Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Natpar (parathyroid hormone) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - H05AA03

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaNatpar
Kodiċi ATCH05AA03
Sustanzaparathyroid hormone
ManifatturShire Pharmaceuticals Ireland Ltd

Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti identifikazzjoni ta’ malajr ta’ informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata. Ara sezzjoni 4.8 dwar kif għandhom jiġu rappurtati reazzjonijiet avversi.

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Natpar 25 mikrogramma/doża trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni Natpar 50 mikrogramma/doża trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni Natpar 75 mikrogramma/doża trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni Natpar 100 mikrogramma/doża trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Natpar 25 mikrogramma

Kull doża fiha 25 mikrogramma ta’ ormon tal-paratirojde (rDNA)* f’soluzzjoni ta’ 71.4 mikrolitri wara r-rikostituzzjoni.

Kull skartoċċ fih 350 mikrogramma ta’ ormon tal-paratirojde (rDNA).

Natpar 50 mikrogramma

Kull doża fiha 50 mikrogramma ta’ ormon tal-paratirojde (rDNA) f’soluzzjoni ta’ 71.4 mikrolitri wara r-rikostituzzjoni.

Kull skartoċċ fih 700 mikrogramma ta’ ormon tal-paratirojde (rDNA).

Natpar 75 mikrogramma

Kull doża fiha 75 mikrogramma ta’ ormon tal-paratirojde (rDNA) f’soluzzjoni ta’ 71.4 mikrolitri wara r-rikostituzzjoni.

Kull skartoċċ fih 1050 mikrogramma ta’ ormon tal-paratirojde (rDNA).

Natpar 100 mikrogramma

Kull doża fiha 100 mikrogramma ta’ ormon tal-paratirojde (rDNA) f’soluzzjoni ta’ 71.4 mikrolitri wara r-rikostituzzjoni.

Kull skartoċċ fih 1400 mikrogramma ta’ ormon tal-paratirojde (rDNA).

*L-ormon tal-paratirojde (rDNA), prodott f’E. coli permezz ta’ teknoloġija tad-DNA rikombinanti, huwa identiku għas-sekwenza tal-amminoaċidu 84 tal-ormon endoġenu tal-paratirojde tal-bniedem.

Eċċipjent(i) b’effett magħruf

Kull doża fiha 0.32 mg ta’ sodju.

Għal-lista sħiħa ta' eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni.

It-trab huwa abjad u s-solvent huwa soluzzjoni ċara u bla kulur.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Natpar huwa indikat bħala kura aġġuntiva ta’ pazjenti adulti b’ipoparatirojdiżmu kroniku li ma jistgħux jiġu kkontrollati b’mod adegwat b’terapija standard waħedha.

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Ġenerali

Il-kura għandha tkun taħt is-sorveljanza ta’ tabib jew ta’ professjonista ieħor ikkwalifikat fil-kura medika b’esperjenza fil-ġestjoni ta’ pazjenti b’ipoparatirojdiżmu.

L-għan tal-kura b’Natpar huwa li jintlaħaq kontroll kalċemiku u biex jitnaqqsu s-sintomi (ara wkoll sezzjoni 4.4). L-ottimizzazzjoni tal-parametri tal-metaboliżmu tal-kalċju-fosfat għandha tkun konformi mal-linji gwida terapewtiċi attwali għall-kura ta’ ipoparatirojdiżmu.

Qabel ma tinbeda l-kura b’Natpar u matul il-kura:

Ikkonferma li l-ħażniet tal-vitamina D 25-OH huma suffiċjenti.

Ikkonferma li l-manjeżju fis-serum huwa fil-limiti ta’ referenza.

Pożoloġija

Kif tibda Natpar

1.Ibda l-kura b’50 mikrogramma darba kuljum bħala injezzjoni taħt il-ġilda fil-koxxa (ibdel bejn koxxa u oħra kuljum). Jekk qabel tingħata d-doża l-kalċju fis-serum ikun ta’ >2.25 mmol/L, tista’ tiġi kkunsidrata doża tal-bidu ta’ 25 mikrogramma.

2.F’pazjenti li jkunu qed jużaw vitamina D attiva, naqqas id-doża tal-vitamina D attiva b’50 %, jekk qabel tingħata d-doża l-kalċju fis-serum ikun ta’ aktar minn 1.87 mmol/L.

3.F’pazjenti li jkunu qed jużaw supplimenti tal-kalċju, żomm id-doża tas-suppliment tal-kalċju.

4.Qabel tingħata d-doża kejjel il-konċentrazzjoni tal-kalċju fi żmien jumejn sa 5 ijiem. Jekk il- konċentrazzjoni tal-kalċju qabel tingħata d-doża tkun ta’ inqas minn 1.87 mmol/L jew aktar minn 2.55 mmol/L, dan il-kejl għandu jerġa’ jiġi ripetut l-għada.

5.Aġġusta d-doża tal-vitamina D attiva jew tas-suppliment tal-kalċju jew it-tnejn abbażi tal-valur tal-kalċju fis-serum u valutazzjoni klinika (jiġifieri sinjali u sintomi ta’ ipokalċimija jew iperkalċimija). L-aġġustamenti ssuġġeriti għal Natpar, għall-vitamina D attiva u għas- suppliment tal-kalċju abbażi tal-livelli ta’ kalċju fis-serum huma pprovduti hawn taħt:

Kalċju fis-serum qabel

Aġġusta l-ewwel

Aġġusta t-tieni

Aġġusta t-tielet

Natpar

Forom attivi ta’

Suppliment tal-kalċju

id-doża

 

vitamina D

 

 

Ogħla mil-limitu ta’ fuq

Ikkunsidra tnaqqis jew

 

 

twaqqif ta’ Natpar u

 

 

tan-normal (ULN)

erġa’ vvaluta permezz

Tnaqqis jew twaqqif**

Tnaqqis

(2.55 mmol/L)*

ta’ kejl tal-kalċju fis-

 

 

 

serum

 

 

Aktar minn 2.25 mmol/L

Ikkunsidra tnaqqis

 

L-ebda tibdil, jew tnaqqis

u taħt il-limitu ta’ fuq

 

Tnaqqis jew twaqqif**

jekk il-vitamina D attiva

tan-normal

 

kienet diġà twaqqfet qabel

 

 

(2.55 mmol/L)*

 

 

dan il-pass ta’ titrazzjoni

Inqas minn jew ta’

L-ebda tibdil

 

 

2.25 mmol/L u ogħla

 

L-ebda tibdil

L-ebda tibdil

minn 2 mmol/L

 

 

 

 

Ikkunsidra żieda wara

 

 

Inqas minn 2 mmol/L

mill-inqas 2-4 ġimgħat

Żieda

Żieda

 

f’doża stabbli

 

 

*Il-valur tal-ULN jista’ jvarja skont il-laboratorju

**Waqqaf f’pazjenti li jkunu qed jirċievu l-aktar doża baxxa disponibbli

6.Irrepeti l-passi 4 u 5 sakemm il-konċentrazzjoni tal-kalċju fil-mira qabel tingħata d-doża tkun fil-medda ta’ 2.0-2.25 mmol/L, il-vitamina D tkun twaqqfet u s-supplimentazzjoni tal-kalċju tkun biżżejjed biex tissodisfa l-ħtiġijiet ta' kuljum.

Aġġustamenti tad-doża ta’ Natpar wara l-perjodu tal-bidu

Il-konċentrazzjoni tal-kalċju fis-serum għandha tiġi mmonitorjata waqt it-titrazzjoni (ara sezzjoni 4.4).

Id-doża ta’ Natpar tista’ tiżdied b’inkrementi ta’ 25 mikrogramma bejn wieħed u ieħor kull ġimagħtejn sa 4 ġimgħat, sa doża massima ta’ kuljum ta’ 100 mikrogramma. Titrazzjoni ’l isfel sa minimu ta’

25 mikrogramma tista' sseħħ fi kwalunkwe ħin.

Huwa rrakkomandat li 8-12-il siegħa wara l-għoti tad-doża ta’ Natpar jitkejjel il-kalċju fis-serum ikkoreġut bl-albumina. Jekk il-kalċju fis-serum wara l-għoti tad-doża jkun >ULN, allura l-ewwel naqqas il-vitamina D attiva u s-supplimenti tal-kalċju u mmonitorja l-progress. Il-kejl tal-kalċju fis- serum għandu jiġi ripetut kemm qabel kif ukoll wara l-għoti tad-doża u għandu jiġi kkonfermat li jkun f’medda aċċettabbli qabel tiġi kkunsidrata titrazzjoni għal doża ogħla ta’ Natpar. Jekk il-kalċju fis- serum wara d-doża jibqa’ >ULN, is-supplimentazzjoni tal-kalċju orali għandha tkompli titnaqqas jew titwaqqaf (ara wkoll it-tabella tal-aġġustamenti taħt Kif tibda Natpar).

Fi kwalunkwe livell tad-doża ta’ Natpar, jekk wara l-għoti tad-doża l-kalċju fis-serum ikkoreġut bl- albumina jaqbeż l-ULN u jkunu twaqqfu kemm il-vitamina D attiva kif ukoll il-kalċju orali, jew jekk ikun hemm sintomi li jissuġġerixxu l-preżenza ta’ iperkalċimija, id-doża ta’ Natpar għandha titnaqqas

(ara sezzjoni 4.4).

Doża maqbuża

Fil-każ ta’ doża maqbuża, Natpar għandu jingħata malajr kemm jista’ jkun raġonevolment fattibbli u għandhom jittieħdu sorsi eżoġeni addizzjonali ta’ kalċju u/jew ta’ vitamina D attiva abbażi tas-sintomi ta’ ipokalċimija.

Interruzzjoni jew twaqqif tal-kura

L-interruzzjoni jew it-twaqqif f’daqqa ta’ Natpar jista’ jwassal għal ipokalċimija severa. It-twaqqif temporanju jew permanenti tal-kura b’Natpar għandu jkun akkumpanjat minn monitoraġġ tal-livelli tal-kalċju fis-serum u aġġustamenti, skont kif ikun meħtieġ, tal-kalċju u/jew tal-vitamina D attiva esoġeni (ara sezzjoni 4.4).

Popolazzjonijiet speċjali

Anzjani

Ara sezzjoni 5.2.

Indeboliment renali

Ma hemm bżonn ta’ ebda aġġustament fid-doża f’pazjenti b’indeboliment renali ħafif sa moderat

(tneħħija tal-kreatinina ta’ 30 sa 80 mL/min). M’hemm l-ebda data disponibbli f’pazjenti b’indeboliment renali sever (ara sezzjoni 4.4).

Indeboliment epatiku

Ma hemm bżonn ta’ ebda aġġustament fid-doża għal pazjenti b’indeboliment epatiku ħafif jew moderat (punteġġ totali ta’ 7 sa 9 fuq l-iskala Child-Pugh). M’hemm l-ebda data disponibbli f’pazjenti b’indeboliment epatiku sever (ara sezzjoni 4.4).

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Natpar fi tfal taħt it-18-il sena ma ġewx determinati s’issa. M’hemm l-ebda data disponibbli.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Natpar huwa adattat biex jingħata mill-pazjent stess. Il-pazjenti għandhom jingħataw taħriġ dwar it- tekniki xierqa ta’ injezzjoni mit-tabib li jordna l-mediċina jew mill-infermier, b’mod partikolari matul l-użu inizjali.

Kull doża għandha tingħata bħala injezzjoni taħt il-ġilda darba kuljum f’koxox alternanti.

Għal istruzzjonijietdwar ir-rikostituzzjoni tal-prodott mediċinali qabel jingħata u dwar l-użu tal- injettur pinna, ara sezzjoni 6.6 u l-istruzzjonijiet inklużi mal-fuljett ta’ tagħrif.

Natpar ma għandux jingħata fil-vini jew fil-muskoli.

4.3Kontraindikazzjonijiet

Natpar huwa kontraindikat f’pazjenti:

-b’sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe sustanza mhux attiva elenkata fis-sezzjoni 6.1

-li jkunu qegħdin jirċievu jew li qabel ikunu irċevew terapija ta’ radjazzjoni fl-iskeletru

-b’tumuri skeletriċi jew metastasi fl-għadam

-li qegħdin f’riskju bażi akbar għal osteosarkoma bħal pazjenti bil-marda tal-għadam ta’ Paget jew b’mard ereditarju

-b’żidiet mhux spjegati ta’ fosfatażi alkalina speċifiċi għall-għadam

-bi psewdoipoparatirojdiżmu.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Huwa rrakkomandat ħafna li kull meta Natpar jingħata lill-pazjent, l-isem u n-numru tal-lott tal- prodott jiġu rreġistrati sabiex tinżamm rabta bejn il-pazjent u n-numru tal-lott tal-prodott.

L-għan tal-kura b’Natpar huwa li tintlaħaq konċentrazzjoni ta’ kalċju fis-serum ta’ 2.0-2.25 mmol/L qabel id-doża u konċentrazzjoni ta’ kalċju fis-serum ta’ <2.55 mmol/L 8-12-il siegħa wara d-doża.

Monitoraġġ tal-pazjenti matul il-kura

Il-livelli ta’ kalċju fis-serum qabel id-doża u f’xi każijiet wara d-doża għandhom jiġu mmonitorjati matul il-kura b’Natpar (ara sezzjoni 4.2). Fi prova klinika multiċentrika, il-valuri ta’ kalċju fis-serum ikkoreġuti bl-albumina (ACSC) 6-10 sigħat wara d-doża kienu bħala medja 0.25 mmol/L ogħla mill- valuri ta’ qabel id-doża, b’żieda massima osservata ta’ 0.7 mmol/L. Jekk tiġi osservata iperkalċimija wara l-għoti tad-doża, id-dożi tal-kalċju, tal-vitamina D, jew ta’ Natpar jista' jkollhom bżonn jitnaqqsu, anke jekk il-konċentrazzjonijiet tal-kalċju qabel id-doża jkunu aċċettabbli (ara sezzjoni 4.2).

Iperkalċimija

Iperkalċimija kienet irrapportata fi provi kliniċi b’Natpar. Iperkalċimija seħħet b’mod komuni matul il-perjodu ta’ titrazzjoni, li matulu, id-dożi ta’ kalċju orali, ta’ vitamina D attiva, u ta’ Natpar kienu qegħdin jiġu aġġustati. L-iperkalċimija tista' tiġi minimizzata billi jiġi segwit id-dożaġġ rakkomandat, billi tiġi segwita l-informazzjoni dwar il-monitoraġġ, u billi l-pazjenti jiġu mistoqsija dwar kwalunkwe sintomu ta’ iperkalċimija. Jekk tiżviluppa iperkalċimija severa (>3.0 mmol/L jew ogħla mil-limitu ta’ fuq tan-normal b’sintomi), għandha titqies idratazzjoni u t-twaqqif temporanju ta’ Natpar, tal-kalċju u tal-vitamina D attiva sakemm il-kalċju fis-serum jerġa’ lura għall-medda normali. Imbagħad ikkunsidra li tkompli Natpar, il-kalċju u l-vitamina D attiva f’dożi aktar baxxi (ara sezzjonijiet 4.2

u 4.8).

Ipokalċimija

Ipokalċimija, manifestazzjoni klinika komuni ta’ ipoparatirojdiżmu, kienet irrapportata fi provi kliniċi b’Natpar. Ħafna mill-avvenimenti ipokalċemiċi, li seħħew fil-provi kliniċi kienu ta’ severità ħafifa sa moderata. Ir-riskju ta’ ipokalċimija serja kien l-akbar wara t-twaqqif ta’ Natpar. It-twaqqif temporanju jew permanenti ta’ Natpar għandu jkun akkumpanjat minn monitoraġġ tal-livelli tal-kalċju fis-serum u ż-żieda ta’ sorsi eżoġeni ta’ kalċju u/jew ta’ vitamina D attiva skont il-bżonn. L-ipokalċimija tista’ tiġi mnaqqsa billi jiġi segwit id-dożaġġ rakkomandat, tiġi segwita l-informazzjoni dwar il-monitoraġġ, u billi l-pazjenti jiġu mistoqsija dwar kwalunkwe sintomu ta’ ipokalċimija (ara sezzjonijiet 4.2 u 4.8).

L-użu konkomitanti ma’ glikosidi kardijaċi

Iperkalċimija ta’ kwalunkwe kawża tista tippredisponi għal tossiċità diġitalis. F’pazjenti li jkunu qed jużaw Natpar flimkien ma’ glikosidi kardijaċi (bħal digoxin jew digitoxin), immonitorja l-livelli tal-

kalċju u tal-glikosidi kardijaċi fis-serum u l-pazjenti għal sinjali u sintomi ta’ tossiċità diġitalis (ara sezzjoni 4.5).

Mard renali jew epatiku sever

Natpar għandu jintuża b’kawtela f’pazjenti b’mard renali jew epatiku sever minħabba li ma ġewx ivvalutati fi provi kliniċi.

Użu fiż-żagħżagħ

Natpar għandu jintuża b’kawtela f’pazjenti żagħżagħ b’epifisi miftuħa peress li dawn il-pazjenti jistgħu jkunu f’riskju akbar għal osteosarkoma (ara sezzjoni 4.3).

Użu f’pazjenti anzjani

Studji kliniċi ta’ Natpar ma kinux jinkludu għadd suffiċjenti ta’ individwi li kellhom aktar minn

65 sena biex jiġi ddeterminat jekk ir-rispons f’dawn l-individwi huwiex differenti minn dak ta’ individwi iżgħar fl-età.

Takifilassi

F’xi pazjenti l-effett ta’ Natpar li jżid il-kalċju jista' jonqos maż-żmien. Ir-rispons tal-konċentrazzjoni ta’ kalċju fis-serum għall-għoti ta’ Natpar għandu jiġi mmonitorjat f’intervalli sabiex dan jiġi skopert u tiġi kkunsidrata d-dijanjożi ta’ takifilassi.

Jekk il-konċentrazzjoni tal-vitamina D 25-OH fis-serum tkun baxxa, supplimentazzjoni xierqa tista' treġġa’ lura r-rispons tal-kalċju fis-serum għal Natpar (ara sezzjoni 4.2).

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

L-effetti inotropiċi tal-glikosidi kardijaċi huma affettwati mil-livelli ta’ kalċju fis-serum. L-użu kkombinat ta’ Natpar u ta’ glikosidi kardijaċi (eż. digoxin jew digitoxin) jista' jippredisponu lill- pazjenti għal tossiċità diġitalis jekk tiżviluppa iperkalċimija. Ma twettaq l-ebda studju ta’ interazzjoni bejn il-mediċini bi glikosidi kardijaċi u Natpar (ara sezzjoni 4.4).

Għal kwalunkwe mediċina li taffettwa l-livelli ta’ kalċju fis-serum (eż. litju, tijażidi), għandhom jiġu mmonitorjati l-livelli ta’ kalċju fis-serum tal-pazjenti.

L-għoti flimkien ta’ aċidu alendroniku u Natpar jista' jwassal għal tnaqqis fl-effett ta’ tneħħija tal- kalċju, li jista’ jinterferixxi man-normalizzazzjoni tal-kalċju fis-serum. L-użu konkomitanti ta’ Natpar ma’ bisfosfonati mhuwiex rrakkomandat.

Natpar huwa proteina li ma tiġix metabolizzata minn u ma tinibixxix l-enzimi mikrosomali epatiċi li jimmetabolizzaw il-mediċina (eż. isoenzimi taċ-ċitokromju P450). Natpar ma jeħilx mal-proteini u għandu volum baxx ta’ distribuzzjoni.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

M’hemmx dejta dwar l-użu ta’ Natpar f’nisa tqal. Studji f’annimali ma urewx effetti diretti jew indiretti tossiċi fuq is-sistema riproduttiva (ara sezzjoni 5.3).

Ir-riskju għan-nisa tqal jew il-fetu li qed jiżviluppa mhux eskluż. Għandha tittieħed deċiżjoni jekk il- mara tibdiex jew twaqqafx it-trattament b’Natpar waqt it-tqala, wara li jigu kkunsidrati r-riskji magħrufa tat-trattament u l-benefiċċju għall-mara.

Treddigħ

Mhux magħruf jekk Natpar jiġix eliminat fil-ħalib tas-sider tal-bniedem.

Data farmakoloġika disponibbli fl-annimali wriet it-tneħħija ta’ Natpar fil-ħalib (ara sezzjoni 5.3).

Ir-riskju għat-trabi tat-twelid mhux eskluż. Għandha tittieħed deċiżjoni jekk il-mara twaqqafx it- treddigħ jew twaqqafx it-trattament b’Natpar, wara li jigi kkunsidrat il-benefiċċju ta’ treddigħ għat- tarbija u l-benefiċċju tat-trattament għall-mara.

Fertilità

Ma hemm l-ebda data dwar l-effetti ta’ Natpar fuq il-fertilità tal-bniedem. Id-data dwar l-annimali ma tindikax xi indeboliment tal-fertilità.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Natpar m’għandu l-ebda effett jew ftit li xejn għandu effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni. Peress li sintomi newroloġiċi jistgħu jkunu sinjal ta’ ipoparatirojdiżmu mhux ikkontrollat, pazjenti b’disturbi fil-konjizzjoni jew fl-attenzjoni għandhom jingħataw parir biex ma jsuqux jew iħaddmu magni sakemm is-sintomi jkunu għaddew.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Ir-reazzjonijiet avversi l-aktar frekwenti fost pazjenti li ngħataw kura b’Natpar kienu iperkalċimija, ipokalċimija, u l-manifestazzjonijiet kliniċi assoċjati tagħhom fosthom uġigħ ta’ ras, dijarea, rimettar, parastesija, ipoestesija u iperkalċurja. Fl-istudji kliniċi, dawn ir-reazzjonijiet kienu ġeneralment ħfief għal moderati fis-severità u temporanji, u kienu ġestiti b’aġġustamenti fid-doża ta’ Natpar, tal-kalċju u/jew tal-vitamina D attiva (ara sezzjonijiet 4.4 u 5.1).

Lista tabulata ta’ reazzjonijiet avversi

Ir-reazzjonijiet avversi għall-pazjenti li ngħataw kura b’Natpar fl-istudju kkontrollat bi plaċebo huma elenkati hawn taħt skont is-sistema tal-klassifika tal-organi MedDRA u skont il-frekwenza. Il- frekwenzi huma definiti bħala komuni ħafna (≥1/10) u komuni (≥1/100 sa <1/10).

Sistema tal-klassifika tal-organi

Komuni ħafna (≥1/10)

Komuni (≥1/100 sa <1/10)

Disturbi fil-metaboliżmu u n-

iperkalċimija, ipokalċimija

ipomagneżimja, tetnu

nutrizzjoni

 

 

Disturbi psikjatriċi

 

ansjetà, insomnja*

Disturbi fis-sistema nervuża

Uġigħ ta’ ras*,†, ipoestesija,

ngħas*

 

parastesija

 

Disturbi fil-qalb

 

palpitazzjonijiet*,†

Disturbi vaskulari

 

pressjoni għolja*

Disturbi respiratorji, toraċiċi u

 

sogħla

medjastinali

 

 

Disturbi gastro-intestinali

dijarea*,†, dardir*, rimettar*

uġigħ fin-naħa ta’ fuq tal-

 

 

addome*

Disturbi muskolu-skeletriċi u tat-

artralġja*, spażmi fil-muskoli

ġbid involontarju fil-muskoli

tessuti konnettivi

 

, uġigħ muskuloskeletali,

 

 

mijalġja, uġigħ fl-għonq,

 

 

uġigħ fl-estremitajiet

Disturbi fil-kliewi u fis-sistema

 

iperkalċijurja, pollakurja

urinarja

 

 

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet

 

astenja*, uġigħ fis-sider,

ta’ mnejn jingħata

 

għeja, reazzjonijiet fis-sit tal-

 

 

injezzjoni, għatx*

Investigazzjonijiet

 

antikorpi kontra l-PTH

 

 

pożittivi, tnaqqis fil-

 

 

25-hydroxycholecalciferol

 

 

fid-demm, tnaqqis fil-

 

 

vitamina D

*Sinjali u sintomi potenzjalment assoċjati ma’ iperkalċimija li kienu osservati fil-provi kliniċi.

Sinjali u sintomi potenzjalment assoċjati ma’ ipokalċimija li kienu osservati fil-provi kliniċi.

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

Matul il-perjodu tat-titrazzjoni tad-doża kienu komunement osservati iperkalċimija u ipokalċimija. Ir- riskju għal ipokalċimija serja kien l-akbar wara t-twaqqif ta’ Natpar (ara sezzjoni 4.4).

Reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni

Fl-istudju kkontrollat bi plaċebo, 9.5% (8/84) tal-pazjenti li ngħataw kura b’Natpar u 15% (6/40) tal- pazjenti li ngħataw kura bi plaċebo esperjenzaw reazzjoni fis-sit tal-injezzjoni, li kollha kienu ħfief jew moderati fis-severità.

Immunoġeniċità

B’mod konsistenti mal-karatteristiċi potenzjalment immunoġeniċi ta’ prodotti mediċinali li fihom il- peptidi, l-għoti ta’ Natpar jista’ jwassal għall-iżvilupp ta’ antikorpi. Fl-istudju kkontrollat bi plaċebo f’adulti b’ipoparatirojdiżmu, l-inċidenza ta’ antikorpi kontra l-ormon tal-paratirojde (PTH) kienet ta’ 8.8 % (3/34) u ta’ 5.9 % (1/17) fil-pazjenti li ngħataw 50 sa 100 mikrogramma ta’ Natpar jew plaċebo taħt il-ġilda darba kuljum għal 24 ġimgħa, rispettivament.

Fl-istudji kliniċi kollha f’pazjenti b’ipoparatirojdiżmu wara kura b’ Natpar għal massimu ta’ 4 snin, ir- rata ta’ inċidenza ta’ immunoġeniċità kienet ta’ 17/87 (19.5 %) u ma dehritx tiżdied maż-żmien. Dawn is-17-il pazjent kellhom antikorpi anti-PTH b’titrazzjoni baxxa, u, minn dawn, 3 sussegwentement saru negattivi għall-antikorpi. In-natura temporanja evidenti tal-antikorpi għall-PTH hija x’aktarx dovuta għat-titrazzjoni baxxa. Tlieta minn dawn il-pazjenti kellhom antikorpi b’attività newtralizzanti; dawn il-pazjenti żammew rispons kliniku bl-ebda evidenza ta’ reazzjonijiet avversi relatati mas- sistema immunitarja.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Doża eċċessiva tista’ tikkawża iperkalċimija, li s-sintomi tagħha jistgħu jinkludu palpitazzjonijiet tal- qalb, tibdil fl-ECG, pressjoni baxxa, dardir, rimettar, sturdament u uġigħ ta’ ras. Iperkalċimija severa tista’ tkun kundizzjoni ta’ theddida għall-ħajja li teħtieġ kura medika urġenti u monitoraġġ bir-reqqa (ara sezzjoni 4.4).

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Omeostasi tal-kalċju, ormoni tal-paratirojde u analogi, Kodiċi ATC: H05AA03

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

L-ormon tal-paratirojde (PTH) endoġenu jiġi sekretat mill-glandoli tal-paratirojde bħala polipeptid tal- amminoaċidi 84. Il-PTH jeżerċita l-azzjoni tiegħu permezz ta’ riċetturi tal-ormon tal-paratirojde fuq il- wiċċ taċ-ċelloli, li huma preżenti fit-tessuti tal-għadam, tal-kliewi u tan-nervituri. Ir-riċetturi tal-ormon tal-paratirojde jagħmlu parti mill-familja ta’ riċetturi akkoppjati mal-proteina G.

Il-PTH għandu varjetà ta’ funzjonijiet fiżjoloġiċi kritiċi li jinkludu r-rwol ċentrali tiegħu fil- modulazzjoni tal-livelli ta’ kalċju u ta’ fosfati fis-serum f’livelli regolati ħafna, li jirregolaw l- eliminazzjoni tal-kalċju u tal-fosfati mill-kliewi, li jattivaw il-vitamina D, u jżommu t-tibdil normali fl-għadam.

Natpar jiġi prodott f’E. coli permezz tat-teknoloġija tad-DNA rikombinanti, u huwa identiku għas- sekwenza tal-amminoaċidu 84 ta’ ormon endoġenu tal-paratirojde tal-bniedem.

Effetti farmakodinamiċi

PTH (1-84) huwa r-regolatur prinċipali tal-omeostasi tal-kalċju fil-plasma. Fil-kliewi, PTH (1-84) iżid ir-riassorbiment tubulari tal-kalċju mill-kliewi u jippromwovi l-eliminazzjoni tal-fosfat.

L-effett globali ta’ PTH huwa li jżid il-konċentrazzjoni ta’ kalċju fis-serum, li jnaqqas l-eliminazzjoni tal-kalċju mal-awrina u li jbaxxi l-konċentrazzjoni ta’ fosfati fis-serum.

Natpar għandu l-istess sekwenza primarja ta’ amminoaċidi bħall-ormon endoġenu tal-paratirojde u huwa mistenni li jkollu l-istess azzjonijiet fiżjoloġiċi.

Effikaċja klinika u sigurtà

Is-sigurtà u l-effikaċja klinika ta’ Natpar f’adulti b’ipoparatirojdiżmu huma derivati minn studju randomizzat ikkontrollat bi plaċebo u studju ta’ estensjoni b’tikketta miftuħa. F’dawn l-istudji, Natpar ingħata mill-pazjent stess, b’dożi ta’ kuljum li jvarjaw minn 25 sa 100 mikrogramma għal kull injezzjoni taħt il-ġilda.

Studju 1 – REPLACE

L-objettiv ta’ din il-prova kien li jinżamm il-kalċju fis-serum b’Natpar filwaqt li jitnaqqsu jew jiġu sostitwiti l-kalċju orali u l-vitamina D attiva. L-istudju kien prova multiċentrika, ikkontrollata bi plaċebo, bi blindaġġ doppju, randomizzata fuq 24 ġimgħa. F’din il-prova, il-pazjenti b’ipoparatirojdiżmu kroniku li kienu qed jirċievu kalċju u forom attivi ta’ vitamina D (metabolit jew analogi tal-vitamina D) kienu randomizzati għal Natpar (n=84) jew għal plaċebo (n=40). L-età medja kienet ta’ 47.3 snin (medda 19 sa 74 sena), 79 % kienu nisa. Il-pazjenti kellhom ipoparatirojdiżmu għal medja ta’ 13.6-il sena.

Fir-randomizzazzjoni, il-forom attivi ta’ vitamina D tnaqqsu b’50 % u l-pazjenti kienu allokati għal

Natpar 50 mikrogramma kuljum jew għal plaċebo. Ir-randomizzazzjoni kienet segwita minn fażi ta’ titrazzjoni ta’ Natpar ta’ 12-il ġimgħa u fażi ta’ manteniment tad-doża ta’ Natpar ta’ 12-il ġimgħa.

Disgħin fil-mija tal-pazjenti li kienu randomizzati temmew 24 ġimgħa ta’ kura.

Għall-analiżi tal-effikaċja, l-individwi li ssodisfaw tliet komponenti ta’ kriterju ta’ rispons fi tliet partijiet kienu kkunsidrati bħala li rrispondew għall-kura. Pazjent li rrisponda għall-kura kien definit permezz ta’ punt ta’ tmiem kompost tal-effikaċja primarja ta’ tnaqqis ta’ mill-inqas 50 % mid-doża ta’ vitamina D attiva meta mqabbla mal-linja bażi U tnaqqis ta’ mill-inqas 50 % mill-kalċju orali meta mqabbla mal-linja bażi U konċentrazzjoni totali ta’ kalċju fis-serum korretta bl-albumina miżmuma jew normalizzata meta mqabbel mal-valur fil-linja bażi (≥ 1.875 mmol/L) u ma li qabiżx il-limitu ta’ fuq tal-medda normali skont ir-riżultati tal-laboratorju.

Fl-aħħar tal-kura, 46/84 (54.8%) tal-pazjenti li ngħataw kura b’Natpar laħqu l-punt ta’ tmiem primarju meta mqabbla ma’ 1/40 (2.5%) bi plaċebo (p<0.001).

Fil-Ġimgħa 24, għall-pazjenti li temmew l-istudju, 34/79 (43%) tal-pazjenti fuq Natpar kienu indipendenti mill-kura bil-vitamina D attiva u ma kinux qegħdin jirċievu aktar minn 500 mg ta’ ċitrat tal-kalċju, meta mqabbla ma’ 2/33 (6.1%) tal-pazjenti fuq plaċebo (p<0.001).

Disgħa u sittin fil-mija (58/84) tal-individwi randomizzati għal Natpar wrew tnaqqis ta’ ≥50% fil- kalċju orali meta mqabbla ma’ 7.5% (3/40) tal-individwi randomizzati għal plaċebo. Il-bidla perċentwali medja fil-linja bażi fil-kalċju orali kienet ta’ -51.8% (SD 44.6) f’individwi li kienu qed jirċievu Natpar meta mqabbla ma’ 6.5% (SD 38.5) fil-grupp tal-plaċebo (p<0.001). Barra minn hekk, 87% (73/84) tal-pazjenti li ngħataw kura b’Natpar wrew tnaqqis ta’ ≥50% fil-vitamina D attiva orali meta mqabbla ma’ 45% (18/40) fil-grupp tal-plaċebo.

Studju 2 – RACE

L-Istudju 2 huwa studju ta’ estensjoni b’tikketta miftuħa fit-tul ta’ dożaġġ ta’ kuljum ta’ Natpar taħt il-

ġilda f’pazjenti b’ipoparatirojdiżmu li temmew studji preċedenti b’Natpar.

Fl-istudju ħadu sehem total ta’ 49 pazjent. Il-pazjenti rċevew dożi ta’ 25 mikrogramma,

50 mikrogramma, 75 mikrogramma jew 100 mikrogramma/kuljum għal madwar 40 xahar (medja ta’ 1067 jum, medda minn 41 sa 1287 jum).

Ir-riżultati juru durabbiltà tal-effetti fiżjoloġiċi ta’ Natpar fuq perjodu ta’ 36 xahar inkluż iż-żamma ta’ livelli ta’ kalċju fis-serum korretti bl-albumina (n=36, 2.06 ±0.17 mmol/L), tnaqqis mil-linja bażi fl- eskrezzjoni tal-kalċju fl-awrina (n=36, -1.21 ±5.5 mmol/24 h), tnaqqis ta’ fosfat fis-serum

(n=36, -0.22 ±0.29 mmol/L) u ż-żamma ta’ prodott normali ta’ fosfati tal-kalċju (n=35, <4.4 mmol²/L²).

Popolazzjoni pedjatrika

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini ddiferiet l-obbligu li jiġu ppreżentati riżultati tal-istudji b’Natpar f’wieħed jew iktar kategoriji tal-popolazzjoni pedjatrika b’ipoparatirojdiżmu (ara sezzjoni 4.2 għal informazzjoni dwar l-użu pedjatriku).

Dan il-prodott mediċinali ġie awtorizzat taħt dik li tissejjaħ skema ta’ ‘approvazzjoni kondizzjonali’. Dan ifisser li għad trid tingħata aktar evidenza dwar dan il-prodott mediċinali.

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini ser tirrevedi informazzjoni ġdida dwar dan il-prodott mediċinali gћall inqas darba fis-sena u dan l-SmPC ser jiġi aġġornat kif meħtieġ.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Il-farmakokinetika ta’ Natpar wara għoti taħt il-ġilda fil-koxxa ta’ individwi b’ipoparatirojdiżmu kienet konsistenti ma’ dik osservata f’nisa b’saħħithom wara l-menopawża li rċevew ormon tal- paratirojde fil-koxxa u fl-addome.

Assorbiment

Natpar mogħti taħt il-ġilda kellu bijodisponibilità assoluta ta’ 53%.

Distribuzzjoni

Wara l-għoti ġol-vina, Natpar għandu volum ta’ distribuzzjoni ta’ 5.35 L fi stat fiss.

Bijotrasformazzjoni

Studji in vitro u in vivo juru li l-eliminazzjoni ta’ Natpar hija prinċipalment proċess epatiku fejn il- kliewi għandhom rwol inqas importanti.

Eliminazzjoni

Fil-fwied, l-ormon tal-paratirojde jinqasam permezz ta’ cathepsins. Fil-kliewi, l-ormon tal-paratirojde u l-frammenti ta’ terminali C jitneħħew permezz ta’ filtrazzjoni glomerulari.

Relazzjoni farmakokinetika/farmakodinamika

L-ormon tal-paratirojde (rDNA) ġie vvalutat fi studju b’tikketta miftuħa tal- farmakokinetika/farmakodinamika li fih 7 pazjenti b’ipoparatirojdiżmu irċevew dożi uniċi ta’ 50 u 100 mikrogramma taħt il-ġilda b’intervall ta’ 7 ijiem mingħajr kura bejn id-dożi (washout interval).

Il-konċentrazzjonijiet massimi fil-plasma (Tmax medja) ta’ Natpar jseħħu wara 5 minuti sa nofs siegħa u t-tieni quċċata li ġeneralment tkun iżgħar wara siegħa sa sagħtejn. Il-half-life (t1/2) terminali evidenti kienet ta’ 3.02 u 2.83 siegħa għad-doża ta’ 50 u 100 mikrogramma, rispettivament. Iż-żidiet massimi mejdi tal-kalċju fis-serum, li seħħew wara 12-il siegħa, kienu ta’ madwar 0.125 mmol/L u

0.175 mmol/L bid-doża ta’ 50 mikrogramma u ta’ 100 mikrogramma, rispettivament.

Effett fuq il-metaboliżmu tal-minerali

Il-kura b’Natpar iżżid il-konċentrazzjoni tal-kalċju fis-serum f’pazjenti b’ipoparatirojdiżmu, u din iż-

żieda sseħħ b’mod relatat mad-doża. Wara injezzjoni unika tal-ormon tal-paratirojde (rDNA), il-medja tal-kalċju totali fis-serum laħqet l-ogħla livell tagħha wara 10 sa 12-il siegħa. Ir-rispons kalċemiku jinżamm għal aktar minn 24 siegħa wara l-għoti.

Eliminazzjoni tal-kalċju fl-awrina

Il-kura b’Natpar tipproduċi tnaqqis fl-eliminazzjoni tal-kalċju fl-awrina ta’13 u 23% (doża ta’ 50 u 100 mikrogramma, rispettivament) għal nadir fil-punt ta’ żmien ta’ 3 sa 6 sigħat, li terġa’ lura għal- livelli ta’ qabel id-dożaġġ wara 16 sa 24 siegħa.

Fosfat

Wara injezzjoni b’Natpar, il-livelli ta’ fosfat fis-serum jonqsu b’mod proporzjonali għal-livelli PTH(1-84) matul l-ewwel 4 sigħat u jippersistu għal 24 siegħa wara l-injezzjoni.

Vitamina D attiva

1,25-(OH)2D fis-serum jiżdied wara doża unika ta’ Natpar għal livelli massimi wara 12-il siegħa b’ritorn li jkun iqarreb il-livelli fil-linja bażi wara 24 siegħa. Kienet osservata żieda akbar fil-livelli ta’ 1,25-(OH)2D fis-serum bid-doża ta’ 50 mikrogramma milli bid-doża ta’ 100 mikrogramma, x’aktarx minħabba l-inibizzjoni diretta tal-enzima 25-hydroxyvitamin D-1-hydroxylase fil-kliewi mill-kalċju fis-serum.

Popolazzjonijiet speċjali

Indeboliment epatiku

Twettaq studju farmakokinetiku f’individwi mingħajr ipoparatirojdiżmu fuq 6 irġiel u 6 nisa b’indeboliment epatiku moderat (Klassifikazzjoni ta’ Child-Pugh ta’ 7-9 [Grad B]) meta mqabbla ma’ grupp imqabbel ta’ 12-il individwu b’funzjoni epatika normali. Wara doża unika ta’ 100 mikrogramma

taħt il-ġilda, il-valuri medji tas-Cmax u tas-Cmax ikkoreġuti fil-linja bażi kienu ta’ 18 % sa 20 % akbar fl-individwi b’indeboliment moderat milli f’dawk b’funzjoni normali. Ma kien hemm ebda differenza

evidenti fil-profili tal-konċentrazzjoni mal-ħin tal-kalċju totali fis-serum bejn iż-żewġ gruppi tal- funzjoni epatika. L-ebda aġġustament fid-doża ta’ Natpar mhu rakkomandat f’pazjenti b’indeboliment epatiku ħafif sa moderat. M’hemm l-ebda data f’pazjenti b’indeboliment epatiku sever.

Indeboliment renali

Il-farmakokinetika wara doża unika ta’ 100 mikrogramma ta’ Natpar taħt il-ġilda ġiet ivvalutata f’16-il individwu mingħajr indeboliment (eliminazzjoni tal-kreatinina (CLcr) >80 mL/min) u f’16-il individwu b’indeboliment renali. Il-konċentrazzjoni massima medja (Cmax) ta’ PTH wara

100 mikrogramma ta’ ormon tal-paratirojde (rDNA) f’individwi b’indeboliment renali ħafif sa moderat (CLcr 30 sa 80 mL/min) kienet ta’ madwar 23% ogħla minn dik osservata f’individwi

b’funzjoni renali normali. L-esponiment għal PTH kif imkejjel bl-AUC0-aħħar u l-AUC0-aħħar ikkoreġut fil-linja bażi kien ta’ madwar 3.9% u 2.5%, rispettivament, ogħla minn dak osservat għal individwi

b’funzjoni renali normali.

Abbażi ta’ dawn ir-riżultati, ma hemm bżonn ta’ ebda aġġustament fid-doża f’pazjenti b’indeboliment renali minn ħafif sa moderat (CLcr 30 sa 80 mL/min). Ma twettaq l-ebda studju f’pazjenti fuq dijalisi renali. M’hemm ebda data fuq pazjenti b’indeboliment renali sever.

Popolazzjoni pedjatrika

Ma hemm l-ebda data farmakokinetika disponibbli fuq pazjenti pedjatriċi.

Anzjani

Studji kliniċi b’Natpar ma kinux jinkludu għadd suffiċjenti ta’ individwi li kellhom aktar minn 65 sena biex jiġi ddeterminat jekk ir-rispons f’dawn l-individwi huwiex differenti minn dak ta’ individwi iżgħar fl-età.

Sess

Fl-istudju REPLACE ma ġiet osservata l-ebda differenza klinikament rilevanti fis-sess.

Piż

Ma hemm bżonn ta’ ebda aġġustament fid-doża abbażi tal-piż.

5.3Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tagħrif mhux kliniku ibbażat fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku fuq il- ġeni, effett tossiku fuq il-fertilità u s-sistema riproduttiva ġenerali, u t-tolleranza lokali ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin.

Firien li ngħataw kura b’injezzjonijiet ta’ kuljum ta’ Natpar għal sentejn kellhom formazzjoni esaġerata tal-għadam dipendenti fuq id-doża u żieda fl-inċidenza ta’ tumuri fl-għadam, inkluż osteosarkoma, probabbilment minħabba mekkaniżmu mhux ġenotossiku. Minħabba d-differenzi fil- fiżjoloġija tal-għadam fil-firien u l-bnedmin, ir-rilevanza klinika ta’ dawn is-sejbiet mhijiex magħrufa.

L-ebda osteosarkoma ma ġiet osservata fil-provi kliniċi.

Natpar ma affettwax ħażin il-fertilità jew l-iżvilupp embrijoniku bikri fil-firien, l-iżvilupp embrijo- fetali fil-firien u l-fniek, jew l-iżvilupp qabel u wara t-twelid fil-firien. Ammont minimu ta’ Natpar jitneħħa fil-ħalib tal-firien li jkunu qed ireddgħu.

F’xadini li kienu qed jirċievu dożi ta’ kuljum taħt il-ġilda għal 6 xhur, kien hemm okkorrenza akbar ta’ mineralizzazzjoni tubulari renali f’livelli ta’ esponiment ta’ 2.7 darbiet il-livelli ta’ esponiment kliniku fl-ogħla doża.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Trab

Klorur tas-sodju

Mannitol

Aċidu ċitriku monoidrat

Idrossidu tas-sodju (għall-aġġustament tal-pH)

Solvent

Metacresol

Ilma għall-injezzjonijiet

6.2Inkompatibbiltajiet

Dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

3 snin.

Soluzzjoni rikostitwita

Wara r-rikostituzzjoni, l-istabilità kimika u fiżika waqt l-użu tas-soluzzjoni intweriet sa 14-il jum meta maħżuna fi friġġ (2°C – 8°C) u sa 3 jiem meta maħżuna barra mill-friġġ f’temperatura ta’ mhux aktar minn 25°C matul il-perjodu ta’ użu ta’ 14-il jum.

Żomm il-pinna li fiha skartoċċ rikostitwit magħluqa sew sabiex tilqa' mid-dawl.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen fi friġġ (2°C – 8°C).

Tagħmlux fil-friża.

Żomm l-iskartoċċ fil-portatur tiegħu fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

Għall-kondizzjonijiet ta’ ħażna wara r-rikostituzzjoni tal-prodott mediċinali, ara sezzjoni 6.3.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

L-iskartoċċ tal-ħġieġ b’żewġ kompartimenti ġewwa l-porta-skartoċċ huwa magħmul minn ħġieġ tat- tip I b’2 tappijiet tal-lasktu bromobutyl u tapp tennej (tal-aluminju) b’siġill tal-gomma tal-bromobutyl.

Natpar 25 mikrogramma

Kull skartoċċ fil-porta-skartoċċ vjola fih 350 mikrogramma tal-ormon tal-paratirojde (rDNA) bħala trab fl-ewwel kompartiment u 1000 mikrolitru ta’ solvent fit-tieni kompartiment (li jikkorrispondi għal 14-il doża).

Natpar 50 mikrogramma

Kull skartoċċ fil-porta-skartoċċ aħmar fih 700 mikrogramma tal-ormon tal-paratirojde (rDNA) bħala trab fl-ewwel kompartiment u 1000 mikrolitru ta’ solvent fit-tieni kompartiment (li jikkorrispondi għal 14-il doża).

Natpar 75 mikrogramma

Kull skartoċċ fil-porta-skartoċċ griż fih 1050 mikrogramma tal-ormon tal-paratirojde (rDNA) bħala trab fl-ewwel kompartiment u 1000 mikrolitru ta’ solvent fit-tieni kompartiment (li jikkorrispondi għal 14-il doża).

Natpar 100 mikrogramma

Kull skartoċċ fil-porta-skartoċċ kaħlani fih 1400 mikrogramma tal-ormon tal-paratirojde (rDNA) bħala trab fl-ewwel kompartiment u 1000 mikrolitru ta’ solvent fit-tieni kompartiment (li jikkorrispondi għal 14-il doża).

Daqs tal-pakkett: Kartuna li fiha 2 skrataċ.

Il-kuluri tal-kartuna/iskartoċċ jintużaw biex jindikaw il-qawwiet differenti:

25 mikrogramma – Vjola

50 mikrogramma – Aħmar

75 mikrogramma – Griż

100 mikrogramma – Kaħlani

6.6Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi u għal immaniġġar ieħor

L-ormon tal-paratirojde (rDNA) jiġi injettat permezz tal-iskartoċċ b’ pinna li tista' terġa’ tintuża. Kull pinna għandha tintuża minn pazjent wieħed biss. Għandha tintuża labra sterilizzata għal kull injezzjoni ġdida. Uża labar tal-pinna 31 G x 8 mm. Wara r-rikostituzzjoni, il-likwidu għandu jkun bla kulur u prattikament mingħajr ebda frak; l-ormon tal-paratirojde (rDNA) ma għandux jintuża jekk is- soluzzjoni rikostitwita tkun imċajpra, tkun biddlet il-kulur, jew ikun fiha frak viżibbli.

.

TĦAWWADX waqt jew wara r-rikostituzzjoni; jekk tħawwadha tista’ twassal għad-denaturazzjoni tas-sustanza attiva.

Aqra l-istruzzjonijiet għall-użu pprovduti fil-fuljett ta’ tagħrif qabel ma tuża l-pinna li tista' terġa’ tintuża.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited

5 Riverwalk

Citywest Business Campus

Dublin 24

L-Irlanda

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/15/1078/001

EU/1/15/1078/002

EU/1/15/1078/003

EU/1/15/1078/004

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 24 ta' April 2017

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati