Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

MabCampath (alemtuzumab) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - L01XC04

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaMabCampath
Kodiċi ATCL01XC04
Sustanzaalemtuzumab
ManifatturGenzyme Europe B.V.
Konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni. Konċentrat bla kulur sa kemmxejn isfar.
Għal-lista kompleta sustanzi mhux attivi, ara sezzjoni 6.1.

1. ISEM

IL-PRODOTT MEDIĊINALI

MabCampath 10 mg/ml konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

1ml fih 10 mg ta’ Alemtuzumab.

Kull ampulla fiha 30 mg ta’ alemtuzumab.

Alemtuzumab huwa antikorp monoklonali umanizzat tat-tip IgG1 kappa magħmul permezz ta’ inġinerija ġenetika, speċifiku għal glycoprotein (CD52) tal-wiċċ taċ-ċellula limfoawtorizzatċita tat-tip 21-28 kD. L-antikorp huwa prodott f’koltura f’suspensjoni ta’ ċelluli mammiferi (Ovarju tal-Ħamster Ċiniż)

f’sustanza nutrittiva.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

adux

4. TAGĦRIF KLINIKU

ħ

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

 

m’g

MabCampath huwa indikat għall-kura ta’ pazjenti b’lewkimja limfoċitika kronika taċ-ċellula B (B-

 

li

CLL) li għalihom kimoterapija kombinata ta’ f udarabine mhix xierqa.

4.2

inali

Pożoloġija u metodu ta' kif għandu j ngħata

MabCampath għandu jiġi mogħti taħt is-sorveljanza ta’ tabib b’esperjenza fl-użu ta’ terapija għall- kanċer.

Pożoloġija

ċ

 

Matul l-ewwel ġimgħa ta’ kura, MabCampath għandu jingħata f’dożi dejjem aktar qawwija: 3 mg fl-

ewwel jum, 10 gmedifit-tieni jum u 30 mg fit-tielet jum 3 dejjem jekk kull doża hija ittollerata tajjeb. Minn hemm `il quddie , id-doża rrakkomandata hija ta’ 30 mg kuljum, li tingħata tliet darbiet fil- ġimgħa, ġurna a iva, ġurnata le għal massimu ta’ 12-il ġimgħa.

ProdottFil-biċċa l-kbira tal-pazjenti, iż-żjieda fid-doża għal 30 mg tista' tintlaħaq fi żmien 3-7 ijiem. Madank llu, jekk isseħħu reazzjonijiet avversi akuti ta’ natura moderata sa severa bħal pressjoni

baxxa, tertir, deni, qtugħ ta’ nifs, sirdat, raxx u bronkospażmu (li wħud minnhom jistgħu jkunu minħabba reħa ta’ cytokine) fil-livell ta’ dożaġġ ta’ 3 mg jew ta’ 10 mg, dawk id-dożi għandhom jiġu ripetuti kuljum sakemm ikunu ittollerati sew qabel ma tiġi ppruvata doża ogħla (ara sezzjoni 4.4).

Iż-żmien medjan ta’ kura kien ta’ 11.7 ġimgħat għal pazjenti li għalihom din kienet il-kura preferita u 9.0 ġimgħat għal pazjenti kkurati qabel.

La darba pazjent jissodisfa l-kriterji kliniċi u tal-laboratorju kollha għal rispons sħiħ, MabCampath għandu jitwaqqaf u l-pazjent jiġi sorveljat. Jekk pazjent jitjib (i.e. jilħaq rispons parzjali jew marda stabbli) u mbagħad jilħaq stat stabbli mingħajr aktar titjib għal 4 ġimgħat jew aktar, MabCampath għandu jitwaqqaf u l-pazjent jiġi sorveljat. It-terapija għandha tiġi mwaqqfa jekk ikun hemm evidenza ta’ progressjoni tal-marda.

Prodotti mediċinali li jingħataw fl-istess ħin

Premedikazzjonijiet

Il-pazjenti għandhom jiġu kkurati minn qabel bi sterojdi orali jew fil-vini, antistamina u analġeżiku xierqa li jingħataw 30-60 minuta qabel l-għoti ta’ kull infużjoni ta’ MabCampath waqt l-għoti ta’ dożi aktar qawwija u wara dan kif indikat b’mod kliniku (ara sezzjoni 4.4).

Antibijotiċi profilattiċi

Antibijotiċi u antivirali għandhom jingħataw lill-pazjenti kollha bħala rutina matul u wara l-kura ( ra sezzjoni 4.4).

Linji gwida għat-tibdil fid-doża

M’hemm l-ebda modifikazzjonijiet fid-doża rrakkomandati għal limfopenja severa minħabba l- mekkaniżmu t’azzjoni ta’ MabCampath.

Fil-każ ta’ infezzjoni serja jew tossiċità ematoloġika severa MabCampath għawtorizzatndu jiġ interrott sakemm il-każ jiġi riżolt. Huwa rrakkomandat li MabCampath għandu jiġi interrott f’pazjenti li l-

għadd tal-plejtlits tagħhom jinżel għal < 25,000/ l jew li l-għadd assol t ta' newtrofili (ANC) jinżel

 

għal < 250/ l. MabCampath jista’ jiġi mogħti mill-ġdid wara li l-infezzjoni jew it-tossiċità tkun ġiet

 

riżolta. MabCampath għandu jitwaqqaf b'mod permanenti jekk titfaċċ anemija awtoimmuni jew

 

tromboċitopenija awtoimmuni. It-tabella li ġejja tiddeskrivi l-proċedura rrakkomandata għal

 

modifikazzjoni tad-doża wara każ ta’ tossiċità ematoloġika waqt it-terapija:

 

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

Valuri ematoloġiċi

 

 

 

Modifikazzjoni fid-doża*

 

 

ANC < 250/μl u/jew għadd ta’ plejtlits ta’ ≤25,000/μl

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

Għall-ewwel okkorrenza

 

li

 

Waqqaf it-terapija ta’ MabCampath. Kompli

 

 

 

 

 

 

MabCampath b’30 mg meta l-ANC huwa ≥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500/μl u l-għadd ta’ plejtlits huwa ≥ 50,000/μl.

 

 

 

 

 

 

 

 

Għat-tieni okkorrenza

 

inali

 

 

Waqqaf it-terapija ta’ MabCampath. Kompli

 

 

 

 

 

 

MabCampath b’10 mg meta l-ANC huwa ≥

 

 

 

 

 

 

500/μl u l-għadd ta’ plejtlits huwa ≥ 50,000/μl.

 

 

 

ċ

 

 

 

Għat-tielet okkorr nza

 

 

 

 

Waqqaf għal kollox it-terapija ta’ MabCampath.

 

 

 

 

Tnaqqis ta’ ≥ 50% il-linja bażi f’pazjenti li ħa jibdew it-terapija b’ANC fil-linja bażi ta’ ≤ 250/μl

 

 

u/jew għadd ta’ plejtlits fil-linja bażi ta’ ≤ 25,000/μl

 

 

medi

 

 

 

 

 

 

Għall-ewwel okkorrenza

 

 

 

Waqqaf it-terapija ta’ MabCampath. Kompli

 

 

 

 

 

 

 

MabCampath b’30 mg hekk kif jirritornaw

 

 

 

 

 

 

 

għall-valur(i) fil-linja bażi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Għat-tieni okkorrenza

 

 

 

 

Waqqaf it-terapija ta’ MabCampath. Kompli

 

Prodott

 

 

 

 

 

MabCampath b’10 mg hekk kif jirritornaw

 

 

 

 

 

 

għall-valur(i) fil-linja bażi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Għat-tielet okkorrenza

 

 

 

 

Waqqaf għal kollox it-terapija ta’ MabCampath.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pazjenti b' indeboliment tal-kliewi jew tal-fwied
L-ebda studju ma’ ġie mwettaq.
Popolazzjoni pedjatrika
Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ MabCampath fi tfal taħt is-17-il sena ma mhux disponibbli.
Metodu ta’ kif għandu jingħata

*Jekk id-dewmien bejn id-dożaġġ huwa 7 ġranet, ibda’ t-terapija b’MabCampath 3 mg u żid għal 10 mg u wara għal 30 mg skond kif ikun ittollerat

Popolazzjonijiet speċjali

Anzjani ('l fuq minn 65 sena)

Ir-rakkomandazzjonijiet huma kif dikjarati fuq għall-adulti. Il-pazjenti għandhom jiġu sorveljati b’attenzjoni (ara sezzjoni 4.4).

ġewxawtorizzatdetermina s’issa. Dejta Is-soluzzjoni ta’ MabCampath trid tiġi ppreparata skont l-istruzzjonijietaduxipprovduti f’sezzjoni 6.6. Id-

dożi kollha għandhom jingħataw permezz ta’ infużjoni ġol-vini fuq perjodu ta’ madwar sagħtejn.

4.3 Kontra-indikazzjonijiet

 

 

 

 

m’g

-

Sensittività eċċessiva għal alemtuzumab, għall-proteiniħmurini jew għal xi sustanzi mhux attivi

-

Infezzjonijiet sistemiċi attivi

 

-

HIV

 

 

li

-

Tumuri malinni attivi oħrajn

 

-

Tqala

 

inali

 

4.4

 

 

 

Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

 

 

ċ

 

Reazzjonijiet avversi akuti li jistgħu jseħħu hekk kif tinbeda doża ogħla u li wħud minnhom jistgħu

 

 

medi

 

 

jkunu minħabba r-reħa ta’ cytok ne jinkludi pressjoni baxxa, sirdat/tertir, deni, nuqqas ta’ nifs u raxx.

Reazzjonijiet oħrajn jinklu u tqalligħ, urtikarja, rimettar, għeja, qtugħ ta’ nifs, uġigħ ta’ ras, ħakk, dijarea u bronkospażmu. Il-frekwenza ta’ reazzjonijiet ta’ l-infużjoni kienu l-ogħla fl-ewwel ġimgħa ta’ kura u naqsu fit-ti ni u t-tielet ġimgħa ta’ kura, f’pazjenti kkurati b’MabCampath kemm bħala t- terapija preferita kif ukoll f’pazjenti kkurati qabel.

ProdottJekk dawn l-avvenimenti huma moderati sa severi, d-dożaġġ għandu jissokta bl-istess livell qabel kull żjieda fid- ża, b’kura minn qabel xierqa, sakemm kull doża tkun ittollerata sew. Jekk it-terapija tiġi

miżmuma għal aktar minn 7 ijiem, MabCampath għandu jigi ristabbilit b’żjieda gradwali fid-doża.

essj ni baxxa li tgħaddi seħħet f’pazjenti li ħadu MabCampath. Għandu jkun hemm kawtela fil-kura ta’ pazjenti b’mard iskemiku tal-qalb, anġina u/jew f’pazjenti li qed jirċievu prodott mediċinali kontra l-pressjoni għolja. Infart mijokardijaku u arrest kardijaku ġew osservati f’assoċjazzjoni ma’ infużjoni ta’ MabCampath f’din il-popolazzjoni ta' pazjenti.

Valutazzjoni u sorveljanza kostanti tal-funzjoni tal-qalb (e.g. ekokardjografija, rata tal-qalb u piż tal- ġisem) għandhom jiġu kkonsidrati f'pazjenti li qabel kienu kkurati b'mediċini li setgħu kienu kardjotossiċi.

Huwa rrakkomandat li pazjenti jkunu kkurati minn qabel bi sterojdi orali jew fil-vini 30-60 minuta qabel kull infużjoni ta’ MabCampath waqt żjieda fid-doża u kif indikat klinikament. Sterojdi jistgħu jitwaqqfu kif xieraq la darba l-ogħla doża tkun intlaħqet. Barra dan, jistgħu jingħataw ukoll

antistamina orali e.ż. diphenhydramine 50 mg, u analġeżiku e.ż. paracetamol 500. F’każ li r- reazzjonijiet akuti għall-infużjoni jippersistu, il-ħin ta’ infużjoni jista’ jiġi estiż għal sa 8 sigħat mill- ħin ta’ rikostituzzjoni ta’ MabCampath f’soluzzjoni għall-infużjoni.

Tnaqqis sostanzjali tal-limfoċiti, effett farmakologiku mistenni ta’ MabCampath, jiġri inevitabbilment u jista’ jdum. L-għadd ta’ ċelluli-T CD4 u CD8 jibda jogħla minn 8 ġimgħat sa 12-il ġimgħa waqt il- kura u jkompli jirkupra għal diversi xhur wara li titwaqqaf il-kura. F’pazjenti li jirċievu MabCampath bħala terapija preferita, l-irkupru ta’ l-għadd ta’ CD4+ għal 200 ċellula/µl seħħ sa 6 xhur wara l-kura, madankollu, fi żmien xahrejn wara l-kura l-medjan kien ta’ 183 ċellula/µl. F’pazjenti kkurati qabel li kienu qed jirċievu MabCampath il-ħin medjan sabiex jintlaħaq livell ta’ 200 ċellula/ l huwa ta’

xahrejn wara l-aħħar infużjoni ta’ MacCampath iżda jista’ jieħu aktar minn 12-il xahar biex jintlaħqu

l-livelli approssimattivi ta’ qabel il-kura. Dan jista’ jippredisponi lill-pazjenti għall-infezzjonijiet

opportunistiċi. Hija rrakkomandata ħafna li tiġi mibdija profilassi anti-infettiva waqt it-terapija (e.ż.

pillola waħda darbtejn kuljum, tliet darbiet fil-ġimgħa ta’ trimethoprim/sulfamethoxazole, jew

profilassi oħra kontra il-pnewmonja Pneumocystis jiroveci (PCP) u mediċina orali effett va kontra l- herpes bħal famciclovir, 250 mg darbtejn kuljum) u għal ta’ l-inqas xagħrejn wara li l-ku

b’MabCampath tkun tlestiet jew sakemm l-għadd totali ta’ CD4+ ikun irkupra għal 200 ċellula/ l jew aktar, skond liema jiġi l-aħħar.

Jista’ jkun hemm potenzjal għal żieda fir-riskju ta’ kumplikazzjonijiet assoċjawtorizzatti m ’ infezzjoni wara l- kura b’sustanzi multipli kimoterapewtiċi jew bijoloġiċi.

Minħabba l-possibiltà ta’ Transfusion Associated Graft Versus Host Disease (TAGVHD), huwa rrakkomandat li pazjenti li kienu ikkurati b’MabCampath jirċievu pro otti tad-demm irradjati.

Viremija kkawżata minn cytomegalovirus (CMV) mhix sintomatika iżdaa pożittiva fil-laboratorju

 

 

 

adux

m’għandhiex bilfors tiġi kkunsidrata bħala infezzjoni serjaħli te tieġ li t-terapija tiġi interrotta.

 

 

m’g

 

Għandha titwettaq valutazzjoni klinika li tibqa’ għaddejja ħall-infezzjoni sintomatika ta’ CMV waqt

kura b’MabCampath u għal ta’ lanqas xahrejn wara li tintemm il-kura.

 

li

 

inali

 

 

Newtropenija li tgħaddi ta’ Grad 3 jew 4 sseħħ ta’ spiss ħafna 5-8 ġimgħat wara l-bidu tal-kura.

Tromboċitopenija li tgħaddi ta’ grad 3 jew 4 sseħħ b’mod komuni ħafna waqt l-ewwel ġimagħtejn ta’

terapija u mbagħad tibda tmur għ

ħj r fil-biċċa l-kbira tal-pazjenti. Għalhekk, hija ndikata

sorveljanza ematoloġika tal-pazje

ti. Jekk tiżviluppa tossiċità ematoloġika severa, kura

ċ

 

 

b’MabCampath għandha tiġi nterrotta sakemm il-każ jiġi riżolt. Il-kura tista’ terġa’ tibda mill-ġdid

medi

 

 

 

wara li tkun riżolta t-tossiċ tà ematoloġika (ara sezzjoni 4.2). MabCampath għandu jitwaqqaf b'mod permanenti jekk titfaċċa anem ja awtoimmuni jew tromboċitopenija awtoimmuni.

L-għadd sħiħ ta’ ċelluli fid-demm u l-għadd ta’ plejtlits għandhom jittieħdu f’intervalli regolari waqt it-terapija b’MabCa path u aktar ta’ spiss f’pazjenti li jiżviluppaw ċitopeniji.

ProdottMhux qed jiġi propost li sorveljanza sistematika u regolari ta’ l-espressjoni ta’ CD52 għandha titwettaq bħala prattika klinika regolari. Madankollu, jekk tiġi kkunsidrata kura mill-ġdid, ikun

prudenti li tiġi kkonfermata l-preżenza ta’ l-espressjoni ta’ CD52. F’tagħrif disponibbli minn pazjenti kku ati b’MabCampath bħala l-mediċina preferita, telf ta’ l-espressjoni ta’ CD52 ma kienx osservat fil-ħin tal-progressjoni tal-marda jew il-mewt.

azjenti jista’ jkollhom reazzjonijiet allerġiċi jew ta’ sensittività eċċessiva għal MabCampath u għal antikorpi monoklonali murini jew kimeriċi.

Prodotti mediċinali għall-kura ta' reazzjonijiet ta' sensittività eċċessiva, kif ukoll preparament sabiex isiru interventi ta' emerġenza f'każ ta' reazzjoni waqt l-għoti huma meħtieġa (ara sezzjoni 4.2).

Nisa u rġiel li jista’ jkollhom it-tfal għandhom jużaw miżuri effettivi ta’ kontraċezzjoni waqt il-kura u għal sitt xhur wara li jtemmu t-terapija b'MabCampath (ara sezzjonijiet 4.6 u 5.3).

Ma saru l-ebda studji li jindirizzaw b'mod speċifiku l-effett ta' l-età fuq id-dispożizzjoni u t-tossiċità

ta’ MabCampath. B’mod ġenerali, pazjenti anzjani (b’età `l fuq minn 65 sena) jittolleraw it-terapija ċitotossika ferm inqas minn individwi iżgħar. Peress li CLL hija aktar komuni f'dan il-grupp ta’ etajiet akbar, dawn il-pazjenti għandhom jiġu sorveljati b'attenzjoni (ara sezzjoni 4.2). Fl-istudji f’pazjenti kkurati għall-ewwel darba u pazjenti kkurati qabel ma kienux osservati differenzi sostanzjali fis- sigurtà u l-effikaċja relatati ma’ l-età, madankollu d-daqsijiet tat-tagħrif huma ristretti.

4.5 Prodotti mediċinali oħra li ma jaqblux ma’ dan il-prodott u affarjiet oħra li jistgħu jibdlu l-effett farmaċewtiku tal-prodott

Għalkemm ma sarux studji formali dwar l-interazzjonijiet b'MabCampath, mhux magħrufa

interazzjonijiet ta’ sinifikanza klinika ta’ MabCampath ma’ prodotti mediċinali oħra. Peress li Mabcampath huwa proteina rikombinanti umanizzat, interazzjoni ta’ mediċinaawtorizzatma’ mediċina permezz

ta’ P450 mhix mistennija. Madankollu, huwa rrakkomandat li MabCampath m’għandux jingħata fi żmien 3 ġimgħat wara t-teħid ta’ sustanzi kimoterapewtiċi oħra.

Għalkemm għadu ma ġiex studjat, huwa rrakkomandat li pazjenti m'għandhomx jirċievu vaċċini tal-viri ħajjin qabel ta’ l-anqas, 12-il xahar wara li tintemm it-terapija b'MabCampa h. Il-ħila ta’ ġenerazzjoni ta’ rispons primarju jew rispons umurali anamnestiku għal kwalunk e vaċċin għadu ma ġiex studjat.

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

MabCampath huwa kontra-indikat waqt it-tqala. IgG uman huwa m għruf li jgħaddi

mill-barriera tas-sekonda; MabCampath jista’ jgħaddi mill-barriera tas-sekonda u b’hekk jista'

 

 

adux

jikkaġuna tnaqqis limfoċetiku taċ-ċelluli B u T tal-fetu. Maħsarux studji dwar ir-riproduzzjoni fl-

annimali b'MabCampath. Mhux magħruf jekk MabCampath jistax jikkaġuna ħsara fil-fetu meta

jingħata lil nisa tqal.

m’g

 

 

 

Irġiel u nisa li jista’ jkollhom it-tfal għandhom jużaw miżuri effettivi ta’ kontraċezzjoni waqt

 

li

 

il-kura u sa sitt xhur wara t-terapija b'MabCampath (ara sezzjoni 5.3).

Treddigħ

 

 

Mhux magħruf jekk MabCampath huwiex eliminat fil-ħalib tal-bniedem. Jekk il-kura hija meħtieġa, t-

 

 

inali

 

ċ

treddigħ għandu jitwaqqaf waqt l-kura u għal ta’ l-anqas 4 ġimgħat wara li tintemm it-terapija

b'MabCampath.

medi

 

Fertilità

 

 

 

M’hemm l-ebda s udji definittivi dwar MabCampath li jevalwaw l-impatt tiegħu fuq il-fertilità. Mhux

magħruf jekk MabCampath jaffettwax il-ħila riproduttiva umana (ara sezzjoni 5.3).

Prodott

 

 

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Ma sarux studji dwar l-effetti fuq il-ħila biex issuq jew tħaddem magni. Madankollu, għandu jkun hemm attenzjoni peress li ġew irrapportati każijiet ta' konfużjoni u ngħas.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

It-tabelli taħt jirrapportaw reazzjonijiet avversi skond is-sistema tal-klassifika ta’ l-organi MedDRA (MedDRA SOC). Il-frekwenzi huma bbażżati fuq tagħrif minn provi kliniċi.

L-aktar terminu xieraq ta’ MedDra qed jintuża sabiex jiddeskrivi ċertu reazzjoni u s-sinonimi u l- kondizzjonijiet relatati miegħu.

Il-frekwenzi huma definiti bħala: komuni ħafna (≥ 1/10), komuni (≥ 1/100 sa < 1/10), mhux komuni (≥ 1/1,000 sa < 1/100), rari (≥ 1/10,000 sa <1/1,000); rari ħafna (<1/10,000). L-ebda informazzjoni ma hija disponibbli għal każijiet li jseħħu fi frekwenza aktar baxxa, minħabba d-daqs tal-popolazzjoni studjata; n=147 għal pazjenti kkurati l-ewwel darba u n=149 għal pazjenti kkurati qabel.

L-iktar reazzjonijiet avversi frekwenti b’MabCampath huma: reazzjonijiet tal-infużjoni (deni, tertir ta’ bard, pressjoni baxxa, urtikarja, nawseja, raxx, takikardija, qtugħ ta’ nifs), ċitopeniji (newtropenija, limfopenija, tromboċitopenija, anemija), infezzjonijiet (viremija b’CMV, infezzjoni b’CMV,

infezzjonijiet oħrajn), sintomi gastrointestinali (nawseja, emesi, uġigħ addominali), u sintomi newroloġiċi (nuqqas ta’ rqad, ansjetà). L-iktar reazzjonijiet avversi serji frekwenti huma ċitopeniji, reazzjonijiet tal-infużjoni, u immunosoppressjoni/infezzjonijiet.

Effetti mhux mixtieqa għal pazjenti kkurati l-ewwel darba

Tagħrif dwar is-sigurtà f’pazjenti b’B-CLL ikkurati l-ewwel darba huwa bbażat fuq reazzjon j et avversi li seħħew waqt l-istudju b’147 pazjent rekrutati fi studju randomised, b’kontr lli, ta’

MabCampath bħala s-sustanza unika mogħti f’doża ta’ 30 mg ġol-vini tliet darbiet fil-ġimgħ sa 12-il ġimgħa, inkluż iż-żmien li d-doża titqawwa. Madwar 97% tal-pazjenti ikkurati għall-ewwel darba

kellhom reazzjonijiet avversi: l-aktar reazzjonijiet irrapportati b’mod komuniawtorizzatf’pazjenti ikkurati għall- ewwel darba ġeneralment seħħew fl-ewwel ġimgħa ta’ terapija.

 

 

 

adux

 

 

ħ

 

 

m’g

 

 

 

li

 

 

 

inali

 

 

ċ

 

Prodott

medi

 

 

F’kull sezzjoni ta’ frekwenza l-effetti mhux mixtieqa osservati waqt il-k ra jew fi żmien 30 jum wara

li ntemmet il-kura b’MabCampath huma mniżżla skond is-serjetà tagħhom. L-effetti li huma l-aktar serji huma mniżżla l-ewwel, segwiti minn dawk anqas serji.

 

Klassi tal-organi tas-

Komuni ħafna

 

 

Komuni

 

Mhux komuni

 

sistema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infezzjonijiet u

 

Cytomegalovirus

 

 

Pnewmonja

Sepsi

 

infestazzjonijiet

 

viremija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infezzjoni b’

 

 

Bronkite

 

Batterimja kkawżata minn

 

 

 

cytomegalovirus

 

 

 

 

Staphyloccus

 

 

 

 

 

 

 

Farinġite

 

Tuberkulosi

 

 

 

 

 

 

 

Kandidajasi orali

Bronkopnewmonja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herpes ophthalmicus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infezzjoni emolitika be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kkawżata minn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

streptococcus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidajasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidajasi ġen tali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infezzjoni fl-apparat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

urinarju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ċistite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinea tal-ġisem

 

 

 

 

 

 

 

 

adux

Nasofarinġite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rinite

 

Disturbi tad-demm u

 

 

 

 

Newtropenija

Agranuloċitosi

 

tas-sistema limfatika

 

 

 

 

bid-deni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newtropenija

Limfopenija

 

 

 

 

 

 

 

Lewkopenija

Limfoadenopatija

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

 

 

 

 

 

Tromboċitopenija

Epistassi

 

 

 

 

 

 

 

Anemija

 

 

 

Disturbi fis-sistema

 

 

li

 

 

 

Reazzjoni anafilattika

 

immuni

 

 

 

 

 

 

 

Sensittività eċċessiva

 

Disturbi fil-

 

 

inali

 

 

Tnaqqis fil-piż

Sindrome tad-

 

metaboliżmu u n-

 

 

 

 

 

 

disintegrazzjoni tat-tumur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nutrizzjoni

 

 

 

 

 

 

 

Ipergliċemija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total tal-proteina mnaqqas

 

 

medi

 

 

 

 

 

Anoreksja

 

Disturbi psikjatriċi

ċ

 

 

Ansjetà

 

 

 

Disturbi fis-sistema

 

 

 

 

Sinkope

 

Vertigo

 

nervuża

 

 

 

 

 

Sturdament

 

 

 

 

 

 

 

 

Tertir

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

Parastesija

 

 

 

 

 

 

 

 

Ipoestesija

 

 

 

 

 

 

 

 

Uġigħ ta’ ras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distu bi fl-għajnejn

 

 

 

 

 

 

Konġuntivite

 

Distu bi fil-qalb

 

 

 

 

 

Ċjanożi

 

Arrest kardijaku

 

 

 

 

 

 

 

Bradikardja

Infart mijokardijaku

 

 

 

 

 

 

 

Takikardja

Anġina pektoris

 

 

 

 

 

 

 

Sinus takikardja

Fibrillazzjoni atrijali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arritmija supraventrikulari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinus bradikardja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekstrasistoles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

supraventrikulari

 

Disturbi vaskulari

 

Pressjoni baxxa

 

 

Pressjoni għolja

Pressjoni ortostatika baxxa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fwawar ta’ sħana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fwawar

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi respiratorji,

 

 

Bronkospażmu

Ipoksja

toraċiċi u medjastinali

 

 

Qtugħ ta’ nifs

Effużjoni fil-plewra

 

 

 

 

 

Disfonija

 

 

 

 

 

Rinoreja

Disturbi gastro-

Tqalligħ

 

Rimettar

 

Ileus

intestinali

 

 

Uġigħ addominali

Skomdu fil-ħalq

 

 

 

 

 

Taqlib fl-istonku

 

 

 

 

 

Dijarea

Disturbi fil-ġilda u fit-

Urtikarja

 

Dermatite allerġika

Raxx bil-ħakk

tessuti ta’ taħt il-ġilda

Raxx

 

Ħakk

 

Raxx makulari

 

 

 

Iperidrosi

 

Raxx eritematuż

 

 

 

Eritema

 

Dermatite

Disturbi muskolu-

 

 

Mijalġja

 

Uġigħ fl-għadam

skeletriċi u tat-tessuti

 

 

Uġigħ muskolu-

Artralġja

konnettivi

 

 

skeltrali

 

 

 

 

 

Uġigħ fid-dahar

Uġigħ musk lu-skeltrali

 

 

 

 

 

fis-sider

 

 

 

 

 

Spażmi fil-muskoli

Disturbi fil-kliewi u

 

 

 

 

Jonqos l-ammont ta’

fis-sistema urinarja

 

 

 

 

awrinaawtorizzat

 

 

 

 

 

Disurja

Disturbi ġenerali u

Deni

 

Għeja

 

Infjammazzjoni

kondizzjonijiet ta'

 

 

 

 

fil-mukosa

mnejn jingħata

Sirdat

 

Astenja

adux

Eritema fis-sit ta’

 

 

 

 

l-infużjoni

 

 

 

ħ

 

 

 

 

 

Edima lokalizzata

 

 

 

 

 

Edima fis-sit ta’ l-infużjoni

 

 

 

m’g

 

Tħossok ma tiflaħx

 

 

 

 

 

 

 

 

li

 

 

Kienu rrapportati reazzjonijiet akuti għ - nfużjoni, inkluż deni, sirdat, tqalligħ, rimettar, pressjoni

baxxa, għeja, raxx, uritkarja, qtugħ t

’ nifs, uġigħ ta’ ras, ħakk u dijarea. Il-maġġoranza ta’ dawn ir-

reazzjonijiet huma ta’ severità ħaf fa sa moderata. Reazzjonijiet akuti għall-infużjoni ħafna drabi

jseħħu fl-ewwel ġimgħa ta’ terapċinalija u wara jonqsu sostanzjalment. Wara l-ewwel ġimgħa ta’ terapija, reazzjonijiet għall-infużjoni ta’ grad 3 jew 4 mhumiex komuni.

Tagħrif dwar is-sigurtàmedif’pazjenti b’B-CLL kkurati qabel huwa bbażżat fuq 149 pazjent rekrutat fi studji single arm a’ MabCampath (Studji 1, 2 u 3). Aktar minn 80% ta’ pazjenti kkurati minn qabel

Effetti mhux mixtieqa f’pazj nti kkurati qabel

huma mistennija li jkollhom reazzjonijiet avversa: l-aktar reazzjonijiet irrapportati b’mod komuni ġeneralment iseħħu fl-ewwel ġimgħa ta’ terapija.

 

F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, l-effetti mhux mixtieqa huma mniżżla skond is-serjetà tagħhom. L-

 

effetti li huma l-aktar serji huma mniżżla l-ewwel, segwiti minn dawk anqas serji.

 

Prodott

 

 

 

 

Klassi tal-organi tas-

Komuni ħafna

Komuni

Mhux komuni

 

sistema

 

 

 

 

Infezzjonijiet u

Sepsi

Infezzjoni

Infezzjoni kkawżata minn batterja

 

infestazzjonijiet

 

kkawżata minn

 

 

 

 

Cytomegalovirus

 

 

 

Pnewmonja

Infezzjoni

Infezzjoni virali

 

 

 

Pneumocystis

 

 

 

 

jiroveci

 

 

 

Herpes simplex

Pnewmonite

Dermatite kkawżata minn fungi

 

Klassi tal-organi tas-

Komuni ħafna

 

Komuni

 

Mhux komuni

 

sistema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infezzjoni

 

Larinġite

 

 

 

 

 

 

kkawżata minn

 

 

 

 

 

 

 

 

fungi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidajasi

 

Rinite

 

 

 

 

 

 

 

Herpes zoster

Onikomikożi

 

 

 

 

 

 

Axxess

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infezzjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fl-apparat

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

urinarju

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinusite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronkite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infezzjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fl-apparat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

respiratorju ta'

 

 

 

 

 

 

 

 

fuq

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faringite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infezzjoni

 

 

 

 

Neoplażmi, beninni,

 

 

 

 

 

Disturbi bħ l

 

malinni u dawk mhux

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

limfoma

 

speċifikati (inkluż ċesti

 

 

 

 

 

 

 

 

u polipi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi

 

Granuloċitopenija

Newtropenija

 

Aplasja tal-mudullun tal-għadam

 

tad-demm u

 

 

 

 

bid-deni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

tas-sistema limfatika

Tromboċitopenija

Panċitopenijaħ

Koagulazzjoni intravaskulari

 

 

 

 

 

 

 

 

mifruxa

 

 

 

Anemija

 

Lewkopenija

 

Anemija emolitika, Ħaptoglobin

 

 

 

 

 

li

 

imnaqqas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fis-sistema immuni

 

inali

L mfopenija

 

Mudullun imrażżan

 

 

 

 

 

 

Purpura

 

Epistassi

 

 

 

 

 

 

 

 

Fsada mill-ħanek

 

 

 

ċ

 

 

 

Test ematoloġiku mhux normali

 

Disturbi

medi

 

 

 

 

Reazzjoni allerġika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reazzjonijiet anafilattiċi severi u

 

 

 

 

 

 

 

 

reazzjonijiet ta’ sensittività

 

 

 

 

 

 

 

 

eċċessiva oħra

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

fil-personalità

 

Disturbi fil-

 

Anoreksja

 

Iponatrimija

 

Ipokalimja

 

metaboliżmu u n-

 

 

 

 

Ipokalċimija

 

Dijabete mellitus taggrava

 

nutrizzj ni

 

 

 

 

Tnaqqis fil-piż

 

 

 

 

 

 

 

 

Deidrazzjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Għatx

 

 

 

 

Distu bi psikjatriċi

 

 

 

Konfużjoni

 

Depersonalizzazzjoni

 

 

 

 

 

 

Ansjetà

 

Disturb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depressjoni

 

Ħsibijiet mhux normali

 

 

 

 

 

 

Ħedla

 

Impotenza

 

 

 

 

 

 

Insomnija

 

Nervi

 

 

Disturbi fis-sistema

Uġigħ ta' ras

 

Vertiġo

 

Sinkope

 

nervuża

 

 

 

 

Sturdament

 

Mixja mhux normali

 

 

 

 

 

 

Rogħda

 

Distonja

 

 

 

 

 

 

Parastesja

 

Iperestisja

 

 

 

 

 

 

Ipoestesija

 

Newropatija

 

Klassi tal-organi tas-

Komuni ħafna

 

Komuni

 

 

Mhux komuni

 

sistema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iperkinesja

 

Perverżjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tat-togħma

 

 

 

 

 

 

Telf tat-togħma

 

 

 

Disturbi

 

 

 

 

Konġuntivite

 

Endoftalmite

 

fl-għajnejn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi

 

 

 

 

 

 

 

Truxija

 

 

fil-widnejn u fis-sistema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinnitus

 

labirintika

 

 

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

 

Disturbi

 

 

 

 

Palpitazzjoni

 

Arrest kardijaku

 

fil-qalb

 

 

 

 

Takikardja

 

Infart mijokardijaku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fibrillazzjoni atrijali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takikardja supraventr kulari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arritimija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bradikardja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECG mhux normali

 

Disturbi vaskulari

 

Pressjoni baxxa

 

Pressjoni għolja

Iskemija periferali

 

 

 

 

 

 

Vażospażmu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fwawar

 

 

 

 

 

Disturbi respiratorji,

Qtugħ ta’ nifs

 

Ipoksja

 

 

Stridor

 

 

toraċiċi u medjastinali

 

 

 

Emoptisi

 

 

Griżmejn jingħalqu

 

 

 

 

 

 

Bronkspażmu

Infiltrazzjoni pulmonari

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

 

 

 

 

 

Sogħla

 

 

Effużjoni plewrali

 

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

m’g

 

Jitnaqqsu l-ħsejjes tan-nifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturb respiratorju

 

Disturbi gastro-

 

Rimettar

 

e orraġija

 

Gastroenterite

 

intestinali

 

 

 

 

gastrointestinali

 

 

 

 

 

Tqalligħ

 

Stomatite

 

Ulceri fl-ilsien

 

 

 

 

inali

liulċerattiva

 

 

 

 

 

 

Dijarea

 

Stomatite

 

Ġinġivite

 

 

 

 

 

 

Uġigħ

 

 

Sulluzzu

 

 

 

 

 

 

addominali

 

 

 

 

 

medi

 

 

Dispepsja

 

Tifwiq

 

 

 

 

ċ

 

Stitikezza

 

Ħalq xott

 

 

 

 

 

 

Gass

 

 

 

 

 

Disturbi fil-fwied u fil-

 

 

 

Funzjoni epatika

 

 

 

marrara

 

 

 

 

mhux normali

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-ġilda u fit-

Ħakk

 

 

nfafet

 

 

Raxx makulo-papulari

 

tessuti ta’ taħ il-ġilda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urtikarja

 

Raxx eritematuż

Disturbi tal-ġilda

 

 

 

 

 

 

 

Raxx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iperidrosi

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi muskolu-

 

 

 

 

Artralġja

 

 

Uġigħ fir-riġlejn

 

skeletriċi u tat-tessuti

 

 

 

Mijalġja

 

 

Ipertonja

 

konnettivi

 

 

 

 

Uġigħ skeltrali

 

 

 

 

 

 

 

 

Uġigħ fid-dahar

 

 

 

Disturbi fil-kliewi u fis-

 

 

 

 

 

 

Ematurja

 

sistema urinarja

 

 

 

 

 

 

 

Inkontinenza urinarja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tnixxija tal-awrina mnaqqsa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poliurja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funzjoni tal-kliewi mhux normali

 

 

Klassi tal-organi tas-

Komuni ħafna

 

Komuni

 

 

 

Mhux komuni

 

 

sistema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi ġenerali u

Sirdat

 

Uġigħ fis-sider

 

 

Edima pulmonarja

 

 

kondizzjonijiet ta'

Deni

 

Sintomi bħal ta’

 

 

Edima periferali

 

 

mnejn jingħata

 

 

l-influwenza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Għeja

 

Mukosite

 

 

 

Edima periorbitali

 

 

 

 

 

Edima fil-ħalq

 

 

Ulċerazzjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fil-mukosa

 

 

 

 

 

Edima

 

 

 

Tbenġil fis-sit ta’ l-infużjoni

 

 

 

 

 

Astenja

 

 

 

Dermatite fis-sit ta’ l-infużjoni

 

 

 

 

 

Telqa

 

 

 

Uġigħ fis-sit ta’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l-infużjoni

 

 

 

 

 

Sensazzjoni ta’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bdil fit-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

temperatura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reazzjoni fil-lok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ta’ l-injezzjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uġigħ

 

 

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effetti mhux mixtieqa osservati matul is-sorveljanza ta’ wara t-tqegħid fis-suq

 

 

 

Reazzjonijiet għall-infużjoni: Kienu osservati reazzjonijiet serji

 

kultant fatal li jinkludu

 

 

bronkospażmu, ipoksja, sinkope, infiltrati fil-pulmun, sindrome

kuta ta’ distress respiratorju (ARDS),

 

 

arrest respiratorju, infart mijokardijaku, arritmiji, insuffiċjenza kardijaka akuta u arrest kardijaku.

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

Reazzjonijiet anafilattiċi severi u reazzjonijiet ta’ sensittivitàħeċċessiva oħrajn, li jinkludu xokk

 

 

anafilattiku u anġjoedima ġew irrapportati wara l-

ħoti ta' MabCampath. Dawn is-sintomi jistgħu

 

 

jitjiebu jew jiġu evitati jekk tingħata medikazzjoni

inn qabel u jkun hemm żjieda gradwali fid-doża

 

 

(ara sezzjoni 4.4).

 

 

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

li

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infezzjonijiet u infestazzjonijiet: Infezzjon j et serji u xi daqqiet anki fatali kkawżati minn viri (e.ż.

 

 

adenovirus, parainfluwenza, epatite B, ewkoenċefalopatija multifokali mifruxa (PML)), batterja

 

 

(inkluż tuberkulożi u mikobatterjosi tipik , nokardjosi), protożoa (e.ż. toxoplasma gondii) u

 

 

infezzjonijiet ikkawżati minn fu gu (e.ż. mukomikosi rinoċerebrali), inkluż dawk dovuti għar-

 

 

riattivazzjoni ta' infezzjonij et r eqda,inaliseħħew waqt sorvelljanza ta’ wara t-tqegħid fis-suq. Il-kura

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rakkomandata għal profilassi kontra l-infezzjonijiet tidher li hija effettiva biex tnaqqas ir-riskju t’

 

 

infezzjonijiet ikkawżati minn PCP u herpes (ara sezzjoni 4.4).

 

 

 

 

 

 

 

 

Kienu rrapportati disturbi limfoproliferattivi assoċjati ma' EBV, li f’xi każijiet kienu fatali.

 

 

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi tad-demm u tas-sistema limfatika: Kienu rrapportati reazzjonijiet severi ta’ fsada.

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fis-sistema immuni: Kienu rrappurtati fenomeni awtoimmuni serji u xi kultant fatali inkluż anemija emolitika awtoimmuni, tromboċitopenija autoimmuni, anemija aplastika, is-sindrome ta' Guillain Barré u l-forma kronika tiegħu, u demyelinating polyradiculoneuropathy infjammatorja kronika. Kien osservat ukoll riżultat pożittiv għat-test ta' Coombs. Fatal Transfusion Associated Graft Versus Host Disease (TAGVHD) kienet irrapportata wkoll.

Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni: Kienet irrapportata sindrome tad-disintegrazzjoni tat-tumur b’riżultat fatali.

Disturbi fis-sistema nervuża: Emorraġija intrakranjali seħħet b’riżultat fatali f’pazjenti bi tromboċitopenija.

Disturbi fil-qalb: Insuffiċjenza tal-qalb konġestiva, kardjomijopatija, u tnaqqis fil-porzjon mitfugħ ’l barra kienu rrapportati f’pazjenti li kienu kkurati qabel b'sustanzi b’potenzjal kardjotossiku.

4.9 Doża eċċessiva

Pazjenti rċevew dożi waħdiena ripetuti sa 240 mg ta' MabCampath. Il-frekwenza ta’ avvenimenti avversi ta’ grad 3 jew 4, bħal deni, pressjoni baxxa u anemija, tista’ tkun ogħla f’dawn il-pazjenti. M’hemm l-ebda antidotu speċifiku magħruf għal MabCampath. Il-kura tikkonsisti fi twaqqif ta’ MabCampath u terapija t’appoġġ.

5. TAGĦRIF FARMAKOLOĠIKU

malinni. Alemtużumab kien ġenerat bl-inserzjoni ta’ sitt reġjuni li jiddeterminawtorizzatil-kumplimentarità minn antikorp monoklonali IgG2a tal-firien f’molekula immunoglobulin IgG1 umana.

5.1 Tagħrif farmakodinamiku

Kategorija farmakoterapewtika: Aġenti antineoplastiċi, antikorpi monoklonali, Kodiċi ATC: L01XC04.

Alemtużumab huwa antikorp monoklonali umanizzat tat-tip IgG1 kappa magħmul permezz ta’

inġinerija ġenetika, speċifiku għal glycoprotein (CD52) fuq il-wiċċ ta’ ċellula limfoċi a at-tip 21-28

kD, li jinsab prinċipalment fuq il-wiċċ ta’ ċelluli limfoċiti B u T periferali tad-demm normali u

Alemtużumab jikkaġuna d-diżintegrazzjoni ta’ limfoċiti billi jintrabat ma’ antiġen CD52 li jinsab f’ammonti kbar u li ma jimmodulax, li essenzjalment jinsab fuq il-wiċċ taċ-ċelluli limfoċiti kollha tat-

tip B u T kif ukoll fuq monoċiti, timoċiti u makrofaġi. L-antikorp jikkaġuna d-diżintegrazzjoni tal-

limfoċiti permezz ta’ rabta kumplimentari u ċitotossiċità medjata minn ċelluli u dipendenti mill-

 

 

adux

antikorpi. L-antiġen instab fuq perċentwali żgħir (<5%) ta’ħranuloċiti, iżda mhux fuq eritroċiti jew

plejtlits. Alemtużumab ma jidhirx li jikkawża ħsarat lil ċelluli staminali ematopoetiċi jew ċelluli

proġenituri.

m’g

 

 

 

Pazjenti b’B-CLL ikkurati għall-ewwel darba

 

 

li

 

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ MabCamp th kienu evalwati fi prova ta’ Fażi 3, open-label, randomised u

 

 

inali

komparattiva ta’ pazjenti b’B-CLL t ’ R stage I-IV kkurati għall-ewwel darba (mhux ikkurati qabel)

 

ċ

li kienu jeħtieġu terapija (Studju 4). MabCampath intwera li hu superjuri għal chlorambucil kif

imkejjel mill-mira primarja ta’ sopravivenza mingħajr progressjoni (ara Figura 1).

Prodott

medi

 

 

 

14

Figura 1: Sopravivenza mingħajr progressjoni fl-istudju b’pazjenti kkurati għall-ewwel darba (skont il-grupp ta’ kura)

Probabbiltà stmata

Proporzjon ta’ periklu: 0.58

95% Intervall ta’ Kunfidenza: 0.43, 0.77 Test log-rank stratifikat: p=0,0001

 

 

 

awtorizzat

Nru. f’riskju

 

 

 

Żmien (Xhur)

 

 

 

 

 

 

 

L-oġġettivi sekondarji kienu jinkludu rati ta’ rispons sħiħ (CR) r ti ta’ risponsi globali (CR jew

 

rispons parzjali) bl-użu tal-kriterji NCIWG ta’ l-1996, it-tul taradux-rispons, iż-żmien sa kura alternattiva u

 

s-sigurtà taż-żewg gruppi ta’ kura.

 

 

ħ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommarju tal-popolazzjonijiet ta’ pazjenti kkurati għall-ewwel darba u r-riżultati

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

 

 

 

żi indipendenti tar-rata u t-tul tar-rispons

 

 

 

 

Anali

 

 

 

 

 

 

 

M bCampath

Chlorambucil

Valur P

 

 

 

 

 

=149

n=148

 

 

 

Età Medjana (Snin)

 

 

 

Ma Japplikax

 

 

Marda fi Stadju Rai III/IV

 

inali

33.6%

33.1%

Ma Japplikax

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

Rata Globali ta’ Rispons

 

 

 

83.2%

55.4%

<0.0001*

 

 

Rispons Sħiħ

 

 

 

24.2%

2.0%

<0.0001*

 

 

MRD negat iv****

 

 

 

7.4%

0.0%

0.0008*

 

 

medi

 

 

 

 

 

 

 

Rispons Parzjali

 

 

59.1%

53.4%

Ma Japplikax

 

Tul tar-Risp ns**, CR jew PR

 

 

N=124

N=82

Ma Japplikax

 

 

(Xhur)

 

 

 

16.2

12.7

 

 

 

K-M me jan (95% Intervall ta’

 

(11.5, 23.0)

(10.2, 14.3)

 

 

 

Kunfidenza)

 

 

 

 

 

 

 

 

Żmien sa Kura Alternattiva

 

 

23.3

14.7

0.0001***

 

Prodott(Xhur)

 

 

(20.7, 31.0)

(12.6, 16.8)

 

 

 

K-M medjan (95% Intervall ta’

 

 

 

 

 

 

 

Kunfidenza)

 

 

 

 

 

 

 

*Test Pearson chi-square jew test Exact

**It-Tul ta’ l-aħjar rispons

***Test log-rank stratifikat skond il-grupp Rai (Stadju I-II vs III-IV)

****b’influss ta’ 4-kuluri

Analiżi ċitoġenika għal pazjenti b’B-CLL ikkurati għall-ewwel darba:

Il-profil ċitoġenetiku ta’ B-CLL qed ikun identifikat dejjem aktar li jagħti informazzjoni prognostika importanti u tista’ tipprevedi r-rispons ta’ ċertu terapiji. Mill-pazjenti kkurati għall-ewwel darba (n=282) li għalihom it-tagħrif ċitoġeniku fil-linja bażi (FISH) kien disponibbli fi Studju 4, aberrazzjonijiet kromosomali ġew osservati fi 82%, filwaqt li karjotip normali kien osservat fi 18%. L- aberrazzjonijiet kromosomali kienu mqassma f’kategoriji skond il-mudell ġerarkiku ta’ Döhner. F’pazjenti kkurati għall-ewwel darba, b’MabCampath jew b’chlorambucil, kien hemm 21 pazjent bi tneħħija ta’ bis-17 p, 54 pazjent bi tneħħija ta’ 11 q, 34 pazjent b’trisomy 12, 51 pazjent b’karjotip normali u 67 pazjent bi tneħħija ta’ 13 q waħedha.

ORR kien superjuri f’pazjenti b’kull tneħħija ta’ 11q (87% v 29%; p<0.0001) jew tneħħija ta’ 13q waħedha (91% v 62%; p=0.0087) kkurati b’MabCampath meta mqabbel ma’ chlorambucil. Xejra lejn ORR imtejjeb kienet osservata f’pazjenti bi tneħħija ta’ 17p ikkurati b’MabCampath (64% v 20%; p- 0.0805). Irkupru komplut kien ukoll superjuri f’pazjenti bi tneħħija ta’ 13q waħedha ikku ati b’MabCampath (27% v 0%; p=0.0009). PFS medjan kien superjuri f’pazjenti bi tneħħija ta’ 13 q waħedha kkurati b’MabCampath (24.4 v 13.0 xhur; p=0.0170 stratifikati skond S adju Rai). Xejra lejn PFS imtejjeb kienet osservata f’pazjenti bi tneħħija ta’ 17q, trisomy 12 u karjotip normali, li ma laħqitx sinifikanza minħabba daqs ta’ kampjun żgħir.

reaction) mill-bidu sa tmiem it-terapija, u kull ġimagħtejn ħg lladux-ewwel xahrejn wara tmiem it-terapija. F’dan l-istudju, CMV mhux sintomatiku pożittiv biss permezz ta’ PCR kien irrapportat f’77/147 (52.4%) pazjent ikkurat b’MabCampath; infezzjoni sintomatika ta’ CMV kienet irrapportata b’mod inqas komuni f’23/147 pazjent (16%) ikkurat b’MabCampath. Fil-grupp ta’ MabCampath 36/77 (46.8)

Analiżi ta’ CMV permezz ta’ PCR:

awtorizzat

 

Fil-prova randomised b’kontrolli f’pazjenti kkurati għall-ewwel arba (St dju 4), il-pazjenti fil-grupp

ta’ MabCampath kienu ttestjati kull ġimgħa għal CMV permezz ta’ analiżi ta’ PCR (polymerase chain

pazjent b’CMV mhux sintomatiku pożittiv bil-PCR irċevew terapija antivirali u 47/77 (61%) minn

sopravivenza. Dejta disponibbli minn tliet studji dwar B-CLL mingħajr kontrolli huma miġbura fil- qosor fit-tabella li ġejja:

dawn il-pazjenti kellhom it-terapija ta’ MabCampath interrota. Il-preżenza ta’ CMV mhux sintomatiku

 

 

m’g

pożittiv permezz tal-PCR jew infezzjoni s ntomat ka ta’ CMV pożittiva permezz ta’ PCR waqt il-kura

 

li

b’MabCampath ma kellha l-ebda impatt j sta’ jitkejjel fuq is-sopravivenza mingħajr progressjoni

(PFS).

 

 

Pazjenti b’B-CLL ikkurati qabel:

 

 

inali

 

Id-determinazzjoni ta' l-eff kaċja ta' MabCampath hija msejsa fuq ir-rispons globali u r-rati ta’

 

medi

 

Prodott

 

Parametri tal-effikaċja

 

 

Studju 1

 

 

Studju 2

 

Studju 3

 

Numru ta' Pazjenti

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupp Dijanjostiku

 

Pazjenti b’B-LL li

Pazjenti b’B-CLL li

Pazjenti b’B-CLL

 

 

 

 

kienu rċevew

 

kienu naqsu milli

 

(flimkien ma’ PLL)

 

 

 

alkylating agent u

 

jirrispondu jew

 

li kienu naqsu milli

 

 

 

fludarabin li ma

irkadaw wara kura

jirrispondu jew

 

 

 

 

ħadimx

 

 

b’kimoterapija

 

irkadaw wara kura

 

 

 

 

 

 

 

 

konvenzjonali

 

b’fludarabin

 

Età Medjana (snin)

 

 

 

 

 

 

 

 

Karatteristiċi tal-Marda (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadju Rai III/IV

 

 

 

 

 

 

 

 

Kors ta’ Dożagg Finali

 

30 mg iv 3 x fil-

 

30 mg iv 3 fil-

 

awtorizzat30 mg iv 3 x fil-

 

Sintomi B

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapiji ta’ Qabel (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkylating Agents

 

 

 

 

 

 

 

Fludarabine

 

 

 

 

 

 

 

Numru ta’ Korsijiet ta’

 

 

3 (2-7)

 

 

3 (1-10)

 

3 (1-8)

 

Qabel (firxa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kors ta’ Dożaġġ Inizjali

 

Żjieda gradwali minn

Żjieda gradwali minn

Żjieda gradwali

 

 

 

3 sa 10 sa 30 mg

 

10 sa 30 mg

 

minn 10 sa 30 mg

 

 

 

 

ġimgħa

 

 

adux

 

ġimgħa

 

 

 

 

 

 

ġimgħ

 

 

Rata ta’ Rispons Globali

 

 

 

 

 

 

 

 

(%)

 

 

(23-43)

 

ħ

(8-33)

 

(11-47)

 

(95% Intervall ta’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

kunfidenza)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rispons Sħiħ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rispons Parzjali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perjodu Medju ta’ Rispons

 

 

 

 

 

 

 

 

(xhur)

 

 

(5-8)

 

 

 

(5-23)

 

(6-19)

 

(95% Intervall ta’

 

 

 

li

 

 

 

 

 

 

kunfidenza)

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żmien Medju sa Rispons

 

 

 

 

 

 

 

 

(xhur)

 

ċ

(1-2)

 

 

 

(1-5)

 

(2-4)

 

(95% Intervall ta’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kunfidenza)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sopravivenza mingħajr

 

 

 

 

 

 

 

 

Progressjoni (xhur)

 

 

(3-5)

 

 

 

(3-7)

 

(3-9)

 

(95% Intervall ta'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kunfidenza)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodott5.2 Tagħrif farmakokinetiku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sopravivenza (xhur):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(95% Intervall a'

 

 

16 (12-22)

 

 

26 (12-44)

 

28 (7-33)

 

kunfi enza)

 

 

 

 

 

 

Pazjenti kollha

 

 

33 (26-NR)

 

 

44 (28-NR)

 

36 (19-NR)

 

Pazjenti li rrispondew

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR = mhux milħuq

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il-farmakokinetika kienet ikkaratterizzata f’pazjenti li qatt ma ħadu MabCampath qabel li kellhom lewkimja limfoċita kronika taċ-ċellula B (B-CLL) li kienu rċevew terapija minn qabel b’analogi purini li ma ħadmitx. MabCampath kien mogħti bħala infużjoni fil-vini fuq perijodu ta’ sagħtejn, fl-iskeda ta’ doża rrakkomandata, li bdiet bi 3 mg u żdidet sa 30 mg, 3 darbiet fil-ġimgħa, sa 12-il ġimgħa. Il- farmakokinetika ta’ MabCampath segwiet mudell b’2 kompartamenti u wriet kinetiċi ta’ eliminazzjoni li mhumiex lineari. Wara l-aħħar doża ta’ 30 mg, il-volum medjan ta’ distribuzzjoni fi stat fiss kien ta’ 0.15 l/kg (firxa: 0.1 - 0.4 l/kg), li jindika li d-distribuzzjoni kienet primarjament fil-kompartamenti ta’

fluwidu extra-ċellulari u tal-plażma. Ir-rata ta' tneħħija sistematika naqset b’għoti ripetut minħabba tnaqqis fit-tneħħija medjata mir-riċetturi (i.e. telf ta’ riċetturi CD52 fil-periferiji). B’għoti ripetut u konsegwentement akkumulazzjoni fil-konċentrazzjoni tal-plażma, ir-rata ta’ eliminazzjoni resqet lejn kinetika zero-order. B’hekk, il-half-life kienet ta’ 8 sigħat (firxa: 2-32 siegħa) wara l-ewwel doża ta’ 30 mg u kienet ta’ 6 ijiem (firxa: 1-14-il ġurnata) wara l-aħħar doża ta’ 30 mg. Konċentrazzjonijiet fi stat fiss ġew milħuqa wara madwar 6 ġimgħat ta’ dożaġġ. Ma kienet osservata l-ebda differenza evidenti fil-farmakokinetika bejn l-irġiel u n-nisa u lanqas ma ġie osservat xi effett evidenti minħabba l-età.

5.3 Tagħrif ta' qabel

l-użu kliniku dwar is-sigurtà tal-mediċina

kampjuni tal-mudullun ma wrew l-ebda bidla partikolari minħabba l-kura. Doawtorizzatż waħdiena fil-vini ta’ 10 u 30 mg/kg ikkaġunaw pressjoni baxxa moderata sa severa relatata mad-doża flimkien ma’

Evalwazzjoni ta’ qabel l-użu kliniku ta’ alemtużumab f’annimali kienet ristretta għal xadini cynomolgus minħabba n-nuqqas ta’ l-espressjoni ta' l-antiġen CD52 fi speċi li mhumiex primati.

Limfoċitopenija kienet l-aktar effett komuni relatat mal-kura f’din l-ispeċi. Effett kemmxejn

kumulattiv fuq il-grad ta’ tnaqqis fil-limfoċiti ntwera f’diversi studji b’dożi ripetuti meta mqabbel ma’

studji b’doża waħda. It-tnaqqis fil-limfoċiti kien riversibbli malajr wara il-waqfien ad-dożaġġ.

Newtropenija riversibbli kienet osservata wara doża kuljum fil-vini jew taħt il-ġilda għal 30 ġurnata,

imma mhux wara dożi waħdiena jew doża kuljum għal 14-il ġurnata. Riżultati istopatoloġiċi minn

takikardija ħafifa.

Irbit ta’ MabCampath ma’ Fab kien osservat f’tessuti limfatiċi fis-sistema fagoċita mononukleari.

Irbit sinifikanti ma’ Fab kien osservat ukoll fl-apparat riproduttiv m skili (epididimis, sperma,

bużżieqa seminali) u l-ġilda.

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

Fl-istudji tossoloġiċi ta’ fuq, l-ebda sejba oħra ma tipprovdi nformazzjoni ta’ rilevanza sinifikanti għal

użu kliniku.

 

 

m’g

 

 

 

 

 

 

Ma sarux studji ta’ perijodu ta' żmien qas r jew tw l fuq l-annimali b'MabCampath sabiex jiġi stmat il-

potenzjal karċinoġeniku u mutaġeniku.

li

 

 

 

 

 

6.

TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

ċ

 

 

 

6.1 Lista ta' sustanzi mhux attivi

 

 

 

Disodium edetate

medi

 

 

 

Polysorbate 80

 

 

 

 

 

 

 

 

Potassium chloride

 

 

 

Potassium dihydrogen phosphate

 

 

 

Sodium chloride

 

 

 

 

Dibasic s ium phosphate

 

 

 

Ilma għall-injezzjonijiet

 

 

 

6.2

Inkompatibilitajiet

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

Dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn ħlief dawk imsemmija f’sezzjoni 6.6.

Mhux magħruf li jeżistu inkompatibilitajiet ma’ prodotti mediċinali oħrajn. Madankollu, prodotti mediċinali oħra m'għandhomx jitħaltu ma' l-infużjoni ta’ MabCampath jew jiġu infużi fl-istess waqt mill-istess pajp għal ġol-vina.

Aħżen fi friġġ (2 C-8 C). Tagħmlux fil-friża.
Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa' mid-dawl.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb

il-prodott mediċinali
Ampulla mhux miftuħa: 3 snin
Soluzzjoni rikostitwita: MabCampath ma fih l-ebda preservattiv kontra l-mikrobi. MabCampath għandu jintuża fi żmien 8 sigħat wara li jkun ġie dilwit. Is-soluzzjonijiet jistgħu jinħażnu f’temperatura
ta’ 15 C - 30 C jew fil-friġġ. Dan jista’ jiġi aċċettat biss jekk il-preparament tas-soluzzjoni ssir taħt kondizzjonijiet strettament asettiċi u s-soluzzjoni tkun imħarsa mid-dawl.

6.4 Prekawzjonijiet speċjali

għall-ħażna

Għall-kundizzjonijiet ta’ ħażna tal-prodott mediċinali rikostitwit, ara sezzjoniawtorizzat6.3.

6.5 In-natura

tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Ampulla ċara ta’ ħġieġ ta’ Tip I, li fiha 3 ml ta’ konċentrat.

adux

Daqs tal-pakkett: kartuna bi 3 ampulli.

 

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema għal immaniġġar ieħor

Il-kontenut tal-ampulla għandu jiġi spezzjonat għal frak żgħir u għ l tibdil fil-kulur qabel ma jingħata. Jekk hemm xi frak jew il-konċentrat huwa kulurit, l-ampulla m'għandiex tintuża.

MabCampath ma fihx preservattivi kontra l-mikrobi,m’gu ħalhekk huwa rrakkomandat li MabCampath

jiġi ppreparat għall-infużjoni fil-vini permezz ta’ teknika asettika u li s-soluzzjoni għall-infużjoni tiġi mogħtija fi żmien 8 sigħat wara l-preparazzjoniliu ħarsa mid-dawl. L-ammont meħtieġ tal-kontenut

tal-ampulla għandu jiġi miżjud ma’ 100 ml ta’ so uzzjoni għall-infużjoni ta’ sodium chloride 9 mg/ml

(0.9%) jew ta’ glucose (5%), permezz ta’ f tru sterili ta’ 5 µm, li mhux tal-fibra u li ma tantx jorbot

proteini. Il-borża għandha tiġi maqluba bil-mod ta’ taħt fuq sabiex titħallat is-soluzzjoni. Għandha

tingħata attenzjoni sabiex tiġi żgurata -isterilità tas-soluzzjoni ppreparata peress li ma fiha l-ebda

 

 

ċ

preservattiv kontra l-mikrobi.

 

inali

 

medi

 

Prodotti mediċinali oħra m'għandhomx jiġu miżjuda mas-soluzzjoni għall-infużjoni ta’ MabCampath u

m’għandhomx jiġu infuż fl-istess waqt mill-istess pajp għal ġol-vina (ara sezzjoni 4.5).

Għandu jkun he

kawtela waqt l-immaniġġjar u l-preparazzjoni tas-soluzzjoni ta’ MabCampath.

Huwa rrakkomandat l-użu ta’ ingwanti tal-latex u nuċċalijiet tas-sigurtà sabiex jiġi evitat esponiment Prodottf’każ ta’ ksur a’ l-ampulla jew tixrid aċċidentali ieħor. Nisa li huma tqal jew li qed jippruvaw joħorġu

tqal m’għandh mx jimmanniġġjaw MabCampath.

Għandh m jiġu osservati proċeduri xierqa għall-immaniġġjar u r-rimi. Kull tixrid jew materjal ta’ ska għandu jiġi mormi permezz ta' inċinerazzjoni.

7. ID-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Genzyme Europe BV

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

L-Olanda

8. NUMRU(I) TA’

L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/01/193/001

9. DATA TA’

L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TA’ L-AWTORIZZAZZJONI

Data ta' l-ewwel awtorizzazzjoni: 06/07/2001

Data ta' l-aħħar tiġdid: 10/07/2011

10. DATA TA' META ĠIET RIVEDUTA

L-KITBA

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinsab fuq is-sit elettroniku ta’ il-Mediċini: http://www.ema.europa.eu.

 

 

 

adux

 

 

ħ

 

 

m’g

 

 

 

li

 

 

 

inali

 

 

ċ

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

l-awtorizzatAġenzija Ew peja dwar

Konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni. Konċentrat bla ebda kulur sa kemmxejn isfar.
Għal-lista kompleta ta’ sustanzi mhux attivi, ara sezzjoni 6.1.

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

MabCampath 30 mg/ml konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

1ml fih 30 mg ta’ Alemtuzumab.

Kull ampulla fiha 30mg ta’ alemtuzumab

Alemtuzumab huwa antikorp monoklonali umanizzat tat-tip IgG1 kappa magħmul permezz ta’ inġinerija ġenetika, speċifiku għal glycoprotein (CD52) tal-wiċċ taċ-ċellula limfoawtorizzatċita tat-tip 21-28 kD. L-antikorp huwa prodott f’koltura f’suspensjoni ta’ ċelluli mammiferi (Ovarju tal-Ħamster Ċiniż)

f’sustanza nutrittiva.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

adux

4. TAGĦRIF KLINIKU

ħ

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

MabCampath huwa indikat għall-kura ta’ pazjenti b’lewkimja limfoċitika kronika taċ-ċellula B (B-

CLL) li għalihom kimoterapija kombinata ta’ f udarabine mhix xierqa.

 

m’g

4.2

li

Pożoloġija u metodu ta' kif għandu j ngħata

MabCampath għandu jiġi mogħti taħt is-sorveljanza ta’ tabib b’esperjenza fl-użu ta’ terapija għall- kanċer.

 

inali

Pożoloġija

ċ

 

Matul l-ewwel ġimgħa ta’ kura, MabCampath għandu jingħata f’dożi dejjem aktar qawwija: 3 mg fl- ewwel jum, 10 g fit-tieni jum u 30 mg fit-tielet jum 3 dejjem jekk kull doża hija ittollerata tajjeb.

Minn hemm il- quddie , id-doża rrakkomandata hija ta’ 30 mg kuljum, li tingħata tliet darbiet fil-

 

medi

ġimgħa, ġurna a iva, ġurnata le għal massimu ta’ 12-il ġimgħa.

Prodott

 

Fil-biċċa l-kbira tal-pazjenti, iż-żjieda fid-doża għal 30 mg tista' tintlaħaq fi żmien 3-7 ijiem.

Madank llu, jekk iseħħu reazzjonijiet avversi akuti ta’ natura moderata sa severa bħal pressjoni baxxa, te ti , deni, qtugħ ta’ nifs, sirdat, raxx u bronkospażmu (li wħud minnhom jistgħu jkunu minħabba reħa ta’ cytokine) fil-livell ta’ dożaġġ ta’ 3 mg jew ta’ 10 mg, dawk id-dożi għandhom jiġu ripetuti kuljum sakemm ikunu ittollerati sew qabel ma tiġi ppruvata doża ogħla (ara sezzjoni 4.4).

Iż-żmien medjan ta’ kura kien ta’ 11.7 ġimgħat għal pazjenti li għalihom din kienet il-kura preferita u 8.0 ġimgħat għal pazjenti kkurati qabel.

La darba pazjent jissodisfa l-kriterji kliniċi u tal-laboratorju kollha għal rispons sħiħ, MabCampath għandu jitwaqqaf u l-pazjent jiġi sorveljat. Jekk pazjent jitjib (i.e. jilħaq rispons parzjali jew marda stabbli) u mbagħad jilħaq stat stabbli mingħajr aktar titjib għal 4 ġimgħat jew aktar, MabCampath għandu jitwaqqaf u l-pazjent jiġi sorveljat. It-terapija għandha tiġi mwaqqfa jekk ikun hemm evidenza ta’ progressjoni tal-marda.

Prodotti mediċinali li jingħataw fl-istess ħin

Premedikazzjonijiet

Il-pazjenti għandhom jiġu kkurati minn qabel bi sterojdi orali jew fil-vini, antistamina u analġeżiku xierqa li jingħataw 30-60 minuta qabel l-għoti ta’ kull infużjoni ta’ MabCampath waqt l-għoti ta’ dożi aktar qawwija u wara dan kif indikat b’mod kliniku (ara sezzjoni 4.4).

Antibijotiċi profilattiċi

Antibijotiċi u antivirali għandhom jingħataw lill-pazjenti kollha bħala rutina matul u wara l-kura ( ra sezzjoni 4.4).

Linji gwida għat-tibdil fid-doża

M’hemm l-ebda modifikazzjonijiet fid-doża rrakkomandati għal limfopenja severa minħabba l- mekkaniżmu t’azzjoni ta’ MabCampath.

Fil-każ ta’ infezzjoni serja jew tossiċità ematoloġika severa MabCampath għawtorizzatndu jiġ interrott sakemm il-każ jiġi riżolt. Huwa rrakkomandat li MabCampath għandu jiġi interrott f’pazjenti li l-

għadd tal-plejtlits tagħhom jinżel għal < 25,000/ l jew li l-għadd assol t ta' newtrofili (ANC) jinżel

 

għal < 250/ l. MabCampath jista’ jiġi mogħti mill-ġdid wara li l-infezzjoni jew it-tossiċità tkun ġiet

 

riżolta. MabCampath għandu jitwaqqaf b'mod permanenti jekk titfaċċ anemija awtoimmuni jew

 

tromboċitopenija awtoimmuni. It-tabella li ġejja tiddeskrivi l-proċedura rrakkomandata għal

 

modifikazzjoni tad-doża wara każ ta’ tossiċità ematoloġika waqt it-terapija:

 

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

Valuri ematoloġiċi

 

 

 

Modifikazzjoni fid-doża*

 

 

ANC < 250/μl u/jew għadd ta’ plejtlits ta’ ≤25,000/μl

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

Għall-ewwel okkorrenza

 

li

 

Waqqaf it-terapija ta’ MabCampath. Kompli

 

 

 

 

 

 

MabCampath b’30 mg meta l-ANC huwa ≥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500/μl u l-għadd ta’ plejtlits huwa ≥ 50,000/μl.

 

 

 

 

 

 

 

 

Għat-tieni okkorrenza

 

inali

 

 

Waqqaf it-terapija ta’ MabCampath. Kompli

 

 

 

 

 

 

MabCampath b’10 mg meta l-ANC huwa ≥

 

 

 

 

 

 

500/μl u l-għadd ta’ plejtlits huwa ≥ 50,000/μl.

 

 

 

ċ

 

 

 

Għat-tielet okkorr nza

 

 

 

 

Waqqaf għal kollox it-terapija ta’ MabCampath.

 

 

 

 

Tnaqqis ta’ ≥ 50% il-linja bażi f’pazjenti li ħa jibdew it-terapija b’ANC fil-linja bażi ta’ ≤ 250/μl

 

 

u/jew għadd ta’ plejtlits fil-linja bażi ta’ ≤ 25,000/μl

 

 

medi

 

 

 

 

 

 

Għall-ewwel okkorrenza

 

 

 

Waqqaf it-terapija ta’ MabCampath. Kompli

 

 

 

 

 

 

 

MabCampath b’30 mg hekk kif jirritornaw

 

 

 

 

 

 

 

għall-valur(i) fil-linja bażi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Għat-tieni okkorrenza

 

 

 

 

Waqqaf it-terapija ta’ MabCampath. Kompli

 

Prodott

 

 

 

 

 

MabCampath b’10 mg hekk kif jirritornaw

 

 

 

 

 

 

għall-valur(i) fil-linja bażi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Għat-tielet okkorrenza

 

 

 

 

Waqqaf għal kollox it-terapija ta’ MabCampath.

*Jekk id-dewmien bejn id-dożaġġ huwa 7 ġranet, ibda’ t-terapija b’MabCampath 3 mg u żid għal 10 mg u wara għal 30 mg skond kif ikun ittollerat

Metodu ta’ kif għandu jingħata
Popolazzjoni pedjatrika
Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ MabCampath fi tfal taħt is-17-il sena ma ġewxawtorizzatdeterminati s’issa. Dejta mhux disponibbli.
Is-soluzzjoni ta’ MabCampath trid tiġi ppreparata skont l-istruzzjonijiet ipprovduti f’sezzjoni 6.6. Id- dożi kollha għandhom jingħataw permezz ta’ infużjoni ġol-vini fuq perjodu t ’ m dwar sagħtejn.
Popolazzjonijiet speċjali
Anzjani ('l fuq minn 65 sena)
Ir-rakkomandazzjonijiet huma kif dikjarati fuq għall-adulti. Il-pazjenti għandhom jiġu sorveljati b’attenzjoni (ara sezzjoni 4.4).
Pazjenti b' indeboliment tal-kliewi jew tal-fwied
L-ebda studju ma’ ġie mwettaq.

-Sensittività eċċessiva għal alemtuzumab, għall-proteini muriniaduxjew għal xi sustanzi mhux attivi

-Infezzjonijiet sistemiċi attiviħ

-HIV

-Tumuri malinni attivi oħrajnm’g

-Tqala

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet

ligħa l-użuReazzjonijiet avversi akuti li jistgħu jseħħu hekk kif tinbeda doża ogħla u li wħud minnhom jistgħu

jkunu minħabba r-reħa ta’ cytokine,inalijink udi pressjoni baxxa, sirdat/tertir, deni, nuqqas ta’ nifs u raxx. Reazzjonijiet oħrajn jinkludu tqall għ, urtik rja, rimettar, għeja, qtugħ ta’ nifs, uġigħ ta’ ras, ħakk, dijarea u bronkospażmu. Il-frekweċza ta’ reazzjonijiet ta’ l-infużjoni kienu l-ogħla fl-ewwel ġimgħa ta’ kura u naqsu medifit-tieni u t-t elet ġimgħ ta’ kura, f’pazjenti kkurati b’MabCampath kemm bħala t- terapija preferita kif ukoll f’pazjenti kkurati qabel.

Jekk dawn l-avvenim nti huma moderati sa severi, d-dożaġġ għandu jissokta bl-istess livell qabel kull

żjieda fid-doża, b’kura inn qabel xierqa, sakemm kull doża tkun ittollerata sew. Jekk it-terapija tiġi Prodottmiżmuma għal ak ar inn 7 ijiem, MabCampath għandu jigi ristabbilit b’żjieda gradwali fid-doża.

Pressjoni baxxa li tgħaddi seħħet f’pazjenti li ħadu MabCampath. Għandu jkun hemm kawtela fil-kura ta’ pazjenti b’mard iskemiku tal-qalb, anġina u/jew f’pazjenti li qed jirċievu prodott mediċinali kontra l-pressj ni għolja. Infart mijokardijaku u arrest kardijaku ġew osservati f’assoċjazzjoni ma’ infużjoni ta’ MabCampath f’din il-popolazzjoni ta' pazjenti.

Valutazzjoni u sorveljanza kostanti tal-funzjoni tal-qalb (e.g. ekokardjografija, rata tal-qalb u piż tal- ġisem) għandhom jiġu kkonsidrati f'pazjenti li qabel kienu kkurati b'mediċini li setgħu kienu kardjotossiċi.

Huwa rrakkomandat li pazjenti jkunu kkurati minn qabel bi sterojdi orali jew fil-vini 30-60 minuta qabel kull infużjoni ta’ MabCampath waqt żjieda fid-doża u kif indikat klinikament. Sterojdi jistgħu jitwaqqfu kif xieraq la darba l-ogħla doża tkun intlaħqet. Barra dan, jistgħu jingħataw ukoll antistamina orali e.ż. diphenhydramine 50 mg, u analġeżiku e.ż. paracetamol 500. F’każ li r- reazzjonijiet akuti għall-infużjoni jippersistu, il-ħin ta’ infużjoni jista’ jiġi estiż għal sa 8 sigħat mill- ħin ta’ rikostituzzjoni ta’ MabCampath f’soluzzjoni għall-infużjoni.

Tnaqqis sostanzjali tal-limfoċiti, effett farmakologiku mistenni ta’ MabCampath, jiġri inevitabbilment u jista’ jdum. L-għadd ta’ ċelluli-T CD4 u CD8 jibda jogħla minn 8 ġimgħat sa 12-il ġimgħa waqt il- kura u jkompli jirkupra għal diversi xhur wara li titwaqqaf il-kura. F’pazjenti li jirċievu MabCampath bħala terapija preferita, l-irkupru ta’ l-għadd ta’ CD4+ għal 200 ċellula/µl seħħ sa 6 xhur wara l-kura, madankollu, fi żmien xahrejn wara l-kura l-medjan kien ta’ 183 ċellula/µl. F’pazjenti kkurati qabel li

kienu qed jirċievu MabCampath il-ħin medjan sabiex jintlaħaq livell ta’ 200 ċellula/ l huwa ta’ xahrejn wara l-aħħar infużjoni ta’ MacCampath iżda jista’ jieħu aktar minn 12-il xahar biex jintlaħqu l-livelli approssimattivi ta’ qabel il-kura. Dan jista’ jippredisponi lill-pazjenti għall-infezzjonijiet opportunistiċi. Hija rrakkomandata ħafna li tiġi mibdija profilassi anti-infettiva waqt it-terapija (e.ż.

pillola waħda darbtejn kuljum, tliet darbiet fil-ġimgħa ta’ trimethoprim/sulfamethoxazole, jew

Minħabba l-possibiltà ta’ Transfusion Associated Graft Versus Host Diseaseawtorizzat(TAGVHD), huwa rrakkomandat li pazjenti li kienu ikkurati b’MabCampath jirċievu prodotti tad-demm irradjati.

profilassi oħra kontra il-pnewmonja Pneumocystis jiroveci (PCP) u mediċina orali effettiva kontra l- herpes bħal famciclovir, 250 mg darbtejn kuljum) u għal ta’ l-inqas xagħrejn wara li l-kura

b’MabCampath tkun tlestiet jew sakemm l-għadd totali ta’ CD4+ ikun irkupra għal 200 ċellula/ l jew aktar, skond liema jiġi l-aħħar.

Jista’ jkun hemm potenzjal għal żieda fir-riskju ta’ kumplikazzjonijiet assoċjati ma’ infezzjoni wara l- kura b’sustanzi multipli kimoterapewtiċi jew bijoloġiċi.

Viremija kkawżata minn cytomegalovirus (CMV) mhix sintomatika iż aa pożittiva fil-laboratorju m’għandhiex bilfors tiġi kkunsidrata bħala infezzjoni serja li teħtieġ li t-terapija tiġi interrotta.

Għandha titwettaq valutazzjoni klinika li tibqa’ għaddejja g ll-infezzjoni sintomatika ta’ CMV waqt

kura b’MabCampath u għal ta’ lanqas xahrejn wara li tintemm il-kura.

 

adux

ħ

Newtropenija li tgħaddi ta’ Grad 3 jew 4 isseħħ ta’ spiss ħafna 5-8 ġimgħat wara l-bidu tal-kura.

m’g

 

Tromboċitopenija li tgħaddi ta’ grad 3 jew 4 isseħħ b’ od komuni ħafna waqt l-ewwel ġimagħtejn ta’

terapija u mbagħad tibda tmur għal aħjar fil-libiċċa l-kbira tal-pazjenti. Għalhekk, hija ndikata sorveljanza ematoloġika tal-pazjenti.inaliJekk tiżv uppa tossiċità ematoloġika severa, kura b’MabCampath għandha tiġi nterrotta sakemm il-każ jiġi riżolt. Il-kura tista’ terġa’ tibda mill-ġdid

wara li tkun riżolta t-tossiċità ematoloġika ( ra sezzjoni 4.2). MabCampath għandu jitwaqqaf b'mod permanenti jekk titfaċċa anemija awtoimmuni jew tromboċitopenija awtoimmuni.

L-għadd sħiħ ta’ ċelluli fid-demmċu l-għadd ta’ plejtlits għandhom jittieħdu f’intervalli regolari waqt it-terapija b’MabCampathmediu aktar ta’ spiss f’pazjenti li jiżviluppaw ċitopeniji.

Mhux qed jiġi propost li sorveljanza sistematika u regolari ta’ l-espressjoni ta’ CD52 għandha

titwettaq bħala prattika klinika regolari. Madankollu, jekk tiġi kkunsidrata kura mill-ġdid, ikun Prodottprudenti li iġi kkonfermata l-preżenza ta’ l-espressjoni ta’ CD52. F’tagħrif disponibbli minn pazjenti

kkurati b’MabCampath bħala l-mediċina preferita, telf ta’ l-espressjoni ta’ CD52 ma kienx osservat fil-ħin tal-pr gressjoni tal-marda jew il-mewt.

Pazjenti jista’ jkollhom reazzjonijiet allerġiċi jew ta’ sensittività eċċessiva għal MabCampath u għal antik pi monoklonali murini jew kimeriċi.

rodotti mediċinali għall-kura ta' reazzjonijiet ta' sensittività eċċessiva, kif ukoll preparament sabiex isiru interventi ta' emerġenza f'każ ta' reazzjoni waqt l-għoti huma meħtieġa (ara sezzjoni 4.2).

Nisa u rġiel li jista’ jkollhom it-tfal għandhom jużaw miżuri effettivi ta’ kontraċezzjoni waqt il-kura u għal sitt xhur wara li jtemmu t-terapija b'MabCampath (ara sezzjonijiet 4.6 u 5.3).

Ma saru l-ebda studji li jindirizzaw b'mod speċifiku l-effett ta' l-età fuq id-dispożizzjoni u t-tossiċità ta’ MabCampath. B’mod ġenerali, pazjenti anzjani (b’età `l fuq minn 65 sena) jittolleraw it-terapija ċitotossika ferm inqas minn individwi iżgħar. Peress li CLL hija aktar komuni f'dan il-grupp ta’ etajiet akbar, dawn il-pazjenti għandhom jiġu sorveljati b'attenzjoni (ara sezzjoni 4.2). Fl-istudji f’pazjenti

kkurati għall-ewwel darba u pazjenti kkurati qabel ma kienux osservati differenzi sostanzjali fis- sigurtà u l-effikaċja relatati ma’ l-età, madankollu d-daqsijiet tat-tagħrif huma ristretti.

4.5 Prodotti mediċinali oħra li ma jaqblux ma’ dan il-prodott u affarjiet oħra li jistgħu jibdlu l-effett farmaċewtiku tal-prodott

Għalkemm ma sarux studji formali dwar l-interazzjonijiet b'MabCampath, mhux magħrufa interazzjonijiet ta’ sinifikanza klinika ta’ MabCampath ma’ prodotti mediċinali oħra. Peress li Mabcampath huwa proteina rikombinanti umanizzat, interazzjoni ta’ mediċina ma’ mediċina permezz ta’ P450 mhix mistennija. Madankollu, huwa rrakkomandat li MabCampath m’għandux jingħata fi żmien 3 ġimgħat wara t-teħid ta’ sustanzi kimoterapewtiċi oħra.

Għalkemm għadu ma ġiex studjat, huwa rrakkomandat li pazjenti m'għandhomxawtorizzatjirċievu vaċċini

tal-viri ħajjin qabel ta’ l-anqas, 12-il xahar wara li tintemm it-terapija b'MabCampath. Il-ħila ta’ ġenerazzjoni ta’ rispons primarju jew rispons umurali anamnestiku għal kwalunkwe vaċċ n għadu ma ġiex studjat.

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

MabCampath huwa kontra-indikat waqt it-tqala. IgG uman huwa magħr f li jgħaddi

mill-barriera tas-sekonda; MabCampath jista’ jgħaddi mill-barriera tas-sekonda u b’hekk jista'

jikkaġuna tnaqqis limfoċetiku taċ-ċelluli B u T tal-fetu. Ma sarux stu ji dwar ir-riproduzzjoni fl-

annimali b'MabCampath. Mhux magħruf jekk MabCampath jist jikkaġuna ħsara fil-fetu meta

jingħata lil nisa tqal.

 

adux

 

 

 

ħ

Irġiel u nisa li jista’ jkollhom it-tfal għandhom jużaw miżuri effettivi ta’ kontraċezzjoni waqt

il-kura u sa sitt xhur wara t-terapija b'MabCampath (ara sezzjoni 5.3).

Treddigħ

m’g

 

li

 

 

 

 

inali

Fertilità

 

ċ

 

 

 

M’hemm l-ebda studji

finittivi dwar MabCampath li jevalwaw l-impatt tiegħu fuq il-fertilità. Mhux

magħruf jekk MabCa

path jaffettwax il-ħila riproduttiva umana (ara sezzjoni 5.3).

 

medi

 

Mhux magħruf jekk MabCampath huwiex e iminat fil-ħalib tal-bniedem. Jekk il-kura hija meħtieġa, t- treddigħ għandu jitwaqqaf waqt l-kura u għal ta’ l-anqas 4 ġimgħat wara li tintemm it-terapija b'MabCampath.

Prodott4.7 Effe i fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Ma sarux studji dwar l-effetti fuq il-ħila biex issuq jew tħaddem magni. Madankollu, għandu jkun hemm attenzjoni peress li ġew irrapportati każijiet ta' konfużjoni u ngħas.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

It-tabelli taħ jirrapportaw reazzjonijiet avversi skond is-sistema tal-klassifika ta’ l-organi MedDRA (MedDRA SOC). Il-frekwenzi huma bbażżati fuq tagħrif minn provi kliniċi.

L-aktar terminu xieraq ta’ MedDra qed jintuża sabiex jiddeskrivi ċertu reazzjoni u s-sinonimi u l- kondizzjonijiet relatati miegħu.

Il-frekwenzi huma definiti bħala: komuni ħafna (≥ 1/10), komuni (≥ 1/100 sa < 1/10), mhux komuni (≥ 1/1,000 sa < 1/100), rari (≥ 1/10,000 sa <1/1,000); rari ħafna (<1/10,000). L-ebda informazzjoni ma hija disponibbli għal każijiet li jseħħu fi frekwenza aktar baxxa, minħabba d-daqs tal-popolazzjoni studjata; n=147 għal pazjenti kkurati l-ewwel darba u n=149 għal pazjenti kkurati qabel.

L-iktar reazzjonijiet avversi frekwenti b’MabCampath huma: reazzjonijiet tal-infużjoni (deni, tertir ta’ bard, pressjoni baxxa, urtikarja, nawseja, raxx, takikardija, qtugħ ta’ nifs), ċitopeniji (newtropenija, limfopenija, tromboċitopenija, anemija), infezzjonijiet (viremija b’CMV, infezzjoni b’CMV, infezzjonijiet oħrajn), sintomi gastrointestinali (nawseja, emesi, uġigħ addominali), u sintomi newroloġiċi (nuqqas ta’ rqad, ansjetà). L-iktar reazzjonijiet avversi serji frekwenti huma ċitopeniji, reazzjonijiet tal-infużjoni, u immunosoppressjoni/infezzjonijiet.

Effetti mhux mixtieqa għal pazjenti kkurati l-ewwel darba

Tagħrif dwar is-sigurtà f’pazjenti b’B-CLL ikkurati l-ewwel darba huwa bbażat fuq reazzjonijiet avversi li seħħew waqt l-istudju b’147 pazjent rekrutati fi studju randomised,awtorizzatb’kontrolli, ta’

MabCampath bħala s-sustanza unika mogħti f’doża ta’ 30 mg ġol-vini tliet darbiet fil-ġimgħ sa 12-il ġimgħa, inkluż iż-żmien li d-doża titqawwa. Madwar 97% tal-pazjenti ikkurati għall-ewwel darba kellhom reazzjonijiet avversi: l-aktar reazzjonijiet irrapportati b’mod komuni f’pazjenti kku ati għall- ewwel darba ġeneralment seħħew fl-ewwel ġimgħa ta’ terapija.

F’kull sezzjoni ta’ frekwenza l-effetti mhux mixtieqa osservati waqt il-kura jew fi żmien 30 jum wara li ntemmet il-kura b’MabCampath huma mniżżla skond is-serjetà tagħhom. L-effetti li huma l-aktar serji huma mniżżla l-ewwel, segwiti minn dawk anqas serji.

 

Klassi tal-organi tas-

Komuni ħafna

 

 

Komuni

Mhux komuni

 

 

sistema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infezzjonijiet u

 

Cytomegalovirus

 

 

Pnewmonja

Sepsi

 

 

infestazzjonijiet

 

viremija

 

 

 

ħ

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

Infezzjoni b’

 

 

BronkiteBatterimja kkawżata minn

 

 

 

 

cytomegalovirus

 

m’g

Staphyloccus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farinġite

Tuberkulosi

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidajasi orali

Bronkopnewmonja

 

 

 

 

 

 

li

 

 

Herpes ophthalmicus

 

 

 

 

 

inali

 

 

Infezzjoni emolitika beta

 

 

 

 

 

 

 

 

kkawżata minn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

streptococcus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidajasi

 

 

 

medi

 

 

 

 

Kandidajasi ġenitali

 

 

 

 

ċ

 

 

 

Infezzjoni fl-apparat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

urinarju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ċistite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinea tal-ġisem

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

Nasofarinġite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rinite

 

 

Disturbi tad-demm u

 

 

 

 

Newtropenija

Agranuloċitosi

 

 

tas-sistema limfatika

 

 

 

 

bid-deni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newtropenija

Limfopenija

 

 

 

 

 

 

 

 

Lewkopenija

Limfoadenopatija

 

 

 

 

 

 

 

 

Tromboċitopenija

Epistassi

 

 

 

 

 

 

 

 

Anemija

 

 

 

Disturbi fis-sistema

 

 

 

 

 

Reazzjoni anafilattika

 

 

immuni

 

 

 

 

 

 

Sensittività eċċessiva

 

 

Disturbi fil-

 

 

 

 

 

Tnaqqis fil-piż

Sindrome tad-

 

 

metaboliżmu u n-

 

 

 

 

 

 

disintegrazzjoni tat-tumur

 

 

nutrizzjoni

 

 

 

 

 

 

Ipergliċemija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total tal-proteina mnaqqas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anoreksja

 

 

Disturbi psikjatriċi

 

 

 

 

Ansjetà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klassi tal-organi tas-

Komuni ħafna

 

Komuni

 

Mhux komuni

 

 

sistema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fis-sistema

 

 

 

Sinkope

 

Vertigo

 

 

nervuża

 

 

 

 

Sturdament

 

 

 

 

 

 

 

 

Tertir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parastesija

 

 

 

 

 

 

 

 

Ipoestesija

 

 

 

 

 

 

 

 

Uġigħ ta’ ras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fl-għajnejn

 

 

 

 

 

Konġuntivite

 

 

Disturbi fil-qalb

 

 

 

 

Ċjanożi

 

Arrest kardijaku

 

 

 

 

 

 

 

Bradikardja

Infart mijokardijaku

 

 

 

 

 

 

Takikardja

Anġina pektoris

 

 

 

 

 

 

 

Sinus takikardja

Fibrillazzjoni

jali

 

 

 

 

 

 

 

 

Arritmija sup aventrikulari

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinus bradikardja

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekstrasis oles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

supraventrikulari

 

 

Disturbi vaskulari

 

Pressjoni baxxa

 

Pressjoni għolja

Pressjoni ortostatika baxxa

 

 

 

 

 

 

 

 

Fwawar ta’ sħana

 

 

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

 

 

Fwawar

 

 

Disturbi respiratorji,

 

 

 

Bronkospażmu

Ipoksja

 

 

toraċiċi u medjastinali

 

 

 

Qtugħ t ’ nifs

Effużjoni fil-plewra

 

 

 

 

 

 

 

adux

Disfonija

 

 

 

 

 

 

 

ħ

Rinoreja

 

 

Disturbi gastro-

 

Tqalligħ

 

 

Rimettar

 

Ileus

 

 

intestinali

 

 

 

 

Uġigħ addominali

Skomdu fil-ħalq

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

Taqlib fl-istonku

 

 

 

 

 

 

li

 

 

Dijarea

 

 

Disturbi fil-ġilda u fit-

Urtikarja

 

Dermatite allerġika

Raxx bil-ħakk

 

 

tessuti ta’ taħt il-ġilda

 

 

 

 

 

 

 

Raxx

 

 

Ħakk

 

Raxx makulari

 

 

 

 

 

 

 

Iperidrosi

 

Raxx eritematuż

 

 

 

 

 

inali

 

Eritema

 

Dermatite

 

 

Disturbi muskolu-

 

ċ

 

Mijalġja

 

Uġigħ fl-għadam

 

 

skeletriċi u tat-tessuti

 

Uġigħ muskolu-

Artralġja

 

 

konnettivi

medi

 

 

skeltrali

 

 

 

 

 

 

 

Uġigħ fid-dahar

Uġigħ muskolu-skeltrali

 

 

 

 

 

 

fis-sider

 

 

 

 

 

 

 

Spażmi fil-muskoli

 

Disturbi fil-kliewi u

 

 

 

 

 

Jonqos l-ammont ta’

 

fis-sistema urinarja

 

 

 

 

 

awrina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disurja

 

 

Distu bi ġenerali u

Deni

 

 

Għeja

 

Infjammazzjoni

 

 

kondizzjonijiet ta'

 

 

 

 

 

 

fil-mukosa

 

 

mnejn jingħata

 

Sirdat

 

 

Astenja

 

Eritema fis-sit ta’

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

l-infużjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edima lokalizzata

 

 

 

 

 

 

 

 

Edima fis-sit ta’ l-infużjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

Tħossok ma tiflaħx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kienu rrapportati reazzjonijiet akuti għall-infużjoni, inkluż deni, sirdat, tqalligħ, rimettar, pressjoni baxxa, għeja, raxx, uritkarja, qtugħ ta’ nifs, uġigħ ta’ ras, ħakk u dijarea. Il-maġġoranza ta’ dawn ir- reazzjonijiet huma ta’ severità ħafifa sa moderata. Reazzjonijiet akuti għall-infużjoni ħafna drabi

jseħħu fl-ewwel ġimgħa ta’ terapija u wara jonqsu sostanzjalment. Wara l-ewwel ġimgħa ta’ terapija, reazzjonijiet għall-infużjoni ta’ grad 3 jew 4 mhumiex komuni.

Effetti mhux mixtieqa f’pazjenti kkurati qabel

Tagħrif dwar is-sigurtà f’pazjenti b’B-CLL kkurati qabel huwa bbażżat fuq 149 pazjent rekrutat fi studji single arm ta’ MabCampath (Studji 1, 2 u 3). Aktar minn 80% ta’ pazjenti kkurati minn qabel huma mistennija li jkollhom reazzjonijiet avversa: l-aktar reazzjonijiet irrapportati b’mod komuni ġeneralment iseħħu fl-ewwel ġimgħa ta’ terapija.

F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, l-effetti mhux mixtieqa huma mniżżla skond is-serjetà tagħhom. L- effetti li huma l-aktar serji huma mniżżla l-ewwel, segwiti minn dawk anqas serji.

 

Klassi tal-organi tas-

Komuni ħafna

 

Komuni

Mhux komuni

 

sistema

 

 

 

 

 

 

 

Infezzjonijiet u

 

Sepsi

 

 

Infezzjoni kkawżata

Infezzjoni kkawżata minn

 

infestazzjonijiet

 

 

 

 

minn

batterja

 

 

 

 

 

 

Cytomegalovirus

 

 

 

 

Pnewmonja

 

Infezzjoni

Infezzjoni virali

 

 

 

 

 

 

Pneumocystis

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

jiroveci

 

 

 

Herpes simplex

 

Pnewmonite

Dermatite kkawżata minn

 

 

 

 

 

 

 

fungi

 

 

 

 

 

 

Infezzjoni kk wżata

Larinġite

 

 

 

 

 

 

minn fungi

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

Kandidajasi

Rinite

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

 

 

 

 

Herpes zoster

Onikomikożi

 

 

 

 

 

 

Axxess

 

 

 

 

 

 

 

Infezzjoni

 

 

 

 

 

li

 

m’gfl-apparat urinarju

 

 

 

 

 

 

Sinusite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronkite

 

 

 

 

 

inali

 

Infezzjoni

 

 

 

 

 

 

fl-apparat

 

 

 

 

 

 

respiratorju ta' fuq

 

 

 

 

ċ

 

Faringite

 

 

 

 

 

 

 

Infezzjoni

 

 

Neoplażmi, beninni,

 

 

 

 

Disturbi bħal

 

malinni u dawk hux

 

 

 

 

limfoma

 

speċifikati (inkluż ċesti u

 

 

 

 

 

 

polipi)

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi

 

Granuloċitopenija

 

Newtropenija bid-

Aplasja tal-mudullun tal-

 

tad-demm u

 

 

 

 

deni

għadam

 

tas-sistema limfatika

Tromboċitopenija

 

Panċitopenija

Koagulazzjoni intravaskulari

 

Prodott

 

 

 

 

 

mifruxa

 

 

Anemija

 

Lewkopenija

Anemija emolitika,

 

 

 

 

 

 

Ħaptoglobin imnaqqas

 

 

 

 

 

Limfopenija

Mudullun imrażżan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Purpura

Epistassi

 

 

 

 

 

 

 

Fsada mill-ħanek

 

 

 

 

 

 

 

Test ematoloġiku mhux

 

 

 

 

 

 

 

normali

 

Disturbi

 

 

 

 

 

Reazzjoni allerġika

 

fis-sistema immuni

 

 

 

 

 

 

Klassi tal-organi tas-

Komuni ħafna

 

Komuni

Mhux komuni

 

sistema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reazzjonijiet anafilattiċi

 

 

 

 

 

 

 

severi u reazzjonijiet ta’

 

 

 

 

 

 

 

sensittività eċċessiva oħra

 

Disturbi fil-metaboliżmu

Anoreksja

 

Iponatrimija

Ipokalimja

 

u n-nutrizzjoni

 

 

 

 

Ipokalċimija

Dijabete mellitus taggrava

 

 

 

 

 

 

Tnaqqis fil-piż

 

 

 

 

 

 

 

Deidrazzjoni

 

 

 

 

 

 

 

Għatx

awtorizzat

 

Disturbi psikjatriċi

 

 

 

Konfużjoni

Depersonalizzazzjoni

 

 

 

 

 

 

Ansjetà

Disturb

 

 

 

 

 

 

 

fil-personalità

 

 

 

 

 

 

Depressjoni

Ħsibijiet mhux normali

 

 

 

 

 

 

Ħedla

Impotenza

 

 

 

 

 

 

Insomnija

Nervi

 

Disturbi fis-sistema

Uġigħ ta' ras

 

Vertiġo

Sinkope

 

nervuża

 

 

 

 

Sturdament

Mixja mhux normali

 

 

 

 

 

 

Rogħda

Distonja

 

 

 

 

 

 

Parastesja

Iperestisja

 

 

 

 

 

 

Ipoestesija

Newropatija

 

 

 

 

 

 

Iperkinesja

Perverżjoni

 

 

 

 

 

 

ħ

tat-togħma

 

 

 

 

 

 

Telf tat-tog ma

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

Disturbi

 

 

 

 

Konġuntivite

Endoftalmite

 

fl-għajnejn

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi

 

 

 

 

 

Truxija

 

fil-widnejn u fis-sistema

 

 

 

 

 

 

 

li

 

 

Tinnitus

 

labirintika

 

 

 

 

 

 

Disturbi

 

 

 

Palpitazzjoni

Arrest kardijaku

 

fil-qalb

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

Takikardja

Infart mijokardijaku

 

 

 

 

 

 

 

Fibrillazzjoni atrijali

 

 

 

 

 

 

 

Takikardja supraventrikulari

 

 

medi

 

 

 

Arritimija

 

 

 

ċ

 

 

Bradikardja

 

 

 

 

 

 

 

ECG mhux normali

 

Disturbi respiratorji,

Qtugħ ta’ nifs

 

Ipoksja

Stridor

 

toraċiċi u medjastinali

 

 

 

Emoptisi

Griżmejn jingħalqu

 

Prodott

 

 

 

 

Bronkspażmu

Infiltrazzjoni pulmonari

 

 

 

 

 

 

Sogħla

Effużjoni plewrali

 

 

 

 

 

 

 

Jitnaqqsu l-ħsejjes tan-nifs

 

 

 

 

 

 

 

Disturb respiratorju

 

Distu bi gastro-intestinali

Rimettar

 

emorraġija

Gastroenterite

 

 

 

 

 

 

gastrointestinali

 

 

 

 

Tqalligħ

 

Stomatite

Ulceri fl-ilsien

 

 

 

 

 

 

ulċerattiva

 

 

 

 

Dijarea

 

Stomatite

Ġinġivite

 

 

 

 

 

 

Uġigħ addominali

Sulluzzu

 

 

 

 

 

 

Dispepsja

Tifwiq

 

 

 

 

 

 

Stitikezza

Ħalq xott

 

 

 

 

 

 

Gass

 

 

Disturbi fil-fwied u fil-

 

 

 

Funzjoni epatika

 

 

marrara

 

 

 

 

mhux normali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klassi tal-organi tas-

Komuni ħafna

 

 

Komuni

Mhux komuni

 

sistema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-ġilda u fit-

Ħakk

 

 

 

nfafet

Raxx makulo-papulari

 

tessuti ta’ taħt il-ġilda

 

 

 

 

 

 

 

Urtikarja

 

 

Raxx eritematuż

Disturbi tal-ġilda

 

 

 

 

 

 

Raxx

 

 

 

 

 

 

 

Iperidrosi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi muskolu-

 

 

 

 

Artralġja

Uġigħ fir- ġlejn

 

skeletriċi u tat-tessuti

 

 

 

 

Mijalġja

Ipertonja

 

konnettivi

 

 

 

 

Uġigħ skeltrali

 

 

 

 

 

 

 

Uġigħ fid-dahar

 

 

Disturbi fil-kliewi u fis-

 

 

 

 

 

Ematurja

 

sistema urinarja

 

 

 

 

 

Inkontinenza u inarja

 

 

 

 

 

 

 

Tnixxija al-awrina mnaqqsa

 

 

 

 

 

 

 

Poliurja

 

 

 

 

 

 

 

Funzjoni tal-kliewi mhux

 

 

 

 

 

 

 

norm li

 

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

 

Disturbi ġenerali u

Sirdat

 

 

Uġigħ fis-sider

Edima pulmonarja

 

kondizzjonijiet ta' mnejn

Deni

 

 

 

Sintomi bħal ta’ l-

Edima periferali

 

jingħata

 

 

 

 

influwenza

 

 

 

Għeja

 

 

Mukosite

Edima periorbitali

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

Edima fil- alq

Ulċerazzjoni

 

 

 

 

 

 

ħ

fil-mukosa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edi a

Tbenġil fis-sit ta’ l-infużjoni

 

 

 

 

 

 

Astenja

Dermatite fis-sit ta’ l-

 

 

 

 

li

 

m’g

infużjoni

 

 

 

 

 

Telqa

Uġigħ fis-sit ta’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l-infużjoni

 

 

 

inali

 

 

Sensazzjoni ta’ bdil

 

 

 

 

 

 

fit-temperatura

 

 

 

ċ

 

 

Reazzjoni fil-lok ta’

 

 

 

 

 

l-injezzjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uġigħ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effetti mhux mix ieqa osservati matul is-sorveljanza ta’ wara t-tqegħid fis-suq

 

medi

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

Reazzjonijiet għall-infużjoni: Kienu osservati reazzjonijiet serji u kultant fatal li jinkludu bronkospażmu, ipoksja, sinkope, infiltrati fil-pulmun, sindrome akuta ta’ distress respiratorju (ARDS), arrest respiratorju, infart mijokardijaku, arritmiji, insuffiċjenza kardijaka akuta u arrest kardijaku. Reazzj nijiet anafilattiċi severi u reazzjonijiet ta' sensittività eċċessiva oħrajn, li jinkludu xokk anafilattiku u anġjoedima ġew irrapportati wara l-għoti ta' MabCampath. Dawn is-sintomi jistgħu jitjiebu jew jiġu evitati jekk tingħata medikazzjoni minn qabel u jkun hemm żjieda gradwali fid-doża (ara sezzjoni 4.4).

Infezzjonijiet u infestazzjonijiet: Infezzjonijiet serji u xi daqqiet anki fatali kkawżati minn viri (e.ż. adenovirus, parainfluwenza, epatite B, lewkoenċefalopatija multifokali mifruxa (PML)), batterja (inkluż tuberkulożi u mikobatterjosi atipika, nokardjosi), protożoa (e.ż. toxoplasma gondii) u infezzjonijiet ikkawżati minn fungu (e.ż. mukomikosi rinoċerebrali), inkluż dawk dovuti għar- riattivazzjoni ta' infezzjonijiet rieqda, seħħew waqt sorvelljanza ta’ wara t-tqegħid fis-suq. Il-kura rakkomandata għal profilassi kontra l-infezzjonijiet tidher li hija effettiva biex tnaqqas ir-riskju ta’ infezzjonijiet ikkawżati minn PCP u herpes (ara sezzjoni 4.4).

Kienu irrapportati disturbi limfoproliferattivi assoċjati ma' EBV, li f’xi każijiet kienu fatali.

Disturbi tad-demm u tas-sistema limfatika: Kienu rrapportati reazzjonijiet severi ta’ fsada.

Disturbi fis-sistema immuni: Kienu rrappurtati fenomeni awtoimmuni serji u xi kultant fatali inkluż anemija emolitika awtoimmuni, tromboċitopenija autoimmuni, anemija aplastika, is-sindrome ta' Guillain Barré u l-forma kronika tiegħu, u demyelinating polyradiculoneuropathy infjammatorja kronika.

Kien osservat ukoll riżultat pożittiv għat-test ta' Coombs. Fatal Transfusion Associated Graft Versus Host Disease (TAGVHD) kienet irrapportata wkoll.

Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni: Kienet irrapportata sindrome tad-disintegrazzjoni tat-tumur b’riżultat fatali.

Disturbi fis-sistema nervuża: Emorraġija intrakranjali seħħet b’riżultat fatali f’pazjenti bi tromboċitopenija.

Disturbi fil-qalb: Insuffiċjenza tal-qalb konġestiva, kardjomijopatija, u tnaqqis fil-porzjon mitfugħ ’l barra kienu rrapportati f’pazjenti li kienu kkurati qabel b'sustanzi b’potenzjal kardjotossiku.

awtorizzat

4.9Doża eċċessiva

Pazjenti rċevew dożi waħdiena ripetuti sa 240 mg ta' MabCampath.aduxIl-frekwenza ta’ avvenimenti

avversi ta’ grad 3 jew 4, bħal deni, pressjoni baxxa u anemija, tista’ tkun ogħla f’dawn il-pazjenti.

M’hemm l-ebda antidotu speċifiku magħruf għal MabCamp th. Il-kura tikkonsisti fi twaqqif ta’ MabCampath u terapija t’appoġġ.

ħ

5.TAGĦRIF FARMAKOLOĠIKU

 

 

m’g

5.1 Tagħrif farmakodinamiku

li

 

inali

 

Kategorija farmakoterapewtika: Aġenti ntineoplastiċi, antikorpi monoklonali, Kodiċi ATC:

L01XC04.

ċ

 

Alemtużumab huwa antikorp monoklonali umanizzat tat-tip IgG1 kappa magħmul permezz ta’

inġinerija ġenetika,medispeċifiku għal glycoprotein (CD52) fuq il-wiċċ ta’ ċellula limfoċita tat-tip 21-28 kD, li jinsab prinċipalm nt fuq il-wiċċ ta’ ċelluli limfoċiti B u T periferali tad-demm normali u

malinni. Alemtużumab ki n ġenerat bl-inserzjoni ta’ sitt reġjuni li jiddeterminaw il-kumplimentarità minn antikorp monoklonali IgG2a tal-firien f’molekula immunoglobulin IgG1 umana.

ProdottAlemtużumab jikkaġuna -diżintegrazzjoni ta’ limfoċiti billi jintrabat ma’ antiġen CD52 li jinsab f’ammonti kbar u li ma jimmodulax, li essenzjalment jinsab fuq il-wiċċ taċ-ċelluli limfoċiti kollha tat-

tip B u T kif ukoll fuq monoċiti, timoċiti u makrofaġi. L-antikorp jikkaġuna d-diżintegrazzjoni tal- limfoċiti permezz ta’ rabta kumplimentari u ċitotossiċità medjata minn ċelluli u dipendenti mill- antik pi. L-antiġen instab fuq perċentwali żgħir (<5%) ta’ granuloċiti, iżda mhux fuq eritroċiti jew plejtlits. Alemtużumab ma jidhirx li jikkawża ħsarat lil ċelluli staminali ematopoetiċi jew ċelluli proġenituri.

Pazjenti b’B-CLL ikkurati għall-ewwel darba

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ MabCampath kienu evalwati fi prova ta’ Fażi 3, open-label, randomised u komparattiva ta’ pazjenti b’B-CLL ta’ Rai stage I-IV kkurati għall-ewwel darba (mhux ikkurati qabel) li kienu jeħtieġu terapija (Studju 4). MabCampath intwera li hu superjuri għal chlorambucil kif imkejjel mill-mira primarja ta’ sopravivenza mingħajr progressjoni (ara Figura 1).

31
Żmien (Xhur)
Nru. f’riskju

Figura 1: Sopravivenza mingħajr progressjoni fl-istudju b’pazjenti kkurati għall-ewwel darba (skont il-grupp ta’ kura)

1.

Probabbiltà stmata

Proporzjon ta’ periklu: 0.58

95% Intervall ta’ Kunfidenza: 0.43, 0.77 Test log-rank stratifikat: p=0,0001

awtorizzat

L-oġġettivi sekondarji kienu jinkludu rati ta’ rispons sħiħ (CR)ħaduxrati ta’ risponsi globali (CR jew

 

Sommarju tal-popolazzjonijiet ta’ pazjentim’gkkurati għall-ewwel darba u r-riżultati

 

 

 

 

li

 

 

 

 

 

Analiżi indipendenti tar-rata u t-tul tar-rispons

 

 

 

M bCampath

Chlorambucil

Valur P

 

 

 

=149

n=148

 

 

Età Medjana (Snin)

inali

Ma Japplikax

 

Marda fi Stadju Rai III/IV ċ

 

33.6%

33.1%

Ma Japplikax

 

Rata Globali ta’ Rispons

 

 

83.2%

55.4%

<0.0001*

 

Rispons Sħiħ

 

 

24.2%

2.0%

<0.0001*

 

medi

 

 

 

 

 

 

MRD nega iv****

 

 

7.4%

0.0%

0.0008*

 

Rispons Parzjali

 

 

59.1%

53.4%

Ma Japplikax

 

Tul tar-Risp ns**, CR jew PR

 

 

N=124

N=82

Ma Japplikax

 

(Xhur)

 

 

16.2

12.7

 

 

K-M medjan (95% Intervall ta’

 

(11.5, 23.0)

(10.2, 14.3)

 

 

Kunfidenza)

 

 

 

 

 

 

Żmien sa Kura Alternattiva

 

 

23.3

14.7

0.0001***

Prodott

 

(20.7, 31.0)

(12.6, 16.8)

 

 

(Xhur)

 

 

 

K-M medjan (95% Intervall ta’

 

 

 

 

 

 

Kunfidenza)

 

 

 

 

 

rispons parzjali) bl-użu tal-kriterji NCIWG ta’ l-1996, it-tul tar-rispons, iż-żmien sa kura alternattiva u s-sigurtà taż-żewg gruppi ta’ kura.

*Test Pearson chi-square jew test Exact

**It-Tul ta’ l-aħjar rispons

***Test log-rank stratifikat skond il-grupp Rai (Stadju I-II vs III-IV)

****b’influss ta’ 4-kuluri

Analiżi ċitoġenika għal pazjenti b’B-CLL ikkurati għall-ewwel darba:

Il-profil ċitoġenetiku ta’ B-CLL qed ikun identifikat dejjem aktar li jagħti informazzjoni prognostika importanti u tista’ tipprevedi r-rispons ta’ ċertu terapiji. Mill-pazjenti kkurati għall-ewwel darba (n=282) li għalihom it-tagħrif ċitoġeniku fil-linja bażi (FISH) kien disponibbli fi Studju 4, aberrazzjonijiet kromosomali ġew osservati fi 82%, filwaqt li karjotip normali kien osservat fi 18%. L- aberrazzjonijiet kromosomali kienu mqassma f’kategoriji skond il-mudell ġerarkiku ta’ Döhner. F’pazjenti kkurati għall-ewwel darba, b’MabCampath jew b’chlorambucil, kien hemm 21 pazjent bi tneħħija ta’ bis-17 p, 54 pazjent bi tneħħija ta’ 11 q, 34 pazjent b’trisomy 12, 51 pazjent b’karjotip normali u 67 pazjent bi tneħħija ta’ 13 q waħedha.

ORR kien superjuri f’pazjenti b’kull tneħħija ta’ 11q (87% v 29%; p<0.0001) jew tneħħija ta’ 13q waħedha (91% v 62%; p=0.0087) kkurati b’MabCampath meta mqabbel ma’ chlorambucil. Xejra lejn ORR imtejjeb kienet osservata f’pazjenti bi tneħħija ta’ 17p ikkurati b’MabCampath (64% v 20%; p- 0.0805). Irkupru komplut kien ukoll superjuri f’pazjenti bi tneħħija ta’ 13q waħedha ikku ati b’MabCampath (27% v 0%; p=0.0009). PFS medjan kien superjuri f’pazjenti bi tneħħija ta’ 13 q waħedha kkurati b’MabCampath (24.4 v 13.0 xhur; p=0.0170 stratifikati skond S adju Rai). Xejra lejn PFS imtejjeb kienet osservata f’pazjenti bi tneħħija ta’ 17q, trisomy 12 u karjotip normali, li ma laħqitx sinifikanza minħabba daqs ta’ kampjun żgħir.

reaction) mill-bidu sa tmiem it-terapija, u kull ġimagħtejn ħg lladux-ewwel xahrejn wara tmiem it-terapija. F’dan l-istudju, CMV mhux sintomatiku pożittiv biss permezz ta’ PCR kien irrapportat f’77/147 (52.4%) pazjent ikkurat b’MabCampath; infezzjoni sintomatika ta’ CMV kienet irrapportata b’mod inqas komuni f’23/147 pazjent (16%) ikkurat b’MabCampath. Fil-grupp ta’ MabCampath 36/77 (46.8)

Analiżi ta’ CMV permezz ta’ PCR:

awtorizzat

 

Fil-prova randomised b’kontrolli f’pazjenti kkurati għall-ewwel arba (St dju 4), il-pazjenti fil-grupp

ta’ MabCampath kienu ttestjati kull ġimgħa għal CMV permezz ta’ analiżi ta’ PCR (polymerase chain

pazjent b’CMV mhux sintomatiku pożittiv bil-PCR irċevew terapija antivirali u 47/77 (61%) minn

sopravivenza. Dejta disponibbli minn tliet studji dwar B-CLL mingħajr kontrolli huma miġbura fil- qosor fit-tabella li ġejja:

dawn il-pazjenti kellhom it-terapija ta’ MabCampath interrota. Il-preżenza ta’ CMV mhux sintomatiku

 

 

m’g

pożittiv permezz tal-PCR jew infezzjoni s ntomat ka ta’ CMV pożittiva permezz ta’ PCR waqt il-kura

 

li

b’MabCampath ma kellha l-ebda impatt j sta’ jitkejjel fuq is-sopravivenza mingħajr progressjoni

(PFS).

 

 

Pazjenti b’B-CLL ikkurati qabel:

 

 

inali

 

Id-determinazzjoni ta' l-eff kaċja ta' MabCampath hija msejsa fuq ir-rispons globali u r-rati ta’

 

medi

 

Prodott

 

Parametri tal-effikaċja

 

 

Studju 1

 

 

Studju 2

 

Studju 3

 

Numru ta' Pazjenti

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupp Dijanjostiku

 

Pazjenti b’B-LL li

Pazjenti b’B-CLL li

Pazjenti b’B-CLL

 

 

 

 

kienu rċevew

 

kienu naqsu milli

 

(flimkien ma’ PLL)

 

 

 

alkylating agent u

 

jirrispondu jew

 

li kienu naqsu milli

 

 

 

fludarabin li ma

irkadaw wara kura

jirrispondu jew

 

 

 

 

ħadimx

 

 

b’kimoterapija

 

irkadaw wara kura

 

 

 

 

 

 

 

 

konvenzjonali

 

b’fludarabin

 

Età Medjana (snin)

 

 

 

 

 

 

 

 

Karatteristiċi tal-Marda (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadju Rai III/IV

 

 

 

 

 

 

 

 

Kors ta’ Dożagg Finali

 

30 mg iv 3 x fil-

 

30 mg iv 3 fil-

 

awtorizzat30 mg iv 3 x fil-

 

Sintomi B

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapiji ta’ Qabel (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkylating Agents

 

 

 

 

 

 

 

Fludarabine

 

 

 

 

 

 

 

Numru ta’ Korsijiet ta’

 

 

3 (2-7)

 

 

3 (1-10)

 

3 (1-8)

 

Qabel (firxa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kors ta’ Dożaġġ Inizjali

 

Żjieda gradwali minn

Żjieda gradwali minn

Żjieda gradwali

 

 

 

3 sa 10 sa 30 mg

 

10 sa 30 mg

 

minn 10 sa 30 mg

 

 

 

 

ġimgħa

 

 

adux

 

ġimgħa

 

 

 

 

 

 

ġimgħ

 

 

Rata ta’ Rispons Globali

 

 

 

 

 

 

 

 

(%)

 

 

(23-43)

 

ħ

(8-33)

 

(11-47)

 

(95% Intervall ta’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

kunfidenza)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rispons Sħiħ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rispons Parzjali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perjodu Medju ta’ Rispons

 

 

 

 

 

 

 

 

(xhur)

 

 

(5-8)

 

 

 

(5-23)

 

(6-19)

 

(95% Intervall ta’

 

 

 

li

 

 

 

 

 

 

kunfidenza)

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żmien Medju sa Rispons

 

 

 

 

 

 

 

 

(xhur)

 

ċ

(1-2)

 

 

 

(1-5)

 

(2-4)

 

(95% Intervall ta’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kunfidenza)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sopravivenza mingħajr

 

 

 

 

 

 

 

 

Progressjoni (xhur)

 

 

(3-5)

 

 

 

(3-7)

 

(3-9)

 

(95% Intervall ta'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kunfidenza)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodott5.2 Tagħrif farmakokinetiku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sopravivenza (xhur):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(95% Intervall a'

 

 

16 (12-22)

 

 

26 (12-44)

 

28 (7-33)

 

kunfi enza)

 

 

 

 

 

 

Pazjenti kollha

 

 

33 (26-NR)

 

 

44 (28-NR)

 

36 (19-NR)

 

Pazjenti li rrispondew

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR = mhux milħuq

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il-farmakokinetika kienet ikkaratterizzata f’pazjenti li qatt ma ħadu MabCampath qabel li kellhom lewkimja limfoċita kronika taċ-ċellula B (B-CLL) li kienu rċevew terapija minn qabel b’analogi purini li ma ħadmitx. MabCampath kien mogħti bħala infużjoni fil-vini fuq perijodu ta’ sagħtejn, fl-iskeda ta’ doża rrakkomandata, li bdiet bi 3 mg u żdiedet sa 30 mg, 3 darbiet fil-ġimgħa, sa 12-il ġimgħa. Il- farmakokinetika ta’ MabCampath segwiet mudell b’2 kompartamenti u wriet kinetiċi ta’ eliminazzjoni li mhumiex lineari. Wara l-aħħar doża ta’ 30 mg, il-volum medjan ta’ distribuzzjoni fi stat fiss kien ta’ 0.15 l/kg (firxa: 0.1 - 0.4 l/kg), li jindika li d-distribuzzjoni kienet primarjament fil-kompartamenti ta’

fluwidu extra-ċellulari u tal-plażma. Ir-rata ta' tneħħija sistematika naqset b’għoti ripetut minħabba tnaqqis fit-tneħħija medjata mir-riċetturi (i.e. telf ta’ riċetturi CD52 fil-periferiji). B’għoti ripetut u konsegwentement akkumulazzjoni fil-konċentrazzjoni tal-plażma, ir-rata ta’ eliminazzjoni resqet lejn kinetika zero-order. B’hekk, il-half-life kienet ta’ 8 sigħat (firxa: 2-32 siegħa) wara l-ewwel doża ta’ 30 mg u kienet ta’ 6 ijiem (firxa: 1-14-il ġurnata) wara l-aħħar doża ta’ 30 mg. Konċentrazzjonijiet fi stat fiss ġew milħuqa wara madwar 6 ġimgħat ta’ dożaġġ. Ma kienet osservata l-ebda differenza evidenti fil-farmakokinetika bejn l-irġiel u n-nisa u lanqas ma ġie osservat xi effett evidenti minħabba l-età.

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà tal-mediċina

kampjuni tal-mudullun ma wrew l-ebda bidla partikolari minħabba l-kura. Doawtorizzatż waħdiena fil-vini ta’ 10 u 30 mg/kg ikkaġunaw pressjoni baxxa moderata sa severa relatata mad-doża flimkien ma’

Evalwazzjoni ta’ qabel l-użu kliniku ta’ alemtużumab f’annimali kienet ristretta għal xadini cynomolgus minħabba n-nuqqas ta’ l-espressjoni ta' l-antiġen CD52 fi speċi li mhumiex primati.

Limfoċitopenija kienet l-aktar effett komuni relatat mal-kura f’din l-ispeċi. Effett kemmxejn

kumulattiv fuq il-grad ta’ tnaqqis fil-limfoċiti ntwera f’diversi studji b’dożi ripetuti meta mqabbel ma’

studji b’doża waħda. It-tnaqqis fil-limfoċiti kien riversibbli malajr wara il-waqfien ad-dożaġġ.

Newtropenija riversibbli kienet osservata wara doża kuljum fil-vini jew taħt il-ġilda għal 30 ġurnata,

imma mhux wara dożi waħdiena jew doża kuljum għal 14-il ġurnata. Riżultati istopatoloġiċi minn

takikardija ħafifa.

Irbit ta’ MabCampath ma’ Fab kien osservat f’tessuti limfatiċi fis-sistema fagoċita mononukleari.

Irbit sinifikanti ma’ Fab kien osservat ukoll fl-apparat riproduttiv m skili (epididimis, sperma,

bużżieqa seminali) u l-ġilda.

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

Fl-istudji tossoloġiċi ta’ fuq, l-ebda sejba oħra ma tipprovdi nformazzjoni ta’ rilevanza sinifikanti għal

użu kliniku.

 

 

m’g

 

 

 

 

 

 

Ma sarux studji ta’ perijodu ta' żmien qas r jew tw l fuq l-annimali b'MabCampath sabiex jiġi stmat il-

potenzjal karċinoġeniku u mutaġeniku.

li

 

 

 

 

 

6.

TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

ċ

 

 

 

6.1 Lista ta' sustanzi mhux attivi

 

 

 

Disodium edetate

medi

 

 

 

Polysorbate 80

 

 

 

 

 

 

 

 

Potassium chloride

 

 

 

Potassium dihydrogen phosphate

 

 

 

Sodium chloride

 

 

 

 

Dibasic s ium phosphate

 

 

 

Ilma għall-injezzjonijiet

 

 

 

6.2

Inkompatibilitajiet

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

Dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn ħlief dawk imsemmija f’sezzjoni 6.6.

Mhux magħruf li jeżistu inkompatibilitajiet ma’ prodotti mediċinali oħrajn. Madankollu, prodotti mediċinali oħra m'għandhomx jitħaltu ma' l-infużjoni ta’ MabCampath jew jiġu infużi fl-istess waqt mill-istess pajp għal ġol-vina.

35
Genzyme Europe BV Gooimeer 10
1411 DD Naarden L-Olanda
6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu
Daqs tal-pakkett: kartuna ta' 3 kunjetti.
Kunjett ċar tal-ħġieġ ta’ tip I, magħluq b’tapp tal-lastku, li fih
6.5 In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih
Aħżen fi friġġ (2 C-8 C). Tagħmlux fil-friża.
Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa' mid-dawl.
Għall-kundizzjonijiet ta’ ħażna tal-prodott mediċinali rikostitwit, ara sezzjoniawtorizzat6.3. 1 ml ta’ konċentr .
meta jintremaaduxgħal immaniġġar ieħor
Il-kontenut tal-kunjett għandu jiġi spezzjonat għal frak żg ħir u g al tibdil fil-kulur qabel ma jingħata. Jekk hemm xi frak jew il-konċentrat huwa kulurit,m’gil-kunjett m'għandux jintuża.
MabCampath ma fihx preservattivi kontra l-mikrobi, u ħalhekk huwa rrakkomandat li MabCampath jiġi ppreparat għall-infużjoni fil-vini permezzlita’ teknika asettika u li s-soluzzjoni għall-infużjoni tiġi
mogħtija fi żmien 8 sigħat wara l-preparazzjoni u mħarsa mid-dawl. L-ammont meħtieġ tal-kontenut tal-kunjett għandu jiġi miżjud ma’inali100 ml ta’ soluzzjoni għall-infużjoni ta’ sodium chloride 9 mg/ml (0.9%) jew ta’ glucose (5%). Il-borż għ ndha tiġi maqluba bil-mod ta’ taħt fuq sabiex titħallat is-
soluzzjoni. Għandha tingħata atte zjo s biex tiġi żgurata l-isterilità tas-soluzzjoni ppreparata peress li ma fiha l-ebda preservattiv kontraċ l-mikrobi.
Prodotti mediċinalimedioħra m'għandhomx jiġu miżjuda mas-soluzzjoni għall-infużjoni ta’ MabCampath u m’għandhomx jiġu infuż fl-istess waqt mill-istess pajp għal ġol-vina (ara sezzjoni 4.5).
Għandu jkun he kawtela waqt l-immaniġġjar u l-preparazzjoni tas-soluzzjoni ta’ MabCampath.
Huwa rrakkomandat l-użu ta’ ingwanti tal-latex u nuċċalijiet tas-sigurtà sabiex jiġi evitat esponiment Prodottf’każ ta’ ksur al-kunjett jew tixrid aċċidentali ieħor. Nisa li huma tqal jew li qed jippruvaw joħorġu
tqal m’għandh mx jimmanniġġjaw MabCampath.
Għandh m jiġu osservati proċeduri xierqa għall-immaniġġjar u r-rimi. Kull tixrid jew materjal ta’ ska għandu jiġi mormi permezz ta' inċinerazzjoni.

7. ID-DETENTUR

TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ
6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali
Kunjett mhux miftuħ:3 snin
Soluzzjoni rikostitwita: MabCampath ma fih l-ebda preservattiv kontra l-mikrobi. MabCampath għandu jintuża fi żmien 8 sigħat wara li jkun ġie dilwit. Is-soluzzjonijiet jistgħu jinħażnu f’temperatura
ta’ 15 C - 30 C jew jitqegħdu fil-friġġ. Dan jista’ jiġi aċċettat biss jekk il-preparament tas-soluzzjoni ssir taħt kondizzjonijiet strettament asettiċi u s-soluzzjoni tkun imħarsa mid-dawl.
6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

8. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/01/193/002

9. DATA TA’ L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TA’ L-AWTORIZZAZZJONI

Data ta' l-ewwel awtorizzazzjoni: 06/07/2001

Data ta' l-aħħar tiġdid: 10/07/2011

10. DATA TA' META ĠIET RIVEDUTA L-KITBA

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinsab fuq is-sit elettroniku ta’ il-Mediċini: http://www.ema.europa.eu.

 

 

 

adux

 

 

ħ

 

 

m’g

 

 

 

li

 

 

 

inali

 

 

ċ

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

l-awtorizzatAġenzija Ew peja dwar

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati