Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kalydeco (ivacaftor) – Tikkettar - R07AX02

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaKalydeco
Kodiċi ATCR07AX02
Sustanzaivacaftor
ManifatturVertex Pharmaceuticals (Europe) Ltd

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA GĦALL-FOLJA

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Kalydeco 150 mg pilloli miksija b’rita

Ivacaftor

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola fiha 150 mg ta’ ivacaftor.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih lactose.

Ara l-fuljett fil-pakkett għal aktar tagħrif.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

56 pillola miksija b’rita

5.MOD(I) TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

Ħu pillola waħda (150 mg) ta’ Kalydeco kull 12-il siegħa. Kalydeco għandu jittieħed flimkien ma’ ikel li jkun fih ix-xaħam. Taqsamx, tomgħodx u tħollx il-pilloli.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen f’temperatura taħt 30ºC.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited

2 Kingdom Street

London W2 6BD

Ir-Renju Unit

Tel: +44 (0) 1923 437672

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/12/782/002

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Kalydeco 150 mg pilloli

17.IDENTIFIKATUR UNIKU - BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU – DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: {numru}

SN: {numru}

NN: {numru}

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

FOLJI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Kalydeco 150 mg pilloli

Ivacaftor

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA GĦALL-FLIXKUN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Kalydeco 150 mg pilloli miksija b’rita

Ivacaftor

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola fiha 150 mg ta’ ivacaftor.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih lactose.

Ara l-fuljett fil-pakkett għal aktar tagħrif.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

56 pillola miksija b’rita

5. MOD(I) TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali

ISTRUZZJONIJIET GĦALL-UŻU

Ħu pillola waħda (150 mg) ta’ Kalydeco kull 12-il siegħa. Kalydeco għandu jittieħed ma’ ikel li jkun fih ix-xaħam. Taqsamx, tomgħodx u tħollx il-pilloli.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen f’temperatura taħt 30ºC.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited

2 Kingdom Street

London W2 6BD

Ir-Renju Unit

Tel: +44 (0) 1923 437672

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/12/782/001

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Kalydeco 150 mg pilloli

17. IDENTIFIKATUR UNIKU - BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU – DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: {numru}

SN: {numru}

NN: {numru}

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

TIKKETTA TAL-FLIXKUN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Kalydeco 150 mg pilloli miksija b’rita

Ivacaftor

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola fiha 150 mg ta’ ivacaftor.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih lactose.

Ara l-fuljett għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

56 pillola miksija b’rita

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen f’temperatura taħt 30ºC.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited

2 Kingdom Street

London W2 6BD

Ir-Renju Unit

Tel: +44 (0) 1923 437672

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/12/782/001

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

17. IDENTIFIKATUR UNIKU - BARCODE 2D

18. IDENTIFIKATUR UNIKU – DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA GĦALL-QARTAS

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Kalydeco 50 mg granijiet f’qartas

Ivacaftor

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kull qartas ta’ granijiet fih 50 mg ta’ ivacaftor.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih lactose.

Ara l-fuljett fil-pakkett għal aktar tagħrif.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Granijiet f’qartas

56 qartas

4 kartieri individwali b’14-il qartas f’kull kartiera

5. MOD(I) TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali

ISTRUZZJONIJIET GĦALL-UŻU

Ħu qartas wieħed (50 mg) ta’ granijiet Kalydeco kull 12-il siegħa. Ħallat il-kontenut kollu ta’ qartas ma’ 5 mL ta’ ikel artab jew likwidu li jkunu adattati għall-età li jkun fit-temperatura tal-kamra jew taħt it-temperatura tal-kamra, u kkunsmah kompletament. Uża fi żmien siegħa wara li tħalltu, eżatt qabel jew wara ikla jew snack li jkun fiha x-xaħam.

Erfa’ hawn biex tiftaħ

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Uża fi żmien siegħa wara li tħalltu.

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen f’temperatura taħt 30ºC.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited

2 Kingdom Street

London W2 6BD

Ir-Renju Unit

Tel: +44 (0) 1923 437672

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/12/782/003

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Kalydeco 50 mg granijiet

17. IDENTIFIKATUR UNIKU - BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU – DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: {numru}

SN: {numru}

NN: {numru}

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT INTERMEDJU KARTIERA GĦALL-QARTAS

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Kalydeco 50 mg granijiet f’qartas

Ivacaftor

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kull qartas ta’ granijiet fih 50 mg ta’ ivacaftor.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih lactose.

Ara l-fuljett fil-pakkett għal aktar tagħrif.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Granulijiet f’qartas

14-il qartas

5. MOD(I) TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali

ISTRUZZJONIJIET GĦALL-UŻU

Ħu qartas wieħed (50 mg) ta’ granijiet ta’ Kalydeco kull 12-il siegħa.

Ħallat il-kontenut kollu ta’ qartas b’5 mL ta’ ikel artab jew likwidu li jkunu adattati għall-età li jkun fit-temperatura tal-kamra jew taħt it-temperatura tal-kamra, u kkunsmah kompletament.

Uża fi żmien siegħa wara li tħalltu, eżatt qabel jew wara ikla jew snack li jkun fiha x-xaħam.

Uża d-dożi kollha ta’ 7 ijiem qabel ma tibda kartiera ġdida.

Filgħodu

Filgħaxija

ĦAD TNE TLI ERB ĦAM ĠIM SIB

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen f’temperatura taħt 30ºC.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited

2 Kingdom Street

London W2 6BD

Ir-Renju Unit

Tel: +44 (0) 1923 437672

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/12/782/003

13. NUMRU TAL-LOTT

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

17. IDENTIFIKATUR UNIKU - BARCODE 2D

18. IDENTIFIKATUR UNIKU – DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

QRATAS

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Kalydeco 50 mg granijiet

Ivacaftor

Użu orali

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

6.OĦRAJN

Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA GĦALL-QARTAS

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Kalydeco 75 mg granijiet f’qartas

Ivacaftor

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kull qartas ta’ granijiet fih 75 mg ta’ ivacaftor.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih lactose.

Ara l-fuljett fil-pakkett għal aktar tagħrif.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Granijiet f’qartas

56 qartas

4 kartieri individwali b’14-il qartas f’kull kartiera

5. MOD(I) TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali

ISTRUZZJONIJIET GĦALL-UŻU

Ħu qartas wieħed (75 mg) ta’ granijiet Kalydeco kull 12-il siegħa. Ħallat il-kontenut kollu ta’ qartas ma’ 5 mL ta’ ikel artab jew likwidu li jkunu adattati għall-età li jkun fit-temperatura tal-kamra jew taħt it-temperatura tal-kamra, u kkunsmah kompletament. Uża fi żmien siegħa wara li tħalltu, eżatt qabel jew wara ikla jew snack li jkun fiha x-xaħam.

Erfa’ hawn biex tiftaħ

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Uża fi żmien siegħa wara li tħalltu.

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen f’temperatura taħt 30ºC.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited

2 Kingdom Street

London W2 6BD

Ir-Renju Unit

Tel: +44 (0) 1923 437672

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/12/782/004

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Kalydeco 75 mg granijiet

17. IDENTIFIKATUR UNIKU - BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU – DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: {numru}

SN: {numru}

NN: {numru}

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT INTERMEDJU KARTIERA GĦALL-QARTAS

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Kalydeco 75 mg granijiet f’qartas

Ivacaftor

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kull qartas ta’ granijiet fih 75 mg ta’ ivacaftor.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih lactose.

Ara l-fuljett fil-pakkett għal aktar tagħrif.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Granijiet f’qartas

14-il qartas

5. MOD(I) TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali

ISTRUZZJONIJIET GĦALL-UŻU

Ħu qartas wieħed (75 mg) ta’ granijiet ta’ Kalydeco kull 12-il siegħa.

Ħallat il-kontenut kollu ta’ qartas b’5 mL ta’ ikel artab jew likwidu li jkunu adattati għall-età li jkun fit-temperatura tal-kamra jew taħt it-temperatura tal-kamra, u kkunsmah kompletament.

Uża fi żmien siegħa wara li tħalltu, eżatt qabel jew wara ikla jew snack li jkun fiha x-xaħam.

Uża d-dożi kollha ta’ 7 ijiem qabel ma tibda kartiera ġdida.

Filgħodu

Filgħaxija

ĦAD TNE TLI ERB ĦAM ĠIM SIB

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen f’temperatura taħt 30ºC.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited

2 Kingdom Street

London W2 6BD

Ir-Renju Unit

Tel: +44 (0) 1923 437672

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/12/782/004

13. NUMRU TAL-LOTT

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

17. IDENTIFIKATUR UNIKU - BARCODE 2D

18. IDENTIFIKATUR UNIKU – DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

QRATAS

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Kalydeco 75 mg granijiet

Ivacaftor

Użu orali

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

6. OĦRAJN

Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati