Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ibandronic acid Accord (ibandronic acid) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - M05BA06

Updated on site: 07-Oct-2017

Isem tal-MediċinaIbandronic acid Accord
Kodiċi ATCM05BA06
Sustanzaibandronic acid
ManifatturAccord Healthcare Ltd

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Ibandronic acid Accord 2 mg konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kunjett wieħed b’2 ml konċentrazzjoni għal soluzzjoni għall-infużjoni fih 2 mg ibandronic acid (bħala sodium monohydrate).

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni.

Soluzzjoni ċara, bla kulur.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Ibandronic acid huwa indikat fl-adulti għall-

-Prevenzjoni ta’ avvenimenti skeletriċi (fratturi patoloġiċi, komplikazzjonijiet fl-għadam li jirrikjedu radjuterapija jew kirurġija) f’pazjenti b’kanċer tas-sider u metastasi fl-għadam

-Trattament ta l-iperkalċimija kkawżata minn tumuri bi jew mingħajr metastasi

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pazjenti kkurati b’ibandronic acid għandhom jingħataw il-fuljett ta’ tagħrif u l-kard ta’ twissija tal- pazjent.

Terapija b’ibandronic acid għandha tinbeda biss minn tobba li għandhom esperjenza fitl trattament tal- kanċer.

Pożoloġija

Prevenzjoni ta’ episodji skeletriċi f’pazjenti b’kanċer tas-sider u metastasi fl-għadam

Id-doża rakkomandata għall-prevenzjoni ta’ avvenimentiskeletriċi f’pazjenti b’kanċer tas-sider u metastasi fl-għadam hija ta’ 6 mg bħala’injezzjoni fil-vinj li tingħata kull 3-4 ġimgħat. Id-doża għandha tigi infuża fuq medda ta’ mill-anqas 15-il minuta.

Ħin ta’ infużjoni iqsar (i.e. 15-il minuta) għandu jintuża biss għall-pazjenti b’funzjoni renali normali jew indeboliment renali ħafif. M’hemmx tagħrif disponibbli li jikkaratterizza l-użu ta’ ħin ta’ infuzjoni iqsar f’pazjenti bi tneħħija ta’ krejatininataħt 50 ml/min. It-tobba għandhom jaraw is- sezzjoni Pazjenti b’indeboliment tal-kliewi (ara sezzjoni 4.2) għalrakkomandazzjonijiet dwar id- dożaġġ u l-għoti f’dan il-grupp ta’ pazjenti.

Trattament tal-iperkalċimija kkawżata minn tumur

Qabel it-trattament b’ibandronic acid il-pazjent għandu jiġi idratat mill-gdid biżżejjed b’soluzzjoni ta’ 9 mg/ml (0.9%) sodium chloride. Għandha tiġi kkunsidrata s-severità tal-iperkalċimija kif ukoll it- tip tat-tumur. B’mod ġenerali pazjenti b’ metastasi osteolitika fl-għadam jirrikjedu dożi aktar baxxi minn pazjenti b’iperkalċimija tat-tip umorali. Fil-parti l-kbira tal-pazjenti b’iperkalċimija severa

(kalċju fis-serum ikkoreġut għall-albumina*>3 mmol/l jew > 12 mg/dl) doża waħda ta’ 4 mg hija adegwata. F’pazjenti b’iperkalċimija moderata (kalċju fis-serum ikkoreġut għall-albumina < 3 mmol/l jew < 12 mg/dl) 2 mg hija doża effettiva. L-għola doża użata fiprovi kliniċi kienet ta’ 6 mg iżda din id- doża ma żżid l-ebda benefiċċju ieħor f’termini ta’ effikaċja.

* Nota: il-konċentrazzjonijiet tal-kalċju fis-serum ikkoreġut għall-albumina huma kkalkulati kif ġej:

Kalċju fis-serum ikkoreġut

=

 

kalċju fis-serum (mmol/l) - [0.02 x albumina (g/l)] + 0.8

għall-albumina (mmol/l)

 

 

 

 

 

Jew

 

Kalċju fis-serum ikkoreġut

=

 

kalċju fis-serum (mg/dl) + 0.8 x [4 - albumina (g/dl)]

għall-albumina (mg/dl)

 

 

 

 

 

 

Biex taqleb il-valur tal-kalċju fis-serum ikkoreġut għall-albumina minn mmol/l għal mg/dl,

immultiplika b’4.

 

 

 

Fil-biċċa l-kbira tal- każijiet livell għoli ta’ kalċju fis-serum jista’ jitnaqqas għal livell normali f’7 ijiem. Iż-żmien medju sa biex il-livell jerġa jogħla (ir-ritorn għal-livelli ta’ 'l fuq minn 3 mmol/l ta’ kalċju fis-serum ikkoreġut għall-albumina) kien ta’ 18-19-il ġurnata b'dożi ta’ 2 mg u 4 mg. Iż-żmien medju biex il-livell jerġa jogħla kien ta’ 26 ġurnata b'doża ta’ 6 mg.

Numru limitat ta’ pazjenti (50 pazjent) irċevew it-tieni infużjoni għall-iperkalċimija. Trattament ripetut jista’ jiġi kkunsidrat f’każ ta’ iperkalċimija rikorrenti jew effikaċja insuffiċjenti.

Ibandronic acid konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni għandu jingħata bħala infużjoni fil-vini fuq medda ta’ sagħtejn.

Popolazzjonijiet speċjali

Pazjenti b’indeboliment tal-fwied

L-ebda aġġustament fid-doża ma huwa meħtieġ (ara sezzjoni 5.2).

Popolazzjoni anzjana (> 65 sena)

L-ebda aġġustament fid-doża ma huwa meħtieġ għall-pazjenti b’indeboliment ħafif tal-kliewi

(CLcr ≥50 u <80 ml/min). Għall-pazjenti b’indeboliment moderat tal-kliewi (CLcr ≥ 30 u <50 ml/min) jew b’indeboliment sever tal-kliewi (CLcr <30 ml/min) li qed jiġu ttrattati għall-prevenzjoni ta’ avvenimenti skeletriċi f’pazjenti b’kanċer tas-sider u mard metastatiku tal-għadam għandhom jiġu segwiti r-rakkomandazzjonijiet ta’ dożaġġ li ġejjin (ara sezzjoni 5.2):

Tneħħija tal-

 

Dożaġġ

Volum tal-infużjoni 1 u Ħin 2

Krejatinina (ml/min)

 

 

 

50 CLcr<80

6 mg

(6 ml ta’ konċentrat għal

100 ml fuq 15-il minuta

 

soluzzjoni għall-infużjoni)

 

 

 

30 CLcr <50

4 mg

(4 ml ta’ konċentrat għal

500 ml fuq siegħa

 

soluzzjoni għall-infużjoni)

 

 

 

<30

2 mg

(2 ml ta’ konċentrat għal

500 ml fuq siegħa

 

soluzzjoni għall-infużjoni)

 

 

 

1Soluzzjoni ta’ 0.9% sodium chloride jew soluzzjoni ta’ 5% glucose

2Għoti kull 3 sa 4 ġimgħat

Ħin ta l-infużjoni ta’ 15-il minuta ma ġiex studjat f’pazjenti tal-kanċer bi CLCr < 50 ml/min.

Popolazzjoni anzjana (> 65 sena)

L-ebda aġġustament fid-doża ma huwa meħtieġ (ara sezzjoni 5.2).

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ ibandronic acid fit-tfal u l-adolexxenti b’età inqas minn 18-il sena ma ġewx determinati s’issa. Dejta mhux disponibbli (ara sezzjoni 5.1 u sezzjoni 5.2).

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Għall-għoti ġol-vini.

Il-kontenut tal-kunjett għandu jintuża kif ġej:

Prevenzjoni ta’ Avvenimenti Skeletriċi - miżjud ma’ 100 ml ta’ soluzzjoni isotonika ta’ sodium chloride jew 100 ml ta’ soluzzjoni ta’ 5% dextrose u infuż fuq mill-inqas 15-il minuta. Ara wkoll is-sezzjoni dwar id-doża fuq għal pazjenti b’indeboliment tal-kliewi.

Trattament ta’ iperkalċimija kkawżata minn tumur - miżjud ma’ 500 ml ta’ soluzzjoni isotonika ta’ sodium chloride jew 500 ml ta’ soluzzjoni ta’ 5% dextrose u infuż fuq medda ta’ sagħtejn.

Għall-użu ta’ darba biss. Għandha tintuża biss soluzzjoni ċara mingħajr frak.

Ibandronic acid Accordkonċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni għandu jingħata bħala infużjoni ġol-vini.

Għandu jkun hemm attenzjoni biex ma tagħtix Ibandronic acid konċentrat għal soluzzjoni għall- għall-infużjoni permezz ta’ għoti ġewwa arterja jew ħdejn vina għax dan jista’ jwassal għal ħsara lit- tessut.

4.3

Kontraindikazzjonijiet

-

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti

 

elenkati fis-sezzjoni 6.1

-

Ipokalċimija

4.4

Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Pazjenti b’disturbi fil-metaboliżmu tal-għadam u tal-minerali

Ipokalċimija u disturbi oħra fil-metaboliżmu tal-għadam u l-minerali għandhom jiġu ttrattati b’mod effettiv qabel il-bidu ta’ terapija b’ibandronic acid għall-mard metastatiku tal-għadam.

Konsum adegwat ta’ kalċju u vitamina D huwa importanti għall-pazjenti kollha. Il-pazjenti għandhom jirċievu kalċju u/jew vitamina D supplementari jekk it-teħid mid-dieta mhux adegwat.

Reazzjoni/xokk anafilattiku

Każijiet ta’ reazzjoni/xokk anafilattiku, inkluż avvenimenti fatali, kienu irrappurati f’pazjenti ttrattatib’ibandronic acid fil-vini.

Appoġġ mediku u miżuri ta’ monitoraġġ xierqa għandhom ikunu disponibbli minnufih meta tingħata injezzjoni fil-vini ta’ Ibandronic acid. Jekk isseħħ reazzjoni anafilattika jew xi reazzjoni severa ta’ sensittività eċċessiva/allerġika oħra, waqqaf l-injezzjoni immedjatament u ibda trattament xieraq.

Osteonekrosi tax-xedaq

Osteonekrosi tax-xedaq (ONJ)kienet irrappurtata b’mod rari ħafna fl-ambjent ta’ wara t-tqegħid fis- suq f’pazjenti li jirċievu ibandronic acid għal indikazzjonijiet onkoloġiċi (ara sezzjoni 4.8).

Il-bidu tal-kura jew ta’ kors ġdid ta’ kura għandhom jiġu ttradjati f’pazjenti b’leżjonijiet tat-tessut artab miftuħin mhux imfejqa fil-ħalq.

Eżaminazzjoni tas-snien b’dentistrija preventiva u valutazzjoni tal-benefiċċju u r-riskju huma rrakkomandati qabel it trattament b’ibandronic acid f’pazjenti li għandhom fatturi ta’ riskju oħra.

Il-fatturi tar-riskju li ġejjin għandhom jiġu kkunsidrati meta ssir evalwazzjoni tar-riskju ta’ pazjent li jiżviluppa ONJ:

-il-qawwa tal-prodott mediċinali li jinibixxi l-assorbiment tal-għadam (riskju ogħla ta’ komposti qawwija ħafna), mod ta’ kif u mnejn jingħata (riskju ogħla ta’ għoti b’injezzjoni) u doża kumulattiva ta’ terapija tal-assorbiment tal-għadam

-kanċer, kundizzjonijiet li fl-istess waqt idgħajfu l-pazjent (eż. enemija, koagulopatiji, infezzjoni), tipjip

-terapiji konkomittanti: kimoterapija, inibituri anġjoġenesi, radjuterapija għar-ras u l-għonq

Iġjene batuta orali, mard perjodontali, dentaturi li ma joqogħdux sew, storja ta’ mard tas-snien, proċeduri dentali invażivi eż. qlugħ tas-snien.

Il-pazjenti kollha għandhom ikunu mħeġġa li jżommu iġjene orali tajba, ikollhom spezzjonijiet dentali regolari u minnufih jirrapportaw kwalunkwe sintomu orali bħal mobilità dentali, uġigħ jew nefħa, jew nuqqas ta’ fejqan ta’ selħiet jew rilaxx waqt il-kura b’ibandronic acid. Waqt li jkunu fuq il-kura, għandhom jitwettqu proċeduri dentali invażivi biss wara konsiderazzjoni xierqa u għandhom jiġu evitati qrib l-għoti ta’ ibandronic acid.

Il-pjan ta’ ġestjoni tal-pazjenti li jiżviluppaw ONJ għandu jiġi stabbilit b’kollaborazzjoni mill-qrib bejn it-tabib kuranti u dentist jew kirurgu orali b’esperjenza f’ONJ. Għandha titqies interruzzjoni temporanja tal-kura b’ibandronic acid sakemm il-kundizzjoni tissolva u l-fatturi tar-riskju li jikkontribwixxu jitnaqqsu fejn hu possibbli.

Osteonekrosi tal-kanal estern tas-smigħ

L-osteonekrosi tal-kanal estern tas-smigħ kienet irrapportata bil-bisfosfonati, ġeneralment assoċjata ma’ terapija fit-tul. Il-fatturi tar-riskju possibbli għall-osteonekrosi tal-kanal estern tas-smigħ jinkludu użu ta’ sterojdi u kimoterapija u/jew fatturi tar-riskju lokali bħal infezzjoni jew trawma. Il-possibilità tal-osteonekrosi tal-kanal estern tas-smigħ għandha tiġi kkunsidrata f’pazjenti li jirċievu l-bisfosfonati li jippreżentaw b’sintomi tal-widnejn inkluż infezzjonijiet kroniċi tal-widna.

Ksur mhux tipiku tal-għadma tal-wirk

Ksur subtrochanteric u diaphyseal mhux tipiku tal-għadma tal-wirk kien irrappurtat bit-terapija tal- bisphosphonate, l-aktar f’pazjenti li kienu qed jirċievu trattament għal tul ta’ żmien għall- osteoporożi. Dan il-ksur transversali jew qasir u mmejjel jista’ jseħħ matul l-għadma kollha tal-wirk minn eżatt taħt il-lesser trochanter sa eżatt fuq is-supracondylar flare. Dan il-ksur iseħħ wara xi daqqa ħafifa jew mingħajr ma jkun hemm l-ebda impatt u xi pazjenti jkollhom uġigħ fil-koxxa jew fl-irqiq ta’ bejn il-koxxa u ż-żaqq, li ħafna drabi jkun assoċjat ma’ karatteristiċi ta’ ksur minn stress f’immaġini, minn ġimgħat sa xhur qabel ma l-pazjent ikollu ksur totali tal-għadma tal-wirk. Spiss il- ksur ikun fuq iż-żewġ naħat; għaldaqstant il-wirk oppost għandu jiġi eżaminat f’pazjenti ttrattati bil- bisphosphonates li kellhom ksur fil-parti vertikali u twila tal-wirk. Kien irrappurtat ukoll li dan il-ksur ma jfieqx sew. F’pazjenti maħsuba li għandhom ksur mhux tipiku tal-għadma tal-wirk, għandu jiġi kkunsidrat twaqqif tat-terapija bil-bisphosphonate sakemm il-pazjent issirlu evalwazzjoni, fuq bażi ta’ stima individwali ta’ benefiċċju u riskju.

Waqt trattament bil-bisphosphonates il-pazjenti għandhom jiġu mwissija biex jirrappurtaw kwalunkwe uġigħ fil-koxxa, fil-ġenbejn jew fl-irqiq ta’ bejn iż-żaqq u l-koxxa u kull pazjent li jkollu sintomi bħal dawn għandha ssirlu evalwazzjoni għal ksur mhux komplut tal-għadma tal-wirk.

Pazjenti b’indeboliment renali

Studji kliniċi ma wrewx evidenza ta’ deterjorazzjoni fil-funzjoni renali b’terapija fit-tul ta’ ibandronic acid. Madankollu, skont l-eżami kliniku tal-pazjent individwali, huwa rakkomandat li jsir monitoraġġ tal-funzjoni renali, tal-kalċju fis-serum, tal-fosfat u tal-manjesju f’pazjenti li jiġu trattati b’ibandronic acid (ara sezzjoni 4.2).

Pazjenti b’indeboliment tal-fwied

Minħabba li ma hemm l-ebda informazzjoni klinika, rakkomandazzjonijiet fuq id-doża ma jistgħux jingħataw lill-pazjenti b’insuffiċjenza severa tal-fwied (ara sezzjoni 4.2).

Pazjenti b’indeboliment tal-qalb

Idratazzjoni żejda għandha tiġi evitata f’pazjenti b’riskju ta’ insuffiċjenza tal-qalb.

Pazjenti b’sensittività eċċessiva magħrufa għal bisphosphonates oħrajn.

Għandu jkun hemm attenzjoni f’pazjenti b’sensittività eċċessiva magħrufa għal bisphosphonates oħrajn.

Eċċipjenti b’effett magħruf

Dan il-prodott mediċinali fih inqas minn 1 mmol ta' sodium (23 g) kull kunjett, jiġifieri huwa 'essenzjalment mingħajr sodium'.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Interazzjonijiet metaboliċi mhux ikkunsidrati bħala probabbli peress li ibandronic acid ma jinibixxix l- isoenzimi P450 maġġuri umani tal-fwied u ntwera li ma jinduċix is-sistema taċ-ċitokromju P450 tal- fwied fil-firien (ara sezzjoni 5.2). Ibandronic acid huwa eliminat biss permezz ta’ eskrezzjoni mill- kliewi u ma jkollu l-ebda bijotrasformazzjoni.

Wieħed għandu joqgħod attent meta jingħataw bisfosfonati ma’ aminoglycosides, minħabba li ż-żewġ sustanzi jistgħu ibaxxu l-livelli ta’ kalċju fis-serum għal perijodi twal. Għandha tingħata attenzjoni wkoll għal possibbiltà ta’ esistenza ta’ ipomanjesimja simultanja.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

M’hemmx tagħrif adegwat mill-użu ta’ ibandronic acid f’nisa tqal. Studji fil-firien urew tossiċità riproduttiva (ara sezzjoni 5.3). Ir-riskju potenzjali fil-bnedmin għadu mhux magħruf. Għalhekk, ibandronic acid m’għandux jintuża waqt it-tqala.

Treddigħ

Għadu mhux magħruf jekk ibandronic acid jitneħħiex fil-ħalib tal-bnedmin. Studji fuq firien li qed ireddgħu urew il-presenza ta’ livelli baxxi ta’ ibandronic acid fil-ħalib wara amministrazzjoni ġol- vina. Ibandronic acid m’għandux jintuża waqt it-treddigħ.

Fertilità

M’hemmx dejta dwar l-effetti ta’ ibandronic acid fil-bniedem. Fi studji dwar l-effett fuq is-sistema riproduttiva fuq il-firien b’għoti mill-ħalq, ibandronic acid naqqas il-fertilità. Fi studji fuq il-firien b’għoti fil-vini, ibandronic acid naqqas il-fertilità b’dożi għolja ta’ kuljum (ara sezzjoni 5.3).

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Fuq il-bażi tal-profil farmakodinamiku u farmakokinetiku u r-reazzjonijiet avversi rrappurtati, huwa mistenni li ibandronic acid ma jkollux effett jew li ftit li xejn ikollu effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

L-aktar reazzjonijiet avversi serji rrappurtati huma reazzjoni/xokk anafilattiku, ksur mhux tipiku tal- għadma tal-wirk, osteonekrosi tax-xedaq, u infjammazzjoni fl-għajnejn (ara l-paragrafu “Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula” u sezzjoni 4.4).

Trattament ta’ iperkalċimija kkawżata minn tumur huwa assoċjat l-aktar frekwenti ma’ żieda fit- temperatura tal-ġisem. Anqas frekwenti, huwa rrappurtat tnaqqis fil-kalċju tas-serum taħt il-firxa normali (ipokalċimija). Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet mhux meħtieġ trattament speċifiku u s-sintomi jbattu wara ftit sigħat/ġranet.

Fil-prevenzjoni ta’ avvenimenti skeletriċi f’pazjenti b’kanċer tas-sider u metastasi fl-għadam, ittrattament huwa assoċjat l-aktar frekwenti ma astenja segwit minn żieda fit-temperatura tal-ġisem u wġigħ ta’ ras.

Lista ta’ reazzjonijiet avversi f’Tabella

Tabella 1 telenka r-reazzjonijiet avversi tal-mediċina mill-istudji pivitali ta’ fażi III (Trattament ta’ iperkalċimija kkawżata minn tumur: 311-il pazjent ittrattat b’ibandronic acid 2 mg jew 4 mg; Prevenzjoni ta’ avvenimenti skeletriċi f’pazjenti b’kanċer tas-sider u metastasi fl-għadam: 152 pazjent ittrattat b’ibandronic acid 6 mg), u minn esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq.

Ir-reazzjonijiet avversi huma elenkati skont il-klassi tas-sistemi u tal-organi MedDRA u l-kategorija ta’ frekwenza. Il-kategoriji ta’ frekwenza huma definiti bl-użu tal-konvenzjoni li ġejja: komuni ħafna (>1/10), komuni (≥ 1/100 sa < 1/10), mhux komuni (≥ 1/1,000 sa < 1/100), rari (≥ 1/10,000 sa

< 1/1,000), rari ħafna (<1/10,000), mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-dejta disponibbli). F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, ir-reazzjonijiet avversi huma mniżżla skont is-serjetà tagħhom, bl-aktar serji jitniżżlu l-ewwel.

Tabella 1 Reazzjonijiet Avversi Irrappurtati mill-Għoti fil-vini ta’ Ibandronic Acid

Klassi tas-

Komuni

Mhux komuni

Rari

Rari ħafna

Mhux

Sistemi u tal-

 

 

 

 

magħrufa

Organi

 

 

 

 

 

Infezzjonijiet u

Infezzjoni

Ċistite, vaġinite,

 

 

 

infestazzjonijiet

 

infezzjoni kkawżata

 

 

 

 

 

mill-moffa fil-ħalq

 

 

 

Neoplażmi

 

Neoplażma beninna

 

 

 

beninni,

 

fil-ġilda

 

 

 

malinni u dawk

 

 

 

 

 

mhux

 

 

 

 

 

speċifikati

 

 

 

 

 

Disturbi tad-

 

Anemija, diskrasja

 

 

 

demm u tas-

 

tad-demm

 

 

 

sistema

 

 

 

 

 

limfatika

 

 

 

 

 

Disturbi fis-

 

 

 

Sensittività

Aggravar

sistema immuni

 

 

 

eċċessiva†,

tal-ażżma

 

 

 

 

bronkospażm

 

 

 

 

 

u†,

 

 

 

 

 

anġjoedima†,

 

 

 

 

 

reazzjoni/xok

 

 

 

 

 

k

 

 

 

 

 

anafilattiku†

 

 

 

 

 

**

 

Disturbi fis-

Disturb fil-

 

 

 

 

sistema

paratirojde

 

 

 

 

endokrinarja

 

 

 

 

 

Disturb i fil-

Ipokalċimija**

Ipofosfatimija

 

 

 

metaboliżmu u

 

 

 

 

 

n-nutrizzjoni

 

 

 

 

 

Disturbi

 

Disturb fl-irqad,

 

 

 

psikjatriċi

 

ansjetà, nuqqas ta’

 

 

 

 

 

stabbilità fl-

 

 

 

 

 

affezzjoni

 

 

 

Disturbi fis-

Uġigħ ta’ ras,

Disturb

 

 

 

sistema nervuża

sturdament,

ċerebrovaskulari,

 

 

 

 

disġewżja

leżjoni fl-għerq tan-

 

 

 

 

(perverżjoni

nerv, telf tal-

 

 

 

 

tat-togħma)

memorja,

 

 

 

 

 

emigranja,

 

 

 

 

 

nevralġija,

 

 

 

 

 

ipertonija,

 

 

 

 

 

iperestesija,

 

 

 

 

 

parestesija

 

 

 

 

 

ċirkumorali,

 

 

 

 

 

parosmija

 

 

 

Disturbi fl-

Katarretta

 

Infjammazz

 

 

għajnejn

 

 

joni fl-

 

 

 

 

 

għajnejn†*

 

 

 

 

 

*

 

 

Disturbi fil-

 

Telf ta’ smigħ

 

 

 

widnejn u fis-

 

 

 

 

 

sistema

 

 

 

 

 

labirintika

 

 

 

 

 

Klassi tas-

Komuni

Mhux komuni

Rari

Rari ħafna

Mhux

Sistemi u tal-

 

 

 

 

magħrufa

Organi

 

 

 

 

 

Disturbi fil-

Blokk tal-

Iskemija

 

 

 

qalb

bundle branch

mijokardijaka,

 

 

 

 

 

disturb

 

 

 

 

 

kardjovaskulari,

 

 

 

 

 

palpitazzjonijiet

 

 

 

Disturbi

Farinġite

Edima fil-pulmun,

 

 

 

respiratorji,

 

stridor

 

 

 

toraċiċi u

 

 

 

 

 

medjastinali

 

 

 

 

 

Disturbi gastro-

Dijarea,

Gastroenterite,

 

 

 

intestinali

rimettar,

gastrite,

 

 

 

 

dispepsja,

ulċerazzjoni fil-

 

 

 

 

uġigħ gastro-

ħalq, disfaġija,

 

 

 

 

intestinali,

kelite

 

 

 

 

disturb f’sinna

 

 

 

 

Disturbi fil-

 

Ġebel fil-marrara

 

 

 

fwied u fil-

 

 

 

 

 

marrara

 

 

 

 

 

Disturbi fil-

Disturb fil-

Raxx, alopeċja

 

Sindrome ta’

 

ġilda u fit-

ġilda, ekkimozi

 

 

Stevens-

 

tessuti ta’ taħt

 

 

 

Johnson†,

 

il-ġilda

 

 

 

Eritema

 

 

 

 

 

Multiforme†,

 

 

 

 

 

Dermatite bl-

 

 

 

 

 

Infafet†

 

Disturbi

Osteoartrite,

 

Ksur

Osteonekrosi

 

muskolu-

uġigħ fil-

 

subtrochant

tax-xedaq†**

 

skeletriċi u tat-

muskoli, uġigħ

 

eric u

Osteonekrosi

 

tessuti

fil-ġogi, disturb

 

diaphyseal

tal-kanal

 

konnettivi

fil-ġogi, uġigħ

 

mhux

estern tas-

 

 

fl-għadam

 

tipiku tal-

smigħ

 

 

 

 

għadma tal-

(reazzjoni

 

 

 

 

wirk †

avversa tal-

 

 

 

 

 

klassi tal-

 

 

 

 

 

bisfosfonat)

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-

 

Żamma tal-awrina,

 

 

 

kliewi u fis-

 

ċesta fil-kliewi

 

 

 

sistema

 

 

 

 

 

urinarja

 

 

 

 

 

Disturbi fis-

 

Uġigħ fil-pelvi

 

 

 

sistema

 

 

 

 

 

riproduttiva u

 

 

 

 

 

fis-sider

 

 

 

 

 

Disturbi

Deni, marda li

Ipotermja

 

 

 

ġenerali u

tixbaħ lill-

 

 

 

 

kondizzjonijiet

influwenza**,

 

 

 

 

ta’ mnejn

edima

 

 

 

 

jingħata

periferali,

 

 

 

 

 

astenja, għatx

 

 

 

 

Klassi tas-

Komuni

 

Mhux komuni

Rari

Rari ħafna

Mhux

Sistemi u tal-

 

 

 

 

 

magħrufa

Organi

 

 

 

 

 

 

Investigazzjonij

Żieda

 

Żieda fl-alkaline

 

 

 

iet

f’gamma-GT,

 

phosphatase fid-

 

 

 

 

żieda fil-

 

demm, tnaqqis fil-

 

 

 

 

krejatinina

 

piż

 

 

 

Korriment,

 

 

Korriment, uġigħ

 

 

 

avvelenament u

 

 

fis-sit tal-injezzjoni

 

 

 

komplikazzjoni

 

 

 

 

 

 

jiet ta’ xi

 

 

 

 

 

 

proċedura

 

 

 

 

 

 

**Ara taħt għall-aktar informazzjoni

 

 

 

 

†Identifikati minn esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq.

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

Ipokalċimija

Tnaqqis fit-tneħħija tal-kalċju mill-kliewi jista’ jkun akkumpanjat minn tnaqqis fil-livelli ta’ fosfat fis- serum li ma jeħtieġx miżuri terapewtiċi. Il-livell ta’ kalċju fis-serum jista’ jinżel għal valuri ipokalċemiċi.

Marda li tixbaħ lill-influwenza

Kienet osservata sindrome li tixbaħ lill-influwenza li tikkonsisti minn deni, sirdat, uġigħ fl-għadam u/jew fil-muskoli. F’ħafna każijiet ma kienx meħtieġ trattament speċifiku u s-sintomi għaddew wara ftit sigħat/ġranet.

Osteonekrosi tax-xedaq

Każijiet ta’ osteonekrosi tax-xedaq ġew irrappurtati, b’mod predominanti f’pazjenti tal-kanċer ikkurati bi prodotti mediċinali li jinibixxu l-assorbiment tal-għadam, bħal ibandronic acid (ara sezzjoni 4.4). Każijiet ta’ ONJ ġew irrapportati fl-ambjent ta’ wara t-tqegħid fis-suq għal ibandronic acid.

Infjammazzjoni fl-għajnejn

Avvenimenti ta’ infjammazzjoni fl-għajnejn bħal uveite, episklerite u sklerite kienu rrappurtati b’ibandronic acid. F’xi każijiet, dawn l-avvenimenti ma fiequx qabel il-waqfien ta’ ibandronic acid.

Reazzjoni/xokk anafilattiku

Każijiet ta’ reazzjoni/xokk anafilattiku, inkluż avvenimenti fatali, kienu irrappurati f’pazjenti ttrattati b’ibandronic acid fil-vini.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Sa issa ma hemm l-ebda esperjenza ta’ avvelenament akut b’Bondronat konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni. Minħabba li fi studji b’dożi għolja ta’ qabel l-użu kliniku, kemm il-kliewi kif ukoll il- fwied instabu li kienu organi li setgħu kienu milquta minn tossiċita, il-funzjoni tal-kliewi u tal-fwied għandha tiġi mmonitorjata. Ipokalċimija li tkun klinikament rilevanti għandha tkun ittrattatapermezz ta’ amministrazzjoni ġol-vina ta’ calcium gluconate.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Prodotti mediċinali għa trattament ta’ mard fl-għadam, bisfosfonat, Kodiċi ATC: M05BA06.

Ibandronic acid jappartjeni għall-grupp ta’ komposti magħrufa bħala bisfosfonati li jaħdmu speċifikament fuq l-għadam. L-azzjoni selettiva tagħhom fuq it-tessut tal-għadam hija bbażata fuq l- affinità għolja tal-bisfosfonati għall-minerali fl-għadam. Il-bisfosfonati jaħdmu b illi jinibixx l-attività tal-osteoclasts, għalkemm il-mekkaniżmu preċiż għadu mhuwiex ċar.

In vivo, ibandronic acid jimpedixxi l-qerda tal-għadam stimulata b’mod sperimentali u kkawżata bil- waqfien tal-funzjoni tal-gonadi, retinojdi, tumuri jew estratti tat-tumuri. L-inibizzjoni ta’ assorbiment endoġenu tal-għadam ġiet dokumentata wkoll permezz ta’ studji kinetiċi ta’ 45Ca u r-reħa ta’tetracycline radjuattiv li qabel kien inkorporat fl-iskeletru.

F’dożi li kienu ogħla mhux ħażin minn dożi effettivi farmakoloġikament, ibandronic acid ma kellu l- ebda effett fuq il-mineralizzazzjoni ta’ l-għadam.

Assorbiment tal-għadam ikkawżat minn mard malinn huwa kkaratterizzat minn assorbiment eċċessiv tal-għadam li mhuwiex ibbilanċjat minn formazzjoni adegwata tal-għadam. ibandronic acid jinibixxi selettivament l-attività tal-osteoclasts, inaqqas l-assorbiment tal-għadam u b’hekk inaqqas il- komplikazzjonijiet skeletriċi tal-marda malinna.

Studji kliniċi fit-trattament ta’ l-iperkalċimija kkawżata minn tumur

Studji kliniċi dwar iperkalċimija tat-tumur urew li l-effett inibitorju ta’ ibandronic acid fuq osteolisi kkawżata mit-tumur, u speċifikament fuq l-iperkalċimija kkawżata minn tumur, huwa kkaratterizzat minn tnaqqis fil-kalċju fis-serum u tneħħija tal-kalċju fl-awrina.

Fil-firxa tad-doża rakkomandata għat-trattament, ir-rati ta’ rispons li ġejjin, bl-intervalli ta’fiduċja rispettivi, intwerew fi provi kliniċi għall-pazjenti b’linja bażi ta’kalċju fis-serum ikkoreġut għall-

albumina ta’ 3.0 mmol/l wara rijidrattazzjoni adegwata.

 

% ta’ pazjenti b’rispons

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doża ta’ ibandronic acid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval ta’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konfidenza għolja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90%

 

 

 

Rata tar-rispons

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval ta’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konfidenza baxxa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doża ta’

 

% ta’ Pazjenti li

Intervall ta’

 

 

Ibandronic

 

kellhom Rispons

Fiduċja ta’ 90%

 

acid

 

 

 

 

 

2 mg

44-63

 

 

 

4 mg

62-86

 

 

 

6 mg

64-88

 

 

 

Għal dawn il-pazjenti u dożaġġi, iż-żmien medjan sabiex tintlaħaq in-normokalċemija kien ta’ bejn 4 u 7 ijiem. Iż-żmien medjan sa biex il-livell jerġa jogħla (ir-ritorn għal-livelli ta’ ‘l fuq minn 3 mmol/l ta’ kalċju fis-serum ikkoreġut għall-albumina) kien ta’ 18 – 26 ġurnata.

Studji kliniċi fil-prevenzjoni ta’ episodji skeletriċi fil-pazjenti bil-kanċer tas-sider u metastasi fl- għadam

Studji kliniċi f’pazjenti b’kanċer tas-sider u metastasi fl-għadam urew li hemm effett inibitorju dipendenti mid-doża fuq l-osteolisi tal-għadam, espress b’markaturi ta’ assorbiment ta’ l-għadam, u effett dipendenti mid-doża fuq reazzjonijiet skeletriċi.

Il-prevenzjoni ta’ reazzjonijiet skeletriċi f’pazjenti b’kanċer tas-sider u metastasifl-għadam b’ibandronic acid 6 mg amministrat ġol-vina ġiet stmata fi prova waħda randomised ikkontrollata bil- plaċebo ta’ fażi III li damet 96 ġimgħa. Pazjenti femminili b’kanċer tas-sider u metastasifl-għadam ikkonfermat radjulogikament kienu randomised biex jirċievu l-plaċebo (158 pazjent) jew 6 mg ibandronic acid (154 pazjent). Ir-riżultati ta’ din il-prova huma miġbura fil-qosor hawn taħt.

Punti finali primarji ta l-effikaċja

Il- punt finali primarju tal- prova kien ir-rata tal-perjodu tal-morbidità skeletrika (SMPR- skeletal morbidity period rate). Dan kien punt finali kompost li kellu l-episodji relatati ma’ l-iskeletru (SREs - skeletal related events) li ġejjin bħala sottokomponenti tiegħu:

-radjuterapija fl-għadam għat-trattament ta’ fratturi/fratturi imminenti

-kirurġija fl-għadam għat-trattament ta’ fratturi

-fratturi vertebrali

-fratturi mhux vertebrali

L-analizi tal-SMPR kienet aġġustata għall-ħin u kien ikkunsidrat li wieħed jew aktar avvenimenti li seħħew f’perjodu singolu ta’ 12-il ġimgħa seta’ kien potenzjalment relatat. Avvenimenti multipli kienu għalhekk, magħduda biss darba għall-iskopijiet ta’ din l-analiżi. Dejta minn dan l-istudju wriet vantaġġ sinifikanti għal ibandronic acid 6 mg ġol-vina fuq il-plaċebo biex inaqqas SREs mkejla b’SMPR aġġustat għall-ħin (p=0.004). In-numru ta’ SREs ukoll kien imnaqqas b’mod sinifikanti b’ibandronic acid 6 mg u kien hemm tnaqqis ta’ 40% fir-riskju ta’ SRE fuq il-plaċebo (riskju relattiv 0.6, p =0.003). Riżultati tal-effikaċja huma miġbura fil-qosor f’Tabella 2.

Tabella 2 Riżultati tal-Effikaċja (Pazjenti b’Kanċer tas-Sider b’Mard Metastatiku fl- Għadam)

 

Avvenimenti Kollha Relatati ma’ l-Iskeletru (SREs - Skeletal

 

Related Events)

 

 

 

 

 

 

 

Plaċebo

Ibandronic acid

valur p

 

n=158

6 mg n=154

 

SMPR (għal kull sena ta’ pazjent)

1.48

1.19

P=0.004

Numru ta’ avvenimenti (għal kull

3.64

2.65

P=0.025

pazjent)

 

 

 

Riskju relattiv ta’ SRE

-

0.60

P=0.003

Punti finali sekondarji tal-effikaċja

Titjib għall-aħjar fil-punteġg tal-uġigħ fl-għadam statistikament sinifikanti intwera għal ibandronic acid 6 mg ġol-vina meta mqabbel mal-plaċebo. It-tnaqqis fl-uġigħ kien b’mod konformi taħt il-linja bażi matul l-istudju kollu u kien akkumpanjat minn użu ta’ analġesiċi mnaqqas b’mod

sinifikanti meta mqabbel mal-plaċebo. Id-deterjorament fil-Kwalità tal-Ħajja kien sinifikatament inqas fil-pazjenti ttrattati b’ibandronic acid meta mqabbla mal-plaċebo. Sommarju f’ tabella ta’ dawn ir- riżultati sekondarji tal-effikaċja huwa ppreżentat f’Tabella 3.

Tabella 3 Riżultati Sekondarji ta’ l-Effikaċja (Pazjenti b’Kanċer tas-Sider b’MardMetastatiku tal-Għadam)

 

Plaċebo

Ibandronic acid 6 mg

Valur-p

 

n=158

n=154

 

Uġigħ fl-għadam *

0.21

-0.28

p<0.001

 

 

 

 

Użu analġesiku*

0.90

0.51

p=0.083

 

 

 

 

Kwalità tal-Ħajja *

-45.4

-10.3

p=0.004

* Bidla medja mill-linja bażi sa l-aħħar stima.

Kien hemm tnaqqis sinifikanti ta’ markaturi fl- awrina ta’ assorbiment tal-għadam (pyridinoline u deoxypyridinoline) f’pazjenti ttrattati b’ibandronic acid li kien statistikament sinifikanti meta mqabbel mal-plaċebo.

Fi studju f’130 pazjent b’kanċer metastatiku tas-sider, kienet imqabbla is-sigurtà ta’ ibandronic acid mgħoti bħala infużjoni fuq medda ta’ siegħa jew 15-il minuta. L-ebda differenza ma kienet osservata fl-indikaturi tal-funzjoni renali. Il-profil ta’ reazzjonijiet avversi totali ta’ ibandronic acid wara l- infużjoni ta’ 15-il minuta kien konsistenti mal-profil magħruf ta’ sigurtà għall-infużjonijiet fuq medda ta’ ħin itwal, u ma kien identifikat l-ebda tħassib ġdid dwar is-sigurtà relatat mal-użu ta’ ħin ta’ l- infużjoni ta’ 15-il minuta.

Ħin ta’ l-infużjoni ta’ 15-il minuta ma ġiex studjat f’pazjenti tal-kanċer bi tneħħija tal-krejatinina ta’ <50 ml/min.

Popolazzjoni pedjatrika (ara sezzjoni 4.2 u sezzjon 5.2)

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ ibandronic acid fit-tfal u l-adolexxenti b’età inqas minn 18-il sena ma ġewx determinati s’issa. Dejta mhux disponibbli.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Wara infużjoni ta’ sagħtejn (2) ta’ 2, 4 u 6 mg ta’ ibandronic acid il-parametri farmakokinetiċi huma fi proporzjon mad-doża.

Distribuzzjoni

Wara espożizzjoni sistemika fil-bidu tat-terapija, ibandronic acid jingħaqad malajr mal-għadam jew jitneħħa fl-awrina. Fil-bnedmin, il-volum apparenti tad-distribuzzjoni terminali huwa mill-inqas 90 l u l-ammont tad-doża li jilħaq l-għadam huwa stmat li huwa 40-50% tad-doża fiċ-ċirkolazzjoni. L- għaqda mal-proteini fil-plażma umana hija bejn wieħed u ieħor 87% f’konċentrazzjonijiet terapewtiċi, u għalhekk interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħrajn minħabba spostament mhuwiex probabbli.

Bijotrasformazzjoni

M’hemm l-ebda evidenza li ibandronic acid jiġi metabolizzat fl-annimali jew fil-bnedmin.

Eliminazzjoni

Il-firxa osservata ta’ half-lives apparenti hija wiesgħa u tiddependi fuq id-doża u s-sensittività tal- analażi, iżda l-half-life terminali apparenti ġeneralment hija fil-firxa ta’ 10-60 siegħa. Iżda, livelli bikrija fil-plażma jinżlu malajr, u jilħqu 10% tal valuri massimi fi żmien 3 u 8 sigħat wara amministrazzjoni ġol-vina jew orali rispettivament. L-ebda akkumulazzjoni sistematika ma ġiet

osservata meta ibandronic acid ġie amministrat ġol-vina darba kull 4 ġimgħat għal 48 ġimgħa lill- pazjenti b’mard metastatiku ta’ l-għadam.

It-tneħħija totali ta’ ibandronic acid hija baxxa b’livelli medji filfirxa ta’ 84-160 ml/min. It-tneħħija mill-kliewi (madwar 60 ml/min f’nisa f’saħħithom li għaddew mill-menopawża) hija responsabbli għal 50-60% tat-tneħħija totali u hija relatata mat-tneħħija tal-krejatinina. Id-differenza bejn it-tneħħija apparenti totali u dik mill-kliewi hija kkunsidrata li tirrifletti l-assorbiment mill-għadam.

Il-mogħdija ta’ sekrezzjoni ta’ tneħħija mill-kliewi ma jidhirx li tinkludi sistemi ta’ trasport aċidużi jew bażiċi involuti fl-eskrezzjoni ta’ sustanzi attivi oħra. Barra dan, ibandronic acid ma jinibixxix l- isoenzimi P450 maġġuri umani tal-fwied u ma jinduċix is-sistema taċ-ċitokromju P450 tal-fwied fil- firien.

Farmakokinetika f’popolazzjonijiet speċjali

Sess

Il-farmakokinetika ta’ ibandronic acid u l-biodisponibiltà huma simili kemm fl-irġiel kif ukoll fin-nisa.

Razza

M’hemmx evidenza ta’ differenzi interetniċi ta’ rilevanza klinika bejn l-Asjatiċi u l-Kawkasi fid- dispożizzjoni ta’ ibandronic acid. Hemm tagħrif limitata ħafna fuq pazjenti ta’ oriġini Afrikana.

Pazjenti b’indeboliment tal-kliewi

Espożizzjoni għal ibandronic acid f’pazjenti b’livelli varji ta’ indeboliment tal-kliewi hija relatata mat- tneħħija tal-krejatinina (CLcr - creatinine clearance). F’individwi b’indeboliment sever tal-kliewi (CLcr medja stmata = 21.2 ml/min), l-AUC0-24h medja aġġustata għad-doża żdiedet b’110% meta mqabbel ma’ voluntiera f’saħħithom. Fil-prova klinika tal-farmakoloġija WP18551, wara l-għotia ta’ doża waħda ta’ 6 mg (fuq medda ta’ 15-il minuta) ġol-vina, lAUC0-24 medja żdiedet b’14% u 86% rispettivament, f’individwi b’indeboliment ħafif (CLcr medja stmata =68.1 ml/min) u moderat (CLcr medja stmata =41.2 ml/min) tal-kliewi, meta mqabbla ma’ voluntiera f’saħħithom (CLcr medja stmata=120 ml/min). Cmax medja ma żdieditx f’pazjenti b’indeboliment ħafif tal-kliewi, u żdiedet bi

12% f’pazjenti b’indeboliment moderat tal-kliewi. L-ebda aġġustament fid-doża ma huwa meħtieġ għall-pazjenti b’indeboliment ħafif tal-kliewi (CLcr ≥50 u <80 ml/min). Għall-pazjenti b’indeboliment moderat tal-kliewi (CLcr ≥30 u <50 ml/min) jew b’indeboliment sever tal-kliewi (CLcr <30 mL /min) li qed jiġu ttrattati għall-prevenzjoni ta’ avvenimenti skeletriċi f’pazjenti b’kanċer tas-sider u mard metastatiku tal-għadam huwa rakkomandat aġġustament fid-doża (ara sezzjoni 4.2).

Pazjenti b’indeboliment tal-fwied (ara sezzjoni 4.2)

M’hemm l-ebda tagħrif farmakokinetiku għal ibandronic acid f’pazjenti li għandhom indeboliment tal- fwied. Il-fwied m’għandu l-ebda rwol sinifikanti fit-tneħħija ta’ ibandronic acid għax dan ma jiġix metabolizzat imma jitneħħa permezz tal-kliewi u b’assorbiment fl-għadam. Għalhekk aġġustament fid-doża mhuwiex neċessarju f’pazjenti b’indeboliment tal-fwied. Mhux hekk biss imma, peress li l- għaqda ta’ ibandronic acid mal-proteini hija madwar 87% f’konċentrazzjonijiet terapewtiċi, ipoprotejnimja f’mard sever fil-fwied x’aktarx ma twassalx għal żidiet ta’ sinifikat kliniku fil- konċentrazzjoni ħielsa fil-plażma.

Anzjani (ara sezzjoni 4.2)

F’analiżi multivarjata, ma nstabx li l-età kienet fattur indipendenti ta’ kwalunkwe parametru farmakokinetiku li ġie studjat. Hekk kif il-funzjoni renali tonqos bl-eta’, dan huwa l-uniku fattur li għandu jiġi kkunsidrat (ara sezzjoni indeboliment tal-kliewi).

Popolazzjoni pedjatrika (ara sezzjoni 4.2 u sezzjoni 5.1)

M’hemm l-ebda tagħrif fuq l-użu ta’ ibandronic acid f’pazjenti ta’ eta’ inqas minn 18-il sena.

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Fi studji mhux kliniċi ġew osservati effetti biss f’esposizzjonijiet ħafna aktar eċċessivi mill- esposizzjoni massima umana li jindikaw ftit rilevanza għall-użu kliniku. Bħall-bisfosfonati l-oħra, il- kilwa ġiet identifikata bħala l-organu primarju fil-mira ta’ tossiċità sistemika.

Mutaġeniċità/Karċinoġeniċità:

L-ebda indikazzjoni ta’ potenzjal karċinoġeniku ma ġie osservat. Testijiet għal ġenotossiċità ma wrew l-ebda evidenza ta’ effetti fuq l-attività ġenetika għal ibandronic acid.

Tossiċità riproduttiva:

L-ebda evidenza ta’ tossiċità diretta fuq il-fetu jew effetti teratoġeniċi ma ġew osservati għal ibandronic acid fil-firien u fil-fniek ittrattati ġol-vina. Fi studji dwar l-effett fuq is-sistema riproduttiva fuq il-firien b’għoti mill-ħalq, l-effetti fuq il-fertilità kienu jikkonsistu minn żieda fit-telf qabel l- impjantazzjoni b’livelli ta’ dożi ta’ 1 mg/kg/jum u ogħla. Fi studji dwar l-effett fuq is-sistema riproduttiva fuq il-firien b’għoti fil-vina, ibandronic acid naqqas l-għadd tal-isperma b’dożi ta’ 0.3 u 1 mg/kg/jum u naqqas il-fertilità fl-irġiel b’1 mg/kg/jum u fin-nisa b’1.2 mg/kg/jum. Effetti mhux mixtieqa ta’ ibandronic acid fi studji ta’ tossiċità riproduttiva fil-far kienu dawk mistennija għal din il- klassi ta’ prodotti mediċinali (bisfosfonati). Dawn jinkludu numru iżgħar ta’ siti ta’ impiantazzjoni, interferenza fil-ħlas naturali (distoċja), żieda fil-varjazzjonijiet vixxerali (sindromu tal-uretru pelviku renali) u anomaliji fis-snien fil- frieħ F1 fil-firien.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Sodium chloride

Sodium acetate trihydrate

Acetic acid glaċjat

Ilma għall-injezzjonijiet

6.2Inkompatibbilitajiet

Biex jiġu evitati inkompatabiltajiet potenzjali, ibandronic acid konċentrat għal soluzzjoni għall- infużjoni għandu jiġi dilwit biss ma’ soluzzjoni ta' sodium chloride isotonika jew soluzzjoni ta' 5% glucose.

Ibandronic acid konċentrat għal soluzzjoni għal infużjoni m’għandux jitħallat ma’ soluzzjonijiet li fihom il-kalċju.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Sentejn

Wara dilwizzjoni:

L-istabilità kimika u fiżika waqt l-użu wara dilwizzjoni f'soluzzjoni ta' 0.9% sodium chloride jew f'soluzzjoni ta' 5% glucose intweriet għal 36 siegħa f'25°C u f'2°C sa 8°C

Minn aspett mikrobijoloġiku, is-soluzzjoni għal infużjoni għandha tintuża immedjatament. Jekk ma tintużax immedjatament, il-perjodu u l-kundizzjonijiet tal-ħażna qabel l-użu huma r-responsabilità ta’ min jużah u normalment ma jkunx ta’ iktar minn 24 siegħa f’temperatura ta’ bejn 2°C – 8°C, sakemm id-dilwizzjoni ma sseħħx f’kundizzjoni asettika kontrollata u vvalidata.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Din il-mediċina m’għandhiex bżonn ħażna speċjali.

Għall-kondizzjonijiet ta' ħażna wara d-dilwizzjoni tal-prodott mediċinali, ara sezzjoni 6.3.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Kunjett tal-ħġieġ ta' 6 ml (tip I) bi stopper tal-fluorotec u gomma u siġilli tal-aluminju b'tapp kulur il- lavandra tat-tip 'flip-off'. Jiġi f’pakketti li fihom kunjett 1.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

Ir-reħa ta’ farmaċewtiċi fl-ambjent għandha tiġi minimizzata.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Accord Healthcare Limited

Sage House

319, Pinner Road

North Harrow

Middlesex HA1 4HF

Ir-Renju Unit

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/12/798/001

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni : 19- novembru-2012

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Ibandronic acid Accord 6 mg konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni.

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kunjett wieħed b'6 ml konċentrat għal soluzzjoni għal infużjoni fih 6 mg ibandronic acid (bħala sodium monohydrate).

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni.

Soluzzjoni ċara, bla kulur.

4. TAGĦRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Ibandronic acid huwa indikat fl-adulti għall-

-Prevenzjoni ta’ avvenimenti skeletriċi (fratturi patoloġiċi, komplikazzjonijiet fl-għadam li jirrikjedu radjuterapija jew kirurġija) f’pazjenti b’kanċer tas-sider u metastasi fl-għadam

-Trattament tal-iperkalċimija kkawżata minn tumuri bi jew mingħajr metastasi

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pazjenti kkurati b’ibandronic acid għandhom jingħataw il-fuljett ta’ tagħrif u l-kard ta’ twissija tal- pazjent.

Terapija b’ibandronic acid għandha tinbeda biss minn tobba li għandhom esperjenza fit- trattament tal- kanċer.

Pożoloġija

Prevenzjoni ta’ episodji skeletriċi f’pazjenti b’kanċer tas-sider u metastasi fl-għadam

Id-doża rakkomandata għall-prevenzjoni ta’ avvenimenti skeletriċi f’pazjenti b’kanċer tas-sider u metastasifl-għadam hija ta’ 6 mg b ħalainjezzjoni fil-vini li tingħata kull 3-4 ġimgħat. Id-doża għandha tiġi infuża fuq medda ta’ mill-anqas 15-il minuta.

Ħin ta’ infużjoni iqsar ( i.e. 15-il minuta) għandu jintuża biss għall-pazjenti b’funzjoni renali normali jew indeboliment renali ħafif. M’hemmx tagħrif disponibbli li jikkaratterizza l-użu ta’ ħin ta’ infuzjoni iqsar f’pazjenti bi tneħħija ta’ krejatinina taħt 50 ml/min. It-tobba għandhom jaraw is- sezzjoni Pazjenti b’indeboliment tal-kliewi (ara sezzjoni 4.2) għalrakkomandazzjonijiet dwar id- dożaġġ u l-għoti f’dan il-grupp ta’ pazjenti.

Trattament tal-iperkalċimija kkawżata minn tumur

Qabel it-trattament b’ibandronic acid il-pazjent għandu jiġi idratat mill-ġdid biżżejjed b’soluzzjoni ta’ 9 mg/ml (0.9%) sodium chloride. Għandha tiġi kkunsidrata s-severità ta’ l-iperkalċimija kif ukoll it-tip tat-tumur. B’mod ġenerali pazjenti b’metastasi osteolitika fl-għadam jirrikjedu dożi aktar baxxi minn pazjenti b’iperkalċimija tat-tip umorali. Fil-parti l-kbira tal-pazjenti b’iperkalċimija severa

(kalċju fis-serum ikkoreġut għall-albumina*>3 mmol/l jew > 12 mg/dl) doża waħda ta’ 4 mg hija adegwata. F’pazjenti b’iperkalċimija moderata (kalċju fis-serum ikkoreġut għall-albumina <3 mmol/l jew < 12 mg/dl) 2 mg hija doża effettiva. L-għola doża użata fi provi kliniċi kienet ta’ 6 mg iżda din id-doża ma żżid l-ebda benefiċċju ieħor f’termini ta’ effikaċja.

* Nota: il-konċentrazzjonijiet tal-kalċju fis-serum ikkoreġut għall-albumina huma kkalkulati kif ġej:

Kalċju fis-serum ikkoreġut

=

 

kalċju fis-serum (mmol/l) - [0.02 x albumina (g/l)] + 0.8

għall-albumina (mmol/l)

 

 

 

 

 

Jew

 

Kalċju fis-serum ikkoreġut

=

 

kalċju fis-serum (mg/dl) + 0.8 x [4 - albumina (g/dl)]

għall-albumina (mg/dl)

 

 

 

 

 

 

Biex taqleb il-valur tal-kalċju fis-serum ikkoreġut għall-albumina minn mmol/l għal mg/dl,

immultiplika b’4.

 

 

 

Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet livell għoli ta’ kalċju fis-serum jista’ jitnaqqas għal livell normali f’7 ijiem. Iż-żmien medju sa biex il-livell jerġa jogħla (ir-ritorn għal-livelli ta’ 'l fuq minn 3 mmol/l ta’ kalċju fis-serum ikkoreġut għall-albumina) kien ta’ 18-19-il ġurnata b'dożi ta’ 2 mg u 4 mg. Iż-żmien medju biex il-livell jerġa jogħla kien ta’ 26 ġurnata b’doża ta’ 6 mg.

Numru limitat ta’ pazjenti (50 pazjent) irċevew it-tieni infużjoni għall-iperkalċimija. Trattament ripetut jista’ jiġi kkunsidrat f’każ ta’ iperkalċimija rikorrenti jew effikaċja insuffiċjenti.

Ibandronic Acid konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni għandu jingħata bħala infużjoni fil-vini fuq medda ta’ sagħtejn.

Popolazzjonijiet speċjali

Pazjenti b’indeboliment tal-fwied

L-ebda aġġustament fid-doża ma huwa meħtieġ (ara sezzjoni 5.2).

Pazjenti b’indeboliment tal-kliewi

L-ebda aġġustament fid-doża ma huwa meħtieġ għall-pazjenti b’indeboliment ħafif tal-kliewi

(CLcr ≥50 u <80 ml/min). Għall-pazjenti b’indeboliment moderat tal-kliewi (CLcr ≥ 30 u <50 ml/min) jew b’indeboliment sever tal-kliewi (CLcr <30 ml/min) li qed jiġu ttrattati għall-prevenzjoni ta’ avvenimenti skeletriċi f’pazjenti b’kanċer tas-sider u mard metastatiku tal-għadam għandhom jiġu segwiti r-rakkomandazzjonijiet ta’ dożaġġ li ġejjin (ara sezzjoni 5.2):

Tneħħija tal-

 

Dożaġġ

Volum tal-infużjoni 1 u Ħin 2

Krejatinina (ml/min)

 

 

 

50 CLcr<80

6 mg

(6 ml ta’ konċentrat għal

100 ml fuq 15-il minuta

 

soluzzjoni għall-infużjoni)

 

 

 

30 CLcr <50

4 mg

(4 ml ta’ konċentrat għal

500 ml fuq siegħa

 

soluzzjoni għall-infużjoni)

 

 

 

<30

2 mg

(2 ml ta’ konċentrat għal

500 ml fuq siegħa

 

soluzzjoni għall-infużjoni)

 

 

 

1Soluzzjoni ta’ 0.9% sodium chloride jew soluzzjoni ta’ 5% glucose

2Għoti kull 3 sa 4 ġimgħat

Ħin tal-infużjoni ta’ 15-il minuta ma ġiex studjat f’pazjenti tal-kanċer bi CLcr < 50 ml/min.

Popolazzjoni anzjana (> 65 sena)

L-ebda aġġustament fid-doża ma huwa meħtieġ (ara sezzjoni 5.2).

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ ibandronic acid fit-tfal u l-adolexxenti b’età inqas minn 18-il sena ma ġewx determinati s’issa. Dejta mhux disponibbli (ara sezzjoni 5.1 u sezzjoni 5.2).

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Għall-għoti ġol-vini.

Il-kontenut tal-kunjett għandu jintuża kif ġej:

Prevenzjoni ta’ Avvenimenti Skeletriċi - miżjud ma’ 100 ml ta’ soluzzjoni isotonika ta’ sodium chloride jew 100 ml ta’ soluzzjoni ta’ 5% dextrose u infuż fuq mill-inqas 15-il minuta. Ara wkoll is-sezzjoni dwar id-doża fuq għal pazjenti b’indeboliment tal-kliewi

Trattament ta’ iperkalċimija kkawżata minn tumur - miżjud ma’ 500 ml ta’ soluzzjoni isotonika ta’ sodium chloride jew 500 ml ta’ soluzzjoni ta’ 5% dextrose u infuż fuq medda ta’ sagħtejn

Għall-użu ta’ darba biss. Għandha tintuża biss soluzzjoni ċara mingħajr frak.

Ibandronic acid Accord konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni għandu jingħata bħala infużjoni ġol-vini.

Għandu jkun hemm attenzjoni biex ma tagħtix Ibandronic acid Accord konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni permezz ta’ għoti ġewwa arterja jew ħdejn vina għax dan jista’ jwassal għal ħsara lit- tessut.

4.3

Kontraindikazzjonijiet

-

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti

 

elenkati fis-sezzjoni 6.1

-

Ipokalċimija

4.4

Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Pazjenti b’disturbi fil-metaboliżmu tal-għadam u tal-minerali

Ipokalċimija u disturbi oħra fil-metaboliżmu tal-għadam u l-minerali għandhom jiġu ttrattati b’mod effettiv qabel il-bidu ta’ terapija b’ibandronic acid għall-mard metastatiku tal-għadam.

Konsum adegwat ta’ kalċju u vitamina D huwa importanti għall-pazjenti kollha. Il-pazjenti għandhom jirċievu kalċju u/jew vitamina D supplementari jekk it-teħid mid-dieta mhux adegwat.

Reazzjoni/xokk anafilattiku

Każijiet ta’ reazzjoni/xokk anafilattiku, inkluż avvenimenti fatali, kienu irrappurati f’pazjenti ttrattatib’ibandronic acid fil-vini.

Appoġġ mediku u miżuri ta’ monitoraġġ xierqa għandhom ikunu disponibbli minnufih meta tingħata injezzjoni fil-vini ta’ ibandronic acid. Jekk isseħħ reazzjoni anafilattika jew xi reazzjoni severa ta’ sensittività eċċessiva/allerġika oħra, waqqaf l-injezzjoni immedjatament u ibda trattament xieraq.

Osteonekrosi tax-xedaq

Osteonekrosi tax-xedaq (ONJ) ġiet irrappurtata b’mod rari ħafna fl-ambjent ta’ wara t-tqegħid fis-suq f’pazjenti li jirċievu ibandronic acid għal indikazzjonijiet onkoloġiċi (ara sezzjoni 4.8).

Il-bidu tal-kura jew ta’ kors ġdid ta’ kura għandhom jiġu ttradjati f’pazjenti b’leżjonijiet tat-tessut artab miftuħin mhux imfejqa fil-ħalq.

Eżaminazzjoni tas-snien b’dentistrija preventiva u valutazzjoni tal-benefiċċju u r-riskju huma rrakkomandati qabel it trattament b’ibandronic acid f’pazjenti li għandhom fatturi ta’ riskju oħra.

Il-fatturi tar-riskju li ġejjin għandhom jiġu kkunsidrati meta ssir evalwazzjoni tar-riskju ta’ pazjent li jiżviluppa ONJ:

-il-qawwa tal-prodott mediċinali li jinibixxi l-assorbiment tal-għadam (riskju ogħla ta’ komposti qawwija ħafna), mod ta’ kif u mnejn jingħata (riskju ogħla ta’ għoti b’injezzjoni) u doża kumulattiva ta’ terapija tal-assorbiment tal-għadam

-kanċer, kundizzjonijiet li fl-istess waqt idgħajfu l-pazjent (eż. enemija, koagulopatiji, infezzjoni), tipjip

-terapiji konkomittanti: kimoterapija, inibituri anġjoġenesi, radjuterapija għar-ras u l-għonq

Iġjene batuta orali, mard perjodontali, dentaturi li ma joqogħdux sew, storja ta’ mard tas-snien, proċeduri dentali invażivi eż. qlugħ tas-snien.

Il-pazjenti kollha għandhom ikunu mħeġġa li jżommu iġjene orali tajba, ikollhom spezzjonijiet dentali regolari u minnufih jirrapportaw kwalunkwe sintomu orali bħal mobilità dentali, uġigħ jew nefħa, jew nuqqas ta’ fejqan ta’ selħiet jew rilaxx waqt il-kura b’ibandronic acid. Waqt li jkunu fuq il-kura, għandhom jitwettqu proċeduri dentali invażivi biss wara konsiderazzjoni xierqa u għandhom jiġu evitati qrib l-għoti ta’ ibandronic acid.

Il-pjan ta’ ġestjoni tal-pazjenti li jiżviluppaw ONJ għandu jiġi stabbilit b’kollaborazzjoni mill-qrib bejn it-tabib kuranti u dentist jew kirurgu orali b’esperjenza f’ONJ. Għandha titqies interruzzjoni temporanja tal-kura b’ibandronic acid sakemm il-kundizzjoni tissolva u l-fatturi tar-riskju li jikkontribwixxu jitnaqqsu fejn hu possibbli.

Osteonekrosi tal-kanal estern tas-smigħ

L-osteonekrosi tal-kanal estern tas-smigħ kienet irrapportata bil-bisfosfonati, ġeneralment assoċjata ma’ terapija fit-tul. Il-fatturi tar-riskju possibbli għall-osteonekrosi tal-kanal estern tas-smigħ jinkludu użu ta’ sterojdi u kimoterapija u/jew fatturi tar-riskju lokali bħal infezzjoni jew trawma. Il-possibilità tal-osteonekrosi tal-kanal estern tas-smigħ għandha tiġi kkunsidrata f’pazjenti li jirċievu l-bisfosfonati li jippreżentaw b’sintomi tal-widnejn inkluż infezzjonijiet kroniċi tal-widna.

Ksur mhux tipiku tal-għadma tal-wirk

Ksur subtrochanteric u diaphyseal mhux tipiku tal-għadma tal-wirk kien irrappurtat bit-terapija tal- bisphosphonate, l-aktar f’pazjenti li kienu qed jirċievu trattamentgħal tul ta’ żmien għall-osteoporożi. Dan il-ksur transversali jew qasir u mmejjel jista’ jseħħ matul l-għadma kollha tal-wirk minn eżatt taħt il-lesser trochanter sa eżatt fuq is-supracondylar flare. Dan il-ksur iseħħ wara xi daqqa ħafifa jew mingħajr ma jkun hemm l-ebda impatt u xi pazjenti jkollhom uġigħ fil-koxxa jew fl-irqiq ta’ bejn il- koxxa u ż-żaqq, li ħafna drabi jkun assoċjat ma’ karatteristiċi ta’ ksur minn stress f’immaġini, minn ġimgħat sa xhur qabel ma l-pazjent ikollu ksur totali tal-għadma tal-wirk. Spiss il-ksur ikun fuq iż-

żewġ naħat; għaldaqstant il-wirk oppost għandu jiġi eżaminat f’pazjenti ttrattati bil-bisphosphonates li kellhom ksur fil-parti vertikali u twila tal-wirk. Kien irrappurtat ukoll li dan il-ksur ma jfieqx sew.

F’pazjenti maħsuba li għandhom ksur mhux tipiku tal-għadma tal-wirk, għandu jiġi kkunsidrat twaqqif tat-terapija bil-bisphosphonate sakemm il-pazjent issirlu evalwazzjoni, fuq bażi ta’ stima individwali ta’ benefiċċju u riskju.

Waqt trattament bil-bisphosphonates il-pazjenti għandhom jiġu mwissija biex jirrappurtaw kwalunkwe uġigħ fil-koxxa, fil-ġenbejn jew fl-irqiq ta’ bejn iż-żaqq u l-koxxa u kull pazjent li jkollu sintomi bħal dawn għandha ssirlu evalwazzjoni għal ksur mhux komplut tal-għadma tal-wirk.

Pazjenti b’indeboliment renali

Studji kliniċi ma wrewx evidenza ta’ deterjorazzjoni fil-funzjoni renali b’terapija fit-tul ta’ ibandronic acid. Madankollu, skont l-eżami kliniku tal-pazjent individwali, huwa rakkomandat li jsir monitoraġġ tal-funzjoni renali, tal-kalċju fis-serum, tal-fosfat u tal-manjesju f’pazjenti li jiġu ttrattati b’ibandronic acid (ara sezzjoni 4.2).

Pazjenti b’indeboliment tal-fwied

Minħabba li ma hemm l-ebda informazzjoni klinika, rakkomandazzjonijiet fuq id-doża ma jistgħux jingħataw lill-pazjenti b’insuffiċjenza severa tal-fwied (ara sezzjoni 4.2).

Pazjenti b’indeboliment tal-qalb

Idratazzjoni żejda għandha tiġi evitata f’pazjenti b’riskju ta’ insuffiċjenza tal-qalb.

Pazjenti b’sensittività eċċessiva magħrufa għal bisphosphonates oħrajn

Għandu jkun hemm attenzjoni f’pazjenti b’sensittività eċċessiva magħrufa għal bisphosphonates oħrajn.

Eċċipjenti b’effett magħruf

Dan il-prodott mediċinali fih inqas minn 1 mmol ta' sodium (23 g) kull kunjett, jiġifieri huwa 'essenzjalment mingħajr sodium'.

4.5 Prodotti mediċinali oħra li ma jaqblux ma’ dan

il-prodott u affarijiet oħra li jistgħu jibdlu l-effett farmaċewtiku tal-prodott

Interazzjonijiet metaboliċi mhux ikkunsidrati bħala probabbli peress li ibandronic acid ma jinibixxix l- isoenzimi P450 maġġuri umani tal-fwied u ntwera li ma jinduċix is-sistema taċ-ċitokromju P450 tal- fwied fil-firien (ara sezzjoni 5.2). Ibandronic acid huwa eliminat biss permezz ta’ eskrezzjoni mill- kliewi u ma jkollu l-ebda bijotrasformazzjoni.

Wieħed għandu joqgħod attent meta jingħataw bisfosfonati ma’ aminoglycosides, minħabba li ż-żewġ sustanzi jistgħu ibaxxu l-livelli ta’ kalċju fis-serum għal perjodi twal. Għandha tingħata attenzjoni wkoll għal possibbiltà ta’ esistenza ta’ ipomanjesimja simultanja.

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

M’hemmx tagħrif adegwat mill-użu ta’ ibandronic acid f’nisa tqal. Studji fil-firien urew tossiċità riproduttiva (ara sezzjoni 5.3). Ir-riskju potenzjali fil-bnedmin għadu mhux magħruf. Għalhekk, ibandronic acid m’għandux jintuża waqt it-tqala.

Treddigħ

Għadu mhux magħruf jekk ibandronic acid jitneħħiex fil-ħalib tal-bnedmin. Studji fuq firien li qed ireddgħu urew il-presenza ta’ livelli baxxi ta’ ibandronic acid fil-ħalib wara amministrazzjoni ġol- vina. Ibandronic acid m’għandux jintuża waqt it-treddigħ.

Fertilità

M’hemmx dejta dwar l-effetti ta’ ibandronic acid fil-bniedem. Fi studji dwar l-effett fuq is-sistema riproduttiva fuq il-firien b’għoti mill-ħalq, ibandronic acid naqqas il-fertilità. Fi studji fuq il-firien b’għoti fil-vini, ibandronic acid naqqas il-fertilità b’dożi għolja ta’ kuljum (ara sezzjoni 5.3).

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Fuq il-bażi tal-profil farmakodinamiku u farmakokinetiku u r-reazzjonijiet avversi rrappurtati, huwa mistenni li Ibandronic acid Accord ma jkollux effett jew li ftit li xejn ikollu effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-Profil tas-Sigurtà

L-aktar reazzjonijiet avversi serji rrappurtati huma reazzjoni/xokk anafilattikaua, ksur mhux tipiku tal- għadma tal-wirk, osteonekrosi tax-xedaq, u infjammazzjoni fl-għajnejn (ara l-paragrafu “Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula” u sezzjoni 4.4).

Trattament ta’ iperkalċimija kkawżata minn tumur hija assoċjata l-aktar frekwenti ma’ żieda fit- temperatura tal-ġisem. Anqas frekwenti, huwa rrappurtat tnaqqis fil-kalċju tas-serum taħt il-firxa

normali (ipokalċimija). Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet mhux meħtieġ trattament speċifiku u s-sintomi jbattu wara ftit sigħat/ġranet.

Fil-prevenzjoni ta’ avvenimenti skeletriċi f’pazjenti b’kanċer tas-sider u metastasi fl-għadam, it- trattament huwa assoċjat l-aktar frekwenti ma astenja segwit minn żieda fit-temperatura tal-ġisem u wġigħ ta’ ras.

Ir-reazzjonijiet avversi huma elenkati skont il-klassi tas-sistemi u tal-organi MedDRA u l-kategorija ta’ frekwenza. Il-kategoriji ta’ frekwenza huma definiti bl-użu tal-konvenzjoni li ġejja: komuni ħafna (>1/10), komuni (≥ 1/100 sa < 1/10), mhux komuni (≥ 1/1,000 sa < 1/100), rari (≥ 1/10,000 sa < 1/1,000), rari ħafna (<1/10,000), mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-dejta disponibbli). F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, ir-reazzjonijiet avversi huma mniżżla skont is-serjetà tagħhom, bl-aktar serji jitniżżlu l-ewwel.

Tabella 1 Reazzjonijiet Avversi Irrappurtati mill-Għoti fil-vini ta’ Ibandronic Acid

Klassi tas-

Komuni

Mhux komuni

Rari

Rari ħafna

Mhux

Sistemi u tal-

 

 

 

 

magħrufa

Organi

 

 

 

 

 

Infezzjonijiet u

Infezzjoni

Ċistite, vaġinite,

 

 

 

infestazzjonijiet

 

infezzjoni kkawżata

 

 

 

 

 

mill-moffa fil-ħalq

 

 

 

Neoplażmi

 

Neoplażma beninna

 

 

 

beninni,

 

fil-ġilda

 

 

 

malinni u dawk

 

 

 

 

 

mhux

 

 

 

 

 

speċifikati

 

 

 

 

 

Disturbi tad-

 

Anemija, diskrasja

 

 

 

demm u tas-

 

tad-demm

 

 

 

sistema

 

 

 

 

 

limfatika

 

 

 

 

 

Disturbi fis-

 

 

 

Sensittività

Aggravar

sistema immuni

 

 

 

eċċessiva†,

tal-ażżma

 

 

 

 

bronkospażm

 

 

 

 

 

u†,

 

 

 

 

 

anġjoedima†,

 

 

 

 

 

reazzjoni/xok

 

 

 

 

 

k

 

 

 

 

 

anafilattiku†

 

 

 

 

 

**

 

Disturbi fis-

Disturb fil-

 

 

 

 

sistema

paratirojde

 

 

 

 

endokrinarja

 

 

 

 

 

Disturb i fil-

Ipokalċimija**

Ipofosfatimija

 

 

 

metaboliżmu u

 

 

 

 

 

n-nutrizzjoni

 

 

 

 

 

Disturbi

 

Disturb fl-irqad,

 

 

 

psikjatriċi

 

ansjetà, nuqqas ta’

 

 

 

 

 

stabbilità fl-

 

 

 

 

 

affezzjoni

 

 

 

Disturbi fis-

Uġigħ ta’ ras,

Disturb

 

 

 

sistema nervuża

sturdament,

ċerebrovaskulari,

 

 

 

 

disġewżja

leżjoni fl-għerq tan-

 

 

 

 

(perverżjoni

nerv, telf tal-

 

 

 

 

tat-togħma)

memorja,

 

 

 

 

 

emigranja,

 

 

 

 

 

nevralġija,

 

 

 

 

 

ipertonija,

 

 

 

 

 

iperestesija,

 

 

 

 

 

parestesija

 

 

 

 

 

ċirkumorali,

 

 

 

 

 

parosmija

 

 

 

Disturbi fl-

Katarretta

 

Infjammazz

 

 

għajnejn

 

 

joni fl-

 

 

 

 

 

għajnejn†*

 

 

 

 

 

*

 

 

Disturbi fil-

 

Telf ta’ smigħ

 

 

 

widnejn u fis-

 

 

 

 

 

sistema

 

 

 

 

 

labirintika

 

 

 

 

 

Klassi tas-

Komuni

Mhux komuni

Rari

Rari ħafna

Mhux

Sistemi u tal-

 

 

 

 

magħrufa

Organi

 

 

 

 

 

Disturbi fil-

Blokk tal-

Iskemija

 

 

 

qalb

bundle branch

mijokardijaka,

 

 

 

 

 

disturb

 

 

 

 

 

kardjovaskulari,

 

 

 

 

 

palpitazzjonijiet

 

 

 

Disturbi

Farinġite

Edima fil-pulmun,

 

 

 

respiratorji,

 

stridor

 

 

 

toraċiċi u

 

 

 

 

 

medjastinali

 

 

 

 

 

Disturbi gastro-

Dijarea,

Gastroenterite,

 

 

 

intestinali

rimettar,

gastrite,

 

 

 

 

dispepsja,

ulċerazzjoni fil-

 

 

 

 

uġigħ gastro-

ħalq, disfaġija,

 

 

 

 

intestinali,

kelite

 

 

 

 

disturb f’sinna

 

 

 

 

Disturbi fil-

 

Ġebel fil-marrara

 

 

 

fwied u fil-

 

 

 

 

 

marrara

 

 

 

 

 

Disturbi fil-

Disturb fil-

Raxx, alopeċja

 

Sindrome ta’

 

ġilda u fit-

ġilda, ekkimożi

 

 

Stevens-

 

tessuti ta’ taħt

 

 

 

Johnson†,

 

il-ġilda

 

 

 

Eritema

 

 

 

 

 

Multiforme†,

 

 

 

 

 

Dermatite bl-

 

 

 

 

 

Infafet†

 

Disturbi

Osteoartrite,

 

Ksur

Osteonekrosi

 

muskolu-

uġigħ fil-

 

subtrochant

tax-xedaq†**

 

skeletriċi u tat-

muskoli, uġigħ

 

eric u

Osteonekrosi

 

tessuti

fil-ġogi, disturb

 

diaphyseal

tal-kanal

 

konnettivi

fil-ġogi, uġigħ

 

mhux

estern tas-

 

 

fl-għadam

 

tipiku tal-

smigħ

 

 

 

 

għadma tal-

(reazzjoni

 

 

 

 

wirk †

avversa tal-

 

 

 

 

 

klassi tal-

 

 

 

 

 

bisfosfonat)

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-

 

Żamma tal-awrina,

 

 

 

kliewi u fis-

 

ċesta fil-kliewi

 

 

 

sistema

 

 

 

 

 

urinarja

 

 

 

 

 

Disturbi fis-

 

Uġigħ fil-pelvi

 

 

 

sistema

 

 

 

 

 

riproduttiva u

 

 

 

 

 

fis-sider

 

 

 

 

 

Disturbi

Deni, marda li

Ipotermja

 

 

 

ġenerali u

tixbaħ lill-

 

 

 

 

kondizzjonijiet

influwenza**,

 

 

 

 

ta’ mnejn

edima

 

 

 

 

jingħata

periferali,

 

 

 

 

 

astenja, għatx

 

 

 

 

Klassi tas-

Komuni

 

Mhux komuni

Rari

Rari ħafna

Mhux

Sistemi u tal-

 

 

 

 

 

magħrufa

Organi

 

 

 

 

 

 

Investigazzjonij

Żieda

 

Żieda fl-alkaline

 

 

 

iet

f’gamma-GT,

 

phosphatase fid-

 

 

 

 

żieda fil-

 

demm, tnaqqis fil-

 

 

 

 

krejatinina

 

piż

 

 

 

Korriment,

 

 

Korriment, uġigħ

 

 

 

avvelenament u

 

 

fis-sit tal-injezzjoni

 

 

 

komplikazzjoni

 

 

 

 

 

 

jiet ta’ xi

 

 

 

 

 

 

proċedura

 

 

 

 

 

 

**Ara taħt għall-aktar informazzjoni

 

 

 

 

†Identifikati minn esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq.

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

Ipokalċimija

Tnaqqis fit-tneħħija tal-kalċju mill-kliewi jista’ jkun akkumpanjat minn tnaqqis fil-livelli ta’ fosfat fis- serum li ma jeħtiġux miżuri terapewtiċi. Il-livell ta’ kalċju fis-serum jista’ jinżel għal valuri ipokalċemiċi.

Marda li tixbaħ lill-influwenza

Kienet osservata sindrome li tixbaħ lill-influwenza li tikkonsisti minn deni, sirdat, uġigħ fl-għadam u/jew fil-muskoli. F’ħafna każijiet ma kienx meħtieġ trattament speċifiku u s-sintomi għaddew wara ftit sigħat/ġranet.

Osteonekrosi tax-xedaq

Każijiet ta’ osteonekrosi tax-xedaq ġew irrappurtati, b’mod predominanti f’pazjentital-kanċer ikkurati bi prodotti mediċinali li jinibixxu l-assorbiment tal-għadam, bħal ibandronic acid (ara sezzjoni 4.4). Każijiet ta’ ONJ ġew irrapportati fl-ambjent ta’ wara t-tqegħid fis-suq għal ibandronic acid.

Infjammazzjoni fl-għajnejn

Avvenimenti ta’ infjammazzjoni fl-għajnejn bħal uveite, episklerite u sklerite kienu rrappurtati b’ibandronic acid. F’xi każijiet, dawn l-avvenimenti ma fiequx qabel il-waqfien ta’ ibandronic acid.

Reazzjoni/xokk anafilattiku

Każijiet ta’ reazzjoni/xokk anafilattiku, inkluż avvenimenti fatali, kienu irrappurati f’pazjenti ttrattati b’ibandronic acid fil-vini.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9 Doża eċċessiva

Sa issa ma hemm l-ebda esperjenza ta’ avvelenament akut b’ibandronic acid konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni. Minħabba li fi studji b’dożi għolja ta’ qabel l-użu kliniku, kemm il-kliewi kif ukoll il-fwied instabu li kienu organi li setgħu kienu milquta minn tossiċita, il-funzjoni tal-kliewi u tal-fwied għandha tiġi mmonitorjata. Ipokalċimija li tkun klinikament rilevanti għandha tkun ittrattata permezz ta’ amministrazzjoni ġol-vina ta’ calcium gluconate.

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Prodotti mediċinali għattrattament ta’ mard fl-għadam, bisfosfonat, Kodiċi ATC: M05BA06.

Ibandronic acid jappartjeni għall-grupp ta’ komposti magħrufa bħala bisfosfonati li jaħdmu speċifikament fuq l-għadam. L-azzjoni selettiva tagħhom fuq it-tessut tal-għadam hija bbażata fuq l- affinità għolja tal-bisfosfonati għall-minerali fl-għadam. Il-bisfosfonati jaħdmu billi jinibixxl-attività tal-osteoclasts, għalkemm il-mekkaniżmu preċiż għadu mhuwiex ċar.

In vivo, ibandronic acid jimpedixxi l-qerda tal-għadam stimulata b’mod sperimentali u kkawżata bil- waqfien tal-funzjoni tal-gonadi, retinojdi, tumuri jew estratti tat-tumuri. L-inibizzjoni ta’ assorbiment endoġenu tal-għadam ġiet dokumentata wkoll permezz ta’ studji kinetiċi ta’ 45Ca u r-reħa ta’ tetracycline radjuattiv li qabel kien inkorporat fl-iskeletru.

F’dożi li kienu ogħla mhux ħażin minn dożi effettivi farmakoloġikament, ibandronic acid ma kellu l- ebda effett fuq il-mineralizzazzjoni ta’ l-għadam.

Assorbiment tal-għadam ikkawżat minn mard malinn huwa kkaratterizzat minn assorbiment eċċessiv tal-għadam li mhuwiex ibbilanċjat minn formazzjoni adegwata tal-għadam. ibandronic acid jinibixxi selettivament l-attività tal-osteoclasts, inaqqas l-assorbiment tal-għadam u b’hekk inaqqas il- komplikazzjonijiet skeletriċi tal-marda malinna.

Studji kliniċi fit-trattament tal-iperkalċimija kkawżata minn tumur

Studji kliniċi dwariperkalċimija tat-tumur urew li l-effett inibitorju ta’ ibandronic acid fuq osteolisi kkawżata mit-tumur, u speċifikament fuq l-iperkalċimija kkawżata minn tumur, huwa kkaratterizzat minn tnaqqis fil-kalċju fis-serum u tneħħija tal-kalċju fl-awrina.

Fil-firxa tad-doża rakkomandata għat-trattament, ir-rati ta’ rispons li ġejjin, bl-intervalli ta’ fiduċja rispettivi, intwerew fi provi kliniċi għall-pazjenti b’linja bażi ta’kalċju fis-serum ikkoreġut għall- albumina ta’ > 3.0 mmol/l wara rijidrattazzjoni adegwata.

% ta’ pazjenti b’rispons

Doża ta’ ibandronic acid

Interval ta’

 

konfidenza għolja

 

90%

Rata tar-rispons

Interval ta’ konfidenza baxxa 90%

Doża ta’

% ta’ Pazjenti li

Intervall ta’

Ibandronic

kellhom Rispons

Fiduċja ta’ 90%

acid

 

 

2 mg

44-63

 

 

 

4 mg

62-86

 

 

 

6 mg

64-88

 

 

 

Għal dawn il-pazjenti u dożaġġi, iż-żmien medjan sa biex tintlaħaq in-normokalċemija kien ta’ bejn 4 u 7 ijiem. Iż-żmien medjan sa biex il-livell jerġa jogħla (ir-ritorn għal-livelli ta’ 'l fuq minn 3 mmol/l ta’ kalċju fis-serum ikkoreġut għall-albumina) kien ta’ 18 – 26 ġurnata.

Studji kliniċi fil-prevenzjoni ta’ episodji skeletriċi fil-pazjenti bil-kanċer tas-sider u metastasi fl- għadam

Studji kliniċi f’pazjenti b’kanċer tas-sider u metastasi fl-għadam urew li hemm effett inibitorju dipendenti mid-doża fuq l-osteolisi tal-għadam, espress b’markaturi ta’ assorbiment tal-għadam, u effett dipendenti mid-doża fuq reazzjonijiet skeletriċi.

Il-prevenzjoni ta’ reazzjonijiet skeletriċi f’pazjenti b’kanċer tas-sider u metastasi fl-għadam b’ibandronic acid 6 mg amministrat ġol-vina ġiet stmata fi prova waħda randomised ikkontrollata bil- plaċebo ta’ fażi III li damet 96 ġimgħa. Pazjenti femminili b’kanċer tas-sider u metasasi fl-għadam ikkonfermat radjulogikament kienu randomised biex jirċievu l-plaċebo (158 pazjent) jew 6 mg ibandronic acid (154 pazjent). Ir-riżultati ta’ din il-prova huma miġbura fil-qosor hawn taħt.

Punti finali primarji tal-effikaċja

Il- punt finali primarju tal-prova kien ir-rata tal-perjodu tal-morbidità skeletrika (SMPR - skeletal morbidity period rate). Dan kien punt finali kompost li kellu l-episodji relatati mal-iskeletru (SREs - skeletal related events) li ġejjin bħala sottokomponentitiegħu:

-radjuterapija fl-għadam għat-trattament ta’ fratturi/fratturi imminenti

-kirurġija fl-għadam għat-trattament ta’ fratturi

-fratturi vertebrali

-fratturi mhux vertebrali

L-analiżi tal-SMPR kienet aġġustata għall-ħin ukien ikkunsidrat li wieħed jew aktar avvenimenti li seħħew f’perjodu singolu ta’ 12-il ġimgħa seta’ kien potenzjalment relatat. Avvenimenti multipli kienu għalhekk, magħduda biss darba għall-iskopijiet ta’ din l-analiżi. Dejta minn dan l-istudju wriet vantaġġ sinifikanti għal ibandronic acid 6 mg ġol-vina fuq il-plaċebo biex inaqqas SREs imkejla b’SMPR aġġustat għall-ħin (p=0.004). In-numru ta’ SREs ukoll kien imnaqqas b’mod sinifikanti b’ibandronic acid 6 mg u kien hemm tnaqqis ta’ 40% fir-riskju ta’ SRE fuq il-plaċebo (riskju relattiv

0.6, p =0.003). Riżultati tal-effikaċja huma miġbura fil-qosor f’Tabella 2.

Tabella 2 Riżultati ta’ l-Effikaċja (Pazjenti b’Kanċer tas-Sider b’Mard Metastatiku fl- Għadam)

 

AvvenimentiKollha Relatati mal-Iskeletru (SREs - Skeletal

 

Related Events)

 

 

 

 

 

 

 

Plaċebo

Ibandronic acid

valur p

 

n=158

6 mg n=154

 

SMPR (għal kull sena ta’ pazjent)

1.48

1.19

P=0.004

Numru ta’ avvenimenti (għal kull

3.64

2.65

P=0.025

pazjent)

 

 

 

Riskju relattiv ta’ SRE

-

0.60

P=0.003

Punti finali sekondarji tal-effikaċja

Titjib għall-aħjar fil-punteġg tal-uġigħ fl-għadam statistikament sinifikanti intwera għal

ibandronic acid 6 mg ġol-vina meta mqabbel mal-plaċebo. It-tnaqqis fl-uġigħ kien b’mod konformi taħt il-linja bażi matul l-istudju kollu u kien akkumpanjat minn ’użu ta’ analġesiċi mnaqqas b’mod sinifikanti meta mqabbel mal-plaċebo. Id-deterjorament fil-Kwalità tal-Ħajja kien sinifikatament inqas fil-pazjenti ttrattati b’ibandronic acid meta mqabbla mal-plaċebo. Sommarju f’tabella ta’ dawn ir- riżultati sekondarji tal-effikaċja huwa ppreżentat f’Tabella 3.

Tabella 3 Riżultati Sekondarji tal-Effikaċja (Pazjenti b’Kanċer tas-Sider b’MardMetastatiku tal-Għadam)

 

Plaċebo

Ibandronic acid 6 mg

Valur-p

 

n=158

n=154

 

Uġigħ fl-għadam *

0.21

-0.28

p<0.001

 

 

 

 

Użu analġesiku*

0.90

0.51

p=0.083

 

 

 

 

Kwalità tal-Ħajja *

-45.4

-10.3

p=0.004

* Bidla medja mill-linja bażi sa l-aħħarstima.

Kien hemm tnaqqis sinifikanti ta’ markaturi fl-awrina ta’ assorbiment tal-għadam (pyridinoline u deoxypyridinoline) f’pazjenti ttrattati b’ibandronic acid li kien statistikament sinifikanti meta mqabbel mal-plaċebo.

Fi studju f’130 pazjent b’kanċer metastatiku tas-sider, kienet imqabbla is-sigurtà ta’ ibandronic acid mgħoti bħala infużjoni fuq medda ta’ siegħa jew 15-il minuta. L-ebda differenza ma kienet osservata fl-indikaturi tal-funzjoni renali. Il-profil ta’ reazzjonijiet avversi totali ta’ ibandronic acid wara l- infużjoni ta’ 15-il minuta kien konsistenti mal-profil magħruf ta’ sigurtà għall-infużjonijiet fuq medda ta’ ħin itwal, u ma kien identifikat l-ebda tħassib ġdid dwar is sigurtà relatat mal-użu ta’ ħin ta’ l- infużjoni ta’ 15-il minuta.

Ħin ta’ l-infużjoni ta’ 15-il minuta ma ġiex studjat f’pazjenti tal-kanċer bi tneħħija tal-krejatinina ta’ <50 ml/min.

Popolazzjoni pedjatrika (ara sezzjoni 4.2 u sezzjoni 5.2)

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ ibandronic acid fit-tfal u l-adolexxenti b’età inqas minn 18-il sena ma ġewx determinati s’issa. Dejta mhux disponibbli.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Wara infużjoni ta’ sagħtejn (2) ta’ 2, 4 u 6 mg ta’ ibandronic acid il-parametri farmakokinetiċi huma fi proporzjon mad-doża.

Distribuzzjoni

Wara espożizzjoni sistemika fil-bidu tat-terapija, ibandronic acid jingħaqad malajr mal-għadam jew jitneħħa fl-awrina. Fil-bnedmin, il-volum apparenti tad-distribuzzjoni terminali huwa mill-inqas 90 l u l-ammont tad-doża li jilħaq l-għadam huwa stmat li huwa 40-50% tad-doża fiċ-ċirkolazzjoni. L- għaqda mal-proteini fil-plażma umana hija bejn wieħed u ieħor 87% f’konċentrazzjonijiet terapewtiċi, u għalhekk interazzjoni bejn prodotti mediċinali oħrajn minħabba spostament mhuwiex probabbli.

Bijotrasformazzjoni

M’hemm l-ebda evidenza li ibandronic acid jiġi metabolizzat fl-annimali jew fil-bnedmin.

Eliminazzjoni

Il-firxa osservata ta’ half-lives apparenti hija wiesgħa u tiddependi fuq id-doża u s-sensittività ta’ l- analażi, iżda l-half-life terminali apparenti ġeneralment hija fil-firxa ta’ 10-60 siegħa. Iżda, livelli bikrija fil-plażma jinżlu malajr, u jilħqu 10% tal valuri massimi fi żmien 3 u 8 sigħat wara amministrazzjoni ġol-vina jew orali rispettivament. L-ebda akkumulazzjoni sistematika ma ġiet

osservata meta ibandronic acid ġie amministrat ġol-vina darba kull 4 ġimgħat għal 48 ġimgħa lill- pazjenti b’mard metastatiku tal-għadam.

It-tneħħija totali ta’ ibandronic acid hija baxxa b’livelli medji filfirxa ta’ 84-160 ml/min. It-tneħħija mill-kliewi (madwar 60 ml/min f’nisa f’saħħithom li għaddew mill-menopawża) hija responsabbli għal 50-60% tat-tneħħija totali u hija relatata mat-tneħħija tal-krejatinina. Id-differenza bejn it-tneħħija apparenti totali u dik mill-kliewi hija kkunsidrata li tirrifletti l-assorbiment mill-għadam.

Il-mogħdija ta’ sekrezzjoni ta’ tneħħija mill-kliewi ma jidhirx li tinkludi sistemi ta’ trasport aċidużi jew bażiċi involuti fl-eskrezzjoni ta’ sustanzi attivi oħra. Barra dan, ibandronic acid ma jinibixxix l- isoenzimi P450 maġġuri umani tal-fwied u ma jinduċix is-sistema taċ-ċitokromju P450 tal-fwied fil- firien.

Farmakokinetika f’popolazzjonijiet speċjali

Sess

Il-farmakokinetika ta’ ibandronic acid u l-bijodisponibilità huma simili kemm fl-irġiel kif ukoll fin- nisa.

Razza

M’hemmx evidenza ta’ differenzi interetniċi ta’ rilevanza klinika bejn l-Asjatiċi u l-Kawkasi fid- dispożizzjoni ta’ ibandronic acid. Hemm tagħrif limitata ħafna fuq pazjenti ta’ oriġini Afrikana.

Pazjenti b’indeboliment tal-kliewi

Espożizzjoni għal ibandronic acid f’pazjenti b’livelli varji ta’ indeboliment tal-kliewi hija relatata mat- tneħħija tal-krejatinina (CLcr - creatinine clearance). F’individwi b’indeboliment sever tal-kliewi (CLcr medja stmata = 21.2 ml/min), l-AUC0-24h medja aġġustata għad-doża żdiedet b’110% meta mqabbel ma’ voluntiera f’saħħithom. Fil-prova klinika tal-farmakoloġija WP18551, wara l-għoti ta’ doża waħda ta’ 6 mg (fuq medda ta’ 15-il minuta) ġol-vina, lAUC0-24 medja żdiedet b’14% u 86% rispettivament, f’individwi b’indeboliment ħafif (CLcr medja stmata =68.1 ml/min) u moderat (CLcr medja stmata =41.2 ml/min) tal-kliewi, meta mqabbla ma’ voluntiera f’saħħithom (CLcr medja stmata=120 ml/min). Cmax medja ma żdieditx f’pazjenti b’indeboliment ħafif tal-kliewi, u żdiedet bi

12% f’pazjenti b’indeboliment moderat tal-kliewi. L-ebda aġġustament fid-doża ma huwa meħtieġ għall-pazjenti b’indeboliment ħafif tal-kliewi (CLcr ≥50 u <80 ml/min). Għall-pazjenti b’indeboliment moderat tal-kliewi (CLcr ≥30 u <50 ml/min) jew b’indeboliment sever tal-kliewi (CLcr <30 mL /min) li qed jiġu ttrattati għall-prevenzjoni ta’ avvenimenti skeletriċi f’pazjenti b’kanċer tas-sider u mard metastatiku tal-għadam huwa rakkomandat aġġustament fid-doża (ara sezzjoni 4.2).

Pazjenti b’indeboliment tal-fwied (ara sezzjoni 4.2)

M’hemm l-ebda tagħrif farmakokinetiku għal ibandronic acid f’pazjenti li għandhom indeboliment tal- fwied. Il-fwied m’għandu l-ebda rwol sinifikanti fit-tneħħija ta’ ibandronic acid għax dan ma jiġix metabolizzat imma jitneħħa permezz tal-kliewi u b’assorbiment fl-għadam. Għalhekk aġġustament fid-doża mhuwiex neċessarju f’pazjenti b’indeboliment tal-fwied. Mhux hekk biss imma, peress li l- għaqda ta’ ibandronic acid mal-proteini hija madwar 87% f’konċentrazzjonijiet terapewtiċi, ipoprotejnimja f’mard sever fil-fwied x’aktarx ma twassalx għal żidiet ta’ sinifikat kliniku fil- konċentrazzjoni ħielsa fil-plażma.

Anzjani (ara sezzjoni 4.2)

F’analiżi multivarjata,ma nstabx li l-età kienet fattur indipendenti ta’ kwalunkwe parametru farmakokinetiku li ġie studjat. Hekk kif il-funzjoni renali tonqos bl-eta’, dan huwa l-uniku fattur li għandu jiġi kkunsidrat (ara sezzjoni indeboliment tal-kliewi).

Popolazzjoni pedjatrika (ara sezzjoni 4.2 u sezzjoni 5.1)

M’hemm l-ebda tagħrif fuq l-użu ta’ ibandronic acid f’pazjenti ta’ eta’ inqas minn 18-il sena.

5.3 Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Fi studji mhux kliniċi ġew osservati effetti biss f’esposizzjonijiet ħafna aktar eċċessivi mill- esposizzjoni massima umana li jindikaw ftit rilevanza għall-użu kliniku. Bħall-bisfosfonati l-oħra, il- kilwa ġiet identifikata bħala l-organu primarju fil-mira ta’ tossiċità sistemika.

Mutaġeniċità/Karċinoġeniċità:

L-ebda indikazzjoni ta’ potenzjal karċinoġeniku ma ġie osservat. Testijiet għal ġenotossiċità ma wrew l-ebda evidenza ta’ effetti fuq l-attività ġenetika għal ibandronic acid.

Tossiċità riproduttiva:

L-ebda evidenza ta’ tossiċità diretta fuq il-fetu jew effetti teratoġeniċi ma ġew osservati għal ibandronic acid fil-firien u fil-fniek ittrattati ġol-vina. Fi studji dwar l-effett fuq is-sistema riproduttiva fuq il-firien b’għoti mill-ħalq, l-effetti fuq il-fertilità kienu jikkonsistu minn żieda fit-telf qabel l- impjantazzjoni b’livelli ta’ dożi ta’ 1 mg/kg/jum u ogħla. Fi studji dwar l-effett fuq is-sistema riproduttiva fuq il-firien b’għoti fil-vina, ibandronic acid naqqas l-għadd tal-isperma b’dożi ta’ 0.3 u 1 mg/kg/jum u naqqas il-fertilità fl-irġiel b’1 mg/kg/jum u fin-nisa b’1.2 mg/kg/jum. Effetti mhux mixtieqa ta’ ibandronic acid fi studji ta’ tossiċità riproduttiva fil-far kienu dawk mistennija għal din il- klassi ta’ prodotti mediċinali (bisfosfonati). Dawn jinkludu numru iżgħar ta’ siti ta’ impjantazzjoni, interferenza fil-ħlas naturali (distoċja), żieda fil-varjazzjonijiet vixxerali (sindrome tal-uretru pelviku renali) u anomaliji fis-snien fil- frieħ F1 fil-firien.

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ eċċipjenti

Sodium chloride

Sodium acetate trihydrate

Acetic acid glaċjat

Ilma għall-injezzjonijiet

6.2 Inkompatibbilitajiet

Biex jiġu evitati inkompatibbiltajiet potenzjali, ibandronic acid konċentrat għal soluzzjoni għall- infużjoni għandu jiġi dilwit biss ma’ soluzzjoni ta' sodium chloride isotonika jew soluzzjoni ta' 5% glucose.

Ibandronic acid konċentrat għal soluzzjoni għal infużjoni m’għandux jitħallat ma’ soluzzjonijiet li fihom il-kalċju.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Sentejn

Wara dilwizzjoni:

L-istabilità kimika u fiżika waqt l-użu wara dilwizzjoni f'soluzzjoni ta' 0.9% sodium chloride jew f'soluzzjoni ta' 5% glucose intweriet għal 36 siegħa f'25°C u f'2°C sa 8°C

Minn aspett mikrobijoloġiku, is-soluzzjoni għal infużjoni għandha tintuża immedjatament. Jekk ma tintużax immedjatament, il-perjodu u l-kundizzjonijiet tal-ħażna qabel l-użu huma r-responsabilità ta’ min jużah u normalment ma jkunx ta’ iktar minn 24 siegħa f’temperatura ta’ bejn 2°C – 8°C, sakemm id-dilwizzjoni ma sseħħx f’kundizzjoni asettika kontrollata u vvalidata.

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Din il-mediċina m’għandhiex bżonn ħażna speċjali.

Għall-kondizzjonijiet ta' ħażna wara d-dilwizzjoni tal-prodott mediċinali, ara sezzjoni 6.3.

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Kunjett tal-ħġieġ ta' 6 ml (tip I) bi stopper tal-fluorotec u gomma u siġilli tal-aluminju b'tapp roża tat- tip 'flip-off'. Jiġi f’pakketti li fihom kunjett 1, 5 u 10 kunjetti.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

Ir-reħa ta’ farmaċewtiċi fl-ambjent għandha tiġi minimizzata.

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Accord Healthcare Limited

Sage House

319, Pinner Road

North Harrow

Middlesex HA1 4HF

Ir-Renju Unit

8. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/12/798/002EU/1/12/798/003EU/1/12/798/004

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni : 19- novembru-2012

10. DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Ibandronic acid Accord 3 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Siringa mimlija għal lest b’3 ml ta’ soluzzjoni fiha 3 mg ibandronic acid (bħala sodium monohydrate). Il-konċentrazzjoni ta’ ibandronic acid fis-soluzzjoni għall-injezzjoni hija ta’ 1 mg kull ml.

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għall-injezzjoni (injezzjoni)

Soluzzjoni ċara u bla kulur.

4. TAGĦRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Kura tal-osteoporożi fin-nisa f’riskju akbar ta’ ksur wara l-menopawsa (ara sezzjoni 5.1). Intwera tnaqqis fir-riskju ta’ ksur vertebrali, l-effikaċja fuq il-ksur tal-għonq femorali għadha ma ġietx stabbilita.

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pazjenti kkurati b’ibandronic acid għandhom jingħataw il-fuljett ta’ tagħrif u l-kard ta’ twissija tal- pazjent.

Pożoloġija

Id-doża rakkomandata ta’ ibandronic acid hija ta’ 3 mg, mogħtija bħala injezzjoni ġol-vina fuq medda ta’ 15 - 30 sekonda, kull tliet xhur.

Il-pazjenti għandhom jirċievu kalċju u/jew vitamina D supplimentari (ara sezzjoni 4.4 u sezzjoni 4.5).

Jekk tintesa doża, l-injezzjoni għandha tingħata hekk kif ikun konvenjenti. Minn hemm ’il quddiem, l- injezzjonijiet għandhom jiġu pprogrammati kull 3 xhur mid-data tal-aħħar injezzjoni.

L-aħjar tul ta’ żmien ta’ kura b’bisphosphonate għall-osteoporożi għadu ma ġiex stabbilit. Il-bżonn ta’ kontinwazzjoni tal-kura għandu jiġi stmat mill-ġdid kull tant żmien skont il-benefiċċji u r-riskji li jista’ jkollu ibandronic acid fuq bażi tal-pazjenti individwali, b’mod partikolari wara 5 snin jew aktar litkun ilha tintuża l-kura.

Popolazzjonijiet speċjali

Pazjenti b’indeboliment tal-kliewi

Injezzjoni ta’ Ibandronic acid mhix irrakkomandata għall-użu f’pazjenti li għandhom krejatinina fis- serum ’l fuq minn 200 μmol/l (2.3 mg/dl) jew li għandhom tneħħija tal-krejatinina (mkejla jew stmata) taħt 30 ml/min minħabba tagħrif kliniku limitat disponibbli minn studji li jinkludu pazjenti bħal dawn

(ara sezzjoni 4.4 u sezzjoni 5.2).

Ma hu meħtieġ l-ebda tibdil fid-doża għal pazjenti b’indeboliment ħafif jew moderat tal-kliewi fejn il- krejatinina fis-serum hija daqs jew inqas minn 200 μmol/l (2.3 mg/dl) jew fejn t-tneħħija tal- krejatinina (mkejla jew stmata) hija 30 ml/min jew aktar.

Pazjenti b’indeboliment tal-fwied

L-ebda tibdil fid-doża ma huwa meħtieġ (ara sezzjoni 5.2).

Popolazzjoni anzjana (>65 sena)

L-ebda tibdil fid-doża ma huwa meħtieġ (ara sezzjoni 5.2)

Popolazzjoni pedjatrika

M’hemm l-ebda użu rilevanti ibandronic acid fi tfal ta’ età inqas minn 18-il sena, u ibandronic acid ma kienx studjat f’din il-popolazzjoni (ara sezzjoni 5.1 u sezzjoni 5.2).

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Użu għal ġol-vina fuq medda ta’ 15 - 30 sekonda, kull tliet xhur.

Huwa meħtieġ li r-rotta ta’ għoti fil-vinatiġi segwita b’mod strett (ara sezzjoni 4.4).

4.3

Kontraindikazzjonijiet

-

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti

 

elenkati fis-sezzjoni 6.1.

-

Ipokalċimja.

4.4

Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Falliment tal-għotja

Għandha tingħata attenzjoni biex injezzjoni ta’ ibandronic acid ma tingħatax permezz ta’ għotja minn ġol-arterji jew paravenuża peress li dan jista’ jwassal għall-ħsara lit-tessut.

Ipokalċimja Ibandronic acid, bħal bisphosphonates oħra mogħtija fil-vina, jista’ jikkawża tnaqqis temporanju fil-valuri tal-kalċju fis-serum.

Ipokalċimja eżistenti għandha tiġi kkorreġuta qabel tinbeda terapija ta’ ibandronic acid b’injezzjoni. Disturbi oħra tal-metaboliżmu tal-għadam u l-minerali wkoll għandhom jiġu kkurati b’mod effettiv qabel tinbeda terapija ta’ ibandronic acid b’injezzjoni.

Il-pazjenti kollha għandhom jirċievu kalċju u vitamina D supplimentari adegwati.

Reazzjoni/xokk anafilattiku

Każijiet ta’ reazzjoni/xokk anafilattiku, inkluż avvenimenti fatali, kienu irrappurati f’pazjenti kkurati b’ibandronic acid fil-vina.

Appoġġ mediku xierqa u miżuri ta’ monitoraġġ għandhom ikunu disponibbli minnufih meta tingħata injezzjoni fil-vina ta’ ibandronic acid. Jekk isseħħ reazzjoni anafilattika jew xi reazzjoni severa ta’ sensittività eċċessiva/allerġika oħra, waqqaf l-injezzjoni immedjatament u ibda kura xierqa.

Indeboliment renali

Skont prattika medika tajba, pazjenti b’mard fl-istess waqt, jew li jużaw prodotti mediċinali li għandhom il-potenzjal għall-effetti mhux mixtieqa fuq il-kilwa, għandhom jiġu nvistati regolarment waqt il-kura.

Minħabba esperjenza klinika limitata, injezzjoni ta’ ibandronic acid mhix irrakkomandata għal pazjenti bi krejatinina fis-serum ’il fuq minn 200 μmol/l (2.3 mg/dl) jew bi tneħħija tal-krejatinina taħt

30 ml/min (ara sezzjoni 4.2 u sezzjoni 5.2).

Pazjenti b’indeboliment tal-qalb

Idratazzjoni żejda għandha tiġi evitata f’pazjenti b’riskju ta’ insuffiċjenza tal-qalb.

Osteonekrosi tax-xedaq

Osteonekrosi tax-xedaq (ONJ) ġiet irrappurtata b’mod rari ħafna fl-ambjent ta’ wara t-tqegħid fis-suq f’pazjenti li jirċievu ibandronic acid għal indikazzjonijiet onkoloġiċi (ara sezzjoni 4.8).

Il-bidu tal-kura jew ta’ kors ġdid ta’ kura għandhom jiġu ttradjati f’pazjenti b’leżjonijiet tat-tessut artab miftuħin mhux imfejqa fil-ħalq.

Eżaminazzjoni tas-snien b’dentistrija preventiva u valutazzjoni tal-benefiċċju u r-riskju huma rrakkomandati qabel it trattament b’ibandronic acid f’pazjenti li għandhom fatturi ta’ riskju oħra.

Il-fatturi tar-riskju li ġejjin għandhom jiġu kkunsidrati meta ssir evalwazzjoni tar-riskju ta’ pazjent li jiżviluppa ONJ:

-il-qawwa tal-prodott mediċinali li jinibixxi l-assorbiment tal-għadam (riskju ogħla ta’ komposti qawwija ħafna), mod ta’ kif u mnejn jingħata (riskju ogħla ta’ għoti b’injezzjoni) u doża kumulattiva ta’ terapija tal-assorbiment tal-għadam

-kanċer, kundizzjonijiet li fl-istess waqt idgħajfu l-pazjent (eż. enemija, koagulopatiji, infezzjoni), tipjip

-terapiji konkomittanti: kimoterapija, inibituri anġjoġenesi, radjuterapija għar-ras u l-għonq

Iġjene batuta orali, mard perjodontali, dentaturi li ma joqogħdux sew, storja ta’ mard tas-snien, proċeduri dentali invażivi eż. qlugħ tas-snien.

Il-pazjenti kollha għandhom ikunu mħeġġa li jżommu iġjene orali tajba, ikollhom spezzjonijiet dentali regolari u minnufih jirrapportaw kwalunkwe sintomu orali bħal mobilità dentali, uġigħ jew nefħa, jew nuqqas ta’ fejqan ta’ selħiet jew rilaxx waqt il-kura b’ibandronic acid. Waqt li jkunu fuq il-kura, għandhom jitwettqu proċeduri dentali invażivi biss wara konsiderazzjoni xierqa u għandhom jiġu evitati qrib l-għoti ta’ ibandronic acid.

Il-pjan ta’ ġestjoni tal-pazjenti li jiżviluppaw ONJ għandu jiġi stabbilit b’kollaborazzjoni mill-qrib bejn it-tabib kuranti u dentist jew kirurgu orali b’esperjenza f’ONJ. Għandha titqies interruzzjoni temporanja tal-kura b’ibandronic acid sakemm il-kundizzjoni tissolva u l-fatturi tar-riskju li jikkontribwixxu jitnaqqsu fejn hu possibbli.

Osteonekrosi tal-kanal estern tas-smigħ

L-osteonekrosi tal-kanal estern tas-smigħ kienet irrapportata bil-bisfosfonati, ġeneralment assoċjata ma’ terapija fit-tul. Il-fatturi tar-riskju possibbli għall-osteonekrosi tal-kanal estern tas-smigħ jinkludu użu ta’ sterojdi u kimoterapija u/jew fatturi tar-riskju lokali bħal infezzjoni jew trawma. Il-possibilità tal-osteonekrosi tal-kanal estern tas-smigħ għandha tiġi kkunsidrata f’pazjenti li jirċievu l-bisfosfonati li jippreżentaw b’sintomi tal-widnejn inkluż infezzjonijiet kroniċi tal-widna.

Ksur mhux tipiku tal-għadma tal-wirk

Ksur subtrochanteric u diaphyseal mhux tipiku tal-għadma tal-wirk kien irrappurtat bit-terapija tal- bisphosphonate, l-aktar f’pazjenti li kienu qed jirċievu kura għal tul ta’ żmien għall-osteoporożi. Dan il-ksur trasversali jew qasir u mmejjel jista’ jseħħ matul l-għadma kollha tal-wirk minn eżatt taħt il- lesser trochanter sa eżatt fuq is-supracondylar flare. Dan il-ksur iseħħ wara xi daqqa ħafifa jew mingħajr ma jkun hemm l-ebda impatt u xi pazjenti jkollhom uġigħ fil-koxxa jew fl-irqiq ta’ bejn il- koxxa u ż-żaqq, li ħafna drabi jkun assoċjat ma’ karatteristiċi ta’ ksur minn stress f’immaġini, minn ġimgħat sa xhur qabel ma l-pazjent ikollu ksur totali tal-għadma tal-wirk. Spiss il-ksur ikun fuq iż- żewġ naħat; għaldaqstant il-wirk oppost għandu jiġi eżaminat f’pazjenti kkurati bil-bisphosphonate li kellhom ksur fil-parti vertikali u twila tal-wirk. Kien irrappurtat ukoll li dan il-ksur ma jfiqx sew.

F’pazjenti maħsuba li għandhom ksur mhux tipiku tal-għadma tal-wirk, għandu jiġi kkunsidrat twaqqif tat-terapija bil-bisphosphonate sakemm il-pazjent issirlu evalwazzjoni, fuq bażi ta’ stima individwali ta’ benefiċċju u riskju.

Waqt kura bil-bisphosphonate il-pazjenti għandhom jiġu mwissija biex jirrappurtaw kwalunkwe wġigħ fil-koxxa, fil-ġenbejn jew fl-irqiq ta’ bejn iż-żaqq u l-koxxa u kull pazjent li jkollu sintomi bħal dawn għandha ssirlu evalwazzjoni għal ksur mhux komplut tal-għadma tal-wirk.

Ibandronic acid injezzjoni hija essenzjalment mingħajr sodium.

4.5 Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Interazzjonijiet metaboliċi mhux ikkunsidrati bħala probabbli peress li ibandronic acid ma jinibixxix li żoenzimi P450 maġġuri umani tal-fwied u ntwera li ma jinduċix is-sistema taċ-ċitokromju P450 tal- fwied fil-firien (ara sezzjoni 5.2). Ibandronic acid huwa eliminat biss permezz ta’ eskrezzjoni mill- kliewi u ma jkollu l-ebda bijotrasformazzjoni.

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

TqalaIbandronic acid huwa għal użu f’nisa wara l-menopawsa biss u m’għandux jittieħed min-nisa li jistgħu joħorġu tqal.

M’hemmx tagħrif biżżejjed dwar l-użu ta’ ibandronic acid waqt it-tqala. Studji fuq il-firien urew xi ħsara fuq is-sistema riproduttiva (ara sezzjoni 5.3). Ir-riskju li jista jkun hemm fuq in-nies, mhux magħruf. Ibandronic acid m’għandux jintuża waqt it-tqala.

Treddigħ

Mhuwiex magħruf jekk ibandronic acid jitneħħiex fil-ħalib uman. Studji fuq il-firien li qed ireddgħu wrew il-preżenza ta’ livelli baxxi ta’ ibandronic acid fil-ħalib wara għoti minn ġol-vina. Ibandronic acid m’għandux jintuża waqt it-treddigħ.

Fertilità

M’hemmx dejta dwar l-effetti ta’ ibandronic acid fuq il-bniedem. Fi studji dwar l-effett fuq is-sistema riproduttiva fuq il-firien b’għoti mill-ħalq, ibandronic acid naqqas il-fertilità. Fi studji fuq il-firien b’għoti fil-vina, ibandronic acid naqqas il-fertilità b’dożi għolja ta’ kuljum (ara sezzjoni 5.3).

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Fuq il-bażi tal-profil farmakodinamiku u farmakokinetiku u r-reazzjonijiet avversi rrappurtati, huwa mistenni li ibandronic acid ma jkollux effett jew ftit li xejn ikollu effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

L-aktar reazzjonijiet avversi serji rrappurtati huma reazzjoni anafilattika/xokk, ksur mhux tipiku tal- għadma tal-wirk, osteonekrosi tax-xedaq, irritazzjoni gastrointestinali u infjammazzjoni fl-għajnejn,

(ara l-paragrafu “Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula” u sezzjoni 4.4).

L-aktar reazzjonijiet avversi rrappurtati b’mod frekwenti huma artralġja u sintomi jixbħu lill- influwenza. Dawn is-sintomi tipikament huma marbuta mal-ewwel doża, ġeneralment idumu għall- perijodu qasir, huma ħfief jew moderati fl-intensità, u normalment jgħaddu waqt kura kontinwa mingħajr ma jkunu jeħtieġu miżuri ta’ kura (jekk jogħġbok ara l-paragrafu “Marda li tixbah lill- influwenza”).

Lista ta’ reazzjonijiet avversi f’tabella

Fit-tabella 1 hija ppreżentata lista kompluta ta’ reazzjonijiet avversi magħrufa.

Is-sigurtà ta’ kura orali b’ibandronic acid 2.5 mg kuljum kienet evalwata f’1251 pazjent ikkurati f’4 studji kliniċi kkontrollati bil-plaċebo, bil-maġġoranza l-kbira tal-pazjenti ġejjin mill-istudju pivitali ta’ 3 snin dwar ksur (MF4411).

Fl-istudju pivitali ta’ sentejn f’nisa wara l-menopawsa b’osteoprożi (BM16550), is-sigurtà globali ta’ injezzjoni ġol-vina ta’ ibandronic acid 3 mg kull 3 xhur u ibandronic acid 2.5 mg orali kuljum intweriet li kienet simili. Il-proporzjon globali ta’ pazjenti li kellhom esperjenza ta’ reazzjoni avversa, kien ta’ 26.0 % u 28.6 % għall-injezzjoni ta’ ibandronic acid 3 mg kull 3 xhur wara sena u sentejn, rispettivament. Il-biċċa l-kbira tal-każijiet ta’ reazzjonijiet avversi ma wasslux għall-waqfien tat- terapija.

Ir-reazzjonijiet avversi huma mniżżla skont il-klassi tas-sistemi u tal-organi MedDRA u l-kategorija ta’ frekwenza. Il-kategoriji ta’ frekwenza huma definiti b’użu tal-konvenzjoni li ġejja: komuni ħafna

(> 1/10), komuni (≥ 1/100 sa < 1/10), mhux komuni (≥ 1/1,000 sa < 1/100), rari (≥ 1/10,000 sa

< 1/1,000), rari ħafna (< 1/10,000), mhux magħruf (ma tistax issir stima mid-dejta disponibbli). F’kull sezzjoni ta’ frekwenzar-reazzjonijiet avversi huma mniżżla skont is-serjetà tagħhom, bl-aktar serji jitniżżlu l-ewwel.

Tabella 1: Reazzjonijiet avversi li seħħew f’nisa wara l-menopawsa li kienu qed jirċievu injezzjoni ta’ ibandronic acid 3 mg kull 3 xhur jew ibandronic acid 2.5 mg kuljum fl-istudji ta’ fażi III BM16550 u MF4411 u fl-esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq.

Sistema tal-

Komuni

Mhux komuni

Rari

Rari ħafna

Klassifika tal-

 

 

 

 

Organi

 

 

 

 

Disturbi fis-

 

Taħrix tal-ażżma

Reazzjoni ta’

Reazzjoni/xokk

sistema

 

 

sensittività

anafilattiku*†

immuni

 

 

eċċessiva

 

Disturbi fis-

Uġigħ ta’ ras

 

 

 

sistema

 

 

 

 

nervuża

 

 

 

 

Disturbi fl-

 

 

Infjammazzjoni

 

għajnejn

 

 

fl-għajnejn*†

 

Disturbi

 

Flebite/tromboflebite

 

 

vaskulari

 

 

 

 

Disturbi

Gastrite, Dispepsja,

 

 

 

gastro-

Dijarea, Uġigħ

 

 

 

intestinali

addominali, Tqalligħ,

 

 

 

 

Stitikezza

 

 

 

Disturbi fil-

Raxx

 

Anġjoedima,

Sindrome ta’

ġilda u fit-

 

 

nefħa/edima fil-

Stevens-

tessuti ta’ taħt

 

 

wiċċ, Urtikarja

Johnson†,

il-ġilda

 

 

 

Eritema

 

 

 

 

Multiforme†,

 

 

 

 

Dermatite bl-

 

 

 

 

Infafet†

Disturbi

Artralġja, Mijalġja,

Uġigħ fl-għadam

Ksur

Osteonekrosi

muskolu-

Uġigħ muskolu-

 

subtrochanteric u

tax-xedaq*†

skeletrali u tat-

skeletrali, Uġigħ fid-

 

diaphyseal mhux

Osteonekrosital

tessut

dahar

 

tipiku tal-għadma

-kanal estern

konnettiv

 

 

tal-wirk

tas-smigħ

 

 

 

 

(reazzjoni

 

 

 

 

avversa tal-

 

 

 

 

klassi tal-

 

 

 

 

bisfosfonat) †

Disturbi

Marda li tixbah lill-

Reazzjonijiet fis-sit

 

 

ġenerali u

influwenza*, Għeja

tal-injezzjoni,

 

 

kondizzjonijiet

 

Astenja

 

 

ta’ mnejn

 

 

 

 

jingħata

 

 

 

 

*Ara taħt għall-aktar informazzjoni

†Identifikati minn esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq.

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

Marda li tixbah lill-influwenza

Marda li tixbah lill-influwenza tinkludi avvenimenti rrappurtati bħala reazzjoni jew sintomi ta’ fażi akuta inkluż mijalġja, artralġja, deni, tertir, għeja, tqalligħ, nuqqas ta’ aptit, u wġigħ fl-għadam.

Osteonekrosi tax-xedaq

Każijiet ta’ osteonekrosi tax-xedaq ġew irrappurtati, b’mod predominanti f’pazjentital-kanċer ikkurati bi prodotti mediċinali li jinibixxu l-assorbiment tal-għadam, bħal ibandronic acid (ara sezzjoni 4.4). Każijiet ta’ ONJ ġew irrapportati fl-ambjent ta’ wara t-tqegħid fis-suq għal ibandronic acid.

Infjammazzjoni fl-għajnejn

Avvenimenti ta’ infjammazzjoni fl-għajnejn bħal uveite, episklerite u sklerite kienu rrappurtati b’ibandronic acid. F’xi każijiet, dawn l-avvenimenti ma fiequx qabel ma twaqqaf ibandronic acid.

Reazzjoni/xokk anafilattiku

Każijiet ta’ reazzjoni/xokk anafilattiku, inkluż avvenimenti fatali, kienu irrappurati f’pazjenti kkurati b’ibandronic acid fil-vina.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendix V.

4.9 Doża eċċessiva

L-ebda informazzjoni speċifika ma hija disponibbli dwar il-kura ta’ doża eċċessiva ta’ ibandronic acid injezzjoni.

Ibbażat fuq tagħrif dwar din il-klassi ta’ sustanzi, doża eċċessiva meħuda minn ġol-vina tista’ tirriżulta f’ipokalċimja, ipofosfatimja u ipomanjesimja. Tnaqqis ta’ relevanza klinika fil-livelli ta’ kalċju, fosfru u manjeżju fis-serum għandu jiġi kkoreġut b’għoti fil-vina ta’ calcium gluconate, potassju jew sodium phosphate, u magnesium sulfate, rispettivament.

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Prodotti mediċinali għall-kura ta’ mard tal-għadam, bisphosphonates, kodiċi ATC: M05BA06

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Ibandronic acid huwa bisphosphonate potenti ħafna li jagħmel parti mill-grupp ta’ bisphosphonates li fihom n-nitroġenu, li jaġixxi b’mod selettiv fuq it-tessut tal-għadam u jinibixxi speċifikament l-attività osteoklastika mingħajr ma jaffettwa direttament il-formazzjoni tal-għadam. Ma jinterferixxix mar- reklutaġġ osteoklastiku. Ibandronic acid iwassal għal żidiet progressivi netti fil-massa tal-għadam u għalinċidenza mnaqqsa ta’ ksur billi jnaqqas it-tibdil elevat tal-għadam lejn livelli ta’ qabel il- menopawsa f’nisa wara l-menopawsa.

Effetti farmakodinamiċi

L-azzjoni farmakodinamika ta’ ibandronic acid hija l-inibizzjoni ta’ assorbiment mill-ġdid tal-għadam. In vivo, ibandronic acid jippreveni id-distruzzjoni tal-għadam indotta bl-esperimenti permezz ta’ waqfien tal-funzjoni gonadali, retinojdi, tumuri jew estratti tat-tumur. F’firien ta’ età żgħira (li jikbru malajr), l-assorbiment mill-ġdid endoġenu tal-għadam huwa wkoll inibit, u jwassal għal żjieda fil- massa normali tal-għadam meta mqabbel ma’ annimali mhux ikkurati.

Mudelli tal-annimali jikkonfermaw li ibandronic acid huwa inibitur qawwi ħafna tal-attività osteoklastika. F’firien li kienu qed jikbru, ma kien hemm l-ebda evidenza ta’ tnaqqis fil-

mineralizzazjoni anki f’dożi ta’ aktar minn 5,000 darba akbar mid-doża meħtieġa għall-kura tal- osteoporożi.

L-għoti għall-perijodu twil, kemm kuljum kif ukoll b’mod intermittenti (b’intervalli mtawwla bla doża) lill-firien, klieb u xadini kien assoċjat mal-formazzjoni ta’ għadam ġdid ta’ kwalità normali u saħħa mekkanika miżmuma jew miżjuda anki b’dożi fi skala tossika. Fil-bnedmin, kemm l-effikaċja ta’ għotja kuljum kif ukoll dik ta’ għotja intermittenti b’intervall bla doża ta’ 9 -10 ġimgħat ta’ ibandronic acid, kienet ikkonfermata fi prova klinika (MF 4411), fejn ibandronic acid wera effikaċja kontra l-ksur.

F’mudelli tal-annimali ibandronic acid ipproduċa bidliet bijokimiċi li jindikaw inibizzjoni tal- assorbiment mill-ġdid tal-għadam li tiddependi fuq id-doża, inkluż soppressjoni ta’ markaturi bijokimiċi tad-degradazzjoni tal-kollaġen tal-għadam (bħal deoxypyridinoline, u cross linked N- telopeptides ta’ kollaġen tat-tip I (NTX).

Kemm dożi orali ta’ kuljum, intermittenti, (b’intervall mingħajr doża ta’ 9 - 10 ġimgħat kull kwart) kif ukoll dożi ġol-vina ta’ ibandronic acid f’nisa wara l-menopawsa ipproduċew bidliet bijokimiċi li jindikaw inibizzjoni dipendenti mid-doża ta’ assorbmient mill-ġdid tal-għadam.

Injezzjoni ġol-vina ta’ ibandronic acid naqqset il-livelli ta’ C-telopeptide tal-katina alpha tal-collagen tat-Tip 1 (CTX) fis-serum fi żmien 3 - 7 ijiem mill-bidu tal-kura u naqqset il-livelli ta’ osteocalcin fi

żmien 3 xhur.

Wara waqfien tal-kura, hemm ritorn għar-rati patoloġiċi ta’ qabel il-kura ta’ assorbiment mill-ġdid tal- għadam elevat assoċjat ma’ osteoporożi ta’ wara l-menopawsa.

L-analiżi istoloġika ta’ bijopsiji tal-għadam wara sentejn u tliet snin ta’ kura ta’ nisa wara l- menopawsa b’dożi ta’ ibandronic acid 2.5 mg orali kuljum u dożi intermittenti ġol-vina sa 1 mg kull 3 xhur uriet għadam ta’ kwalità normali u l-ebda indikazzjoni ta’ difett fil-mineralizzazjoni. Dehru ukoll tnaqqis mistenni fil-bidla tal-għadam, kwalità normali tal-għadam u nuqqas ta’ difetti fil- mineralizzazjoni wara sentejn ta’ kura b’injezzjoni ta’ ibandronic acid 3 mg.

Effikaċja klinika

Fatturi ta’ riskju indipendenti, per eżempju, BMD baxx, età, l-eżistenza ta’ ksur minn qabel, passat ta’ ksur fil-familja, bidla għolja fl-għadam u indiċi tal-massa tal-ġisem baxx, għandhom jiġu kkunsidrati sabiex jiġu identifikati nisa f’riskju akbar ta’ ksur osteoporotiku.

Injezzjoni ta’ ibandronic acid 3 mg kull tliet xhur

Densità tal-minerali tal-għadam (BMD)

Fi studju ta’ ħafna ċentri, double-blind, randomizzat, mhux ta’ inferjorità ta’ sentejn (BM 16550) ta’ nisa wara l-menopawsa (1386 mara ta’età ta’ 55 - 80) b’osteoporożi (punteġġ T tal-BMD tas-sinsla lumbari taħt -2.5 SD fil-linja bażi), injezzjoni ġol-vina ta’ ibandronic acid 3 mg mogħtija kull 3 xhur, intweriet li kienet mill-inqas effettiva daqs ibandronic acid 2.5 mg kuljum. Dan intwera kemm fl- analiżi primarja wara sena kif ukoll fl-analiżi ta’ konferma ma’ tmiem is-sentejn (Tabella 2).

Analiżi primarja ta’ tagħrif mill-istudju BM16550 wara sena u l-analiżi ta’ konferma wara sentejn wrew li kors ta’ dożaġġ ta’ injezzjoni ta’ 3 mg kull 3 xhur mhux inferjuri meta mqabbel ma’ kors ta’ dożaġġ ta’ 2.5 mg orali kuljum, f’termini ta’ żieda medja fil-BMD tas-sinsla lumbari, tal-ġenbejn totali, tal-għonq tal-wirk u tat-trokanter (Tabella 2).

Tabella 2: Bidla relattiva medja mil-linja bażi fil-BMD tas-sinsla lumbari, tal-ġenbejn totali, tal-għonq tal-wirk u tat-trokanter wara sena (analiżi primarja), u sentejn ta’ kura (Popolazzjoni Per-Protokoll) fl- istudju BM 16550.

 

Tagħrif ta’ wara sena fl-istudju BM

Tagħrif kumulattiv ta’ wara

 

 

sentejn fl-istudju BM 16550

Bidliet relattivi medji mil-

ibandronic acid

Injezzjoni ta’

ibandronic acid

Injezzjoni ta’

linja bażi % [95% CI]

2.5 mg kuljum

ibandronic acid

2.5 mg kuljum

ibandronic

 

(N=377)

3 mg kull 3 xhur

(N=334)

acid 3 mg

 

 

(N=365)

 

kull 3 xhur

 

 

 

 

(N=334)

Sinsla lumbari L2-L4 BMD

3.8 [3.4, 4.2]

4.8 [4.5, 5.2]

4.8 [4.3, 5.4]

6.3 [5.7, 6.8]

BMD totali tal-ġenbejn

1.8 [1.5, 2.1]

2.4 [2.0, 2.7]

2.2 [1.8, 2.6]

3.1 [2.6, 3.6]

BMD tal-għonq tal-wirk

1.6 [1.2, 2.0]

2.3 [1.9, 2.7]

2.2 [1.8, 2.7]

2.8 [2.3, 3.3]

BMD tat-trokanter

3.0 [2.6, 3.4]

3.8 [3.2, 4.4]

3.5 [3.0, 4.0]

4.9 [4.1, 5.7]

Barra minn hekk, f’analiżi prospettiva ppjanata ma’ l-ewwel sena, p<0.001, u mas-sentejn, p<0.001,

ġie ppruvat li injezzjoni ta’ ibandronic acid 3 mg darba kull 3 xhur kienet superjuri għal ibandronic acid 2.5 mg kuljum għal żidiet fil-BMD tas-sinsla lumbari.

Għall-BMD tas-sinsla lombari, 92.1 % tal-pazjenti li kienu qed jirċievu injezzjoni ta’ 3 mg kull 3 xhur żiedu jew żammew il-BMD tagħhom wara sena ta’ kura (i.e dawk li rrispondew), meta mqabbel ma’

84.9 % tal-pazjenti li kienu qed jirċievu orali 2.5 mg kuljum (p=0.002). Wara sentejn ta’ kura, 92.8 % tal-pazjenti li kienu qed jirċievu injezzjonijiet ta’ 3 mg u 84.7 % tal-pazjenti li kienu qed jirċievu 2.5 mg ta’ terapija orali kellhom BMD tas-sinsla lumbari miżjud jew miżmum (p=0.001).

Għal BMD totali tal-ġenbejn, 82.3 % tal-pazjenti li kienu qed jirċievu injezzjoni ta’ 3 mg kull 3 xhur kienu dawk li rripsondew wara sena, meta mqabbel ma’ 75.1 % tal-pazjenti li kienu qed jirċievu

2.5 mg orali kuljum (p=0.02). Wara sentejn ta’ kura, 85.6 % tal-pazjenti li kienu qed jirċievu injezzjonijiet ta’ 3 mg u 77.0 % tal-pazjenti li kienu qed jirċievu 2.5 mg ta’ terapija orali kellhom BMD totali tal-ġenbejn miżjud jew miżmum (p=0.004).

Il-proporzjon ta’ pazjenti li żiedu jew żammew il-BMD tagħhom wara sena kemm fis-sinsla lumbari kif ukoll fil-ġenbejn totali kien ta’ 76.2 % fil-grupp ta’ injezzjoni ta’ 3 mg kull 3 xhur u 67.2 % fil- grupp ta’ 2.5 mg orali kuljum (p=0.007). Mas-sentejn, 80.1 % u 68.8 % tal-pazjenti laħqu dan il- kriterju fil-grupp ta’ injezzjoni ta’ 3 mg kull 3 xhur u fil-grupp ta’ 2.5 mg kuljum (p=0.001).

Markaturi bijokimiċi tat-tibdil tal-għadam

Tnaqqis ta’ sinifikat kliniku fil-livelli fis-serum ta’ CTX kienu osservati fil-punti kollha ta’ ħin imkejjla. Wara 12-il xahar, bidliet medjani relattivi mil-linja bażi kienu ta’ –58.6 % għall-injezzjoni ġol-vina ta’ 3 mg kull 3 xhur u –62.6 % għall-kors ta’ 2.5 mg orali kuljum. Barra minn hekk 64.8 % tal-pazjenti li kienu qed jirċievu injezzjoni ta’ 3 mg kull 3 xhur kienu identifikati bħala dawk li rrispondew (definiti bħala tnaqqis ta’ ≥50 % mil-linja bażi), meta mqabbel ma’ 64.9 % tal-pazjenti li kienu qed jirċievu 2.5 mg orali kuljum. Tnaqqis tas-CTX fis-serum kien miżmum tul is-sentejn, b’aktar minn nofs il-pazjenti identifikati bħala dawk li rrispondew fiż-żewġ gruppi ta’ kura.

Ibbażat fuq ir-riżultati tal-istudju BM 16550, ibandronic acid 3 mg injezzjoni ġol-vina darba kull 3 xhur huwa mistenni li tkun minn tal-inqas effettiva daqs ibandronic acid 2.5 mg kuljum biex tippreveni l-ksur.

Pilloli ibandronic acid 2.5 mg kuljum

Fl-istudju tal-bidu, ta’ tliet snin dwar il-ksur, tat-tip randomised, double-blind u kkontrollat bil-plaċebo (MF 4411), intwera tnaqqis statistikament sinifikanti u ta’ relevanza medika fl-inċidenza ta’ ksur vertebrali ġdid radjografiku, morfometriku u kliniku (tabella 3). F’dan l-istudju, ibandronic acid kien evalwat f’dożi orali ta’ 2.5 mg kuljum u 20 mg b’mod intermittenti bħala kors epsloratorju. Ibandronic acid ttieħed 60 minuta qabel l-ewwel ikel jew xorb tal-ġurnata (perijodu ta’ sawn ta’ wara d-doża). L- istudju involva nisa b’età minn 55 sa 80 sena, li kienu mill-inqas 5 snin wara l-menopawsa u li kellhom BMD fis-sinsla lumbari ta’ -2 sa -5 SD taħt il-medja ta’ qabel il-menopawsa (punteġġ T) f’mill-inqas vertebra waħda [L1-L4], u li kellhom minn wieħed sa erba’ ksur vertebrali prevalenti. Il-

pazjenti kollha rċevew 500 mg kalċju u 400 IU vitamina D kuljum. L-effikaċja ġiet evalwata f’2,928 pazjent. Ibandronic acid 2.5 mg mogħti kuljum wera tnaqqis statistikament sinifikanti u ta’ relevanza medika fl-inċidenza ta’ ksur vertebrali ġdid. Matul it-tliet snin ta’ studju, dan il-kors naqqas l- okkorrenza ta’ ksur vertebrali radjografiku ġdid b’62% (p=0.0001). Wara sentejn kien osservat tnaqqis relattiv fir-riskju ta’ 61% (p=0.0006). L-ebda differenza statistikament sinifikanti ma ntlaħqet wara sena ta’ kura (p=0.056). L-effett ta’ kontra l-ksur kien konsistenti matul il-perjodu tal-istudju. Ma kien hemm l-ebda indikazzjoni ta’ tnaqqis fl-effett biż-żmien.

L-inċidenza ta’ ksur vertebrali kliniku kienet ukoll mnaqqsa b’mod sinifikanti b’49% wara 3 snin (p=0.011). L-effett qawwi fuq il-ksur vertebrali kien rifless ukoll minn tnaqqis statistikament sinifikanti ta’ telf fit-tul meta mqabbel mal-plaċebo (p<0.0001).

Tabella 3: Riżultati mill-istudju fuq 3 snin dwar il-ksur, MF 4411 (%, 95% CI)

 

Plaċebo

ibandronic acid 2.5 mg

 

(N=974)

kuljum

 

 

(N=977)

Tnaqqis relattiv tar-riskju

 

62% (40.9, 75.1)

Ksur vertebrali morfometriku ġdid

 

 

Inċidenza ta’ ksur vertebrali

9.56% (7.5, 11.7)

4.68% (3.2, 6.2)

morfometriku ġdid

 

 

Tnaqqis relattiv tar-riskju ta’ ksur

 

49%

vertebrali kliniku

 

(14.03, 69.49)

Inċidenza ta’ ksur vertebrali kliniku

5.33%

2.75%

 

(3.73, 6.92)

(1.61,3.89)

BMD– bidla medja relattiva għas-

1.26% (0.8, 1.7)

6.54% (6.1, 7.0)

sinsla lumbari fil-linja bażi fit-tielet

 

 

sena

 

 

BMD– bidla medja relattiva għal-

-0.69%

3.36%

linja bażi tal-ġenbejn totali fit-tielet

(-1.0, -0.4)

(3.0, 3.7)

sena

 

 

L-effett tal-kura ta’ ibandronic acid kien evalwat ukoll f’analiżi tas-sottopopolazzjoni ta’ pazjenti li fil- linja bażi kellhom il-punteġġ T tal-BMD tas-sinsla lumbari taħt -2.5 (tabella 4). It-tnaqqis fir-riskju ta’ ksur vertebrali kien ferm konsistenti ma’ dak li kien osservat fil-popolazzjoni ġenerali.

Tabella 4: Riżultati mill-istudju fuq 3 snin dwar il-ksur, MF 4411 (%, 95% CI), għall-pazjenti b’punteġġ T tal-BMD tas-sinsla lumbari taħt -2.5 fil-linja bażi.

 

Plaċebo

ibandronic acid 2.5 mg

 

(N=587)

kuljum

 

 

 

(N=575)

Tnaqqis relattiv tar-riskju

 

59% (34.5, 74.3)

Ksur vertebrali morfometriku ġdid

 

 

 

Inċidenza ta’ ksur vertebrali

12.54%, (9.53, 15.55)

5.36%

(3.31, 7.41)

morfometriku ġdid

 

 

 

Tnaqqis relattiv tar-riskju ta’ ksur

 

50% (9.49, 71.91)

vertebrali kliniku

 

 

 

Inċidenza ta’ ksur vertebrali kliniku

6.97% (4.67, 9.27)

3.57%

(1.89, 5.24)

BMD- bidla medja relattiva għas-

1.13% (0.6, 1.7)

7.01%

(6.5, 7.6)

sinsla lumbari fil-linja bażi fit-tielet

 

 

 

sena

 

 

 

BMD- bidla medja relattiva għal-

-0.70% (-1.1, -0.2)

3.59%

(3.1, 4.1)

linja bażi tal-ġenbejn totali fit-tielet

 

 

 

sena

 

 

 

Fil-popolazzjoni globali tal-pazjenti tal-istudju MF4411, ma kien osservat l-ebda tnaqqis għall-ksur mhux vertebrali, madankollu ibandronic acid kuljum deher li huwa effettiv f’sottopopolazzjoni ta’ riskju għoli (punteġġ T tal-BMD tal-għonq femorali < -3.0), fejn kien osservat tnaqqis ta’ 69% fir- riskju ta’ ksur mhux vertebrali.

Kura orali kuljum b’pilloli ibandronic acid 2.5 mg irriżultat f’żidiet progressivi fil-BMD f’postijiet vertebrali u mhux vertebrali tal-iskeletru.

Iż-żjieda fil-BMD tas-sinsla lumbari fuq tliet snin meta mqabbla mal-plaċebo kienet ta’ 5.3% u 6.5% meta mqabbla mal-linja bażi. Żidiet fil-ġenbejn meta mqabbla mal-linja bażi kienu ta’ 2.8% fl-għonq femorali, 3.4% fil-ġenbejn totali, u 5.5% fit-troċantru.

Markaturi bijokimiċi tal-bidla tal-għadam (bħal CTX urinarju u Osteocalcin tas-serum) urew id-disinn mistenni tas-soppressjoni għal-livelli ta’ qabel il-menopawsa u laħqu s-soppressjoni massima f’perijodu ta’ 3 - 6 xhur ta’ użu ta’ ibandronic acid 2.5 mg kuljum.

Tnaqqis ta’ sinifikanza klinika ta’ 50% tal-markaturi bijokimiċi ta’ assorbiment mill-ġdid tal-għadam kien osservat minn xahar wara l-bidu tal-kura b’ibandronic acid 2.5 mg.

Popolazzjoni pedjatrika (ara sezzjoni 4.2 u sezzjoni 5.2).Ibandronic acid ma kienx studjat fil- popolazzjoni pedjatrika, għalhekk m’hemmx disponibbli dejta ta’ effikaċja jew sigurtà għal din il- popolazzjoni ta’ pazjenti.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

L-effetti farmakoloġiċi primarji ta’ ibandronic acid fuq l-għadam mhumiex relatati direttament mal- konċentrazzjonijiet attwali fil-plażma, kif muri b’diversi studji fuq l-annimali u l-bnedmin.

Konċentrazzjonijiet fil-plażma ta’ ibandronic acid jiżdiedu b’mod proporzjonali mad-doża wara għotja ġol-vina ta’ 0.5 mg sa 6 mg.

Assorbiment

Ma jgħoddx f’dan il-każ.

Distribuzzjoni

Wara espożizzjoni sistematika inizjali, ibandronic acid jingħaqad malajr mal-għadam jew jitneħħa fl- urina. Fil-bnedmin, il-volum ta’ distribuzzjoni terminali apparenti huwa mill-inqas 90 1 u l-ammont ta’ doża li tilħaq l-għadam hija stmata li hija 40 - 50% tad-doża li tkun qed tiċċirkola. It-twaħħil mal- proteini fil-plażma umana hija madwar 85% - 87% (determinata in vitro f’konċentrazzjonijiet terapewtiċi ta’ ibandronic acid), u għalhekk hemm potenzjal żgħir għall-interazzjoni ma’ prodotti mediċinali minħabba spostament.

Bijotrasformazzjoni

M’hemm l-ebda evidenza li ibandronic acid huwa metabolizzat fl-annimali jew fil-bnedmin.

Eliminazzjoni

Ibandronic acid jitneħħa miċ-ċirkolazzjoni permezz ta’ assorbiment fl-għadam (stmat li huwa 40 - 50% f’nisa wara l-menopawsa) u l-bqija jiġi eliminat mingħajr ma jinbidel mill-kliewi.

L-skala tal-half-lives apparenti osservati hija wiesgħa, l-half-life terminali apparenti ġeneralment hija fl-iskala ta’ 10 - 72 siegħa. Minħabba li l-valuri kkalkulati huma fil-biċċa l-kbira funzjoni tat-tul tal- istudju, id-doża użata, u s-sensittività tal-analiżi, il-half-life terminali vera x’aktarx li hija itwal sew, bħal b’bisphosphonati oħrajn. Livelli bikrija fil-plażma jinżlu malajr u jilħqu 10% tal-valuri massimi f’minn 3 sa 8 sigħat wara għoti minn ġol-vina jew mill-ħalq rispettivament.

It-tneħħija totali ta’ ibandronic acid hija baxxa b’valuri medji fl-iskala ta’ 84 - 160 ml/min. It-tneħħija mill-kliewi (madwar 60 ml/min f’nisa b’saħħithom wara l-menopawsa) tkopri 50 - 60% tat-tneħħija

totali u hija relatata mat-tneħħija tal-krejatinina. Id-differenza bejn t-tneħħija totali apparenti u t- tneħħija mill-kliewi hija kkunsidrata li tirrifletti it-teħid mill-għadam.

Il-mogħdija tas-sekrezzjoni tidher li ma tinkludix sistemi ta’ trasport aċidużi jew bażiċi magħrufa li huma involuti fl-eskrezzjoni ta’ sustanzi attivi oħra (ara sezzjoni 4.5). Barra dan, ibandronic acid ma jinibixxix l-iżoenzimi P450 maġġuri umani tal-fwied u ma jinduċix is-sistema taċ-ċitokromju P450 tal- fwied fil-firien.

Farmakokinetika f’sitwazzjonijiet kliniċi speċjali

Sess

L-farmakokinetika ta’ ibandronic acid huma simili fl-irġiel u fin-nisa.

Razza

Ma hemm l-ebda evidenza ta’ xi differenza ta’ relevanza klinika bejn ir-razez Ażjatiċi u Kawkasi fid- dispożizzjoni ta’ ibandronic acid. Hemm tagħrif limitat disponibbli dwar pazjenti ta’ oriġini Afrikana.

Pazjenti b’indeboliment tal-kliewi

It-tneħħija ta’ ibandronic acid mill-kliewi f’pazjenti bi gradi diversi ta’ indeboliment tal-kliewi hija relatata b’mod lineari mat-tneħħija tal-krejatinina (CLcr).

L-ebda tibdil tad-doża ma hu meħtieġ għall-pazjenti b’indeboliment ħafif jew moderat tal-kliewi (CLcr ugwali jew aktar minn 30 ml/min).

Individwi b’indeboliment sever tal-kliewi (CLcr inqas minn 30 ml/min) li rċevew għoti orali kuljum ta’ 10 mg ibandronic acid għal 21 ġurnata, kellhom konċentrazzjonijiet fil-plażma 2 - 3 darbiet ogħla minn individwi b’funzjoni tal-kliewi normali u t-tneħħija totali ta’ ibandronic acid kienet ta’

44 ml/min. Wara għoti minn ġol-vina ta’ 0.5 mg ta’ ibandronic acid, it-tneħħija totali, renali u mhux renali naqsu b’67%, 77% u 50% rispettivament, f’individwi b’insuffiċjenza severa tal-kliewi iżda ma kien hemm l-ebda tnaqqis fit-tollerabilità assoċjata maż-żjieda fl-espożizzjoni. Minħabba li l- esperjenza klinika hija limitata, ibandronic acid mhux rakkomandat f’pazjenti b’indeboliment sever tal-kliewi (ara sezzjoni 4.2 u sezzjoni 4.4). Il-farmakokinetika ta’ ibandronic acid f’pazjenti b’marda tal-kliewi tal-aħħar stadju kienet stmata biss f’numru żgħir ta’ pazjenti immaniġġjati b’emodijalisi, għalhekk il-farmakokinetika ta’ ibandronic acid f’pazjenti mhux fuq emodijalisi mhux magħrufa. Minħabba tagħrif limitat, ibandronic acid m’għandux jintuża fil-pazjenti kollha b’marda tal-kliewi tal- aħhar stadju.

Pazjenti b’indeboliment tal-fwied (ara sezzjoni 4.2)

M’hemm l-ebda informazzjoni farmakokinetika għal ibandronic acid f’pazjenti b’indeboliment epatiku. Il-fwied m’għandux rwol sinifikanti fit-tneħħija ta’ ibandronic acid li mhuwiex metabolizzat iżda jitneħħa permezz ta’ eskrezzjoni mill-kliewi u minn teħid fl-għadam. Għalhekk tibdil tad-doża mhuwiex meħtieġ f’pazjenti b’indeboliment tal-fwied.

Popolazzjoni anzjana (ara sezzjoni 4.2)

F’analiżi multivarjata, l-età ma nstabitx li hija fattur indipendenti fl-ebda wieħed mill-parametri farmakokinetiċi studjati. Billi l-funzjoni tal-kliewi tonqos bl-età, l-funzjoni tal-kliewi hija l-uniku fattur li għandu jittieħed f’konsiderazzjoni (ara s-sezzjoni dwar l-indeboliment tal-kliewi).

Popolazzjoni pedjatrika (ara sezzjoni 4.2 u sezzjoni 5.1)

M’hemm l-ebda tagħrif dwar l-użu ta’ ibandronic acid f’dawn il-gruppi ta’ etajiet.

5.3 Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Effetti tossiċi, e.ż. sinjali ta’ ħsara fil-kliewi, ġew osservati fil-klieb biss f’espożizzjonijiet ikkunsidrati suffiċjentement akbar mill-espożizzjoni massima fil-bniedem u jindikaw relevanza żgħira għall-użu kliniku.

Mutaġeniċità/Karċinoġeniċità:

Ma ġiet osservata l-ebda indikazzjoni ta’ potenzjal karċinoġeniku. Testijiet għall-ġenotossiċità ma żvelaw l-ebda evidenza ta’ attività ġenetika għal ibandronic acid.

Tossiċità riproduttiva:

Ma sarux studji speċifiċi għall-kors ta’ dożaġġ ta’ kull 3 xhur. Fi studji b’kors ta’ dożaġġ i.v. kuljum ma kien hemm l-ebda evidenza ta’ effett tossiku dirett fuq il-fetu jew effett teratoġeniku ta’ ibandronic

acid f’firien u fniek. Żieda fil-piż tal-ġisem naqset fil-frieħ F1 fil-firien. Fi studji dwar l-effett fuq is- sistema riproduttiva fuq il-firien b’għoti mill-ħalq, l-effetti fuq il-fertilità kienu jikkonsistu minn żjieda fit-telf qabel l-impjantazzjoni b’livelli ta’ dożi ta’ 1 mg/kg/kuljum u ogħla. Fi studji dwar l-effett fuq is-sistema riproduttiva fuq il-firien b’għoti fil-vina, ibandronic acid naqqas l-għadd tal-isperma b’dożi ta’ 0.3 u 1 mg/kg/kuljum u naqqas il-fertilità fl-irġiel b’1 mg/kg/kuljum u fin-nisa b’1.2 mg/kg/kuljum.

Reazzjonijiet avversi oħra għal ibandronic acid fi studji tat-tossiċità riproduttiva fil-far kienu dawk osservati bil-bisphosphonates bħala klassi. Dawn jinkludu numru mnaqqas ta’ siti ta’ impjantazzjoni, interferenza fil-ħlas naturali (distoċija), u żjieda fil-varjazzjonijiet vixxerali (sindrome renali tal-pelvi tal-ureteru).

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ eċċipjenti

Sodium chlorideAcetic acid, glaċjali

Sodium acetate trihydrate

Ilma għall-injezzjonijiet

6.2Inkompatibbiltajiet

Soluzzjoni għall-injezzjoni ta’ ibandronic acid m’għandiex titħallat ma’ soluzzjonijiet li fihom il- kalċju jew ma’ prodotti mediċinali oħra li jingħataw ġol-vina.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Sentejn.

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Din il-mediċina m’għandhiex bżonn ħażna speċjali.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fiħ

Siringi mimlijin għal-lest, magħmulin minn ħġieġ bla kulur, it-tapp tal-planġer tal-lasktu griż u l-għatu tat-tarf li fihom 3 ml ta’ soluzzjoni għall-injezzjoni.

Pakketti b’ siringa waħda mimlija għal-lest u labra waħda għall-injezzjoni jew 4 siringi mimlija għal- lest u 4 labar għall-injezzjoni.

Jista jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

Fejn il-prodott mediċinali jingħata ġo linja tal-infużjoni ġol-vina eżistenti, is-soluzzjoni għall-infużjoni għandha tiġi limitata għal isotonic saline jew soluzzjoni tal-glukosju ta’ 50 mg/ml (5 %). Dan jgħodd ukoll għal soluzzjonijiet użati biex ilaħalħu l-farfett u apparat ieħor.

Kull soluzzjoni għall-injezzjoni, siringa jew labra għall-injezzjoni mhux użati għandhom jintremew skont il-liġijiet lokali. Ir-reħa ta’ farmaċewtiċi fl-ambjent għandha tiġi minimizzata.

Il-punti li ġejjin rigward l-użu u r-rimi ta’ siringi u oġġetti mediċinali li jaqtgħu oħrajn għandhom jiġu segwiti b’mod strett:

Labar u siringi qatt m’għandhom jerġgħu jintużaw.Poġġi l-labar u s-siringi użati kollha f’kontenitur għall-oġġetti li jaqtgħu (kontenitur li jintrema u li ma jittaqqabx).Żomm dan il- kontenitur fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.It-tqegħid ta’ kontenituri għall-oġġetti li jaqtgħu użati fl-iskart domestiku għandu jiġi evitat.Armi l-kontenitur mimli skont il-ħtiġijiet lokali jew kif avżat mill-professjonist tal-kura tas-saħħa tiegħek.

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Accord Healthcare Limited

Sage House

319, Pinner Road

North Harrow

Middlesex HA1 4HF

Ir-Renju Unit

8. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/12/798/005

EU/1/12/798/006

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni : 19- novembru-2012

10. DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati