Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Levetiracetam Actavis Group (levetiracetam) – Tikkettar - N03AX14

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaLevetiracetam Actavis Group
Kodiċi ATCN03AX14
Sustanzalevetiracetam
ManifatturActavis Group PTC ehf

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kaxxa għal flixkun ta’ 300ml bis-siringa ta’ 1 ml

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Levetiracetam Actavis Group 100 mg/ml soluzzjoni orali

Levetiracetam

Għal tfal ta’ eta` minn xahar sa 6 xhur

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull ml fih 100 mg ta' levetiracetam

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih E216, E218 u maltitol likwidu (E965). Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

300 ml Soluzzjoni orali b’ siringa ta’ 1 ml u adattur.

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

Uża s-siringa ta’ 1 ml u adattur inkluzi fil-pakkett.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI

L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

Tużax wara 7 xhur wara li l-ewwel tiftaħ il-flixkun.

9.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Iceland

12.NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/11/738/002

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Levetiracetam Actavis Group 100 mg/ml

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU – DEJTA TINQARA

MILL-BNIEDEM

PC: {numru}

SN: {numru}

NN: {numru}

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT Tiketta tal-flixkun ta’ 300ml bis-siringa ta’ 1 ml

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Levetiracetam Actavis Group 100 mg/ml soluzzjoni orali

Levetiracetam

Għal tfal ta’ eta` minn xahar sa 6 xhur

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull ml fih 100 mg ta' levetiracetam

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih E216, E218 u maltitol likwidu (E965).

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

300 ml Soluzzjoni orali

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

Uża is-siringa orali ta’ 1 ml u l-adattur inklużi fil-pakkett.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Tużax wara 7 xhur wara li l-ewwel tiftaħ il-flixkun.

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

[Actavis logo]

12. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/11/738/002

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

18. IDENTIFIKATUR UNIKU – DEJTA TINQARA MILL-BNIEDEM

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kaxxa għal flixkun ta’ 300 ml bis-siringa ta’ 3 ml

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Levetiracetam Actavis Group 100 mg/ml soluzzjoni orali

Levetiracetam

Għal tfal ta’ eta` minn 6 xhur sa anqas minn 4 snin

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull ml fih 100 mg ta' levetiracetam

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih E216, E218 u maltitol likwidu (E965). Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

300 ml Soluzzjoni orali b’ siringa ta’ 3 ml u adattur.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

Uża s-siringa ta’ 3 ml u l-adattur inklużi fil-pakkett

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Tużax wara 7 xhur wara li l-ewwel tiftaħ il-flixkun.

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Iceland

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU1/11/738/003

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Levetiracetam Actavis Group 100 mg/ml

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU – DEJTA TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: {numru}

SN: {numru}

NN: {numru}

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT Tiketta tal-flixkun ta’ 300ml bis-siringa ta’ 3 ml

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Levetiracetam Actavis Group 100 mg/ml soluzzjoni orali

Levetiracetam

Għal tfal ta’ eta minn 6 xhur sa inqas minn 4 snin

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull ml fih 100 mg ta' levetiracetam

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih E216, E218 u maltitol likwidu (E965).

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

300 ml Soluzzjoni orali

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

Uża is-siringa orali ta’ 3 ml u adattur inklużi fil-pakkett

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Tużax wara 7 xhur wara li l-ewwel tiftaħ il-flixkun.

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

[Actavis logo]

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU1/11/738/003

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

18. IDENTIFIKATUR UNIKU – DEJTA TINQARA MILL-BNIEDEM

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kaxxa għal flixkun ta’ 300ml bis-siringa ta’ 10 ml

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Levetiracetam Actavis Group 100 mg/ml soluzzjoni orali

Levetiracetam

Għall-adulti tfal ta’ eta 4 snin u iktar.

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull ml fih 100 mg ta' levetiracetam

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih E216, E218 u maltitol likwidu (E965). Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

300 ml Soluzzjoni orali b’ siringa ta’ 10 ml.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

Uża s-siringa ta’ 10 ml inkluża fil-pakkett.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Tużax wara 7 xhur wara li l-ewwel tiftaħ il-flixkun.

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Iceland

12. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/11/738/001

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Levetiracetam Actavis Group 100 mg/ml

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU – DEJTA TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: {numru}

SN: {numru}

NN: {numru}

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT Tiketta tal-flixkun ta’ 300ml bis-siringa ta’ 10 ml

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Levetiracetam Actavis Group 100 mg/ml soluzzjoni orali

Levetiracetam

Għall-adulti tfal ta’ eta 4 snin u iktar.

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull ml fih 100 mg ta' levetiracetam

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih E216, E218 u maltitol likwidu (E965).

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

300 ml Soluzzjoni orali

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

Uża is-siringa orali ta’ 10 ml inklużi fil-pakkett

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Tużax wara 7 xhur wara li l-ewwel tiftaħ il-flixkun.

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

[Actavis logo]

12. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/11/738/001

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

18. IDENTIFIKATUR UNIKU – DEJTA TINQARA MILL-BNIEDEM

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati