Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gardasil (human papillomavirus type 6 L1 protein...) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - J07BM01

Updated on site: 07-Oct-2017

Isem tal-MediċinaGardasil
Kodiċi ATCJ07BM01
Sustanzahuman papillomavirus type 6 L1 protein / human papillomavirus type 11 L1 protein / human papillomavirus type 16 L1 protein / human papillomavirus type 18 L1 protein
ManifatturMSD VACCINS

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Gardasil, suspensjoni għall-injezzjoni.

Gardasil, suspensjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest.

Vaċċin għall-Papillomavirus Uman [Tipi 6, 11, 16, 18] (Rikombinanti, adsorbit).

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Doża waħda (0.5 ml) fiha madwar:

Papillomavirus Uman1

Proteina tip 6 L12,3

20 mikrogramma

Papillomavirus Uman1

Proteina tip 11 L12,3

40 mikrogramma

Papillomavirus Uman1

Proteina tip 16 L12,3

40 mikrogramma

Papillomavirus Uman1

Proteina tip 18 L12,3

20 mikrogramma

1Papillomavirus Uman = HPV.

2L1 proteina fis-sura ta' partikuli qishom virus prodotti fiċ-ċelluli tal-ħmira (Saccharomyces cerevisiae CANADE 3C-5 (Speċi 1895)) minn teknoloġija DNA rikombinanti.

3adsorbit fuq amorphous aluminium hydroxyphosphate sulphate adjuvant (0.225 milligramma Al).

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Gardasil, suspensjoni għall-injezzjoni.

Gardasil, suspensjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest.

Qabel ma jitħawwad, Gardasil jista' jidher bħala likwidu ċar bi preċipitat abjad. Wara li jitħawwad sewwa, isir likwidu abjad u mċajpar.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Gardasil hu vaċċin biex jintuża mill-età ta’ 9 snin għall-prevenzjoni ta’:

-leżjonijiet ġenitali (ċervikali, vulvari u vaġinali) qabel isiru malinni, leżjonijiet anali qabel isiru malinni, kansers ċervikali u kansers anali li l-kawża tagħhom hi marbuta ma’ ċerti tipi onkoġeniċi ta’ Papillomavirus Uman (HPV)

-felul ġenitali (condyloma acuminata) li l-kawża tagħhom hija marbuta ma’ tipi speċifiċi ta’ HPV.

Ara sezzjonijiet 4.4 u 5.1 għal tagħrif importanti dwar dejta li ssostni din l-indikazzjoni.

Gardasil għandu jintuża skond ir-rakkomandazzjonijiet uffiċjali.

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Individwi minn 9 snin sa u inkluż 13-il sena

Gardasil jista’ jingħata skont skeda ta’ 2 dożi (0.5 ml fix-xhur 0 u 6) (ara sezzjoni 5.1).

Jekk it-tieni doża tat-tilqima tingħata qabel 6 xhur wara l-ewwel doża, dejjem għandha tingħata it-

tielet doża.

B’mod alternattiv, Gardasil jista’ jingħata skont skeda ta’ 3 dożi (0.5 ml fix-xhur 0, 2 u 6). It-tieni doża għandha tingħata mill-inqas xahar wara l-ewwel doża u t-tielet doża għandha tingħata mill-inqas 3 xhur wara t-tieni doża. It-tliet dożi għandhom jingħataw fi żmien sena.

Individwi ta’ 14-il sena u akbar

Gardasil għandu jingħata skont skeda ta’ 3 dożi (0.5 ml fix-xhur 0, 2 u 6).

It-tieni doża għandha tingħata mill-inqas xahar wara l-ewwel doża u t-tielet doża għandha tingħata mill-inqas 3 xhur wara t-tieni doża. It-tliet dożi għandhom jingħataw fi żmien sena.

Gardasil għandu jintuża skont ir-rakkomandazzjonijiet uffiċjali.

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Gardasil fit-tfal taħt id-9 snin għadhom ma ġewx determinati s’issa. Dejta mhux disponibbli (ara sezzjoni 5.1).

Huwa rrakkomandat li individwi li jirċievu l-ewwel doża ta’ Gardasil itemmu l-kors ta’ tilqim b’Gardasil (ara sezzjoni 4.4).

Il-ħtieġa għal doża booster ma ġietx stabbilita.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Il-vaċċin għandu jingħata permezz ta’ injezzjoni ġol-muskoli. Is-sit preferit huwa ż-żona tad-deltojd fin-naħa ta’ fuq tad-driegħ jew fiż-żona anterolaterali ogħla tal-koxxa.

Gardasil m’għandux jiġi injettat intravaskularment. La amministrazzjoni taħt il-ġilda u lanqas amministrazzjoni fil-ġilda ma ġiet studjata. Dawn il-metodi ta’ amministrazzjoni mhumiex rakkomandati (ara sezzjoni 6.6).

4.3Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieħed mill-eċċipjenti.

Individwi li jiżviluppaw sintomi ta’ sensittività eċċessiva wara li jirċievu doża ta’ Gardasil m’għandhomx jirċievu dożi addizzjonali ta’ Gardasil.

L-għoti ta’ Gardasil għandu jkun pospost f’individwi li jbatu minn mard b’deni serju u akut. Madankollu, il-preżenza ta’ infezzjoni minuri, bħal infezzjoni ħafifa fl-apparat respiratorju ta’ fuq jew deni mhux qawwi, mhix kontra-indikazzjoni għall-immunizzazzjoni.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Meta tittieħed deċiżjoni li individwu jitlaqqam wieħed għandu jqis ir-riskju ta’ esponiment għal HPV li huwa kellu fil-passat u l-benefiċċju li jista’ jieħu mit-tilqim.

Bħat-tilqim kollu li jingħata b’injezzjoni, kura medika xierqa għandha tkun dejjem disponibbli immedjatament f'każ ta’ reazzjonijiet anafilattiċi rari wara l-għoti tal-vaċċin.

Sinkope (ħass ħażin), xi kultant assoċjat ma’ waqgħa, jista’ jseħħ wara, jew saħansitra qabel, kwalunkwe tilqim, speċjalment fl-adoloxxenti bħala rispons psikoġeniku għall-injezzjoni bil-labra. Dan jista’ jiġri flimkien ma’ diversi sinjali newroloġiċi bħal disturb temporanju fil-vista, parasteżija u ċaqliq toniku-kloniku tar-riġlejn waqt l-irkupru. Għalhekk, il-persuni li jitlaqqmu għandhom jiġu osservati għal madwar 15-il minuta wara l-għoti tal-vaċċin. Huwa importanti li jkun hemm proċeduri biex jiġu evitati inċidenti waqt ħass ħażin.

Bħal kull vaċċin, it-tilqima b’Gardasil tista’ ma tirriżultax fi protezzjoni għar-reċipjenti kollha tal- vaċċin.

Gardasil ser jipproteġi biss kontra l-mard ikkawżat mit-tipi 6, 11, 16 u 18 tal-HPV u sa ċertu punt, kontra l-mard ikkawżat minn ċerti tipi ta’ HPV relatati (Ara sezzjoni 5.1). Għaldaqstant, għandhom ikomplu jittieħdu prekawzjonijiet xierqa kontra mard trasmess sesswalment.

Gardasil huwa għal użu profilattiku biss u ma għandu ebda effett fuq infezzjonijiet HPV jew fuq mard kliniku stabbilit. Ma ntweriex li Gardasil għandu effett terapewtiku. Għalhekk, il-vaċċin mhuwiex indikat għall-kura ta’ kanċer ċervikali, leżjonijiet displastiċi ċervikali, tal-vulva, vaġinali ta' grad għoli jew felul ġenitali. Gardasil, ukoll, mhuwiex maħsub biex jevita l-progress ta’ feriti oħra stabbiliti marbuta mal-HPV.

Gardasil ma jimpedixxix leżjonijiet minħabba vaċċin tip HPV f’individwi infettati b’dak it-tip ta’ HPV fil-ħin tat-tilqima (ara sezzjoni 5.1).

L-użu ta’ Gardasil f’nisa adulti għandu jikkunsidra l-varjabbiltà tal-prevalenza tat-tip HPV f’żoni ġeografiċi differenti.

It-tilqima ma tieħux post screening ċervikali ta’ rutina. Peress li l-ebda vaċċin mhu effettiv 100 % u Gardasil mhux se jipprovdi protezzjoni kontra kull tip ta’ HPV jew kontra infezzjonijiet HPV eżistenti, screening ċervikali ta’ rutina jibqa’ ta’ importanza kritika u għandu jsegwi r- rakkomandazzjonijiet lokali.

Is-sigurtà u l-immunoġeniċità tat-tilqima ġew stmati f’individwi b’età minn 7 snin sa 12-il sena magħrufa li kienu infettati bil-vajrus tal-immunodefiċjenza umana (HIV) (ara sezzjoni 5.1). Individwi b’indeboliment fir-rispons immuni, ikkawżat minn użu ta’ terapija immunosoppressiva qawwija, difett ġenetiku, jew inkella minħabba kawżi oħra, jistgħu ma jirrispondux għal vaċċin.

Il-vaċċin għandu jingħata b’kawtela lil individwi bi tromboċitopenja jew kwalunkwe mard tal- koagulazzjoni minħabba li ħruġ tad-demm jista' jseħħ wara l-għoti ġol-muskoli f'dawn l-individwi.

Attwalment qed isiru studji ta’ segwitu fit-tul biex jiġi determinat it-tul ta’ żmien tal-protezzjoni (ara sezzjoni 5.1).

Ma hemm ebda tagħrif dwar is-sigurtà, l-immunoġeniċità jew l-effikaċja li jappoġġja bidla waqt it- tilqim b’Gardasil ma’ tilqim ieħor ta’ HPV li ma jkoprix l-istess tipi ta’ HPV. Għalhekk, huwa importanti li l-istess tilqima tiġi ordnata għall-iskeda sħiħa tad-doża.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Fil-provi kliniċi kolha, l-individwi li kienu rċivew immunoglobulin jew prodotti li ġejjin mid-demm matul is-6 xhur ta’ qabel l-ewwel doża tal-vaċċin kienu esklużi.

Użu ma’ vaċċini oħrajn

L-għoti ta’ Gardasil fl-istess ħin (iżda, għal vaċċini injettati, f’sit ta' l-injezzjoni differenti) bħal vaċċin ta’ l-epatite B (rikombinanti) ma jinterferixxix mar-rispons immuni għat-tipi HPV. Ir-rati ta’ seroprotezzjoni (proporzjon ta’ individwi li jilħqu livell seroprotettiv anti-HBs >10 mIU/ml) ma kienux affettwati (96.5 % għal vaċinazzjoni konkomitanti u 97.5 % għal vaċċin ta’ l-epatite B waħdu). It-titres medji ġeometriċi ta’ l-anti-korpi ta' kontra l-HBs kienu inqas fl-għoti flimkien, iżda s-sinifikat kliniku ta’ din l-osservazzjoni mhux magħruf.

Gardasil jista’ jingħata fl-istess ħin ma’ vaċċin booster kombinat li fih difterja (d) u tetnu (T) b’jew pertussi [aċellulari, komponent] (ap) u/jew poljomajelite [inattivat] (IPV) (vaċċini dTap, dT-IPV, TdaPdTap-IPV) mingħajr ebda interferenza sinifikanti b’rispons ta’ antikorp għal kwalunkwe

komponent ta’ vaċċin jew ieħor. Madankollu, ġiet osservata tendenza aktar baxxa ta’ GMTs kontra HPV fil-grupp konkomittanti. Is-sinifikat kliniku ta’ din l-osservazzjoni mhuwiex magħruf. Dan huwa bbażat fuq ir-riżultati minn prova klinika li fiha, vaċċin dTap-IPV ikkombinat ingħata fl-istess ħin mal-ewwel doża ta’ Gardasil (ara sezzjoni 4.8).

L-għoti fl-istess ħin ta’ Gardasil ma’ vaċċini oħrajn li mhumiex il-vaċċini msemmija hawn fuq ma ġiex studjat.

Użu ma’ kontraċettivi ormonali

Fi studji kliniċi, 57.5 % tan-nisa ta’ età bejn 16 u 26 sena u 31.2% tan-nisa ta’ età bejn 24 sena u 45 sena li rċivew Gardasil użaw kontraċettivi ormonali matul il-perijodu ta’ vaċċinazzjoni. Ma deherx li l-użu ta’ kontraċettivi ormonali kellu effett fuq ir-rispons immuni għal Gardasil.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

Ma sarux studji speċifiċi tal-vaċċin fuq nisa tqal. Matul il-programm ta’ żvilupp kliniku, 3,819-il mara (vaċċin = 1,894 vs. plaċebo = 1,925) irrappurtaw mill-inqas tqala waħda matul il-perijodu ta’ vaċċinazzjoni. Ma kien hemm ebda differenza sinifikanti f’tipi ta’ anomaliji jew proporzjonijiet ta’ tqaliet b’riżultat avvers f’individwi ikkurati b’Gardasil u f’dawk ikkurati bi plaċebo. Din id-dejta minn nisa fit-tqala (aktar minn 1000 li rriżultaw esposti) ma tindika l-ebda tossiċità malformattiva la għall- fetu u l-anqas għat-tarbija tat-twelid.

L-informazzjoni fuq Gardasil mogħti waqt it-tqala ma tindikax l-ebda sinjal tas-sigurtà. Madankollu, din l-informazzjoni mhix biżżejjed biex ikun irrakkomandat l-użu ta’ Gardasil waqt it-tqala. Għalhekk, it-tilqima għandha tiġi posposta sakemm tintemm it-tqala.

Treddigħ

F’nisa li kienu qed ireddgħu mogħtija Gardasil jew plaċebo waqt il-perijodu tat-tilqima tal-provi kliniċi, ir-rati ta’ reazzjonijiet avversi fl-omm u fit-tarbija mredda’ kienu komparabbli bejn il-gruppi tal-vaċinazzjoni u dawk tal-plaċebo. Flimkien ma' dan, l-immunoġeniċità tal-vaċċin kienet komparabbli fost l-ommijiet li kienu jreddgħu u n-nisa li ma kienux qed ireddgħu waqt l-għoti tal- vaċċin.

Għaldaqstant, Gardasil jista’ jintuża waqt it-treddigħ.

Fertilità

Studji fl-annimali ma jindikawx effetti ta’ ħsara diretti jew indiretti fis-sistema riproduttiva (ara sezzjoni 5.3). Ma kinux osservati effetti fuq il-fertilità maskili fil-firien (ara sezzjoni 5.3).

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Ma sarux studji dwar l-effetti fuq il-ħila biex issuq jew tħaddem magni.

4.8Effetti mhux mixtieqa

A. Sommarju tal-profil ta’ sigurtà

F’7 provi kliniċi (6 ikkontrollati bil-plaċebo), l-individwi ngħataw Gardasil jew il-plaċebo fil-jum tar- reġistrazzjoni u madwar xahrejn u 6 xhur wara dan. Ftit mill-individwi (0.2 %) waqqfu minħabba reazzjonijiet avversi. Is-sigurtà kienet evalwata jew fil-popolazzjoni studjata kollha (6 studji) jew f’sett speċifiku definit minn qabel (studju wieħed) tal-popolazzjoni studjata bl-użu ta sorveljanza megħjuna b'kard ta’ rappurtaġġ tat-tilqima (VRC) għal 14-il jum wara kull injezzjoni ta’ Gardasil jew tal-plaċebo

L-individwi li kienu mmonitorjati bl-użu ta’ sorveljanza megħjuna bil-VRC inkludew

10,088 individwu (6,995 mara, ta’ età bejn 9 u 45 sena, u 3,093 raġel ta’ età bejn 9 u 26 sena fiż-żmien tar-reġistrazzjoni) li rċivew Gardasil u 7,995 individwu (5,692 mara u 2,303 irġiel)li rċevew il- plaċebo.

Ir-reazzjonijiet avversi l-aktar komuni li ġew osservati kienu reazzjonijiet avversi fis-sit tal-injezzjoni (77.1% tal-persuni mlaqqma fi żmien 5 ijiem minn kwalunkwe vista tat-tilqim) u uġigħ ta’ ras (16.6% tal-persuni mlaqqma). Dawn ir-reazzjonijiet avversi s-soltu kienu ħfief jew moderati fl-intensità tagħhom.

B. Sommarju tar-reazzjonijiet avversi miġbura f’tabella

Provi Kliniċi

Tabella 1 tippreżenta r-reazzjonijiet avversi marbuta mat-tilqima li kienu osservati fost ir-reċipjenti ta’ Gardasil fi frekwenza ta’ mill-anqas 1.0 % u anke fi frekwenza akbar minn dik li kienet osservata fost ir-reċipjenti tal-plaċebo. Dawn huma kklassifikati taħt kategoriji ta' frekwenza billi tintuża l- konvenzjoni li ġejja:

[Komuni Ħafna (≥ 1/10); Komuni (≥ 1/100 sa < 1/10); Mhux Komuni (≥ 1/1,000 sa < 1/100); Rari (≥ 1/10,000 sa < 1/1,000); Rari Ħafna ( < 1/10,000)]

Esperjenza ta’ Wara t-Tqegħid fis-Suq

Tabella 1 tinkludi wkoll każijiet avversi oħra li ġew irrappurtati b’mod spontanju minn madwar id- dinja waqt l-użu ta’ Gardasil wara t-tqegħid fis-suq. Minħabba li dawn il-każijiet jiġu rrappurtati b’mod volontarju minn popolazzjoni ta’ daqs mhux ċert, mhuwiex dejjem possibbli li tistma l-frekwenza tagħhom jew tistabbilixxi jekk dawn kinux ikkawżati minn esponiment għat-tilqima b’mod li wieħed jista’ joqgħod fuqu. Konsegwenza ta’ dan, il-frekwenza ta’ dawn il-każijiet avversi tikkwalifika bħala “mhux magħruf”.

Tabella 1: Każijiet Avversi Wara l-Għoti ta’ Gardasil minn Provi Kliniċi u Sorveljanża ta’ Wara t-Tqegħid fis-Suq

Klassi tas-Sistemi u tal-

Frekwenza

Każijiet Avversi

Organi

 

 

Infezzjonijiet u infestazzjonijiet

Mhux

Ċellulite fis-sit tal-injezzjoni*

 

magħruf

 

Disturbi tad-demm u tas-

Mhux

Purpura tromboċitopenika idjopatika*,

sistema limfatika

magħruf

limfadenopatija*

Disturbi fis-sistema immuni

Mhux

Reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva li

 

magħruf

jinkludu reazzjonijiet

 

 

anafilattiċi/anafilaktojd*

Disturbi fis-sistema nervuża

Komuni ħafna

Uġigħ ta’ ras

 

Mhux

Enċefalomijelite akuta u mifruxa*,

 

magħruf

Sturdament1 *, Sindrome ta’ Guillain-Barré*,

 

 

sinkope xi kultant flimkien ma’ ċaqliq toniku-

 

 

kloniku*

Disturbi gastro-intestinali

Komuni

Nawsja

 

Mhux

Rimettar*

 

magħruf

 

Disturbi muskolu-skelettriċi u

Komuni

Uġigħ fis-saqajn jew fl-idejn

tat-tessuti konnettivi

Mhux

Artralġja*, Mijalġja*

 

magħruf

 

Disturbi ġenerali u

Komuni ħafna

Fis-sit tal-injezzjoni: eritema, uġigħ, nefħa

kondizzjonijiet ta’ mnejn

 

 

Komuni

Deni

jingħata

 

Fis-sit tal-injezzjoni:ematoma, ħakk

 

 

 

Mhux

Astenja*, tkexkix ta’ bard*, għeja*, telqa tal-

 

magħruf

ġisem mingħajr sinjal ta’ mard*

* Każijiet avversi ta’ wara t-Tqegħid fis-Suq (il-frekwenza ma tistax tiġi stmata mid-dejta disponibbli).

1Waqt provi kliniċi, kien osservat sturdament bħala reazzjoni avversa komuni fin-nisa. Fl-irġiel, l- isturdament ma kienx osservat bi frekwenza ogħla f’individwi li ħadu t-tilqima meta mqabbel ma’ dawk li ħadu l-plaċebo.

Flimkien ma' dan, fi provi kliniċi, kienu osservati reazzjonijiet avversi li kienu meqjusa mill- investigatur ta’ l-istudju bħala li huma marbuta mal-vaċċin jew mal-plaċebo fi frekwenzi ta’ inqas minn 1%:

Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjastinali:

Rari ħafna: bronkospażmu.

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda: Rari: urtikarja.

Disa’ każijiet (0.06%) ta’ urtikarja kienu rrappurtati fil-grupp ta' Gardasil u 20 każ (0.15%) kienu osservati fil-grupp li kien qed jingħata s-sustanza li kien fiha l-plaċebo.

Fi studji kliniċi, l-individwi fil-Popolazzjoni tas-Sigurtà rrappurtaw kwalunkwe kundizzjonijiet mediċi ġodda waqt il-follow-up. Fost it-15,706 individwi li rċivew Gardasil u l-13,617-il individwu li rċivew il-plaċebo, kien hemm 39 każ ta’ artrite/artropatija mhux speċifika li kienu rrappurtati, 24 fil-grupp ta’ Gardasil u 15 fil-grupp tal-plaċebo.

Fi prova klinika ta’ 843 raġel u mara adoloxxenti b’saħħithom ta’ bejn il-11 u s-17-il sena, l-għoti tal- ewwel doża ta’ Gardasil fl-istess ħin ma’ vaċċin booster kombinat ta’ difterja, tetnu, pertussi [aċellulari, komponent] u poljomajelite [inattivat] wera li kien hemm aktar nefħa fis-sit tal-injezzjoni u uġigħ ta’ ras irrapportati wara għoti fl-istess ħin. Id-differenzi osservati kienu <10% u fil-maġġoranza tas-suġġetti, l-episodji avversi ġew irrapportati bħala ħfief għal moderati fl-intensità tagħhom.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Kien hemm rapporti dwar l-għoti ta’ doża ogħla mid-dożi rakkomandati ta’ Gardasil.

B’mod ġenerali, il-profil ta’ l-avvenimenti avversi rrapputati b’doża eċċessiva kien komparabbli ma' dak tad-doża waħidha rakkomandata ta’ Gardasil.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Vaċċin virali, kodiċi ATC: J07BM01

Mekkaniżmu ta’ Azzjoni:

Gardasil huwa vaċċin mhux infettuż, rikombinanti, kwadrivalenti, adjuvanted ippreparat minn partikuli qishom virus-like particles (VLPs) ippurifikati ħafna tal-proteina maġġuri kapsida L1 tat-tipi ta’ HPV 6, 11, 16 u 18. Il-VLPs ma fihom l-ebda DNA virali, ma jistgħux jinfettaw iċ-ċelluli, jirriproduċu jew jikkawżaw mard. HPV jinfetta biss lill-bnedmin, iżda studji fuq l-annimali b'papillomaviruses simili jissuġġerixxu li l-effikaċja tal-vaċċini LI VLP tkun medjata bl-iżvilupp ta’ rispons immuni umorali.

HPV 16 u HPV 18 huma stmati li huma responsabbli għal madwar 70% ta’ kansers ċervikali u 75- 80% ta’ kansers anali; 80% ta’ adenokarċinoma in situ (AIS); 45-70% ta’ neoplasija intraepiteljali ċervikali ta’ grad għoli (CIN 2/3); 25% ta’ neoplasija intraepiteljali ċervikali ta’ grad baxx (CIN 1); madwar 70% ta’ neoplasja intraepiteljali ta’ grad għoli tal-vulva (VIN 2/3) u vaġinali (VaIN 2/3) u 80% ta’ neoplasja intraepiteljali anali ta’ grad għoli (AIN 2/3) marbuta ma’ HPV. HPV 6 u 11 huma responsabbli għal madwar ta’ 90 % tal-każijiet ta’ felul ġenitali u 10% għal neoplasja intraepiteljali ċervikali ta’ livell baxx (CIN 1). CIN 3 u AIS ġew aċċettati bħala prekursuri immedjati ta’ kanċer ċervikali invażiv.

It-terminu "leżjonijiet ġenitali premalinni" f’sezzjoni 4.1 jikkorrespondi għal neoplasja intraepiteljali ċervikali ta’ grad għoli (CIN 2/3), neoplasja intraepiteljali vulvari ta’ grad għoli (VIN 2/3) u neoplasja intraepiteljali vaġinali ta’ grad għoli (VaIN 2/3).

It-terminu "leżjonijiet anali premalinni" f’sezzjoni 4.1 jikkorrispondi għal neoplasja intraepiteljali anali ta’ grad għoli (AIN 2/3).

L-indikazzjoni hija bbażata fuq il-fatt li Gardasil wera effikaċja f’nisa bejn l-etajiet ta’ 16 u 45 sena u f’irġiel bejn l-etajiet ta’ 16 u 26 sena u għall-fatt li Gardasil wera immunoġeniċità fi tfal u adoloxxenti bejn l-etajiet ta’ 9 snin u 15-il sena.

Studji Kliniċi

Effikaċja f’nisa b’età minn 16 sa 26 sena

L-effikaċja ta’ Gardasil f’nisa ta’ bejn 16 u 26 sena ġiet evalwata f’4 provi kliniċi kkontrollati bil- plaċebo, double-blind, randomized ta’ Fażi II u III, li kienu jinkludu total ta’ 20,541 mara, li kienu rreġistrati u vaċċinati mingħajr screening minn qabel, għall-preżenza ta’ infezzjoni tal-HPV.

Ir-riżultati aħħarin primarji ta’ l-effikaċja inkludew feriti tal-vulva u tal-vaġina marbuta ma’ HPV 6-, 11-, 16-, jew 18- (felul ġenitali, VIN, VaIN) u CIN ta’ kwalunkwe grad u kanċers ċervikali (Protokoll 013, Futur I), CIN 2/3 marbuta ma’ HPV 16- jew 18- u AIS u kanċers ċervikali (Protokoll 015, FUTUR II), infezzjoni u marda persistenti marbuta ma’ HPV 6-, 11-, 16-, jew 18 (Protokoll 007), u infezzjoni persistenti marbuta ma’ HPV 16 (Protokoll 005). L-analiżi primarji tal-effikaċja, fir-rigward tat-tipi ta’ HPV (HPV 6, 11, 16, u 18) tal-vaċċin, saru fil-popolazzjoni tal-effikaċja skont il-protokoll (PPE- per-protocol efficacy) (i.e. it-3 tilqimiet kollha fi żmien sena mir-reġistrazzjoni, l-ebda devjazzjonijiet kbar mill-protokoll u qatt ma jkun(u) ittieħed (ttieħdu) t-tip(i) ta’ HPV rilevanti qabel l- ewwel doża u matul l-ewwel xahar tal-perjodu ta’ Wara d-Doża 3 (Xahar 7)).

Ir-riżultati ta’ l-effikaċja huma ppreżentati għall-analiżi kkombinata ta’ protokolli ta’ studju. L- effikaċja għal CIN 2/3 jew AIS relatati ma’ HPV 16/18 hija bbażata fuq tagħrif minn protokolli 005 (16-il-punt ta’ tmiem relatat biss), 007, 013, u 015. L-effikaċja għall-punti ta’ tmiem l-oħrajn kollha hija bbażata fuq il-protokolli 007, 013, u 015. It-tul medjan tal-follow-up għal dawn l-istudji kien 4.0, 3.0, 3.0, u 3.0 snin għal Protokoll 005, Protokoll 007, Protokoll 013, u Protokoll 015, rispettivament. It-tul medjan tal-follow-up għall-protokolli flimkien (005, 007, 013, and 015) kien 3.6 snin. Ir-riżultati ta’ studji individwali jappoġġjaw ir-riżultati mill-analiżi kkombinata. Gardasil kien effikaċji kontra l- mard tal-HPV ikkawżat minn kull wieħed mill-erba’ tipi ta’ vaċċin HPV. Fl-aħħar tal-istudju, l- individwi rreġistrati fiż-żewġ studji ta’ Fażi III (Protokoll 013 u Protokoll 015), ġew segwiti għal perijodu sa 4 snin (medjan 3.7 snin).

In-Neoplasja Intraepiteljali Ċervikali (CIN) ta’ Grad 2/3 (displasja moderata sa grad għoli) u adenokarċinoma in situ (AIS) intużaw fi provi kliniċi bħala indikazzjoni sostituttiva għall-kanċer ċervikali.

Fl-istudju ta’ estensjoni fit-tul tal-Protokoll 015, ġew segwiti 2,084 mara li kellhom minn 16-23 sena meta tlaqqmu b’Gardasil fl-istudju bażi. Fil-popolazzjoni PPE, ma kienu osservati l-ebda każijiet ta’ mard b’HPV (CIN ta’ grad għoli marbuta ma’ tipi 6/11/16/18 ta’ HPV) għal madwar 12-il sena. F’dan l-istudju, protezzjoni li sservi għal żmien twil intweriet b’mod statistiku għal madwar 10 snin.

Effikaċja f’nisa li qatt ma ħadu l-vaċċin relevanti tat-tip(i) HPV

L-effikaċja bdiet titkejjel wara ż-żjara ta' Xahar 7. B’kollox, waqt ir-reġistrazzjoni, 73 % tan-nisa kienu naïve għall-4 tipi kollha ta’ HPV (negattivi għal PCR u seronegattivi).

Ir-riżultati ta’ l-effikaċja għall-punti ta’ tmiem relevanti analizzati fit-2 sena wara r-reġistrazzjoni u fl- aħħar tal-istudju (tul medjan tal-follow-up = 3.6 snin) huma ppreżentati f’Tabella 2.

F’analiżi supplimentali, l-effikaċja ta’ Gardasil ġiet evalwata kontra CIN 3 u AIS relatati ma’ HPV 16/18

Tabella 2: Analiżi ta' l-effikaċja ta' Gardasil kontra leżjonijiet ċervikali ta’ grad għoli fil-popolazzjoni PPE

 

 

Gardasil

 

 

Plaċebo

 

%

 

Gardasil

 

 

Plaċebo

 

%

 

 

 

 

 

 

 

Effikaċja

 

 

 

 

 

 

Effikaċja***

 

 

Numru ta’

 

 

Numru ta’

 

 

Numru ta’

 

 

Numru ta’

 

 

 

każijiet

 

 

każijiet

 

f’sena 2

 

każijiet

 

 

każijiet

 

fl-aħħar tal-

 

 

 

 

 

 

 

(95%

 

 

 

 

 

 

istudju

 

 

Numru ta’

Numru ta’

Numru ta’

Numru ta’

 

 

individwi*

 

 

individwi*

 

CI)

 

individwi*

 

 

individwi*

 

(95% CI)

CIN 2/3 jew

 

 

 

100.0

 

2**

 

 

98.2

AIS relatata

 

 

 

 

 

 

(92.9,

 

 

 

 

 

 

(93.5, 99.8)

 

ma’ HPV

 

 

 

 

 

 

100.0)

 

 

 

 

 

 

 

16/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIN 3

 

 

 

 

2**

 

 

96.9

relatata ma’

 

 

 

 

 

 

(86.5,

 

 

 

 

 

 

(88.4, 99.6)

 

HPV 16/18

 

 

 

 

 

 

100.0)

 

 

 

 

 

 

 

AIS relatata

 

 

 

 

 

 

ma’ HPV

 

 

 

 

 

 

(14.8,

 

 

 

 

 

 

(30.6, 100.0)

 

16/18

 

 

 

 

 

 

100.0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Numru ta’ individwi b’għallinqas żjara ta’ follow-up waħda wara Xahar 7

**Abbażi ta’ evidenza viroloġika, l-ewwel każ ta’ CIN 3 f’pazjent infettat kronikament b’HPV 52 x’aktarx li huwa każwalment relatat ma’ HPV 52. Jekk instab kampjun 1 biss mill-11-il kampjuni HPV 16 (f’Xahar 32.5) u dan ma ġiex relevant fit-tessut maqtugħ matul LEEP (Loop Electro-Excision Procedure). Fit-tieni każ ta’ CIN 3 osservat f’pazjent infettat b’HPV 51 f’Jum 1 (fi 2 minn 9 kampjuni); HPV 16 ġie rilevat f’bijopsija wara Xahar 51 (f’1 minn 9 kampjuni) u HPV 56 ġie rilevat fi 3 minn 9 kampjuni wara Xahar 52 f’tessut imneħħi waqt LEEP.

***Il-pazjenti ġew segwiti sa perijodu ta’ 4 snin (medjan 3.6 snin)

Nota: Stimi tal-punti u intervalli ta’ kunfidenza huma aġġustati għal persuna-ħin ta’ follow-up.

Fl-aħħar tal-istudju u fil-protokolli kombinati,

l-effikaċja ta’ Gardasil kontra CIN 1 relatata ma’ HPV 6-, 11-, 16-, 18 kienet ta’ 95.9 % (95% CI: 91.4, 98.4),

l-effikaċja ta’ Gardasil kontra CIN (1, 2, 3) jew AIS relatata ma’ HPV 6-, 11-, 16-, 18- kienet 96.0 % (95% CI: 92.3, 98.2),

l-effikaċja ta’ Gardasil kontra VIN2/3 u VaIN 2/3 relatata ma’ HPV 6-, 11-, 16-, 18 kienet 100 % (95% CI: 67.2, 100) u 100% (95% CI: 55.4, 100), rispettivament,

l-effikaċja ta’ Gardasil kontra felul ġenetali relatat ma’ HPV 6-, 11-, 16-, 18 kienet 99.0% (95% CI: 96.2,99.9).

Fi Protokoll 012, l-effikaċja ta’ Gardasil kontra d-definizzjoni ta’ 6 xhur ta’ infezzjoni persistenti [kampjuni pożittivi fuq żewġ żjarat konsekuttivi jew aktar b’6 xhur bejniethom (±1 xahar) jew aktar] relatati ma’ HPV 16 kienet 98.7 % (95% CI: 95.1, 99.8) u 100.0% (95% CI: 93.2, 100.0) għal HPV 18 rispettivament, wara follow-up ta’ massimu ta’ 4 snin (medja ta’ 3.6 sena). Għad-definizzjoni ta’ 12-il xahar ta’ infezzjoni persistenti, l-effikaċja kontra HPV 16 kienet 100.0 % (95% CI: 93.9, 100.0) u 100.0 % (95% CI: 79.9, 100.0) għal HPV 18 rispettivament.

Effikaċja f’nisa b’evidenza ta’ infezzjoni jew marda b’HPV 6, 11, 16 jew 18 f’jum 1.

Ma kien hemm l-ebda evidenza ta’ protezzjoni mill-marda kkawżata minn tipi HPV ta’ vaċċin li għalihom il-pazjenti kienu PCR pożittivi f’jum 1. Nisa li diġà kienu infettati b’xi tip ta’ HPV marbut mal-vaċċin qabel il-tilqima, kienu protetti mill-mard kliniku kkawżat mill-bqija tat-tipi ta’ HPV tal- vaċċin.

L-effikaċja f’nisa bi jew mingħajr infezzjoni jew marda dovuta għal HPV 6, 11, 16 jew 18.

L-intenzjoni mibdula biex tikkura popolazzjoni (ITT) inkludiet nisa irrispettivament mill-istat tal-linja bażi ta’ HPV f’Jum 1, li rċievew ta’ l-inqas tilqima waħda u li fihom, l-għadd tal-każijiet beda jsir fl- ewwel xahar Wara d-Doża 1. Din il-popolazzjoni toqrob lejn il-popolazzjoni ġenerali tan-nisa fir- rigward tal-prevalenza ta’ infezzjoni u mard b’HPV fil-ħin tar-reġistrazzjoni. Ir-riżultati huma mogħtija fil-qosor fit-Tabella 3.

Tabella 3: L-effikaċja ta’ Gardasil f’leżjonijiet ċervikali ta’ grad għoli fil-popolazzjoni ITT mibdula li tinkludi nisa irrispettivament mill-istat tal-linja bażi ta’ HPV

 

 

Gardasil

 

 

Placebo

 

 

 

Gardasil

 

 

Placebo

 

%

 

 

Numru ta’

 

 

Numru ta’

 

%

 

Numru ta’

 

 

Numru ta’

 

Effikaċja

 

 

każijiet

 

 

każijiet

 

Effikaċja*

 

każijiet

 

 

każijiet

 

**

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

fl-aħħar

 

 

Numru ta’

Numru ta’

Numru ta’

Numru ta’

 

 

individwi*

 

 

individwi*

 

f’sena 2

 

individwi*

 

 

individwi*

 

tal-

 

 

 

 

 

 

 

(95% CI)

 

 

 

 

 

 

istudju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(95% CI)

CIN 2/3 jew

 

 

 

39.0

 

 

 

51.8

AIS relatati

 

 

 

 

(23.3,

 

 

 

 

(41.1,

ma’ HPV 16

 

 

 

 

 

 

51.7)

 

 

 

 

 

 

60.7)

jew HPV 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIN 3

 

 

 

34.3

 

 

 

46.0

relatata ma’

 

 

 

 

(12.7,

 

 

 

 

(31.0,

HPV 16/18

 

 

 

 

 

 

50.8)

 

 

 

 

 

 

57.9)

AIS relatat

 

 

 

54.3

 

 

 

60.0

ma’ HPV

 

 

 

 

(<0, 87.6)

 

 

 

 

(<0, 87.3)

16/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Numru ta’ individwi b’għallinqas żjara ta’ follow-up waħda wara 30 jum wara Jum 1

**L-effikaċja perċentwali hija kkalkolata mill-protokolli kkombinati. L-effikaċja għal CIN 2/3 jew AIS relatat ma’ HPV 16/18 hija bbażata fuq it-tagħrif mill-protokolli 005 (16-il punt ta’ tmiem relatat biss), 007, 013 u 015. Il-pazjenti ġew segwiti sa perijodu ta’ 4 snin (medjan 3.6 snin).

Nota: Stimi ta’ punti u intervalli ta’ kunfidenza huma aġġustati għal persuna-ħin ta’ follow-up.

L-effikaċja kontra VIN 2/3 relatata ma’ HPV 6-, 11-, 16-, 18 kienet ta’ 73.3% (95% CI: 40.3, 89.4), kontra VaIN 2/3 relatata ma’ HPV 6-, 11-, 16-, 18- li kienet 85.7% (95% CI: 37.6, 98.4), u kontra felul ġenitali relatat ma’ HPV 6-, 11-, 16-, 18 li kienet 80.3% (95% CI: 73.9, 85.3) fil-protokolli kkombinati fl-aħħar tal-istudju.

B’kollox, 12% tal-popolazzjoni konġunta li kienet studjata kellha test anormali tal-Pap li jissuġġerixxi li kien hemm CIN f’Jum 1. Fost nisa li kellhom test anormali tal-Pap f’Jum 1 li kienu naïve għat-tipi tal-vaċċin HPV rilevanti f’Jum 1, l-effikaċja tal-vaċċin baqgħet għolja. Fost nisa li kellhom test anormali tal-Pap f’Jum 1 li kienu diġà infettati bit-tipi tal-vaċċin HPV rilevanti f’Jum 1, l-ebda effikaċja tal-vaċċin ma kienet osservata.

Protezzjoni Kontra l-Piż Globali tal-marda HPV Ċervikali f’Nisa ta’ Bejn 16 u 26 Sena

jew AIS ikkawżati minn tipi ta’ HPV ta’ vaċċin jew mhux vaċċin b’42.7% (95% CI : 23.7, 57.3) u ta’ felul ġenitali b’82.8% (95% CI: 74.3, 88.8) fl-aħħar tal-istudju.

Fil-popolazzjoni ITT mibdula, il-benefiċċju tal-vaċċin fir-rigward ta’ l-inċidenza globali ta’ CIN 2/3 jew AIS (ikkawżata minn kwalunkwe tip ta’ HPV) u ta’ felul ġenitali kien ferm inqas, bi tnaqqis ta’ 18.4% (95% CI: 7.0, 28.4) u 62.5% (95% CI: 54.0, 69.5), rispettivament, minħabba li Gardasil ma għandux impatt fuq il-kors ta’ l-infezzjonijiet jew mard li jfeġġu mal-bidu tat-tilqima.

Impatt fuq Proċeduri ta’ Terapija Ċervikali Definittivi

L-impatt ta’ Gardasil fuq ir-rati ta’ Proċeduri ta’ Terapija Ċervikali Definittivi irrispettivament mit-tipi ta’ HPV kawżali kien evalwat fi 18,150 individwu reġistrati fil-Protokoll 007, Protokolli 013 u 015. Fil-popolazzjoni naïve għall-HPV(naïve għal 14-il tip ta’ HPV komuni u li kellhom test Pap negattiv f’Jum 1), Gardasil naqqas il-proporzjon ta’ nisa li esperjenzaw, proċedura ta’ terapija ċervikali definittiva (Loop Electro-Excision Procedure jew Cold-Knife Conization) b’41.9% (95% CI: 27.7, 53.5) fl-aħħar tal-istudju. Fil-popolazzjoni ITT, it-tnaqqis korrespondenti kien 23.9% (95% CI: 15.2, 31.7).

Effikaċja kross-protettiva

L-effikaċja ta’ Gardasil kontra CIN (kull grad) u CIN 2/3 jew AIS ikkawżati minn 10 tipi ta’ HPV mhux vaċċin (HPV 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) strutturalment relatati ma’ HPV 16 jew ma’ HPV 18, ġiet evalwata fid-database kombinata ta’ l-effikaċja ta’ Fażi III (N = 17,599) wara follow-up medjan ta’ 3.7 snin (fl-aħħar ta’ l-istudju). L-effikaċja kontra punti ta’ tmiem tal-marda ikkawżata minn kombinazzjonijiet pre-speċifikati ta’ tipi HPV mhux tal-vaċċin ġiet imkejla. L-istudji ma kinux mgħammra biex jivvalutaw l-effikaċja kontra mard ikkawżat minn tipi ta’ HPV individwali.

L-analiżi primarja saret f’popolazzjonijiet speċifiċi għat-tip li ħtieġu li n-nisa jkunu negattivi għat-tip li kien qiegħed jiġi analizzat, iżda li setgħu kienu pożittivi għal tipi ta’ HPV oħrajn (96% tal- popolazzjoni ġenerali). L-analiżi primarja tal-punt ta’ tmiem wara 3 snin ma laħqitx sinifikat statistiku għall-punti ta’ tmiem pre-speċifikati kollha. Ir-riżultati finali ta’ l-aħħar ta’ l-istudju għall-inċidenza kombinata ta’ CIN 2/3 jew AIS f’din il-popolazzjoni wara follow-up medjan ta’ 3.7 snin huma murija fit-Tabella 4. Għal punti ta’ tmiem komposti, l-effikaċja b’sinjifikat statistiku kontra l-marda ntweriet kontra tipi ta’ HPV relatati filoġenetikament għal HPV 16 (primarjament HPV 31) billi ebda effikaċja li hija statistikament sinjifikanti ma ġiet osservata għal tipi ta’ HPV filoġenetikament relatati ma’ HPV 18 (inkluż HPV 45). Għal 10 tipi ta’ HPV individwali, is-sinjifikat statistiku intlaħaq biss għal HPV 31.

Tabella 4: Riżultati għal CIN 2/3 jew AIS f’Individwi naïve għall-HPV Speċifiku għat-Tip† (riżultati ta’ tmiem l-istudju)

Naïve għal ≥ Tip ta’ HPV 1

 

Punt ta’ tmiem

 

Każijiet ta’

Każijiet ta’

 

 

 

 

kompost

 

Gardasil

plaċebo

 

% Effikaċja

95% CI

 

(HPV 31/45) ‡

43.2%

12.1, 63.9

 

(HPV 31/33/45/52/58)

25.8%

4.6, 42.5

§

 

 

 

 

 

 

 

10 tipi ta’ HPV mhux

23.0%

5.1, 37.7

 

vaċċin║

 

 

 

 

 

 

Tipi relatati ma’ HPV-

29.1%

9.1, 44.9

 

16 (speċi A9)

 

 

 

 

 

 

HPV 31

55.6%

26.2, 74.1†

 

HPV 33

19.1%

<0, 52.1†

 

HPV 35

13.0%

<0, 61.9†

 

HPV 52

14.7%

<0, 44.2†

 

HPV 58

31.5%

<0, 61.0†

Tipi relatati ma’ HPV-

25.9%

 

<0, 53.9

18 (speċi A7)

 

 

 

 

 

 

HPV 39

37.5%

 

<0, 69.5

 

HPV 45

0.0%

 

<0, 60.7

 

HPV 59

39.9%

 

<0, 76.8

Speċi A5 (HPV 51)

16.3%

 

<0, 48.5

Speċi A6 (HPV 56)

-13.7%

 

<0, 32.5

L-istudji ma kinux mgħammra biex jivvalutaw l-effikaċja kontra marda kkawżata minn tipi ta’

 

HPV individwali.

 

 

 

 

 

L-effikaċja kienet ibbażata fuq tnaqqis f’CIN 2/3 jew AIS relatati ma’ HPV 31

 

§

 

L-effikaċja kienet ibbażata fuq tnaqqis f’CIN 2/3 jew AIS relatati ma’ HPV 31-, 33-, 52-, u 58

Tinkludi tipi ta’ HPV mhux vaċċin identifikati mill-assaġġ 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, u

 

 

59.

 

 

 

 

 

Effikaċja f’nisa b’età minn 24 sa 45 sena

 

 

 

 

L-effikaċja ta’ Gardasil f’nisa ta’ bejn 24 u 45 sena ġiet ivvalutata fi studju kliniku ta’ Fażi III randomizzat, double blind, ikkontrollat bi plaċebo (Protokoll 019, FUTURE III) inkluż total ta’ 3,817- il mara, li ġew irreġistrati u mlaqqma mingħajr skrinjar minn qabel għall-preżenza ta’ infezzjoni HPV.

Il-punti ta’ tmiem primarji tal-effikaċja nkludew l-inċidenza kombinata ta’ infezzjoni persistenti relatata ma’ HPV 6, 11, 16 jew 18 u l-inċidenza kombinata ta’ infezzjoni persistenti relatata ma’ HPV 16 jew HPV 18 (definizzjoni ta’ 6 xhur), felul ġenitali, leżjonijiet vulvari u vaġinali, CIN ta’ kwalunkwe grad, AIS, u kanċers ċervikali. It-tul ta’ żmien medju ta’ follow-up għal dan l-istudju kien ta’ 4.0 snin.

Fl-istudju ta’ estensjoni fit-tul tal-Protokoll 019, ġew segwiti 685 mara li kellhom minn 24-45 sena meta tlaqqmu b’Gardasil fl-istudju bażi. Fil-popolazzjoni PPE, ma kienu osservati l-ebda każijiet ta’ mard b’HPV (kwalunkwe grad ta’ CIN marbuta ma’ tipi 6/11/16/18 ta’ HPV u Felul Ġenitali) sa 10.2 snin (medjan ta’ segwitu ta’ 9.2 snin).

Effikaċja f’nisa li qatt ma ħadu t-tip(i) ta’ vaċċin għal HPV relevanti

L-analiżijiet primarji tal-effikaċja saru fil-popolazzjoni tal-effikaċja skont il-protokoll (PPE) (jiġifieri it-3 vaċċini fi żmien sena mir-reġistrazzjoni, ebda devjazzjoni maġġuri għall-protokoll u naïve għat- tip(i) ta’ HPV qabel doża 1 u permezz ta’ xahar wara doża 3 (Xahar 7)). L-effikaċja tkejlet b’bidu wara ż-żjara ta’ Xahar 7. B’mod ġenerali, 67% tal-individwi kienu naïve (negattivi u seronegattivi għal PCR) għall-4 tipi ta’ HPV kollha fir-reġistrazzjoni.

L-effikaċja ta’ Gardasil kontra l-inċidenza kombinata ta’ infezzjoni, felul ġenetali, leżjonijiet vulvari u vaġinali, persistenti relatati ma’ HPV 6, 11, 16 jew 18, CIN ta’ kwalunkwe grad, AIS u kanċers ċervikali kienet 88.7% (95% CI: 78.1, 94.8).

L-effikaċja ta’ Gardasil kontra l-inċidenza kombinata ta’ infezzjoni persistenti relatata ma’ HPV 16 jew 18, felul ġenitali, leżjonijiet vulvari u vaġinali, CIN ta’ kwalunkwe grad, AIS u kanċers ċervikali kienet ta’ 84.7% (95% CI: 67.5, 93.7).

Effikaċja f’nisa bi jew mingħajr infezzjoni jew mard preċedenti dovuti għal HPV 6, 11, 16, or 18

Il-popolazzjoni tas-Sett ta’ Analiżi Sħiħ (magħrufa wkoll bħala l-popolazzjoni ITT) kienet tinkludi nisa minkejja l-istatus HPV tal-linja bażi f’Jum 1, li rċievew għallinqas tilqima waħda u li fihom, l- għadd tal-każijiet beda f’Jum 1. Din il-popolazzjoni tqarreb il-popolazzjoni ġenerali ta’ nisa fir- rigward tal-prevalenza ta’ infezzjoni HPV jew ta’ mard fir-reġistrazzjoni.

L-effikaċja ta’ Gardasil kontra l-inċidenza kombinata ta’ infezzjoni persistenti relatata ma’ HPV 6-, 11-, 16 jew 18, felul ġenitali, leżjonijiet vulvari u vaġinali, CIN ta’ kwalunkwe grad, AIS u kanċers ċervikali kienet ta’ 47.2 % (95% CI: 33.5, 58.2).

L-effikaċja ta’ Gardasil kontra l-inċidenza kombinata ta’ infezzjoni persistenti relatata ma’ HPV 16 jew 18, felul ġenitali, leżjonijiet vulvari u vaġinali, CIN ta’ kwalunkwe grad, AIS, u kanċers ċervikali kienet ta’ 41.6 % (95% CI: 24.3, 55.2).

L-effikaċja f’nisa (minn 16 sa 45 sena) b'xhieda li kien hemm infezzjoni qabel b’tip ta’ HPV (seropożittiv) tat-tilqima li ma nstabx aktar kif beda t-tilqim (negattiv għal PCR)

F’analiżi post hoc ta’ individwi (li rċivew mill-anqas tilqima waħda) b’xhiedali kien hemm infezzjoni qabel b’tip ta’ HPV (seropożittiv) tat-tilqima li ma nstabx aktar kif beda t-tilqim (negattiv għal PCR), l-effikaċja ta’ Gardasil biex tilqa’ kontra kondizzjonijiet minħabba rikorrenza tal-istess tip ta’ HPV kienet 100% (95% CI: 62.8, 100.0; 0 vs. 12il każ [n = 2,572 minn ġabra ta’ studji f’nisa żgħar]) kontra CIN 2/3, VIN 2/3, VaIN 2/3 li għandhom x’jaqsmu ma’ HPV 6, 11, 16, u 18, u felul ġenitali f’nisa bejn l-etajiet ta’ 16 u 26 sena. L-effikaċja kienet 68.2% (95% CI: 17.9, 89.5; 6 vs. 20 każ [n= 832 minn studji b’taħlita ta’ nisa żgħar u adulti]) kontra infezzjoni persistenti li għandha x’taqsam ma’ HPV 16 u 18 f’nisa bejn l-etajiet ta’ 16 u 45 sena.

Effikaċja f’irġiel b’età minn 16 sa 26 sena

L-effikaċja kienet evalwata għal kontra fellul ġenitali estern marbut mal-HPV 6, 11, 16, 18, neoplasja tal-intraepitilju tal-pene/perineali/perianali (PIN) ta’ gradi 1/2/3, u infezzjoni persistenti.

L-effikaċja ta’ Gardasil f’irġiel b’età minn 16 sa 26 sena kienet stmata fi studju kliniku wieħed ta’ Fażi III, double-blind, randomised, ikkontrollat bil-plaċebo (Protokoll 020) li kien jiġbor fih total ta’ 4,055 raġel li ddaħħlu fl-istudju u ġew imlaqqma mingħajr ma sarilhom eżami qabel dwar jekk kellhomx infezzjoni b’HPV. It-tul medjan ta’ żmien li fih ġew segwiti kien ta’ 2.9 snin.

F’sottosett ta’ 598 raġel (GARDASIL = 299; plaċebo = 299) f’Protokoll 020 li kienu ammettew li jkollhom rapporti sesswali mal-irġiel (MSM) kienet evalwata l-effikaċja għal kontra neoplasja tal- intraepitilju anali (Gradi AIN 1/2/3) u kanċer fl-anus u infezzjoni persistenti intra-anali.

MSM għandhom riskju akbar ta’ infezzjoni HPV anali meta mqabbla mal-popolazzjoni ġenerali; il- benefiċċju assolut tat-tilqim mil-lat li jiġi evitat il-kanċer anali fil-popolazzjoni ġenerali hu mistenni li jkun baxx ħafna.

Infezzjoni bl-HIV kienet kriterju ta’ esklużjoni (ara wkoll sezzjoni 4.4).

.

Effikaċja fl-irġiel li qatt ma kellhom it-tipi ta’ HPV tat-tilqima

L-analiżi primarja tal-effikaċja, rigward it-tipi ta’ HPV tat-tilqima (HPV 6, 11, 16, 18), saru fil- popolazzjoni ta’ effikaċja skont il-protokoll (PPE) (i.e. it-3 tilqimiet ingħataw fi żmien sena minn meta l-individwu ddaħħal fl-istudju, ma kien hemm l-ebda devjazzjonijiet kbar mill-protokoll u li l- individwu qatt ma kellu xi wieħed mit-tip(i) tal-HPV rilevanti qabel ingħata l-ewwel doża u sa xahar Wara d-Doża 3 (Xahar 7)). L-effikaċja bdiet titkejjel minn wara l-vista tax-Xahar 7. Globalment, 83% tal-irġiel (87% tal-individwi eterosesswali u 61% ta’ individwi MSM) qatt ma kellhom xi wieħed mill- 4 tipi ta’ HPV (negattivi għal PCR u seronegattivi) meta ddaħħlu fl-istudju.

Neoplasja Intraepiteljali Anali (AIN) ta’ Grad 2/3 (displasja ta’ grad minn moderat sa għoli) intużat fil-provi kliniċi bħala markatur sostitut ta’ kanċer anali.

Ir-riżultati tal-effikaċja għall-iskopijiet finali analizzati fl-aħħar tal-istudju (żmien medjan li fih ġew segwiti l-individwi = 2.4 snin) fil-popolazzjoni skont il-protokoll huma ppreżentati f’Tabella 5. L- effikaċja kontra l-gradi PIN 1/2/3 ma ntwerietx minħabba li n-numru ta’ każijiet kien limitat wisq biex tintlaħaq sinifikanza b’mod statistiku.

Tabella 5: L-effikaċja ta’ Gardasil kontra leżjonijiet ġenitali esterni fil-popolazzjoni PPE* ta’ rġiel b’età minn 16-26 sena

Skop finali

 

 

 

Gardasil

 

Plaċebo

% Effikaċja (95%CI)

 

 

N

 

Numru ta’

N

 

Numru ta’

 

 

 

 

 

 

każijiet

 

 

każijiet

 

 

 

Leżjonijiet ġenitali esterni marbuta ma’ HPV 6/11/16/18

 

Leżjonijiet

ġenitali

 

 

 

90.6 (70.1. 98.2)

esterni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felul ġenitali

 

 

 

 

89.3 (65.3, 97.9)

 

 

 

 

100.0 (-52.1, 100.0)

*L-individwi fil-popolazzjoni PPE irċivew it-3 tilqimiet kollha fi żmien sena minn meta ddaħħlu fl-istudju, ma kellhomx devjazzjonijiet kbar mill-protokoll u qatt ma kellhom it-tip(i) ta’ HPV rilevanti qabel l-ewwel doża u sa xahar wara doża 3 (Xahar 7).

Fl-analiżi tat-tmiem tal-istudju għal-leżjonijiet anali fil-popolazzjoni MSM (medja ta’ kemm damu jiġu segwiti kienet ta’ 2.15 il-sena), l-effett preventiv kontra AIN 2/3 marbut mal-HPV 6, 11, 16, 18 kien 74.9% (95% CI 8.8, 95.4; 3/194 kontra 13/208) u kontra AIN 2/3 marbut mal-HPV 16 jew 18 kien 86.6% (95% CI 0.0, 99.7 ; 1/194 kontra 8/208).

Bħalissa, it-tul ta’ żmien ta’ protezzjoni kontra kanser anali mhuwiex magħruf. Fl-istudju ta’ estensjoni fit-tul tal-Protokoll 020, ġew segwiti 918-il raġel li kellhom minn 16-26 sena meta tlaqqmu b’Gardasil fl-istudju bażi. Fil-popolazzjoni PPE, ma kienu osservati l-ebda każijiet ta’ felul ġenitali marbut mat-tipi 6/11 ta’ HPV, feriti ġenitali esterni b’HPV 6/11/16/18 jew grad għoli ta’ AIN b’HPV 6/11/16/18 f’MSM sa 9.6 snin (medjan ta’ segwitu ta’ 8.5 snin).

Effikaċja fl-irġiel b’infezzjoni jew mard minn qabel ikkawżat minn HPV 6, 11, 16, jew 18 jew mingħajrhom

Il-popolazzjoni ta’ Sett Sħiħ ta’ Analiżi kienet tinkludi rġiel ikun xi jkun l-istat ta’ HPV tagħhom fil- linja bażi f’Jum 1, li rċivew mill-anqas tilqima waħda u li fihom il-każ beda jingħadd f’Jum 1. Din il- popolazzjoni tqarreb il-popolazzjoni ġenerali ta’ rġiel rigward prevalenza ta’ infezzjoni ta’ HPV jew mard meta ddaħħlu fl-istudju.

L-effikaċja ta’ GARDASIL kontra felul ġenitali estern ikkawżat minn HPV 6, 11, 16, 18 kienet ta’ 68.1% (95% CI: 48.8, 79.3).

L-effikaċja ta’ GARDASIL kontra AIN ta’ gradi 2/3 marbuta ma’ HPV 6, 11, 16, jew 18, fis- sottostudju MSM, kienet ta’ 54.2% (95% CI: 18.0, 75.3; 18/275 kontra 39/276) u 57.5% (95% CI: - 1.8, 83.9; 8/275 kontra 19/276 każijiet), rispettivament.

Protezzjoni Kontra t-Tagħbija Globali ta’ Mard b’HPV fi Rġiel b’Età minn 16 sa 26 Sena

L-impatt ta’ Gardasil kontra r-riskju globali ta’ leżjonijiet ġenitali esterni kien stmat wara l-ewwel doża f’2,545 individwu mdaħħla fil-prova tal-effikaċja ta’ Fażi III (Protokoll 020). Fost l-irġiel li qatt ma kellhom xi wieħed mill-14-il tip l-aktar komuni ta’ HPV, l-għoti ta’ Gardasil naqqas l-inċidenza ta’ leżjonijiet ġenitali esterni kkawżati mit-tipi ta’ HPV li jinsabu jew ma jinsabux fit-tilqma b’81.5% (95% CI: 58.0, 93.0). Fil-popolazzjoni tas-Sett Sħiħ ta’ Analiżi (FAS), il-benefiċċju tat-tilqima f’dik li hija inċidenza totali ta’ EGL kien aktar baxx, bi tnaqqis ta’ 59.3% (95% CI: 40.0, 72.9), minħabba li Gardasil ma jaffettwax l-ordni naturali tal-iżvilupp ta’ infezzjonijiet jew mard li jkunu preżenti meta tibda tingħata t-tilqima.

Impatt fuq il-Biopsija u l-Proċeduri Definittivi ta’ Terapija

L-impatt ta’ Gardasil fuq ir-rati ta’ biopsiji u kura ta’ EGL kienu x’kienu t-tipi li kkawżaw HPV ġie stmat f’2,545 individwu li ddaħħlu fil-Protokoll 20. Fil-popolazzjoni li qatt ma kellha HPV qabel (qatt ma kellha xi wieħed mill-14-il tip komuni ta’ HPV), Gardasil naqqas il-proporzjon ta’ rġiel li kellhom

biopsija b’54.2% (95% CI: 28.3, 71.4) u dawk li ġew ikkurati b’47.7% (95% CI: 18.4, 67.1) fi tmiem l-istudju. Fil-popolazzjoni FAS, it-tnaqqis li jaqbel ma’ dan kien ta’ 45.7% (95% CI: 29.0, 58.7) u 38.1% (95% CI: 19.4, 52.6).

Immunoġeniċità

Assaġġi biex Jitkejjel ir-Rispons Immuni

L-ebda livell ta’ anti-korpi minimu marbut mal-protezzjoni ma kien identifikat għall-vaċċini HPV.

L-immunoġeniċità ta’ Gardasil kienet evalwata f’20,132 tifla u mara (Gardasil n = 10,723; plaċebo n = 9,409) ta’ bejn id-9 u s-26 sena, 5,417-il tifel u raġel (Gardasil n = 3,109; plaċebo n = 2,308) ta’ bejn id-9 u s-26 sena u 3,819-il mara ta’ bejn l-24 u l-45 sena (Gardasil n = 1,911,, plaċebo n = 1,908).

Immunoassaġġi speċifiċi għat-tip, immunoassaġġi kompetittivi bbażati fuq Luminex (cLIA), bi standards speċifiċi għat-tip intużaw biex tiġi evalwata l-immunoġeniċità għal kull tip ta’ vaċċin. Dan l- assaġġ ikejjel l-anti-korpi kontra epitopu newtralizzanti wieħed għal kull tip individwali ta’ HPV.

Risponsi Immuni għal Gardasil xahar wara doża 3

Fl-istudji kliniċi, fin-nisa ta’ bejn is-16 u s-26 sena, 99.8 %, 99.8 %, 99.8 %, u 99.5 % ta’ l-individwi li rċivew Gardasil saru seropożittivi għal anti-HPV 6, anti-HPV 11, anti-HPV 16, u anti-HPV 18, rispettivament, sa żmien xahar Wara d-Doża 3. Fl-istudju kliniku f’nisa ta’ bejn l-24 u l-45 sena, 98.4%, 98.1%, 98.8%, u 97.4% tal-individwi li rċevew Gardasil saru seropożittivi għal anti-HPV 6, anti-HPV 11, anti-HPV 16, u anti-HPV 18, rispettivament b’xahar wara d-doża 3. Fl-istudju kliniku fl- irġiel minn 16 sa 26 sena, 98.9%, 99.2%, 98.8%, u 97.4% ta’ individwi li rċivew Gardasil saru seropożittivi kontra HPV 6, HPV 11, HPV 16, u HPV 18, rispettivament fi żmien xahar Wara d-Doża 3. Gardasil wassal għal Titres Medji Ġeometriċi (Geometric Mean Titres - GMTs) għoljin ta’ kontra l- HPV xahar Wara d-Doża 3 fil-gruppi ta’ etajiet kollha li kienu ttestjati.

Kif mistenni għal nisa ta’ bejn l-24 u l-45 sena (Protokoll 019), it-titres antikorpi osservati kienu iktar baxxi minn dawk li dehru f’nisa ta’ bejn is-16 u s-26 sena.

Il-livelli ta’ l-anti-HPV fl-individwi li ħadu l-plaċebo li kienu eliminaw infezzjoni HPV (seropożittiva u negattiva għal PCR) kienu sostanzjalment inqas minn dawk ikkawżati mill-vaċċin. Aktar minn hekk, il-livelli ta’ l-anti-HPV (GMTs) fl-individwi vaċċinati baqgħu fil-livell tal-qtugħ il-linja ta’ serostatus jew ogħla matul il-follow-up fuq tul ta' żmien, ta’ l-istudji ta’ fażi III (ara taħt, Persistenza ta’ Rispons Immuni ta’ Gardasil).

Tnaqqis tad-Differenza fl-Effikaċja ta’ Gardasil bejn in-Nisa u l-Bniet

Studju kliniku (Protokoll 016) qabbel l-immunoġeniċità ta’ Gardasil fi bniet li kellhom minn 10 sa 15- il sena ma’ dik f’nisa ta’ età bejn 16 u 23 sena. Fil-grupp bil-vaċċin, 99.1 sa 100 % saru seropożittivi għas-serotipi kollha tal-vaċċin sa xahar Wara d-Doża 3.

Tabella 6 tqabbel l-anti-HPV 6, 11, 16 u 18 GMTs xahar Wara d-Doża 3 fi bniet ta’ bejn 9 u 15-il sena ma’ dawk f’nisa ta’ età bejn 16 u 26 sena.

Tabella 6: Tnaqqis tad-differenza fl-immunoġeniċità bejn bniet ta' bejn 9 u 15-il sena u nisa ta' bejn 16 u 26 sena (popolazzjoni skont il-protokoll) ibbażat fuq titres kif imkejla minn cLIA

 

Bniet bejn 9 u 15-il sena

Nisa bejn 16 u 26 sena

 

(Protokolli

016 u 018)

(Protokolli 013 u 015)

 

n

GMT (95% CI)

n

GMT (95% CI)

HPV 6

929 (874, 987)

543 (526, 560)

HPV 11

(1223, 1388)

762 (735, 789)

HPV 16

(4548, 5300)

2294 (2185, 2408)

 

Bniet bejn 9 u 15-il sena

Nisa bejn 16 u 26 sena

 

(Protokolli 016 u

018)

(Protokolli 013 u 015)

 

n

GMT (95% CI)

n

GMT (95% CI)

HPV 18

1040 (965,

1120)

462 (444, 480)

GMT- Titre Ġeometriku Medju f'mMU/ml (mMU=unitajiet milli-Merck)

Ir-risponsi anti-HPV f'Xahar 7 fost bniet ta' bejn 9 u 15-il sena kienu mhux inferjuri għar-risponsi anti- HPV f'nisa ta' bejn 16 u 26 sena li għalihom l-effikaċja kienet stabbilita fl-istudji ta' fażi III. L- immunoġeniċità kienet marbuta ma' l-età u livelli anti-HPV mkejla f'Xahar 7 kienu ogħla b'mod sinifikattiv f'individwi iżgħar li kellhom taħt it-12-il sena milli f'dak li kellhom iktar minn dik l-età.

Fuq bażi ta’ dan it-tnaqqis tad-differenza fl-immunoġeniċità, l-effikaċja ta' Gardasil fi bniet ta’ bejn 9 u 15-il sena hija inferita.

Fl-istudju ta’ estensjoni fit-tul tal-Protokoll 018, ġew segwiti 369 tifla li kellhom minn 9-15-il sena meta tlaqqmu b’Gardasil fl-istudju bażi. Fil-popolazzjoni PPE, ma kienu osservati l-ebda każijiet ta’ mard b’HPV (kwalunkwe grad ta’ CIN marbuta ma’ tipi 6/11/16/18 ta’ HPV u Felul Ġenitali) sa 10.7 snin (medjan ta’ segwitu ta’ 10.0 snin).

Tnaqqis tad-Differenza fl-Effikaċja ta’ Gardasil bejn l-Irġiel u s-Subien

Tliet studji kliniċi (Protokolli 016, 018 u 020) intużaw biex iqabblu l-immunoġeniċità ta’ Gardasil f’subien b’età minn 9 sa 15-il sena ma’ dik f’irġiel b’età minn 16 sa 26 sena. Fil-grupp tat-tilqima, 97.4 sa 99.9% saru seropożittivi għas-serotipi kollha tat-tilqima sa xahar Wara d-Doża 3.

Tabella 7 tqabbel il-GMTs ta’ kontra HPV 6, 11, 16, u 18 fl-ewwel xahar ta’ Wara d-Doża 3 f’subien b’età minn 9 sa 15-il sena ma’ dik f’irġiel b’età minn 16 sa 26 sena.

Tabella 7: Tnaqqis tad-differenza fl-immunoġeniċità bejn subien b’età minn 9 sa 15-il sena u rġiel b’età minn 16 sa 26 sena (popolazzjoni skont il-protokoll) ibbażata fuq titres imkejla b’cLIA

 

Subien bejn 9 u 15-il sena

Irġiel bejn 16 u 26 sena

 

 

 

 

 

 

n

GMT (95% CI)

n

GMT (95% CI)

HPV 6

1038 (964, 1117)

448 (419, 479)

HPV 11

1387 (1299, 1481)

624 (588, 662)

HPV 16

6057 (5601, 6549)

2403 (2243, 2575)

HPV 18

1357 (1249, 1475)

403 (375, 433)

GMT- Titre ġeometriku medju f'mMU/ml (mMU=unitajiet milli-Merck)

Risponsi kontra HPV fix-Xahar 7 fost subien b’età minn 9 sa 15-il sena ma kinux inferjuri għal risponsi kontra l-HPV f’irġiel b’età minn 16 sa 26 sena li l-effikaċja fihom kienet stabbilita fi studji ta’ Fażi III. L-immunoġeniċità kienet marbuta mal-età u l-livelli ta’ kontra l-HPV fix-Xahar 7 kienu ogħla b’mod sinifikanti fl-individwi ż-żgħar.

Fuq bażi ta’ tnaqqis fid-differenza bejn l-immunoġeniċità, l-effikaċja ta’ Gardasil f’subien minn 9 sa 15-il sena hija inferita.

Fl-istudju ta’ estensjoni fit-tul tal-Protokoll 018, ġew segwiti 326 tifel li kellhom minn 9-15-il sena meta tlaqqmu b’Gardasil fl-istudju bażi. Fil-popolazzjoni PPE, ma kienu osservati l-ebda każijiet ta’ mard b’HPV (Feriti Ġenitali Esterni marbuta ma’ tipi 6/11/16/18 ta’ HPV) sa 10.6 snin (medjan ta’ segwitu ta’ 9.9 snin).

Persistenza ta’ Rispons Immuni ta’ Gardasil

Sottosett ta’ individwi rreġistrati fl-istudji ta’ Fażi III ġew segwiti għal perjodu fit-tul għas-sigurtà, immunoġeniċità u effikaċja. Apparti cLIA intuża l-Immunoassaġġ Luminex għal IgG totali (IgG LIA) biex jistma l-persistenza tar-rispons immuni.

Fil-popolazzjonijiet kollha (nisa minn 9 – 45 sena, irġiel minn 9 – 26 sena), l-ogħla GMTs cLIA kontra HPV 6, kontra HPV 11, kontra HPV 16, u kontra HPV 18 kienu osservati f’Xahar 7. Wara, il- GMTs naqsu minn Xahar 24 - 48 imbagħad b’mod ġenerali stabilizzaw. It-tul ta’ żmien eżatt ta’ immunità wara serje ta’ 3 dożi għadu ma ġiex stabbilit u attwalment għandu qed jiġi studjat.

Subien u bniet imlaqqma b’Gardasil f’età ta’ 9-15-il sena fl-istudju bażi tal-Protokoll 018 ġew segwiti fi studju ta’ estensjoni. Skont it-tip ta’ HPV, 60-96% u 78-98% tal-individwi kienu seropożittivi b’cLIA u IgG LIA rispettivament 10 snin wara t-tilqim (ara Tabella 8).

Tabella 8: Dejta ta’ immunoġeniċità fit-tul (popolazzjoni skont il-protokoll) imsejsa fuq il-perċentwal ta’ individwi seropożittivi kif imkejjel b’cLIA u IgG LIA (Protokoll 018) fl-10 sena, f’subien u bniet b’età minn 9-15-il sena

 

 

cLIA

 

IgG LIA

 

 

 

 

 

 

n

% ta’ individwi

n

% ta’ individwi

 

seropożittivi

seropożittivi

 

 

 

HPV 6

89%

93%

HPV 11

89%

90%

HPV 16

96%

98%

HPV 18

60%

78%

Nisa mlaqqma b’Gardasil fl-età ta’ 16-23 sena fl-istudju bażi tal-Protokoll 015 se jiġu segwiti sa 14-il sena fi studju ta’ estensjoni. Disa’ snin wara t-tilqim, 94%, 96%, 99% u 60% kienu seropożittivi kontra HPV 6, kontra HPV 11, kontra HPV 16 u kontra HPV 18 f’cLIA, rispettivament, u 98%, 96%, 100% u 91% kienu seropożittivi kontra HPV 6, kontra HPV 11, kontra HPV 16 u kontra HPV 18 f’IgG LIA, rispettivament.

Nisa mlaqqma b’Gardasil fl-età ta’ 24-45 sena fl-istudju bażi tal-Protokoll 019 ġew segwiti sa 10 snin fi studju ta’ estensjoni. Għaxar snin wara t-tilqim, 79%, 85%, 94% u 36% kienu seropożittivi kontra HPV 6, kontra HPV 11, kontra HPV 16 u kontra HPV 18 f’cLIA, rispettivament, u 86%, 79%, 100% u 83% kienu seropożittivi kontra HPV 6, kontra HPV 11, kontra HPV 16 u kontra HPV 18 f’IgG LIA, rispettivament.

Irġiel imlaqqma b’Gardasil fl-età ta’ 16-26 sena fl-istudju bażi tal-Protokoll 020 se jiġu segwiti sa 10 snin fi studju ta’ estensjoni. Sitt snin wara t-tilqim, 84%, 87%, 97% u 48% kienu seropożittivi kontra HPV 6, kontra HPV 11, kontra HPV 16 u kontra HPV 18 f’cLIA, rispettivament, u 89%, 86%, 100% u 82% kienu seropożittivi kontra HPV 6, kontra HPV 11, kontra HPV 16 u kontra HPV 18 f’IgG LIA, rispettivament.

F’dawn l-istudji, individwi li kienu seronegattivi kontra HPV 6, kontra HPV 11, kontra HPV 16, u kontra HPV 18 f’cLIA kienu għadhom protetti kontra mard kliniku wara segwitu ta’ 9 snin għal nisa li kellhom minn 16-23 sena, 10 snin għal nisa li kellhom minn 24-45 sena, u 6 snin għal irġiel li kellhom minn 16-26 sena.

Evidenza ta’ Reazzjoni Anamnestika (Memorja Immuni)

Evidenza ta’ reazzjoni anamnestika kienet osservata f’nisa vaċċinati li kienu seropożittivi għat-tip(i) ta’ HPV rilevanti qabel it-tilqima. Flimkien ma' dan, sotto-sett ta’ nisa vaċċinati li rċivew doża ta’ sfida ta’ Gardasil 5 snin wara l-bidu tal-tilqima, urew reazzjoni anamnestika mgħaġġla u b’saħħitha li qabżet l-anti-HPV GMTs osservati xahar Wara d-Doża 3.

Individwi infettati bl-HIV

Sar studju akkademiku li ddokumenta s-sigurtà u l-immunoġeniċità ta’ Gardasil f’126 pazjent infettati bl-HIV li kellhom minn 7 snin sa 12-il sena (li minnhom 96 ħadu Gardasil). Serokonverżjoni għall- erba’ antiġeni kollha seħħet f’aktar minn sitta u disgħin fil-mija tal-individwi. Il-GMTs kienu xi ftit

aktar baxxi minn dawk irrappurtati f’individwi tal-istess età mhux infettati bl-HIV fi studji oħra. Ir- rilevanza klinika ta’ rispons aktar baxx mhijiex magħrufa. Il-profil ta’ sigurtà kien jixbah lil dak ta’ individwi mhux infettati bl-HIV fi studji oħra. Is-CD4% jew l-RNA tal-HIV fil-plażma ma kinux affettwati mit-tilqim.

Risponsi immuni għal Gardasil bl-użu tal-iskeda ta’ 2 dożi f’individwi minn 9 snin sa 13-il sena

Prova klinika wriet li fost bniet li rċivew 2 dożi tat-tilqima tal-HPV, 6 xhur bogħod minn xulxin, riponsi tal-antikorpi għall-4 tipi ta’ HPV, xahar wara l-aħħar doża ma kinux inferjuri għal dawk fost nisa żgħażagħ li rċivew 3 dożi tat-tilqima fi żmien 6 xhur.

Fix-Xahar 7, fil-popolazzjoni Skont il-Protokoll, ir-rispons immuni fi bniet b’età minn 9 snin sa 13-il sena (n=241) li rċivew 2 dożi ta’ Gardasil (fix-xhur 0 u 6) ma kienx inferjuri u kien numerikament ogħla mir-rispons immuni f’nisa b’eta minn 16 sa 26 sena (n=246) li rċivew 3 dożi ta’ Gardasil (fix-xhur 0, 2 u 6).

Wara 36 xahar ta’ segwitu, il-GMT fil-bniet (2 dożi, n=86) baqgħet mhux inferjuri għall-GMT fin-nisa (3dożi, n=86) għall-4 tipi ta’ HPV kollha.

Fl-istess studju, fi bniet b’età minn 9 snin sa 13-il sena, ir-rispons immuni wara skeda ta’ 2 dożi kien aktar baxx b’mod numeriku milli wara skeda ta’ 3 dożi (n=248 fix-Xahar 7; n=82 fix-Xahar 36). Ir- rilevanza klinika ta’ dawn is-sejbiet mhijiex magħrufa.

Għadu ma ġiex stabbilit it-tul tal-protezzjoni bi skeda ta’ 2 dożi ta’ Gardasil.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Ma jgħoddx f’dan il-każ.

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Studji dwar l-effett tossiku minn doża waħda u minn dożi ripetuti u dwar it-tolleranza lokali ma juru l- ebda periklu speċjali għall-bnedmin.

Gardasil ikkawża risponsi speċifiċi ta’ l-anti-korpi kontra t-tipi HPV 6, 11, 16, u 18 f’firien tqal, wara injezzjoni waħda jew aktar fil-muskoli. Anti-korpi kontra l-erba’ tipi kollha ta’ HPV kienu trasferiti lill-frieħ matul it-tqala u possibbilment waqt it-treddigħ. Ma kien hemm l-ebda effetti marbuta mal- kura fuq sinjali ta’ l-iżvilupp, imġiba, prestazzjoni riproduttiva, jew il-fertilità tal-frieħ.

GARDASIL li ngħata lil firien maskili f’doża sħiħa tal-bnedmin (proteina totali 120 mcg) ma kellu l- ebda effetti fuq ir-riproduzzjoni li tinkludi l-fertilità, l-għadd tal-isperma, u l-motilità tal-isperma u ma kien hemm l-ebda tibdiliet kbar jew istomorfoloġiċi fuq it-testikoli u l-ebda effetti fuq il-piż tat- testikoli marbuta mat-tilqima.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Sodium chloride

L-histidine

Polysorbate 80

Sodium borate

Ilma għall-injezzjoni.

Għal sustanzi mhux attivi, ara sezzjoni 2.

6.2Inkompatibbiltajiet

Fin-nuqqas ta’ studji ta’ kompatibbiltà, dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

3 snin.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Gardasil, suspensjoni għall-injezzjoni:

Aħżen fi friġġ (2°C - 8°C).

Tagħmlux fil-friża. Żomm il-kunjett fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

Wara li jinħareġ mill-friġġ Gardasil għandu jingħata kemm jista’ jkun malajr.

Dejta minn studji dwar stabbilità turi li l-komponenti tal-vaċċin huma stabbli għal 72 siegħa meta jinħażen f’temperaturi minn 8°C sa 42°C. Fi tmiem dan il-perjodu Gardasil għandu jintuża jew jintrema. Din id-dejta hija intenzjonata biex tigwida l-professjonisti fil-qasam tal-kura tas-saħħa biss f’każ ta’ devjazzjoni temporanja mit-temperatura tal-ħażna li suppost.

Gardasil, suspensjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest:

Aħżen fi friġġ (2°C - 8°C).

Tagħmlux fil-friża. Żomm is-siringa mimlija għal-lest fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

Wara li jinħareġ mill-friġġ Gardasil għandu jingħata kemm jista’ jkun malajr.

Dejta minn studji dwar stabbilità turi li l-komponenti tal-vaċċin huma stabbli għal 72 siegħa meta jinħażen f’temperaturi minn 8°C sa 42°C. Fi tmiem dan il-perjodu Gardasil għandu jintuża jew jintrema. Din id-dejta hija intenzjonata biex tigwida l-professjonisti fil-qasam tal-kura tas-saħħa biss f’każ ta’ devjazzjoni temporanja mit-temperatura tal-ħażna li suppost.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Gardasil, suspensjoni għall-injezzjoni:

Suspensjoni ta’ 0.5 ml f'kunjett (ħġieġ) b’tapp (miksi bil-FluroTec jew Teflon miksi bil-chlorobutyl elastomer) u għatu tal-plastik flip-off (strixxa crimp ta' l-aluminju) f'pakkett ta' 1, 10 jew 20.

Gardasil, suspensjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest:

Suspensjoni ta’ 0.5 ml f’siringa mimlija għal-lest (ħġieġ) b’tapp li jwaqqaf il-planġer (elastomer tal- bromobutyl silikonizzat miksi bi FluroTec jew elastomer tal-chlorobutyl mhux miksi) u għatu tat-tarf (bromobutyl), mingħajr labra jew b’labra waħda jew żewġ labriet - daqs tal-pakkett ta’ 1, 10 jew 20.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

Gardasil, suspensjoni għall-injezzjoni:

Gardasil jista’ jidher bħala likwidu ċar bi preċipitat abjad qabel ma jitħawwad.

Ħawwad sew qabel l-użu biex tagħmel suspensjoni. Wara li jitħawwad sewwa, huwa jkun likwidu abjad, imdardar.

Ifli s-suspensjoni għal frak u bidla fil-kulur qabel l-għoti. Armi l-vaċċin jekk ikun fih frak u/jew jekk jidher li biddel il-kulur.

Iġbed id-doża ta’ 0.5 ml tal-vaċċin mill-kunjett ta’ doża waħda permezz ta’ labra u siringa sterili.

Injetta immedjatament billi tuża r-rotta ta’ ġol-muskolu (IM - intramuscular), preferibbilment fiż-żona deltojd tan-naħa ta’ fuq tad-driegħ jew fiż-żona anterolaterali tan-naħa ta’ fuq tal- koxxa.

Il-vaċċin għandu jintuża kif inhu fornut. Għandha tintuża d-doża sħiħa rakkomandata tal-vaċċin.

Kull fdal tal-vaċċin li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

Gardasil, suspensjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest:

Gardasil jista’ jidher bħala likwidu ċar bi preċipitat abjad qabel ma jitħawwad.

Ħawwad is-siringa mimlija għal-lest sew qabel l-użu, biex tagħmel suspensjoni. Wara li jitħawwad sewwa, huwa jkun likwidu abjad, imdardar.

Ifli s-suspensjoni għal frak u bidla fil-kulur qabel l-għoti. Armi l-vaċċin jekk ikun fih frak u/jew jekk jidher li biddel il-kulur.

Żewġ labriet ta’ tulijiet differenti huma pprovduti fil-pakkett, agħżel il-labra addattata sabiex tiżgura għoti ġol-muskolu (IM - intramuscular) skont id-daqs u l-piż tal-pazjent tiegħek.

Waħħal il-labra billi ddawwarha lejn il-lemin sakemm il-labra teħel b’mod sod mas-siringa. Agħti d-doża sħiħa skont il-protokoll standard.

Injetta immedjatament billi tuża r-rotta ta’ ġol-muskolu (IM - intramuscular), preferibbilment fiż-żona deltojd tan-naħa ta’ fuq tad-driegħ jew fiż-żona anterolaterali tan-naħa ta’ fuq tal- koxxa.

Il-vaċċin għandu jintuża kif inhu fornut. Għandha tintuża d-doża sħiħa rakkomandata tal-vaċċin.

Kull fdal tal-vaċċin li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

MSD VACCINS, 162 avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon, Franza

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Gardasil, suspensjoni għall-injezzjoni:

EU/1/06/357/001

EU/1/06/357/002

EU/1/06/357/018

Gardasil, suspensjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest:

EU/1/06/357/003

EU/1/06/357/004

EU/1/06/357/005

EU/1/06/357/006

EU/1/06/357/007

EU/1/06/357/008

EU/1/06/357/019

EU/1/06/357/020

EU/1/06/357/021

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 20 ta’ Settembru 2006

Data tal-aħħar tiġdid: 22 ta’ Settembru 2011

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

{XX/SSSS}

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati