Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

MabCampath (alemtuzumab) – Tikkettar - L01XC04

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaMabCampath
Kodiċi ATCL01XC04
Sustanzaalemtuzumab
ManifatturGenzyme Europe B.V.
1ml fih 10 mg ta’ alemtuzumab. Kull ampulla fiha 30mg ta’ alemtuzumab.
TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA KARTUNA
1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI
MabCampath 10 mg/ml konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni Alemtuzumab

2. DIKJARAZZJONI

TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

awtorizzat

3. LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

Sustanzi oħra:

adux

Disodium edetate, polysorbate 80, potassium chloride, potassium dihydrogen phosphate, sodium chloride, dibasic sodium phosphate, ilma għall-injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

 

 

 

 

 

 

Konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

 

ħ

 

 

m’g

 

3 ampulli x 3 ml

 

 

 

30 mg/3 ml

 

li

 

 

 

 

 

5.

MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

 

 

Użu għal ġol-vini.

 

 

 

 

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

ċ

 

 

 

6.

TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

 

 

JINTLAĦAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL

 

Żomm fejn ma jin medilaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

 

 

7.

TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

 

 

 

 

 

8.

DATA TA’ META JISKADI

 

 

 

Prodott

 

 

 

JIS

Aqra l-fuljett għaż-żmien li jdum tajjeb il-prodott rikostitwit

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ (2°C-8°C).

Tagħmlux fil-friża.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa' mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK APPLIKABBLI

 

 

Kull tixrid jew materjal ta' skart għandu jintrema permezz ta' inċinerazzjoni.

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

 

11.

ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

 

 

 

FIS-SUQ

 

 

 

 

 

 

 

Id-Detentur ta’ l-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq:

 

 

 

 

Genzyme Europe BV, Gooimeer 10, 1411 DD Naarden, l-Olanda

 

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

12.

NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

 

EU/1/01/193/001

 

 

ħ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

NUMRU TAL-LOTT

 

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lott

 

 

li

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

inali

 

 

 

 

 

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

 

 

 

Prodott mediċinali li jingħata b r-riċetta tat-tabib.

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

15.

 

medi

 

 

 

 

 

 

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

Il-ġustifikazzj ni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

 

 

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

AMPULLA

1. ISEM

TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

 

MabCampath 10 mg/ml konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

 

 

Alemtuzumab

 

 

 

 

 

 

Użu għal ġol-vini.

 

 

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

DATA META JISKADI

 

 

 

 

 

JIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

 

 

Lott

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

5.

 

 

 

m’g

 

 

 

IL-KONTENUT SKOND IL-PIŻ, VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

 

30 mg/3 ml

 

 

li

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

OĦRAJN

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ml fih 30 mg ta’ alemtuzumab.Kull kunjett fiha 30mg alemtuzumab.
TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA KARTUNA
1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI
MabCampath 30 mg/ml konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni Alemtuzumab

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

awtorizzat

3. LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

Sustanzi oħra:

adux

Disodium edetate, polysorbate 80, potassium chloride, potassium dihydrogen phosphate, sodium chloride, dibasic sodium phosphate, ilma għall-injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

 

 

 

 

 

 

Konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

 

ħ

 

 

m’g

 

3 kunjetti x 1 ml

 

 

 

30 mg/3 ml

 

li

 

 

 

 

 

5.

MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

 

 

Użu għal ġol-vini.

 

 

 

 

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

ċ

 

 

 

6.

TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

 

 

JINTLAĦAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL

 

Żomm fejn ma jin medilaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

 

 

7.

TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

 

 

 

 

 

8.

DATA TA’ META JISKADI

 

 

 

Prodott

 

 

 

JIS

Aqra l-fuljett għaż-żmien li jdum tajjeb il-prodott rikostitwit

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ (2°C-8°C).

Tagħmlux fil-friża.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa' mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK APPLIKABBLI

 

 

Kull tixrid jew materjal ta' skart għandu jintrema permezz ta' inċinerazzjoni.

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

 

11.

ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

 

 

 

FIS-SUQ

 

 

 

 

 

 

 

Id-Detentur ta’ l-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq:

 

 

 

 

Genzyme Europe BV, Gooimeer 10, 1411 DD Naarden, l-Olanda

 

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

12.

NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

 

EU/1/01/193/002

 

 

ħ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

NUMRU TAL-LOTT

 

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lott

 

 

li

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

inali

 

 

 

 

 

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

 

 

 

Prodott mediċinali li jingħata b r-riċetta tat-tabib.

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

15.

 

medi

 

 

 

 

 

 

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

Il-ġustifikazzj ni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

 

 

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

KUNJETT

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

 

MabCampath 30 mg/ml konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

 

 

Alemtuzumab

 

 

 

 

 

 

Użu għal ġol-vini.

 

 

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

DATA META JISKADI

 

 

 

 

 

JIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

 

 

Lott

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

5.

 

 

 

m’g

 

 

 

IL-KONTENUT SKOND IL-PIŻ, VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

 

30 mg/ml

 

 

li

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

OĦRAJN

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati