Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NovoEight (turoctocog alfa) – Tikkettar - B02BD02

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaNovoEight
Kodiċi ATCB02BD02
Sustanzaturoctocog alfa
ManifatturNovo Nordisk A/S

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kartuna

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

NovoEight 250 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

turoctocog alfa (fattur VIII tal-koagulazzjoni tal-bniedem (rDNA))

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Ml wieħed ta’ NovoEight fih madwar 62.5 IU ta’ fattur VIII tal-koagulazzjoni tal-bniedem (rDNA), turoctocog alfa wara r-rikostituzzjoni

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Trab: Sodium chloride, L-histidine, sucrose, polysorbate 80, L-methionine, calcium chloride dihydrate, sodium hydroxide, hydrochloric acid

Solvent: Sodium chloride

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Il-pakkett fih: kunjett wieħed ta’ trab, 4 ml ta’ solvent f’siringa mimlija għal-lest, lasta tal-planġer u adapter tal-kunjett

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal ġol-vini

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża

Jista’ jinħażen f’temperatura tal-kamra ≤ 30°C għal perjodu wieħed ta’ mhux aktar minn 9 xhur Tneħħa mill-friġġ: _____________

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-

SUQ

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Id-Danimarka

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/888/001

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

NovoEight 250 IU

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

Kunjett

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

NovoEight 250 IU trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni

turoctocog alfa

Użu għal ġol-vini

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS

4.NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

250 IU

6.OĦRAJN

Novo Nordisk A/S

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kartuna

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

NovoEight 500 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

turoctocog alfa (fattur VIII tal-koagulazzjoni tal-bniedem (rDNA))

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Ml wieħed ta’ NovoEight fih madwar 125 IU ta’ fattur VIII tal-koagulazzjoni tal-bniedem (rDNA), turoctocog alfa wara r-rikostituzzjoni

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Trab: Sodium chloride, L-histidine, sucrose, polysorbate 80, L-methionine, calcium chloride dihydrate, sodium hydroxide, hydrochloric acid

Solvent: Sodium chloride

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Il-pakkett fih: kunjett wieħed ta’ trab, 4 ml ta’ solvent f’siringa mimlija għal-lest, lasta tal-planġer u adapter tal-kunjett

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal ġol-vini

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża

Jista’ jinħażen f’temperatura tal-kamra ≤ 30°C għal perjodu wieħed ta’ mhux aktar minn 9 xhur Tneħħa mill-friġġ: _____________

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-

SUQ

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Id-Danimarka

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/888/002

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

NovoEight 500 IU

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

Kunjett

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

NovoEight 500 IU trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni

turoctocog alfa

Użu għal ġol-vini

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

500 IU

6. OĦRAJN

Novo Nordisk A/S

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kartuna

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

NovoEight 1000 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

turoctocog alfa (fattur VIII tal-koagulazzjoni tal-bniedem (rDNA))

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Ml wieħed ta’ NovoEight fih madwar 250 IU ta’ fattur VIII tal-koagulazzjoni tal-bniedem (rDNA), turoctocog alfa wara r-rikostituzzjoni

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Trab: Sodium chloride, L-histidine, sucrose, polysorbate 80, L-methionine, calcium chloride dihydrate, sodium hydroxide, hydrochloric acid

Solvent: Sodium chloride

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Il-pakkett fih: kunjett wieħed ta’ trab, 4 ml ta’ solvent f’siringa mimlija għal-lest, lasta tal-planġer u adapter tal-kunjett

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal ġol-vini

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża

Jista’ jinħażen f’temperatura tal-kamra ≤ 30°C għal perjodu wieħed ta’ mhux aktar minn 9 xhur Tneħħa mill-friġġ: _____________

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-

SUQ

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Id-Danimarka

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/888/003

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

NovoEight 1000 IU

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

Kunjett

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

NovoEight 1000 IU trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni

turoctocog alfa

Użu għal ġol-vini

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

1000 IU

6. OĦRAJN

Novo Nordisk A/S

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kartuna

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

NovoEight 1500 IU

Trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

turoctocog alfa (fattur VIII tal-koagulazzjoni tal-bniedem (rDNA))

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Ml wieħed ta’ NovoEight fih madwar 375 IU ta’ fattur VIII tal-koagulazzjoni tal-bniedem (rDNA), turoctocog alfa wara r-rikostituzzjoni

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Trab: Sodium chloride, L-histidine, sucrose, polysorbate 80, L-methionine, calcium chloride dihydrate, sodium hydroxide, hydrochloric acid

Solvent: Sodium chloride

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Il-pakkett fih: kunjett wieħed ta’ trab, 4 ml ta’ solvent f’siringa mimlija għal-lest, lasta tal-planġer u adapter tal-kunjett

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal ġol-vini

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża

Jista’ jinħażen f’temperatura tal-kamra ≤ 30°C għal perjodu wieħed ta’ mhux aktar minn 9 xhur Tneħħa mill-friġġ: _____________

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-

SUQ

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Id-Danimarka

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/888/004

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

NovoEight 1500 IU

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

Kunjett

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

NovoEight 1500 IU trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni

turoctocog alfa

Użu għal ġol-vini

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

1500 IU

6. OĦRAJN

Novo Nordisk A/S

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kartuna

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

NovoEight 2000 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

turoctocog alfa (fattur VIII tal-koagulazzjoni tal-bniedem (rDNA))

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Ml wieħed ta’ NovoEight fih madwar 500 IU ta’ fattur VIII tal-koagulazzjoni tal-bniedem (rDNA), turoctocog alfa wara r-rikostituzzjoni

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Trab: Sodium chloride, L-histidine, sucrose, polysorbate 80, L-methionine, calcium chloride dihydrate, sodium hydroxide, hydrochloric acid

Solvent: Sodium chloride

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Il-pakkett fih: kunjett wieħed ta’ trab, 4 ml ta’ solvent f’siringa mimlija għal-lest, lasta tal-planġer u adapter tal-kunjett

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal ġol-vini

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża

Jista’ jinħażen f’temperatura tal-kamra ≤ 30°C għal perjodu wieħed ta’ mhux aktar minn 9 xhur Tneħħa mill-friġġ: _____________

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-

SUQ

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Id-Danimarka

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/888/005

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

NovoEight 2000 IU

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

Kunjett

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

NovoEight 2000 IU trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni

turoctocog alfa

Użu għal ġol-vini

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

2000 IU

6. OĦRAJN

Novo Nordisk A/S

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kartuna

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

NovoEight 3000 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

turoctocog alfa (fattur VIII tal-koagulazzjoni tal-bniedem (rDNA))

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Ml wieħed ta’ NovoEight fih madwar 750 IU ta’ fattur VIII tal-koagulazzjoni tal-bniedem (rDNA), turoctocog alfa wara r-rikostituzzjoni

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Trab: Sodium chloride, L-histidine, sucrose, polysorbate 80, L-methionine, calcium chloride dihydrate, sodium hydroxide, hydrochloric acid

Solvent: Sodium chloride

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Il-pakkett fih: kunjett wieħed ta’ trab, 4 ml ta’ solvent f’siringa mimlija għal-lest, lasta tal-planġer u adapter tal-kunjett

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal ġol-vini

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża

Jista’ jinħażen f’temperatura tal-kamra ≤ 30°C għal perjodu wieħed ta’ mhux aktar minn 9 xhur Tneħħa mill-friġġ: _____________

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-

SUQ

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Id-Danimarka

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/888/006

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

NovoEight 3000 IU

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

Kunjett

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

NovoEight 3000 IU trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni

turoctocog alfa

Użu għal ġol-vini

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

3000 IU

6. OĦRAJN

Novo Nordisk A/S

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

Siringa mimlija għal-lest

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Solvent għal NovoEight

Sodium chloride 9 mg/ml

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

4 ml

6. OĦRAJN

Novo Nordisk A/S

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati