Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Helicobacter Test INFAI (13C-urea) – Tikkettar - V04CX

Updated on site: 07-Oct-2017

Isem tal-MediċinaHelicobacter Test INFAI
Kodiċi ATCV04CX
Sustanza13C-urea
ManifatturINFAI, Institut für biomedizinische Analytik

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-KARTA TA’ BARRA JEW, FIN-NUQQAS TA'

DAN, FUQ IL - PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

KARTUNA TA’ BARRA 1VAŻETT/ 50 VAŻETT

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Helicobacter Test INFAI 75 mg trab għal soluzzjoni orali

13C urea

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Vażett 1 fih 75 mg trab ta’ 13C-urea għal soluzzjoni orali

3.LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

Xejn

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab għal soluzzjoni orali

Is-sett tat-test huwa magħmul mill-biċċiet li ġejjin: Vażett 1 fih 75 mg trab ta’ 13C-urea għal soluzzjoni orali 4 reċipjenti għal kampjuni tan-nifs

Strô li jitgħawweġ Fuljett ta’ tagħrif

Folja ta’ l-informazzjoni tal-pazjent għad-dokumentazzjoni.

Paġna bit-tikketti ta’ kodiċi żbarrati u stiker

Is-sett tat-test huwa magħmul mill-biċċiet li ġejjin: Vażett 1 fih 75 mg trab ta’ 13C-urea għal soluzzjoni orali 2 boroż tan-nifs għal kampjuni tan-nifs

Strô li jitgħawweġ Fuljett ta’ tagħrif

Folja ta’ l-informazzjoni tal-pazjent għad-dokumentazzjoni.

Paġna bit-tikketti ta’ kodiċi żbarrati u stiker

Is-sett tat-test huwa magħmul mill-biċċiet li ġejjin:

50 Vażett 1 fih 75 mg trab ta’ 13C-urea għal soluzzjoni orali 100 boroż tan-nifs għal kampjuni tan-nifs

50 Strô li jitgħawweġ

50 Fuljett ta’ tagħrif

50 Folja ta’ l-informazzjoni tal-pazjent għad-dokumentazzjoni.

50 Paġna bit-tikketti ta’ kodiċi żbarrati u stiker

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Jittieħed mill-ħalq

Għal spettrometrija tal-massa

Għal spettroskopija infra-aħmar

Jekk jogħġbok aqra l-istruzzjonijiet mehmuża għall-użu

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Xejn

8.DATA TA’ META JISKADI

JIS [XX/SSSS]

9.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f'temperatura 'l fuq minn 25 °C.

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR- RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI

MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

Xejn

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstraße 140

D-44799 Bochum

Il-Ġermanja

12.NUMRU(I) TA’ L- AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/97/045/001

EU/1/97/045/002

EU/1/97/045/004

13.NUMRU TAL-LOTT

<Lott> [numru]

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib

15.STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Helicobacter Test INFAI 75 mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-KARTA TA’ BARRA JEW, FIN-NUQQAS TA'

DAN, FUQ IL - PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

KARTUNA LI TMISS MAL-PRODOTT 50 VAŻETT

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Helicobacter Test INFAI 75 mg trab għal soluzzjoni orali

13C urea

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Vażett 1 fih 75 mg trab ta’ 13C-urea għal soluzzjoni orali

3. LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

Xejn

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab għal soluzzjoni orali

ClINIPAC 50

Sett tat-testijiet jikkonsisti minn 50 vażett bil-komponenti addizzjonali li ġejjin

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Jittieħed mill-ħalq

Għal spettrometrija tal-massa

Għal spettroskopija infra-aħmar

Jekk jogħġbok aqra l-istruzzjonijiet mehmuża għall-użu

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Xejn

8. DATA TA’ META JISKADI

JIS [XX/SSSS]

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f'temperatura 'l fuq minn 25 °C.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR- RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI

MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

Xejn

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstraße 142

D-44799 Bochum

Il-Ġermanja

12. NUMRU(I) TA’ L- AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/97/045/004

13. NUMRU TAL-LOTT

<Lott> [numru]

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Helicobacter Test INFAI 75 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-VAŻETT

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Helicobacter Test INFAI 75 mg trab għal soluzzjoni orali

13C urea

Jittieħed mill-ħalq

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3.DATA META JISKADI

4.NUMRU TAL-LOTT

5.IL-KONTENUT SKOND IL-PIŻ, VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

Vażett 1 fih 75 mg trab ta’ 13C-urea

6.OĦRAJN

Test li jintuża darba biss trab għal soluzzjoni orali

Jekk jogħġbok aqra l-istruzzjonijiet mehmuża għall-użu Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal. Taħżinx f'temperatura 'l fuq minn 25 °C.

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib Numru Ta’ L-awtorizzazzjoni Għat-Tqegħid Fis-Suq EU/1/97/045/001

EU/1/97/045/002

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstraße 142

D-44799 Bochum

Il-Ġermanja

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-KARTA TA’ BARRA JEW, FIN-NUQQAS TA'

DAN, FUQ IL - PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

TABELLA TA’FUQ IL-VAŻETT

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Helicobacter Test INFAI 45 mg trab għal soluzzjoni orali

13C urea

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Vażett 1 fih 45 mg trab ta’ 13C-urea għal soluzzjoni orali

3. LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

Xejn

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab għal soluzzjoni orali

Is-sett tat-test huwa magħmul mill-biċċiet li ġejjin: Vażett 1 fih 45 mg trab ta’ 13C-urea għal soluzzjoni orali 4 reċipjenti għal kampjuni tan-nifs

Strô li jitgħawweġ Fuljett ta’ tagħrif

Folja ta’ l-informazzjoni tal-pazjent għad-dokumentazzjoni.

Paġna bit-tikketti ta’ kodiċi żbarrati u stiker

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Jittieħed mill-ħalq

Jekk jogħġbok aqra l-istruzzjonijiet mehmuża għall-użu

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Xejn

8. DATA TA’ META JISKADI

JIS [XX/SSSS]

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f'temperatura 'l fuq minn 25 °C.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR- RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI

MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

Xejn

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstraße 142

D-44799 Bochum

Il-Ġermanja

12. NUMRU(I) TA’ L- AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/97/045/003

13. NUMRU TAL-LOTT

<Lott> [numru]

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Helicobacter Test INFAI 45 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-VAŻETT

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Helicobacter Test INFAI 45 mg trab għal soluzzjoni orali

13C urea

Jittieħed mill-ħalq

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA META JISKADI

4. NUMRU TAL-LOTT

5. IL-KONTENUT SKOND IL-PIŻ, VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

Vażett 1 fih 45 mg trab ta’ 13C-urea

6. OĦRAJN

Test li jintuża darba biss trab għal soluzzjoni orali

Jekk jogħġbok aqra l-istruzzjonijiet mehmuża għall-użu Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal. Taħżinx f'temperatura 'l fuq minn 25 °C.

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib Numru Ta’ L-awtorizzazzjoni Għat-Tqegħid Fis-Suq EU/1/97/045/003

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstraße 142

D-44799 Bochum

Il-Ġermanja

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

REĊIPJENTI GĦAL KAMPJUNI TAN-NIFS: ĦĠIEĠ JEW PLASTIK

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Helicobacter Test INFAI

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA META JISKADI

4. NUMRU TAL-LOTT

5.OĦRAJN

reċipjenti għal kampjuni tan-nifs

valur wara 00 minuti valur wara 30 minuta

Jekk jogħġbok waħħal madwar it-tikketta tal-barcode

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

PAĠNA TAT-TIKKETTI U STIKER

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Helicobacter Test INFAI

2.ISEM TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstraße 142

D-44799 Bochum

Il-Ġermanja

3. DATA META JISKADI

4. NUMRU TAL-LOTT

5. OĦRAJN

Paġna tat-tikketti u stiker

Barcode għal fuljett ta’ l-informazzjoni għad-dokumentazzjoni tal-pazjent Stiker tas-siġill

Barcodes għal valur wara 00 minuti Barcodes għal valur wara 30 minuta

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-KARTA TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA, DAQS TAL-PAKKETT 50

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Helicobacter Test INFAI 75 mg trab għal soluzzjoni orali

13C urea

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Vażett 1 fih 75 mg trab ta’ 13C-urea għal soluzzjoni orali

3. LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

Xejn

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab għal soluzzjoni orali

CLINIPAC BASIC

50 Vażett li fihom 75 mg 13C-Trab tal-urea għal soluzzjoni orali

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Jittieħed mill-ħalq

Jekk jogħġbok aqra l-istruzzjonijiet mehmuża għall-użu

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Xejn

8. DATA TA’ META JISKADI

JIS [XX/SSSS]

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f'temperatura 'l fuq minn 25 °C.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR- RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI

MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

Xejn

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstraße 140

D-44799 Bochum

Il-Ġermanja

12. NUMRU(I) TA’ L- AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/97/045/005

13. NUMRU TAL-LOTT

<Lott> [numru]

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Helicobacter Test INFAI 75 mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-KARTA TA’ BARRA JEW, FIN-NUQQAS TA'

DAN, FUQ IL - PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

KARTUNA LI TMISS MAL-PRODOTT 50 VAŻETT

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Helicobacter Test INFAI 75 mg trab għal soluzzjoni orali

13C urea

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Vażett 1 fih 75 mg trab ta’ 13C-urea għal soluzzjoni orali

3. LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

Xejn

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab għal soluzzjoni orali

CLINIPAC BASIC

Sett tat-testijiet jikkonsisti minn 50 vażett bil-komponenti addizzjonali li ġejjin

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Jittieħed mill-ħalq

Għal spettrometrija tal-massa

Għal spettroskopija infra-aħmar

Jekk jogħġbok aqra l-istruzzjonijiet mehmuża għall-użu

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Xejn

8. DATA TA’ META JISKADI

JIS [XX/SSSS]

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f'temperatura 'l fuq minn 25 °C.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR- RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI

MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

Xejn

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstraße 142

D-44799 Bochum

Il-Ġermanja

12. NUMRU(I) TA’ L- AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/97/045/005

13. NUMRU TAL-LOTT

<Lott> [numru]

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Helicobacter Test INFAI 75 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-VAŻETT

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Helicobacter Test INFAI 75 mg trab għal soluzzjoni orali

13C urea

Jittieħed mill-ħalq

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA META JISKADI

4. NUMRU TAL-LOTT

5. IL-KONTENUT SKOND IL-PIŻ, VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

Vażett 1 fih 75 mg trab ta’ 13C-urea

6. OĦRAJN

Test li jintuża darba biss trab għal soluzzjoni orali

Jekk jogħġbok aqra l-istruzzjonijiet mehmuża għall-użu Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal. Taħżinx f'temperatura 'l fuq minn 25 °C.

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib Numru Ta’ L-awtorizzazzjoni Għat-Tqegħid Fis-Suq EU/1/97/045/005

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstraße 142

D-44799 Bochum

Il-Ġermanja

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati