Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Menveo (meningococcal group A, C, W-135 and...) – Tikkettar - J07AH08

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaMenveo
Kodiċi ATCJ07AH08
Sustanzameningococcal group A, C, W-135 and Y conjugate vaccine
ManifatturGSK Vaccines S.r.l.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA – TRAB F’KUNJETT U SOLUZZJONI F’KUNJETT

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Menveo trab u soluzzjoni għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Vaċċin konjugat tal-Grupp meningokokkali A, C, W135 u Y

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Wara r-rikostituzzjoni, doża ta’ 0.5 ml fiha:

Oligosaccharides tal-grupp meningokokkali A 10 mikrogrammi konjugati mal-proteina

Corynebacterium diphtheriae CRM197 16.7-33.3 mikrogrammi

Oligosaccharides tal-grupp meningokokkali C 5 mikrogrammi konjugati mal-proteina

Corynebacterium diphtheriae CRM197 7.1-12.5 mikrogrammi

Oligosaccharides tal-grupp meningokokkali W135 5 mikrogrammi konjugati mal-proteina

Corynebacterium diphtheriae CRM197 3.3-8.3 mikrogrammi

Oligosaccharides tal-grupp meningokokkali Y 5 mikrogrammi konjugati mal-proteina

Corynebacterium diphtheriae CRM197 5.6-10.0 mikrogrammi

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sustanzi mhux attivi: Potassium dihydrogen phosphate, sucrose, sodium chloride, sodium dihydrogen phosphate monohydrate, disodium phosphate dihydrate, ilma għall-injezzjoni.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Doża waħda (2 kunjetti) kull pakkett. Ħames dożi (10 kunjetti) kull pakkett.

Doża waħda hija magħmula minn 1 kunjett ta’ Komponent ta’ Konjugat Lajofilizzat MenA li għandu jiġi rikostitwit ma’ 1 kunjett ta’ Komponent ta’ Konjugat Likwidu MenCWY.

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Injezzjoni għal ġol-muskoli.

Mhux għal injezzjoni intravaskulari, taħt il-ġilda jew ġol-ġilda. Ħawwad sew qabel tuża.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

Wara r-rikostituzzjoni, il-prodott għandu jintuża minnufih. Madankollu, l-istabbiltà kimika u fiżika wara r-rikostituzzjoni ntweriet għal 8 sigħat f'temperatura taħt 25°C.

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ (2°C - 8°C). Tagħmlux fil-friża.

Żomm il-kunjetti fil-kartuna ta’ barra biex tilqa’ mid-dawl.

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDICINALI, JEKK HEMM BZONN

Kull fdal tal-prodott li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

GSK Vaccines S.r.l., Via Fiorentina 1, 53100 Siena, L-Italja

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/10/614/003 - pakkett ta’ doża 1

EU/1/10/614/002 - pakkett ta’ 5 dożi

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-KUNJETT KOMPONENT KONJUGAT LAJOFILIZZAT MENA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Menveo trab għall-injezzjoni

Konjugat ta’ MenA

Użu għal ġol-muskoli

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS

4.NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

1 doża (0.5 ml)

6.OĦRAJN

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-KUNJETT KOMPONENT KONJUGAT LIKWIDU MENCWY

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Menveo trab għall-injezzjoni

Konjugat ta’ MenCWY

Użu għal ġol-muskoli

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

0.6 ml

6. OĦRAJN

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati