Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iasibon (ibandronic acid) – Tikkettar - M05BA06

Updated on site: 07-Oct-2017

Isem tal-MediċinaIasibon
Kodiċi ATCM05BA06
Sustanzaibandronic acid
ManifatturPharmathen S.A.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Pakkett ta’ Barra

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Iasibon 1 mg konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni ibandronic acid

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kunjett wieħed b’1 ml ta’ konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni fih 1 mg ibandronic acid (bħala sodiummonohydrate).

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sodium chloride, glacial acetic acid, sodium acetate trihydrate u ilma għall-injezzjonijiet. Ara il-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni. ampulla 1

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

Użu għal ġol-vina, għall-infużjoni wara li jiġi dilwit.

.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

EXP

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Dan il-prodott mediċinali m’għandux bżonn kondizzjonijiet speċjali ta’ ħażna qabel ir-rikostituzzjoni. Wara li jiġi dilwit is-soluzzjoni għall-infużjoni hija stabbli għal 24 siegħa f’temperatura ta’ 2 °C –

8 °C (fil-friġġ)

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Pharmathen S.A. 6, Dervenakion str.

Pallini 15351, Attiki Il-Greċja

12.NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/10/659/003

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Iasibon 1 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

Ampulla

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Iasibon 1 mg konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni ibandronic acid

Użu I.V.

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

3.TA’ SKADENZA

EXP

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

1 ml

6.OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kartuna ta’ barra

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Iasibon 2 mg konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni ibandronic acid

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Ampulla waħda b’2 ml ta’ konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni fih 2 mg ibandronic acid (bħala sodiummonohydrate).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sodium acetate trihydrate sodium chloride, glacial acetic acid, u ilma għall-injezzjonijiet. Ara il-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni. ampulla 1

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

Użu għal ġol-vina, għall-infużjoni wara li jiġi dilwit.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Dan il-prodott mediċinali m’għandux bżonn kondizzjonijiet speċjali ta’ ħażna qabel ir-rikostituzzjoni. Wara li jiġi dilwit is-soluzzjoni għall-infużjoni hija stabbli għal 24 siegħa f’temperatura ta’ 2 °C –

8 °C (fil-friġġ)

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Pharmathen S.A. 6, Dervenakion str.

Pallini 15351, Attiki Il-Greċja

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/10/659/004

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Iasibon 2 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

Ampulla

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Iasibon 2 mg konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni ibandronic acid

Użu I.V.

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

3.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

2 ml

6. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Pakkett ta’ Barra

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Iasibon 6 mg konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni ibandronic acid

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kunjett wieħed b’6 ml ta’ konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni fih 6 mg ibandronic acid (bħala sodium monohydrate).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sodium chloride, glacial acetic acid, sodium acetate trihydrate u ilma għall-injezzjonijiet. Ara il-fuljett ta’ tagħrif għall-aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni.

1 Kunjett

5 Kunjetti

10 Kunjetti

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

Użu għal ġol-vina,għall-infużjoni wara li jiġi dilwit.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Dan il-prodott mediċinali m’għandux bżonn kondizzjonijiet speċjali ta’ ħażna qabel ir-rikostituzzjoni. Wara li jiġi dilwit is-soluzzjoni għall-infużjoni hija stabbli għal 24 siegħa f’temperatura ta’ 2 °C – 8 °C (fil-friġġ)

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Pharmathen S.A. 6, Dervenakion str.

Pallini 15351, Attiki Il-Greċja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/10/659/005

EU/1/10/659/006

EU/1/10/659/007

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Iasibon 6 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

Kunjett

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Iasibon 6 mg konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni ibandronic acid

Użu I.V.

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

3.DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

6 ml

6. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kartuna ta’ Barra

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Iasibon 50 mg pilloli miksija b’rita ibandronic acid

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b’rita fiha 50 mg ta’ ibandronic acid (bħala sodium monohydrate).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Il-pilloli fihom ukoll lactose. Ara il-fuljett ta’ tagħrif għall-aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pilloli miksija b’rita

3 pilloli miksija b’rita

6 pilloli miksija b’rita

9 pilloli miksija b’rita

28 pillola miksija b’rita

84 pillola miksija b’rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

M’għandekx terda, tomgħod jew tfarrak il-pilloli

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

Għall-użu orali

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tipproteġi mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Pharmathen S.A. 6, Dervenakion str

15351 Pallini, Attiki Il-Greċja

Tel.: +302106604300

12. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/10/659/001

EU/1/10/659/002

EU/1/10/659/008

EU/1/10/659/009

EU/1/10/659/0010

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Iasibon 50 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Iasibon 50 mg pilloli miksija b’rita ibandronic acid

2.ISEM TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Pharmathen S.A.

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.OĦRAJN

It-Tnejn

It-Tlieta

L-Erbgħa

Il-Ħamis

Il-Ġimgħa

Is-Sibt

Il-Ħadd

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati