Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

M-M-RVaxPro (measles virus Enders Edmonston strain...) – Tikkettar - J07BD52

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaM-M-RVaxPro
Kodiċi ATCJ07BD52
Sustanzameasles virus Enders Edmonston strain (live, attenuated) / mumps virus Jeryl Lynn (level B) strain (live, attenuated) / rubella virus Wistar RA 27/3 strain (live, attenuated)
ManifatturMSD VACCINS

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

M-M-RVAXPRO - Trab f'kunjett u solvent f'kunjett - Pakkett ta' 1, 10

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

M-M-RVAXPRO trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni

Vaċċin tal-ħosba, gattone, u ħosba Ġermaniża (ħaj).

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Wara rikostituzzjoni, doża 1 (0.5 ml) fiha:

mhux inqas minn 1x103 CCID50*

Razza tal-virus tal-ħosba Enders’ Edmonston (ħaj, attenwat)

Razza tal-virus tal-gattone Jeryl Lynn™ [Livell B] (tat-tip ħaj, attenwat)

mhux inqas minn

12.5x103 CCID50*

mhux inqas minn 1 x103 CCID50*

Virus tar-rubella razza Wistar RA 27/3 (ħaj, attenwat)

* 50 % doża infettuża ta' kultura taċ-ċelloli

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sorbitol, sodium phosphate, potassium phosphate, sucrose, hydrolysed gelatin, medium 199 b'Hanks’ salts, MEM, monosodium L-glutamate, neomycin, phenol red, sodium bicarbonate, hydrochloric acid, sodium hydroxide u ilma għall-injezzjonijiet.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni Kunjett 1 b’doża waħda (trab) + kunjett 1 (solvent). 10 kunjetti b’doża waħda (trab) + 10 kunjetti (solvent).

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu ġol-muskoli jew taħt il-ġilda.

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI

L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS:

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Żommu kiesaħ waqt il-ħażna u l-ġarr (2 °C–8 °C) Tagħmlux fil-friża

Żomm il-kunjett fil-kartuna ta' barra sabiex tilqa' mid-dawl

Wara rikostituzzjoni, uża minnufih jew fi żmien 8 sigħat jekk maħżun fi friġġ

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Franza

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/06/337/001 – pakkett ta' 1

EU/1/06/337/002 – pakkett ta' 10

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

KUNJETT TA' TRAB

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

M-M-RVAXPRO trab għal suspensjoni għall-injezzjoni.

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Użu IM jew SC

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS:

4.NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

doża 1

6.OĦRAJN

MSD VACCINS

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

KUNJETT TA' SOLVENT

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Solvent għal M-M-RVAXPRO

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS:

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

doża 1

6. OĦRAJN

MSD VACCINS

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

M-M-RVAXPRO - Trab f'kunjett u solvent f'siringa mimlija għal-lest b'labra mwaħħla - Pakkett ta' 1, 10

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

M-M-RVAXPRO trab u solvent għal suspensjoni għal injezzjoni f'siringa mimlija għal-lest Vaċċin tal-ħosba, gattone, u ħosba Ġermaniża (ħaj)

2.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

 

Wara rikostituzzjoni, doża 1 (0.5 ml) fiha:

mhux inqas minn 1x103

Razza tal-virus tal-ħosba Enders’ Edmonston (ħaj, attenwat)

CCID50*

 

Razza tal-virus tal-gattone Jeryl Lynn™ [Livell B] (tat-tip ħaj, attenwat)

mhux inqas minn

12.5x103 CCID50*

mhux inqas minn 1 x103

Virus tar-rubella razza Wistar RA 27/3 (ħaj, attenwat)

CCID50*

*50 % doża infettuża ta' kultura taċ-ċelloli

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sorbitol, sodium phosphate, potassium phosphate, sucrose, hydrolysed gelatin, medium 199 b'Hanks’ salts, MEM, monosodium L-glutamate, neomycin, phenol red, sodium bicarbonate, hydrochloric acid, sodium hydroxide u ilma għall-injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab u solvent għal suspensjoni għal injezzjoni f'siringa mimlija għal-lest Kunjett 1 b’doża waħda (trab) + siringa 1 mimlija għal-lest (solvent) bil-labra. 10 kunjetti b’doża waħda (trab) + 10 siringi mimlija għal-lest (solvent) bil-labra.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Jingħata ġol-muskoli jew taħt il-ġilda.

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS:

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Żommu kiesaħ waqt il-ħażna u l-ġarr (2 °C – 8 °C) Tagħmlux fil-friża

Żomm il-kunjett fil-kartuna ta' barra sabiex tilqa' mid-dawl

Wara rikostituzzjoni, uża minnufih jew fi żmien 8 sigħat jekk maħżun fi friġġ

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Franza

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/06/337/003 – pakkett ta' 1

EU/1/06/337/004 – pakkett ta' 10

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

M-M-RVAXPRO - Trab f'kunjett u solvent f'siringa mimlija għal-lest mingħajr labra - Pakkett ta' 1, 10, 20

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

M-M-RVAXPRO trab u solvent għal suspensjoni għal injezzjoni f'siringa mimlija għal-lest Vaċċin tal-ħosba, gattone, u ħosba Ġermaniża (ħaj)

2.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

 

Wara rikostituzzjoni, doża 1 (0.5 ml) fiha:

mhux inqas minn 1x103

Razza tal-virus tal-ħosba Enders’ Edmonston (ħaj, attenwat)

CCID50*

 

Razza tal-virus tal-gattone Jeryl Lynn™ [Livell B] (tat-tip ħaj, attenwat)

mhux inqas minn

12.5x103 CCID50*

mhux inqas minn 1 x103

Virus tar-rubella razza Wistar RA 27/3 (ħaj, attenwat)

CCID50*

*50 % doża infettuża ta' kultura taċ-ċelloli

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sorbitol, sodium phosphate, potassium phosphate, sucrose, hydrolysed gelatin, medium 199 b'Hanks’ salts, MEM, monosodium L-glutamate, neomycin, phenol red, sodium bicarbonate, hydrochloric acid, sodium hydroxide u ilma għall-injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni f'siringa mimlija għal-lest

Kunjett 1 b’doża waħda (trab) + siringa 1 mimlija għal-lest (solvent) mingħajr labra. 10 kunjetti b’doża waħda (trab) + 10 siringi mimlija għal-lest (solvent) mingħajr labra. 20 kunjett b’doża waħda (trab) + 20 siringa mimlija għal-lest (solvent) mingħajr labra.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Jingħata ġol-muskoli jew taħt il-ġilda.

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS:

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Żommu kiesaħ waqt il-ħażna u l-ġarr (2 °C – 8 °C) Tagħmlux fil-friża

Żomm il-kunjett fil-kartuna ta' barra sabiex tilqa' mid-dawl

Wara rikostituzzjoni, uża minnufih jew fi żmien 8 sigħat jekk maħżun fi friġġ

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Franza

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/06/337/005 – pakkett ta' 1

EU/1/06/337/006 – pakkett ta' 10

EU/1/06/337/007 – pakkett ta' 20

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

M-M-RVAXPRO - Trab f'kunjett u solvent f'siringa mimlija għal-lest b'labra waħda mhux imwaħħla - Pakkett ta' 1, 10, 20

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

M-M-RVAXPRO trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni f'siringa mimlija għal-lest Vaċċin tal-ħosba, gattone, u ħosba Ġermaniża (ħaj).

2.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

 

Wara rikostituzzjoni, doża 1 (0.5 ml) fiha:

mhux inqas minn 1x103

Razza tal-virus tal-ħosba Enders’ Edmonston (ħaj, attenwat)

CCID50*

 

Razza tal-virus tal-gattone Jeryl Lynn™ [Livell B] (tat-tip ħaj, attenwat)

mhux inqas minn

12.5x103 CCID50*

mhux inqas minn 1 x103

Virus tar-rubella razza Wistar RA 27/3, (ħaj, attenwat)

CCID50*

*50 % doża infettuża ta' kultura taċ-ċelloli

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sorbitol, sodium phosphate, potassium phosphate, sucrose, hydrolysed gelatin, medium 199 b'Hanks’ salts, MEM, monosodium L-glutamate, neomycin, phenol red, sodium bicarbonate, hydrochloric acid, sodium hydroxide u ilma għall-injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab u solvent għal suspensjoni għal injezzjoni f'siringa mimlija għal-lest Kunjett 1 b’doża waħda (trab) + siringa 1 mimlija għal-lest (solvent) + labra 1.

10 kunjetti b’doża waħda (trab) + 10 siringi mimlija għal-lest (solvent) + 10 labriet. 20 kunjett b'doża waħda (trab) + 20 siringa mimlija għal-lest (solvent) + 20 labra.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Jingħata ġol-muskoli jew taħt il-ġilda.

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS:

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Żommu kiesaħ waqt il-ħażna u l-ġarr (2 °C – 8 °C) Tagħmlux fil-friża

Żomm il-kunjett fil-kartuna ta' barra sabiex tilqa' mid-dawl

Wara rikostituzzjoni, uża minnufih jew fi żmien 8 sigħat jekk maħżun fi friġġ

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Franza

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/06/337/008 – pakkett ta' 1

EU/1/06/337/009 – pakkett ta' 10

EU/1/06/337/010 – pakkett ta' 20

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

M-M-RVAXPRO - Trab f'kunjett u solvent f'siringa mimlija għal-lest b'żewġ labriet mhux imwaħħlin - Pakkett ta' 1, 10, 20

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

M-M-RVAXPRO trab u solvent għal suspensjoni għal injezzjoni f'siringa mimlija għal-lest Vaċċin tal-ħosba, gattone, u ħosba Ġermaniża (ħaj)

2.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

 

Wara rikostituzzjoni, doża 1 (0.5 ml) fiha:

mhux inqas minn 1x103

Razza tal-virus tal-ħosba Enders’ Edmonston (ħaj, attenwat)

CCID50*

 

Razza tal-virus tal-gattone Jeryl Lynn™ [Livell B] (tat-tip ħaj, attenwat)

mhux inqas minn

12.5x103 CCID50*

mhux inqas minn 1 x103

Virus tar-rubella razza Wistar RA 27/3 (ħaj, attenwat)

CCID50*

*50 % doża infettuża ta' kultura taċ-ċelloli

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sorbitol, sodium phosphate, potassium phosphate, sucrose, hydrolysed gelatin, medium 199 b'Hanks’ salts, MEM, monosodium L-glutamate, neomycin, phenol red, sodium bicarbonate, hydrochloric acid, sodium hydroxide u ilma għall-injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab u solvent għal suspensjoni għal injezzjoni f'siringa mimlija għal-lest Kunjett 1 b’doża waħda (trab) + siringa 1 mimlija għal-lest (solvent) + 2 labriet.

10 kunjetti b’doża waħda (trab) + 10 siringi mimlija għal-lest (solvent) + 20 labra . 20 kunjett b’doża waħda (trab) + 20 siringa mimlija għal-lest (solvent) + 40 labra.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Jingħata ġol-muskoli jew taħt il-ġilda.

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS:

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Żommu kiesaħ waqt il-ħażna u l-ġarr (2 °C – 8 °C) Tagħmlux fil-friża

Żomm il-kunjett fil-kartuna ta' barra sabiex tilqa' mid-dawl

Wara rikostituzzjoni, uża minnufih jew fi żmien 8 sigħat jekk maħżun fi friġġ

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Franza

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/06/337/011 – pakkett ta' 1

EU/1/06/337/012 – pakkett ta' 10

EU/1/06/337/013 – pakkett ta' 20

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

KUNJETT TA' TRAB

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

M-M-RVAXPRO trab għal suspensjoni għall-injezzjoni f'siringa mimlija għal-lest

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Użu IM jew SC

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS:

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

doża 1

6. OĦRAJN

MSD VACCINS

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

SIRINGA MIMLIJA GĦAL-LEST B'SOLVENT

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Solvent għal M-M-RVAXPRO

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS:

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

doża 1

6. OĦRAJN

MSD VACCINS

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati