Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kaletra (lopinavir / ritonavir) – Tikkettar - J05AR10

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaKaletra
Kodiċi ATCJ05AR10
Sustanzalopinavir / ritonavir
ManifatturAbbVie Ltd

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

SOLUZZJONI ORALI – KARTUNA TA’ PAKKETT LI FIH 300 ML (5 FLIEXKEN TA’ 60 ML) SOLUZZJONI ORALI – INKLUŻA IL-KAXXA BLU

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Kaletra (80 mg + 20 mg) / ml soluzzjoni orali (lopinavir + ritonavir)

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull ml fih: lopinavir 80 mg u ritonavir 20 mg (qanqielfarmakokinetiku).

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih fost oħrajn: alkoħol, high fructose corn syrup, propylene glycol, glycerol, polyoxyl 40 hydrogenated castor oil, potassju (bħala axesulfame potassium).

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pakkett ta’ aktar minn flixkun wieħed: 300 ml ta’ soluzzjoni orali(5 fliexken ta’ 60 ml kull wieħed).

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Jittieħed mill-ħalq

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQXMIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Għatu li ma jinfetaħx mit-tfal

8.DATA TA’ META JISKADI

JIS

9.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ

Ħażna waqt l-użu: Jekk miżmum barra mill-friġġ,Taħżinx f’temperatura 'l fuq minn 25°C u armi l- kontenut mhux użat wara 42 ġurnata (6 ġimgħat). Huwa rrikmandat li tikteb id-data tat-tneħħija mill- friġġ fuq il-pakkett ta’ barra.

Evita l-esponiment għall-sħana eċċessiva.

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

AbbVie Ltd

Maidenhead

SL6 4UB

Renju Unit

12.NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/01/172/003

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Kaletra (80 mg + 20 mg) / ml

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

SOLUZZJONI ORALI - TIKKETTA TAL-FLIXKUN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Kaletra (80 mg + 20 mg) / ml soluzzjoni orali (lopinavir + ritonavir)

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull ml fih: lopinavir 80 mg u ritonavir 20 mg (qanqielfarmakokinetiku).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih fost oħrajn: alkoħol (42% v/v ara l-fuljett), high fructose corn syrup, propylene glycol, glycerol, polyoxyl 40 hydrogenated castor oil, potassju (bħala axesulfame potassium)

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

60 ml soluzzjoni orali

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

Jittieħed mill-ħalq

Importanti li tiftħu

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRXU MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Għatu li ma jinfetaħx mit-tfal

8. DATA TA’ META JISKADI

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ

Ħażna waqt l-użu: Jekk miżmum barra mill-friġġ,Taħżinx f’temperatura 'l fuq minn 25°C u armi l- kontenut mhux użat wara 42 ġurnata (6 ġimgħat). Huwa rrikmandat li tikteb id-data tat-tneħħija mill- friġġ fuq il-pakkett ta’ barra.

Evita l-esponiment għall-sħana eċċessiva.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

AbbVie Ltd

Maidenhead

SL6 4UB

Renju Unit

12. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/01/172/003

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Mhux applikabbli.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

Mhux applikabbli.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

PILLOLI 200 MG/50 MG – PAKKETT TA’ FLIXKUN WIEĦED

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Kaletra 200 mg/50 mg pilloli miksija b’rita lopinavir/ritonavir

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola miksija b’rita fiha: lopinavir 200 mg u ritonavir 50 mg (qanqielfarmakokinetiku).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

120 pillola miksija b’rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Jittieħed mill-ħalq

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRXU MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirxu ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ META JISKADI

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

AbbVie Ltd

Maidenhead

SL6 4UB

Renju Unit

12. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/01/172/004

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Pilloli Kaletra 200 mg/50 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

PILLOLI 200 MG/50 MG – KARTUNA TA’ PAKKETT LI FIH 260 (3 FLIEXKEN TA’ 120) PILLOLI MIKSIJA B’RITA – INKLUŻA IL-KAXXA BLU

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Kaletra 200 mg/50 mg pilloli miksija b’rita lopinavir/ritonavir

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b’rita fiha 200 mg lopinavir flimkien ma’ 50 mg ritonavir bħala qanqiel farmakokinetiku.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pakkett li fih aktar minn flixkun wieħed:360 pillola miksija b’rita (3 fliexken ta’ 120).

Pakkett li jservi għal 3 xhur

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Jittieħed mill-ħalq

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRXU MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirxu ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ META JISKADI

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

AbbVie Ltd

Maidenhead

SL6 4UB

Renju Unit

12.NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT -TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/01/172/007

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Kaletra 200 mg/50 mg pilloli

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

PILLOLI 200 MG/50 MG - TIKKETTA TAL-FLIXKUN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Kaletra 200 mg/50 mg pilloli miksija b’rita lopinavir/ritonavir

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola miksija b’rita fiha: lopinavir 200 mg u ritonavir 50 mg (qanqielfarmakokinetiku).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

120 pillola miksija b’rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Jittieħed mill-ħalq

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRXU MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirxu ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ META JISKADI

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

AbbVie Ltd

Maidenhead

SL6 4UB

Renju Unit

12. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/01/172/004

EU/1/01/172/007

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Mhux applikabbli.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

Mhux applikabbli.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

PAKKETT TA’ 120 PILLOLA LI JKUN FIH IŻJED MINN PAKKETT WIEĦED (3 FOLJI

TA’ 40 PILLOLA MIKSIJA B’RITA)- INKLUŻA L-KAXXA L-BLU. KARTUNALI FIHA 120 PILLOLA MIKSIJA B’RITA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Kaletra 200 mg/50 mg pilloli miksija b’rita lopinavir/ritonavir

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola miksija b’rita fiha: lopinavir 200 mg u ritonavir 50 mg (qanqielfarmakokinetiku).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pakkett li fih aktar minn pakkett wieħed: 120 (3 pakketti ta’ 40)pillola miksija b’rita 120 pillola miksija b’rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

Jittieħed mill-ħalq

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRXU MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirxu ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ META JISKADI

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

AbbVie Ltd

Maidenhead

SL6 4UB

Renju Unit

12. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/01/172/005– pakkett li fih aktar minn pakkett wieħed: 120 (3 pakketti ta’ 40) pillola miksija b’rita

EU/1/01/172/008– kartuna ta’ 120 pillola miksija b’rita

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Pilloli Kaletra 200 mg/50 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

KARTUNA TA’ GEWWA TAL-PAKKETT TA’ ĠEWWA TAL-PAKKETT TA’ 120 PILLOLA (3 PAKKETTI TA’ 40) 200 MG/50 MG PILLOLA MIKSIJA B’RITA – MINGĦAJR IL-KAXXA BLU

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Kaletra 200 mg/50 mg pilloli miksija b’rita lopinavir/ritonavir

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola miksija b’rita fiha: lopinavir 200 mg u ritonavir 50 mg (qanqielfarmakokinetiku).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

40 pillola miksija b’rita.Pakkett li jkun fih iżjed minn pakkett wieħed, ma jistax jinbigħu separatament.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Jittieħed mill-ħalq

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRXU MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirxu ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ META JISKADI

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

AbbVie Ltd

Maidenhead

SL6 4UB

Renju Unit

12. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/01/172/005

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Pilloli Kaletra 200 mg/50 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Mhux applikabbli.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

Mhux applikabbli.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ L-ISTRIXXI JEW FUQ IL-FOLJI

PILLOLI 200 MG/50 MG- FOLJA BI 8 PILLOLI MIKSIJA B’RITA JEW FOLJI TA 12-IL PILLOLA MIKSIJA B’RITA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Kaletra 200 mg/50 mg pilloli miksija b’rita lopinavir/ritonavir

2.ISEM TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

AbbVie Ltd

3.DATA TA’ META JISKADI

JIS

4.NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

PILLOLI 100 MG/25 MG – PAKKETT TA’ FLIXKUN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Kaletra 100 mg/25 mg pilloli miksija b’rita lopinavir/ritonavir

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola miksija b’rita fiha 100 mg lopinavir imħallat ma’ 25 mg ritonavir biex iżid il- farmakokinetika.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

60 pillola miksija b’rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRXU MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ META JISKADI

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

AbbVie Ltd

Maidenhead

SL6 4UB

Renju Unit

12. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/01/172/006

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Pilloli Kaletra 100 mg/25 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

PILLOLI 100 MG/25 MG – TEST TAT-TABELLA TAL-FLIXKUN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Kaletra 100 mg/25 mg pilloli miksija b’rita lopinavir/ritonavir

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola miksija b’rita fiha 100 mg lopinavir imħallat ma’ 25 mg ritonavir biex iżid il- farmakokinetika.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

60 pillola miksija b’rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRXU MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ META JISKADI

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

AbbVie Ltd

Maidenhead

SL6 4UB

Renju Unit

12. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/01/172/006

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Mhux applikabbli.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

Mhux applikabbli.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati