Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nemdatine (memantine) – Tikkettar - N06DX01

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaNemdatine
Kodiċi ATCN06DX01
Sustanzamemantine
ManifatturActavis Group PTC ehf.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA GĦAL PAKKETT TA’ FOLJI

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Nemdatine 5 mg pilloli miksijin b’rita

memantine hydrochloride

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola fiha 5 mg memantine hydrochloride ekwivalenti għal 4.15 mg memantine.

3.LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

Fih lactose. Ara l-fuljett għal aktar informazzjoni.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

42 pillola miksija b’rita

98 pillola miksija b’rita.

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX JIDHIRXU MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ META JISKADI

JIS

9.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f'temperatura 'l fuq minn 25 ° C.

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Iceland

12.NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/824/001 42 pilloli miksijin b’rita

EU/1/13/824/002 98 pilloli miksijin b’ rita

13.NUMRU TAL-LOTT

LOTT

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Nemdatine 5 mg

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: {numru}

SN: {numru}

NN: {numru}

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW L-ISTRIXXI

FOLJA GĦALL-PILLOLI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Nemdatine 5 mg pilloli

memantine hydrochloride

2.ISEM TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

[Actavis Group PTC ehf. Logo]

3.DATA TA’ META JISKADI

JIS

4.NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

5.OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA GĦAL PAKKETT TA’ FOLJI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Nemdatine 10 mg pilloli miksijin b’rita

memantine hydrochloride

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola miksija b’rita fiha 10 mg memantine hydrochloride ekwivalenti għal 8.31 mg memantine.

3. LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

Fih lactose. Ara l-fuljett għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

28 pillola miksija b'rita

30 pillola miksija b'rita

42 pilloli miksija b'rita

50 pilloli miksija b'rita

56 pillola miksija b'rita

60 pilloli miksija b'rita

98 pilloli miksija b'rita

112 pillola miksija b'rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ META JISKADI

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f'temperatura 'l fuq minn 25 ° C.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Iceland

12. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/824/003 28 pilloli miksijin b’ rita

EU/1/13/824/004 30 pilloli miksijin b’ rita

EU/1/13/824/005 42 pilloli miksijin b’ rita

EU/1/13/824/006 50 pilloli miksijin b’ rita

EU/1/13/824/007 56 pilloli miksijin b’ rita

EU/1/13/824/008 60 pilloli miksijin b’ rita

EU/1/13/824/009 98 pilloli miksijin b’ rita

EU/1/13/824/010 112 pilloli miksijin b’ rita

13. NUMRU TAL-LOTT

LOTT {numru}

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Nemdatine 10 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: {numru}

SN: {numru} NN: {numru}

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW L-ISTRIXXI

FOLJA GĦALL-PILLOLI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Nemdatine 10 mg pilloli

memantine hydrochloride

2. ISEM TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

[Actavis Group PTC ehf. Logo]

3. DATA TA’ META JISKADI

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

5. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA 'BARRA

KARTUNA GĦAL FLIXKUN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Nemdatine 10 mg pilloli miksijin b’rita

memantine hydrochloride

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola miksija b’rita fiha 10 mg memantine hydrochloride ekwivalenti għal 8.31 mg memantine.

3. LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

Fih lactose. Ara l-fuljett għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

100 pillola miksija b'rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ META JISKADI

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f'temperatura 'l fuq minn 25 ° C.

Uża fi żmien 100 ġurnata wara li jinfetaħ.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Iceland

12. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/824/019

13. NUMRU TAL-LOTT

LOTT

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Nemdatine 10 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: {numru}

SN: {numru}

NN: {numru}

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI

TIKKETTA GĦALL-FLIXKUN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Nemdatine 10 mg pilloli miksijin b’rita

memantine hydrochloride

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola miksija b’rita fiha 10 mg memantine hydrochloride ekwivalenti għal 8.31 mg memantine.

3. LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

Fih lactose.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

100 pillola miksija b'rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ META JISKADI

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f'temperatura 'l fuq minn 25 ° C.

Uża fi żmien 100 ġurnata wara li jinfetaħ.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

[Actavis Group PTC ehf. Logo]

12. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/824/019

13. NUMRU TAL-LOTT

LOTT

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA GĦAL PAKKETT TA’ FOLJI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Nemdatine 15 mg pilloli miksijin b’rita

memantine hydrochloride

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola miksija b’rita fiha 15 mg memantine hydrochloride ekwivalenti għal 12.46 mg memantine.

3. LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

Fih lactose. Ara l-fuljett għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

7 pilloli miksijin b'rita

42 pilloli miksija b'rita

98 pilloli miksija b'rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ META JISKADI

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f'temperatura 'l fuq minn 25 ° C.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Iceland

12. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/824/011 7 pilloli miksijin b’ rita

EU/1/13/824/012 42 pilloli miksijin b’ rita

EU/1/13/824/013 98 pilloli miksijin b’ rita

13. NUMRU TAL-LOTT

LOTT

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Nemdatine 15 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: {numru}

SN: {numru}

NN: {numru}

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW L-ISTRIXXI

FOLJA GĦALL-PILLOLI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Nemdatine 15 mg pilloli

memantine hydrochloride

2. ISEM TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

[Actavis Group PTC ehf. Logo]

3. DATA TA’ META JISKADI

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

5. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA U KARTIERA GĦAL 28 PILLOLA - PAKKETT GĦAL TRATTAMENT TAL- BIDU - TRATTAMENT SKEDAT FUQ 4 ĠIMGĦAT – FAĊĊATA TAL- PAKKETT

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Nemdatine 5 mg Nemdatine 10 mg Nemdatine 15 mg Nemdatine 20 mg pilloli miksijin b’ rita

memantine hydrochloride

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola fiha 5/10/15/20 mg memantine hydrochloride ekwivalenti għal 4.15/8.31/12.46/16.62 mg memantine.

3. LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

Fih lactose. Ara l-fuljett għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pakkett għall-bidu Trattament.

28 pillola miksija b'rita

Bidu tal-kura pakkett ta '28 pillola miksija b'rita għal 4 iskeda tat-trattament fil-ġimgħa: 7 pilloli miksijin b'rita ta' Nemdatine 5 mg

7 pilloli miksijin b'rita ta' 10 mg Nemdatine

7 pilloli miksijin b'rita ta' 15 mg Nemdatine

7 pilloli miksijin b'rita ta' 20 mg Nemdatine

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ META JISKADI

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f'temperatura 'l fuq minn 25 ° C.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Iceland

12. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/824/018

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Nemdatine 5 mg, 10 mg, 15, mg, 20 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: {numru}

SN: {numru}

NN: {numru}

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA U KARTIERA GĦAL 28 PILLOLA - PAKKETTTRATTAMENT TAL-BIDU - TRATTAMENT SKEDAT FUQ 4 ĠIMGĦAT – ĠEWWA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Nemdatine 5 mg Nemdatine 10 mg Nemdatine 15 mg Nemdatine 20 mg

pilloli miksijin b’ rita

memantine hydrochloride

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

memantine hydrochloride

3. LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Kull pakkett bi 28 pillola miksija b'rita għal 4 skeda ta 'trattament ġimgħa fiha: Ġimgħa 1: 7 pilloli miksijin b'rita ta 'Nemdatine 5 mg

Ġimgħa 2: 7 pilloli miksijin b'rita ta '10 mg Nemdatine Ġimgħa 3: 7 pilloli miksijin b'rita ta '15 mg Nemdatine Ġimgħa 4: 7 pilloli miksijin b'rita ta '20 mg Nemdatine

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali.

Aqra l-fuljett ta 'tagħrif qabel l-użu.

Pillola waħda kuljum.

Għat-tkomplija tal-kura tiegħek jekk jogħġbok ikkonsulta lit-tabib tiegħek.

Nemdatine 5 mg Ġimgħa 1

Jum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Nemdatine 10 mg Ġimgħa 2

Jum 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Nemdatine 15 mg Ġimgħa 3

Jum 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Nemdatine 20 mg Ġimgħa 4

Jum 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX MA JINTLAĦAQXMIT-TFAL

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ META JISKADI

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

[Actavis Group PTC ehf. Logo]

12. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/824/018

13. NUMRU TAL-LOTT

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW L-ISTRIXXI

FOLJA GĦALL-PILLOLI - PAKKETT GĦAL TRATTAMENT TAL-BIDU -TRATTAMENT SKEDAT FUQ 4 ĠIMGĦAT

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Nemdatine 5 mg pilloli

memantine hydrochloride

2. ISEM TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

[Actavis Group PTC ehf. Logo]

3. DATA TA’ META JISKADI

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

5. OĦRAJN

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW L-ISTRIXXI

FOLJA GĦALL-PILLOLI - PAKKETT GĦAL TRATTAMENT TAL-BIDU - TRATTAMENT SKEDAT FUQ 4 ĠIMGĦAT

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Nemdatine 10 mg pilloli

memantine hydrochloride

2. ISEM TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

[Actavis Group PTC ehf. Logo]

3. DATA TA’ META JISKADI

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

5. OĦRAJN

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW L-ISTRIXXI

FOLJA GĦALL-PILLOLI - PAKKETT GĦAL TRATTAMENT TAL-BIDU - TRATTAMENT SKEDAT FUQ 4 ĠIMGĦAT

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Nemdatine 15 mg pilloli

memantine hydrochloride

2. ISEM TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

[Actavis Group PTC ehf. Logo]

3. DATA TA’ META JISKADI

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

5. OĦRAJN

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW L-ISTRIXXI

FOLJA GĦALL-PILLOLI - PAKKETT GĦAL TRATTAMENT TAL-BIDU - TRATTAMENT SKEDAT FUQ 4 ĠIMGĦAT

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Nemdatine 20 mg pilloli

memantine hydrochloride

2. ISEM TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

[Actavis Group PTC ehf. Logo]

3. DATA TA’ META JISKADI

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

5. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA GĦAL PAKKETT TA’ FOLJI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Nemdatine 20 mg pilloli miksijin b’rita

memantine hydrochloride

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola miksija b’rita fiha 20 mg memantine hydrochloride ekwivalenti għal 16.62 mg memantine.

3. LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

Fih lactose. Ara l-fuljett għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

28 pillola miksija b'rita

42 pilloli miksija b'rita

56 pillola miksija b'rita

98 pilloli miksija b'rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ META JISKADI

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f'temperatura 'l fuq minn 25 ° C.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Iceland

12. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/824/014 28 pilloli miksijin b’ rita

EU/1/13/824/015 42 pilloli miksijin b’ rita

EU/1/13/824/016 56 pilloli miksijin b’ rita

EU/1/13/824/017 98 pilloli miksijin b’ rita

13. NUMRU TAL-LOTT

LOTT

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Nemdatine 20 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: {numru}

SN: {numru}

NN: {numru}

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW L-ISTRIXXI

FOLJA GĦALL-PILLOLI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Nemdatine 20 mg pilloli

memantine hydrochloride

2. ISEM TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

[Actavis Group PTC ehf. Logo]

3. DATA TA’ META JISKADI

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

5. OĦRAJN

Tne

Tli

Erb Ħam Ġim Sib Ħadd

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA 'BARRA

KARTUNA GĦAL FLIXKUN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Nemdatine 20 mg pilloli miksijin b’rita

memantine hydrochloride

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola miksija b’rita fiha 202 mg memantine hydrochloride ekwivalenti għal 16.62mg memantine.

3. LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

Fih lactose. Ara l-fuljett għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

100 pillola miksija b'rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ META JISKADI

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f'temperatura 'l fuq minn 25 ° C.

Uża fi żmien 100 ġurnata wara li jinfetaħ.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Iceland

12. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/824/020

13. NUMRU TAL-LOTT

LOTT {numru}

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Nemdatine 20 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: {numru}

SN: {numru}

NN: {numru}

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI TA’ ĠEWWA TIKKETTA GĦALL-FLIXKUN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Nemdatine 20 mg pilloli miksijin b’rita

memantine hydrochloride

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola miksija b’rita fiha 20 mg memantine hydrochloride ekwivalenti għal 16.62 mg memantine.

3. LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

Fih lactose.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

100 pillola miksija b'rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ META JISKADI

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f'temperatura 'l fuq minn 25 ° C.

Uża fi żmien 100 ġurnata wara li jinfetaħ.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

[Actavis Group PTC ehf. Logo]

12. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/824/020

13. NUMRU TAL-LOTT

LOTT

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA GĦAL 28 PILLOLA - PAKKETT GĦAL TRATTAMENT TAL-BIDU - TRATTAMENT SKEDAT FUQ 4 ĠIMGĦAT – KARTUNA TA’ BARRA (BIL-KAXXA BLU)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Nemdatine 5 mg Nemdatine 10 mg Nemdatine 15 mg Nemdatine 20 mg pilloli miksija b’rita

memantine hydrochloride

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola fiha 5/10/15/20mg memantine hydrochloride ekwivalenti għal 4.15/8.31/12.46/16.62 mg memantine.

3. LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

Fih lactose. Ara l-fuljett għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pakkett għall-bidu Trattament.

Bidu tal-kura pakkett ta '28 (4x7) pillola miksija b'rita għal 4 iskeda tat-trattament fil-ġimgħa: 7 pilloli miksijin b'rita ta' Nemdatine 5 mg

7 pilloli miksijin b'rita ta' 10 mg Nemdatine

7 pilloli miksijin b'rita ta' 15 mg Nemdatine

7 pilloli miksijin b'rita ta' 20 mg Nemdatine

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Biex tkompli it-trattament tiegħek, kellem lit-tabib tiegħek.

L-ewwel ġimgħa: Ħu pillola waħda kuljum ta' Nemdatine 5 mg.

It-tieni ġimgħa: Ħu pillola waħda kuljum ta' Nemdatine 10 mg.

It-tielet ġimgħa: Ħu pillola waħda kuljum ta' Nemdatine 15 mg.

Ir-raba’ ġimgħa: Ħu pillola waħda kuljum ta' Nemdatine 20 mg.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX JIDHIRXU MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ META JISKADI

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f'temperatura 'l fuq minn 25 ° C.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Iceland

12. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/824/021

13. NUMRU TAL-LOTT

LOTT

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Nemdatine 5 mg, 10 mg, 15, mg, 20 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: {numru}

SN: {numru}

NN: {numru}

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA GĦAL 7 PILLOLA - PAKKETT GĦAL TRATTAMENT TAL-BIDU - TRATTAMENT SKEDAT FUQ 4 ĠIMGĦAT – KARTUNA IMMEDJATA (MINGĦAJR L- KAXXA BLU)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Nemdatine 5 mg pilloli miksijin b’rita

memantine hydrochloride

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola fiha 5mg memantine hydrochloride ekwivalenti għal 4.15mg memantine.

3. LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

Fih lactose. Ara l-fuljett għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

7 pilloli miksijin b'rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Pillola waħda kuljum.

Biex tkompli it-trattament tiegħek, kellem lit-tabib tiegħek. Ġimgħa 1

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX JIDHIRXU MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ META JISKADI

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f'temperatura 'l fuq minn 25 ° C.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Iceland

12. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/824/021

13. NUMRU TAL-LOTT

LOTT

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Nemdatine 5 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW L-ISTRIXXI FOLJA GĦALL-PILLOLI GĦAL TRATTAMENT TAL-BIDU

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Nemdatine 5 mg pilloli miksijin b’rita

memantine hydrochloride

2. ISEM TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

[Actavis Group PTC ehf. Logo]

3. DATA TA’ META JISKADI

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. OĦRAJN

Ġimgħa 1

Tne.

Tli.

Erb.

Ħam.

Ġim.

Sib.

Ħadd.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA GĦAL 7 PILLOLA - PAKKETTTRATTAMENT TAL-BIDU - TRATTAMENT SKEDAT FUQ 4 ĠIMGĦAT – KARTUNA IMMEDJATA (MINGĦAJR L-KAXXA BLU)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Nemdatine 10 mg pilloli miksijin b’rita

memantine hydrochloride

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola miksija b’rita fiha 10 mg memantine hydrochloride ekwivalenti għal 8.31 mg memantine.

3. LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

Fih lactose. Ara l-fuljett għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

7 pilloli miksijin b'rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali.

Aqra l-fuljett ta 'tagħrif qabel l-użu.

Pillola waħda kuljum.

Għat-tkomplija tal-kura tiegħek jekk jogħġbok ikkonsulta lit-tabib tiegħek. Ġimgħa 2

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ META JISKADI

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f'temperatura 'l fuq minn 25 ° C.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Iceland

12. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/824/021

13. NUMRU TAL-LOTT

LOTT

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Nemdatine 10 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW L-ISTRIXXI

FOLJA GĦALL-PILLOLI GĦAL TRATTAMENT TAL-BIDU

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Nemdatine 10 mg pilloli

memantine hydrochloride

2. ISEM TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

[Actavis Group PTC ehf. Logo]

3. DATA TA’ META JISKADI

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. OĦRAJN

Ġimgħa 2

Tne.

Tli.

Erb.

Ħam.

Ġim.

Sib.

Ħadd.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA 'BARRA

KARTUNA GĦAL 7 PILLOLI – PAKKETT GĦAL TRATTAMENT TAL-BIDU – TRATTATMENT SKEDAT FUQ 4 ĠIMGĦAT – KARTUNA IMMEDJATA (MINGĦAJR KAXXA BLU)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Nemdatine 15 mg pilloli miksijin b’rita

memantine hydrochloride

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola miksija b’rita fiha 15 mg memantine hydrochloride ekwivalenti għal 12.46 mg memantine.

3. LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

Fih lactose. Ara l-fuljett għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

7 pilloli miksijin b'rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Pillola waħda kuljum.

Għat-tkomplija tal-kura tiegħek jekk jogħġbok ikkonsulta lit-tabib tiegħek. Ġimgħa 3

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ META JISKADI

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f'temperatura 'l fuq minn 25 ° C.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Iceland

12. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/824/021

13. NUMRU TAL-LOTT

LOTT

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Nemdatine 15 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW L-ISTRIXXI

FOLJA GĦALL-PILLOLI GĦAL TRATTAMENT TAL-BIDU

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Nemdatine 15 mg pilloli

memantine hydrochloride

2. ISEM TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

[Actavis Group PTC ehf. Logo]

3. DATA TA’ META JISKADI

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. OĦRAJN

Ġimgħa 3

Tne.

Tli.

Erb.

Ħam.

Ġim.

Sib.

Ħadd.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA 'BARRA

KARTUNA GĦAL 7 PILLOLI – PAKKETT GĦAL TRATTAMENT TAL-BIDU – TRATTATMENT SKEDAT FUQ 4 ĠIMGĦAT – KARTUNA IMMEDJATA (MINGĦAJR KAXXA BLU)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Nemdatine 20 mg pilloli miksijin b’rita

memantine hydrochloride

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola miksija b’rita fiha 20 mg memantine hydrochloride ekwivalenti għal 16.62 mg memantine.

3. LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

Fih lactose. Ara l-fuljett għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

7 pilloli miksijin b'rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Pillola waħda kuljum.

Għat-tkomplija tal-kura tiegħek jekk jogħġbok ikkonsulta lit-tabib tiegħek. Ġimgħa 4

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ META JISKADI

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f'temperatura 'l fuq minn 25 ° C.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Iceland

12. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/824/021

13. NUMRU TAL-LOTT

LOTT

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Nemdatine 20 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW L-ISTRIXXI

FOLJA GĦALL-PILLOLI GĦAL TRATTAMENT TAL-BIDU

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Nemdatine 20 mg pilloli

memantine hydrochloride

2. ISEM TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

[Actavis Group PTC ehf. Logo]

3. DATA TA’ META JISKADI

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. OĦRAJN

Ġimgħa 4

Tne.

Tli.

Erb.

Ħam.

Ġim.

Sib.

Ħadd.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati