Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hexyon (diphtheria toxoid/ tetanus toxoid/ two-component...) – Tikkettar - J07CA09

Updated on site: 07-Oct-2017

Isem tal-MediċinaHexyon
Kodiċi ATCJ07CA09
Sustanzadiphtheria toxoid/ tetanus toxoid/ two-component acellular pertussis (pertussis toxoidand filamentous haemagglutinin)/ inactivated poliomyelitis virus types 1, 2 and 3 /Haemophilus influenzae type-b polysaccharide (polyribosylribitol phosphate) conjugated
ManifatturSanofi Pasteur Europe

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Hexyon – Kartuna ghas - siringa mimlija għal-lest mingħajr labra. Pakkett ta’ 1, 10 jew 50. Hexyon – Kartuna għas - siringa mimlija għal-lest, b’labra waħda separata,Daqs ta’ pakkett ta’ 1 jew 10.

Hexyon – Kartuna ghas - siringa mimlija ghal-last b’żewg labar separate, Pakkett ta’ 1 jew 10.

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Hexyon, suspensjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

Vaċċin ikkonjugat (adsorbit) ta’ Difterite, tetnu, pertussi (komponent aċellulari), epatite B (rDNA), poljomelite (inattivat) u Haemophilus influenzae tip b

DTaP-IPV-HB-Hib

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Doża waħda (0.5 ml) fiha:

Tossojdi tad-Difterite

≥ 20 IU

Tossojdi tat-Tetnu

≥ 40 IU

Antiġen ta’ Bordetella pertussis: Tossojdi ta’ Pertussi/ Emaglutinin Filamentuż

25/25 µg

40/8/32 DU

Antiġen superfiċjali ta’ Epatite B

10 µg

Haemophilus influenzae polysaccharide tip b

12 µg

 

konjugat għal proteina tat-Tetnu

22-36 µg

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Disodium hydrogen phosphate

Potassium dihydrogen phosphate

Trometamol

Sakkarosju

Aċidi amminiċi essenzjali li jinkludu L-phenylalanine

Ilma għall-injezzjonijiet.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Suspensjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest. 1 siringa mimlija lesta (0.5 ml) mingħajr labra

10 siringi mimlija lesti mingħajr labra (0.5 ml)

50 siringi mimlija lesti mingħajr labra (0.5 ml)

1 siringa mimlija lesta b’labra 1 (0.5 ml)

10 siringi mimlija lesti b’10 labriet (0.5 ml)

1 siringa mimlija lesta b’2 labriet (0.5 ml)

10 siringi mimlija lesti b’20 labriet (0.5 ml)

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għall-użu ġol-muskoli. Ħawwad qabel l-użu.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI

L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS: XX/SSSS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża.

Żomm il-kunjett fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ

Sanofi Pasteur Europe, 2 Avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, Franza

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/829/002

EU/1/13/829/003

EU/1/13/829/004

EU/1/13/829/005

EU/1/13/829/006

EU/1/13/829/007

EU/1/13/829/008

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU:

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Bar code 2D jġorru l-identifikatur uniku inklużi.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU –DEJTA TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Hexyon – Kartuna ghall siringa mimlija ghal-lest minghajr labra. Multiplu ta’ 50 (5x10) (inkluż kaxxa blu)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Hexyon, suspensjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija ghal-lest.

Vaċċin ikkonjugat (adsorbit) ta’ Difterite, tetnu, pertussi (komponent aċellulari), epatite B (rDNA), poljomelite (inattivat) u Haemophilus influenzae tip b

DTaP-IPV-HB-Hib

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Doża waħda (0.5 ml) fiha:

Tossojdi tad-Difterite

≥ 20 IU

Tossojdi tat-Tetnu

≥ 40 IU

Antiġen ta’ Bordetella pertussis: Tossojdi ta’ Pertussi/ Emaglutinin Filamentuż

25/25 µg

40/8/32 DU

Antiġen superfiċjali ta’ Epatite B

10 µg

Haemophilus influenzae polysaccharide tip b

12 µg

 

konjugat għal proteina tat-Tetnu

22-36 µg

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Disodium hydrogen phosphate

Potassium dihydrogen phosphate

Trometamol

Sakkarosju

Aċidi amminiċi essenzjali li jinkludu L-phenylalanine

Ilma għall-injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Suspensjoni għall-injezzjoni f’siringa ghal-lest.

Pakkett multiplu : 50 (5 pakketti ta ' 10) siringi mimlijin lesti (0.5 ml) mingħajr labra.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għall-użu ġol-muskoli Ħawwad qabel l-użu.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS: XX/SSSS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża.

Żomm il-kunjett fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ

Sanofi Pasteur Europe, 2 Avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, Franza

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/829/009

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU:

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Bar code 2D jġorru l-identifikatur uniku inklużi.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU –DEJTA TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ L-IPPAKKJAR EWLIENI TA’ PAKKETTI

ŻGĦAR

Hexyon – Kartuna ghall siringa mimlija ghal-lest minghajr labra. Multiplu ta’ 10 (inkluż kaxxa blu)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Hexyon, suspensjoni għall-injezzjoni

Vaċċin ikkonjugat (adsorbit) ta’ Difterite, tetnu, pertussi (komponent aċellulari), epatite B (rDNA), poljomelite (inattivat) u Haemophilus influenzae tip b

DTaP-IPV-HB-Hib

2 METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Doża waħda (0.5 ml) fiha:

Tossojdi tad-Difterite

≥ 20 IU

Tossojdi tat-Tetnu

≥ 40 IU

Antiġen ta’ Bordetella pertussis: Tossojdi ta’ Pertussi/ Emaglutinin Filamentuż

25/25 µg

40/8/32 DU

Antiġen superfiċjali ta’ Epatite B

10 µg

Haemophilus influenzae polysaccharide tip b

12 µg

 

konjugat għal proteina tat-Tetnu

22-36 µg

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Disodium hydrogen phosphate

Potassium dihydrogen phosphate

Trometamol

Sakkarosju

Aċidi amminiċi essenzjali li jinkludu L-phenylalanine

Ilma għall-injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Suspensjoni għall-injezzjoni f’siringa ghal-lest.

10 siringi mimlija lesti (0.5ml) mingħajr labra .

Komponent ta 'pakkett multiplu , ma jistax jinbiegħ separatament .

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għall-użu ġol-muskoli. Ħawwad qabel l-użu.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS: XX/SSSS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża.

Żomm il-kunjett fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ

Sanofi Pasteur Europe, 2 Avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, Franza

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/829/009

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU:

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Bar code 2D jġorru l-identifikatur uniku inklużi.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU –DEJTA TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ L-IPPAKKJAR EWLIENI TA’ PAKKETTI ŻGĦAR

Hexyon – Kartuna għall kunjett. Pakkett ta '10 .

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Hexyon, suspensjoni għall-injezzjoni

Vaċċin ikkonjugat (adsorbit) ta’ Difterite, tetnu, pertussi (komponent aċellulari), epatite B (rDNA), poljomelite (inattivat) u Haemophilus influenzae tip b

DTaP-IPV-HB-Hib

2 METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Doża waħda (0.5 ml) fiha:

Tossojdi tad-Difterite

≥ 20 IU

Tossojdi tat-Tetnu

≥ 40 IU

Antiġen ta’ Bordetella pertussis: Tossojdi ta’ Pertussi/ Emaglutinin Filamentuż

25/25 µg

40/8/32 DU

Antiġen superfiċjali ta’ Epatite B

10 µg

Haemophilus influenzae polysaccharide tip b

12 µg

 

konjugat għal proteina tat-Tetnu

22-36 µg

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Disodium hydrogen phosphate

Potassium dihydrogen phosphate

Trometamol

Sakkarosju

Aċidi amminiċi essenzjali li jinkludu L-phenylalanine

Ilma għall-injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Suspensjoni għall-injezzjoni f’siringa ghal-lest.

10 siringi mimlija lesti (0.5ml) mingħajr labra .

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għall-użu ġol-muskoli Ħawwad qabel l-użu.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS: XX/SSSS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża.

Żomm il-kunjett fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ

Sanofi Pasteur Europe, 2 Avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, Franza

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/829/009

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU:

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Bar code 2D jġorru l-identifikatur uniku inklużi.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU –DEJTA TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ L-IPPAKKJAR EWLIENI TA’ PAKKETTI ŻGĦAR

Tikketta – Siringa mimlija għal-lest

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Hexyon, suspensjoni għall-injezzjoni

DTaP-IPV-HB-Hib

IM

2 METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3.DATA TA SKADENZA

JIS:

4.NUMRU TAL LOTT

Lot

5.KONTENUT SKOND IL-PIŻ, VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

Doża 1 (0.5 ml)

6.OĦRAJN

Sanofi Pasteur Europe

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ L-IPPAKKJAR EWLIENI TA’ PAKKETTI ŻGĦAR

Tikketta – Kunjett

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Hexyon, suspensjoni għall-injezzjoni

DTaP-IPV-HB-Hib

IM

2 METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS:

4. NUMRU TAL LOTT

Lot

5. KONTENUT SKOND IL-PIŻ, VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

Doża 1 (0.5 ml)

6. OĦRAJN

Sanofi Pasteur Europe

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati