Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

MabThera (rituximab) – Tikkettar - L01XC02

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaMabThera
Kodiċi ATCL01XC02
Sustanzarituximab
ManifatturRoche Registration Ltd

IT-TAGĦRIF GĦANDU JIDHER FUQ L-IMBALLAĠĠ ESTERN

KARTUNA TA’ BARRA

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

MabThera 100 mg konċentrat għal soluzzjoni għal infużjoni

Rituximab

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kunjett wieħed fih 10 mg/mL rituximab.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sodium citrate, polysorbate 80, sodium chloride, sodium hydroxide, hydrochloric acid.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Konċentrat għal soluzzjoni għal infużjoni 100 mg / 10 mL

2 kunjetti ta’ 10 mL

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għal użu ġol-vina wara dilwizzjoni

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI

L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ. Żomm il-kontenitur fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City

AL7 1TW

Ir-Renju Unit

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/98/067/001

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15.STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-KUNJETT

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

MabThera 100 mg konċentrat għal soluzzjoni għal infużjoni

Rituximab

IV

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Għall-użu fil-vini wara dilwizzjoni

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

Kunjett ta’ 10 mL (10 mg/mL) 100 mg / 10 mL

6.OĦRAJN

IT-TAGĦRIF GĦANDU JIDHER FUQ L-IMBALLAĠĠ ESTERN

KARTUNA TA’ BARRA

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

MabThera 500 mg konċentrat għal soluzzjoni għal infużjoni

Rituximab

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kunjett wieħed fih 10 mg/mL ta’ rituximab.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sodium citrate, polysorbate 80, sodium chloride, sodium hydroxide, hydrochloric acid.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Konċentrat għal soluzzjoni għal infużjoni 500 mg / 50 mL

Kunjett wieħed ta’ 50 mL

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għall-użu ġol-vina wara dilwizzjoni

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ. Żomm il-kontenitur fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City

AL7 1TW

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/98/067/002

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-KUNJETT

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

MabThera 500 mg konċentrat għal soluzzjoni għal infużjoni

Rituximab

IV

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Għall-użu ġol-vina wara dilwizzjoni

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

Kunjett ta’ 50 mL (10 mg/mL) 500 mg / 50 mL

6. OĦRAJN

KLIEM GĦALL-KARTUNA TA’ TWISSIJA TAL-PAZJENT GĦALL-INDIKAZZJONIJIET

MHUX GĦALL-KANĊER

Kartuna ta’ Twissija ta’ MabThera għall-pazjenti b’mard mhux tal-kanċer

Għaliex ingħatajt din il-kartuna?

Din il-mediċina tista’ tagħmlek aktar suxxettibbli għal infezzjonijiet. Din il-kartuna tgħidlek:

Dak li għandek bżonn tkun taf qabel tieħu MabThera

Liema huma s-sinjali ta’ infezzjoni

X’għandek tagħmel jekk taħseb li se

taqbdek infezzjoni.

Tinkludi wkoll ismek u isem it-tabib u n-numru tat-telefon fuq in-naħa ta’ wara.

X’għandi nagħmel b’din il-kartuna?

Żomm din il-kartuna miegħek il-ħin kollu - fil-kartiera jew fil-portmoni tiegħek.

Uri din il-kartuna lil kull tabib, infermier jew dentist li tara - mhux biss lill-ispeċjalista li jippreskrivilek

MabThera.

Żomm din il-kartuna miegħek għal sentejn wara l-aħħar doża tiegħek ta’ MabThera. Dan għaliex l-effetti sekondarji jistgħu jiżviluppaw diversi xhur wara l-kura.

Meta m’għandix nieħu MabThera?

Tiħux MabThera jekk ikollok infezzjoni attiva jew problema serja bis-sistema immuni tiegħek.

Għid lit-tabib jew lill-infermier jekk qed tieħu jew ħadt mediċini li jistgħu jaffettwaw is-sistema immuni tiegħek dan jinkludi kimoterapija.

X’inhuma s-sinjali li se taqbdek infezzjoni?

Oqgħod attent għas-sinjali possibbli ta’ infezzjoni li ġejjin: :

Deni jew sogħla il-ħin kollu

Telf ta’ piż

Uġigħ bla ma tkun weġġajt

Tħossok b’mod ġenerali ma tiflaħx jew mitluq.

X’għandi nkun naf aktar?

B’mod rari MabThera jista’ jikkawża infezzjoni serja fil-moħħ, imsejħa “lewkoenċefalopatija multifokali progressiva” jew PML. Din tista’ tkun fatali.

Sinjali ta’ PML jinkludu:

-Konfużjoni, telf tal-memorja jew problemi biex taħseb

-Telf tal-bilanċ jew bidla fil-mod kif timxi jew titkellem

-Nuqqas ta’ saħħa jew dgħufija fuq naħa waħda tal-ġisem tiegħek

-Vista mċajpra jew telf tal-vista.

Jekk ikollok xi wieħed minn dawn, għid lil tabib jew infermier minnufih. Għandek tgħidilhom ukoll dwar il-kura tiegħek b’MabThera.

Fejn nista’ nikseb aktar informazzjoni

Ara l-fuljett ta’ tagħrif ta’ MabThera għal aktar informazzjoni.

Data tal-bidu tal-kura u dettalji ta’ kuntatt

Data tal-aktar infużjoni reċenti: ____________

Data tal-ewwel infużjoni: __________________

Isem il-Pazjent:________________________

Isem it-Tabib:________________________

Dettalji ta’ kuntatt tat-Tabib:_________________

Kun ċert li jkollok lista tal-mediċini kollha tiegħek meta tara professjonist fil-kura tas-saħħa.

Jekk jogħġbok kellem lit-tabib jew lill-infermier tiegħek jekk għandek xi mistoqsijiet dwar l-informazzjoni f’din il-kartuna.

Jekk ikollok xi wieħed minn dawn, għid lil tabib jew infermier minnufih. Għandek tgħidilhom ukoll dwar il-kura tiegħek b’MabThera.

IT-TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ L-IMBALLAĠĠ ESTERN

KARTUNA TA’ BARRA

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

MabThera 1400 mg soluzzjoni għall-injezzjoni taħt il-ġilda

rituximab

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kunjett wieħed fih 1400 mg/11.7 mL ta’ rituximab.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Hyaluronidase rikombinanti uman (rHuPH20) L-histidine

L-histidine hydrochloride monohydrate, -trehalose dihydrate

L-methionine

Polysorbate 80

Ilma għall-injezzjonijiet

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni 1400 mg/11.7 mL

kunjett wieħed

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għall-użu taħt il-ġilda biss.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ (2 °C – 8 °C). Tagħmlux fil-friża.

Żomm il-kunjett fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City

AL7 1TW

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/98/067/003

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata.

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-KUNJETT

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Mabthera 1400 mg soluzzjoni għall-injezzjoni taħt il-ġilda

rituximab

SC

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Għall-użu taħt il-ġilda biss

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

1400 mg/11.7 mL

6. OĦRAJN

Tagħrif li għandu jidher fuq l-Istiker li titqaxxar

MabThera 1400 mg rituximab

1400 mg/11.7 mL

SC għal Limfoma mhux ta’ Hodgkin

IT-TAGĦRIF GĦANDU JIDHER FUQ L-IMBALLAĠĠ ESTERN

KARTUNA TA’ BARRA

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Mabthera 1600 mg soluzzjoni għall-injezzjoni taħt il-ġilda

rituximab

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kunjett wieħed fih 1600 mg/13.4 mL ta’ rituximab.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Hyaluronidase rikombinanti uman (rHuPH20) L-histidine

L-histidine hydrochloride monohydrate, -trehalose dihydrate

L-methionine

Polysorbate 80

Ilma għall-injezzjonijiet

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni 1600 mg/13.4 mL

kunjett wieħed

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għall-użu taħt il-ġilda biss.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ (2 °C – 8 °C). Tagħmlux fil-friża.

Żomm il-kunjett fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City

AL7 1TW

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/98/067/004

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata.

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-KUNJETT

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Mabthera 1600 mg soluzzjoni għall-injezzjoni taħt il-ġilda

rituximab

SC

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Għall-użu taħt il-ġilda biss

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

1600 mg/13.4 mL

6. OĦRAJN

Tagħrif li għandu jidher fuq l-Istiker li titqaxxar

MabThera 1600 mg rituximab

1600 mg/13.4 mL

SC għal Lewkimja Limfoċitika Kronika

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati