Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lumigan (bimatoprost) – Tikkettar - S01EE03

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaLumigan
Kodiċi ATCS01EE03
Sustanzabimatoprost
ManifatturAllergan Pharmaceuticals Ireland

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA GĦAL FLIXKUN WIEĦED

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

LUMIGAN 0.1 mg/ml, qtar għall-għajnejn, soluzzjoni

Bimatoprost

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Ml wiehed fih 0.1mg Bimatoprost

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Benzalkonium chloride, sodium phosphate dibasic heptahydrate, citric acid monohydrate, sodium chloride, hydrochloric acid jew sodium hydroxide (biex tadatta l-pH) u ilma purifikat

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Qtar għall-għajnejn, soluzzjoni

1 x 3 ml

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għall-għajnejn.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt qabel ma tużah.

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS:

Armih erba’ ġimgħat wara li tiftħu l-ewwel darba.

Infetaħ:

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

L-Irlanda

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/205/003

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot:

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

LUMIGAN 0.1 mg/ml

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA BI TLETT IFLIEXKEN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

LUMIGAN 0.1 mg/ml, qtar għall-għajnejn, soluzzjoni

Bimatoprost

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Ml wiehed fih 0.1mg Bimatoprost

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Benzalkonium chloride, sodium phosphate dibasic heptahydrate, citric acid monohydrate, sodium chloride, hydrochloric acid jew sodium hydroxide (biex tadatta l-pH) u ilma purifikat.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Qtar għall-għajnejn, soluzzjoni

3 x 3ml

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għall-għajnejn.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel ma tużah.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt qabel ma tużah.

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS:

Armi erba’ ġimgħat wara li tiftħu għall-ewwel darba.

Infetaħ (1):

Infetaħ (2):

Infetaħ (3):

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TATAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-

TQEGĦID FIS-SUQ

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

L-Irlanda

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/205/004

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

LUMIGAN 0.1 mg/ml

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

FLIXKUN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

LUMIGAN 0.1 mg/ml, qtar għall-għajn, soluzzjoni

Bimatoprost

Użu għall-għajnejn.

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel ma tużah.

3.DATA TA’ SKADENZA

Jis:

Armi erba’ ġimgħat wara li jinfetaħ għall-ewwel darba.

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot:

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

3 ml

6.OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA GĦAL FLIXKUN WIEĦED

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

LUMIGAN 0.3 mg/ml, qtar għall-għajnejn, soluzzjoni

Bimatoprost

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Ml wiehed fih 0.3mg Bimatoprost

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Benzalkonium chloride, sodium phosphate dibasic heptahydrate, citric acid monohydrate, sodium chloride, hydrochloric acid jew sodium hydroxide (biex tadatta l-pH) u ilma purifikat

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Qtar għall-għajnejn, soluzzjoni

1 x 3 ml

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għall-għajnejn.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt qabel ma tużah.

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS:

Armih erba’ ġimgħat wara li tiftħu l-ewwel darba.

Infetaħ:

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

L-Irlanda

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/205/001

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

LUMIGAN 0.3 mg/ml

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA BI TLETT IFLIEXKEN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

LUMIGAN 0.3 mg/ml, qtar għall-għajnejn, soluzzjoni

Bimatoprost

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Ml wiehed fih 0.3mg Bimatoprost

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Benzalkonium chloride, sodium phosphate dibasic heptahydrate, citric acid monohydrate, sodium chloride, hydrochloric acid jew sodium hydroxide (biex tadatta l-pH) u ilma purifikat.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Qtar għall-għajnejn, soluzzjoni

3 x 3ml

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għall-għajnejn. Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel ma tużah.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt qabel ma tużah.

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS:

Armi erba’ ġimgħat wara li tiftħu għall-ewwel darba.

Infetaħ (1):

Infetaħ (2):

Infetaħ (3):

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TATAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-

TQEGĦID FIS-SUQ

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

L-Irlanda

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/205/002

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

LUMIGAN 0.3 mg/ml

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

FLIXKUN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

LUMIGAN 0.3 mg/ml, qtar għall-għajn, soluzzjoni

Bimatoprost

Użu għall-għajnejn.

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel ma tużah.

3. DATA TA’ SKADENZA

Armi erba’ ġimgħat wara li jinfetaħ għall-ewwel darba.

JIS:

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot:

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

3 ml

6. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA LI FIHA 5 KONTENITURI B’DOŻA WAĦDA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

LUMIGAN 0.3 mg/ml, qtar għall-għajnejn, soluzzjoni, f’Kontenitur b’doża waħda

Bimatoprost

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Ml wiehed fih 0.3mg Bimatoprost.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sodium phosphate dibasic heptahydrate, citric acid monohydrate, sodium chloride, hydrochloric acid jew sodium hydroxide (biex tadatta l-pH) u ilma purifikat.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Qtar għall-għajnejn, soluzzjoni

5 x 0.4 ml

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għall-għajnejn.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25oC.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Armi l-kontenitur miftuħ b’doża waħda immedjatament wara l-użu.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

L-Irlanda

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/205/005

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

Għall-użu ta’ darba biss

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

LUMIGAN 0.3 mg/mL doża waħda

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA BI 30 KONTENITURI TA’ DOŻA WAĦDA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

LUMIGAN 0.3 mg/ml, qtar għall-għajnejn, soluzzjoni, f’Kontenitur b’doża waħda

Bimatoprost

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Ml wiehed fih 0.3mg Bimatoprost.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sodium phosphate dibasic heptahydrate, citric acid monohydrate, sodium chloride, hydrochloric acid jew sodium hydroxide (biex tadatta l-pH) u ilma purifikat.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Qtar għall-għajnejn, soluzzjoni

30 x 0.4 ml

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għall-għajnejn.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Ġaladarba t-tray jinfetaħ, il-kontenituri b’doża waħda għandhom jintużaw fi żmien 30 jum.

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Armi l-kontenitur miftuħ b’doża waħda immedjatament wara l-użu.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

L-Irlanda

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/205/006

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

Għall-użu ta’ darba biss

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

LUMIGAN 0.3 mg/mL doża waħda

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA KARTUNA TA’ BARRA LI FIHA 90 KONTENITUR B’DOŻA WAĦDA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

LUMIGAN 0.3 mg/ml, qtar għall-għajnejn, soluzzjoni, f’Kontenitur b’doża waħda

Bimatoprost

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Ml wieħed ta’ soluzzjoni fih 0.3 mg bimatoprost.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sodium phosphate dibasic heptahydrate, citric acid monohydrate, sodium chloride, hydrochloric acid jew sodium hydroxide (għall-aġġustament tal-pH) u ilma ppurifikat.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Qtar għall-għajnejn, soluzzjoni

90 x 0.4 ml

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għall-għajnejn.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Ġaladarba t-tray jinfetaħ, il-kontenituri b’doża waħda għandhom jintużaw fi żmien 30 jum.

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Armi l-kontenitur miftuħ b’doża waħda immedjatament wara l-użu.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

L-Irlanda

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/205/007

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

Għall-użu ta’ darba biss

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

LUMIGAN 0.3 mg/ml doża waħda

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA U GĦALL-PAKKETT TA’ 30 U 90

GĦATU TAT-TRAY LI FIH 30 KONTENITUR B’DOŻA WAĦDA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

LUMIGAN 0.3 mg/ml, qtar għall-għajnejn, soluzzjoni, f’Kontenitur b’doża waħda

Bimatoprost

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Ml wiehed ta’ soluzzjoni fih 0.3 mg ta’ bimatoprost.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sodium phosphate dibasic heptahydrate, citric acid monohydrate, sodium chloride, hydrochloric acid jew sodium hydroxide (għall-aġġustament tal-pH) u ilma ppurifikat.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Qtar għall-għajnejn, soluzzjoni

30 x 0.4 ml

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għall-għajnejn.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Ġaladarba t-tray jinfetaħ, il-kontenituri b’doża waħda għandhom jintużaw fi żmien 30 jum.

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Armi l-kontenitur miftuħ b’doża waħda immedjatament wara l-użu.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

L-Irlanda

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

Għall-użu ta’ darba biss

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

<Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata>

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

KONTENITUR B’DOŻA WAĦDA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

LUMIGAN 0.3 mg/mL

Bimatoprost

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

6. OĦRAJN

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati