Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lartruvo (olaratumab) – Fuljett ta’ tagħrif - L01XC27

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaLartruvo
Kodiċi ATCL01XC27
Sustanzaolaratumab
ManifatturEli Lilly Nederland B.V.

Fuljett ta’ tagħrif: Informazzjoni għall-utent

Lartruvo 10 mg/mL konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni olaratumab

Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti identifikazzjoni ta’ malajr ta’ informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà. Inti tista’ tgħin billi tirrapporta kwalunkwe effett sekondarju li jista’ jkollok. Ara t-tmiem ta’ sezzjoni 4 biex tara kif għandek tirrapporta effetti sekondarji.

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tingħata din il-mediċina peress li fih informazzjoni importanti għalik.

-Żomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bżonn terġa’ taqrah.

-Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib tiegħek.

-Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F’dan il-fuljett

1.X’inhu Lartruvo u għalxiex jintuża

2.X’għandek tkun taf qabel ma tingħata Lartruvo

3.Kif għandek tingħata Lartruvo

4.Effetti sekondarji possibbli

5.Kif taħżen Lartruvo

6.Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1.X’inhu Lartruvo u għalxiex jintuża

Lartruvo fih is-sustanza attiva olaratumab, li tagħmel parti minn grupp ta’ mediċini msejħa antikorpi monoklonali.

Olaratumab jagħraf u jeħel b’mod speċifiku ma’ proteina magħrufa bħala riċettur-α ta’ fattur ta’ tkabbir derivat mill-plejtlets (PDGFR-α platelet derived growth factor receptor-α). PDGFR-α jinstab b’ammonti kbar fuq ċerti ċelluli tal-kanċer fejn jistimula ċ-ċelluli biex jikbru u jiddividu. Meta olaratumab jeħel ma’ PDGFR-α jista’ jippreveni t-tkabbir taċ-ċellula tal-kanċer u s-sopravivenza.

Lartruvo jintuża flimkien ma’ mediċina oħra kontra l-kanċer imsejħa doxorubicin għat-trattament ta’ adulti li għandhom sarkoma avvanzata fit-tessut l-artab u li ma kinux ittrattati preċedentement b’doxorubicin. Sarkoma fit-tessut l-artab hija kanċer li tibda fit-tessuti rotob, bħal fil-muskoli, fit- tessut tax-xaħam, fil-kartiliġ u fil-kanali tad-demm.

2. X’għandek tkun taf qabel ma tingħata Lartruvo

M’għandekx tingħata Lartruvo

-jekk inti allerġiku għal olaratumab jew għal xi sustanza oħra ta’ din il-mediċina (imniżżla fis- sezzjoni 6).

Twissijiet u prekawzjonijiet

Għandek tgħid lit-tabib tiegħek dwar kwalunkwe wieħed minn dawn li ġejjin:

-jekk qed/a tirċievi xi trattament għal mard tal-qalb jew mard tal-fwied

Kellem lit-tabib jew lill-infermier tiegħek immedjatament jekk dan li ġej japplika għalik (jew jekk m’intix ċert/a):

Reazzjoni marbuta mal-infużjoni

Reazzjonjiet marbuta mal-infużjoni jistgħu jseħħu waqt trattament b’Lartruvo. Reazzjonijiet bħal dawn jistgħu jkunu allerġiċi. Is-sintomi jistgħu jinkludu uġigħ tad-dahar, uġigħ u/jew tagħfis , fis- sider, tkexkix ta’ bard, ħmura fil-wiċċ, diffikultà biex tieħu n-nifs u tħarħir. F’każijiet severi jista’ jkollok pressjoni baxxa ħafna tad-demm, tħossok ħażin u jkollok problemi biex tieħu n-nifs minħabba li jidjiequ l-passaġġi tan-nifs, li tista’ tkun ta’ theddida għall-ħajja. It-tabib tiegħek se jagħtik mediċini oħra qabel ma inti tirċievi Lartruvo biex jitnaqqas ir-riskju ta’ reazzjonijiet marbuta mal-infużjoni. It- tabib jew l-infermier tiegħek se jiċċekkjaw għal effetti sekondarji matul u wara l-infużjoni tiegħek. Jekk inti jkollok reazzjoni severa marbuta mal-infużjoni, it-tabib tiegħek jista’ jirrakkomanda li tnaqqas id-doża ta’ Lartruvo jew li jwaqqaf it-tattament tiegħek b’Lartruvo. Ara sezzjoni 4 għal aktar dettalji dwar reazzjonijiet marbuta mal-infużjoni li jistgħu jseħħu matul jew wara l-infużjoni.

Fsada

Lartruvo u doxorubicin jistgħu jnaqqsu l-għadd tal-plejtlits tiegħek. Il-plejtlits jgħinu lid-demm tiegħek biex jikkoagula u għadd baxx tal-plejtlits jista’ jżid ir-riskju ta’ fsada. Jekk ikollok ammont kbir ta’ fsada, is-sintomi jistgħu jinkludu għeja kbira, debbulizza, sturdament jew tibdil fil-kulur tal- ippurgar tiegħek. It-tabib tiegħek se jiċċekkja l-għadd tal-plejtlits tiegħek qabel it-trattament b’Lartruvo.

Tnaqqis fin-numru taċ-ċelluli bojod tad-demm

Lartruvo u doxorubicin jistgħu jnaqqsu in-numru taċ-ċelluli bojod tad-demm (inkluż in-newtrofili). Iċ- ċelluli bojod tad-demm huma importanti biex jiġġieldu xi infezzjoni. Għadd baxx ta’ ċelluli bojod tad- demm jista’ jżid ir-riskju li jkollok infezzjoni. It-tabib tiegħek se jiċċekkja l-għadd taċ-ċelluli bojod tad-demm tiegħek qabel it-trattament b’Lartruvo.

Tfal u adolexxenti

Lartruvo m’għandux jingħata lill-pazjenti taħt l-età ta’ 18-il sena minħabba li ma hemm l-ebda informazzjoni dwar kif jaħdem f’dan il-grupp ta’ età.

Mediċini oħra u Lartruvo

Għid lit-tabib tiegħek jekk qed tieħu, ħadt dan l-aħħar jew tista’ tieħu xi mediċini oħra.

Tqala u treddigħ

Qabel ma tibda t-trattament inti għandek tgħid lit-tabib tiegħek jekk inti tqila jew qed tredda’, taħseb li tista tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija.

Evita li toħroġ tqila waqt li tkun qed tirċievi din il-mediċina u għal mill-inqas 3 xhur wara l-aħħar doża ta’ Lartruvo minħabba li din il-mediċina tista’ tagħmel ħsara lit-tarbja mhux imwielda tiegħek. Kellem lit-tabib tiegħek dwar l-aħjar kontraċezzjoni għalik.

Mhuwiex magħruf jekk olaratumab jiġix eliminat ġol-ħalib ħalib tas-sider tal-bniedem u jekk hemm xi riskju ta’ ħsara lit-tarbija li qed titredda’. Staqsi lit-tabib tiegħek jekk tistax tredda’ matul jew wara t- trattament b’Lartruvo.

Sewqan u tħaddim ta’ magni

Mhux magħruf jekk Lartruvo huwiex ser jaffettwa l-ħila li inti ssuq. Jekk ikollok kwlaunkwe sintomi li jaffettwaw il-ħila biex tikkonċentra u tirreaġixxi, bħal għeja, issuqx u tħaddimx magni sakemm l- effett jgħaddi.

Lartruvo fih sodium

Din il-mediċina fiha 22 mg sodium f’kull kunjett ta’ 19 mL u 57 mg sodium f’kull kunjett ta’ 50 mL. Dan għandu jitqies minn pazjenti jekk qed/a fuq dieta b’ammont ikkontrollat ta’ sodium.

3.Kif għandek tingħata Lartruvo

Tabib b’esperjenza fl-użu ta’ mediċini kontra l-kanċer se jissorvelja t-terapija tiegħek b’Lartruvo.

Premedikazzjoni

Inti se tingħata mediċini biex tnaqqas ir-riskju ta’ reazzjoni marbuta mal-infużjoni qabel ma inti tirċievi Lartruvo.

Doża u għoti

Id-doża rrakkomandata ta’ Lartruvo hija ta’ 15-il mg għal kull kilogramma ta’ piż tal-ġisem tiegħek fil-jiem 1 u 8 ta’ kull ċiklu ta’ 3 ġimgħat. Lartruvo jingħata flimkien mal-mediċina doxorubicin għal mill-inqas 8 ċikli mbagħad jingħata waħdu. In-numru ta’ infużjonijiet li inti se tirċievi jiddependi fuq kemm jaħdem tajjeb u għal kemm żmien jibqa’ jaħdem it-trattament b’Lartruvo u kemm tħossok tajjeb/tajba. It-tabib tiegħek se jiddiskuti dan miegħek.

Din il-mediċina tingħata bħala infużjoni fil-vina permezz ta’ dripp. Dan id-dripp idum għaddej madwar 60 minuta.

Istruzzjonijiet ddettaljati għat-tabib jew għall-infermier tiegħek dwar kif tipprepara infużjoni ta’ Lartruvo huma inklużi fl-aħħar ta’ dan il-fuljett ta’ tagħrif (ara ‘Istruzzjonijiet dwar l-immaniġġar’).

Aġġustamenti fid-doża

Matul kull infużjoni, it-tabib jew l-infermier tiegħek se jiċċekkjaw għal effetti sekondarji. It-tabib tiegħek jista’ wkoll jagħtik doża aktar baxxa jew jipposponi d-doża ta’ Lartruvo jekk inti jkollok effetti sekondarji serji inkluż tnaqqis fl-għadd taċ-ċelluli bojod tad-demm tiegħek. Jekk inti jkollok reazzjoni marbuta mal-infużjoni matul it-trattament, it-tabib jew l-infermier tiegħek jista’ jnaqqas jew iwaqqaf l- infużjoni tiegħek ta’ Lartruvo.

4.Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull mediċina oħra, din il-mediċina tista’ tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f’kulħadd. It-tabib tiegħek se jiddiskuti dawn miegħek u se jispjegalek ir-riskji u l-benefiċċji tat- trattament tiegħek.

Kienu rrappurtati l-effetti sekondarji li ġejjin:

Reazzjonijiet għall-infużjoni

Lartruvo ġie assoċjat ma’ reazzjonijiet għall-infużjoni (ara sezzjoni 2 “Twissijiet u prekawzjonijiet”).

Għid lit-tabib jew lill-infermier tiegħek b’mod immedjat jekk tħossok ma tiflaħx waqt l- infużjoni. Hawn taħt hemm lista b’xi sintomi tipiċi assoċjati ma’ reazzjonijiet għall-infużjoni:

Tħossok ħażin

Deni

Tkexkix ta’ bard

Ħmura fil-wiċċ

Qtugħ ta’ nifs

Jistgħu wkoll iseħħu xi sintomi oħra (ara sezzjoni 2 “Twissijiet u prekawzjonijiet”). It-tabib tiegħek jista jikkunsidra li jnaqqas l-infużjoni ta’ Lartruvo jew li jwaqqafha temporanjament biex jimmaniġġja dawn is-sintomi.

Komuni ħafna (jistgħu jaffettwaw aktar minn persuna 1 minn kull 10):

nawsja

uġigħ fil-muskoli, fil-ġogi jew fl-għadam tiegħek (uġigħ muskoluskeletriku)

għadd baxx ta’ ċelluli tad-demm bojod (inkluż in-newtrofili u l-limfoċiti li jistgħu jżidu r- riskju ta’ infezzjoni)

uġigħ jew feriti f’ħalqek jew fil-gerżuma (mukożite)

rimettar

dijarea

uġigħ ta’ ras

reazzjonijiet marbuta mal-infużjoni

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Tista’ wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas- sistema ta’ rappurtar nazzjonali mniżżla f’Appendiċi V. Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista’ tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta’ din il-mediċina.

5.Kif taħżen Lartruvo

Żomm din il-mediċina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax din il-mediċina wara d-data ta’ meta tiskadi li tidher fuq il-kartuna ta’ barra u t-tikketta tal- kunjett wara JIS. Id-data ta’ meta tiskadi tirreferi għall-aħħar ġurnata ta’ dak ix-xahar.

Aħżen fi friġġ (2 °C – 8 °C).

Tagħmlux fil-friża u tħawwadx il-kunjett.

Żomm il-kunjett fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

Soluzzjoni għall-infużjoni: Wara d-dilwizzjoni u l-preparazzjoni, il-mediċina għandha tintuża immedjatament. Jekk ma tintużax immedjatament, il-ħinijiet u l-kondizzjonijiet tal-ħażna qabel u waqt l-użu huma r-resposabbiltà ta’ min ikun qed jużaha u s-soltu ma jkunux aktar minn 24 siegħa f’temperatura ta’ 2 sa 8 ºC u sa 8 sigħat addizzjonali f’temperatura ambjentali (taħt 25 ºC). Tagħmilx is-soluzzjoni tal-infużjoni fil-friża u tħawwadhiex. Tagħtix is-soluzzjoni jekk tinttota xi frak jew telf ta’ kulur.

Din il-mediċina qegħda biex tintuża darba biss.

Taħżinx xi ftit mill-infużjoni li ma tkunx intużat biex terġa’ tużaha. Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

6.Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X’fih Lartruvo

- Is-sustanza attiva hi olaratumab. Kull millilitru tal-konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni fih 10 mg ta’ olaratumab.

Kull kunjett ta’ 19 mL fih 190 mg ta’ olaratumab. Kull kunjett ta’ 50 mL fih 500 mg ta’ olaratumab.

- Is-sustanzi l-oħra huma mannitol, glycine, L-histidine monohydrochloride monohydrate, L-histidine, sodium chloride (ara sezzjoni 2 “Lartruvo fih sodium”), polysorbate 20 u ilma għall-injezzjonijiet.

Kif jidher Lartruvo u l-kontenut tal-pakkett

Lartruvo konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni (konċentrat sterili) huwa likwidu minn ċar sa kemxejn ikanġi u minn bla kulur sa kemxejn isfar fornut f’kunjett tal-ħġieġ b’tapp elastomeriku.

Huwa disponibbli f’pakketti ta’:

-kunjett 1 ta’ 19 mL

-2 kunjetti ta’ 19 mL

-kunjett 1 ta’ 50 mL

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq

Eli Lilly Nederland B.V. Papendorpseweg 83 3528 BJ Utrecht L-Olanda.

Manifattur

Lilly S.A.

Avda de la Industria, 30 28108 Alcobendas Madrid

Spanja

Għal kull tagħrif dwar din il-mediċina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Eli Lilly Holdings Limited atstovybė

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Tel. +370 (5) 2649600

България

Luxembourg/Luxemburg

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

тел. + 359 2 491 41 40

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika

Magyarország

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 420 234 664 111

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Malta

Eli Lilly Danmark A/S

Charles de Giorgio Ltd.

Tlf: +45 45 26 60 00

Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Nederland

Lilly Deutschland GmbH

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Norge

Eli Lilly Holdings Limited Eesti filiaal

Eli Lilly Norge A.S.

Tel: +372 6 817 280

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

Österreich

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Eli Lilly Ges.m.b.H.

Τηλ: +30 210 629 4600

Tel: + 43-(0) 1 711 780

España

Polska

Lilly S.A.

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: + 34-91 663 50 00

Tel: +48 22 440 33 00

France

Portugal

Lilly France SAS

Lilly Portugal Produtos Farmacêuticos, Lda

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Tel: + 351-21-4126600

Hrvatska

România

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: +385 1 2350 999

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Slovenija

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Tel: +386 (0)1 580 00 10

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf.

Eli Lilly Slovakia, s.r.o.

Sími + 354 540 8000

Tel: + 421 220 663 111

Italia

Suomi/Finland

Eli Lilly Italia S.p.A.

Oy Eli Lilly Finland Ab

 

Tel: + 39- 055 42571

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Sverige

Phadisco Ltd

Eli Lilly Sweden AB

Τηλ: +357 22 715000

Tel: + 46-(0) 8 7378800

Latvija

United Kingdom

Eli Lilly Holdings Limited pārstāvniecība Latvijā

Eli Lilly and Company Limited

Tel: +371 67364000

Tel: + 44-(0) 1256 315000

Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f’ < {xahar SSSS}>.

Din il-mediċina ngħatat ‘approvazzjoni kondizzjonali’. Dan ifisser li għad trid tingħata aktar evidenza dwar din il-mediċina.

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini ser tirrevedi l-informazzjoni l-ġdida dwar din il-mediċina mill- anqas kull sena u ser taġġorna dan il-fuljett kif meħtieġ.

Sorsi oħra ta’ informazzjoni

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall- Mediċini: http://www.ema.europa.eu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Istruzzjonijiet dwar l-immaniġġar Lartruvo 10 mg/mL

konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni olaratumab

It-tagħrif li jmiss qed jingħata biss għall-professjonisti tal-kura tas-saħħa biss

Ipprepara s-soluzzjoni għall-infużjoni bl-użu ta’ teknika asettika biex taċċerta ruħek mill-isterilità tas- soluzzjoni ppreparata.

Kull kunjett qiegħed biex jintuża darba biss. Ifli l-kontenut tal-kunjetti għal frak u telf ta’ kulur. Il- konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni għandu jkun minn ċar sa kemxejn ikanġi u minn bla kulur sa kemxejn isfar qabel ma jiġi ddilwit. Jekk jiġi identifikat frak jew telf ta’ kulur, il-kunjett għandu jintrema.

Il-kunjetti fihom 190 mg jew 500 mg bħala soluzzjoni ta’ 10 mg/mL ta’ olaratumab; ikkalkula d-doża u l-volum ta’ olaratumab meħtieġa biex tipprepara s-soluzzjoni għall-infużjoni. Uża biss soluzzjoni għall-injezzjoni ta’ sodium chloride 9 mg/mL (0.9 %) bħala dilwent.

Għall-għoti bl-użu ta’ kontenitur mimli għal-lest għall-infużjoni fil-vini

Abbażi tal-volum ikkalkulat ta’ olaratumab, b’mod asettiku neħħi l-volum korripsondenti tas- soluzzjoni għall-injezzjoni ta’ sodium chloride 9 mg/mL (0.9 %) mill-kontenitur ta’ 250 mL mimli għal-lest għal għoti mill-vini u ttrasferixxi l-mediċina olaratumab għal ġol-kontenitur biex iġġib il- volum finali fil-kontenitur lura għal 250 mL. Aqleb il-kontenitur ta’ taħt fuq bil-mod biex tħallat is- soluzzjoni. TIFFRIŻAX U TĦAWWADX is-soluzzjoni għall-infużjoni. TIDDILWIHIEX b’soluzzjonijiet oħra u ttihiex bħala infużjoni flimkien ma’ elettroliti jew mediċini oħra.

Għall-għoti bl-użu ta’ kontenitur vojt għall-infużjoni fil-vini

B’mod asettiku ittrasferixxi il-volum ikkalkulat ta’ olaratumab għal ġo kontenitur vojt għall-infużjoni fil-vini. Żid kwantità biżżejjed ta’ soluzzjoni ta’ sodium chloride 9 mg/mL (0.9 %) għall-injezzjoni

ġol-kontenitur biex iġġib il-volum totali lura għal 250 mL. Aqleb il-kontenitur ta’ taħt fuq bil-mod biex tħallat is-soluzzjoni. TIFFRIŻAX U TĦAWWADX is-soluzzjoni għall-infużjoni. TIDDILWIHIEX b’soluzzjonijiet oħra u ttihiex bħala infużjoni flimkien ma’ elettroliti jew mediċini oħra.

Agħti permezz ta’ pompa għall-infużjoni. Għandu jintuża pajp tal-infużjoni separat u l-pajp għandu jitlaħlaħ b’soluzzjoni ta’ sodium chloride 9 mg/mL (0.9 %) għall-injezzjoni fl-aħħar tal-infużjoni.

Mediċini li jingħataw fil-vini għandhom jiġu miflija għal frak qabel jingħataw. Jekk ikun jidher fiha frak, is-soluzzjoni għall-infużjoni għandha tintrema.

Armi kwalunkwe porzjon ta’ olaratumab li jibqa’ fil-kunjett mingħajr ma jkun intuża, minħabba li l- prodott ma fih l-ebda preservattivi kontra l-mikrobi.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

ANNESS IV

KONKLUŻJONIJIET DWAR L-GĦOTI TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ KONDIZZJONALI PPREŻENTATI MILL-AĠENZIJA EWROPEA GĦALL-MEDIĊINI

Konklużjonijiet ippreżentati mill-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini dwar:

Awtorizzazzjoni ta’ kummerċjalizzazzjoni kondizzjonali

Is-CHMP, wara li kkunsidra l-applikazzjoni huwa tal-fehma li l-bilanċ bejn ir-riskju u l-benefiċċju huwa wieħed favorevoli biex jirrakkomanda l-għoti tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq kondizzjonali kif spjegat aktar fir-Rapport Pubbliku Ewropew ta’ Valutazzjoni.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati