Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Levemir (insulin detemir) – Tikkettar - A10AE05

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaLevemir
Kodiċi ATCA10AE05
Sustanzainsulin detemir
ManifatturNovo Nordisk A/S

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA (SKARTOĊĊ, Penfill)

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Levemir 100 unità/ml

Soluzzjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ.

Insulin detemir

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Millilitru ta’ soluzzjoni fih 100 unità ta’ insulin detemir (ekwivalenti għal 14.2 mg). Skartoċċ fih 3 ml ekwivalenti għal 300 unità.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

glycerol, phenol, metacresol, zinc acetate, disodium phosphate dihydrate, sodium chloride, hydrochloric acid/sodium hydroxide għall-aġġustament tal-pH u ilma għall-injezzjonijiet

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ. Penfill

1 x 3 ml skartoċċ

5 x 3 ml skrataċ

10 x 3 ml skrataċ

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

Għal użu taħt il-ġilda.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7.TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Uża s-soluzzjoni biss jekk hija ċara daqs l-ilma, bla kulur u akweja

Għall-użu minn persuna waħda biss

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

Waqt l-użu: Uża fi żmien 6 ġimgħat

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Qabel ma jinfetaħ: Aħżen fi friġġ (2°C - 8°C)

Waqt l-użu: Tagħmlux fil-friġġ. Aħżen f’temperatura inqas minn 30°C Tiffriżax

Żomm l-iskartoċċ fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Armi l-labra wara kull injezzjoni

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Novo Nordisk A/S,Novo Allé,DK-2880 Bagsværd,Id-Danimarka

12.NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/04/278/001 skartoċċ ta’ 3 ml

EU/1/04/278/002 5 skrataċ ta’ 3 ml

EU/1/04/278/003 10 skrataċ ta’ 3 ml

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Levemir Penfill

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.>

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA (SKARTOĊĊ, Penfill)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Levemir 100 unità/ml

Soluzzjoni għall-injezzjoni

Insulin detemir

Għal użu taħt il-ġilda

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Penfill

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS

4.NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.IL-KONTENUT SKOND IL-PIŻ, IL-VOLUM JEW PARTI INDIVIDWALI

3 ml

6.OĦRAJN

Novo Nordisk A/S

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA (PINNA MIMLIJA GĦAL-LEST, FlexPen)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Levemir 100 unità/ml

Soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest

Insulin detemir

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Millilitru ta’ soluzzjoni fih 100 unità ta’ insulin detemir (ekwivalenti għal 14.2 mg). Pinna mimlija għal-lest fiha 3 ml ekwivalenti għal 300 U

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

glycerol, phenol, metacresol, zinc acetate, disodium phosphate dihydrate, sodium chloride, hydrochloric acid/sodium hydroxide għall-aġġustament fil-pH u ilma għall-injezzjonijiet

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest. FlexPen

1 x 3 ml pinna mimlija għal-lest 5 x 3 ml pinen mimlijin għal-lest 10 x 3 ml pinen mimlijin għal-lest

1 x 3 ml pinna mimlija għal-lest + 7 labar NovoFine 1 x 3 ml pinna mimlija għal-lest + 7 labar NovoTwist

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Il-labar m’humiex inklużi

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

Għal użu taħt il-ġilda.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Uża s-soluzzjoni biss jekk hija ċara daqs l-ilma, bla kulur u akweja Għall-użu minn persuna waħda biss

Magħmula biex tintuża ma’ labar NovoFine jew NovoTwist li jintużaw darba biss u b’tul ta’ mhux iżjed

minn 8 mm

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Waqt l-użu: Uża fi żmien 6 ġimgħat

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Qabel ma jinfetaħ: Aħżen fi friġġ (2°C - 8°C)

Waqt l-użu: Aħżen f’temperatura inqas minn 30°C. Jista’ jinħażen fi friġġ (2°C sa 8°C). Tiffriżax

Żomm l-għatu tal-pinna magħluq biex tipproteġiha mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Armi l-labra wara kull injezzjoni

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Novo Nordisk A/S,Novo Allé,DK-2880 Bagsværd, Id-Danimarka

12. NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/04/278/004 pinna ta’ 3 ml

EU/1/04/278/005 5 pinen ta’ 3 ml

EU/1/04/278/006 10 pinen ta’ 3 ml

EU/1/04/278/010 pinna ta’ 3 ml u 7 labar NovoFine

EU/1/04/278/011 pinna ta’ 3 ml u 7 labar NovoTwist

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Levemir FlexPen

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.>

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-PINNA (PINNA MIMLIJA GĦAL-LEST,FlexPen)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Levemir 100 unità/ml

Soluzzjoni għall-injezzjoni

Insulin detemir

Għal użu taħt il-ġilda

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

FlexPen

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKOND IL-PIŻ, IL-VOLUM JEW PARTI INDIVIDWALI

3 ml

6. OĦRAJN

Novo Nordisk A/S

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA (PINNA MIMLIJA GĦAL-LEST, InnoLet)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Levemir 100 unità/ml

Soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest

Insulin detemir

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Millilitru ta’ soluzzjoni fih 100 unità ta’ insulin detemir (ekwivalenti għal 14.2 mg). Pinna mimlija għal-lest fiha 3 ml ekwivalenti għal 300 unità

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

glycerol, phenol, metacresol, zinc acetate, disodium phosphate dihydrate, sodium chloride, hydrochloric acid/sodium hydroxide għall-aġġustament fil-pH u ilma għall-injezzjonijiet

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest. InnoLet

1 x 3 ml pinna mimlija għal-lest 5 x 3 ml pinen mimlijin għal-lest 10 x 3 ml pinen mimlijin għal-lest

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Il-labar m’humiex inklużi.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

Għal użu taħt il-ġilda.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Uża s-soluzzjoni biss jekk hija ċara daqs l-ilma, bla kulur u akweja Għall-użu minn persuna waħda biss

Magħmula biex tintuża ma’ labar NovoFine jew NovoTwist li jintużaw darba biss u b’tul ta’ mhux iżjed minn 8 mm

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Waqt l-użu: Uża fi żmien 6 ġimgħat

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Qabel ma jinfetaħ: Aħżen fi friġġ (2°C - 8°C)

Waqt l-użu: Tagħmlux fil-friġġ. Aħżen f’temperatura inqas minn 30°C Tiffriżax

Żomm l-għatu tal-pinna magħluq biex tipproteġiha mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Armi l-labra wara kull injezzjoni

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Novo Nordisk A/S,Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Id-Danimarka

12. NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/04/278/007 pinna ta’ 3 ml

EU/1/04/278/008 5 pinen ta’ 3 ml

EU/1/04/278/009 10 pinen ta’ 3 ml

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Levemir InnoLet

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.>

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-PINNA (PINNA MIMLIJA GĦAL-LEST, InnoLet)

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Levemir 100 unità/ml

Soluzzjoni għall-injezzjoni

Insulin detemir

Għal użu taħt il-ġilda

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

InnoLet

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKOND IL-PIŻ, IL-VOLUM JEW PARTI INDIVIDWALI

3 ml

6. OĦRAJN

Novo Nordisk A/S

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA (PINNA MIMLIJA GĦAL-LEST, FlexTouch)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Levemir 100 unità/ml

Soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest

Insulin detemir

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Millilitru ta’ soluzzjoni fih 100 unità ta’ insulin detemir (ekwivalenti għal 14.2 mg). Pinna mimlija għal-lest fiha 3 ml ekwivalenti għal 300 unità

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

glycerol, phenol, metacresol, zinc acetate, disodium phosphate dihydrate, sodium chloride, hydrochloric acid/sodium hydroxide għall-aġġustament fil-pH u ilma għall-injezzjonijiet

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest. FlexTouch (100 U/ml)

1 x 3 ml pinna mimlija għal-lest 5 x 3 ml pinen mimlijin għal-lest

2 x (5 x 3 ml)pinen mimlijin għal-lest

1 x 3 ml pinna mimlija għal-lest+ 7 labar NovoFine 1 x 3 ml pinna mimlija għal-lest + 7 labar NovoTwist

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Il-labar m’humiex inklużi

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

Għal użu taħt il-ġilda.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Uża s-soluzzjoni biss jekk hija ċara daqs l-ilma, bla kulur u akweja Għall-użu minn persuna waħda biss

Magħmula biex tintuża ma’ labar NovoFine jew NovoTwist li jintużaw darba biss u b’tul ta’ mhux iżjed

minn 8 mm

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Waqt l-użu: Uża fi żmien 6 ġimgħat

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Qabel ma jinfetaħ: Aħżen fi friġġ (2°C - 8°C)

Waqt l-użu: Aħżen f’temperatura inqas minn 30°C . Jista’ jinħażen fi friġġ (2°C sa 8°C). Tiffriżax

Żomm l-għatu tal-pinna magħluq biex tipproteġiha mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Armi l-labra wara kull injezzjoni

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Id-Danimarka

12.NUMRI TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/04/278/012 pinna ta’3 ml EU/1/04/278/013 5 pinen ta’ 3 ml

EU/1/04/278/014 5 pinen ta’ 3 ml. Dan huwa parti minn pakkett multiplu ta’ 10 pinen u l-pinen ma jistgħux jinbigħu b’mod individwali.

EU/1/04/278/015

pinna ta’ 3 ml u 7 labar NovoFine

 

EU/1/04/278/016

pinna ta’ 3 ml u 7 labar NovoTwist

 

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Levemir FlexTouch

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.>

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

TIKKETTA FUQ IL-KARTA MGEŻWRA MADWAR IL-PAKKETTI MULTIPLI (FlexTouch)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Levemir 100 unità/ml

Soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest

Insulin detemir

Użu għal taħt il-ġilda

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Millilitru ta’ soluzzjoni fih 100 unità ta’ insulin detemir (ekwivalenti għal 14.2 mg). Pinna mimlija għal-lest fiha 3 ml ekwivalenti għal 300 unità

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

glycerol, phenol, metacresol, zinc acetate, disodium phosphate dihydrate, sodium chloride, hydrochloric acid/sodium hydroxide għall-aġġustament fil-pH u ilma għall-injezzjonijiet

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest. FlexTouch (100 U/ml)

2 x (5 x 3 ml). Dan huwa pakkett multiplu 10 pinen mimlijin għal-lest u li m’humiex għall-bejgħ b’mod individwali.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Il-labar m’humiex inklużi

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

Għal użu taħt il-ġilda.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Uża s-soluzzjoni biss jekk hija ċara daqs l-ilma, bla kulur u akweja Għall-użu minn persuna waħda biss

Magħmula biex tintuża ma’ labar NovoFine jew NovoTwist li jintużaw darba biss u b’tul ta’ mhux iżjed minn 8 mm

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Waqt l-użu: Uża fi żmien 6 ġimgħat

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Qabel ma jinfetaħ: Aħżen fi friġġ (2°C - 8°C)

Waqt l-użu: Aħżen f’temperatura inqas minn 30°C. Jista’ jinħażen fi friġġ (2°C sa 8°C). Tiffriżax

Żomm l-għatu tal-pinna magħluq biex tipproteġiha mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Armi l-labra wara kull injezzjoni

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Id-Danimarka

12.NUMRU TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/04/278/014

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Levemir FlexTouch

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.>

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-PINNA (PINNA MIMLIJA GĦAL-LEST, FlexTouch)

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Levemir 100 unità/ml

Soluzzjoni għall-injezzjoni

Insulin detemir

Għal użu taħt il-ġilda

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

FlexTouch

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKOND IL-PIŻ, IL-VOLUM JEW PARTI INDIVIDWALI

3 ml

6. OĦRAJN

Novo Nordisk A/S

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati