Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iasibon (ibandronic acid) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - M05BA06

Updated on site: 07-Oct-2017

Isem tal-MediċinaIasibon
Kodiċi ATCM05BA06
Sustanzaibandronic acid
ManifatturPharmathen S.A.

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Iasibon 1 mg konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Ampulla waħda b’1 ml ta’ konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni fiha 1 mg ta’ ibandronic acid (bħala sodium monohydrate).

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

Soluzzjoni ċara, bla kulur.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Iasibon huwa indikat fl-adulti għal

-Prevenzjoni ta’ avvenimenti skeletriċi (fratturi patoloġiċi, komplikazzjonijiet fl-għadam li jirrikjedu radjuterapija jew kirurġija) f’pazjenti b’kanċer tas-sider u metastasi fl-għadam

-Trattament ta’ iperkalċimija kkawżata minn tumuri bi jew mingħajr metastasi

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Terapija b’Iasibon għandha tinbeda biss minn tobba li għandhom esperjenza fil-kura tal-kanċer.

Pożoloġija.

Prevenzjoni ta’ episodji skeletriċi f’pazjenti b’kanċer tas-sider u metastasi fl-għadam

Id-doża rrakkomandata għall-prevenzjoni ta’ avvenimenti skeletriċi f’pazjenti b’kanċer tas-sider u metastasi fl-għadam hija injezzjoni fil-vini ta’ 6 mg li tingħata kull 3-4 ġimgħat. Id-doża għandha tiġi mogħtija fuq medda ta’ mill-anqas 15-il minuta.

Ħin ta’ infużjoni iqsar (i.e. 15-il minuta) għandu jintuża biss għall-pazjenti b’funzjoni renali normali jew indeboliment renali ħafif. M’hemmx tagħrif disponibbli ikkaratterizzat għall-użu ta’ ħin ta’ infuzjoni iqsar f’pazjenti bi tneħħija ta’ kreatinina inqas minn 50 ml/min. It-tobba għandhom jaraw is- sezzjoni Pazjenti b’Indeboliment tal-Kliewi (ara sezzjoni 4.2) għal rakkomandazzjonijiet dwar id- dożaġġ u l-għoti f’dan il-grupp ta’ pazjenti.

Trattament tal-iperkalċimija kkawżata minn tumur

Qabel kura b’Iasibon il-pazjent għandu jiġi idratat mill-ġdid b’mod adegwat b’ soluzzjoni ta’ 9 mg/ml (0.9%) sodium chloride. Għandha tiġi kkunsidrata s-severità ta’ l-iperkalċimija kif ukoll it-tip tat- tumur. B’mod ġenerali pazjenti b’metastasi osteolitika fl-għadam jirrikjedu dożi aktar baxxi minn pazjenti b’iperkalċimija tat-tip umorali. Fil-parti l-kbira tal-pazjenti b’iperkalċimija severa (kalċju fis- serum ikkoreġut bl-albumina * 3 mmol/l jew 12 mg/dl) doża waħda ta’ 4 mg hija adegwata.

F’pazjenti b’iperkalċimija moderata (kalċju fis-serum ikkoreġut bl-albumina < 3 mmol/l jew <

12 mg/dl) 2 mg hija doża effettiva. L-għola doża użata fil-provi kliniċi kienet ta’ 6 mg iżda din id- doża ma żżid l-ebda vantaġġ ieħor f’termini ta’ effikaċja.

* Nota: il-konċentrazzjonijiet tal-kalċju fis-serum ikkoreġut bl-albumina huma kkalkulati kif ġej:

Kalċju fis-serum ikkoreġut

=

kalċju fis-serum (mmol/l) - [0.02 x albumina (g/l)] + 0.8

bl-albumina (mmol/l)

 

 

 

 

jew

Kalċju fis-serum ikkoreġut

=

kalċju fis-serum (mg/dl) + 0.8 x [4 - albumina (g/dl)]

bl-albumina (mg/dl)

 

 

Biex taqleb il-valur tal-kalċju fis-serum ikkoreġut bl-albumina minn mmol/l għal mg/dl, immultiplika b’4.

Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet livell għoli ta’ kalċju fis-serum jista’ jitnaqqas għal livell normali fi żmien 7 ijiem. Iż-żmien medju biex il-livell jerġa jgħola (ritorn għal-livelli ta’ kalċju fis-serum ikkoreġut bl- albumina ta’ aktar minn 3 mmol/l) kien ta’ 18 - 19-il ġurnata b’dożi ta’ 2 mg u 4 mg. Iż-żmien medju biex il-livell jerġa jogħla kien ta’ 26 ġurnata b’doża ta’ 6 mg.

Numru limitat ta’ pazjenti (50 pazjent) irċivew it-tieni infużjoni għall-iperkalċimija. Kura ripetuta tista’ tiġi kkunsidrat f’każ ta’ iperkalċimija rikorrenti jew effikaċja insuffiċjenti.

Iasibon konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni għandu jingħata bħala infużjoni fil-vini fuq medda ta’ sagħtejn.

Popolazzjonijiet speċjali

Pazjenti b’indeboliment tal-fwied

L-ebda aġġustament fid-doża ma huwa meħtieġ (ara sezzjoni 5.2).

Pazjenti b’indeboliment tal-kliewi

M’hemmx bżonn ta’ aġġustament fid-dożaġġ għall-pazjenti b’indeboliment ħafif tal-kliewi (CLcr 50 u <80 ml/min). Għall-pazjenti b’indeboliment moderat tal-kliewi (CLcr ≥30 u <50 ml/min) jew indeboliment sever tal-kliewi (CLcr <30 ml/min) li qed jiġu kkurati għall-prevenzjoni ta’ avvenimenti skeletriċi f’pazjenti b’kanċer tas-sider u marda metastatika tal-għadam għandhom jiġu segwiti r-rakkomandazzjonijiet ta’ dożaġġ li ġejjin (ara sezzjoni 5.2):

Tneħħija tal-

 

Dożaġġ

Volum tal-infużjoni 1 u Ħin 2

Krejatinina (ml/min)

 

 

 

 

 

 

50 CLcr<80

6 mg (6 ml ta’ konċentrat għal

100 ml fuq 15-il minuta

 

soluzzjoni għall-infużjoni)

 

 

 

30 CLcr <50

4 mg (4 ml ta’ konċentrat għal

500 ml fuq siegħa

 

soluzzjoni għall-infużjoni)

 

 

 

<30

2 mg

(2 ml ta’ konċentrat għal

500 ml fuq siegħa

 

soluzzjoni għall-infużjoni)

 

 

 

1Soluzzjoni ta’ 0.9% sodium chloride jew soluzzjoni ta’ 5% glucose

2Għoti kull 3 sa 4 ġimgħat

Ħin tal-infużjoni ta’ 15-il minuta ma ġiex studjat f’pazjenti bil-kanċer bi CLCr < 50 mL/min.

Popolazzjoni anzjana (> 65 sena)

L-ebda aġġustament fid-doża ma huwa meħtieġ. (ara sezzjoni 5.2).

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Iasibon fit-tfal u l-adoloxxenti b’età t’inqas minn 18-il sena ma ġewx stabbiliti. Dejta mhux disponibbli (ara sezzjoni 5.1 u sezzjoni 5.2)..

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Għall-għoti ġol-vini.

Il-kontenut tal-kunjett għandu jintuża kif ġej:

Prevenzjoni ta’ Avvenimenti Skeletriċi - miżjud ma’ 100 ml ta’ soluzzjoni isotonika ta’ sodium chloride jew 100 ml ta’ soluzzjoni ta’ 5% dextrose u infuż fuq mill-inqas 15-il minuta. Ara wkoll is-sezzjoni dwar id-doża fuq għal pazjenti b’indeboliment tal-kliewi

Kura ta’ iperkalċimija kkawżata minn tumur - miżjud ma’ 500 ml ta’ soluzzjoni isotonika ta’ sodium chloride jew 500 ml ta’ soluzzjoni ta’ 5% dextrose u infuż fuq medda ta’ sagħtejn

Għall-użu ta’ darba biss. Għandha tintuża biss soluzzjoni ċara mingħajr frak.

Iasibon konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni għandu jingħata bħala infużjoni ġol-vini. Għandu jkun hemm attenzjoni biex ma tagħtix Iasibon konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni permezz ta’ għoti ġewwa arterja jew ħdejn vina għax dan jista’ jwassal għal ħsara lit-tessut.

4.3Kontraindikazzjonijiet

-Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis-sezzjoni 6.1

-Ipokalċimija

.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Pazjenti b’disturbi fil-metaboliżmu tal-għadam u tal-minerali

Ipokalċimija u disturbi oħra fil-metaboliżmu tal-għadam u l-minerali għandhom jiġu kkurati b’mod effettiv qabel il-bidu ta’ terapija b’Iasibon għall-mard metastatiku tal-għadam.

Konsum adegwat ta’ kalċju u vitamina D huwa importanti għall-pazjenti kollha. Il-pazjenti għandhom jirċievu kalċju u/jew vitamina D supplementari jekk it-teħid mid-dieta mhux adegwat.

Reazzjoni/xokk anafilattiku

Każijiet ta’ reazzjoni/xokk anafilattiku, inkluż avvenimenti fatali, kienu irrappurati f’pazjenti kkurati b’ibandronic acid fil-vini.

Appoġġ mediku u miżuri ta’ monitoraġġ xierqa għandhom ikunu disponibbli minnufih meta tingħata injezzjoni fil-vini ta’ Iasibon. Jekk isseħħ reazzjoni anafilattika jew xi reazzjoni severa ta’ sensittività eċċessiva/allerġika oħra, waqqaf l-injezzjoni immedjatament u ibda kura xierqa.

Osteonekrosi tax-xedaq

Osteonekrosi tax-xedaq, ġeneralment assoċjata ma’ qlugħ ta’ sinna u/jew infezzjoni lokali (inkluż osteomijelite) kienet irrappurtata f’pazjenti bil-kanċer li kienu qed jirċievu korsijiet ta’ kura inkluż bisfosfonati primarji mogħtija ġol-vini. Ħafna minn dawn il-pazjenti kienu qed jirċievu wkoll kimoterapija u kortikosterojdi. Osteonekrosi tax-xedaq kienet irrappurtata wkoll f’pazjenti b’osteoporożi li kienu qed jirċievu bisfosfonati orali.

Eżami tas-snien b’dentistrija preventiva xierqa għandha tiġi kkunsidrata qabel il-kura b’bisfosfonati f’pazjenti li għandhom fatturi ta’ riskju oħra (eż. kanċer, kimoterapija, radjuterapija, kortikosterojdi, iġene orali batuta).

Jekk ikun possibbli dawn il-pazjenti għandhom jevitaw proċeduri dentali invażivi waqt il-kura. Għall-pazjenti li jiżvillupaw osteonekrosi fix-xedaq waqt li qegħdin jirċievu terapija ta’ bisfosfonati,

kirurġija dentali tista’ taggrava l-kundizzjoni. Għall-pazjenti li jinħtieġu proċeduri dentali, ma hemm l-ebda dejta disponibbli li tissuġerixxi jekk il-waqfien tal-kura bil-bisfosfonati jnaqqasx ir-riskju tal-osteonekrosi tax-xedaq. Id-deċiżjoni klinika tat-tabib li qed jikkura għandha tagħti direzzjoni għall-pjan ta’ mmaniġġjar għal kull pazjent bbażata fuq stima tal-benefiċju u r-riskju individwali.

Osteonekrożi tal-kanal estern tas-smigħ

Ġiet irrapportata osteonekrożi tal-kanal estern tas-smigħ bil-bifosfonati, prinċipalment assoċjata ma’ terapija fit-tul. Il-fatturi ta' riskju possibbli għal osteonekrożi tal-kanal estern tas-smigħ jinkludu l-użu ta’ sterojdi u kimoterapija u/jew fatturi ta' riskju lokali bħal infezzjoni jew trawma. Il-possibbiltà ta’ osteonekrożi tal-kanal estern tas-smigħ għandha tiġi kkunsidrata f’pazjenti li qegħdin jirċievu bifosfonati li jkollhom sintomi fil-widnejn inklużi infezzjonijiet kroniċi tal-widna.

Ksur mhux tipiku tal-għadma tal-wirk

Ksur subtrochanteric u diaphyseal mhux tipiku tal-għadma tal-wirk kien irrappurtat bit-terapija tal-bisphosphonate, l-aktar f’pazjenti li kienu qed jirċievu kura għal tul ta’ żmien għall- osteoporożi. Dan il-ksur transversali jew qasir u mmejjel jista’ jseħħ matul l-għadma kollha tal- wirk minn eżatt taħt il-lesser trochanter sa eżatt fuq is-supracondylar flare. Dan il-ksur iseħħ wara xi daqqa ħafifa jew mingħajr ma jkun hemm l-ebda impatt u xi pazjenti jkollhom uġigħ fil-koxxa jew fl-irqiq ta’ bejn il-koxxa u ż-żaqq, li ħafna drabi jkun assoċjat ma’ karatteristiċi ta’ ksur minn stress f’immaġini, minn ġimgħat sa xhur qabel ma l-pazjent ikollu ksur totali tal-għadma tal-wirk. Spiss il-ksur ikun fuq iż-żewġ naħat; għaldaqstant il-wirk oppost għandu jiġi eżaminat f’pazjenti kkurati bil-bisphosphonate li kellhom ksur fil-parti vertikali u twila tal-wirk. Kien irrappurtat ukoll li dan il-ksur ma jfieqx sew. F’pazjenti maħsuba li għandhom ksur mhux tipiku tal-għadma tal- wirk, għandu jiġi kkunsidrat twaqqif tat-terapija bil-bisphosphonate sakemm il-pazjent issirlu evalwazzjoni, fuq bażi ta’ stima individwali ta’ benefiċċju u riskju.

Waqt kura bil-bisphosphonate il-pazjenti għandhom jiġu mwissija biex jirrappurtaw kwalunkwe uġigħ fil-koxxa, fil-ġenbejn jew fl-irqiq ta’ bejn iż-żaqq u l-koxxa u kull pazjent li jkollu sintomi bħal dawn għandha ssirlu evalwazzjoni għal ksur mhux komplut tal-għadma tal-wirk.

Pazjenti b’indeboliment renali

Studji kliniċi ma wrewx evidenza ta’ deterjorazzjoni fil-funzjoni renali b’terapija fit-tul ta’ Iasibon. Madankollu, skont l-eżami kliniku tal-pazjent individwali, huwa rrakkomandat li jsir monitoraġġ tal-funzjoni renali, tal-kalċju fis-serum, tal-fosfat u tal-manjesju f’pazjenti li jiġu kkurati b’Iasibon(ara sezzjoni 4.2). .

Pazjenti b’indeboliment tal-fwied

Peress li ma hemm l-ebda dejta klinika, rakkomandazzjonijiet fuq id-doża ma jistgħux jingħataw lill-pazjenti b’insuffiċjenza severa tal-fwied. (ara sezzjoni 4.2).

Pazjenti b’indeboliment tal-qalb

Idratazzjoni żejda għandha tiġi evitata f’pazjenti b’riskju ta’ insuffiċjenza tal-qalb.

Pazjenti b’sensittività eċċessiva magħrufa għal bisphosphonates oħrajn

Għandu jkun hemm attenzjoni f’pazjenti b’sensittività eċċessiva magħrufa għal bisphosphonates oħrajn.

Eċċipjenti b’effett magħruf

Iasibon fih anqas minn 1 mmol sodium (23 mg) f'kull ampulla, ie essenzjalment 'sodium ħielsa.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Interazzjonijiet metaboliċi mhux ikkunsidrati bħala probabbli peress li ibandronic acid ma jinibixxix l-isoenzimi P450 maġġuri umani tal-fwied u ntwera li ma jinduċix is-sistema taċ-ċitokromju P450 tal- fwied fil-firien (ara sezzjoni 5.2). Ibandronic acid huwa eliminat biss permezz ta’ eskrezzjoni mill- kliewi u ma jkollu l-ebda biotrasformazzjoni.

Wieħed għandu joqgħod attent meta jingħataw bisfosfonati ma’ aminoglycosides, minħabba li ż-żewġ sustanzi jistgħu ibaxxu l-livelli ta’ kalċju fis-serum għal perijodi twal. Għandha tingħata attenzjoni wkoll għal possibbiltà ta’ eżistenza ta’ ipomanjesimja simultanja.

.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

M’hemmx dejta adegwata mill-użu ta’ ibandronic acid f’nisa tqal. Studji fil-firien urew tossiċità riproduttiva (ara sezzjoni 5.3). Ir-riskju potenzjali fil-bnedmin għadu mhux magħruf. Għalhekk,

Iasibon m’għandux jintuża waqt it-tqala.

Treddigħ

Għadu mhux magħruf jekk ibandronic acid jitneħħix fil-ħalib tal-bnedmin. Studji fuq firien li qed ireddgħu wrew il-presenza ta’ livelli baxxi ta’ ibandronic acid fil-ħalib wara għoti fil-vini. Iasibon m’għandux jintuża waqt it-treddigħ.

Fertilità

M’hemmx dejta dwar l-effetti ta’ ibandronic acid fil-bniedem. Fi studji dwar l-effett fuq is-sistema riproduttiva fuq il-firien b’għoti mill-ħalq, ibandronic acid naqqas il-fertilità. Fi studji fuq il-firien b’għoti fil-vini, ibandronic acid naqqas il-fertilità b’dożi għolja ta’ kuljum (ara sezzjoni 5.3).

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Fuq il-bażi tal-profil farmakodinamiku u farmakokinetiku u r-reazzjonijiet avversi rrappurtati, huwa mistenni li Iasibon ma jkollux effett jew li ftit li xejn ikollu effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

L-aktar reazzjonijiet avversi serji rrappurtati huma reazzjoni anafilattika/xokk, ksur mhux tipiku tal- wirk, osteonekrosi tax-xedaq, u infjammazzjoni fl-għajnejn (ara l-paragrafu “Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula” u sezzjoni 4.4).

Kura ta’ iperkalċimija kkawżata minn tumur hija assoċjata l-aktar frekwenti ma’ żieda fit-temperatura tal-ġisem. Anqas frekwenti rrappurtat tnaqqis fil-kalċju tas-serum taħt il-firxa normali (ipokalċimija). Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet mhux meħtieġa kura speċifika u s-sintomi jbattu wara ftit sigħat/ġranet.

Fil-prevenzjoni ta’ avvenimenti skeletriċi f’pazjenti b’kanċer tas-sider u metastasi fl-għadam, il-kura hija assoċjata l-aktar frekwenti ma astenja segwit minn żieda fit-temperatura tal-ġisem u wġigħ ta’ ras.

Lista ta’ reazzjonijiet avversi f’Tabella

Tabella 1 telenka r-reazzjonijiet avversi tal-mediċina mill-istudji pivitali ta’ fażi III (Kura ta’ iperkalċimija kkawżata minn tumur: 311-il pazjent ikkurati b’ibandronic acid 2 mg jew 4 mg; Prevenzjoni ta’ avvenimenti skeletriċi f’pazjenti b’kanċer tas-sider u metastasi fl-għadam: 152 pazjent ikkurati b’ibandronic acid 6 mg), u minn esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq.

Ir-reazzjonijiet avversi huma elenkati skont il-klassi tas-sistemi u tal-organi MedDRA u l-kategorija ta’ frekwenza. Il-kategoriji ta’ frekwenza huma definiti bl-użu tal-konvenzjoni li ġejja: komuni ħafna (>1/10), komuni (≥ 1/100 sa < 1/10), mhux komuni (≥ 1/1,000 sa < 1/100), rari (≥ 1/10,000 sa < 1/1,000), rari ħafna (<1/10,000), mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-dejta disponibbli).

F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, ir-reazzjonijiet avversi huma mniżżla skont is-serjetà tagħhom, bl-aktar serji jitniżżlu l-ewwel.

Tabella 1 Reazzjonijiet Avversi Irrappurtati mill-Għoti fil-vini ta’ ibandronic acid

Sistema tal-

Komuni

Mhux komuni

Rari

Rari ħafna

Mhux

Klassifika tal-

 

 

 

 

magħrufa

Organi

 

 

 

 

 

Infezzjonijiet u

Infezzjoni

Ċistite, vaġinite,

 

 

 

infestazzjonijiet

 

infezzjoni

 

 

 

 

 

kkawżata mill-

 

 

 

 

 

moffa fil-ħalq

 

 

 

Neoplażmi

 

Neoplażma

 

 

 

beninni,

 

beninna fil-ġilda

 

 

 

malinni u dawk

 

 

 

 

 

mhux

 

 

 

 

 

speċifikati

 

 

 

 

 

Disturbi tad-

 

Anemija,

 

 

 

demm u tas-

 

diskrasja tad-

 

 

 

sistema

 

demm

 

 

 

limfatika

 

 

 

 

 

Disturbi fis-

 

 

 

Sensittività

Aggravar tal-

sistema immuni

 

 

 

eċċessiva†,

ażżma

 

 

 

 

bronkospażmu†,

 

 

 

 

 

anġjoedima†,

 

 

 

 

 

reazzjoni/xokk

 

 

 

 

 

anafilattiku†**

 

Disturbi fis-

Disturb fil-

 

 

 

 

sistema

paratirojde

 

 

 

 

endokrinarja

 

 

 

 

 

Disturb i fil-

Ipokalċimija**

Ipofosfatimija

 

 

 

metaboliżmu u

 

 

 

 

 

n-nutrizzjoni

 

 

 

 

 

Disturbi

 

Disturb fl-irqad,

 

 

 

psikjatriċi

 

ansjetà, nuqqas

 

 

 

 

 

ta’ stabbilità fl-

 

 

 

 

 

affezzjoni

 

 

 

Disturbi fis-

Uġigħ ta’ ras,

Disturb

 

 

 

sistema nervuża

sturdament,

ċerebrovaskulari

 

 

 

 

disġewżja

, leżjoni fl-għerq

 

 

 

 

(perverżjoni

tan-nerv, telf

 

 

 

 

tat-togħma)

tal-memorja,

 

 

 

 

 

emigranja,

 

 

 

 

 

nevralġija,

 

 

 

 

 

ipertonija,

 

 

 

 

 

iperestesija,

 

 

 

 

 

parestesija

 

 

 

 

 

ċirkumorali,

 

 

 

 

 

parosmija

 

 

 

Disturbi fl-

Katarretta

 

Infjammazzjoni

 

 

għajnejn

 

 

fl-għajnejn†**

 

 

Disturbi fil-

 

Telf ta’ smigħ

 

 

 

widnejn u fis-

 

 

 

 

 

sistema

 

 

 

 

 

labirintika

 

 

 

 

 

Disturbi fil-

Blokk tal-

Iskemija

 

 

 

qalb

bundle branch

mijokardijaka,

 

 

 

 

 

disturb

 

 

 

 

 

kardjovaskulari,

 

 

 

 

 

palpitazzjonijiet

 

 

 

Disturbi

Farinġite

Edima fil-

 

 

 

respiratorji,

 

pulmun, stridor

 

 

 

toraċiċi u

 

 

 

 

 

medjastinali

 

 

 

 

 

Disturbi gastro-

Dijarea,

Gastroenterite,

 

 

 

intestinali

rimettar,

gastrite,

 

 

 

 

dispepsja,

ulċerazzjoni fil-

 

 

 

 

uġigħ gastro-

ħalq, disfaġija,

 

 

 

 

intestinali,

kelite

 

 

 

 

disturb f’sinna

 

 

 

 

Disturbi fil-

 

Ġebel fil-

 

 

 

fwied u fil-

 

marrara

 

 

 

marrara

 

 

 

 

 

Disturbi fil-

Disturb fil-

Raxx, alopeċja

 

Sindrome ta’

 

ġilda u fit-

ġilda, ekimosi

 

 

Stevens-

 

tessuti ta’ taħt

 

 

 

Johnson†,

 

il-ġilda

 

 

 

Eritema

 

 

 

 

 

Multiforme†,

 

 

 

 

 

Dermatite bl-

 

 

 

 

 

Infafet†

 

Disturbi

Osteoartrite,

 

Ksur

Osteonekrosi

 

muskolu-

uġigħ fil-

 

subtrochanteric

tax-xedaq†**,

 

skeletriċi u tat-

muskoli, uġigħ

 

u diaphyseal

Osteonekrożi

 

tessuti

fil-ġogi, distub

 

mhux tipiku tal-

tal-kanal estern

 

konnettivi

fil-ġogi, uġigħ

 

għadma tal-wirk

tas-smigħ

 

 

fl-għadam

 

 

 

 

(reazzjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

avversa għall-

 

 

 

 

 

klassi

 

 

 

 

 

bifosfonati)

 

Disturbi fil-

 

Żamma tal-

 

 

 

kliewi u fis-

 

awrina, ċesta fil-

 

 

 

sistema

 

kliewi

 

 

 

urinarja

 

 

 

 

 

Disturbi fis-

 

Uġigħ fil-pelvi

 

 

 

sistema

 

 

 

 

 

riproduttiva u

 

 

 

 

 

fis-sider

 

 

 

 

 

Disturbi

Deni, marda li

Ipotermja

 

 

 

ġenerali u

tixbaħ lill-

 

 

 

 

kondizzjonijiet

influwenza**,

 

 

 

 

ta’ mnejn

edima

 

 

 

 

jingħata

periferali,

 

 

 

 

 

astenja, għatx

 

 

 

 

Investigazzjonij

Żieda

Żieda fl-alkaline

 

 

 

iet

f’gamma-GT,

phosphatase fid-

 

 

 

 

zieda fil-

demm, tnaqqis

 

 

 

 

krejatinina

fil-piż

 

 

 

Korriment,

 

Korriment,

 

 

 

avvelenament u

 

uġigħ fis-sit tal-

 

 

 

komplikazzjoni

 

injezzjoni

 

 

 

jiet ta’ xi

 

 

 

 

 

proċedura

 

 

 

 

 

**Ara taħt għall-aktar informazzjoni

†Identifikati minn esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq.

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

Ipokalċimija

Tnaqqis fit-tneħħija tal-kalċju mill-kliewi tista’ tkun akkumpanjata minn tnaqqis fil-livelli ta’ fosfat fis-serum li ma jeħtiġux miżuri terapewtiċi. Il-livell ta’ kalċju fis-serum jista’ jaqa’ għal valuri ipokalċemiċi.

Marda li tixbaħ lill-influwenza

Kienet osservata sindrome li tixbaħ lill-influwenza li tikkonsisti minn deni, sirdat, uġigħ fl-għadam u/jew fil-muskoli. F’ħafna każijiet ma kienetx meħtieġa kura speċifika u s-sintomi għaddew wara ftit sigħat/ġranet.

Osteonekrosi tax-xedaq

Osteonekrosi tax-xedaq kienet irrappurtata f’pazjenti li rċevew kura bil-bisfosfonati. Il-maġġoranza tar-rapporti jirreferu għal-pazjenti tal-kanċer, iżda każijiet bħal dawn kienu rrappurtati wkoll f’pazjenti li rċevew kura għall-osteoporożi. Osteonekrosi tax-xedaq huwa ġeneralment assoċċjat mal- qligħ tas-snien u/jew infezzjoni lokali (inkluż osteomijelite). Dijanjosi tal-kanċer, kimoterapija, radjuterapija, kortikosterojdi u iġene orali batuta ukoll huma meqjusa bħala fatturi ta’ riskju (ara sezzjoni 4.4).

Infjammazzjoni fl-għajnejn

Avvenimenti ta’ infjammazzjoni fl-għajnejn bħal uveite, episklerite u sklerite kienu rrappurtati b’ibandronic acid. F’xi każijiet, dawn l-avvenimenti ma fiequx qabel il-waqfien ta’ ibandronic acid.

Reazzjoni/xokk anafilattiku

Każijiet ta’ reazzjoni/xokk anafilattiku, inkluż avvenimenti fatali, kienu irrappurati f’pazjenti kkurati b’ibandronic acid fil-vini.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Sa issa ma hemm l-ebda każ ta’ avvelenament akut b’ibandronic acid konċentrat għal soluzzjoni għall- infużjoni. Peress li fi studji pre-kliniċi b’dożi għolja, kemm il-kliewi kif ukoll il-fwied instabu li kienu organi li setgħu kienu milquta minn tossiċità, il-funzjoni tal-kliewi u tal-fwied għandhom jiġu mmonitorjati. Ipokalċemija li tkun klinikament rilevanti għandha tkun ikkurata permezz ta’ għoti ta’ calcium gluconate fil-vini.

5.TAGĦRIF FARMAKOLOĠIKU

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Prodotti mediċinali għall-kura ta’ disturbi fl-għadam, bisfosfonat, Kodiċi ATC: M05BA06

Ibandronic acid jagħmel parti mill-grupp ta’ sustanzi msejħa bisfosfonati li jaħdmu speċifikament fuq l-għadam. L-azzjoni selettiva tagħhom fuq it-tessut tal-għadam hija bbażata fuq l-affinità għolja tal-bisfosfonati għall-minerali fl-għadam. Il-bisfosfonati jaħdmu billi jinibixxu l-attività tal- osteoclasts, għalkemm il-mekkaniżmu preċiż għadu mhux ċar.

In vivo, ibandronic acid jimpedixxi l-qerda tal-għadam stimolata b’mod sperimentali u kkawżat mill- waqfien tal-funzjoni tal-gonadi, retinojdi, tumuri jew estratti tat-tumuri. L-inibizzjoni ta’ assorbiment endoġenu tal-għadam kien dokumentat ukoll permezz ta’ studji kinetiċi b’45Ca u l-liberazzjoni ta’ tetracycline radjuattiv li qabel kien inkorporat fl-iskeletru.

F’dożi li kienu ogħla mhux ħażin minn dożi effettivi farmakoloġikament, ibandronic acid ma kellu l- ebda effett fuq il-mineralizzazzjoni tal-għadam.

Assorbiment mill-ġdid tal-għadam ikkawżat minn mard malinn huwa kkaratterizzat minn assorbiment eċċessiv tal-għadam li mhux ibbilanċjat minn formazzjoni adegwata tal-għadam. Ibandronic acid jinibixxi b’mod selettiv l-attività tal-osteoclasts, u b’hekk inaqqas l-assorbiment mill-ġdid tal-għadam u b’hekk inaqqas il-komplikazzjonijiet skeletriċi tal-marda malinna.

Studji kliniċi fit-kura ta’ iperkalċemija kkawżata minn tumur

Studji kliniċi dwar iperkalċemija malinna wrew li l-effett inibitorju ta’ ibandronic acid fuq osteolisi kkawżata mit-tumur, u speċifikament fuq iperkalċemija kkawżata minn tumur, hija kkaratterizzata minn tnaqqis fil-kalċju fis-serum u eliminazzjoni tal-kalċju fl-awrina.

Fil-firxa tad-doża rrakkomandata għall-kura, ir-rati ta’ rispons li ġejjin, bl-intervalli ta’ konfidenza rispettivi, intwerew fi provi kliniċi għall-pazjenti b’kalċju fis-serum fil-linja bażi kkoreġut bl- albumina ta’ 3.0 mmol/l wara idrattazzjoni adegwata mill-ġdid.

Doża ta’

% ta’ Pazjenti li

Intervall ta’

Ibandronic

kellhom Rispons

Kunfidenza ta’

acid

 

90%

2 mg

44-63

 

 

 

4 mg

62-86

 

 

 

6 mg

64-88

 

 

 

Għal dawn il-pazjenti u d-dożaġġi, iż-żmien medjan biex jintlaħaq livell ta’ kalċju normali kien ta’ bejn 4 u 7 ijiem. Iż-żmien medjan sa biex il-livell jerġa jogħla (ritorn għal-livelli ta’ aktar minn

3 mmol/l ta’ kalċju fis-serum ikkoreġut bl-albumina) kien ta’ 18 sa 26 ġurnata.

Studji kliniċi fil-prevenzjoni ta’ episodji skeletriċi f’pazjenti b’kanċer tas-sider u metastasi fl-għadam

Studji kliniċi f’pazjenti b’kanċer tas-sider u metastasi fl-għadam urew li hemm effett inibitorju dipendenti mid-doża fuq l-osteolisi tal-għadam, espress b’markaturi ta’ assorbiment mill-ġdid tal- għadam, u effett dipendenti mid-doża fuq avvenimenti skeletriċi.

Il-prevenzjoni ta’ avvenimenti skeletriċi f’pazjenti b’kanċer tas-sider u metastasi fl-għadam b’ibandronic acid 6 mg mogħti fil-vini kienet stmata fi prova randomized ikkontrollata bil-plaċebo ta’ fażi III b’dewmien ta’ 96 ġimgħa. Pazjenti femminili b’kanċer tas-sider u metastasi fl-għadam ikkonfermat radjologikament kienu randomized biex jirċievu plaċebo (158 pazjent) jew 6 mg ibandronic acid (154 pazjent). Ir-riżultati ta’ din il-prova huma miġbura fil-qosor taħt.

Miri primarji tal-effikaċja

Il-mira primarja tal-prova kienet ir-rata tal-perijodu tal-morbidità skeletrika (SMPR). Din kienet mira komposta li kellha l-avvenimenti relatati mal-iskeletru (SREs) li ġejjin bħala l-komponenti tagħha:

-radjuterapija fl-għadam għall-kura ta’ fratturi/fratturi imminenti

-kirurġija fl-għadam għall-kura ta’ fratturi

-fratturi fil-vertebra

-fratturi mhux fil-vertebra

L-analiżi tal-SMPR kienet aġġustata mal-ħin u kkunsidrata li avveniment wieħed jew aktar li seħħ f’perijodu wieħed ta’ 12-il ġimgħa setà kien relatat. Avvenimenti multipli kienu għalhekk, magħduda biss darba għall-iskop ta’ din l-analiżi.

Dejta minn dan l-istudju wriet vantaġġ sinifikanti għal ibandronic acid 6 mg fil-vini fuq il-plaċebo biex inaqqas SREs imkejla b’SMPR aġġustat mal-ħin (p=0.004). In-numru ta’ SREs ukoll kien imnaqqas b’mod sinifikanti b’ibandronic acid 6 mg u kien hemm tnaqqis ta’ 40 % fir-riskju ta’ SRE fuq il-plaċebo (riskju relattiv 0.6, p =0.003). Riżultati tal-effikaċja huma miġbura fil-qosor f’Tabella 2.

Tabella 2 Riżultati tal-Effikaċja (Pazjenti b’Kanċer tas-Sider b’Mard Metastatiku fl- Għadam)

 

L-Episodji Kollha Relatati mal-Iskeletru

(SREs)

 

 

 

 

 

 

Plaċebo

Ibandronic acid 6 mg

 

valur p

 

n=158

n=154

 

 

 

 

 

 

 

SMPR (għal kull sena ta’ pazjent)

1.48

1.19

 

P=0.004

 

 

 

 

 

Numru ta’ effetti (għal kull

3.64

2.65

 

P=0.025

pazjent)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riskju relattiv ta’ SRE

-

0.60

 

P=0.003

 

 

 

 

 

Miri sekondarji tal-effikaċja

Titjib għall-aħjar fil-punteġġ ta’ uġigħ fl-għadam statistikament sinifikanti intwera għal ibandronic acid 6 mg fil-vini meta mqabbel mal-plaċebo. It-tnaqqis fl-uġigħ kien b’mod konsistenti taħt il-linja bażi matul l-istudju kollu u kien akkumpanjat b’użu mnaqqas b’mod sinifikattiv ta’ analġesiċi meta mqabbel mal-plaċebo. Id-deterjorament fil-Kwalità tal-Ħajja kien sinifikatament inqas fil-pazjenti kkurati b’ ibandronic acid meta mqabbla mal-plaċebo. Sommarju f’tabella ta’ dawn ir-riżultati sekondarji tal-effikaċja huwa ppreżentat f’Tabella 3.

Tabella 3 Riżultati sekondarji tal-effikaċja (pazjenti b’kanċer tas-sider b’mard metastatiku tal-Għadam)

 

Plaċebo

Ibandronic acid 6 mg

valur p

 

n=158

n=154

 

Uġigħ fl-għadam *

0.21

-0.28

p<0.001

 

 

 

 

Użu analġesiku*

0.90

0.51

p=0.083

 

 

 

 

Kwalità tal-Ħajja *

-45.4

-10.3

p=0.004

 

 

 

 

* Bidla medja mil-linja bażi sal-aħħar eżami.

Kien hemm tnaqqis sinifikanti ta’ markaturi fl-awrina ta’ assorbiment mill-ġdid tal-għadam

(pyridinoline u deoxypyridinoline) f’pazjenti kkurati b’ibandronic acid li kien statistikament sinifikanti meta mqabbel mal-plaċebo.

Fi studju fuq 130 pazjent b’kanċer metastatiku tas-sider, is-sigurtà ta’ ibandronic acid mgħoti bħala infużjoni fuq medda ta’ siegħa kienet imqabbla ma infużjoni mogħtija fuq 15-il minuta. L-ebda differenza ma kienet osservata fl-indikaturi tal-funzjoni renali. Il-profil totali ta’ reazzjonijiet avversi ta’ ibandronic acid wara l-infużjoni ta’ 15-il minuta kien konsistenti mal-profil magħruf ta’ sigurtà għall-infużjonijiet fuq medda ta’ ħin itwal, u ma kien identifikat l-ebda tħassib ġdid dwar is-sigurtà relatat mal-użu ta’ ħin tal-infużjoni ta’ 15-il minuta.

Ħin tal-infużjoni ta’ 15-il minuta ma ġiex studjat f’pazjenti bil-kanċer bi tneħħija tal-kreatinina ta’

< 50 ml/min.

Popolazzjoni pedjatrika (ara sezzjoni 4.2 u sezzjoni 5.2)

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Iasibon fit-tfal u l-adoloxxenti b’età inqas minn 18-il sena ma ġewx stabbiliti. Dejta mhux disponibbli.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Wara infużjoni ta’ sagħtejn ta’ 2, 4 u 6 mg ta’ ibandronic acid il-parametri farmakokinetiċi huma proporzjonali mad-doża.

Distribuzzjoni

Wara espożizzjoni sistemika fil-bidu, ibandronic acid jingħaqad malajr mal-għadam jew jiġi eliminat fl-awrina. Fil-bnedmin, il-volum apparenti tad-distribuzzjoni terminali huwa mill-inqas 90 l u l- ammont tad-doża li jilħaq l-għadam huwa stmat li huwa 40-50 % tad-doża fiċ-ċirkolazzjoni. L-għaqda mal-proteini fil-plażma umana hija bejn wieħed u ieħor 87% f’konċentrazzjonijiet terapewtiċi, u għalhekk interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħrajn u oħra minħabba spostament mhux probabbli.

Bijotransformazzjoni

M’hemm l-ebda evidenza li ibandronic acid jiġi metabolizzat fl-annimali jew fil-bnedmin.

Eliminazzjoni

Il-firxa osservata ta’ half-lifes apparenti hija wiesgħa u tiddependi fuq id-doża u s-sensittività tal- analażi, iżda l-half-life terminali apparenti ġeneralment hija fil-firxa ta’ 10-60 siegħa. Madankollu, livelli bikrija fil-plażma jinżlu malajr, u jilħqu 10 % tal-ogħla valuri fi żmien 3 sa 8 sigħat wara għoti fil-vini jew orali rispettivament. L-ebda akkumulazzjoni sistematika ma kienet osservata meta ibandronic acid kien mogħti fil-vini darba kull 4 ġimgħat għal 48 ġimgħa lill-pazjenti b’mard metastatiku tal-għadam.

It-tneħħija totali ta’ ibandronic acid hija baxxa b’livelli medji f’firxa ta’ 84-160 ml/min. It-tneħħija mill-kliewi (madwar 60 ml/min f’nisa f’saħħithom li għaddew mill-menopawża) hija responsabbli għal 50-60% tat-tneħħija totali u hija relatata mat-tneħħija tal-kreatinina. Id-differenza bejn it-tneħħija apparenti totali u dik mill-kliewi hija kkunsidrata li tirrifletti l-assorbiment mill-għadam.

Il-mogħdija ta’ sekrezzjoni ta’ tneħħija mill-kliewi ma jidhirx li tinkludi sistemi ta’ trasport aċidużi jew bażiċi involuti fl-eskrezzjoni ta’ sustanzi attivi oħra. Barra dan, ibandronic acid ma jinibixxix l- isoenzimi P450 maġġuri umani tal-fwied u ma jinduċix is-sistema taċ-ċitokromju P450 tal-fwied fil- firien.

Farmakokinetika f’popolazzjonijiet speċjali

Sess

Il-bijodisponibiltà u l-farmakokinetika ta’ ibandronic acid huma simili fl-irġiel u fin-nisa.

Razza

M’hemmx evidenza ta’ differenzi ta’ rilevanza klinika bejn razza u oħra bejn l-Ażjatiċi u l-Kawkasi fid-disposizzjoni ta’ ibandronic acid. Hemm dejta limitata ħafna dwar pazjenti ta’ oriġini Afrikana.

Pazjenti b’indeboliment tal-kliewi

Espożizzjoni għal ibandronic acid f’pazjenti bi gradi varji ta’ indeboliment tal-kliewi hija relatata mat-tneħħija tal-kreatinina (CLcr). F’individwi b’indeboliment sever tal-kliewi (stima ta’ CLcr medja = 21.2 ml/min), l-AUC0-24h medja żdiedet b’110 % meta mqabbel ma’ voluntiera b’saħħithom. Fil- prova klinika tal-farmakoloġija WP18551, wara għoti fil-vini ta’ doża waħda ta’ 6 mg (fuq medda ta’

15-il minuta), l-AUC0-24 medja żdiedet b’14 % u 86 % rispettivament, f’individwi b’indeboliment renali ħafif (CLcr medja stmata=68.1 ml/min) u moderat (CLcr medja stmata =41.2 ml/min), meta mqabbla ma’ voluntiera b’saħħithom (CLcr medja stmata=120 ml/min). Cmax medja ma żdieditx f’pazjenti b’indeboliment renali ħafif, u żdiedet bi 12 % f’pazjenti b’indeboliment renali moderat. M’hemmx bżonn ta’ aġġustament fid-dożaġġ għall-pazjenti b’indeboliment ħafif tal-kliewi (CLcr 50 u <80 ml/min). Għall-pazjenti b’indeboliment moderat tal-kliewi (CLcr ≥30 u <50 ml/min) jew indeboliment sever tal-kliewi (CLcr <30 ml/min) b’kanċer tas-sider u marda metastatika ta’ l-għadam li qed jiġu kkurati għall-prevenzjoni ta’ avvenimenti skeletriċi huwa rrakkomandat aġġustament fid- doża (are sezzjoni 4.2).

Pazjenti b’indeboliment tal-fwied (ara sezzjoni 4.2)

M’hemm l-ebda dejta farmakokinetika għal ibandronic acid f’pazjenti li għandhom indeboliment tal-fwied. Il-fwied m’għandu l-ebda rwol sinifikanti fit-tneħħija ta’ ibandronic acid peress li dan ma jiġix metabolizzat imma jitneħħa permezz tal-kliewi u assorbiment fl-għadam. Għalhekk aġġustament fid-doża mhux neċessarju f’pazjenti b’indeboliment tal-fwied. Barra dan, peress li l-għaqda ta’ ibandronic acid mal-proteini hija madwar 87 % f’konċentrazzjonijiet terapewtiċi, ipoprotenemija f’mard sever tal-fwied x’aktarx ma twassalx għal żidiet ta’ sinifikanza klinika fil-konċentrazzjoni ħielsa fil-plażma.

Anzjani (ara sezzjoni 4.2)

F’analiżi multivarjata, instab li l-età mhux fattur indipendenti ta’ kwalunkwe parametru farmakokinetiku li ġie studjat. Hekk kif il-funzjoni renali tonqos bl-età, dan huwa l-uniku fattur li għandu jiġi kkunsidrat (ara s-sezzjoni dwar indeboliment tal-kliewi).

Popolazzjoni pedjatrika (ara sezzjoni 4.2 u sezzjoni 5.1)

M’hemm l-ebda tagħrif dwar l-użu ta’ Iasibon f’pazjenti b’età inqas minn 18-il sena.

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Effetti fi studji mhux kliniċi ġew osservati biss f’esposizzjonijiet ħafna aktar eċċessivi mill- esposizzjoni massima umana li tindika rilevanza żgħira għall-użu kliniku. Bħall-bisfosfonati l-oħra, il- kilwa ġiet identifikata bħala l-organu primarju ta’ tossiċità sistemika.

Mutaġeniċità/Karċinoġeniċità:

Ma kienet osservata l-ebda indikazzjoni ta’ potenzjal karċinoġeniku. Testijiet għal ġenotossiċità ma wrew l-ebda evidenza ta’ effetti fuq l-attività ġenetika għal ibandronic acid.

Tossiċità riproduttiva:

Ma kienu osservati l-ebda evidenza ta’ tossiċità diretta fuq il-fetu jew effetti teratoġeniċi għal ibandronic acid fil-firien u fil-fniek ikkurati fil-vini. Fi studji dwar l-effett fuq is-sistema riproduttiva fuq il-firien b’għoti mill-ħalq, l-effetti fuq il-fertilità kienu jikkonsistu minn żjieda fit-telf qabel l- impjantazzjoni b’livelli ta’ dożi ta’ 1 mg/kg/kuljum u ogħla. Fi studji dwar l-effett fuq is-sistema riproduttiva fuq il-firien b’għoti fil-vina, ibandronic acid naqqas l-għadd tal-isperma b’dożi ta’ 0.3 u 1 mg/kg/kuljum u naqqas il-fertilità fl-irġiel b’1 mg/kg/kuljum u fin-nisa b’1.2 mg/kg/kuljum. Effetti avversi ta’ ibandronic acid fi studji dwar it-tossiċità riproduttiva fil-far kienu dawk mistennija għal din il-klassi ta’ prodotti mediċinali (bisfosfonati). Dawn jinkludu numru iżgħar ta’ siti ta’

implantazzjoni, interferenza fil-ħlas naturali (distoċja), żjieda fil-varjazzjonijiet fil-vixxri (sindrome tal-uretru pelviku renali) u anomaliji fis-snien fil-frieħ F1 fil-firien.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Sodium chloride

Acetic acid, glacial

Sodium acetate trihydrate

Ilma għall-injezzjonijiet

6.2Inkompatibbiltajiet

Biex jiġu evitati inkompatabiltajiet potenzjali Iasibon konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni għandu jiġi dilwit biss ma’ soluzzjoni isotonika ta’ sodium chloride jew soluzzjoni ta’ dextrose 5 %.

Iasibon m’għandux jitħallat ma’ soluzzjonijiet li fihom il-kalċju.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

5 snin

Wara r-rikostituzzjoni: 24 siegħa.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Dan il-prodott mediċinali m’għandux bżonn kondizzjonijiet speċjali ta’ ħażna qabel ir-rikostituzzjoni. Wara r-rikostituzzjoni: Aħżen f’temperatura ta’ 2°C - 8°C (fi friġġ).

Mill-aspett mikrobijoloġiku, il-prodott għandu jintuża immedjatament. Jekk ma jintużax immedjatament, il-perijodu u l-kundizzjonijiet tal-ħażna qabel l-użu huma r-responsabilità ta’ min jużah u normalment ma jkunux ta’ iktar minn 24 siegħa f’temperatura ta’ 2 - 8°C, sakemm r- rikostituzzjoni ma sseħħx f’kundizzjonijiet ikkontrollati u vvalidati b’mod asettiku.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Iasibon 1 mg huwa disponibbli bħala pakkett li fih ampulla waħda (ampulla tal-ħġieġ tip I ta’ 2 ml).

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

Ir-reħa ta’ farmaċewtiċi fl-ambjent għandha tiġi minimizzata.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Pharmathen S.A.

Dervenakion 6

Pallini Attiki, 15351

Il-Greċja

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/10/659/003

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TA’ L-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 21 Jannar 2011

Data tal-aħħar tiġdid: 30 Settembru 2015

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu.

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Iasibon 2 mg konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Ampulla waħda b’2 ml ta’ konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni fiha 2 mg ta’ ibandronic acid (bħala sodiummonohydrate).

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

Soluzzjoni ċara, bla kulur.

4. TAGĦRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Iasibon huwa indikat fl-adulti għal

-Prevenzjoni ta’ avvenimenti skeletriċi (fratturi patoloġiċi, komplikazzjonijiet fl-għadam li jirrikjedu radjuterapija jew kirurġija) f’pazjenti b’kanċer tas-sider u metastasi fl-għadam

-Kura ta’ iperkalċimija kkawżata minn tumuri bi jew mingħajr metastasi

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Terapija b’Iasibon għandha tinbeda biss minn tobba li għandhom esperjenza fil-kura tal-kanċer.

Pożoloġija.

Prevenzjoni ta’ episodji skeletriċi f’pazjenti b’kanċer tas-sider u metastasi fl-għadam

Id-doża rrakkomandata għall-prevenzjoni ta’ avvenimenti skeletriċi f’pazjenti b’kanċer tas-sider u metastasi fl-għadam hija injezzjoni fil-vini ta’ 6 mg li tingħata kull 3-4 ġimgħat. Id-doża għandha tiġi mogħtija fuq medda ta’ mill-anqas 15-il minuta.

Ħin ta’ infużjoni iqsar (i.e. 15-il minuta) għandu jintuża biss għall-pazjenti b’funzjoni renali normali jew indeboliment renali ħafif. M’hemmx tagħrif disponibbli ikkaratterizzat għall-użu ta’ ħin ta’ infuzjoni iqsar f’pazjenti bi tneħħija ta’ kreatinina inqas minn 50 ml/min. It-tobba għandhom jaraw is- sezzjoni Pazjenti b’Indeboliment tal-Kliewi (ara sezzjoni 4.2) għal rakkomandazzjonijiet dwar id- dożaġġ u l-għoti f’dan il-grupp ta’ pazjenti.

Trattament tal-iperkalċimija kkawżata minn tumur

Qabel kura b’Iasibon il-pazjent għandu jiġi idratat mill-ġdid b’mod adegwat b’ soluzzjoni ta’ 9 mg/ml (0.9%) sodium chloride. Għandha tiġi kkunsidrata s-severità ta’ l-iperkalċimija kif ukoll it-tip tat- tumur. B’mod ġenerali pazjenti b’metastasi osteolitika fl-għadam jirrikjedu dożi aktar baxxi minn pazjenti b’iperkalċimija tat-tip umorali. Fil-parti l-kbira tal-pazjenti b’iperkalċimija severa (kalċju fis- serum ikkoreġut bl-albumina * 3 mmol/l jew 12 mg/dl) doża waħda ta’ 4 mg hija adegwata.

F’pazjenti b’iperkalċimija moderata (kalċju fis-serum ikkoreġut bl-albumina < 3 mmol/l jew <

12 mg/dl) 2 mg hija doża effettiva. L-għola doża użata fil-provi kliniċi kienet ta’ 6 mg iżda din id- doża ma żżid l-ebda vantaġġ ieħor f’termini ta’ effikaċja.

* Nota: il-konċentrazzjonijiet tal-kalċju fis-serum ikkoreġut bl-albumina huma kkalkulati kif ġej:

Kalċju fis-serum ikkoreġut

=

kalċju fis-serum (mmol/l) - [0.02 x albumina (g/l)] + 0.8

bl-albumina (mmol/l)

 

 

 

 

jew

Kalċju fis-serum ikkoreġut

=

kalċju fis-serum (mg/dl) + 0.8 x [4 - albumina (g/dl)]

bl-albumina (mg/dl)

 

 

Biex taqleb il-valur tal-kalċju fis-serum ikkoreġut bl-albumina minn mmol/l għal mg/dl, immultiplika b’4.

Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet livell għoli ta’ kalċju fis-serum jista’ jitnaqqas għal livell normali fi żmien 7 ijiem. Iż-żmien medju biex il-livell jerġa jgħola (ritorn għal-livelli ta’ kalċju fis-serum ikkoreġut bl- albumina ta’ aktar minn 3 mmol/l) kien ta’ 18 - 19-il ġurnata b’dożi ta’ 2 mg u 4 mg. Iż-żmien medju biex il-livell jerġa jogħla kien ta’ 26 ġurnata b’doża ta’ 6 mg.

Numru limitat ta’ pazjenti (50 pazjent) irċivew it-tieni infużjoni għall-iperkalċimija. Kura ripetuta tista’ tiġi kkunsidrat f’każ ta’ iperkalċimija rikorrenti jew effikaċja insuffiċjenti.

Iasibon konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni għandu jingħata bħala infużjoni fil-vini fuq medda ta’ sagħtejn.

Popolazzjonijiet speċjali

Pazjenti b’indeboliment tal-fwied

L-ebda aġġustament fid-doża ma huwa meħtieġ (ara sezzjoni 5.2).

Pazjenti b’indeboliment tal-kliewi

M’hemmx bżonn ta’ aġġustament fid-dożaġġ għall-pazjenti b’indeboliment ħafif tal-kliewi (CLcr 50 u <80 ml/min). Għall-pazjenti b’indeboliment moderat tal-kliewi (CLcr ≥30 u <50 ml/min) jew indeboliment sever tal-kliewi (CLcr <30 ml/min) li qed jiġu kkurati għall-prevenzjoni ta’ avvenimenti skeletriċi f’pazjenti b’kanċer tas-sider u marda metastatika tal-għadam għandhom jiġu segwiti r-rakkomandazzjonijiet ta’ dożaġġ li ġejjin (ara sezzjoni 5.2):

Tneħħija tal-

Dożaġġ

Volum tal-infużjoni 1 u Ħin 2

Krejatinina (ml/min)

 

 

 

 

 

50 CLcr<80

6 mg (6 ml ta’ konċentrat għal

100 ml fuq 15-il minuta

soluzzjoni għall-infużjoni)

 

 

30 CLcr <50

4 mg (4 ml ta’ konċentrat għal

500 ml fuq siegħa

soluzzjoni għall-infużjoni)

 

 

<30

2 mg (2 ml ta’ konċentrat għal

500 ml fuq siegħa

soluzzjoni għall-infużjoni)

 

 

1Soluzzjoni ta’ 0.9% sodium chloride jew soluzzjoni ta’ 5% glucose

2Għoti kull 3 sa 4 ġimgħat

Ħin tal-infużjoni ta’ 15-il minuta ma ġiex studjat f’pazjenti bil-kanċer bi CLCr < 50 mL/min.

Popolazzjoni anzjana (> 65 sena)

L-ebda aġġustament fid-doża ma huwa meħtieġ. (ara sezzjoni 5.2).

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Iasibon fit-tfal u l-adoloxxenti b’età t’inqas minn 18-il sena ma ġewx stabbiliti. Dejta mhux disponibbli (ara sezzjoni 5.1 u sezzjoni 5.2)..

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Għall-għoti ġol-vini.

Il-kontenut tal-kunjett għandu jintuża kif ġej:

Prevenzjoni ta’ Avvenimenti Skeletriċi - miżjud ma’ 100 ml ta’ soluzzjoni isotonika ta’ sodium chloride jew 100 ml ta’ soluzzjoni ta’ 5% dextrose u infuż fuq mill-inqas 15-il minuta. Ara wkoll is-sezzjoni dwar id-doża fuq għal pazjenti b’indeboliment tal-kliewi.

Kura ta’ iperkalċimija kkawżata minn tumur - miżjud ma’ 500 ml ta’ soluzzjoni isotonika ta’ sodium chloride jew 500 ml ta’ soluzzjoni ta’ 5% dextrose u infuż fuq medda ta’ sagħtejn.

Għall-użu ta’ darba biss. Għandha tintuża biss soluzzjoni ċara mingħajr frak.

Iasibon konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni għandu jingħata bħala infużjoni ġol-vini. Għandu jkun hemm attenzjoni biex ma tagħtix Iasibon konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni permezz ta’ għoti ġewwa arterja jew ħdejn vina għax dan jista’ jwassal għal ħsara lit-tessut.

4.3Kontra-indikazzjonijiet

-Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis-sezzjoni 6.1

-Ipokalċimija

.

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Pazjenti b’disturbi fil-metaboliżmu tal-għadam u tal-minerali

Ipokalċimija u disturbi oħra fil-metaboliżmu tal-għadam u l-minerali għandhom jiġu kkurati b’mod effettiv qabel il-bidu ta’ terapija b’Iasibon għall-mard metastatiku tal-għadam.

Konsum adegwat ta’ kalċju u vitamina D huwa importanti għall-pazjenti kollha. Il-pazjenti għandhom jirċievu kalċju u/jew vitamina D supplementari jekk it-teħid mid-dieta mhux adegwat.

Reazzjoni/xokk anafilattiku

Każijiet ta’ reazzjoni/xokk anafilattiku, inkluż avvenimenti fatali, kienu irrappurati f’pazjenti kkurati b’ibandronic acid fil-vini.

Appoġġ mediku u miżuri ta’ monitoraġġ xierqa għandhom ikunu disponibbli minnufih meta tingħata injezzjoni fil-vini ta’ Iasibon. Jekk isseħħ reazzjoni anafilattika jew xi reazzjoni severa ta’ sensittività eċċessiva/allerġika oħra, waqqaf l-injezzjoni immedjatament u ibda kura xierqa.

Osteonekrosi tax-xedaq

Osteonekrosi tax-xedaq, ġeneralment assoċjata ma’ qlugħ ta’ sinna u/jew infezzjoni lokali (inkluż osteomijelite) kienet irrappurtata f’pazjenti bil-kanċer li kienu qed jirċievu korsijiet ta’ kura inkluż bisfosfonati primarji mogħtija ġol-vini. Ħafna minn dawn il-pazjenti kienu qed jirċievu wkoll kimoterapija u kortikosterojdi. Osteonekrosi tax-xedaq kienet irrappurtata wkoll f’pazjenti b’osteoporożi li kienu qed jirċievu bisfosfonati orali.

Eżami tas-snien b’dentistrija preventiva xierqa għandha tiġi kkunsidrata qabel il-kura b’bisfosfonati f’pazjenti li għandhom fatturi ta’ riskju oħra (eż. kanċer, kimoterapija, radjuterapija, kortikosterojdi, iġene orali batuta).

Jekk ikun possibbli dawn il-pazjenti għandhom jevitaw proċeduri dentali invażivi waqt il-kura. Għall-pazjenti li jiżvillupaw osteonekrosi fix-xedaq waqt li qegħdin jirċievu terapija ta’ bisfosfonati,

kirurġija dentali tista’ taggrava l-kundizzjoni. Għall-pazjenti li jinħtieġu proċeduri dentali, ma hemm l-ebda dejta disponibbli li tissuġerixxi jekk il-waqfien tal-kura bil-bisfosfonati jnaqqasx ir-riskju tal-osteonekrosi tax-xedaq. Id-deċiżjoni klinika tat-tabib li qed jikkura għandha tagħti direzzjoni għall-pjan ta’ mmaniġġjar għal kull pazjent bbażata fuq stima tal-benefiċju u r-riskju individwali.

Osteonekrożi tal-kanal estern tas-smigħ

Ġiet irrapportata osteonekrożi tal-kanal estern tas-smigħ bil-bifosfonati, prinċipalment assoċjata ma’ terapija fit-tul. Il-fatturi ta' riskju possibbli għal osteonekrożi tal-kanal estern tas-smigħ jinkludu l-użu ta’ sterojdi u kimoterapija u/jew fatturi ta' riskju lokali bħal infezzjoni jew trawma. Il-possibbiltà ta’ osteonekrożi tal-kanal estern tas-smigħ għandha tiġi kkunsidrata f’pazjenti li qegħdin jirċievu bifosfonati li jkollhom sintomi fil-widnejn inklużi infezzjonijiet kroniċi tal-widna.

Ksur mhux tipiku tal-għadma tal-wirk

Ksur subtrochanteric u diaphyseal mhux tipiku tal-għadma tal-wirk kien irrappurtat bit-terapija tal-bisphosphonate, l-aktar f’pazjenti li kienu qed jirċievu kura għal tul ta’ żmien għall- osteoporożi. Dan il-ksur transversali jew qasir u mmejjel jista’ jseħħ matul l-għadma kollha tal- wirk minn eżatt taħt il-lesser trochanter sa eżatt fuq is-supracondylar flare. Dan il-ksur iseħħ wara xi daqqa ħafifa jew mingħajr ma jkun hemm l-ebda impatt u xi pazjenti jkollhom uġigħ fil-koxxa jew fl-irqiq ta’ bejn il-koxxa u ż-żaqq, li ħafna drabi jkun assoċjat ma’ karatteristiċi ta’ ksur minn stress f’immaġini, minn ġimgħat sa xhur qabel ma l-pazjent ikollu ksur totali tal-għadma tal-wirk. Spiss il-ksur ikun fuq iż-żewġ naħat; għaldaqstant il-wirk oppost għandu jiġi eżaminat f’pazjenti kkurati bil-bisphosphonate li kellhom ksur fil-parti vertikali u twila tal-wirk. Kien irrappurtat ukoll li dan il-ksur ma jfieqx sew. F’pazjenti maħsuba li għandhom ksur mhux tipiku tal-għadma tal- wirk, għandu jiġi kkunsidrat twaqqif tat-terapija bil-bisphosphonate sakemm il-pazjent issirlu evalwazzjoni, fuq bażi ta’ stima individwali ta’ benefiċċju u riskju.

Waqt kura bil-bisphosphonate il-pazjenti għandhom jiġu mwissija biex jirrappurtaw kwalunkwe uġigħ fil-koxxa, fil-ġenbejn jew fl-irqiq ta’ bejn iż-żaqq u l-koxxa u kull pazjent li jkollu sintomi bħal dawn għandha ssirlu evalwazzjoni għal ksur mhux komplut tal-għadma tal-wirk.

Pazjenti b’indeboliment renali

Studji kliniċi ma wrewx evidenza ta’ deterjorazzjoni fil-funzjoni renali b’terapija fit-tul ta’ Iasibon. Madankollu, skont l-eżami kliniku tal-pazjent individwali, huwa rrakkomandat li jsir monitoraġġ tal-funzjoni renali, tal-kalċju fis-serum, tal-fosfat u tal-manjesju f’pazjenti li jiġu kkurati b’Iasibon(ara sezzjoni 4.2). .

Pazjenti b’indeboliment tal-fwied

Peress li ma hemm l-ebda dejta klinika, rakkomandazzjonijiet fuq id-doża ma jistgħux jingħataw lill-pazjenti b’insuffiċjenza severa tal-fwied. (ara sezzjoni 4.2).

Pazjenti b’indeboliment tal-qalb

Idratazzjoni żejda għandha tiġi evitata f’pazjenti b’riskju ta’ insuffiċjenza tal-qalb.

Pazjenti b’sensittività eċċessiva magħrufa għal bisphosphonates oħrajn

Għandu jkun hemm attenzjoni f’pazjenti b’sensittività eċċessiva magħrufa għal bisphosphonates oħrajn.

Eċċipjenti b’effett magħruf

Iasibon fih anqas minn 1 mmol sodium (23 mg) f'kull ampulla, ie essenzjalment 'sodium ħielsa.

4.5 Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Interazzjonijiet metaboliċi mhux ikkunsidrati bħala probabbli peress li ibandronic acid ma jinibixxix l-isoenzimi P450 maġġuri umani tal-fwied u ntwera li ma jinduċix is-sistema taċ-ċitokromju P450 tal- fwied fil-firien (ara sezzjoni 5.2). Ibandronic acid huwa eliminat biss permezz ta’ eskrezzjoni mill- kliewi u ma jkollu l-ebda biotrasformazzjoni.

Wieħed għandu joqgħod attent meta jingħataw bisfosfonati ma’ aminoglycosides, minħabba li ż-żewġ sustanzi jistgħu ibaxxu l-livelli ta’ kalċju fis-serum għal perijodi twal. Għandha tingħata attenzjoni wkoll għal possibbiltà ta’ eżistenza ta’ ipomanjesimja simultanja.

.

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

M’hemmx dejta adegwata mill-użu ta’ ibandronic acid f’nisa tqal. Studji fil-firien urew tossiċità riproduttiva (ara sezzjoni 5.3). Ir-riskju potenzjali fil-bnedmin għadu mhux magħruf. Għalhekk, Iasibon m’għandux jintuża waqt it-tqala.

Treddigħ

Għadu mhux magħruf jekk ibandronic acid jitneħħix fil-ħalib tal-bnedmin. Studji fuq firien li qed ireddgħu wrew il-presenza ta’ livelli baxxi ta’ ibandronic acid fil-ħalib wara għoti fil-vini. Iasibon m’għandux jintuża waqt it-treddigħ.

Fertilità

M’hemmx dejta dwar l-effetti ta’ ibandronic acid fil-bniedem. Fi studji dwar l-effett fuq is-sistema riproduttiva fuq il-firien b’għoti mill-ħalq, ibandronic acid naqqas il-fertilità. Fi studji fuq il-firien b’għoti fil-vini, ibandronic acid naqqas il-fertilità b’dożi għolja ta’ kuljum (ara sezzjoni 5.3).

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Fuq il-bażi tal-profil farmakodinamiku u farmakokinetiku u r-reazzjonijiet avversi rrappurtati, huwa mistenni li Iasibon ma jkollux effett jew li ftit li xejn ikollu effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

L-aktar reazzjonijiet avversi serji rrappurtati huma reazzjoni anafilattika/xokk, ksur mhux tipiku tal- wirk, osteonekrosi tax-xedaq, u infjammazzjoni fl-għajnejn (ara l-paragrafu “Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula” u sezzjoni 4.4).

Kura ta’ iperkalċimija kkawżata minn tumur hija assoċjata l-aktar frekwenti ma’ żieda fit-temperatura tal-ġisem. Anqas frekwenti, huwa rrappurtat tnaqqis fil-kalċju tas-serum taħt il-firxa normali

(ipokalċimija). Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet mhux meħtieġa kura speċifika u s-sintomi battew wara ftit sigħat/ġranet.

Fil-prevenzjoni ta’ avvenimenti skeletriċi f’pazjenti b’kanċer tas-sider u metastasi fl-għadam, il-kura hija assoċjata l-aktar frekwenti ma astenja segwit minn żieda fit-temperatura tal-ġisem u wġigħ ta’ ras.

Lista ta’ reazzjonijiet avversi f’Tabella

Tabella 1 telenka r-reazzjonijiet avversi tal-mediċina mill-istudji pivitali ta’ fażi III (Kura ta’ iperkalċimija kkawżata minn tumur: 311-il pazjent ikkurati b’ibandronic acid 2 mg jew 4 mg; Prevenzjoni ta’ avvenimenti skeletriċi f’pazjenti b’kanċer tas-sider u metastasi fl-għadam: 152 pazjent ikkurati b’ibandronic acid 6 mg), u minn esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq.

Ir-reazzjonijiet avversi huma elenkati skont il-klassi tas-sistemi u tal-organi MedDRA u l-kategorija ta’ frekwenza. Il-kategoriji ta’ frekwenza huma definiti bl-użu tal-konvenzjoni li ġejja: komuni ħafna (>1/10), komuni (≥ 1/100 sa < 1/10), mhux komuni (≥ 1/1,000 sa < 1/100), rari (≥ 1/10,000 sa < 1/1,000), rari ħafna (<1/10,000), mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-dejta disponibbli).

F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, ir-reazzjonijiet avversi huma mniżżla skont is-serjetà tagħhom, bl-aktar serji jitniżżlu l-ewwel.

Tabella 1 Reazzjonijiet Avversi Irrappurtati mill-Għoti fil-vini ta’ ibandronic acid

Sistema tal-

Komuni

Mhux komuni

Rari

Rari ħafna

Mhux

Klassifika tal-

 

 

 

 

magħrufa

Organi

 

 

 

 

 

Infezzjonijiet u

Infezzjoni

Ċistite, vaġinite,

 

 

 

infestazzjonijiet

 

infezzjoni

 

 

 

 

 

kkawżata mill-

 

 

 

 

 

moffa fil-ħalq

 

 

 

Neoplażmi

 

Neoplażma

 

 

 

beninni,

 

beninna fil-ġilda

 

 

 

malinni u dawk

 

 

 

 

 

mhux

 

 

 

 

 

speċifikati

 

 

 

 

 

Disturbi tad-

 

Anemija,

 

 

 

demm u tas-

 

diskrasja tad-

 

 

 

sistema

 

demm

 

 

 

limfatika

 

 

 

 

 

Disturbi fis-

 

 

 

Sensittività

Aggravar tal-

sistema immuni

 

 

 

eċċessiva†,

ażżma

 

 

 

 

bronkospażmu†,

 

 

 

 

 

anġjoedima†,

 

 

 

 

 

reazzjoni/xokk

 

 

 

 

 

anafilattiku†**

 

Disturbi fis-

Disturb fil-

 

 

 

 

sistema

paratirojde

 

 

 

 

endokrinarja

 

 

 

 

 

Disturb i fil-

Ipokalċimija**

Ipofosfatimija

 

 

 

metaboliżmu u

 

 

 

 

 

n-nutrizzjoni

 

 

 

 

 

Disturbi

 

Disturb fl-irqad,

 

 

 

psikjatriċi

 

ansjetà, nuqqas

 

 

 

 

 

ta’ stabbilità fl-

 

 

 

 

 

affezzjoni

 

 

 

Disturbi fis-

Uġigħ ta’ ras,

Disturb

 

 

 

sistema nervuża

sturdament,

ċerebrovaskulari

 

 

 

 

disġewżja

, leżjoni fl-għerq

 

 

 

 

(perverżjoni

tan-nerv, telf

 

 

 

 

tat-togħma)

tal-memorja,

 

 

 

 

 

emigranja,

 

 

 

 

 

nevralġija,

 

 

 

 

 

ipertonija,

 

 

 

 

 

iperestesija,

 

 

 

 

 

parestesija

 

 

 

 

 

ċirkumorali,

 

 

 

 

 

parosmija

 

 

 

Disturbi fl-

Katarretta

 

Infjammazzjoni

 

 

għajnejn

 

 

fl-għajnejn†**

 

 

Disturbi fil-

 

Telf ta’ smigħ

 

 

 

widnejn u fis-

 

 

 

 

 

sistema

 

 

 

 

 

labirintika

 

 

 

 

 

Disturbi fil-

Blokk tal-

Iskemija

 

 

 

qalb

bundle branch

mijokardijaka,

 

 

 

 

 

disturb

 

 

 

 

 

kardjovaskulari,

 

 

 

 

 

palpitazzjonijiet

 

 

 

Disturbi

Farinġite

Edima fil-

 

 

 

respiratorji,

 

pulmun, stridor

 

 

 

toraċiċi u

 

 

 

 

 

medjastinali

 

 

 

 

 

Disturbi gastro-

Dijarea,

Gastroenterite,

 

 

 

intestinali

rimettar,

gastrite,

 

 

 

 

dispepsja,

ulċerazzjoni fil-

 

 

 

 

uġigħ gastro-

ħalq, disfaġija,

 

 

 

 

intestinali,

kelite

 

 

 

 

disturb f’sinna

 

 

 

 

Disturbi fil-

 

Ġebel fil-

 

 

 

fwied u fil-

 

marrara

 

 

 

marrara

 

 

 

 

 

Disturbi fil-

Disturb fil-

Raxx, alopeċja

 

Sindrome ta’

 

ġilda u fit-

ġilda, ekimosi

 

 

Stevens-

 

tessuti ta’ taħt

 

 

 

Johnson†,

 

il-ġilda

 

 

 

Eritema

 

 

 

 

 

Multiforme†,

 

 

 

 

 

Dermatite bl-

 

 

 

 

 

Infafet†

 

Disturbi

Osteoartrite,

 

Ksur

Osteonekrosi

 

muskolu-

uġigħ fil-

 

subtrochanteric

tax-xedaq†**,

 

skeletriċi u tat-

muskoli, uġigħ

 

u diaphyseal

Osteonekrożi

 

tessuti

fil-ġogi, distub

 

mhux tipiku tal-

tal-kanal estern

 

konnettivi

fil-ġogi, uġigħ

 

għadma tal-wirk

tas-smigħ

 

 

fl-għadam

 

 

 

 

(reazzjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

avversa għall-

 

 

 

 

 

klassi

 

 

 

 

 

bifosfonati)

 

Disturbi fil-

 

Żamma tal-

 

 

 

kliewi u fis-

 

awrina, ċesta fil-

 

 

 

sistema

 

kliewi

 

 

 

urinarja

 

 

 

 

 

Disturbi fis-

 

Uġigħ fil-pelvi

 

 

 

sistema

 

 

 

 

 

riproduttiva u

 

 

 

 

 

fis-sider

 

 

 

 

 

Disturbi

Deni, marda li

Ipotermja

 

 

 

ġenerali u

tixbaħ lill-

 

 

 

 

kondizzjonijiet

influwenza**,

 

 

 

 

ta’ mnejn

edima

 

 

 

 

jingħata

periferali,

 

 

 

 

 

astenja, għatx

 

 

 

 

Investigazzjonij

Żieda

Żieda fl-alkaline

 

 

 

iet

f’gamma-GT,

phosphatase fid-

 

 

 

 

zieda fil-

demm, tnaqqis

 

 

 

 

krejatinina

fil-piż

 

 

 

Korriment,

 

Korriment,

 

 

 

avvelenament u

 

uġigħ fis-sit tal-

 

 

 

komplikazzjoni

 

injezzjoni

 

 

 

jiet ta’ xi

 

 

 

 

 

proċedura

 

 

 

 

 

**Ara taħt għall-aktar informazzjoni

†Identifikati minn esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq.

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

Ipokalċimija

Tnaqqis fit-tneħħija tal-kalċju mill-kliewi tista’ tkun akkumpanjata minn tnaqqis fil-livelli ta’ fosfat fis-serum li ma jeħtiġux miżuri terapewtiċi. Il-livell ta’ kalċju fis-serum jista’ jaqa’ għal valuri ipokalċemiċi.

Marda li tixbaħ lill-influwenza

Kienet osservata sindrome li tixbaħ lill-influwenza li tikkonsisti minn deni, sirdat, uġigħ fl-għadam u/jew fil-muskoli. F’ħafna każijiet ma kienetx meħtieġa kura speċifika u s-sintomi għaddew wara ftit sigħat/ġranet.

Osteonekrosi tax-xedaq

Osteonekrosi tax-xedaq kienet irrappurtata f’pazjenti li rċevew kura bil-bisfosfonati. Il-maġġoranza tar-rapporti jirreferu għal-pazjenti tal-kanċer, iżda każijiet bħal dawn kienu rrappurtati wkoll f’pazjenti li rċevew kura għall-osteoporożi. Osteonekrosi tax-xedaq huwa ġeneralment assoċċjat mal- qligħ tas-snien u/jew infezzjoni lokali (inkluż osteomijelite). Dijanjosi tal-kanċer, kimoterapija, radjuterapija, kortikosterojdi u iġene orali batuta ukoll huma meqjusa bħala fatturi ta’ riskju (ara sezzjoni 4.4).

Infjammazzjoni fl-għajnejn

Avvenimenti ta’ infjammazzjoni fl-għajnejn bħal uveite, episklerite u sklerite kienu rrappurtati b’ibandronic acid. F’xi każijiet, dawn l-avvenimenti ma fiequx qabel il-waqfien ta’ ibandronic acid.

Reazzjoni/xokk anafilattiku

Każijiet ta’ reazzjoni/xokk anafilattiku, inkluż avvenimenti fatali, kienu irrappurati f’pazjenti kkurati b’ibandronic acid fil-vini.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9 Doża eċċessiva

Sa issa ma hemm l-ebda każ ta’ avvelenament akut b’ibandronic acid konċentrat għal soluzzjoni għall- infużjoni. Peress li fi studji pre-kliniċi b’dożi għolja, kemm il-kliewi kif ukoll il-fwied instabu li kienu organi li setgħu kienu milquta minn tossiċità, il-funzjoni tal-kliewi u tal-fwied għandhom jiġu mmonitorjati. Ipokalċemija li tkun klinikament rilevanti għandha tkun ikkurata permezz ta’ għoti ta’ calcium gluconate fil-vini.

5. TAGĦRIF FARMAKOLOĠIKU

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Prodotti mediċinali għall-kura ta’ disturbi fl-għadam, bisfosfonat, Kodiċi ATC: M05BA06

Ibandronic acid jagħmel parti mill-grupp ta’ sustanzi msejħa bisfosfonati li jaħdmu speċifikament fuq l-għadam. L-azzjoni selettiva tagħhom fuq it-tessut tal-għadam hija bbażata fuq l-affinità għolja tal-bisfosfonati għall-minerali fl-għadam. Il-bisfosfonati jaħdmu billi jinibixxu l-attività tal- osteoclasts, għalkemm il-mekkaniżmu preċiż għadu mhux ċar.

In vivo, ibandronic acid jimpedixxi l-qerda tal-għadam stimolata b’mod sperimentali u kkawżat mill- waqfien tal-funzjoni tal-gonadi, retinojdi, tumuri jew estratti tat-tumuri. L-inibizzjoni ta’ assorbiment endoġenu tal-għadam kien dokumentat ukoll permezz ta’ studji kinetiċi b’45Ca u l-liberazzjoni ta’ tetracycline radjuattiv li qabel kien inkorporat fl-iskeletru.

F’dożi li kienu ogħla mhux ħażin minn dożi effettivi farmakoloġikament, ibandronic acid ma kellu l- ebda effett fuq il-mineralizzazzjoni tal-għadam.

Assorbiment mill-ġdid tal-għadam ikkawżat minn mard malinn huwa kkaratterizzat minn assorbiment eċċessiv tal-għadam li mhux ibbilanċjat minn formazzjoni adegwata tal-għadam. Ibandronic acid jinibixxi b’mod selettiv l-attività tal-osteoclasts, u b’hekk inaqqas l-assorbiment mill-ġdid tal-għadam u b’hekk inaqqas il-komplikazzjonijiet skeletriċi tal-marda malinna.

Studji kliniċi fit-kura ta’ iperkalċemija kkawżata minn tumur

Studji kliniċi dwar iperkalċemija malinna wrew li l-effett inibitorju ta’ ibandronic acid fuq osteolisi kkawżata mit-tumur, u speċifikament fuq iperkalċemija kkawżata minn tumur, hija kkaratterizzata minn tnaqqis fil-kalċju fis-serum u eliminazzjoni tal-kalċju fl-awrina.

Fil-firxa tad-doża rrakkomandata għall-kura, ir-rati ta’ rispons li ġejjin, bl-intervalli ta’ konfidenza rispettivi, intwerew fi provi kliniċi għall-pazjenti b’kalċju fis-serum fil-linja bażi kkoreġut bl- albumina ta’ 3.0 mmol/l wara idrattazzjoni adegwata mill-ġdid.

Doża ta’

% ta’ Pazjenti li

Intervall ta’

Ibandronic

kellhom Rispons

Kunfidenza ta’

acid

 

90%

2 mg

44-63

 

 

 

4 mg

62-86

 

 

 

6 mg

64-88

 

 

 

Għal dawn il-pazjenti u d-dożaġġi, iż-żmien medjan biex jintlaħaq livell ta’ kalċju normali kien ta’ bejn 4 u 7 ijiem. Iż-żmien medjan sa biex il-livell jerġa jogħla (ritorn għal-livelli ta’ aktar minn

3 mmol/l ta’ kalċju fis-serum ikkoreġut bl-albumina) kien ta’ 18 sa 26 ġurnata.

Studji kliniċi fil-prevenzjoni ta’ episodji skeletriċi f’pazjenti b’kanċer tas-sider u metastasi fl-għadam

Studji kliniċi f’pazjenti b’kanċer tas-sider u metastasi fl-għadam urew li hemm effett inibitorju dipendenti mid-doża fuq l-osteolisi tal-għadam, espress b’markaturi ta’ assorbiment mill-ġdid tal- għadam, u effett dipendenti mid-doża fuq avvenimenti skeletriċi.

Il-prevenzjoni ta’ avvenimenti skeletriċi f’pazjenti b’kanċer tas-sider u metastasi fl-għadam b’ibandronic acid 6 mg mogħti fil-vini kienet stmata fi prova randomized ikkontrollata bil-plaċebo ta’ fażi III b’dewmien ta’ 96 ġimgħa. Pazjenti femminili b’kanċer tas-sider u metastasi fl-għadam ikkonfermat radjologikament kienu randomized biex jirċievu plaċebo (158 pazjent) jew 6 mg ibandronic acid (154 pazjent). Ir-riżultati ta’ din il-prova huma miġbura fil-qosor taħt.

Miri primarji tal-effikaċja

Il-mira primarja tal-prova kienet ir-rata tal-perijodu tal-morbidità skeletrika (SMPR). Din kienet mira komposta li kellha l-avvenimenti relatati mal-iskeletru (SREs) li ġejjin bħala l-komponenti tagħha:

-radjuterapija fl-għadam għall-kura ta’ fratturi/fratturi imminenti

-kirurġija fl-għadam għall-kura ta’ fratturi

-fratturi fil-vertebra

-fratturi mhux fil-vertebra

L-analiżi tal-SMPR kienet aġġustata mal-ħin u kkunsidrata li avveniment wieħed jew aktar li seħħ f’perijodu wieħed ta’ 12-il ġimgħa setà kien relatat. Avvenimenti multipli kienu għalhekk, magħduda biss darba għall-iskop ta’ din l-analiżi.

Dejta minn dan l-istudju wriet vantaġġ sinifikanti għal ibandronic acid 6 mg fil-vini fuq il-plaċebo biex inaqqas SREs imkejla b’SMPR aġġustat mal-ħin (p=0.004). In-numru ta’ SREs ukoll kien imnaqqas b’mod sinifikanti b’ibandronic acid 6 mg u kien hemm tnaqqis ta’ 40 % fir-riskju ta’ SRE fuq il-plaċebo (riskju relattiv 0.6, p =0.003). Riżultati tal-effikaċja huma miġbura fil-qosor f’Tabella 2.

Tabella 2 Riżultati tal-Effikaċja (Pazjenti b’Kanċer tas-Sider b’Mard Metastatiku fl- Għadam)

 

L-Episodji Kollha Relatati mal-Iskeletru

(SREs)

 

 

 

 

 

 

Plaċebo

Ibandronic acid 6 mg

 

valur p

 

n=158

n=154

 

 

 

 

 

 

 

SMPR (għal kull sena ta’ pazjent)

1.48

1.19

 

P=0.004

 

 

 

 

 

Numru ta’ effetti (għal kull

3.64

2.65

 

P=0.025

pazjent)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riskju relattiv ta’ SRE

-

0.60

 

P=0.003

 

 

 

 

 

Miri sekondarji tal-effikaċja

Titjib għall-aħjar fil-punteġġ ta’ uġigħ fl-għadam statistikament sinifikanti intwera għal ibandronic acid 6 mg fil-vini meta mqabbel mal-plaċebo. It-tnaqqis fl-uġigħ kien b’mod konsistenti taħt il-linja bażi matul l-istudju kollu u kien akkumpanjat b’użu mnaqqas b’mod sinifikattiv ta’ analġesiċi meta mqabbel mal-plaċebo. Id-deterjorament fil-Kwalità tal-Ħajja kien sinifikatament inqas fil-pazjenti kkurati b’ ibandronic acid meta mqabbla mal-plaċebo. Sommarju f’tabella ta’ dawn ir-riżultati sekondarji tal-effikaċja huwa ppreżentat f’Tabella 3.

Tabella 3 Riżultati sekondarji tal-effikaċja (pazjenti b’kanċer tas-sider b’mard metastatiku tal-Għadam)

 

Plaċebo

Ibandronic acid 6 mg

valur p

 

n=158

n=154

 

Uġigħ fl-għadam *

0.21

-0.28

p<0.001

 

 

 

 

Użu analġesiku*

0.90

0.51

p=0.083

 

 

 

 

Kwalità tal-Ħajja *

-45.4

-10.3

p=0.004

 

 

 

 

* Bidla medja mil-linja bażi sal-aħħar eżami.

Kien hemm tnaqqis sinifikanti ta’ markaturi fl-awrina ta’ assorbiment mill-ġdid tal-għadam (pyridinoline u deoxypyridinoline) f’pazjenti kkurati b’ibandronic acid li kien statistikament sinifikanti meta mqabbel mal-plaċebo.

Fi studju fuq 130 pazjent b’kanċer metastatiku tas-sider, is-sigurtà ta’ ibandronic acid mgħoti bħala infużjoni fuq medda ta’ siegħa kienet imqabbla ma infużjoni mogħtija fuq 15-il minuta. L-ebda differenza ma kienet osservata fl-indikaturi tal-funzjoni renali. Il-profil totali ta’ reazzjonijiet avversi ta’ ibandronic acid wara l-infużjoni ta’ 15-il minuta kien konsistenti mal-profil magħruf ta’ sigurtà għall-infużjonijiet fuq medda ta’ ħin itwal, u ma kien identifikat l-ebda tħassib ġdid dwar is-sigurtà relatat mal-użu ta’ ħin tal-infużjoni ta’ 15-il minuta.

Ħin tal-infużjoni ta’ 15-il minuta ma ġiex studjat f’pazjenti bil-kanċer bi tneħħija tal-kreatinina ta’

< 50 ml/min.

Popolazzjoni pedjatrika (ara sezzjoni 4.2 u sezzjoni 5.2)

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Iasibon fit-tfal u l-adoloxxenti b’età inqas minn 18-il sena ma ġewx stabbiliti. Dejta mhux disponibbli.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Wara infużjoni ta’ sagħtejn ta’ 2, 4 u 6 mg ta’ ibandronic acid il-parametri farmakokinetiċi huma proporzjonali mad-doża.

Distribuzzjoni

Wara espożizzjoni sistemika fil-bidu, ibandronic acid jingħaqad malajr mal-għadam jew jiġi eliminat fl-awrina. Fil-bnedmin, il-volum apparenti tad-distribuzzjoni terminali huwa mill-inqas 90 l u l- ammont tad-doża li jilħaq l-għadam huwa stmat li huwa 40-50 % tad-doża fiċ-ċirkolazzjoni. L-għaqda mal-proteini fil-plażma umana hija bejn wieħed u ieħor 87% f’konċentrazzjonijiet terapewtiċi, u għalhekk interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħrajn u oħra minħabba spostament mhux probabbli.

Bijotransformazzjoni

M’hemm l-ebda evidenza li ibandronic acid jiġi metabolizzat fl-annimali jew fil-bnedmin.

Eliminazzjoni

Il-firxa osservata ta’ half-lifes apparenti hija wiesgħa u tiddependi fuq id-doża u s-sensittività tal- analażi, iżda l-half-life terminali apparenti ġeneralment hija fil-firxa ta’ 10-60 siegħa. Madankollu, livelli bikrija fil-plażma jinżlu malajr, u jilħqu 10 % tal-ogħla valuri fi żmien 3 sa 8 sigħat wara għoti fil-vini jew orali rispettivament. L-ebda akkumulazzjoni sistematika ma kienet osservata meta ibandronic acid kien mogħti fil-vini darba kull 4 ġimgħat għal 48 ġimgħa lill-pazjenti b’mard metastatiku tal-għadam.

It-tneħħija totali ta’ ibandronic acid hija baxxa b’livelli medji f’firxa ta’ 84-160 ml/min. It-tneħħija mill-kliewi (madwar 60 ml/min f’nisa f’saħħithom li għaddew mill-menopawża) hija responsabbli għal 50-60% tat-tneħħija totali u hija relatata mat-tneħħija tal-kreatinina. Id-differenza bejn it-tneħħija apparenti totali u dik mill-kliewi hija kkunsidrata li tirrifletti l-assorbiment mill-għadam.

Il-mogħdija ta’ sekrezzjoni ta’ tneħħija mill-kliewi ma jidhirx li tinkludi sistemi ta’ trasport aċidużi jew bażiċi involuti fl-eskrezzjoni ta’ sustanzi attivi oħra. Barra dan, ibandronic acid ma jinibixxix l- isoenzimi P450 maġġuri umani tal-fwied u ma jinduċix is-sistema taċ-ċitokromju P450 tal-fwied fil- firien.

Farmakokinetika f’popolazzjonijiet speċjali

Sess

Il-bijodisponibiltà u l-farmakokinetika ta’ ibandronic acid huma simili fl-irġiel u fin-nisa.

Razza

M’hemmx evidenza ta’ differenzi ta’ rilevanza klinika bejn razza u oħra bejn l-Ażjatiċi u l-Kawkasi fid-disposizzjoni ta’ ibandronic acid. Hemm dejta limitata ħafna dwar pazjenti ta’ oriġini Afrikana.

Pazjenti b’indeboliment tal-kliewi

Espożizzjoni għal ibandronic acid f’pazjenti bi gradi varji ta’ indeboliment tal-kliewi hija relatata mat-tneħħija tal-kreatinina (CLcr). F’individwi b’indeboliment sever tal-kliewi (stima ta’ CLcr medja = 21.2 ml/min), l-AUC0-24h medja żdiedet b’110 % meta mqabbel ma’ voluntiera b’saħħithom. Fil- prova klinika tal-farmakoloġija WP18551, wara għoti fil-vini ta’ doża waħda ta’ 6 mg (fuq medda ta’ 15-il minuta), l-AUC0-24 medja żdiedet b’14 % u 86 % rispettivament, f’individwi b’indeboliment renali ħafif (CLcr medja stmata=68.1 ml/min) u moderat (CLcr medja stmata =41.2 ml/min), meta mqabbla ma’ voluntiera b’saħħithom (CLcr medja stmata=120 ml/min). Cmax medja ma żdieditx f’pazjenti b’indeboliment renali ħafif, u żdiedet bi 12 % f’pazjenti b’indeboliment renali moderat. M’hemmx bżonn ta’ aġġustament fid-dożaġġ għall-pazjenti b’indeboliment ħafif tal-kliewi (CLcr 50 u <80 ml/min). Għall-pazjenti b’indeboliment moderat tal-kliewi (CLcr ≥30 u <50 ml/min) jew indeboliment sever tal-kliewi (CLcr <30 ml/min) b’kanċer tas-sider u marda metastatika ta’ l-għadam li qed jiġu kkurati għall-prevenzjoni ta’ avvenimenti skeletriċi huwa rrakkomandat aġġustament fid- doża (are sezzjoni 4.2).

Pazjenti b’indeboliment tal-fwied (ara sezzjoni 4.2)

M’hemm l-ebda dejta farmakokinetika għal ibandronic acid f’pazjenti li għandhom indeboliment tal-fwied. Il-fwied m’għandu l-ebda rwol sinifikanti fit-tneħħija ta’ ibandronic acid peress li dan ma jiġix metabolizzat imma jitneħħa permezz tal-kliewi u assorbiment fl-għadam. Għalhekk aġġustament fid-doża mhux neċessarju f’pazjenti b’indeboliment tal-fwied. Barra dan, peress li l-għaqda ta’ ibandronic acid mal-proteini hija madwar 87 % f’konċentrazzjonijiet terapewtiċi, ipoprotenemija f’mard sever tal-fwied x’aktarx ma twassalx għal żidiet ta’ sinifikanza klinika fil-konċentrazzjoni ħielsa fil-plażma.

Anzjani (ara sezzjoni 4.2)

F’analiżi multivarjata, instab li l-età mhux fattur indipendenti ta’ kwalunkwe parametru farmakokinetiku li ġie studjat. Hekk kif il-funzjoni renali tonqos bl-età, dan huwa l-uniku fattur li għandu jiġi kkunsidrat (ara s-sezzjoni dwar indeboliment tal-kliewi).

Popolazzjoni pedjatrika (ara sezzjoni 4.2 u sezzjoni 5.1)

M’hemm l-ebda tagħrif dwar l-użu ta’ Iasibon f’pazjenti b’età inqas minn 18-il sena.

5.3 Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Effetti fi studji mhux kliniċi ġew osservati biss f’esposizzjonijiet ħafna aktar eċċessivi mill- esposizzjoni massima umana li tindika rilevanza żgħira għall-użu kliniku. Bħall-bisfosfonati l-oħra, il- kilwa ġiet identifikata bħala l-organu primarju ta’ tossiċità sistemika.

Mutaġeniċità/Karċinoġeniċità:

Ma kienet osservata l-ebda indikazzjoni ta’ potenzjal karċinoġeniku. Testijiet għal ġenotossiċità ma wrew l-ebda evidenza ta’ effetti fuq l-attività ġenetika għal ibandronic acid.

Tossiċità riproduttiva:

Ma kienu osservati l-ebda evidenza ta’ tossiċità diretta fuq il-fetu jew effetti teratoġeniċi għal ibandronic acid fil-firien u fil-fniek ikkurati fil-vini. Fi studji dwar l-effett fuq is-sistema riproduttiva fuq il-firien b’għoti mill-ħalq, l-effetti fuq il-fertilità kienu jikkonsistu minn żjieda fit-telf qabel l- impjantazzjoni b’livelli ta’ dożi ta’ 1 mg/kg/kuljum u ogħla. Fi studji dwar l-effett fuq is-sistema riproduttiva fuq il-firien b’għoti fil-vina, ibandronic acid naqqas l-għadd tal-isperma b’dożi ta’ 0.3 u 1 mg/kg/kuljum u naqqas il-fertilità fl-irġiel b’1 mg/kg/kuljum u fin-nisa b’1.2 mg/kg/kuljum. Effetti avversi ta’ ibandronic acid fi studji dwar it-tossiċità riproduttiva fil-far kienu dawk mistennija għal din il-klassi ta’ prodotti mediċinali (bisfosfonati). Dawn jinkludu numru iżgħar ta’ siti ta’

implantazzjoni, interferenza fil-ħlas naturali (distoċja), żjieda fil-varjazzjonijiet fil-vixxri (sindrome tal-uretru pelviku renali) u anomaliji fis-snien fil-frieħ F1 fil-firien.

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ eċċipjenti

Sodium chloride

Acetic acid, glacial

Sodium acetate trihydrate

Ilma għall-injezzjonijiet

6.2 Inkompatibbiltajiet

Biex jiġu evitati inkompatabiltajiet potenzjali Iasibon konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni għandu jiġi dilwit biss ma’ soluzzjoni isotonika ta’ sodium chloride jew soluzzjoni ta’ dextrose 5 %.

Iasibon m’għandux jitħallat ma’ soluzzjonijiet li fihom il-kalċju.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

5 snin

Wara r-rikostituzzjoni: 24 siegħa.

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Dan il-prodott mediċinali m’għandux bżonn kondizzjonijiet speċjali ta’ ħażna qabel ir-rikostituzzjoni. Wara r-rikostituzzjoni: Aħżen f’temperatura ta’ 2°C - 8°C (fi friġġ).

Mill-aspett mikrobijoloġiku, il-prodott għandu jintuża immedjatament. Jekk ma jintużax immedjatament, il-perijodu u l-kundizzjonijiet tal-ħażna qabel l-użu huma r-responsabilità ta’ min jużah u normalment ma jkunux ta’ iktar minn 24 siegħa f’temperatura ta’ 2 - 8°C, sakemm r- rikostituzzjoni ma sseħħx f’kundizzjonijiet ikkontrollati u vvalidati b’mod asettiku.

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Iasibon 2 mg huwa disponibbli bħala pakkett li fih ampulla waħda (ampulla tal-ħġieġ tip I ta’ 4 ml).

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

Ir-reħa ta’ farmaċewtiċi fl-ambjent għandha tiġi minimizzata.

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Pharmathen S.A.

Dervenakion 6

Pallini Attiki, 15351

Il-Greċja

8. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/10/659/004

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TA’ L-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 21 Jannar 2011

Data tal-aħħar tiġdid: 30 Settembru 2015

10. DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu.

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Iasibon 6 mg konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kunjett wieħed b’6 ml ta’ konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni fih 6 mg ta’ ibandronic acid (bħala sodium monohydrate).

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

Soluzzjoni ċara, bla kulur.

4. TAGĦRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Iasibon huwa indikat fl-adulti għal

-prevenzjoni ta’ avvenimenti skeletriċi (fratturi patoloġiċi, komplikazzjonijiet fl-għadam li jirrikjedu radjuterapija jew kirurġija) f’pazjenti b’kanċer tas-sider u metastasi fl-għadam

-kura ta’ iperkalċimija kkawżata minn tumuri bi jew mingħajr metastasi

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Terapija b’Iasibon għandha tinbeda biss minn tobba li għandhom esperjenza fil-kura tal-kanċer.

Pożoloġija.

Prevenzjoni ta’ episodji skeletriċi f’pazjenti b’kanċer tas-sider u metastasi fl-għadam

Id-doża rrakkomandata għall-prevenzjoni ta’ avvenimenti skeletriċi f’pazjenti b’kanċer tas-sider u metastasi fl-għadam hija injezzjoni fil-vini ta’ 6 mg li tingħata kull 3-4 ġimgħat. Id-doża għandha tiġi mogħtija fuq medda ta’ mill-anqas 15-il minuta.

Ħin ta’ infużjoni iqsar (i.e. 15-il minuta) għandu jintuża biss għall-pazjenti b’funzjoni renali normali jew indeboliment renali ħafif. M’hemmx tagħrif disponibbli ikkaratterizzat għall-użu ta’ ħin ta’ infuzjoni iqsar f’pazjenti bi tneħħija ta’ kreatinina inqas minn 50 ml/min. It-tobba għandhom jaraw is- sezzjoni Pazjenti b’Indeboliment tal-Kliewi (ara sezzjoni 4.2) għal rakkomandazzjonijiet dwar id- dożaġġ u l-għoti f’dan il-grupp ta’ pazjenti.

Trattament tal-iperkalċimija kkawżata minn tumur

Qabel kura b’Iasibon il-pazjent għandu jiġi idratat mill-ġdid b’mod adegwat b’ soluzzjoni ta’ 9 mg/ml (0.9%) sodium chloride. Għandha tiġi kkunsidrata s-severità ta’ l-iperkalċimija kif ukoll it-tip tat- tumur. B’mod ġenerali pazjenti b’metastasi osteolitika fl-għadam jirrikjedu dożi aktar baxxi minn pazjenti b’iperkalċimija tat-tip umorali. Fil-parti l-kbira tal-pazjenti b’iperkalċimija severa (kalċju fis- serum ikkoreġut bl-albumina * 3 mmol/l jew 12 mg/dl) doża waħda ta’ 4 mg hija adegwata.

F’pazjenti b’iperkalċimija moderata (kalċju fis-serum ikkoreġut bl-albumina < 3 mmol/l jew <

12 mg/dl) 2 mg hija doża effettiva. L-għola doża użata fil-provi kliniċi kienet ta’ 6 mg iżda din id- doża ma żżid l-ebda vantaġġ ieħor f’termini ta’ effikaċja.

* Nota: il-konċentrazzjonijiet tal-kalċju fis-serum ikkoreġut bl-albumina huma kkalkulati kif ġej:

Kalċju fis-serum ikkoreġut

=

kalċju fis-serum (mmol/l) - [0.02 x albumina (g/l)] + 0.8

bl-albumina (mmol/l)

 

 

 

 

jew

Kalċju fis-serum ikkoreġut

=

kalċju fis-serum (mg/dl) + 0.8 x [4 - albumina (g/dl)]

bl-albumina (mg/dl)

 

 

Biex taqleb il-valur tal-kalċju fis-serum ikkoreġut bl-albumina minn mmol/l għal mg/dl, immultiplika b’4.

Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet livell għoli ta’ kalċju fis-serum jista’ jitnaqqas għal livell normali fi żmien 7 ijiem. Iż-żmien medju biex il-livell jerġa jgħola (ritorn għal-livelli ta’ kalċju fis-serum ikkoreġut bl- albumina ta’ aktar minn 3 mmol/l) kien ta’ 18 - 19-il ġurnata b’dożi ta’ 2 mg u 4 mg. Iż-żmien medju biex il-livell jerġa jogħla kien ta’ 26 ġurnata b’doża ta’ 6 mg.

Numru limitat ta’ pazjenti (50 pazjent) irċivew it-tieni infużjoni għall-iperkalċimija. Kura ripetuta tista’ tiġi kkunsidrat f’każ ta’ iperkalċimija rikorrenti jew effikaċja insuffiċjenti.

Iasibon konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni għandu jingħata bħala infużjoni fil-vini fuq medda ta’ sagħtejn.

Popolazzjonijiet speċjali

Pazjenti b’indeboliment tal-fwied

L-ebda aġġustament fid-doża ma huwa meħtieġ (ara sezzjoni 5.2).

Pazjenti b’indeboliment tal-kliewi

M’hemmx bżonn ta’ aġġustament fid-dożaġġ għall-pazjenti b’indeboliment ħafif tal-kliewi (CLcr 50 u <80 ml/min). Għall-pazjenti b’indeboliment moderat tal-kliewi (CLcr ≥30 u <50 ml/min) jew indeboliment sever tal-kliewi (CLcr <30 ml/min) li qed jiġu kkurati għall-prevenzjoni ta’ avvenimenti skeletriċi f’pazjenti b’kanċer tas-sider u marda metastatika tal-għadam għandhom jiġu segwiti r-rakkomandazzjonijiet ta’ dożaġġ li ġejjin (ara sezzjoni 5.2):

Tneħħija tal-

Dożaġġ

Volum tal-infużjoni 1 u Ħin 2

Krejatinina (ml/min)

 

 

 

 

 

50 CLcr<80

6 mg (6 ml ta’ konċentrat għal

100 ml fuq 15-il minuta

soluzzjoni għall-infużjoni)

 

 

30 CLcr <50

4 mg (4 ml ta’ konċentrat għal

500 ml fuq siegħa

soluzzjoni għall-infużjoni)

 

 

<30

2 mg (2 ml ta’ konċentrat għal

500 ml fuq siegħa

soluzzjoni għall-infużjoni)

 

 

1Soluzzjoni ta’ 0.9% sodium chloride jew soluzzjoni ta’ 5% glucose

2Għoti kull 3 sa 4 ġimgħat

Ħin tal-infużjoni ta’ 15-il minuta ma ġiex studjat f’pazjenti bil-kanċer bi CLCr < 50 mL/min.

Popolazzjoni anzjana (> 65 sena)

L-ebda aġġustament fid-doża ma huwa meħtieġ. (ara sezzjoni 5.2).

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Iasibon fit-tfal u l-adoloxxenti b’età t’inqas minn 18-il sena ma ġewx stabbiliti. Dejta mhux disponibbli (ara sezzjoni 5.1 u sezzjoni 5.2)..

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Għall-għoti ġol-vini.

Il-kontenut tal-kunjett għandu jintuża kif ġej:

Prevenzjoni ta’ Avvenimenti Skeletriċi - miżjud ma’ 100 ml ta’ soluzzjoni isotonika ta’ sodium chloride jew 100 ml ta’ soluzzjoni ta’ 5% dextrose u infuż fuq mill-inqas 15-il minuta. Ara wkoll is-sezzjoni dwar id-doża fuq għal pazjenti b’indeboliment tal-kliewi.

Kura ta’ iperkalċimija kkawżata minn tumur - miżjud ma’ 500 ml ta’ soluzzjoni isotonika ta’ sodium chloride jew 500 ml ta’ soluzzjoni ta’ 5% dextrose u infuż fuq medda ta’ sagħtejn.

Għall-użu ta’ darba biss. Għandha tintuża biss soluzzjoni ċara mingħajr frak.

Iasibon konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni għandu jingħata bħala infużjoni ġol-vini. Għandu jkun hemm attenzjoni biex ma tagħtix Iasibon konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni permezz ta’ għoti ġewwa arterja jew ħdejn vina għax dan jista’ jwassal għal ħsara lit-tessut..

4.3 Kontra-indikazzjonijiet

-Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis-sezzjoni 6.1

-Ipokalċimija

.

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Pazjenti b’disturbi fil-metaboliżmu tal-għadam u tal-minerali

Ipokalċimija u disturbi oħra fil-metaboliżmu tal-għadam u l-minerali għandhom jiġu kkurati b’mod effettiv qabel il-bidu ta’ terapija b’Iasibon għall-mard metastatiku tal-għadam.

Konsum adegwat ta’ kalċju u vitamina D huwa importanti għall-pazjenti kollha. Il-pazjenti għandhom jirċievu kalċju u/jew vitamina D supplementari jekk it-teħid mid-dieta mhux adegwat.

Reazzjoni/xokk anafilattiku

Każijiet ta’ reazzjoni/xokk anafilattiku, inkluż avvenimenti fatali, kienu irrappurati f’pazjenti kkurati b’ibandronic acid fil-vini.

Appoġġ mediku u miżuri ta’ monitoraġġ xierqa għandhom ikunu disponibbli minnufih meta tingħata injezzjoni fil-vini ta’ Iasibon. Jekk isseħħ reazzjoni anafilattika jew xi reazzjoni severa ta’ sensittività eċċessiva/allerġika oħra, waqqaf l-injezzjoni immedjatament u ibda kura xierqa.

Osteonekrosi tax-xedaq

Osteonekrosi tax-xedaq, ġeneralment assoċjata ma’ qlugħ ta’ sinna u/jew infezzjoni lokali (inkluż osteomijelite) kienet irrappurtata f’pazjenti bil-kanċer li kienu qed jirċievu korsijiet ta’ kura inkluż bisfosfonati primarji mogħtija ġol-vini. Ħafna minn dawn il-pazjenti kienu qed jirċievu wkoll kimoterapija u kortikosterojdi. Osteonekrosi tax-xedaq kienet irrappurtata wkoll f’pazjenti b’osteoporożi li kienu qed jirċievu bisfosfonati orali.

Eżami tas-snien b’dentistrija preventiva xierqa għandha tiġi kkunsidrata qabel il-kura b’bisfosfonati f’pazjenti li għandhom fatturi ta’ riskju oħra (eż. kanċer, kimoterapija, radjuterapija, kortikosterojdi, iġene orali batuta).

Jekk ikun possibbli dawn il-pazjenti għandhom jevitaw proċeduri dentali invażivi waqt il-kura. Għall-pazjenti li jiżvillupaw osteonekrosi fix-xedaq waqt li qegħdin jirċievu terapija ta’ bisfosfonati,

kirurġija dentali tista’ taggrava l-kundizzjoni. Għall-pazjenti li jinħtieġu proċeduri dentali, ma hemm l-ebda dejta disponibbli li tissuġerixxi jekk il-waqfien tal-kura bil-bisfosfonati jnaqqasx ir-riskju tal-osteonekrosi tax-xedaq. Id-deċiżjoni klinika tat-tabib li qed jikkura għandha tagħti direzzjoni għall-pjan ta’ mmaniġġjar għal kull pazjent bbażata fuq stima tal-benefiċju u r-riskju individwali.

Osteonekrożi tal-kanal estern tas-smigħ

Ġiet irrapportata osteonekrożi tal-kanal estern tas-smigħ bil-bifosfonati, prinċipalment assoċjata ma’ terapija fit-tul. Il-fatturi ta' riskju possibbli għal osteonekrożi tal-kanal estern tas-smigħ jinkludu l-użu ta’ sterojdi u kimoterapija u/jew fatturi ta' riskju lokali bħal infezzjoni jew trawma. Il-possibbiltà ta’ osteonekrożi tal-kanal estern tas-smigħ għandha tiġi kkunsidrata f’pazjenti li qegħdin jirċievu bifosfonati li jkollhom sintomi fil-widnejn inklużi infezzjonijiet kroniċi tal-widna.

Ksur mhux tipiku tal-għadma tal-wirk

Ksur subtrochanteric u diaphyseal mhux tipiku tal-għadma tal-wirk kien irrappurtat bit-terapija tal-bisphosphonate, l-aktar f’pazjenti li kienu qed jirċievu kura għal tul ta’ żmien għall- osteoporożi. Dan il-ksur transversali jew qasir u mmejjel jista’ jseħħ matul l-għadma kollha tal- wirk minn eżatt taħt il-lesser trochanter sa eżatt fuq is-supracondylar flare. Dan il-ksur iseħħ wara xi daqqa ħafifa jew mingħajr ma jkun hemm l-ebda impatt u xi pazjenti jkollhom uġigħ fil-koxxa jew fl-irqiq ta’ bejn il-koxxa u ż-żaqq, li ħafna drabi jkun assoċjat ma’ karatteristiċi ta’ ksur minn stress f’immaġini, minn ġimgħat sa xhur qabel ma l-pazjent ikollu ksur totali tal-għadma tal-wirk. Spiss il-ksur ikun fuq iż-żewġ naħat; għaldaqstant il-wirk oppost għandu jiġi eżaminat f’pazjenti kkurati bil-bisphosphonate li kellhom ksur fil-parti vertikali u twila tal-wirk. Kien irrappurtat ukoll li dan il-ksur ma jfieqx sew. F’pazjenti maħsuba li għandhom ksur mhux tipiku tal-għadma tal- wirk, għandu jiġi kkunsidrat twaqqif tat-terapija bil-bisphosphonate sakemm il-pazjent issirlu evalwazzjoni, fuq bażi ta’ stima individwali ta’ benefiċċju u riskju.

Waqt kura bil-bisphosphonate il-pazjenti għandhom jiġu mwissija biex jirrappurtaw kwalunkwe uġigħ fil-koxxa, fil-ġenbejn jew fl-irqiq ta’ bejn iż-żaqq u l-koxxa u kull pazjent li jkollu sintomi bħal dawn għandha ssirlu evalwazzjoni għal ksur mhux komplut tal-għadma tal-wirk.

Pazjenti b’indeboliment renali

Studji kliniċi ma wrewx evidenza ta’ deterjorazzjoni fil-funzjoni renali b’terapija fit-tul ta’ Iasibon. Madankollu, skont l-eżami kliniku tal-pazjent individwali, huwa rrakkomandat li jsir monitoraġġ tal-funzjoni renali, tal-kalċju fis-serum, tal-fosfat u tal-manjesju f’pazjenti li jiġu kkurati b’Iasibon(ara sezzjoni 4.2). .

Pazjenti b’indeboliment tal-fwied

Peress li ma hemm l-ebda dejta klinika, rakkomandazzjonijiet fuq id-doża ma jistgħux jingħataw lill-pazjenti b’insuffiċjenza severa tal-fwied. (ara sezzjoni 4.2).

Pazjenti b’indeboliment tal-qalb

Idratazzjoni żejda għandha tiġi evitata f’pazjenti b’riskju ta’ insuffiċjenza tal-qalb.

Pazjenti b’sensittività eċċessiva magħrufa għal bisphosphonates oħrajn

Għandu jkun hemm attenzjoni f’pazjenti b’sensittività eċċessiva magħrufa għal bisphosphonates oħrajn.

Eċċipjenti b’effett magħruf

Iasibon fih anqas minn 1 mmol sodium (23 mg) f'kull ampulla, ie essenzjalment 'sodium ħielsa.

4.5 Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Interazzjonijiet metaboliċi mhux ikkunsidrati bħala probabbli peress li ibandronic acid ma jinibixxix l-isoenzimi P450 maġġuri umani tal-fwied u ntwera li ma jinduċix is-sistema taċ-ċitokromju P450 tal- fwied fil-firien (ara sezzjoni 5.2). Ibandronic acid huwa eliminat biss permezz ta’ eskrezzjoni mill- kliewi u ma jkollu l-ebda biotrasformazzjoni.

Wieħed għandu joqgħod attent meta jingħataw bisfosfonati ma’ aminoglycosides, minħabba li ż-żewġ sustanzi jistgħu ibaxxu l-livelli ta’ kalċju fis-serum għal perijodi twal. Għandha tingħata attenzjoni wkoll għal possibbiltà ta’ eżistenza ta’ ipomanjesimja simultanja.

.

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

M’hemmx dejta adegwata mill-użu ta’ ibandronic acid f’nisa tqal. Studji fil-firien urew tossiċità riproduttiva (ara sezzjoni 5.3). Ir-riskju potenzjali fil-bnedmin għadu mhux magħruf. Għalhekk, Iasibon m’għandux jintuża waqt it-tqala.

Treddigħ

Għadu mhux magħruf jekk ibandronic acid jitneħħix fil-ħalib tal-bnedmin. Studji fuq firien li qed ireddgħu wrew il-presenza ta’ livelli baxxi ta’ ibandronic acid fil-ħalib wara għoti fil-vini. Iasibon m’għandux jintuża waqt it-treddigħ.

Fertilità

M’hemmx dejta dwar l-effetti ta’ ibandronic acid fuq il-bniedem. Fi studji dwar l-effett fuq is-sistema riproduttiva fuq il-firien b’għoti mill-ħalq, ibandronic acid naqqas il-fertilità. Fi studji fuq il-firien b’għoti fil-vini, ibandronic acid naqqas il-fertilità b’dożi għolja ta’ kuljum (ara sezzjoni 5.3).

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Fuq il-bażi tal-profil farmakodinamiku u farmakokinetiku u r-reazzjonijiet avversi rrappurtati, huwa mistenni li Iasibon ma jkollux effett jew li ftit li xejn ikollu effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

L-aktar reazzjonijiet avversi serji rrappurtati huma reazzjoni anafilattika/xokk, ksur mhux tipiku tal- wirk, osteonekrosi tax-xedaq, u infjammazzjoni fl-għajnejn (ara l-paragrafu “Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula” u sezzjoni 4.4).

Kura ta’ iperkalċimija kkawżata minn tumur hija assoċjata l-aktar frekwenti ma’ żieda fit-temperatura tal-ġisem. Anqas frekwenti, huwa rrappurtat tnaqqis fil-kalċju tas-serum taħt il-firxa normali

(ipokalċimija). Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet mhux meħtieġa kura speċifika u s-sintomi battew wara ftit sigħat/ġranet.

Fil-prevenzjoni ta’ avvenimenti skeletriċi f’pazjenti b’kanċer tas-sider u metastasi fl-għadam, il-kura hija assoċjata l-aktar frekwenti ma astenja segwit minn żieda fit-temperatura tal-ġisem u wġigħ ta’ ras.

Lista ta’ reazzjonijiet avversi f’Tabella

Tabella 1 telenka r-reazzjonijiet avversi tal-mediċina mill-istudji pivitali ta’ fażi III (Kura ta’ iperkalċimija kkawżata minn tumur: 311-il pazjent ikkurati b’ibandronic acid 2 mg jew 4 mg; Prevenzjoni ta’ avvenimenti skeletriċi f’pazjenti b’kanċer tas-sider u metastasi fl-għadam: 152 pazjent ikkurati b’ibandronic acid 6 mg), u minn esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq.

Ir-reazzjonijiet avversi huma elenkati skont il-klassi tas-sistemi u tal-organi MedDRA u l-kategorija ta’ frekwenza. Il-kategoriji ta’ frekwenza huma definiti bl-użu tal-konvenzjoni li ġejja: komuni ħafna (>1/10), komuni (≥ 1/100 sa < 1/10), mhux komuni (≥ 1/1,000 sa < 1/100), rari (≥ 1/10,000 sa < 1/1,000), rari ħafna (<1/10,000), mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-dejta disponibbli).

F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, ir-reazzjonijiet avversi huma mniżżla skont is-serjetà tagħhom, bl-aktar serji jitniżżlu l-ewwel..

Tabella 1 Reazzjonijiet Avversi Irrappurtati mill-Għoti fil-vini ta’ ibandronic acid

Sistema tal-

Komuni

Mhux komuni

Rari

Rari ħafna

Mhux

Klassifika tal-

 

 

 

 

magħrufa

Organi

 

 

 

 

 

Infezzjonijiet u

Infezzjoni

Ċistite, vaġinite,

 

 

 

infestazzjonijiet

 

infezzjoni

 

 

 

 

 

kkawżata mill-

 

 

 

 

 

moffa fil-ħalq

 

 

 

Neoplażmi

 

Neoplażma

 

 

 

beninni,

 

beninna fil-ġilda

 

 

 

malinni u dawk

 

 

 

 

 

mhux

 

 

 

 

 

speċifikati

 

 

 

 

 

Disturbi tad-

 

Anemija,

 

 

 

demm u tas-

 

diskrasja tad-

 

 

 

sistema

 

demm

 

 

 

limfatika

 

 

 

 

 

Disturbi fis-

 

 

 

Sensittività

Aggravar tal-

sistema immuni

 

 

 

eċċessiva†,

ażżma

 

 

 

 

bronkospażmu†,

 

 

 

 

 

anġjoedima†,

 

 

 

 

 

reazzjoni/xokk

 

 

 

 

 

anafilattiku†**

 

Disturbi fis-

Disturb fil-

 

 

 

 

sistema

paratirojde

 

 

 

 

endokrinarja

 

 

 

 

 

Disturb i fil-

Ipokalċimija**

Ipofosfatimija

 

 

 

metaboliżmu u

 

 

 

 

 

n-nutrizzjoni

 

 

 

 

 

Disturbi

 

Disturb fl-irqad,

 

 

 

psikjatriċi

 

ansjetà, nuqqas

 

 

 

 

 

ta’ stabbilità fl-

 

 

 

 

 

affezzjoni

 

 

 

Disturbi fis-

Uġigħ ta’ ras,

Disturb

 

 

 

sistema nervuża

sturdament,

ċerebrovaskulari

 

 

 

 

disġewżja

, leżjoni fl-għerq

 

 

 

 

(perverżjoni

tan-nerv, telf

 

 

 

 

tat-togħma)

tal-memorja,

 

 

 

 

 

emigranja,

 

 

 

 

 

nevralġija,

 

 

 

 

 

ipertonija,

 

 

 

 

 

iperestesija,

 

 

 

 

 

parestesija

 

 

 

 

 

ċirkumorali,

 

 

 

 

 

parosmija

 

 

 

Disturbi fl-

Katarretta

 

Infjammazzjoni

 

 

għajnejn

 

 

fl-għajnejn†**

 

 

Disturbi fil-

 

Telf ta’ smigħ

 

 

 

widnejn u fis-

 

 

 

 

 

sistema

 

 

 

 

 

labirintika

 

 

 

 

 

Disturbi fil-

Blokk tal-

Iskemija

 

 

 

qalb

bundle branch

mijokardijaka,

 

 

 

 

 

disturb

 

 

 

 

 

kardjovaskulari,

 

 

 

 

 

palpitazzjonijiet

 

 

 

Disturbi

Farinġite

Edima fil-

 

 

 

respiratorji,

 

pulmun, stridor

 

 

 

toraċiċi u

 

 

 

 

 

medjastinali

 

 

 

 

 

Disturbi gastro-

Dijarea,

Gastroenterite,

 

 

 

intestinali

rimettar,

gastrite,

 

 

 

 

dispepsja,

ulċerazzjoni fil-

 

 

 

 

uġigħ gastro-

ħalq, disfaġija,

 

 

 

 

intestinali,

kelite

 

 

 

 

disturb f’sinna

 

 

 

 

Disturbi fil-

 

Ġebel fil-

 

 

 

fwied u fil-

 

marrara

 

 

 

marrara

 

 

 

 

 

Disturbi fil-

Disturb fil-

Raxx, alopeċja

 

Sindrome ta’

 

ġilda u fit-

ġilda, ekimosi

 

 

Stevens-

 

tessuti ta’ taħt

 

 

 

Johnson†,

 

il-ġilda

 

 

 

Eritema

 

 

 

 

 

Multiforme†,

 

 

 

 

 

Dermatite bl-

 

 

 

 

 

Infafet†

 

Disturbi

Osteoartrite,

 

Ksur

Osteonekrosi

 

muskolu-

uġigħ fil-

 

subtrochanteric

tax-xedaq†**,

 

skeletriċi u tat-

muskoli, uġigħ

 

u diaphyseal

Osteonekrożi

 

tessuti

fil-ġogi, distub

 

mhux tipiku tal-

tal-kanal estern

 

konnettivi

fil-ġogi, uġigħ

 

għadma tal-wirk

tas-smigħ

 

 

fl-għadam

 

 

 

 

(reazzjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

avversa għall-

 

 

 

 

 

klassi

 

 

 

 

 

bifosfonati)

 

Disturbi fil-

 

Żamma tal-

 

 

 

kliewi u fis-

 

awrina, ċesta fil-

 

 

 

sistema

 

kliewi

 

 

 

urinarja

 

 

 

 

 

Disturbi fis-

 

Uġigħ fil-pelvi

 

 

 

sistema

 

 

 

 

 

riproduttiva u

 

 

 

 

 

fis-sider

 

 

 

 

 

Disturbi

Deni, marda li

Ipotermja

 

 

 

ġenerali u

tixbaħ lill-

 

 

 

 

kondizzjonijiet

influwenza**,

 

 

 

 

ta’ mnejn

edima

 

 

 

 

jingħata

periferali,

 

 

 

 

 

astenja, għatx

 

 

 

 

Investigazzjonij

Żieda

Żieda fl-alkaline

 

 

 

iet

f’gamma-GT,

phosphatase fid-

 

 

 

 

Żieda fil-

demm, tnaqqis

 

 

 

 

krejatinina

fil-piż

 

 

 

Korriment,

 

Korriment,

 

 

 

avvelenament u

 

uġigħ fis-sit tal-

 

 

 

komplikazzjoni

 

injezzjoni

 

 

 

jiet ta’ xi

 

 

 

 

 

proċedura

 

 

 

 

 

**Ara taħt għall-aktar informazzjoni

†Identifikati minn esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq.

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

Ipokalċimija

Tnaqqis fit-tneħħija tal-kalċju mill-kliewi tista’ tkun akkumpanjata minn tnaqqis fil-livelli ta’ fosfat fis-serum li ma jeħtiġux miżuri terapewtiċi. Il-livell ta’ kalċju fis-serum jista’ jaqa’ għal valuri ipokalċemiċi.

Marda li tixbaħ lill-influwenza

Kienet osservata sindrome li tixbaħ lill-influwenza li tikkonsisti minn deni, sirdat, uġigħ fl-għadam u/jew fil-muskoli. F’ħafna każijiet ma kienetx meħtieġa kura speċifika u s-sintomi għaddew wara ftit sigħat/ġranet.

Osteonekrosi tax-xedaq

Osteonekrosi tax-xedaq kienet irrappurtata f’pazjenti li rċevew kura bil-bisfosfonati. Il-maġġoranza tar-rapporti jirreferu għal-pazjenti tal-kanċer, iżda każijiet bħal dawn kienu rrappurtati wkoll f’pazjenti li rċevew kura għall-osteoporożi. Osteonekrosi tax-xedaq huwa ġeneralment assoċċjat mal- qligħ tas-snien u/jew infezzjoni lokali (inkluż osteomijelite). Dijanjosi tal-kanċer, kimoterapija, radjuterapija, kortikosterojdi u iġene orali batuta ukoll huma meqjusa bħala fatturi ta’ riskju (ara sezzjoni 4.4).

Infjammazzjoni fl-għajnejn

Avvenimenti ta’ infjammazzjoni fl-għajnejn bħal uveite, episklerite u sklerite kienu rrappurtati b’ibandronic acid. F’xi każijiet, dawn l-avvenimenti ma fiequx qabel il-waqfien ta’ ibandronic acid.

Reazzjoni/xokk anafilattiku

Każijiet ta’ reazzjoni/xokk anafilattiku, inkluż avvenimenti fatali, kienu irrappurati f’pazjenti kkurati b’ibandronic acid fil-vini.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9 Doża eċċessiva

Sa issa ma hemm l-ebda każ ta’ avvelenament akut b’ibandronic acid konċentrat għal soluzzjoni għall- infużjoni. Peress li fi studji pre-kliniċi b’dożi għolja, kemm il-kliewi kif ukoll il-fwied instabu li kienu organi li setgħu kienu milquta minn tossiċità, il-funzjoni tal-kliewi u tal-fwied għandhom jiġu mmonitorjati. Ipokalċemija li tkun klinikament rilevanti għandha tkun ikkurata permezz ta’ għoti ta’ calcium gluconate fil-vini.

5. TAGĦRIF FARMAKOLOĠIKU

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Prodotti mediċinali għall-kura ta’ disturbi fl-għadam, bisfosfonat, Kodiċi ATC: M05BA06

Ibandronic acid jagħmel parti mill-grupp ta’ sustanzi msejħa bisfosfonati li jaħdmu speċifikament fuq l-għadam. L-azzjoni selettiva tagħhom fuq it-tessut tal-għadam hija bbażata fuq l-affinità għolja tal-bisfosfonati għall-minerali fl-għadam. Il-bisfosfonati jaħdmu billi jinibixxu l-attività tal- osteoclasts, għalkemm il-mekkaniżmu preċiż għadu mhux ċar.

In vivo, ibandronic acid jimpedixxi l-qerda tal-għadam stimolata b’mod sperimentali u kkawżat mill- waqfien tal-funzjoni tal-gonadi, retinojdi, tumuri jew estratti tat-tumuri. L-inibizzjoni ta’ assorbiment endoġenu tal-għadam kien dokumentat ukoll permezz ta’ studji kinetiċi b’45Ca u l-liberazzjoni ta’ tetracycline radjuattiv li qabel kien inkorporat fl-iskeletru.

F’dożi li kienu ogħla mhux ħażin minn dożi effettivi farmakoloġikament, ibandronic acid ma kellu l- ebda effett fuq il-mineralizzazzjoni tal-għadam.

Assorbiment mill-ġdid tal-għadam ikkawżat minn mard malinn huwa kkaratterizzat minn assorbiment eċċessiv tal-għadam li mhux ibbilanċjat minn formazzjoni adegwata tal-għadam. Ibandronic acid jinibixxi b’mod selettiv l-attività tal-osteoclasts, u b’hekk inaqqas l-assorbiment mill-ġdid tal-għadam u b’hekk inaqqas il-komplikazzjonijiet skeletriċi tal-marda malinna.

Studji kliniċi fit-kura ta’ iperkalċemija kkawżata minn tumur

Studji kliniċi dwar iperkalċemija malinna wrew li l-effett inibitorju ta’ ibandronic acid fuq osteolisi kkawżata mit-tumur, u speċifikament fuq iperkalċemija kkawżata minn tumur, hija kkaratterizzata minn tnaqqis fil-kalċju fis-serum u eliminazzjoni tal-kalċju fl-awrina.

Fil-firxa tad-doża rrakkomandata għall-kura, ir-rati ta’ rispons li ġejjin, bl-intervalli ta’ konfidenza rispettivi, intwerew fi provi kliniċi għall-pazjenti b’kalċju fis-serum fil-linja bażi kkoreġut bl- albumina ta’ 3.0 mmol/l wara idrattazzjoni adegwata mill-ġdid.

Doża ta’

% ta’ Pazjenti li

Intervall ta’

Ibandronic

kellhom Rispons

Kunfidenza ta’

acid

 

90%

2 mg

44-63

 

 

 

4 mg

62-86

 

 

 

6 mg

64-88

 

 

 

Għal dawn il-pazjenti u d-dożaġġi, iż-żmien medjan biex jintlaħaq livell ta’ kalċju normali kien ta’ bejn 4 u 7 ijiem. Iż-żmien medjan sa biex il-livell jerġa jogħla (ritorn għal-livelli ta’ aktar minn

3 mmol/l ta’ kalċju fis-serum ikkoreġut bl-albumina) kien ta’ 18 sa 26 ġurnata.

Studji kliniċi fil-prevenzjoni ta’ episodji skeletriċi f’pazjenti b’kanċer tas-sider u metastasi fl-għadam

Studji kliniċi f’pazjenti b’kanċer tas-sider u metastasi fl-għadam urew li hemm effett inibitorju dipendenti mid-doża fuq l-osteolisi tal-għadam, espress b’markaturi ta’ assorbiment mill-ġdid tal- għadam, u effett dipendenti mid-doża fuq avvenimenti skeletriċi.

Il-prevenzjoni ta’ avvenimenti skeletriċi f’pazjenti b’kanċer tas-sider u metastasi fl-għadam b’ibandronic acid 6 mg mogħti fil-vini kienet stmata fi prova randomized ikkontrollata bil-plaċebo ta’ fażi III b’dewmien ta’ 96 ġimgħa. Pazjenti femminili b’kanċer tas-sider u metastasi fl-għadam ikkonfermat radjologikament kienu randomized biex jirċievu plaċebo (158 pazjent) jew 6 mg ibandronic acid (154 pazjent). Ir-riżultati ta’ din il-prova huma miġbura fil-qosor taħt.

Miri primarji tal-effikaċja

Il-mira primarja tal-prova kienet ir-rata tal-perijodu tal-morbidità skeletrika (SMPR). Din kienet mira komposta li kellha l-avvenimenti relatati mal-iskeletru (SREs) li ġejjin bħala l-komponenti tagħha:

-radjuterapija fl-għadam għall-kura ta’ fratturi/fratturi imminenti

-kirurġija fl-għadam għall-kura ta’ fratturi

-fratturi fil-vertebra

-fratturi mhux fil-vertebra

L-analiżi tal-SMPR kienet aġġustata mal-ħin u kkunsidrata li avveniment wieħed jew aktar li seħħ f’perijodu wieħed ta’ 12-il ġimgħa setà kien relatat. Avvenimenti multipli kienu għalhekk, magħduda biss darba għall-iskop ta’ din l-analiżi.

Dejta minn dan l-istudju wriet vantaġġ sinifikanti għal ibandronic acid 6 mg fil-vini fuq il-plaċebo biex inaqqas SREs imkejla b’SMPR aġġustat mal-ħin (p=0.004). In-numru ta’ SREs ukoll kien imnaqqas b’mod sinifikanti b’ibandronic acid 6 mg u kien hemm tnaqqis ta’ 40 % fir-riskju ta’ SRE fuq il-plaċebo (riskju relattiv 0.6, p =0.003). Riżultati tal-effikaċja huma miġbura fil-qosor f’Tabella 2.

Tabella 2 Riżultati tal-Effikaċja (Pazjenti b’Kanċer tas-Sider b’Mard Metastatiku fl- Għadam)

 

L-Episodji Kollha Relatati mal-Iskeletru

(SREs)

 

 

 

 

 

 

Plaċebo

Ibandronic acid 6 mg

 

valur p

 

n=158

n=154

 

 

 

 

 

 

 

SMPR (għal kull sena ta’ pazjent)

1.48

1.19

 

P=0.004

 

 

 

 

 

Numru ta’ effetti (għal kull

3.64

2.65

 

P=0.025

pazjent)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riskju relattiv ta’ SRE

-

0.60

 

P=0.003

 

 

 

 

 

Miri sekondarji tal-effikaċja

Titjib għall-aħjar fil-punteġġ ta’ uġigħ fl-għadam statistikament sinifikanti intwera għal ibandronic acid 6 mg fil-vini meta mqabbel mal-plaċebo. It-tnaqqis fl-uġigħ kien b’mod konsistenti taħt il-linja bażi matul l-istudju kollu u kien akkumpanjat b’użu mnaqqas b’mod sinifikattiv ta’ analġesiċi meta mqabbel mal-plaċebo. Id-deterjorament fil-Kwalità tal-Ħajja kien sinifikatament inqas fil-pazjenti kkurati b’ ibandronic acid meta mqabbla mal-plaċebo. Sommarju f’tabella ta’ dawn ir-riżultati sekondarji tal-effikaċja huwa ppreżentat f’Tabella 3.

Tabella 3 Riżultati sekondarji tal-effikaċja (pazjenti b’kanċer tas-sider b’mard metastatiku tal-Għadam)

 

Plaċebo

Ibandronic acid 6 mg

valur p

 

n=158

n=154

 

Uġigħ fl-għadam *

0.21

-0.28

p<0.001

 

 

 

 

Użu analġesiku*

0.90

0.51

p=0.083

 

 

 

 

Kwalità tal-Ħajja *

-45.4

-10.3

p=0.004

 

 

 

 

* Bidla medja mil-linja bażi sal-aħħar eżami.

Kien hemm tnaqqis sinifikanti ta’ markaturi fl-awrina ta’ assorbiment mill-ġdid tal-għadam (pyridinoline u deoxypyridinoline) f’pazjenti kkurati b’ibandronic acid li kien statistikament sinifikanti meta mqabbel mal-plaċebo.

Fi studju fuq 130 pazjent b’kanċer metastatiku tas-sider, is-sigurtà ta’ ibandronic acid mgħoti bħala infużjoni fuq medda ta’ siegħa kienet imqabbla ma infużjoni mogħtija fuq 15-il minuta. L-ebda differenza ma kienet osservata fl-indikaturi tal-funzjoni renali. Il-profil totali ta’ reazzjonijiet avversi ta’ ibandronic acid wara l-infużjoni ta’ 15-il minuta kien konsistenti mal-profil magħruf ta’ sigurtà għall-infużjonijiet fuq medda ta’ ħin itwal, u ma kien identifikat l-ebda tħassib ġdid dwar is-sigurtà relatat mal-użu ta’ ħin tal-infużjoni ta’ 15-il minuta.

Ħin tal-infużjoni ta’ 15-il minuta ma ġiex studjat f’pazjenti bil-kanċer bi tneħħija tal-kreatinina ta’

< 50 ml/min.

Popolazzjoni pedjatrika (ara sezzjoni 4.2 u sezzjoni 5.2)

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Iasibon fit-tfal u l-adoloxxenti b’età inqas minn 18-il sena ma ġewx stabbiliti. Dejta mhux disponibbli.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Wara infużjoni ta’ sagħtejn ta’ 2, 4 u 6 mg ta’ ibandronic acid il-parametri farmakokinetiċi huma proporzjonali mad-doża.

Distribuzzjoni

Wara espożizzjoni sistemika fil-bidu, ibandronic acid jingħaqad malajr mal-għadam jew jiġi eliminat fl-awrina. Fil-bnedmin, il-volum apparenti tad-distribuzzjoni terminali huwa mill-inqas 90 l u l- ammont tad-doża li jilħaq l-għadam huwa stmat li huwa 40-50 % tad-doża fiċ-ċirkolazzjoni. L-għaqda mal-proteini fil-plażma umana hija bejn wieħed u ieħor 87% f’konċentrazzjonijiet terapewtiċi, u għalhekk interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħrajn u oħra minħabba spostament mhux probabbli.

Bijotransformazzjoni

M’hemm l-ebda evidenza li ibandronic acid jiġi metabolizzat fl-annimali jew fil-bnedmin.

Eliminazzjoni

Il-firxa osservata ta’ half-lifes apparenti hija wiesgħa u tiddependi fuq id-doża u s-sensittività tal- analażi, iżda l-half-life terminali apparenti ġeneralment hija fil-firxa ta’ 10-60 siegħa. Madankollu, livelli bikrija fil-plażma jinżlu malajr, u jilħqu 10 % tal-ogħla valuri fi żmien 3 sa 8 sigħat wara għoti fil-vini jew orali rispettivament. L-ebda akkumulazzjoni sistematika ma kienet osservata meta ibandronic acid kien mogħti fil-vini darba kull 4 ġimgħat għal 48 ġimgħa lill-pazjenti b’mard metastatiku tal-għadam.

It-tneħħija totali ta’ ibandronic acid hija baxxa b’livelli medji f’firxa ta’ 84-160 ml/min. It-tneħħija mill-kliewi (madwar 60 ml/min f’nisa f’saħħithom li għaddew mill-menopawża) hija responsabbli għal 50-60% tat-tneħħija totali u hija relatata mat-tneħħija tal-kreatinina. Id-differenza bejn it-tneħħija apparenti totali u dik mill-kliewi hija kkunsidrata li tirrifletti l-assorbiment mill-għadam.

Il-mogħdija ta’ sekrezzjoni ta’ tneħħija mill-kliewi ma jidhirx li tinkludi sistemi ta’ trasport aċidużi jew bażiċi involuti fl-eskrezzjoni ta’ sustanzi attivi oħra. Barra dan, ibandronic acid ma jinibixxix l- isoenzimi P450 maġġuri umani tal-fwied u ma jinduċix is-sistema taċ-ċitokromju P450 tal-fwied fil- firien.

Farmakokinetika f’popolazzjonijiet speċjali

Sess

Il-bijodisponibiltà u l-farmakokinetika ta’ ibandronic acid huma simili fl-irġiel u fin-nisa.

Razza

M’hemmx evidenza ta’ differenzi ta’ rilevanza klinika bejn razza u oħra bejn l-Ażjatiċi u l-Kawkasi fid-disposizzjoni ta’ ibandronic acid. Hemm dejta limitata ħafna dwar pazjenti ta’ oriġini Afrikana.

Pazjenti b’indeboliment tal-kliewi

Espożizzjoni għal ibandronic acid f’pazjenti bi gradi varji ta’ indeboliment tal-kliewi hija relatata mat-tneħħija tal-kreatinina (CLcr). F’individwi b’indeboliment sever tal-kliewi (stima ta’ CLcr medja = 21.2 ml/min), l-AUC0-24h medja żdiedet b’110 % meta mqabbel ma’ voluntiera b’saħħithom. Fil- prova klinika tal-farmakoloġija WP18551, wara għoti fil-vini ta’ doża waħda ta’ 6 mg (fuq medda ta’ 15-il minuta), l-AUC0-24 medja żdiedet b’14 % u 86 % rispettivament, f’individwi b’indeboliment renali ħafif (CLcr medja stmata=68.1 ml/min) u moderat (CLcr medja stmata =41.2 ml/min), meta mqabbla ma’ voluntiera b’saħħithom (CLcr medja stmata=120 ml/min). Cmax medja ma żdieditx f’pazjenti b’indeboliment renali ħafif, u żdiedet bi 12 % f’pazjenti b’indeboliment renali moderat. M’hemmx bżonn ta’ aġġustament fid-dożaġġ għall-pazjenti b’indeboliment ħafif tal-kliewi (CLcr 50 u <80 ml/min). Għall-pazjenti b’indeboliment moderat tal-kliewi (CLcr ≥30 u <50 ml/min) jew indeboliment sever tal-kliewi (CLcr <30 ml/min) b’kanċer tas-sider u marda metastatika ta’ l-għadam li qed jiġu kkurati għall-prevenzjoni ta’ avvenimenti skeletriċi huwa rrakkomandat aġġustament fid- doża (are sezzjoni 4.2).

Pazjenti b’indeboliment tal-fwied (ara sezzjoni 4.2)

M’hemm l-ebda dejta farmakokinetika għal ibandronic acid f’pazjenti li għandhom indeboliment tal-fwied. Il-fwied m’għandu l-ebda rwol sinifikanti fit-tneħħija ta’ ibandronic acid peress li dan ma jiġix metabolizzat imma jitneħħa permezz tal-kliewi u assorbiment fl-għadam. Għalhekk aġġustament fid-doża mhux neċessarju f’pazjenti b’indeboliment tal-fwied. Barra dan, peress li l-għaqda ta’ ibandronic acid mal-proteini hija madwar 87 % f’konċentrazzjonijiet terapewtiċi, ipoprotenemija f’mard sever tal-fwied x’aktarx ma twassalx għal żidiet ta’ sinifikanza klinika fil-konċentrazzjoni ħielsa fil-plażma.

Anzjani (ara sezzjoni 4.2)

F’analiżi multivarjata, instab li l-età mhux fattur indipendenti ta’ kwalunkwe parametru farmakokinetiku li ġie studjat. Hekk kif il-funzjoni renali tonqos bl-età, dan huwa l-uniku fattur li għandu jiġi kkunsidrat (ara s-sezzjoni dwar indeboliment tal-kliewi).

Popolazzjoni pedjatrika (ara sezzjoni 4.2 u sezzjoni 5.1)

M’hemm l-ebda tagħrif dwar l-użu ta’ Iasibon f’pazjenti b’età inqas minn 18-il sena.

5.3 Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Effetti fi studji mhux kliniċi ġew osservati biss f’esposizzjonijiet ħafna aktar eċċessivi mill- esposizzjoni massima umana li tindika rilevanza żgħira għall-użu kliniku. Bħall-bisfosfonati l-oħra, il- kilwa ġiet identifikata bħala l-organu primarju ta’ tossiċità sistemika.

Mutaġeniċità/Karċinoġeniċità:

Ma kienet osservata l-ebda indikazzjoni ta’ potenzjal karċinoġeniku. Testijiet għal ġenotossiċità ma wrew l-ebda evidenza ta’ effetti fuq l-attività ġenetika għal ibandronic acid.

Tossiċità riproduttiva:

Ma kienu osservati l-ebda evidenza ta’ tossiċità diretta fuq il-fetu jew effetti teratoġeniċi għal ibandronic acid fil-firien u fil-fniek ikkurati fil-vini. Fi studji dwar l-effett fuq is-sistema riproduttiva fuq il-firien b’għoti mill-ħalq, l-effetti fuq il-fertilità kienu jikkonsistu minn żjieda fit-telf qabel l- impjantazzjoni b’livelli ta’ dożi ta’ 1 mg/kg/kuljum u ogħla. Fi studji dwar l-effett fuq is-sistema riproduttiva fuq il-firien b’għoti fil-vina, ibandronic acid naqqas l-għadd tal-isperma b’dożi ta’ 0.3 u 1 mg/kg/kuljum u naqqas il-fertilità fl-irġiel b’1 mg/kg/kuljum u fin-nisa b’1.2 mg/kg/kuljum. Effetti avversi ta’ ibandronic acid fi studji dwar it-tossiċità riproduttiva fil-far kienu dawk mistennija għal din il-klassi ta’ prodotti mediċinali (bisfosfonati). Dawn jinkludu numru iżgħar ta’ siti ta’

implantazzjoni, interferenza fil-ħlas naturali (distoċja), żjieda fil-varjazzjonijiet fil-vixxri (sindrome tal-uretru pelviku renali) u anomaliji fis-snien fil-frieħ F1 fil-firien.

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ eċċipjenti

Sodium chloride

Acetic acid, glacial

Sodium acetate trihydrate

Ilma għall-injezzjonijiet

6.2 Inkompatibbiltajiet

Biex jiġu evitati inkompatabiltajiet potenzjali Iasibon konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni għandu jiġi dilwit biss ma’ soluzzjoni isotonika ta’ sodium chloride jew soluzzjoni ta’ dextrose 5 %.

Iasibon m’għandux jitħallat ma’ soluzzjonijiet li fihom il-kalċju.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

5 snin

Wara r-rikostituzzjoni: 24 siegħa.

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Dan il-prodott mediċinali m’għandux bżonn kondizzjonijiet speċjali ta’ ħażna qabel ir-rikostituzzjoni. Wara r-rikostituzzjoni: Aħżen f’temperatura ta’ 2°C - 8°C (fi friġġ).

Mill-aspett mikrobijoloġiku, il-prodott għandu jintuża immedjatament. Jekk ma jintużax immedjatament, il-perijodu u l-kundizzjonijiet tal-ħażna qabel l-użu huma r-responsabilità ta’ min jużah u normalment ma jkunux ta’ iktar minn 24 siegħa f’temperatura ta’ 2 - 8°C, sakemm r- rikostituzzjoni ma sseħħx f’kundizzjonijiet ikkontrollati u vvalidati b’mod asettiku.

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Iasibon 6 mg huwa disponibbli bħala pakketti li fihom 1, 5 u 10 kunjetti (kunjett tal-ħġieġ tip I ta’

9 ml b’għatu magħmul minn lastku bromobutyl).

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

Ir-reħa ta’ farmaċewtiċi fl-ambjent għandha tiġi minimizzata.

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Pharmathen S.A.

Dervenakion 6

Pallini Attiki, 15351

Il-Greċja

8. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/10/659/005

EU/1/10/659/006

EU/1/10/659/007

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TA’ L-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 21 Jannar 2011

Data tal-aħħar tiġdid: 30 Settembru 2015

10. DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu.

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Iasibon 50 mg pilloli miksija b’rita

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull pillola miksija b’rita fiha 50 mg ta’ ibandronic acid (bħala sodium monohydrate).

Eċċipjenti b’effett magħruf:

Fih 0.86 mg ta’ lactose (bħala lactose monohydrate)..

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti mhux attivi, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Pillola miksija b’rita.

Pilloli bojod, tondi u bbużati fuq iż-żewġ naħat.

4. TAGĦRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Iasibon huwa indikat fl-adulti għall-prevenzjoni ta’ effetti skeletriċi (fratturi patoloġiċi, komplikazzjonijiet fl-għadam li jirrikjedu radjuterapija jew kirurġija) f’pazjenti b’kanċer tas-sider u metastasi fl-għadam.

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Terapija b’Iasibon għandha tinbeda biss minn tobba li għandhom esperjenza fil-kura tal-kanċer.

Pożoloġija.

Id-doza rrakkomandata hija pillola waħda miksija b’rita ta’ 50 mg kuljum.

Pazjenti b’indeboliment tal-fwied

L-ebda aġġustament fid-doża ma huwa meħtieġ (ara sezzjoni 5.2).

Popolazzjonijiet speċjali

Pazjenti b’indeboliment tal-kliewi

Mhux meħtieġ aġġustament fid-doża għall-pazjenti b’indeboliment ħafif tal-kliewi (CLcr ≥50 u

<80 ml/min).

Għall-pazjenti b’indeboliment moderat tal-kliewi (CLcr ≥30 u <50 ml/min) huwa rrakkomandat aġġustament fid-dożaġġ għall-pillola waħda miksija b’rita ta’ 50 mg kull jumejn (ara sezzjoni 5.2).

Għall-pazjenti b’indeboliment sever tal-kliewi (CLcr <30 ml/min) id-doża rrakkomandata hija pillola waħda miksija b’rita ta’ 50 mg darba fil-ġimgħa. Ara l-istruzzjonijiet dwar id-doża, fuq.

Popolazzjoni anzjana (>65 sena)

L-ebda aġġustament fid-doża ma huwa neċessarju. (ara sezzjoni 5.2).

Popolazzjoni pedjatrikai

Is-sigurta u l-effikaċja ta’ Iasibon mhux fit tfal u adoloxxenti b’età inqas minn 18-il sena peress ma

ġewx stabbiliti. Dejta mhux disponibbli (ara sezzjoni 5.1 u sezzjoni 5.2)..

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Għall-użu orali

Pilloli Iasibon għandhom jittieħdu wara s-sawma ta’ bil-lejl (mill-inqas 6 sigħat) u qabel l-ewwel ikel jew xorb tal-ġurnata. Prodotti u supplimenti mediċinali (inkluż il-kalċju) għandhom jiġu evitati qabel ma jittieħdu l-pilloli Iasibon. Is-sawma għandha tkompli għal mill-inqas 30 minuta wara li tieħu l- pillola. Ilma jista’ jittieħed f’kull ħin matul il-kors ta’ kura b’Iasibon (ara sezzjoni 4.5). Ilma b’konċentrazzjoni għolja ta’ kalċju m’għandux jintuża. Jekk ikun hemm tħassib dwar il-possibbiltà ta’ livelli għoljin ta’ kalċju fl-ilma tal-vit (ilma tqil), huwa rrakkomandat li tuża ilma tal-flixkun b’kontenut baxx ta’ minerali.

.

-Il-pilloli għandhom jinbelgħu sħaħ flimkien ma’ tazza mimlija ilma (180 sa 240 ml) waqt li l- pazjent ikun wieqaf jew bilqiegħda f’qagħda wieqfa.

-Il-pazjenti m’għandhomx jimteddu qabel 60 minuta wara li jieħdu Iasibon.

-Il-pazjenti m’għandhomx jomogħdu, jerdgħu, jew ifarrku il-pillola minħabba l-potenzjal ta’ ulċera orofarinġali.

-Ilma huwa l-unika xarba li għandha tittieħed ma’ Iasibon.

4.3

Kontraindikazzjonijiet

-

Sensittività eċċessiva għal ibandronic acid jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati

 

fis-sezzjoni 6.1.xi sustanzi mhux attiviIpokalċimija

-

Anomalitajiet tal-esofagu li jittardjaw l-iżvujtjar tal-esosfagu bħal djuq jew aklażja

-

Inabbilità li joqgħod bilwiefqa jew bilqiegħda f’qagħda wieqfa għal mill-inqas 60 minuta

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Pazjenti b’disturbi fil-metaboliżmu tal-għadam u tal-minerali

Ipokalċemija u disturbi oħra fil-metaboliżmu tal-għadam u l-minerali għandhom jiġu kkurati b’mod effettiv qabel ma tinbeda terapija b’Iasibon. Huwa importanti li l-pazjenti kollha jieħdu ammont adegwat ta’ kalċju u vitamina D. Il-pazjenti għandhom jirċievu kalċju u/jew vitamina D supplementari jekk l-ammont fid-dieta mhux adegwat.

Irritazzjoni gastrointestinali

Bisfosfonati mogħtija b’mod orali jistgħu jikkawżaw irritazzjoni lokali tal-mukuża gastrointestinali ta’ fuq. Minħabba l-possibbiltà ta’ dawn l-effetti irritanti u l-potenzjal għal deterjorament tal-marda prinċipali, għandu jkun hemm attenzjoni meta Iasibon jingħata lill-pazjenti bi problemi attivi tal- apparat gastro-intestinali ta’ fuq (eż. esofagu ta’ Barrett, disfaġija, mard ieħor tal-esofagu, gastrite, duwodenite jew ulċeri magħrufa).

Esperjenzi avversi bħal esofaġite, ulċeri fl-esofagu u brix tal-esofagu, f’xi każijiet severi u li jeħtieġu dħul l-isptar, rari bi fsada jew segwiti minn djuq jew perforazzjoni tal-esofagu, kienu rrappurtati f’pazjenti li kienu qed jirċievu kura b’bisfosfonati orali. Ir-riskju ta’ esperjenzi avversi esofagali severi jidher li huwa akbar f’pazjenti li ma jikkonformawx mal-istruzzjoni ta’ dożaġġ u/jew li jkomplu jieħdu bisfosfonati orali wara li jiżviluppaw sintomi li jissuġġerrixxu irritazzjoni esofagali. Il-pazjenti għandhom jagħtu attenzjoni partikolari u jkunu kapaċi jikkonformaw mal-istruzzjonijiet tad-dożaġġ

(ara sezzjoni 4.2).

It-tobba għandhom ikunu attenti għal kull sinjal jew sintomu li jindikaw il-possibbiltà ta’ reazzjoni esofaġali, u l-pazjenti għandhom jiġu informati biex iwaqqfu Iasibon u jfittxu attenzjoni medika jekk jiżviluppaw disfaġja, odinofaġja, uġigħ retrosternali, jew ħruq ta’ stonku ġdid jew li rkada.

Filwaqt li ma kienet osservata l-ebda żjieda fir-riskju fi provi kliniċi kkontrollati kien hemm rapporti ta’ wara t-tqegħid fis-suq ta’ ulċeri gastriċi u duwodenali bl-użu ta’ bisfosfonati orali, uħud severi u b’kumplikazzjonijiet.

Acetylsalicylic acid u NSAIDs

Peress li Acetylsalicylic acid, prodotti mediċinali Anti-Infjammatorji Mhux Sterojdi (NSAIDS NSAIDs) u bisphosphonates huma assoċjati ma’ irritazzjoni gastro-intestinali, għandu jkun hemm attenzjoni waqt l-għoti ta’ dawn il-mediċini flimkien.

Osteonekrosi tax-xedaq

Osteonekrosi tax-xedaq, ġeneralment assoċjata mal-qligħ tas-snien u/jew infezzjoni lokali (inkluż osteomijelite) kienet irrappurtata f’pazjenti bil-kanċer li kienu qed jingħataw korsijiet ta’ kura inkluż bisfosfonati primarji mogħtija fil-vini. Ħafna minn dawn il-pazjenti kienu qegħdin jirċievu wkoll kimoterapija u kortikosterojdi. Osteonekrosi tax-xedaq kienet irrappurtata wkoll f’pazjenti b’osteoporożi waqt li kienu qed jirċievu bisfosfonati orali.

Eżaminazzjoni tas-snien b’dentistrija preventiva xierqa għandha tiġi kkunsidrata qabel il-kura b’bisfosfonati f’pazjenti li għandhom fatturi ta’ riskju oħra (eż. kanċer, kimoterapija, radjuterapija, kortikosterojdi, iġene orali batuta).

Jekk ikun possibbli dawn il-pazjenti għandhom jevitaw proċeduri dentali invażivi waqt il-kura. Għall-pazjenti li jiżvillupaw osteonekrosi fix-xedaq waqt li qegħdin jirċievu terapija ta’ bisfosfonati, kirurġija dentali tista’ taggrava l-kundizzjoni. Għall-pazjenti li jinħtieġu proċeduri dentali, ma hemm l-ebda tagħrif disponibbli li jissuġerixxi jekk il-waqfien tal-kura bil-bisfosfonati jnaqqasx ir-riskju tal-osteonekrosi tax-xedaq. Id-deċiżjoni klinika tat-tabib li qed jikkura għandha tagħti direzzjoni għall-pjan ta’ mmaniġġjar għal kull pazjent bbażata fuq stima tal-benefiċju u r-riskju individwali.

Osteonekrożi tal-kanal estern tas-smigħ

Ġiet irrapportata osteonekrożi tal-kanal estern tas-smigħ bil-bifosfonati, prinċipalment assoċjata ma’ terapija fit-tul. Il-fatturi ta' riskju possibbli għal osteonekrożi tal-kanal estern tas-smigħ jinkludu l-użu ta’ sterojdi u kimoterapija u/jew fatturi ta' riskju lokali bħal infezzjoni jew trawma. Il-possibbiltà ta’ osteonekrożi tal-kanal estern tas-smigħ għandha tiġi kkunsidrata f’pazjenti li qegħdin jirċievu bifosfonati li jkollhom sintomi fil-widnejn inklużi infezzjonijiet kroniċi tal-widna.

Ksur mhux tipiku tal-għadma tal-wirk

Ksur subtrochanteric u diaphyseal mhux tipiku tal-għadma tal-wirk kien irrappurtat bit-terapija tal- bisphosphonate, l-aktar f’pazjenti li kienu qed jirċievu kura għal tul ta’ żmien għall-osteoporożi. Dan il-ksur transversali jew qasir u mmejjel jista’ jseħħ matul l-għadma kollha tal-wirk minn eżatt taħt il- lesser trochanter sa eżatt fuq is-supracondylar flare. Dan il-ksur iseħħ wara xi daqqa ħafifa jew mingħajr ma jkun hemm l-ebda impatt u xi pazjenti jkollhom uġigħ fil-koxxa jew fl-irqiq ta’ bejn il- koxxa u ż-żaqq, li ħafna drabi jkun assoċjat ma’ karatteristiċi ta’ ksur minn stress f’immaġini, minn ġimgħat sa xhur qabel ma l-pazjent ikollu ksur totali tal-għadma tal-wirk. Spiss il-ksur ikun fuq iż- żewġ naħat; għaldaqstant il-wirk oppost għandu jiġi eżaminat f’pazjenti kkurati bil-bisphosphonate li kellhom ksur fil-parti vertikali u twila tal-wirk. Kien irrappurtat ukoll li dan il-ksur ma jfieqx sew.

F’pazjenti maħsuba li għandhom ksur mhux tipiku tal-għadma tal-wirk, għandu jiġi kkunsidrat twaqqif tat-terapija bil-bisphosphonate sakemm il-pazjent issirlu evalwazzjoni, fuq bażi ta’ stima individwali ta’ benefiċċju u riskju.

Waqt kura bil-bisphosphonate il-pazjenti għandhom jiġu mwissija biex jirrappurtaw kwalunkwe uġigħ fil-koxxa, fil-ġenbejn jew fl-irqiq ta’ bejn iż-żaqq u l-koxxa u kull pazjent li jkollu sintomi bħal dawn għandha ssirlu evalwazzjoni għal ksur mhux komplut tal-għadma tal-wirk.

Funzjoni renali

Studji kliniċi ma wrewx evidenza ta’ deterjorazzjoni fil-funzjoni renali b’terapija fit-tul ta’ Iasibon. Madankollu, skont l-eżami kliniku tal-pazjent individwali, huwa rrakkomandat li jsir monitoraġġ tal-funzjoni renali, tal-kalċju fis-serum, tal-fosfat u tal-manjesju f’pazjenti kkurati b’Iasibon.

Problemi ereditarji rari

Pilloli Iasibon fihom lattosju u m'għandux jingħata lil pazjenti bi problemi ereditarji rari ta’ intolleranza għal galactose, defiċjenza ta’ Lapp lactase jew assorbiment ħażin ta’ glucose-galactose.

Pazjenti b’sensittività eċċessiva magħrufa għal bisphosphonates oħrajn

Għandu jkun hemm attenzjoni f’pazjenti b’sensittività eċċessiva magħrufa għal bisphosphonates oħrajn.

.

4.5 Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Interazzjoni tal-ikel u l-Prodott mediċinali Prodotti li fihom l-kalċju u ketajins mutivalenti (bħal aluminju, manjesju, ħadid) oħra, inkluż il-ħalib u l-ikel, x’aktarx jinterferixxu fl-assorbiment tal- pilloli Iasibon. Għalhekk, dawn il-prodotti, inkluż l-ikel, ma jistgħux jittieħdu qabel mill-inqas 30 minuta wara għoti orali.

Il-bijodisponibiltà kienet imnaqqsa b’bejn wieħed u ieħor b’75 % meta pilloli Iasibon kienu mogħtija sagħtejn wara ikla normali. Għalhekk, huwa rrakkomandat li l-pilloli jittieħdu wara s-sawma ta’ bil- lejl (mill-inqas 6 sigħat) u s-sawma għandha titkompla għal mill-inqas 30 minuta wara li tkun ittieħdet id-doża (ara sezzjoni 4.2).

Interazzjonijiet ma’ prodotti mediċinali oħra

Interazzjonijiet metaboliċi mhux ikkunsidrati bħala probabbli peress li ibandronic acid ma jinibixxix l-isoenzimi P450 maġġuri umani tal-fwied u ntwera li ma jinduċix is-sistema taċ-ċitokromju P450 tal- fwied fil-firien (ara sezzjoni 5.2). Ibandronic acid huwa eliminat biss permezz ta’ eskrezzjoni mill- kliewi u ma jkollu l-ebda biotrasformazzjoni.

Antagonisti ta’ H2 jew prodotti mediċinali oħra li jżidu l-pH tal-istonku.

F’voluntiera rġiel b’saħħithom u nisa li għaddew mill-menopawża, ranitidine fil-vini kkawża żjieda fil-bijodisponibilità ta’ ibandronic acid ta’ bejn wieħed u ieħor 20% (li hi fil-varjabbilità normali tal- bijodisponibilità ta’ ibandronic acid), probabilment bħala riżultat ta’ tnaqqis tal-aċidità gastrika. Madankollu, l-ebda aġġustament fid-doża ma huwa meħtieġ meta Iasibon jiġi mogħti flimkien ma’ antagonisti ta’ H2 jew ma’ prodotti mediċinali oħra li jgħollu l-pH gastriku.

Acetylsalicylic acid u NSAIDs

Peress li Acetylsalicylic acid, prodotti mediċinali Anti-Infjammatorji Mhux Sterojdi (NSAIDs) u bisphosphonates huma assoċjati ma’ irritazzjoni gastro-intestinali, għandu jkun hemm attenzjoni waqt l-għoti ta’ dawn il-mediċini flimkien (ara sezzjoni 4.4).

Aminoglycosides

Wieħed għandu joqgħod attent meta jingħataw bisfosfonati ma’ aminoglycosides, minħabba li ż-żewġ sustanzi jistgħu ibaxxu l-livelli ta’ kalċju fis-serum għal perijodi twal. Għandha tingħata attenzjoni wkoll għal possibbiltà ta’ eżistenza ta’ ipomanjesimja simultanja.

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

M’hemmx dejta adegwata mill-użu ta’ ibandronic acid f’nisa tqal. Studji fil-firien urew tossiċità riproduttiva (ara sezzjoni 5.3). Ir-riskju potenzjali fil-bnedmin għadu mhux magħruf. Għalhekk, Iasibon m’għandux jintuża waqt it-tqala.

Treddigħ

Għadu mhux magħruf jekk ibandronic acid jitneħħix fil-ħalib tal-bnedmin. Studji fuq firien li qed ireddgħu wrew il-presenza ta’ livelli baxxi ta’ ibandronic acid fil-ħalib wara għoti fil-vini. Iasibon m’għandux jintuża waqt it-treddigħ.

Fertilità

M’hemmx dejta dwar l-effetti ta’ ibandronic acid fil-bniedem. Fi studji dwar l-effett fuq is-sistema riproduttiva fuq il-firien b’għoti mill-ħalq, ibandronic acid naqqas il-fertilità. Fi studji fuq il-firien b’għoti fil-vini, ibandronic acid naqqas il-fertilità b’dożi għolja ta’ kuljum (ara sezzjoni 5.3).

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Fuq il-bażi tal-profil farmakodinamiku u farmakokinetiku u r-reazzjonijiet avversi rrappurtati, huwa mistenni li Iasibon ma jkollux effett jew ftit li xejn ikollu effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

L-aktar reazzjonijiet avversi serji rrappurtati huma reazzjoni anafilattika/xokk, ksur mhux tipiku tal- wirk, osteonekrosi tax-xedaq, irritazzjoni gastro-intestinali, u infjammazzjoni fl-għajnejn (ara l- paragrafu “Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula” u sezzjoni 4.4). Il-kura kienet assoċjata b’mod l-aktar frekwenti ma’ tnaqqis tal-kalċju fis-serum għal taħt il-firxa normali (ipokalċimja), segwit minn dispepsja.

Lista ta’ reazzjonijiet avversi f’Tabella

Tabella 1 telenka r-reazzjonijiet avversi miż-żewġ studji pivitali ta’ fażi III (Prevenzjoni ta’ avvenimenti skeletriċi f’pazjenti b’kanċer tas-sider u metastasi fl-għadam: 286 pazjent ikkurati b’ibandronic acid 50 mg mogħti mill-ħalq), u minn esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq.

Ir-reazzjonijiet avversi huma elenkati skont il-klassi tas-sistemi u tal-organi MedDRA u l-kategorija ta’ frekwenza. Il-kategoriji ta’ frekwenza huma definiti bl-użu tal-konvenzjoni li ġejja: komuni ħafna

(>1/10), komuni (≥ 1/100 sa < 1/10), mhux komuni (≥ 1/1,000 sa < 1/100), rari (≥ 1/10,000 sa

< 1/1,000), rari ħafna (<1/10,000), mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-dejta disponibbli). F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, ir-reazzjonijiet avversi huma mniżżla skont is-serjetà tagħhom, bl-aktar serji jitniżżlu l-ewwel.

Tabella 1 Reazzjonijiet Avversi għall-Mediċina Irrappurtati mill-Għoti Orali ta’ ibandronic acid

Sistema tal-

Komuni

Mhux

 

Rari

Rari ħafna

Mhux

Klassifika tal-

 

komuni

 

 

 

magħrufa

Organi

 

 

 

 

 

 

Disturbi tad-

 

Anemija

 

 

 

 

demm u tas-

 

 

 

 

 

 

sistema

 

 

 

 

 

 

limfatika

 

 

 

 

 

 

Disturbi fis-

 

 

 

 

Sensittività

Aggravar

sistema immuni

 

 

 

 

eċċessiva†,

tal-ażżma

 

 

 

 

 

bronkospaż

 

 

 

 

 

 

mu†,

 

 

 

 

 

 

anġjoedima

 

 

 

 

 

 

†,

 

 

 

 

 

 

reazzjoni/xo

 

 

 

 

 

 

kk

 

 

 

 

 

 

anafilattiku*

 

 

 

 

 

 

 

Sistema tal-

Komuni

 

Mhux

Rari

Rari ħafna

Mhux

Klassifika tal-

 

 

komuni

 

 

magħrufa

Organi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-

Ipokalċimija*

 

 

 

 

 

metaboliżmu u

*

 

 

 

 

 

n-nutrizzjoni

 

 

 

 

 

 

Disturbi fis-

 

 

Parestesija,

 

 

 

sistema nervuża

 

 

disġewżja

 

 

 

 

 

 

(perverżjoni

 

 

 

 

 

 

tat-togħma)

 

 

 

Disturbi fl-

 

 

 

Infjammazzjoni

 

 

għajnejn

 

 

 

fl-għajnejn†**

 

 

Disturbi gastro-

Esofaġite,

 

Emorraġija,

 

 

 

intestinali

uġigħ

 

ulċera

 

 

 

 

addominali,

 

duwodenali,

 

 

 

 

dispepsja,

 

gastrite,

 

 

 

 

tqalligħ

 

disfaġija,

 

 

 

 

 

 

ħalq xott

 

 

 

Disturbi fil-

 

 

Ħakk

 

Sindrome ta’

 

ġilda u fit-

 

 

 

 

Stevens-

 

tessuti ta’ taħt

 

 

 

 

Johnson†,

 

il-ġilda

 

 

 

 

Eritema

 

 

 

 

 

 

Multiforme†,

 

 

 

 

 

 

Dermatite bl-

 

 

 

 

 

 

Infafet†

 

Disturbi

 

 

 

Ksur

Osteonekro

 

muskolu-

 

 

 

subtrochanteric

si tax-

 

skeletriċi u tat-

 

 

 

u diaphyseal

xedaq†**,

 

tessuti

 

 

 

mhux tipiku tal-

Osteonekro

 

konnettivi

 

 

 

għadma tal-wirk

żi tal-kanal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estern tas-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

smigħ

 

 

 

 

 

 

(reazzjoni

 

 

 

 

 

 

avversa

 

 

 

 

 

 

għall-klassi

 

 

 

 

 

 

bifosfonati)

 

Disturbi fil-

 

 

Ażotimja

 

 

 

kliewi u fis-

 

 

(uremija)

 

 

 

sistema urinarja

 

 

 

 

 

 

Disturbi

Astenja

 

Uġigħ fis-

 

 

 

ġenerali u

 

 

sider, marda

 

 

 

kondizzjonijiet

 

 

li tixbaħ lill-

 

 

 

ta’ mnejn

 

 

influwenza,

 

 

 

jingħata

 

 

telqa, uġigħ

 

 

 

Investigazzjoniji

 

 

Żieda fl-

 

 

 

et

 

 

ormon tal-

 

 

 

 

 

 

paratirojde

 

 

 

 

 

 

fid-demm

 

 

 

**Ara taħt għall-aktar informazzjoni

 

 

 

 

†Identifikati minn esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq.

 

 

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

 

 

 

Ipokalċimija

Tnaqqis fit-tneħħija tal-kalċju mill-kliewi tista’ tkun akkumpanjata minn tnaqqis fil-livelli ta’ fosfat fis-serum li ma jeħtiġux miżuri terapewtiċi. Il-livell ta’ kalċju fis-serum jista’ jaqa’ għal valuri ipokalċemiċi.

Osteonekrosi tax-xedaq

L-osteonekrosi tax-xedaq kien rapportat f’pazjenti li rċevew kura bil-bisfosfonati. Il-maġġoranza tar- rapporti jirreferu għal-pazjenti tal-kanċer, iżda każijiet simili ġew rapportati f’pazjenti li rċevew kura għall-osteoporożi. Osteonekrosi tax-xedaq huwa ġeneralment assoċċjat ma’ l-estrazzjoni tas-snien u/jew infezzjoni lokali (inkluż osteomielite). Dijanjosi tal-kanċer, kemjoterapija, radjuterapija, kortikosterojdi u iġene orali batuta ukoll huma meqjusa bħala fatturi ta’ riskju (ara sezzjoni 4.4).

Infjammazzjoni fl-għajnejn

Avvenimenti ta’ infjammazzjoni fl-għajnejn bħal uveite, episklerite u sklerite kienu rrappurtati b’ibandronic acid. F’xi każijiet, dawn l-avvenimenti ma fiequx qabel il-waqfien ta’ ibandronic acid.

Reazzjoni/xokk anafilattiku

Każijiet ta’ reazzjoni/xokk anafilattiku, inkluż avvenimenti fatali, kienu irrappurati f’pazjenti kkurati b’ibandronic acid fil-vini.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9 Doża eċċessiva

M’hemm l-ebda informazzjoni speċifika dwar kura ta’ doża eċċessiva b’ibandronic acid. Madankollu, doża eċċessiva orali tista’ twassal għall-avvenimenti fl-apparat gastro-intestinali ta’ fuq, bħal taqlib fl-istonku, ħruq fl-istonku, esofaġite, gastrite jew ulċera. Għandu jingħata ħalib jew antaċidi biex jingħaqdu ma’ ibandronic acid. Minħabba r-riskju ta’ irritazzjoni fl-esofagu, rimettar m’għandux jiġi ndott u l-pazjent għandu jibqa’ kompletament f’qagħda wieqfa.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Prodotti mediċinali għall-kura ta’ disturbi fl-għadam, bisfosfonat,

Kodiċi ATC: M05BA06

Ibandronic acid jagħmel parti mill-grupp ta’ sustanzi msejħa bisfosfonati li jaħdmu speċifikament fuq l-għadam. L-azzjoni selettiva tagħhom fuq it-tessut tal-għadam hija bbażata fuq l-affinità għolja tal- bisfosfonati għall-minerali fl-għadam. Il-bisfosfonati jaħdmu billi jinibixxu l-attività tal-osteoclasts, għalkemm il-mekkaniżmu preċiż għadu mhux ċar.

In vivo, ibandronic acid jimpedixxi l-qerda tal-għadam stimolata b’mod sperimentali u kkawżat mill- waqfien tal-funzjoni tal-gonadi, retinojdi, tumuri jew estratti tat-tumuri. L-inibizzjoni ta’ assorbiment endoġenu tal-għadam kien dokumentat ukoll permezz ta’ studji kinetiċi b’45Ca u l-liberazzjoni ta’ tetracycline radjuattiv li qabel kien inkorporat fl-iskeletru.

F’dożi li kienu ogħla mhux ħażin minn dożi effettivi farmakoloġikament, ibandronic acid ma kellu l- ebda effett fuq il-mineralizzazzjoni tal-għadam.

Assorbiment mill-ġdid tal-għadam ikkawżat minn mard malinn huwa kkaratterizzat minn assorbiment eċċessiv tal-għadam li mhux ibbilanċjat minn formazzjoni adegwata tal-għadam. Ibandronic acid jinibixxi b’mod selettiv l-attività tal-osteoclasts, u b’hekk inaqqas l-assorbiment mill-ġdid tal-għadam u b’hekk inaqqas il-komplikazzjonijiet skeletriċi tal-marda malinna.

Studji kliniċi f’pazjenti b’kanċer tas-sider u metastasi fl-għadam urew li hemm effett inibitorju dipendenti mid-doża fuq l-osteolisi tal-għadam, espress b’markaturi ta’ assorbiment mill-ġdid tal- għadam, u effett dipendenti mid-doża fuq avvenimenti skeletriċi.

Il-prevenzjoni ta’ avvenimenti skeletriċi f’pazjenti b’kanċer tas-sider u metastasi fl-għadam b’pilloli ibandronic acid 50 mg kienet stmata f’żewġ provi randomized ta’ fażi III ikkontrollati bil-plaċebo b’dewmien ta’ 96 ġimgħa. Pazjenti femminili b’kanċer tas-sider u metastasi fl-għadam ikkonfermat radjoloġikament kienu randomized biex jirċievu plaċebo (277 pazjent) jew ibandronic acid 50 mg (287 pazjent). Ir-riżultati ta’ dawn il-provi huma miġbura fil-qosor taħt.

Miri Primarji tal-effikaċja

Il-mira primarja tal-prova kienet ir-rata tal-perijodu tal-morbidità skeletrika (SMPR). Din kienet mira komposta li kellha l-avvenimenti relatati mal-iskeletru (SREs) li ġejjin bħala l-komponenti tagħha:

-radjuterapija fl-għadam għall-kura ta’ fratturi/fratturi imminenti

-kirurġija fl-għadam għall-kura ta’ fratturi

-fratturi fil-vertebra

-fratturi mhux fil-vertebra

L-analiżi tal-SMPR kienet aġġustata mal-ħin u kkunsidrata li avveniment wieħed jew aktar li seħħ f’perijodu wieħed ta’ 12-il ġimgħa setà kien relatat. Avvenimenti multipli kienu għalhekk, magħduda biss darba f’perijodi wieħed ta’ 12-il ġimgħa għall-iskop ta’ din l-analiżi.

Dejta miġbura minn dawn l-istudji wriet vantaġġ sinifikanti għal ibandronic acid 50 mg p.o. fuq il-plaċebo biex inaqqas SREs imkejla b’SMPR (p=0.041). Kien hemm ukoll tnaqqis ta’ 38 % fir- riskju ta’ żvilupp ta’ SRE għall-pazjenti kkurati b’ibandronic acid meta mqabbla mal-plaċebo (riskju relattiv 0.62, p=0.003). Riżultati tal-effikaċja huma miġbura fil-qosor f’tabella 2.

Tabella 2 Riżultati tal-effikaċja (pazjenti b’kanċer tas-sider b’mard metastatiku fl-għadam)

 

Episodji kollha Relatati mal-Iskeletru

(SREs)

 

Plaċebo

Ibandronic acid

 

valur p

 

n=277

50 mg

 

 

 

 

n=287

 

 

SMPR (għal kull sena

1.15

0.99

 

p=0.041

ta’ pazjent)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riskju relattiv ta’ SRE

-

0.62

 

p=0.003

Miri sekondarji tal-effikaċja

Titjib għall-aħjar fil-punteġġ ta’ uġigħ fl-għadam statistikament sinifikanti intwera għal ibandronic acid 50 mg meta mqabbel mal-plaċebo. It-tnaqqis fl-uġigħ kien b’mod konsistenti taħt il-linja bażi matul l-istudju kollu u kien akkumpanjat b’użu mnaqqas b’mod sinifikattiv ta’ analġesiċi meta mqabbel mal-plaċebo. Id-deterjorament fil-Kwalità tal-Ħajja u fl-istat ta’ mġieba tal-WHO kien sinifikatament inqas fil-pazjenti kkurati b’ ibandronic acid meta mqabbla mal-plaċebo. Konċentrazzjonijiet urinarji tal-markatur tal-assorbiment mill-ġdid tal-għadam CTx (C-terminal- telopeptide rilaxxata minn collagen Tip I) kienu mnaqqsa b’mod sinifikattiv fil-grupp ta’ ibandronic

acid meta mqabbla mal-plaċebo. Dan it-tnaqqis fil-livelli urinarji ta’ CTx kien ikkorrelat b’mod sinifikattiv mal-mira primarja tal-effikaċja ta’ SMPR (Kendall-tau-b (p 0.001)). Sommarju f’tabella

ta’ dawn ir-riżultati sekondarji tal-effikaċja huwa ppreżentat f’Tabella 3.

Tabella 3 Riżultati sekondarji tal-effikaċja (pazjenti b’kanċer tas-sider b’mard metastatiku tal-Għadam)

 

Plaċebo

Ibandronic acid

Valur p

 

n=277

50 mg

 

 

 

n=287

 

Uġigħ fl-għadam *

0.20

-0.10

p=0.001

 

 

 

 

Użu analġesiku *

0.85

0.60

p=0.019

 

 

 

 

Kwalità tal-Ħajja *

-26.8

-8.3

p=0.032

 

 

 

 

Marka tal-imġieba

0.54

0.33

p=0.008

skont il-WHO *

 

 

 

CTx urinarju **

10.95

-77.32

p=0.001

 

 

 

 

*Bidla medja mil-linja bażi sal-aħħar eżami

**Bidla medjana mil-linja bażi sal-aħħar eżami

Popolazzjoni pedjatrika (ara sezzjoni 4.2 u sezzjoni 5.2)

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Iasibon fit-tfal u l-adoloxxenti b’età inqas minn 18-il sena ma ġewx stabbiliti. Dejta mhux disponibbli.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

L-assorbiment ta’ ibandronic acid fl-apparat gastro-intestinali ta’ fuq huwa mgħaġġel wara għoti orali. L-ogħla konċentrazzjonijiet osservati fil-plażma intlaħqu fi żmien nofs siegħa sa sagħtejn (ħin medjan ta’ siegħa) fi stat sajjem u l-bijodisponibilità kienet madwar 0.6 %. Il-medda tal-assorbiment hija mfixkla meta jittieħed flimkien ma’ ikel jew xorb (ħlief ilma ). Il-bijodisponibilità hija mnaqqsa b’madwar 90 % meta ibandronic acid jingħata ma’ kolazzjon normali meta mqabbla mal- bijodisponibilità f’pazjenti sajmin. Meta jittieħed 30 minuta qabel ikla, it-tnaqqis fil-bijodisponibilità hija ta’ bejn wieħed u ieħor 30 %. M’hemmx tnaqqis sinifikattiv fil-bijodisponibilità jekk ibandronic acid jittieħed 60 minuta qabel ikla.

Il-bijodisponibilità kienet imnaqqsa b’bejn wieħed u ieħor 75% meta pilloli Iasibon ingħataw sagħtejn wara ikla normali. Għalhekk, huwa rrakkomandat li l-pilloli jittieħdu wara sawma ta’ bil-lejl (minimu ta’ 6 sigħat) u s-sawma trid titkompla għal mill-inqas 30 minuta wara li tkun ittieħdet id-doża (ara sezzjoni 4.2).

Distribuzzjoni

Wara espożizzjoni sistemika fil-bidu, ibandronic acid jingħaqad malajr mal-għadam jew jiġi eliminat fl-awrina. Fil-bnedmin, il-volum apparenti tad-distribuzzjoni terminali huwa mill-inqas 90 l u l- ammont tad-doża li jilħaq l-għadam huwa stmat li huwa 40-50 % tad-doża fiċ-ċirkolazzjoni. L-għaqda mal-proteini fil-plażma umana hija bejn wieħed u ieħor 87% f’konċentrazzjonijiet terapewtiċi, u għalhekk interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u oħra minħabba spostament mhux probabbli.

Bijotrasformazzjoni

M’hemm l-ebda evidenza li ibandronic acid jiġi metabolizzat fl-annimali jew fil-bnedmin.

Eliminazzjoni

Il-frazzjoni ta’ ibandronic acid assorbit jitneħħa miċ-ċirkolazzjoni permezz ta’ assorbiment mill- għadam (stmat bħala 40-50 %) u l-kumplament jiġi eliminat mhux mibdul permezz tal-kliewi. Il- porzjon ta’ ibandronic acid mhux assorbit jiġi eliminat mhux mibdul fl-ippurgar.

Il-firxa osservata ta’ half-lifes apparenti hija wiesgħa u tiddependi fuq id-doża u s-sensittività tal-analażi, iżda l-half-life terminali apparenti ġeneralment hija fil-firxa ta’ 10-60 siegħa. Madankollu, livelli bikrija fil-plażma jinżlu malajr, u jilħqu 10% tal-ogħla valuri fi żmien 3 sa 8 sigħat wara għoti fil-vini jew orali rispettivament.

It-tneħħija totali ta’ ibandronic acid hija baxxa b’livelli medji f’firxa ta’ 84-160 ml/min. It-tneħħija mill-kliewi (madwar 60 ml/min f’nisa f’saħħithom li għaddew mill-menopawża) hija responsabbli għal 50-60 % tat-tneħħija totali u hija relatata mat-tneħħija tal-kreatinina. Id-differenza bejn it- tneħħija apparenti totali u dik mill-kliewi hija kkunsidrata li tirrifletti l-assorbiment mill-għadam.

Il-mogħdija tas-sekrezzjoni ta’ tneħħija mill-kliewi ma jidhirx li tinkludi sistemi ta’ trasport aċidużi jew bażiċi magħrufa li huma involuti fl-eskrezzjoni ta’ sustanzi attivi oħra. Barra dan, ibandronic acid ma jinibixxix l-isoenzimi P450 maġġuri umani tal-fwied u ma jinduċix is-sistema taċ-ċitokromju P450 tal-fwied fil-firien.

Farmakokinetika f’popolazzjonijiet speċjali

Sess

Il-bijodisponibiltà u l-farmakokinetika ta’ ibandronic acid huma simili fl-irġiel u fin-nisa.

Razza

M’hemmx evidenza ta’ differenzi ta’ rilevanza klinika bejn razza u oħra bejn l-Ażjatiċi u l-Kawkasi fid-disposizzjoni ta’ ibandronic acid. Hemm dejta limitata ħafna dwar pazjenti ta’ oriġini Afrikana.

Pazjenti b’indeboliment tal-kliewi

Espożizzjoni għal ibandronic acid f’pazjenti bi gradi varji ta’ indeboliment tal-kliewi hija relatata b’mod lineari mat-tneħħija tal-kreatinina (CLcr). Pazjenti b’indeboliment sever tal-kliewi (CLcr30 ml/min) li kienu qed jirċievu doża orali ta’ 10 mg ibandronic acid kuljum għal 21 ġurnata,

kellhom konċentrazzjonijiet ogħla fil-plażma, id-doppju jew it-triplu ta’ individwi b’funzjoni normali tal-kliewi (CLcr ≥80 ml/min). It-tneħħija totali ta’ ibandronic acid kienet imnaqqsa għal 44 ml/min f’individwi b’indeboliment sever tal-kliewi meta mqabbel ma’ 129 ml/min f’individwi b’funzjoni normali tal-kliewi. M’hemmx bżonn ta’ aġġustament fid-dożaġġ għall-pazjenti b’indeboliment ħafif tal-kliewi (CLcr 50 u <80 ml/min). Għall-pazjenti b’indeboliment moderat tal-kliewi (CLcr

≥30 u <50 ml/min) jew indeboliment sever tal-kliewi (CLcr <30 ml/min) huwa rrakkomandat aġġustament fid-doża (ara Sezzjoni 4.2).

Pazjenti b’indeboliment tal-fwied (ara sezzjoni 4.2)

M’hemm l-ebda dejta farmakokinetika għal ibandronic acid f’pazjenti li għandhom indeboliment tal- fwied. Il-fwied m’għandu l-ebda rwol sinifikanti fit-tneħħija ta’ ibandronic acid peress li dan ma jiġix metabolizzat imma jitneħħa permezz tal-kliewi u assorbiment fl-għadam. Għalhekk aġġustament fid-doża mhux neċessarju f’pazjenti b’indeboliment tal-fwied. Barra dan, peress li l-għaqda ta’ ibandronic acid mal-proteini hija madwar 87% f’konċentrazzjonijiet terapewtiċi, ipoprotenemija f’mard sever tal-fwied x’aktarx ma twassalx għal żidiet ta’ sinifikanza klinika fil-konċentrazzjoni ħielsa fil-plażma.

Anzjani (ara sezzjoni 4.2)

F’analiżi multivarjata, instab li l-età mhux fattur indipendenti ta’ kwalunkwe parametru farmakokinetiku li ġie studjat. Hekk kif il-funzjoni renali tonqos bl-età, dan huwa l-uniku fattur li għandu jiġi kkunsidrat (ara s-sezzjoni dwar indeboliment tal-kliewi).

Popolazzjoni pedjatrika (ara sezzjoni 4.2 u sezzjoni 5.1)

M’hemm l-ebda tagħrif dwar l-użu ta’ Iasibon f’pazjenti b’età inqas minn 18-il sena.

5.3 Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Effetti fi studji mhux kliniċi ġew osservati biss f’esposizzjonijiet ħafna aktar eċċessivi mill- esposizzjoni massima umana li tindika rilevanza żgħira għall-użu kliniku. Bħall-bisfosfonati l-oħra, il- kilwa ġiet identifikata bħala l-organu primarju ta’ tossiċità sistemika.

Mutaġeniċità/Karċinoġeniċità:

Ma kienet osservata l-ebda indikazzjoni ta’ potenzjal karċinoġeniku. Testijiet għal ġenotossiċità ma wrew l-ebda evidenza ta’ attività ġenetika għal ibandronic acid.

Tossiċità riproduttiva:

Ma kienu osservati l-ebda evidenza ta’ tossiċità diretta fuq il-fetu jew effetti teratoġeniċi għal ibandronic acid fil-firien u fil-fniek ikkurati fil-vini jew mill-ħalq. Fi studji dwar l-effett fuq is-sistema riproduttiva fuq il-firien b’għoti mill-ħalq, l-effetti fuq il-fertilità kienu jikkonsistu minn żjieda fit-telf qabel l-impjantazzjoni b’livelli ta’ dożi ta’ 1 mg/kg/kuljum u ogħla. Fi studji dwar l-effett fuq is- sistema riproduttiva fuq il-firien b’għoti fil-vina, ibandronic acid naqqas l-għadd tal-isperma b’dożi ta’ 0.3 u 1 mg/kg/kuljum u naqqas il-fertilità fl-irġiel b’1 mg/kg/kuljum u fin-nisa

b’1.2 mg/kg/kuljum. Effetti avversi ta’ ibandronic acid fi studji dwar it-tossiċità riproduttiva fil-far kienu dawk mistennija għal din il-klassi ta’ prodotti mediċinali (bisfosfonati). Dawn jinkludu numru iżgħar ta’ siti ta’ implantazzjoni, interferenza fil-ħlas naturali (distoċja), żjieda fil-varjazzjonijiet fil- vixxri (sindrome tal-uretru pelviku renali) u anomaliji fis-snien fil-frieħ F1 fil-firien.

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ eċċipjenti

Qalba tal-pillola:

Povidone

Cellulose, microcrystalline

Crospovidone

Maize starch pregelatinised

Glycerol dibehenate

Silica, anhydrous colloidal

Il-kisja tal-pillola:

Lactose monohydrate

Macrogol 4000

Hypromellose (E464)

Titanium dioxide E171

6.2 Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

5 snin

Wara r-rikostituzzjoni: 24 siegħa.

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tipproteġi mill-umdità.

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Pilloli miksija b’rita ta’ Iasibon 50 mg huma disponibbli f’folji ta’ Polyamide/Al/PVC - Aluminum li fihom 3, 6, 9, 28 u 84 pillola, ippakjati f’kaxxa tal-kartun.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

Ir-reħa ta’ farmaċewtiċi fl-ambjent għandha tiġi minimizzata.

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Pharmathen S.A.

Dervenakion 6

15351 Pallini, Attiki

Il-Greċja

8. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/10/659/001

EU/1/10/659/002

EU/1/10/659/008

EU/1/10/659/009

EU/1/10/659/0010

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TA’ L-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 21 Jannar 2011

Data tal-aħħar tiġdid: 30 Settembru 2015

10. DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati