Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ganfort (bimatoprost / timolol) – Tikkettar - S01ED51

Updated on site: 07-Oct-2017

Isem tal-MediċinaGanfort
Kodiċi ATCS01ED51
Sustanzabimatoprost / timolol
ManifatturAllergan Pharmaceuticals Ireland

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA GĦAL FLIXKUN WIEĦED

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

GANFORT 0.3 mg/ml + 5 mg/ml qtar għall-għajnejn, soluzzjoni bimatoprost/timolol

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

1 ml ta’ soluzzjoni fih 0.3 mg ta’ bimatoprost u 5 mg timolol (bħala 6.8 mg ta’ timolol maleate).

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Benzalkonium chloride, sodium chloride, sodium phosphate dibasic heptahydrate, citric acid monohydrate, hydrochloric acid jew sodium hydroxide (biex tadatta l-pH) u ilma ppurifikat. Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Qtar għall-għajnejn, soluzzjoni, 3 ml

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għall-għajnejn.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt qabel l-użu.

8.DATA TA’ SKADENZA

EXP

Armih erba’ ġimgħat wara li tiftħu l-ewwel darba

Infetaħ:

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

L-Irlanda

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/06/340/001

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

GANFORT

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA BI TLETT IFLIEXKEN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

GANFORT 0.3 mg/ml + 5 mg/ml qtar għall-għajnejn, soluzzjoni bimatoprost/timolol

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

1 ml ta’ soluzzjoni fih 0.3 mg ta’ bimatoprost u 5 mg timolol (bħala 6.8 mg ta’ timolol maleate)

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Benzalkonium chloride, sodium chloride, sodium phosphate dibasic heptahydrate, citric acid monohydrate, hydrochloric acid jew sodium hydroxide (biex tadatta l-pH) u ilma ppurifikat. Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Qtar għall-għajnejn, soluzzjoni, 3 x 3 ml

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għall-għajnejn.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt qabel l-użu.

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

Armi erba’ ġimgħat wara li tiftħu l-ewwel darba

Infetaħ (1)

Infetaħ (2)

Infetaħ (3)

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

L-Irlanda

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/06/340/002

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

GANFORT

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

FLIXKUN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

GANFORT 0.3 mg/ml + 5 mg/ml qtar għall-għajnejn, soluzzjoni. bimatoprost/timolol

Użu għall-għajnejn

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel ma tużah.

3.DATA TA’ SKADENZA

EXP

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

3 ml

6.OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA BORŻA LI FIHA STRIXXA TA’ 5 KONTENITURI B’DOŻA WAĦDA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

GANFORT 0.3 mg/ml + 5 mg/ml qtar għall-għajnejn, soluzzjoni, f’kontenitur b’doża waħda bimatoprost/timolol

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

1 ml ta’ soluzzjoni fih 0.3 mg ta’ bimatoprost u 5 mg timolol (bħala 6.8 mg ta’ timolol maleate).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sodium chloride, sodium phosphate dibasic heptahydrate, citric acid monohydrate, hydrochloric acid jew sodium hydroxide (biex tadatta l-pH) u ilma ppurifikat.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Qtar għall-għajnejn, soluzzjoni

5 x 0.4 ml

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għall-għajnejn.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

Ġaladarba l-borża tinfetaħ, uża l-kontenituri b’doża waħda fi żmien 7 ijiem.

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Żomm il-kontenituri b’doża waħda fil-borża sabiex tilqa’ mid-dawl u mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Armi l-kontenitur b’doża waħda miftuħ immedjatament wara l-użu.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road,

Westport,

Co. Mayo,

L-Irlanda

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/06/340/0013-005

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

Għall-użu ta’ darba biss

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

]

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA GĦALL-BORŻA LI FIHA STRIXXA TA’ 5 KONTENITURI B’DOŻA WAĦDA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

GANFORT 0.3 mg/ml + 5 mg/ml, qtar għall-għajnejn, soluzzjoni, f’kontenitur b’doża waħda bimatoprost/timolol

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

1 ml ta’ soluzzjoni fih 0.3 mg ta’ bimatoprost u 5 mg ta’ timolol (bħala 6.8 mg ta’ timolol maleate).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sodium chloride, sodium phosphate dibasic heptahydrate, citric acid monohydrate, hydrochloric acid jew sodium hydroxide (biex jaġġusta l-pH) u ilma ppurifikat.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Qtar għall-għajnejn, soluzzjoni

5 x 0.4 ml

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għall-għajnejn.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Żomm il-kontenituri b’doża waħda fil-borża sabiex tilqa’ mid-dawl u mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Armi l-kontenitur b’doża waħda miftuħ immedjatament wara l-użu.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road,

Westport,

Co. Mayo,

L-Irlanda

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/06/340/003

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

Għall-użu ta’ darba biss

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

GANFORT doża waħda

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA LI FIHA 30 KONTENITUR B’DOŻA WAĦDA (IPPROVDUTI F’6 BOROŻ, LI KULL WAĦDA FIHA 5 KONTENITURI B’DOŻA WAĦDA)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

GANFORT 0.3 mg/ml + 5 mg/ml qtar għall-għajnejn, soluzzjoni, f’kontenitur b’doża waħda bimatoprost/timolol

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

1 ml ta’ soluzzjoni fih 0.3 mg ta’ bimatoprost u 5 mg timolol (bħala 6.8 mg ta’ timolol maleate)

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sodium chloride, sodium phosphate dibasic heptahydrate, citric acid monohydrate, hydrochloric acid jew sodium hydroxide (biex tadatta l-pH) u ilma ppurifikat.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Qtar għall-għajnejn, soluzzjoni

30 x 0.4 ml

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għall-għajnejn.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Żomm il-kontenituri b’doża waħda fil-borża sabiex tilqa’ mid-dawl u mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

Armi l-kontenitur b’doża waħda miftuħ immedjatament wara l-użu.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road,

Westport,

Co. Mayo,

L-Irlanda

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/06/340/004

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

Għall-użu ta’ darba biss

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

GANFORT doża waħda

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA LI FIHA 90 KONTENITUR B’DOŻA WAĦDA (IPPROVDUTI FI 18-IL BORŻA, LI KULL WAĦDA FIHA 5 KONTENITURI B’DOŻA WAĦDA)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

GANFORT 0.3 mg/ml + 5 mg/ml, qtar għall-għajnejn, soluzzjoni, f’kontenitur b’doża waħda bimatoprost/timolol

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

1 ml ta’ soluzzjoni fih 0.3 mg ta’ bimatoprost u 5 mg ta’ timolol (bħala 6.8 mg ta’ timolol maleate).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sodium chloride, sodium phosphate dibasic heptahydrate, citric acid monohydrate, hydrochloric acid jew sodium hydroxide (biex jaġġusta l-pH) u ilma ppurifikat.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Qtar għall-għajnejn, soluzzjoni

90 x 0.4 ml

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għall-għajnejn.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Żomm il-kontenituri b’doża waħda fil-borża sabiex tilqa’ mid-dawl u mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Armi l-kontenitur b’doża waħda miftuħ immedjatament wara l-użu.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road,

Westport,

Co. Mayo,

L-Irlanda

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/06/340/005

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

Għall-użu ta’ darba biss

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

GANFORT doża waħda

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

KONTENITUR B’DOŻA WAĦDA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

GANFORT bimatoprost/timolol

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

0.4 ml

6. OĦRAJN

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati