħdmu flimkien u r- riżultati tat-tnejn f’daqqa jirriżultaw fi tnaqqis ta’ IOP meta mqabbel ma’ l-effett ta’ kull wieħed mill- komponenti meta jingħata waħdu. GANFORT doża waħda jibda jaħdem malajr.

Bimatoprost hu sustanza attiva qawwija li tbaxxi l-pressjoni fl-għajn. Huwa prostamide sintetiku, strutturalment relatat ma’ prostaglandin F2 (PGF2 ), li ma jaħdimx permezz ta’ xi riċettur ta’ prostaglandin magħruf. Bimatoprost selettivament jimita l-effetti tas-sustanzi biosintetizzati ġodda magħrufa bħala prostamidi. Madankollu, l-istruttura tar-riċettur ta’ prostamide għadha ma kinitx identifikata. Il-mod kif bimatoprost inaqqas l-pressjoni fl-għajn fin-nies hu billi jżid il-ħruġ ta’ aqueous humour mis-sistema trabekulari u jtejjeb il-ħruġ uveosklerali.

Timolol huwa imblokkartur mhux selettiv tar-riċetturi adrenerġiċi beta1 u beta2 li m’għandux attività simpatomimetika intrinsika sinjifikanti, effett dipressanti dirett fuq il-qalb, jew effett ta’ anestesija lokali (stabilizzazzjoni tal-membrana). Timolol inaqqas l-IOP billi jnaqqas il-formazzjoni ta’ aqueous humour. Il-mekkaniżmu kif jaħdem preċiż mhuwiex stabbilit b’mod ċar, iżda l-inibizzjoni tas-sintesi ta’ AMP ċiklika kkawżata minn stimulazzjoni endoġenuża tar-riċetturi beta-adrenerġiċi hi probabbli.

Effetti kliniċi

Studju kliniku ta’ 12-il ġimgħa (double-masked, li fih il-parteċipanti ntgħażlu b’mod każwali, bi grupp parallel) qabbel l-effikaċja u s-sigurtà ta’ GANFORT doża waħda ma’ GANFORT (formulazzjoni b’ħafna dożi) f’pazjenti bi glawkoma jew pressjoni okulari għolja. GANFORT doża waħda kiseb effikaċja li tbaxxi l-IOP li ma kinitx inferjuri għal GANFORT (formulazzjoni b’ħafna dożi): il-limitu ta’ fuq ta’ 95% CI tad-differenza bejn il-kuri kien fil-medda tal-marġni definit minn qabel ta’ 1.5 mm Hg f’kull punt ta’ żmien li ġie evalwat (sigħat 0, 2, u 8) f’ġimgħa 12 (għall-analiżi primarja), u wkoll f’ġimgħat 2 u 6, għall-bidla medja mil-linja bażi tal-IOP fl-agħar għajn (IOP tal-agħar għajn tirreferi għall-għajn bl-ogħla IOP medja matul il-jum fil-linja bażi). Fil-fatt, il-limitu ta’ fuq ta’ 95% CI ma qabiżx 0.14 mm Hg f’ġimgħa 12.

Iż-żewġ gruppi ta’ kura wrew tnaqqis medju mil-linja bażi li kien statistikament u klinikament sinifikanti fl-IOP fl-agħar għajn fil-punti kollha ta’ żmien tal-follow-up matul l-istudju (p < 0.001). Il- bidliet medji mil-linja bażi tal-IOP fl-agħar għajn varjat minn -9.16 sa -7.98 mm Hg għall-grupp ta’ GANFORT (doża waħda), u minn -9.03 sa -7.72 mm Hg għall-grupp ta’ GANFORT (formulazzjoni b’ħafna dożi) matul l-istudju li dam 12-il ġimgħa.

GANFORT doża waħda kiseb ukoll effikaċja li tbaxxi l-IOP ekwivalenti għal GANFORT (formulazzjoni b’ħafna dożi) fl-IOP medja fl-għajnejn u fl-IOP fl-agħar għajn f’kull punt ta’ żmien ta’ follow-up f’ġimgħat 2, 6 u 12.

Ibbażat fuq studji dwar GANFORT (formulazzjoni b’ħafna dożi), l-effett tat-tnaqqis ta' IOP ta’ GANFORT mhux inferjuri għal dak li ntlaħaq b’terapija aġġuntiva ta’ bimatoprost (darba kuljum) u timolol (darbtejn kuljum).

Dejta minn letteratura eżistenti għal GANFORT (formulazzjoni b’ħafna dożi) tissuġġerixxi li dożaġġ filgħaxija jista’ jkun iktar effettiv f’li jbaxxi l-IOP minn dożaġġ filgħodu. Madankollu, trid tingħata konsiderazzjoni għall-possibbiltà ta’ konformità meta tikkunsidra jew dożaġġ filgħodu jew filgħaxija.

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ GANFORT doża waħda fit-tfal b’età inqas minn 18-il sena għadhom ma ġewx determinati s’issa.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Prodott mediċinali GANFORT

Konċentrazzjonijiet ta’ bimatoprost u ta’ timolol fil-plażma kienu determinati fi studju crossover fejn kuri b’terapija waħda ta’ GANFORT (formulazzjoni b’ħafna dożi) f’persuni b’saħħithom kienu mqabbla. L-assorbiment sistemiku tal-komponenti individwali kien minimu u ma kienx affettwat mill- ko-amministrazzjoni b’forma waħda

F’żewġ studji ta’ 12-il xahar dwar GANFORT (formulazzjoni b’ħafna dożi) li fihom tkejjel l- assorbiment sistemiku, ma ġiet osservata l-ebda akkumulazzjoni ta’ l-ebda wieħed mill-komponenti individwali.

Bimatoprost

Bimatoprost jippenetra sew fil-kornea umana u fl-isklera in vitro. Wara l-għotja fl-għajn, l-espożizzjoni sistemika ta’ bimatoprost tkun baxxa ħafna u mingħajr akkumulazzjoni fuq tul ta’ żmien. Wara li tqattret qatra waħda ta’ 0.03% bimatoprost kuljum fiż-żewġ għajnejn għal ħmistax, il-konċentrazzjonijiet fid-demm laħqu l-massimu fi żmien 10 minuti wara l-għotja tad-doża u naqsu sa taħt l-inqas limitu ta’ osservazzjoni (0.025 ng/ml) fi żmien 1.5 sigħat wara l-għotja tad-doża. Il-medja tal-valuri ta’ Cmax u AUC 0-24siegħa kienu simili fis-7 u l-14-il ġurnata f’ammonti ta’ madwar 0.08 ng/ml u 0.09 ng siegħa/ml rispettivament, u dan jindika li konċentrazzjoni fissa tal-mediċina ntlaħqet matul l-ewwel ġimgħa ta’ l-għotja fl-għajn.

Bimatoprost jitqassam b’mod moderat fit-tessuti tal-ġisem u l-volum ta’ distribuzzjoni sistemika fl- istat fiss fin-nies hu ta’ 0.67 l/kg. Fid-demm uman, bimatoprost ikun l-aktar fil-plażma. 88% ta’ bimatoprost jeħel mal-proteini tad-demm fil-plażma.

Bimatoprost hu l-iktar sustanza li tiċċirkola fid-demm hekk kif jilħaq iċ-ċirkolazzjoni sistemika wara l-għotja fl-għajn. Bimatoprost imbagħad jgħaddi minn ossidazzjoni, N-deethylation u glukoronidazzjoni biex jifforma varjetà differenti ta’ metaboliti.

Bimatoprost jiġi eliminat primarjament mill-kliewi, sa 67% mid-doża mogħtija mill-vina lil voluntiera f’saħħithom kienet imneħħija fl-awrina, 25% tad-doża tneħħiet fl-ippurgar. Il-half-life ta’ l-eliminazzjoni, wara l-għoti ġol-vina, kienet ta’ madwar 45 minuta; it-tneħħija totali mid-demm kienet ta’ 1.5 l/siegħa/kg.

Karatteristiċi f’pazjenti aktar anzjani

Wara doża ta’ darbtejn kuljum ta’ bimatoprost 0.3 mg/ml, il-valur medju tal-AUC0-24siegha ta’ 0.0634 ng•siegħa/ml ta’ bimatoprost fl-anzjani (individwi ta’ 65 sena jew aktar) kien, b’mod

sinifikanti, ogħla minn 0.0218 ng•siegħa/ml f’adulti żgħażagħ f’saħħithom. Madankollu, dan ir-riżultat mhux klinikament rilevanti għaliex l-espożizzjoni sistemika kemm għall-individwi anzjani kif ukoll għaż-żgħażagħ baqgħet baxxa ħafna wara l-għoti tad-doża fl-għajn. Ma kienx hemm akkumulazzjoni ta’ bimatoprost fid-demm maż-żmien, u l-profil tas-sigurtà kien simili f’pazjenti anzjani u fiż- żgħażagħ.

Timolol

Wara li jitqattar qtar ta’ 0.5% fl-għajn f’persuni li għaddew minn operazzjoni tal-katarretti, l-ogħla konċentrazzjoni ta’ timolol kienet ta’ 898 ng/ml fl-aqueous humour siegħa wara d-doża. Parti mid- doża tkun assorbita sistemikament fejn tiġi metabolizzata mill-fwied b’mod estensiv. Il-half-life ta’ timolol fil-plażma hija ta’ madwar 4 sigħat sa 6 sigħat. Timolol jiġi metabolizzat parzjalment mill- fwied u timolol u l-metaboliti tiegħu jiġu mneħħija mill-kliewi. Timolol ma jintrabatx b’mod estensiv mal-plażma.

5.3 Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Prodott mediċinali GANFORT

Studji dwar l-effett tossiku minn dożi ripetuti fl-għajn ta’ GANFORT (formulazzjoni b’ħafna dożi) ma wrew l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin. Il-profil tas-sigurtà sistemika u ta’ l-għajnejn, tal- komponenti individwali huwa stabbilit tajjeb.

Bimatoprost

Tagħrif mhux kliniku bbażat fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku fuq il- ġeni, riskju ta’ kanċer ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin. Studji f’annimali gerriema pproduċew assorbiment speċifiku għall-ispeċi f’livelli ta’ 33 sa 97 darba aktar minn dak li ntlaħaq fil-bnedmin wara li ngħata fl-għajnejn.

Meta konċentrazzjoni ta’ 0.03% ta’ bimatoprost ingħatat kuljum fl-għajnejn tax-xadini, irriżultat f’żieda fil-pigmentazzjoni tal-ħabba tal-għajn u effetti periokulari marbuta mad-doża li huma riversibbli u karatterizzati minn sulcus promininenti fuq u/jew isfel u twessigħ tal-fissura palpebrali.

Iż-żieda fil-pigmentazzjoni tal-ħabba ta’ l-għajn tidher li hi kkaġunata minn żieda fl-istimulazzjoni tal-produzzjoni ta’ melanin fil-melanoċiti u mhux minn żieda fin-numru ta’ melanoċiti. L-ebda bidliet funzjonali jew mikroskopiċi marbuta mal-effetti periokulari ma kienu osservati, u l-mekkaniżmu ta’ azzjoni għall-bidliet periokulari mhux magħruf.

Timolol

Tagħrif mhux kliniku bbażat fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn dożi ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni, riskju ta’ kanċer, effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva, ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin.

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ eċċipjenti

Sodium chloride

Sodium phosphate dibasic heptahydrate

Citric acid monohydrate

Hydrochloric acid jew sodium hydroxide (biex ikun aġġustat il-livell ta’ pH)

Ilma ppurifikat

6.2 Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Sentejn

Ġaladarba l-borża tinfetaħ, uża fi żmien 7 ijiem. Armi l-kontenitur b’doża waħda miftuħ immedjatament wara l-ewwel użu.

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Dan il-prodott mediċinali m’għandux bżonn kundizzjonijiet ta’ temperatura speċjali għall-ħażna. Aħżen il-kontenituri b’doża waħda fil-borża sabiex tilqa’ mid-dawl u mill-umdità.

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Kontenituri trasparenti, b’doża waħda, magħmula minn polyethylene ta’ densità baxxa (LDPE - low density polyethylene) b’tarf li jista’ jitqaċċat billi ddawwar.

Kull kontenitur b’doża waħda fih 0.4 ml ta’ soluzzjoni.

Id-daqsijiet li ġejjin tal-pakketti huma disponibbli: kaxxi li jkun fihom 5, 30 jew 90 kontenitur b’doża waħda; kull strixxa ta’ 5 kontenituri b’doża waħda hija ppakkjata f’borża magħmula minn fojl tal- aluminju. Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi

L-ebda ħtiġijiet speċjali.

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

L-Irlanda

8. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/06/340/003 5 kontenituri b’doża waħda

EU/1/06/340/004 30 kontenitur b’doża waħda

EU/1/06/340/005 90 kontenitur b’doża waħda

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 19 ta’ Mejju 2006

Data tal-aħħar tiġdid: 23 ta’ Ġunju, 2011

10. DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

<{XX/SSSS}>

<{JJ/XX/SSSS}> <{JJ xahar SSSS}>

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini: http://www.ema.europa.eu

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati