Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lantus (insulin glargine) – Tikkettar - A10AE04

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaLantus
Kodiċi ATCA10AE04
Sustanzainsulin glargine
Manifattursanofi-aventis Deutschland GmbH

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA (kunjett ta’ 5ml)

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Lantus 100 unità/ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’kunjett. insulin glargine

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

1 ml fih 100 unità (3.64 mg) insulin glargine

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: zinc chloride, metacresol, glycerol, hydrochloric acid u sodium hydroxide (għall-aġġustament tal- pH), u ilma għall-injezzjonijiet

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni Kunjett 1 ta’ 5 ml.

2 kunjetti ta’ 5 ml.

5 kunjetti ta’ 5 ml.

10 kunjetti ta’ 5 ml.

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal taħt il-ġilda

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Uża biss soluzzjonijiet li huma ċari u bla kulur.

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS:

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Kunjetti mhux miftuħin:

Aħżen fi friġġ.

Tagħmlux fil-friza jew tqiegħed viċin il-friża jew pakkett tal-friża.

Ġaladarba fl-użu, il-kunjetti jistgħu jinżamm għal massimu ta’ 4 ġimgħat mhux ’il fuq minn 25°Ċ. Żomm il-kunjett fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-

SUQ

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, il-Ġermanja.

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/00/134/001 kunjett 1 ta’ 5 ml

EU/1/00/134/002 2 kunjetti ta’ 5 ml

EU/1/00/134/003 5 kunjetti ta’ 5 ml

EU/1/00/134/004 10 kunjetti ta’ 5 ml

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Lantus

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA (kunjett ta’ 5ml)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Lantus 100 unità /ml soluzzjoni għall-injezzjoni insulin glargine

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA Użu għal taħt il-ġilda

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS:

Data ta’ l-ewwel użu:..............

4.NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM JEW PARTI INDIVIDWALI

5 ml

6.OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA (kunjett ta’ 10ml)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Lantus 100 unità /ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’kunjett. insulin glargine

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

1 ml fih 100 unità (3.64 mg) insulin glargine

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: zinc chloride, metacresol, glycerol, hydrochloric acid u sodium hydroxide (għall-aġġustament tal- pH), polysorbate 20, ilma għall-injezzjonijiet

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni

Kunjett 1 ta’ 10 ml.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

Użu għal taħt il-ġilda

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Uża biss soluzzjonijiet li huma ċari u bla kulur.

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Kunjetti mhux miftuħin:

Aħżen fi friġġ.

Tagħmlux fil-friza jew tqiegħed viċin il-friża jew pakkett tal-friża.

Ġaladarba fl-użu, il-kunjetti jistgħu jinżamm għal massimu ta’ 4 ġimgħat mhux ’il fuq minn 30°Ċ. Żomm il-kunjett fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-

SUQ

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, il-Ġermanja.

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/00/134/012

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Lantus

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA (kunjett ta’ 10ml)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN JINGĦATA

Lantus 100 unita’/ml soluzzjoni għall-injezzjoni. insulin glargine

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA Użu għal taħt il-ġilda

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Data ta’ l-ewwel użu:..............

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM JEW PARTI INDIVIDWALI

10 ml

6. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA (skartoċċ)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Lantus 100 unita’/ml soluzzjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ insulin glargine

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

1 ml fih 100 unità (3.64 mg) insulin glargine

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: zinc chloride, metacresol, glycerol, hydrochloric acid u sodium hydroxide (għall-aġġustament tal- pH) u ilma għall-injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni Skartoċċ 1 ta’ 3 ml.

3 skartoċċi ta’ 3 ml.

4 skartoċċi ta’ 3 ml.

5 skartoċċi ta’ 3 ml.

6 skartoċċi ta’ 3 ml.

8 skartoċċi ta’ 3 ml.

9 skartoċċi ta’ 3 ml.

10 skartoċċi ta’ 3 ml.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

L-iskartoċċi ta’ Lantus għandhom jintużaw biss flimkien mal-pinen: OptiPen, ClikSTAR, Tactipen, Autopen 24, AllStar, AllStar PRO, JuniorSTAR.

Jista’ jkun li dawn il-pinen mhux kollha jkunu fis-suq fil-pajjiż tiegħek.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal taħt il-ġilda

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Uża biss soluzzjonijiet ċari u mingħajr kulur.

Jekk il-pinna tal-insulina hija bil-ħsara jew mhix qed taħdem sew (minħabba xi difetti mekkaniċi) għandha tintrema, u tintuża pinna ġdida tal-insulina.

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS:

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Skartoċċi mhux miftuħin:

Aħżen fi friġġ.

Tagħmlux fil-friza jew tqiegħed viċin il-friża jew pakkett tal-friża. Żomm l-iskartoċċ fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

Ġaladarba fl-użu, l-iskartoċċ jista’ jinżamm għal massimu ta’ 4 ġimgħat mhux ’il fuq minn 30°Ċ. Il-pinna li fiha l-iskartoċċ m’għandhiex tinżamm fil-friġġ.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-

SUQ

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, il-Ġermanja.

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/00/134/013 skartoċċ 1 ta’ 3 ml

EU/1/00/134/014 3 skartoċċi ta’ 3 ml

EU/1/00/134/005 4 skartoċċi ta’ 3 ml

EU/1/00/134/006 5 skartoċċi ta’ 3 ml

EU/1/00/134/015 6 skartoċċi ta’ 3 ml

EU/1/00/134/016 8 skartoċċi ta’ 3 ml

EU/1/00/134/017 9 skartoċċi ta’ 3 ml

EU/1/00/134/007 10 skartoċċi ta’ 3 ml

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Lantus

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA (skartoċċ)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U KIF GĦANDU JINGĦATA

Lantus 100 unità /ml soluzzjoni għall-injezzjoni. insulin glargine

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Użu għal taħt il-ġilda

Uża pinen speċifiċi: ara l-fuljett.

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

3ml

6. OĦRAJN

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOJL TAL-ALUMINJU LI HIJA UŻATA GĦAS- SIĠILL TA’ TILAR TAL-PLASTIK TRASPARENTI LI FIH L-ISKARTOĊĊ

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

3. DATA TA’ SKADENZA

4. NUMRU TAL-LOTT

5.OĦRAJN

Wara li ddaħħal skartoċċ ġdid:

Għandek tiżgura li l-pinna tiegħek tal-insulina qed taħdem kif suppost qabel ma tinjetta l-ewwel doża. Ara l- fuljett ta’ tagħrif fuq il-pinna tiegħek tal-insulina għal aktar dettalji.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA (Pinna mimlija għal-lest, SoloStar)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Lantus SoloStar 100 unità/ml. soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest insulin glargine

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

1 ml fih 100 unità (ekwivalenti għal 3.64 mg) insulin glargine.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: zinc chloride, metacresol, glycerol, hydrochloric acid u sodium hydroxide (għall-aġġustament tal- pH) u ilma għall-injezzjonijiet

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni Pinna 1 ta’ 3 ml

3 pinen ta’ 3 ml

4 pinen ta’ 3 ml

5 pinen ta’ 3 ml

6 pinen ta’ 3 ml

8 pinen ta’ 3 ml

9 pinen ta’ 3 ml

10 pinen ta’ 3 ml

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal taħt il-ġilda

Iftaħ hawn

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(JIET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Uża biss soluzzjonijiet ċari u mingħajr kulur.

Uża biss il-labar li huma kompatibbli ma’ l-użu ta’ SoloStar.

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Mhux miftuħa:

Aħżen fi friġġ (2°Ċ-8°Ċ).

Tagħmlux fil-friża jew tqiegħed viċin il-friża jew pakkett tal-friża.

Żomm il-pinna mimlija għal-lest fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

Kundizzjonijiet fl-użu:

Wara l-ewwel użu, il-pinna tista’ tinżamm għal massimu ta’ 4 ġimgħat mhux ’il fuq minn 30°Ċ. Iżżhomx fil- friġġ. Żomm il-pinna barra mid-dawl.

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, il-Ġermanja.

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/00/134/030 pinna 1 ta’ 3 ml

EU/1/00/134/031 3 pinen ta’ 3 ml

EU/1/00/134/032 4 pinen ta’ 3 ml

EU/1/00/134/033 5 pinen ta’ 3 ml

EU/1/00/134/034 6 pinen ta’ 3 ml

EU/1/00/134/035 8 pinen ta’ 3 ml

EU/1/00/134/036 9 pinen ta’ 3 ml

EU/1/00/134/037 10 pinen ta’ 3 ml

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Lantus SoloStar

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-PINNA (Pinna mimlija għal-lest, SoloStar)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Lantus SoloStar 100 unità/ml soluzzjoni għall-injezzjoni. insulin glargine.

Użu għal taħt il-ġilda

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

3ml

6. OĦRAJN

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati