Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ifirmasta (Irbesartan Krka) (irbesartan hydrochloride) – Tikkettar - C09CA04

Updated on site: 07-Oct-2017

Isem tal-MediċinaIfirmasta (Irbesartan Krka)
Kodiċi ATCC09CA04
Sustanzairbesartan hydrochloride
ManifatturKrka, d.d., Novo mesto

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA TAL-KARTUN LI TINTEWA

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Ifirmasta 75 mg pilloli miksija b’rita

Irbesartan

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kull pillola miksija b’rita fiha fiha 75 mg irbesartan (bħala hydrochloride).

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih ukoll żejt ir-riġni. Ara l-fuljett tal-pakkett għal aktar tagħrif.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pillola miksija b’rita

14-il pillola miksija b’rita

28 pillola miksija b’rita

30 pillola miksija b’rita

56 pillola miksija b’rita

56 x 1 pillola miksija b’rita

84 pillola miksija b’rita

90 pillola miksija b’rita

98 pillola miksija b’rita

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

EXP

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdita’.

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Is-Slovenja

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

14-il pillola: EU/1/08/480/001

28 pillola: EU/1/08/480/002

30 pillola: EU/1/08/480/019

56 pillola: EU/1/08/480/003

56 x 1 pillola: EU/1/08/480/004

84 pillola: EU/1/08/480/005

90 pillola: EU/1/08/480/020

98 pillola: EU/1/08/480/006

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Ifirmasta 75 mg

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

<barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.>

Il-karatteristiċi tas-sikurezza għandhom jiġu implimentati sa 9/2/2019

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

<PC:

SN:

NN:>

Il-karatteristiċi tas-sikurezza għandhom jiġu implimentati sa 9/2/2019

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI

PVC/PE/PVDC/Alu

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Ifirmasta 75 mg pilloli miksija b’rita

Irbesartan

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

KRKA

3.DATA TA’ SKADENZA

EXP

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA TAL-KARTUN LI TINTEWA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Ifirmasta 150 mg pilloli miksija b’rita

Irbesartan

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kull pillola miksija b’rita fiha: irbesartan 150 mg irbesartan (bħala hydrochloride).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih ukoll żejt ir-riġnu. Ara l-fuljett tal-pakkett għal aktar tagħrif.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pillola miksija b’rita

14-il pillola miksija b’rita

28 pillola miksija b’rita

30 pillola miksija b’rita

56 pillola miksija b’rita

56 x 1 pillola miksija b’rita

84 pillola miksija b’rita

90 pillola miksija b’rita

98 pillola miksija b’rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdita’.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Is-Slovenja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

14-il pillola: EU/1/08/480/007

28 pillola: EU/1/08/480/008

30 pillola: EU/1/08/480/021

56 pillola: EU/1/08/480/008

56 x 1 pillola: EU/1/08/480/010

84 pillola: EU/1/08/480/011

90 pillola: EU/1/08/480/022

98 pillola: EU/1/08/480/012

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Ifirmasta 150 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

<barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.>

Il-karatteristiċi tas-sikurezza għandhom jiġu implimentati sa 9/2/2019

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

<PC:

SN:

NN:>

Il-karatteristiċi tas-sikurezza għandhom jiġu implimentati sa 9/2/2019

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI

PVC/PE/PVDC/Alu

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Ifirmasta 150 mg pilloli miksija b’rita

Irbesartan

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

KRKA

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA TAL-KARTUN LI TINTEWA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Ifirmasta 300 mg pilloli miksija b’rita

Irbesartan

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kull pillola miksija b’rita fiha:300 mg irbesartan (bħala hydrochloride).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih ukoll żejt ir-riġnu. Ara l-fuljett tal-pakkett għal aktar tagħrif.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pillola miksija b’rita

14-il pillola miksija b’rita

28 pillola miksija b’rita

30 pillola miksija b’rita

56 pillola miksija b’rita

56 x 1 pillola miksija b’rita

84 pillola miksija b’rita

90 pillola miksija b’rita

98 pillola miksija b’rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdita’.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Is-Slovenja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

14-il pillola: EU/1/08/480/013

28 pillola: EU/1/08/480/014

30 pillola: EU/1/08/480/023

56 pillola: EU/1/08/480/015

56 x 1 pillola: EU/1/08/480/016

84 pillola: EU/1/08/480/017

90 pillola: EU/1/08/480/024

98 pillola: EU/1/08/480/018

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Ifirmasta 300 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

<barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.>

Il-karatteristiċi tas-sikurezza għandhom jiġu implimentati sa 9/2/2019

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

<PC:

SN:

NN:>

Il-karatteristiċi tas-sikurezza għandhom jiġu implimentati sa 9/2/2019

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI

PVC/PE/PVDC/Alu

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Ifirmasta 300 mg pilloli miksija b’rita irbesartan

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

KRKA

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OĦRAJN

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati