Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Invega (paliperidone) – Tikkettar - N05AX13

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaInvega
Kodiċi ATCN05AX13
Sustanzapaliperidone
ManifatturJanssen-Cilag International NV

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA KARTUNA GĦALL-FOLJA PVC-PCTFE/ALUMINJU (għall-folji bojod u ċari)

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

INVEGA pilloli ta’ 1.5 mg li jerħu l-mediċina bil-mod paliperidone

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola li terħi l-mediċina bil-mod fiha 1.5 mg ta’ paliperidone

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

14-il pillola li jerħu l-mediċina bil-mod 28 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod 30 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod 49 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod 56 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod 98 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għall-użu orali

Iblagħha sħiħa, tomgħodx, taqsamx u tfarrakx

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI

L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX/SSSS}

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Il-Belġju

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

14-il pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/077 - ĊARI 28 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/078 - ĊARI 30 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/079 - ĊARI 49 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/080 - ĊARI 56 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/081 - ĊARI 98 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/082 – ĊARI

14-il pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/083 - BOJOD 28 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/084 - BOJOD 30 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/085 - BOJOD 49 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/086 - BOJOD 56 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/087 - BOJOD 98 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/088 - BOJOD

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

invega 1.5 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI FOLJA TAL-PVC-PTFE/ALU B’7 U 10 PILLOLI (għall-folji bojod u ċari)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

INVEGA pilloli ta’ 1.5 mg li jerħu l-mediċina bil-mod paliperidone

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Janssen-Cilag International NV

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS XX/SSSS

4.NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA GĦALL-FOLJA OPA-ALUMINJU-PVC /ALUMINJU

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

INVEGA pilloli ta’ 1.5 mg li jerħu l-mediċina bil-mod paliperidone

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola li terħi l-mediċina bil-mod fiha 1.5 mg ta’ paliperidone

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

14-il pillola li jerħu l-mediċina bil-mod 28 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod 49 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod 56 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod 98 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għall-użu orali

Iblagħha sħiħa, tomgħodx, taqsamx u tfarrakx

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX/SSSS}

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Il-Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

14-il pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/089 28 pillola li jerġu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/090 49 pillola li jerġu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/091 56 pillola li jerġu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/092 98 pillola li jerġu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/093

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

invega 1.5 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI FOLJA TAL-OPA-ALU-PVC/ALU B’7 PILLOLI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

INVEGA pilloli ta’ 1.5 mg li jerħu l-mediċina bil-mod paliperidone

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Janssen-Cilag International NV

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS XX/SSSS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TAL-FLIXKUN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

INVEGA pilloli ta’ 1.5 mg li jerħu l-mediċina bil-mod paliperidone

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola li terħi l-mediċina bil-mod fiha 1.5 mg ta’ paliperidone

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

30 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod 350 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għall-użu orali

Iblagħha sħiħa, tomgħodx, taqsamx u tfarrakx

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX/SSSS}

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Il-Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

30 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/094 350 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/095

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

invega 1.5 mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

FLIXKUN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

INVEGA pilloli ta’ 1.5 mg li jerħu l-mediċina bil-mod paliperidone

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola li terħi l-mediċina bil-mod fiha 1.5 mg ta’ paliperidone

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

30 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod

350pillola li jerħu l-mediċina bil-mod

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għall-użu orali

Iblagħha sħiħa, tomgħodx, taqsamx u tfarrakx

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX/SSSS}

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Il-Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

30 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/094 350 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/095

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA KARTUNA GĦALL-FOLJA PVC-PCTFE/ALUMINJU (għall-folji bojod u ċari)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

INVEGA pilloli ta’ 3 mg li jerħu l-mediċina bil-mod paliperidone

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola li terħi l-mediċina bil-mod fiha 3 mg ta’ paliperidone

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Lactose monohydrate.

Għal iktar informazzjoni ara l-fuljett.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

14-il pillola li jerħu l-mediċina bil-mod 28 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod 30 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod 49 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod 56 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod 98 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għall-użu orali

Iblagħha sħiħa, tomgħodx, taqsamx u tfarrakx

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX/SSSS}

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ogħla minn 30oC

Aħżen fil-pakkett oriġinali biex tipproteġi mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Il-Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

14-il pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/065 - ĊARI 28 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/001 - ĊARI 30 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/002- ĊARI 49 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/003- ĊARI 56 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/004- ĊARI 98 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/005- ĊARI

14-il pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/066- BOJOD 28 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/021- BOJOD 30 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/022 - BOJOD 49 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/023 - BOJOD 56 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/024 - BOJOD 98 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/025 - BOJOD

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

invega 3 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI FOLJA TAL-PVC-PTFE/ALU B’7 U 10 PILLOLI (għall-folji bojod u ċari)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

INVEGA pilloli ta’ 3 mg li jerħu l-mediċina bil-mod paliperidone

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Janssen-Cilag International NV

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS XX/SSSS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA GĦALL-FOLJA OPA-ALUMINJU-PVC /ALUMINJU

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

INVEGA pilloli ta’ 3 mg li jerħu l-mediċina bil-mod paliperidone

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola li terħi l-mediċina bil-mod fiha 3 mg ta’ paliperidone

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Lactose monohydrate.

Għal iktar informazzjoni ara l-fuljett.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

14-il pillola li jerħu l-mediċina bil-mod 28 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod 49 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod 56 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod 98 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għall-użu orali

Iblagħha sħiħa, tomgħodx, taqsamx u tfarrakx

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX/SSSS}

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ogħla minn 30oC

Aħżen fil-pakkett oriġinali biex tipproteġi mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Il-Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

14-il pillola li jerħu l-mediċina bil-mod EU/1/07/395/067 28 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod EU/1/07/395/041 49 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod EU/1/07/395/042 56 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod EU/1/07/395/043 98 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod EU/1/07/395/044

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

invega 3 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI FOLJA TAL-OPA-ALU-PVC/ALU B’7 PILLOLI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

INVEGA pilloli ta’ 3 mg li jerħu l-mediċina bil-mod paliperidone

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Janssen-Cilag International NV

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS XX/SSSS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TAL-FLIXKUN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

INVEGA pilloli ta’ 3 mg li jerħu l-mediċina bil-mod paliperidone

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola li terħi l-mediċina bil-mod fiha 3 mg ta’ paliperidone

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Lactose monohydrate.

Għal iktar informazzjoni ara l-fuljett.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

30 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod

350pillola li jerħu l-mediċina bil-mod

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għall-użu orali

Iblagħha sħiħa, tomgħodx, taqsamx u tfarrakx

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX/SSSS}

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ogħla minn 30oC

Aħżen fil-pakkett oriġinali biex tipproteġi mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Il-Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

30 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/057 350 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/058

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

invega 3 mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

FLIXKUN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

INVEGA pilloli ta’ 3 mg li jerħu l-mediċina bil-mod paliperidone

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola li terħi l-mediċina bil-mod fiha 3 mg ta’ paliperidone

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Lactose monohydrate.

Għal iktar informazzjoni ara l-fuljett.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

30 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod 350 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għall-użu orali

Iblagħha sħiħa, tomgħodx, taqsamx u tfarrakx

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX/SSSS}

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ogħla minn 30oC

Aħżen fil-pakkett oriġinali biex tipproteġi mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Il-Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

30 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/057 350 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/058

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA KARTUNA GĦALL-FOLJA TAL-PVC-PCTFE/ALUMINJU (għall-folji bojod u ċari)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

INVEGA pilloli ta’ 6 mg li jerħu l-mediċina bil-mod paliperidone

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola li terħi l-mediċina bil-mod fiha 6 mg ta’ paliperidone

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

14-il pillola li jerħu l-mediċina bil-mod 28 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod 30 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod 49 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod 56 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod 98 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għall-użu orali

Iblagħha sħiħa, tomgħodx, taqsamx u tfarrakx

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX/SSSS}

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ogħla minn 30oC

Aħżen fil-pakkett oriġinali biex tipproteġi mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Il-Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

14-il pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/068 - ĊARI 28 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/006 - ĊARI 30 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/007- ĊARI 49 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/008- ĊARI 56 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/009- ĊARI 98 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/010- ĊARI

14-il pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/069 - BOJOD 28 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/026 - BOJOD 30 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/027 - BOJOD 49 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/028- BOJOD 56 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/029 - BOJOD 98 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/030 - BOJOD

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

invega 6 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI FOLJA TAL-PVC-PCTFE/ALU B’7 U 10 PILLOLI (għall-folji bojod u ċari)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

INVEGA pilloli ta’ 6 mg li jerħu l-mediċina bil-mod paliperidone

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Janssen-Cilag International NV

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX/SSSS}

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA GĦALL-FOLJA OPA-ALUMINJU-PVC /ALUMINJU

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

INVEGA pilloli ta’ 6 mg li jerħu l-mediċina bil-mod paliperidone

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola li terħi l-mediċina bil-mod fiha 6 mg ta’ paliperidone

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

14-il pillola li jerħu l-mediċina bil-mod 28 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod 49 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod 56 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod 98 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għall-użu orali

Iblagħha sħiħa, tomgħodx, taqsamx u tfarrakx

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX/SSSS}

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ogħla minn 30oC

Aħżen fil-pakkett oriġinali biex tipproteġi mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Il-Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

14-il pillola li jerħu l-mediċina bil-mod EU/1/07/395/070 28 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod EU/1/07/395/045 49 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod EU/1/07/395/046 56 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod EU/1/07/395/047 98 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod EU/1/07/395/048

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

invega 6 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI FOLJA TAL-OPA-ALU-PVC /ALU B’7 PILLOLI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

INVEGA pilloli ta’ 6 mg li jerħu l-mediċina bil-mod paliperidone

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Janssen-Cilag International NV

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX/SSSS}

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TAL-FLIXKUN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

INVEGA pilloli ta’ 6 mg li jerħu l-mediċina bil-mod paliperidone

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola li terħi l-mediċina bil-mod fiha 6 mg ta’ paliperidone

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

30 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod 350 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għall-użu orali

Iblagħha sħiħa, tomgħodx, taqsamx u tfarrakx

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX/SSSS}

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ogħla minn 30oC

Aħżen fil-pakkett oriġinali biex tipproteġi mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Il-Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

30 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/059 350 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/060

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

invega 6 mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

FLIXKUN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

INVEGA pilloli ta’ 6 mg li jerħu l-mediċina bil-mod paliperidone

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola li terħi l-mediċina bil-mod fiha 6 mg ta’ paliperidone

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

30 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod 350 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għall-użu orali

Iblagħha sħiħa, tomgħodx, taqsamx u tfarrakx

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX/SSSS}

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ogħla minn 30oC

Aħżen fil-pakkett oriġinali biex tipproteġi mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Il-Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

30 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/059 350 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/060

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ L-IPPAKKATTJAR TA’ BARRA KARTUNA GĦALL-FOLJA TAL-PVC-PCTFE/ALUMINJU (għall-folji bojod u ċari)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

INVEGA pilloli ta’ 9 mg li jerħu l-mediċina bil-mod paliperidone

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola li terħi l-mediċina bil-mod fiha 9 mg ta’ paliperidone

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

14-il pillola li jerħu l-mediċina bil-mod 28 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod 30 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod 49 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod 56 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod 98 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għall-użu orali

Iblagħha sħiħa, tomgħodx, taqsamx u tfarrakx

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX/SSSS}

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ogħla minn 30oC

Aħżen fil-pakkett oriġinali biex tipproteġi mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Il-Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

14-il pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/071 - ĊARI 28 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/011 - ĊARI 30 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/012- ĊARI 49 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/013- ĊARI 56 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/014- ĊARI 98 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/015- ĊARI

14-il pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/072- BOJOD 28 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/031- BOJOD 30 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/032 - BOJOD 49 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/033- BOJOD 56 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/034 - BOJOD 98 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/035 - BOJOD

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

INVEGA 9 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI FOLJA TAL-PVC-PCTFE/ALU B’7 U 10 PILLOLI (għall-folji bojod u ċari)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

INVEGA pilloli ta’ 9 mg li jerħu l-mediċina bil-mod paliperidone

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Janssen-Cilag International NV

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX/SSSS}

4. NUMRU TAL-LOTT

5. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA GĦALL-FOLJA OPA-ALUMINJU-PVC /ALUMINJU

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

INVEGA pilloli ta’ 9 mg li jerħu l-mediċina bil-mod paliperidone

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola li terħi l-mediċina bil-mod fiha 9 mg ta’ paliperidone

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

14-il pillola li jerħu l-mediċina bil-mod 28 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod 49 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod 56 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod 98 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għall-użu orali

Iblagħha sħiħa, tomgħodx, taqsamx u tfarrakx

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX/SSSS}

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ogħla minn 30oC

Aħżen fil-pakkett oriġinali biex tipproteġi mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Il-Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

14-il pillola li jerħu l-mediċina bil-mod EU/1/07/395/073 28 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod EU/1/07/395/049 49 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod EU/1/07/395/050 56 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod EU/1/07/395/051 98 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod EU/1/07/395/052

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

invega 9 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI FOLJA TAL-OPA-ALU-PVC /ALU B’7 PILLOLI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

INVEGA pilloli ta’ 9 mg li jerħu l-mediċina bil-mod paliperidone

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Janssen-Cilag International NV

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX/SSSS}

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TAL-FLIXKUN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

INVEGA pilloli ta’ 9 mg li jerħu l-mediċina bil-mod paliperidone

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola li terħi l-mediċina bil-mod fiha 9 mg ta’ paliperidone

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

30 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod 350 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għall-użu orali

Iblagħha sħiħa, tomgħodx, taqsamx u tfarrakx

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX/SSSS}

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ogħla minn 30oC

Aħżen fil-pakkett oriġinali biex tipproteġi mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Il-Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

30 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/061 350 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/062

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

invega 9 mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMIS MAL-PRODOTT

FLIXKUN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

INVEGA pilloli ta’ 9 mg li jerħu l-mediċina bil-mod paliperidone

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola li terħi l-mediċina bil-mod fiha 9 mg ta’ paliperidone

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

30 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod 350 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għall-użu orali

Iblagħha sħiħa, tomgħodx, taqsamx u tfarrakx

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX/SSSS}

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ogħla minn 30oC

Aħżen fil-pakkett oriġinali biex tipproteġi mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Il-Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

30 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/061 350 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/062

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ L-IPPAKKATTJAR TA’ BARRA KARTUNA GĦALL-FOLJA TAL-PVC-PCTFE/ALUMINJU (għall-folji bojod u ċari)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

INVEGA pilloli ta’ 12 mg li jerħu l-mediċina bil-mod paliperidone

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola li terħi l-mediċina bil-mod fiha 12 mg ta’ paliperidone

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

14-il pillola li jerħu l-mediċina bil-mod 28 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod 30 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod 49 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod 56 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod 98 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

Għall-użu orali

Iblagħha sħiħa, tomgħodx, taqsamx u tfarrakx.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX/SSSS}

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ogħla minn 30oC

Aħżen fil-pakkett oriġinali biex tipproteġi mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Il-Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

14-il pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/074 - ĊARI 28 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/016 - ĊARI 30 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/017- ĊARI 49 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/018- ĊARI 56 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/019- ĊARI 98 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/020- ĊARI

14-il pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/075- BOJOD 28 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/036- BOJOD 30 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/037 - BOJOD 49 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/038- BOJOD 56 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/039 - BOJOD 98 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/040 - BOJOD

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

invega 12 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI FOLJA TAL-PVC-PCTFE/ALU B’7 U 10 PILLOLI (għall-folji bojod u ċari)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

INVEGA pilloli ta’ 12 mg li jerħu l-mediċina bil-mod paliperidone

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Janssen-Cilag International NV

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX/SSSS}

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA GĦALL-FOLJA OPA-ALUMINJU-PVC /ALUMINJU

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

INVEGA pilloli ta’ 12 mg li jerħu l-mediċina bil-mod paliperidone

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola li terħi l-mediċina bil-mod fiha 12 mg ta’ paliperidone

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

14-il pillola li jerħu l-mediċina bil-mod 28 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod 49 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod 56 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod 98 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għall-użu orali

Iblagħha sħiħa, tomgħodx, taqsamx u tfarrakx

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX/SSSS}

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ogħla minn 30oC

Aħżen fil-pakkett oriġinali biex tipproteġi mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Il-Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

14-il pillola li jerħu l-mediċina bil-mod EU/1/07/395/076 28 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod EU/1/07/395/053 49 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod EU/1/07/395/054 56 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod EU/1/07/395/055 98 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod EU/1/07/395/056

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

invega 12 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI FOLJA TAL-OPA-ALU-PVC /ALU B’7 PILLOLI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

INVEGA pilloli ta’ 12 mg li jerħu l-mediċina bil-mod paliperidone

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Janssen-Cilag International NV

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX/SSSS}

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TAL-FLIXKUN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

INVEGA pilloli ta’ 12 mg li jerħu l-mediċina bil-mod paliperidone

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola li terħi l-mediċina bil-mod fiha 12 mg ta’ paliperidone

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

30 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod 350 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għall-użu orali

Iblagħha sħiħa, tomgħodx, taqsamx u tfarrakx

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX/SSSS}

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ogħla minn 30oC

Aħżen fil-pakkett oriġinali biex tipproteġi mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Il-Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

30 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/063 350 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/064

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

invega 12 mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMIS MAL-PRODOTT

FLIXKUN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

INVEGA pilloli ta’ 12 mg li jerħu l-mediċina bil-mod paliperidone

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola li terħi l-mediċina bil-mod fiha 12 mg ta’ paliperidone

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

30 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod 350 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għall-użu orali

Iblagħha sħiħa, tomgħodx, taqsamx u tfarrakx

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX/SSSS}

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ogħla minn 30oC

Aħżen fil-pakkett oriġinali biex tipproteġi mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Il-Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

30 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/063 350 pillola li jerħu l-mediċina bil-mod - EU/1/07/395/064

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati