Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

HBVaxPro (hepatitis B, recombinant surface antigen) – Tikkettar - J07BC01

Updated on site: 07-Oct-2017

Isem tal-MediċinaHBVaxPro
Kodiċi ATCJ07BC01
Sustanzahepatitis B, recombinant surface antigen
ManifatturMSD VACCINS

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

HBVAXPRO 5 mikrogrammi/ – doża waħda f’kunjett - Pakkett ta’ 1, 10

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

HBVAXPRO 5 mikrogrammi, suspensjoni għall-injezzjoni

Tilqima tal-epatite B (rDNA)

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Doża 1 (0.5 ml) fiha:

Antiġen rikombinanti tal-wiċċ tal-virus tal-epatite B (HbsAg)* ........... 5 mikrogrammi Adsorbit fuq (0.25 milligrammi Al+) ta’ amorphous aluminium hydroxyphosphate sulfate

* magħmul fil-ħmira Saccharomyces cerevisiae (razza 2150-2-3) permezz tat-teknoloġija rikombinanti tad-DNA.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sodium chloride, borax u ilma għall-injezzjonijiet.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Suspensjoni għall-injezzjoni

Doża waħda f’kunjett ta’ 0.5 ml

10 dożi waħidhom f’kunjetti ta’ 0.5 ml

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Ħawwad sew qabel ma tuża.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu. Użu għal ġol-muskoli.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI

L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS XX/SSSS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ

Tagħmlux fil-friża

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Franza

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/01/183/001 – pakkett ta’ wieħed

EU/1/01/183/018 – pakkett ta’ 10

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

HBVAXPRO 5 mikrogrammi – kunjett b’doża waħda + siringa bil-labra – Pakkett ta’ 1

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

HBVAXPRO 5 mikrogrammi, suspensjoni għall-injezzjoni

Tilqima tal-epatite B (rDNA)

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Doża 1 (0.5 ml) fiha:

Antiġen rikombinanti tal-wiċċ tal-virus tal-epatite B (HbsAg)* ........... 5 mikrogrammi Adsorbit fuq (0.25 milligrammi Al+) ta’ amorphous aluminium hydroxyphosphate sulfate

* magħmul fil-ħmira Saccharomyces cerevisiae (razza 2150-2-3) permezz tat-teknoloġija rikombinanti tad-DNA.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sodium chloride, borax u ilma għall-injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Suspensjoni għall-injezzjoni

Doża waħda f’kunjett ta’ 0.5 ml

Siringa sterili għall-injezzjoni b’labra.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Ħawwad sew qabel ma tuża.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu. Użu għal ġol-muskoli.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS XX/SSSS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ

Tagħmlux fil-friża

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Franza

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/01/183/019 – pakkett ta’ wieħed

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

HBVAXPRO 5 mikrogrammi

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

HBVAXPRO 5 mikrogrammi, suspensjoni għall-injezzjoni

Tilqima tal-epatite B (rDNA)

Użu għal ġol-muskoli.

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Ħawwad sew qabel ma tuża.

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS XX/SSSS

4.NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

0.5 ml

6 OĦRAJN

MSD VACCINS

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

HBVAXPRO 5 mikrogrammi – siringa mingħajr labra mimlija għal-lest b’doża waħda – Pakkett ta’ 1, 10, 20, 50

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

HBVAXPRO 5 mikrogrammi, suspensjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest Tilqima tal-epatite B (rDNA)

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Doża 1 (0.5 ml) fiha:

Antiġen rikombinanti tal-wiċċ tal-virus tal-epatite B (HbsAg)* ........... 5 mikrogrammi Adsorbit fuq (0.25 milligrammi Al+) ta’ amorphous aluminium hydroxyphosphate sulfate

* magħmul fil-ħmira Saccharomyces cerevisiae (razza 2150-2-3) permezz tat-teknoloġija rikombinanti tad-DNA.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sodium chloride, borax u ilma għall-injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Suspensjoni għall-injezzjoni

Doża waħda f’siringa ta’ 0.5 ml għal-lest mingħajr labra

10 dożi waħedhom f’siringi ta’ 0.5 ml mimlija għal-lest mingħajr labra 20 doża waħidha f’siringi ta’ 0.5 ml mimlija għal-lest mingħajr labra 50 doża waħidha f’siringi ta’ 0.5 ml mimlija għal-lest mingħajr labra

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Ħawwad sew qabel ma tuża.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu. Użu għal ġol-muskoli.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS XX/SSSS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ

Tagħmlux fil-friża

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Franza

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/01/183/004 – pakkett ta’ wieħed

EU/1/01/183/005 – pakkett ta’ 10

EU/1/01/183/020 – pakkett ta’ 20

EU/1/01/183/021 – pakkett ta’ 50

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

HBVAXPRO 5 mikrogrammi doża waħda f’siringa mimlija għal-lest b’labra waħda separata -

Pakkett ta’ 1,10

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

HBVAXPRO 5 mikrogrammi, suspensjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest Tilqima tal-epatite B (rDNA)

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Doża 1 (0.5 ml) fiha:

Antiġen rikombinanti tal-wiċċ tal-virus tal-epatite B (HBsAg)* .......... 5 mikrogrammi Adsorbit fuq (0.25 milligrammi Al+) ta’ amorphous aluminium hydroxyphosphate sulfate

* magħmul fil-ħmira Saccharomyces cerevisiae (razza 2150-2-3) permezz tat-teknoloġija rikombinanti tad-DNA.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sodium chloride, borax u ilma għall-injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Suspensjoni għall-injezzjoni

Doża waħda f’siringa ta’ 0.5 ml mimlija għal-lest b’labra waħda separata

10 dożi waħidhom f’siringi ta’ 0.5 ml mimlija għal-lest b’labra waħda separata (għal kull siringa)

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Ħawwad sew qabel ma tuża.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu. Użu għal ġol-muskoli.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS XX/SSSS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ

Tagħmlux fil-friża

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Franza

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/01/183/022 – pakkett ta’ wieħed

EU/1/01/183/023 – pakkett ta’ 10

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

HBVAXPRO 5 mikrogrammi – siringa waħda mimlija għal-lest b’doża waħda, b’żewġ labriet separati – Pakkett ta’ 1, 10, 20, 50

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

HBVAXPRO 5 mikrogrammi, suspensjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest Tilqima tal-epatite B (rDNA)

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Doża 1 (0.5 ml) fiha:

Antiġen rikombinanti tal-wiċċ tal-virus tal-epatite B (HBsAg)* .......... 5 mikrogrammi Adsorbit fuq (0.25 milligrammi Al+) ta’ amorphous aluminium hydroxyphosphate sulfate

* magħmul fil-ħmira Saccharomyces cerevisiae (razza 2150-2-3) permezz tat-teknoloġija rikombinanti tad-DNA.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sodium chloride, borax u ilma għall-injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Suspensjoni għall-injezzjoni

Doża waħda f’siringa mimlija għal-lest ta’ 0.5 ml, b’żewġ labriet separati

10 dożi waħidhom f’siringi ta’ 0.5 ml mimlija għal-lest b’żewġ labriet separati (għal kull siringa) 20 doża waħidha f’siringi ta’0.5 ml mimlija għal-lest b’żewġ labriet separati (għal kull siringa) 50 doża waħidha f’siringi ta’ 0.5 ml mimlija għal-lest b’żewġ labriet separati (għal kull siringa)

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Ħawwad sew qabel ma tuża.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu. Użu għal ġol-muskoli.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS XX/SSSS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ

Tagħmlux fil-friża

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Franza

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/01/183/024 – pakkett ta’ wieħed

EU/1/01/183/025 – pakkett ta’ 10

EU/1/01/183/030 – pakkett ta’ 20

EU/1/01/183/031 – pakkett ta’ 50

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

HBVAXPRO 5 mikrogrammi

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

HBVAXPRO 5 mikrogrammi, suspensjoni għall-injezzjoni

Tilqima tal-epatite B (rDNA)

Użu għal ġol-muskoli

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Ħawwad sew qabel ma tuża.

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS XX/SSSS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

0.5 ml

6 OĦRAJN

MSD VACCINS

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA HBVAXPRO 10 mikrogrammi – kunjett b’doża waħda - Pakkett ta’ 1, 10

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

HBVAXPRO 10 mikrogrammi, suspensjoni għall-injezzjoni

Tilqima tal-epatite B (rDNA)

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Doża 1 (1 ml) fiha:

Antiġen rikombinanti tal-wiċċ tal-virus tal-epatite B (HBsAg) * ......... 10 mikrogrammi Adsorbit fuq (0.50 milligrammi Al+) ta’ amorphous aluminium hydroxyphosphate sulfate

* magħmul fil-ħmira Saccharomyces cerevisiae (razza 2150-2-3) permezz tat-teknoloġija rikombinanti tad-DNA.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sodium chloride, borax u ilma għall-injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Suspensjoni għall-injezzjoni

Kunjett ta’ 1 ml b’doża waħda

10 dożi waħidhom f’kunjetti ta’ ta’ 1 ml.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Ħawwad sew qabel ma tuża.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu. Użu għal ġol-muskoli.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS XX/SSSS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ

Tagħmlux fil-friża

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Franza

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/01/183/007 – pakkett ta’ wieħed

EU/1/01/183/008 – pakkett ta’ 10

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

HBVAXPRO 10 mikrogrammi

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

HBVAXPRO 10 mikrogrammi, suspensjoni għall-injezzjoni

Tilqima tal-epatite B (rDNA)

Użu għal ġol-muskoli.

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Ħawwad sew qabel ma tuża.

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS XX/SSSS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

1 ml

6 OĦRAJN

MSD VACCINS

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

HBVAXPRO 10 mikrogrammi - doża waħda f’siringa għal-lest mingħajr labra – Pakkett ta’ 1, 10

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

HBVAXPRO 10 mikrogrammi, suspensjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest Tilqima tal-epatite B (rDNA)

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Doża 1 (1 ml) fiha:

Antiġen rikombinanti tal-wiċċ tal-virus tal-epatite B (HBsAg) * ......... 10 mikrogrammi Adsorbit fuq (0.50 milligrammi Al+) ta’ amorphous aluminium hydroxyphosphate sulfate

* magħmul fil-ħmira Saccharomyces cerevisiae (razza 2150-2-3) permezz tat-teknoloġija rikombinanti tad-DNA.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sodium chloride, borax u ilma għall-injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Suspensjoni għall-injezzjoni

Doża waħda f’siringa ta’ 1 ml mimlija għal-lest mingħajr labra

10 dożi waħidhom f’siringi ta’ 1 ml mimlija għal-lest mingħajr labra

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Ħawwad sew qabel ma tuża.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu. Użu għal ġol-muskoli.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS XX/SSSS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ

Tagħmlux fil-friża

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Franza

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/01/183/011 – pakkett ta’ wieħed

EU/1/01/183/013 – pakkett ta’ 10

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

HBVAXPRO 10 mikrogrammi – siringa mimlija għal-lest b’doża waħda, b’labra waħda separata - Pakkett ta’ 1, 10

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

HBVAXPRO 10 mikrogrammi, suspensjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest Tilqima tal-epatite B (rDNA)

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Doża 1 (1 ml) fiha:

Antiġen rikombinanti tal-wiċċ tal-virus tal-epatite B (HBsAg) * ........ 10 mikrogrammi Adsorbit fuq (0.50 milligrammi Al+) ta’ amorphous aluminium hydroxyphosphate sulfate

* magħmul fil-ħmira Saccharomyces cerevisiae (razza 2150-2-3) permezz tat-teknoloġija rikombinanti tad-DNA.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sodium chloride, borax u ilma għall-injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Suspensjoni għall-injezzjoni

Doża waħda f’siringa ta’ 1 ml mimlija għal-lest b’labra separata

10 dożi waħidhom f’siringi ta’ 1 ml mimlija għal-lest b’labra separata (għal kull siringa)

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Ħawwad sew qabel ma tuża.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu. Użu għal ġol-muskoli.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS XX/SSSS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ

Tagħmlux fil-friża

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Franza

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/01/183/026 – pakkett ta’ wieħed

EU/1/01/183/027 – pakkett ta’ 10

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

HBVAXPRO 10 mikrogrammi – siringa mimlija għal-lest b’doża waħda, b’żewġ labar separati - Pakkett ta’ 1, 10, 20

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

HBVAXPRO 10 mikrogrammi, suspensjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest Tilqima tal-epatite B (rDNA)

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Doża 1 (1 ml) fiha:

Antiġen rikombinanti tal-wiċċ tal-virus tal-epatite B (HBsAg) * ......... 10 mikrogrammi Adsorbit fuq (0.50 milligrammi Al+) ta’ amorphous aluminium hydroxyphosphate sulfate

* magħmul fil-ħmira Saccharomyces cerevisiae (razza 2150-2-3) permezz tat-teknoloġija rikombinanti tad-DNA.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sodium chloride, borax u ilma għall-injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Suspensjoni għall-injezzjoni

Doża waħda ta’ 1 ml f’siringa mimlija għal-lest b’żewġ labar separati

10 dożi waħidhom f’siringi ta’ 1 ml mimlija għal-lest b’żewġ labar separati (għal kull siringa) 20 doża waħidha f’siringi ta’ 1 ml mimlija għal-lest b’żewġ labar separati (għal kull siringa)

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Ħawwad sew qabel ma tuża.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu. Użu għal ġol-muskoli.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS XX/SSSS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ

Tagħmlux fil-friża

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Franza

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/01/183/028 – pakkett ta’ wieħed

EU/1/01/183/029 – pakkett ta’ 10

EU/1/01/183/032 – pakkett ta’ 20

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

HBVAXPRO 10 mikrogrammi

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

HBVAXPRO 10 mikrogrammi, suspensjoni għal injezzjoni

Tilqima tal-epatite B (rDNA)

Użu għal ġol-muskoli

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Ħawwad sew qabel ma tuża

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS XX/SSSS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

1 ml

6 OĦRAJN

MSD VACCINS

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

HBVAXPRO 40 mikrogramma – kunjett b’doża waħda - Pakkett ta’ 1

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

HBVAXPRO 40 mikrogramma, suspensjoni għall-injezzjoni

Tilqima tal-epatite B (rDNA)

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Doża 1 (1 ml) fiha:

Antiġen rikombinanti tal-wiċċ tal-virus tal-epatite B (HBsAg) * ......... 40 mikrogramma Adsorbit fuq (0.50 milligrammi Al+) ta’ amorphous aluminium hydroxyphosphate sulfate

* magħmul fil-ħmira Saccharomyces cerevisiae (razza 2150-2-3) permezz tat-teknoloġija rikombinanti tad-DNA.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sodium chloride, borax u ilma għall-injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Suspensjoni għall-injezzjoni

Doża waħda f’kunjett ta’1 ml

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Ħawwad sew qabel ma tuża.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu. Użu għal ġol-muskoli.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS XX/SSSS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ

Tagħmlux fil-friża

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Franza

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/01/183/015

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

HBVAXPRO 40 mikrogramma

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

HBVAXPRO 40 mikrogramma, suspensjoni għall-injezzjoni

Tilqima tal-epatite B (rDNA)

Użu għal ġol-muskoli.

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Ħawwad sew qabel ma tuża.

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS XX/SSSS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

1 ml

6 OĦRAJN

MSD VACCINS

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati