Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Memantine Accord (memantine hydrochloride) – Tikkettar - N06DX01

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaMemantine Accord
Kodiċi ATCN06DX01
Sustanzamemantine hydrochloride
ManifatturAccord Healthcare Limited

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA GĦAL PAKKETT TA’ FOLJI

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Memantine Accord 10 mg pilloli miksijin b’rita

Memantine hydrochloride

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b’rita fiha 10 mg memantine hydrochloride ekwivalenti għal 8.31 mg memantine.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih lactose.

Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni..

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pilloli miksijin b’rita. 14 pillola miksija b’rita 28 pillola miksija b’rita 30 pillola miksija b’rita 42 pillola miksija b’rita 50 pillola miksija b’rita 56 pillola miksija b’rita 98 pillola miksija b’rita 100 pillola miksija b’rita

112-il pillola miksija b’rita

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

Darba kuljum.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI

L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ META JISKADI

JIS

9.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road

North Harrow, Middlesex, HA1 4HF

Ir-Renju Unit

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/880/001 28 pillola miksija b’rita

EU/1/13/880/002 30 pillola miksija b’rita

EU/1/13/880/003 42 pillola miksija b’rita

EU/1/13/880/004 50 pillola miksija b’rita

EU/1/13/880/005 56 pillola miksija b’rita

EU/1/13/880/006 98 pillola miksija b’rita

EU/1/13/880/007 100 pillola miksija b’rita

EU/1/13/880/008 112-il pillola miksija b’rita

EU/1/13/880/014 14 pillola miksija b’rita

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Memantine Accord 10 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI FOLJA GĦALL-PILLOLI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Memantine Accord 10 mg pilloli miksijin b’rita

Memantine hydrochloride

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Accord

3.DATA TA’ SKADENZA

EXP

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA GĦALL-PAKKETT TAL-FOLJI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Memantine Accord 20 mg pilloli miksijin b’rita

Memantine hydrochloride

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b’rita fiha 20 mg memantine hydrochloride ekwivalenti għal 16.62 mg memantine.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih lactose.

Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pilloli miksijin b’rita. 14pillola miksija b’rita 28 pillola miksija b’rita 42 pillola miksija b’rita 56 pillola miksija b’rita 98 pillola miksija b’rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

Darba kuljum.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ META JISKADI

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road

North Harrow, Middlesex, HA1 4HF

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/880/009 28 pillola miksija b’rita

EU/1/13/880/010 42 pillola miksija b’rita

EU/1/13/880/011 56 pillola miksija b’rita

EU/1/13/880/012 98 pillola miksija b’rita

EU/1/13/880/015 14 pillola miksija b’rita

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Memantine Accord 20 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI FOLJA GĦAL PILLOLI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Memantine Accord 20 mg pilloli miksijin b’rita

Memantine hydrochloride

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Accord

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA GĦAL 28 PILLOLA – PAKKETT GĦALL-BIDU TAT-TRATTAMENT - TRATTAMENT SKEDAT FUQ 4 ĠIMGĦAT

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Memantine Accord 5 mg pilloli miksijin b’rita

Memantine Accord 10 mg pilloli miksijin b’rita

Memantine Accord 15 mg pilloli miksijin b’rita

Memantine Accord 20 mg pilloli miksijin b’rita

Memantine hydrochloride

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b’rita fiha 5 mg memantine hydrochloride ekwivalenti għal 4.15 mg memantine. Kull pillola miksija b’rita fiha 10 mg memantine hydrochloride ekwivalenti għal 8.31 mg memantine. Kull pillola miksija b’rita fiha 15 mg memantine hydrochloride ekwivalenti għal 12.46 mg memantine. Kull pillola miksija b’rita fiha 20 mg memantine hydrochloride ekwivalenti għal 16.62 mg memantine.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih lactose.

Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pakkett għall-bidu tat-trattament

Kull pakkett ta’ 28 pillola miksija b’rita għal trattament skedat ta’ 4 ġimgħat fih: 7 x Memantine Accord 5 mg

7 x Memantine Accord 10 mg

7 x Memantine Accord 15 mg

7 x Memantine Accord 20 mg

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

Darba kuljum.

Għal kontinwazzjoni tat-trattament tiegħek jekk jogħġbok ikkonsulta t-tabib tiegħek.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ META JISKADI

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road

North Harrow, Middlesex, HA1 4HF

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/880/013 28 pillola miksija b’rita

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Memantine Accord 5 mg, 10 mg, 15 mg; 20 mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ ĠEWWA GĦALL-PAKKETT TAL-FOLJI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Memantine Accord 5 mg pilloli miksijin b’rita

Memantine Accord 10 mg pilloli miksijin b’rita

Memantine Accord 15 mg pilloli miksijin b’rita

Memantine Accord 20 mg pilloli miksijin b’rita

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Memantine hydrochloride

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih lactose.

Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

7 pilloli miksijin b’rita, Memantine Accord 5 mg

7 pilloli miksijin b’rita, Memantine Accord 10 mg

7 pilloli miksijin b’rita, Memantine Accord 15 mg

7 pilloli miksijin b’rita, Memantine Accord 20 mg

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Pillola waħda kuljum.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ META JISKADI

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

Ġimgħa 1 Ġimgħa 2 Ġimgħa 3 Ġimgħa 4

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI FOLJA GĦAL PILLOLI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Memantine Accord 5 mg pilloli miksijin b’rita

Memantine Accord 10 mg pilloli miksijin b’rita

Memantine Accord 15 mg pilloli miksijin b’rita

Memantine Accord 20 mg pilloli miksijin b’rita

Memantine hydrochloride

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Accord

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OĦRAJN

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati